جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سالارابراهیم

پایین رخ | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز سالارابراهیم


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٧
اذان ظهر: ١١:١٨:٣٧
غروب آفتاب: ١٦:٢٢:٢٩
اذان مغرب: ١٦:٤٢:٠٣
نیمه شب: ٢٢:٣٥:٠٩

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سالارابراهیم (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ روستای سالارابراهیم)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سالارابراهیم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سالارابراهیم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الیور وندل هلمز
همین كه ذهن بشر به نظریه ی تازه ای رسید، دیگر هرگز به مقیاس های [ =پیمانه های ] پیشین خود باز نمی گردد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای سالارابراهیم

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سالارابراهیم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سالارابراهیم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سالارابراهیم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سالارابراهیم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سالارابراهیم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٥:٠٤٠٥:٤٦:٢٠١٢:٣٠:٢٥١٩:١٥:٠٣١٩:٣٤:٠٧٢٣:٤٤:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٣٦٠٥:٤٥:١٢١٢:٣٠:١٥١٩:١٥:٥٣١٩:٣٥:٠٠٢٣:٤٤:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٢:٠٩٠٥:٤٤:٠٤١٢:٣٠:٠٧١٩:١٦:٤٣١٩:٣٥:٥٣٢٣:٤٣:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٢:٥٧١٢:٢٩:٥٨١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:٤٦٢٣:٤٣:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٩:١٦٠٥:٤١:٥١١٢:٢٩:٥١١٩:١٨:٢٣١٩:٣٧:٣٩٢٣:٤٣:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٧:٥١٠٥:٤٠:٤٧١٢:٢٩:٤٤١٩:١٩:١٣١٩:٣٨:٣٢٢٣:٤٢:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٣٩:٤٣١٢:٢٩:٣٧١٩:٢٠:٠٣١٩:٣٩:٢٥٢٣:٤٢:٣٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٥:٠٤٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢٩:٣١١٩:٢٠:٥٣١٩:٤٠:١٨٢٣:٤٢:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٤٢٠٥:٣٧:٣٩١٢:٢٩:٢٥١٩:٢١:٤٢١٩:٤١:١١٢٣:٤٢:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٢١٠٥:٣٦:٣٩١٢:٢٩:٢٠١٩:٢٢:٣٢١٩:٤٢:٠٣٢٣:٤١:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠١:٠١٠٥:٣٥:٤٠١٢:٢٩:١٥١٩:٢٣:٢٢١٩:٤٢:٥٦٢٣:٤١:٣٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٣٤:٤٢١٢:٢٩:١١١٩:٢٤:١١١٩:٤٣:٤٩٢٣:٤١:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٢٤٠٥:٣٣:٤٦١٢:٢٩:٠٨١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٤:٤١٢٣:٤١:٠٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٠٨٠٥:٣٢:٥١١٢:٢٩:٠٥١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٥:٣٣٢٣:٤٠:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٥:٥٢٠٥:٣١:٥٧١٢:٢٩:٠٣١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٦:٢٥٢٣:٤٠:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٤:٣٨٠٥:٣١:٠٤١٢:٢٩:٠١١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٧:١٧٢٣:٤٠:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٣:٢٥٠٥:٣٠:١٣١٢:٢٩:٠٠١٩:٢٨:١٦١٩:٤٨:٠٩٢٣:٤٠:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٢:١٤٠٥:٢٩:٢٣١٢:٢٩:٠٠١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٩:٠٠٢٣:٤٠:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥١:٠٤٠٥:٢٨:٣٥١٢:٢٩:٠٠١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٩:٥١٢٣:٣٩:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٩:٥٦٠٥:٢٧:٤٨١٢:٢٩:٠٠١٩:٣٠:٤٠١٩:٥٠:٤٢٢٣:٣٩:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٨:٤٩٠٥:٢٧:٠٣١٢:٢٩:٠٢١٩:٣١:٢٧١٩:٥١:٣٢٢٣:٣٩:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٧:٤٤٠٥:٢٦:١٩١٢:٢٩:٠٣١٩:٣٢:١٤١٩:٥٢:٢٢٢٣:٣٩:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٦:٤٠٠٥:٢٥:٣٦١٢:٢٩:٠٦١٩:٣٣:٠١١٩:٥٣:١٢٢٣:٣٩:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٥:٣٨٠٥:٢٤:٥٦١٢:٢٩:٠٩١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٤:٠١٢٣:٣٩:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٤:٣٨٠٥:٢٤:١٦١٢:٢٩:١٢١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٤:٥٠٢٣:٣٩:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٣:٣٩٠٥:٢٣:٣٨١٢:٢٩:١٦١٩:٣٥:١٨١٩:٥٥:٣٨٢٣:٣٩:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٢:٤٢٠٥:٢٣:٠٢١٢:٢٩:٢١١٩:٣٦:٠٣١٩:٥٦:٢٦٢٣:٣٨:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤١:٤٧٠٥:٢٢:٢٨١٢:٢٩:٢٦١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٧:١٣٢٣:٣٨:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٠:٥٥٠٥:٢١:٥٤١٢:٢٩:٣٢١٩:٣٧:٣١١٩:٥٧:٥٩٢٣:٣٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سالارابراهیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سالارابراهیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سالارابراهیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سالارابراهیم

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سالارابراهیم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سالارابراهیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سالارابراهیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای سالارابراهیم

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای سالارابراهیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سالارابراهیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای سالارابراهیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سالارابراهیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سالارابراهیم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سالارابراهیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سالارابراهیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سالارابراهیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سالارابراهیم

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٤:٢٧١١:١٨:٣٧١٦:٢٢:٢٩١٦:٤٢:٠٣٢٢:٣٥:٠٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٥:٢٥١١:١٨:٥٣١٦:٢٢:٠٣١٦:٤١:٤٠٢٢:٣٥:٢١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:١٦:٢٣١١:١٩:١٠١٦:٢١:٣٩١٦:٤١:١٨٢٢:٣٥:٣٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١٧:٢١١١:١٩:٢٨١٦:٢١:١٧١٦:٤٠:٥٩٢٢:٣٥:٤٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٨:١٩١١:١٩:٤٦١٦:٢٠:٥٧١٦:٤٠:٤١٢٢:٣٦:٠٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٩:١٦١١:٢٠:٠٥١٦:٢٠:٣٩١٦:٤٠:٢٥٢٢:٣٦:١٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢٠:١٢١١:٢٠:٢٥١٦:٢٠:٢٣١٦:٤٠:١١٢٢:٣٦:٣٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢١:٠٨١١:٢٠:٤٦١٦:٢٠:٠٨١٦:٣٩:٥٨٢٢:٣٦:٥١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٤٠٦:٢٢:٠٤١١:٢١:٠٧١٦:١٩:٥٦١٦:٣٩:٤٨٢٢:٣٧:٠٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٢:٥٩١١:٢١:٢٩١٦:١٩:٤٦١٦:٣٩:٤٠٢٢:٣٧:٢٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٣:٥٣١١:٢١:٥١١٦:١٩:٣٧١٦:٣٩:٣٣٢٢:٣٧:٤٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٤:٤٦١١:٢٢:١٥١٦:١٩:٣١١٦:٣٩:٢٩٢٢:٣٨:٠٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٥:٣٩١١:٢٢:٣٨١٦:١٩:٢٦١٦:٣٩:٢٦٢٢:٣٨:٢٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٦:٣١١١:٢٣:٠٣١٦:١٩:٢٤١٦:٣٩:٢٥٢٢:٣٨:٤٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٤٠٦:٢٧:٢١١١:٢٣:٢٨١٦:١٩:٢٣١٦:٣٩:٢٦٢٢:٣٩:١١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٨:١١١١:٢٣:٥٣١٦:١٩:٢٥١٦:٣٩:٢٩٢٢:٣٩:٣٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٩:٠٠١١:٢٤:١٩١٦:١٩:٢٨١٦:٣٩:٣٤٢٢:٣٩:٥٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٩:٤٨١١:٢٤:٤٥١٦:١٩:٣٤١٦:٣٩:٤١٢٢:٤٠:٢١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٣٠:٣٥١١:٢٥:١٢١٦:١٩:٤١١٦:٣٩:٤٩٢٢:٤٠:٤٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣١:٢١١١:٢٥:٣٩١٦:١٩:٥٠١٦:٤٠:٠٠٢٢:٤١:١٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٢:٠٦١١:٢٦:٠٧١٦:٢٠:٠١١٦:٤٠:١٢٢٢:٤١:٣٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٣٢:٤٩١١:٢٦:٣٥١٦:٢٠:١٥١٦:٤٠:٢٦٢٢:٤٢:٠٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣٣:٣١١١:٢٧:٠٣١٦:٢٠:٣٠١٦:٤٠:٤٢٢٢:٤٢:٢٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٤:١٢١١:٢٧:٣٢١٦:٢٠:٤٧١٦:٤١:٠٠٢٢:٤٢:٥٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٣٤:٥٢١١:٢٨:٠١١٦:٢١:٠٥١٦:٤١:١٩٢٢:٤٣:٢٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٥:٣٠١١:٢٨:٣٠١٦:٢١:٢٦١٦:٤١:٤١٢٢:٤٣:٥١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٦:٠٧١١:٢٨:٥٩١٦:٢١:٤٩١٦:٤٢:٠٤٢٢:٤٤:١٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٣٦:٤٢١١:٢٩:٢٩١٦:٢٢:١٣١٦:٤٢:٢٨٢٢:٤٤:٤٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣٧:١٦١١:٢٩:٥٨١٦:٢٢:٣٩١٦:٤٢:٥٥٢٢:٤٥:١٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٧:٤٨١١:٣٠:٢٨١٦:٢٣:٠٧١٦:٤٣:٢٣٢٢:٤٥:٤٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سالارابراهیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سالارابراهیم روستای سالارابراهیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای سالارابراهیم روستای سالارابراهیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سالارابراهیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سالارابراهیم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سالارابراهیم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سالارابراهیم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سالارابراهیم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سالارابراهیم

روستای سالارابراهیم بر روی نقشه

روستای سالارابراهیم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سالارابراهیم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سالارابراهیم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سالارابراهیم
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای سالارابراهیم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای سالارابراهیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سالارابراهیم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سالارابراهیم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سالارابراهیم رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سالارابراهیم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سالارابراهیم
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سالارابراهیم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سالارابراهیم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سالارابراهیم
جدول اوقات شرعی امروز فردا سالارابراهیم دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا سالارابراهیم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سالارابراهیم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سالارابراهیم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو