جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سامن

ملایر | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز سامن


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٠٠
غروب آفتاب: ١٨:١٢:٤٢
اذان مغرب: ١٨:٣٠:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٥٦

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سامن (شهرستان ملایر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر سامن)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سامن)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سامن)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام علی (ع)
عمل هر روز را در همان روز به جای بیاور، زیرا برای هر روز موقعیت و قانون خاصی حكم‌فرماست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سامن

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سامن در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سامن ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سامن (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سامن ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سامن ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٠٠٦:٣٠:٤٩١٣:١٢:٥٥١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:١٧٠٠:٢٧:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٢:٤٦١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٧:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٢٨:٣٩١٣:١٢:٣٧١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٥٧٠٠:٢٧:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٧:٣٥١٣:١٢:٢٩١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٤٧٠٠:٢٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:٥٩٠٦:٢٦:٣٢١٣:١٢:٢١١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٦:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٥:٣٠١٣:١٢:١٤١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٨:٢٦٠٠:٢٦:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٤:٢٩١٣:١٢:٠٧٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:١٦٠٠:٢٦:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢٣:٣٠١٣:١٢:٠١٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٥:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٢:٣١١٣:١١:٥٦٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢٥:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢١:٣٤١٣:١١:٥١٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٤٦٠٠:٢٥:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٠٠٦:٢٠:٣٨١٣:١١:٤٦٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٢٥:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٩:٤٣١٣:١١:٤٢٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٢٥٠٠:٢٤:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٨:٤٩١٣:١١:٣٩٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:١٥٠٠:٢٤:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٧:٥٦١٣:١١:٣٦٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٠٤٠٠:٢٤:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٧:٠٥١٣:١١:٣٤٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٤:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٦:١٥١٣:١١:٣٢٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٢٤:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠١٠٦:١٥:٢٧١٣:١١:٣١٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٣١٠٠:٢٣:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٤:٣٩١٣:١١:٣٠٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٢٣:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٣:٥٤١٣:١١:٣٠٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٠٨٠٠:٢٣:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٤٤٠٦:١٣:٠٩١٣:١١:٣١٢٠:١٠:١٩٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٢٣:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٢:٢٦١٣:١١:٣٢٢٠:١١:٠٤٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢٣:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٠٠٦:١١:٤٥١٣:١١:٣٤٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٣٢٠٠:٢٣:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٤١٠٦:١١:٠٥١٣:١١:٣٧٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣٢:١٩٠٠:٢٣:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٤٣٠٦:١٠:٢٦١٣:١١:٤٠٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٢٣:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٩:٤٩١٣:١١:٤٣٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٥٢٠٠:٢٢:٥٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٩:١٣١٣:١١:٤٧٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٢٢:٥٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٨:٣٩١٣:١١:٥٢٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٢٢:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٠٩٠٦:٠٨:٠٧١٣:١١:٥٧٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٢٢:٤٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٧:٣٦١٣:١٢:٠٣٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٢٢:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سامن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سامن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سامن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سامن

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سامن

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سامن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر سامن

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر سامن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سامن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر سامن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سامن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامن برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سامن

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر سامن قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سامن دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سامن

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٠١٠٦:٤١:٤٦١٣:١٧:٥٣١٩:٥٣:٢٨٢٠:١١:٥٣٠٠:٣٤:١٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٩٠٦:٤٢:٢٩١٣:١٧:٣٧١٩:٥٢:١٤٢٠:١٠:٣٦٠٠:٣٤:٠٦
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٤٣:١١١٣:١٧:٢١١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:١٨٠٠:٣٣:٥٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٣:٥٤١٣:١٧:٠٤١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٣٣:٤٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٤:٣٧١٣:١٦:٤٧١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٤١٠٠:٣٣:٣٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٥:١٩١٣:١٦:٣٠١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٣٣:٢٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٦٠٦:٤٦:٠٢١٣:١٦:١٢١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٣٣:١٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٦:٤٤١٣:١٥:٥٤١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٤١٠٠:٣٣:٠٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٨٠٦:٤٧:٢٧١٣:١٥:٣٦١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٢٠٠٠:٣٢:٥٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٨:٠٩١٣:١٥:١٧١٩:٤١:٥٣١٩:٥٩:٥٩٠٠:٣٢:٤١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٨:٥١١٣:١٤:٥٨١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٣٧٠٠:٣٢:٢٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٤٩:٣٣١٣:١٤:٣٩١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:١٤٠٠:٣٢:١٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥٠:١٥١٣:١٤:١٩١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٥٢٠٠:٣٢:٠٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١١٠٦:٥٠:٥٧١٣:١٣:٥٩١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٢٨٠٠:٣١:٤٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٤٠٦:٥١:٣٩١٣:١٣:٣٩١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٠٥٠٠:٣١:٣٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥٢:٢٠١٣:١٣:١٩١٩:٣٣:٤٤١٩:٥١:٤١٠٠:٣١:١٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٩٠٦:٥٣:٠٢١٣:١٢:٥٨١٩:٣٢:٢١١٩:٥٠:١٧٠٠:٣١:٠١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٠٠٦:٥٣:٤٤١٣:١٢:٣٧١٩:٣٠:٥٨١٩:٤٨:٥٣٠٠:٣٠:٤٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٢٠٦:٥٤:٢٥١٣:١٢:١٦١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٧:٢٨٠٠:٣٠:٢٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٣٠٦:٥٥:٠٧١٣:١١:٥٥١٩:٢٨:١١١٩:٤٦:٠٣٠٠:٣٠:١٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٥:٤٨١٣:١١:٣٤١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:٣٨٠٠:٢٩:٥٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٤٠٦:٥٦:٣٠١٣:١١:١٣١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٣:١٣٠٠:٢٩:٣٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٤٠٦:٥٧:١١١٣:١٠:٥١١٩:٢٣:٥٩١٩:٤١:٤٨٠٠:٢٩:٢١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٣٠٦:٥٧:٥٣١٣:١٠:٣٠١٩:٢٢:٣٤١٩:٤٠:٢٢٠٠:٢٩:٠٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٣٠٦:٥٨:٣٤١٣:١٠:٠٨١٩:٢١:١٠١٩:٣٨:٥٧٠٠:٢٨:٤٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢١٠٦:٥٩:١٦١٣:٠٩:٤٧١٩:١٩:٤٥١٩:٣٧:٣٢٠٠:٢٨:٢٨
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٠٠٦:٥٩:٥٨١٣:٠٩:٢٥١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:٠٦٠٠:٢٨:١٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٠:٤٠١٣:٠٩:٠٤١٩:١٦:٥٦١٩:٣٤:٤١٠٠:٢٧:٥١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٧٠٧:٠١:٢٢١٣:٠٨:٤٣١٩:١٥:٣١١٩:٣٣:١٦٠٠:٢٧:٣٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٤٠٧:٠٢:٠٤١٣:٠٨:٢١١٩:١٤:٠٦١٩:٣١:٥١٢٣:٥٧:١٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٢:٤٦١٢:٠٨:٠٠١٨:١٢:٤٢١٨:٣٠:٢٦٢٣:٢٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سامن

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سامن شهر سامن در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر سامن شهر سامن بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سامن را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سامن برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سامن

سامن مرکز بخش سامن و از شهرهای شهرستان ملایر در استان همدان است. بخش سامن در سال ۱۳۳۸ خورشیدی از بخش مرکزی شهرستان ملایر جدا شد و شهرداری این شهر در سال ۱۳۳۹ خورشیدی تأسیس شد. این شهر از شهرهای کهن است همچنین شهر زیر زمینی سامن در این شهر قرار دارد

شهر سامن در ویکیپدیا

شهر سامن

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سامن موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سامن برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سامن بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سامن

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سامن است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سامن
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر سامن + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر سامن + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سامن + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سامن

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سامن رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سامن
زمان پخش اذان مستقیم به افق سامن
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سامن دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سامن دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ سامن دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق سامن
زمان پخش اذان آنلاین به افق سامن
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سامن دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سامن یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو