جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ساری

ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ساری

اذان صبح: ٠٤:٢١:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٣٤
اذان ظهر: ١١:٥٠:٠٠
غروب آفتاب: ١٧:٥٢:٥٢
اذان مغرب: ١٨:١١:٠٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٧:٤٥

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ساری (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ شهر ساری)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ساری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ساری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دكارت
من در هر چه شك كنم، در این شك نمی توانم كرد كه شك می كنم و چون شك می كنم، می اندیشم؛ می اندیشم، پس هستم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ساری

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ساری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ساری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ساری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ساری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ساری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٤:٠٩١٢:٥٧:٤٧١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:٥٣٠٠:١٢:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٢:٤٩١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:٤٨٠٠:١٢:١٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢١:٢٩١٢:٥٧:١٩١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٢:٤٣٠٠:١١:٤٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٠:١٠١٢:٥٧:٠٥١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٣٧٠٠:١١:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٨:٥١١٢:٥٦:٥٢١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٣٢٠٠:١١:٠٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٧:٣٤١٢:٥٦:٤٠١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:٢٧٠٠:١٠:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٦:١٧١٢:٥٦:٢٨١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:٢٢٠٠:١٠:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٥:٠١١٢:٥٦:١٦١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٧:١٧٠٠:١٠:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٣:٤٦١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٨:١٢٠٠:٠٩:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٢:٣١١٢:٥٥:٥٣١٩:٣٩:٥١١٩:٥٩:٠٧٠٠:٠٩:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١١:١٨١٢:٥٥:٤٣١٩:٤٠:٤٣٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٠٨:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٠:٠٥١٢:٥٥:٣٣١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٠٨:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٥:٢٣١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:٥٢٠٠:٠٨:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٥:١٤١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٠٨:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥٥:٠٦١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٠٧:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣١:١١٠٦:٠٥:٢٥١٢:٥٤:٥٨١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٠٧:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٤:١٨١٢:٥٤:٥١١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠٧:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٣:١٢١٢:٥٤:٤٤١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٠٦:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٤:٣٧١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٠٦:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠١:٠٣١٢:٥٤:٣٢١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٠٦:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٥٧٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٤:٢٧١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٥:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥٤:٢٢١٩:٥٠:١٨٢٠:١٠:١٠٠٠:٠٥:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٤:١٨١٩:٥١:٠٩٢٠:١١:٠٥٠٠:٠٥:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥٤:١٥١٩:٥٢:٠١٢٠:١٢:٠٠٠٠:٠٥:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٦:٠٣١٢:٥٤:١٢١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:٥٥٠٠:٠٥:٠١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٠٨٠٥:٥٥:٠٦١٢:٥٤:١٠١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٣:٤٩٠٠:٠٤:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٥:٥١٠٥:٥٤:١٢١٢:٥٤:٠٨١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٤:٤٤٠٠:٠٤:٣٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٣٤٠٥:٥٣:١٨١٢:٥٤:٠٧١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٥:٣٨٠٠:٠٤:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٣:١٩٠٥:٥٢:٢٦١٢:٥٤:٠٦١٩:٥٦:١٦٢٠:١٦:٣٢٠٠:٠٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ساری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ساری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ساری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ساری

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ساری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ساری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ساری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر ساری

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر ساری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ساری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر ساری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ساری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ساری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ساری

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر ساری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ساری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ساری

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ساری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ساری شهر ساری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر ساری شهر ساری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ساری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ساری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ساری

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ساری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ساری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ساری

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٤٥:٤٥١١:٥٠:٢١١٧:٥٤:٢٣١٨:١٢:٣٨٢٣:٠٨:٠٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٤٦:٣٤١١:٥٠:٠٠١٧:٥٢:٥٢١٨:١١:٠٧٢٣:٠٧:٤٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٧٠٥:٤٧:٢٢١١:٤٩:٤٠١٧:٥١:٢٢١٨:٠٩:٣٧٢٣:٠٧:٢٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٠٠٥:٤٨:١٠١١:٤٩:١٩١٧:٤٩:٥٢١٨:٠٨:٠٧٢٣:٠٧:٠٨
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٤٠٥:٤٨:٥٩١١:٤٨:٥٨١٧:٤٨:٢٣١٨:٠٦:٣٧٢٣:٠٦:٤٩
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٦٠٥:٤٩:٤٨١١:٤٨:٣٨١٧:٤٦:٥٣١٨:٠٥:٠٨٢٣:٠٦:٣١
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٩٠٥:٥٠:٣٧١١:٤٨:١٧١٧:٤٥:٢٤١٨:٠٣:٣٨٢٣:٠٦:١٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥١:٢٦١١:٤٧:٥٨١٧:٤٣:٥٥١٨:٠٢:١٠٢٣:٠٥:٥٤
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٥٢:١٦١١:٤٧:٣٨١٧:٤٢:٢٦١٨:٠٠:٤١٢٣:٠٥:٣٦
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٣:٠٥١١:٤٧:١٨١٧:٤٠:٥٧١٧:٥٩:١٣٢٣:٠٥:١٧
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥٣:٥٥١١:٤٦:٥٩١٧:٣٩:٢٩١٧:٥٧:٤٥٢٣:٠٤:٥٩
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٤:٤٥١١:٤٦:٤٠١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٦:١٨٢٣:٠٤:٤١
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٥:٥٥:٣٦١١:٤٦:٢٢١٧:٣٦:٣٤١٧:٥٤:٥١٢٣:٠٤:٢٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٦:٢٦١١:٤٦:٠٤١٧:٣٥:٠٨١٧:٥٣:٢٥٢٣:٠٤:٠٦
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٤٠٥:٥٧:١٧١١:٤٥:٤٦١٧:٣٣:٤١١٧:٥٢:٠٠٢٣:٠٣:٤٨
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٥٠٥:٥٨:٠٩١١:٤٥:٢٩١٧:٣٢:١٥١٧:٥٠:٣٥٢٣:٠٣:٣١
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٥:٥٩:٠٠١١:٤٥:١٢١٧:٣٠:٥٠١٧:٤٩:١٠٢٣:٠٣:١٤
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٨٠٥:٥٩:٥٢١١:٤٤:٥٥١٧:٢٩:٢٦١٧:٤٧:٤٧٢٣:٠٢:٥٧
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٠:٤٤١١:٤٤:٣٩١٧:٢٨:٠٢١٧:٤٦:٢٤٢٣:٠٢:٤١
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠١:٣٧١١:٤٤:٢٤١٧:٢٦:٣٨١٧:٤٥:٠٢٢٣:٠٢:٢٥
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٢:٣٠١١:٤٤:٠٩١٧:٢٥:١٦١٧:٤٣:٤٠٢٣:٠٢:٠٩
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٣٠٦:٠٣:٢٣١١:٤٣:٥٤١٧:٢٣:٥٤١٧:٤٢:١٩٢٣:٠١:٥٤
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٤:١٧١١:٤٣:٤٠١٧:٢٢:٣٢١٧:٤٠:٥٩٢٣:٠١:٣٩
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٦٠٦:٠٥:١١١١:٤٣:٢٧١٧:٢١:١٢١٧:٣٩:٤٠٢٣:٠١:٢٤
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٧٠٦:٠٦:٠٥١١:٤٣:١٤١٧:١٩:٥٢١٧:٣٨:٢٢٢٣:٠١:١٠
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٧:٠٠١١:٤٣:٠٢١٧:١٨:٣٣١٧:٣٧:٠٥٢٣:٠٠:٥٧
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٠٠٦:٠٧:٥٥١١:٤٢:٥١١٧:١٧:١٥١٧:٣٥:٤٨٢٣:٠٠:٤٣
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٨:٥٠١١:٤٢:٤٠١٧:١٥:٥٨١٧:٣٤:٣٣٢٣:٠٠:٣١
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٩:٤٦١١:٤٢:٢٩١٧:١٤:٤٢١٧:٣٣:١٩٢٣:٠٠:١٨
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٠:٤٢١١:٤٢:٢٠١٧:١٣:٢٧١٧:٣٢:٠٥٢٣:٠٠:٠٧

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ساری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ساری شهر ساری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر ساری شهر ساری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ساری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ساری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ساری

ساری، مرکز شهرستان ساری و استان مازندران در شمال ایران، پرجمعیت‌ترین شهر استان مازندران و سومین شهر پرجمعیت در شمال کشور است. به مردم اهل ساری، سارَوی گفته می‌شود. همچنین بر اساس اکتشافات اخیر، قدمت سکونت انسان در ساری به پنج هزار سال می‌رساند

شهر ساری در ویکیپدیا

شهر ساری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ساری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ساری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ساری بر روی نقشه

شهر ساری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ساری

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ساری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ساری
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر ساری + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر ساری + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر ساری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ساری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ساری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ساری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ساری رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ساری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ساری دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ساری
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ساری
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ساری دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ساری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ساری
جدول اوقات شرعی امروز فردا ساری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ساری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو