جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر ساری

ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ساری

اذان صبح: ٠٣:٥٥:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٣:٣٧
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٤
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٤١:٢٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٨:٠٤

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ساری (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر ساری)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر ساری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ساری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

حضرت محمد (ص)
(برای آگاه شدن از خوبی یا بدی) از خودت سؤال كن، اگرچه دیگران چیزهای دیگری بگویند (و برخلاف تو نظر بدهند زیرا خود آدم به وضع خودش آگاهی بیشتری دارد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر ساری

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ساری در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ساری ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر ساری (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ساری ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ساری
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٥:٣١١٢:٥٨:٠١١٩:٣١:٠٩١٩:٤٩:٥٩٠٠:١٢:٥٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٤١٠٦:٢٤:٠٩١٢:٥٧:٤٧١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:٥٣٠٠:١٢:٣٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٢:٤٩١٢:٥٧:٣٣١٩:٣٢:٥٣١٩:٥١:٤٨٠٠:١٢:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢١:٢٩١٢:٥٧:١٩١٩:٣٣:٤٥١٩:٥٢:٤٣٠٠:١١:٤٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٠:١٠١٢:٥٧:٠٥١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٣٧٠٠:١١:٢٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٨:٥١١٢:٥٦:٥٢١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:٣٢٠٠:١١:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٧:٣٤١٢:٥٦:٤٠١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٥:٢٧٠٠:١٠:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٦:١٧١٢:٥٦:٢٨١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:٢٢٠٠:١٠:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٥:٠١١٢:٥٦:١٦١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٧:١٧٠٠:١٠:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٣:٤٦١٢:٥٦:٠٤١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٨:١٢٠٠:٠٩:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٢:٣١١٢:٥٥:٥٣١٩:٣٩:٥١١٩:٥٩:٠٧٠٠:٠٩:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١١:١٨١٢:٥٥:٤٣١٩:٤٠:٤٣٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٠٨:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٠:٠٥١٢:٥٥:٣٣١٩:٤١:٣٥٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٠٨:٣٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٨:٥٤١٢:٥٥:٢٣١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:٥٢٠٠:٠٨:٢٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٧:٤٣١٢:٥٥:١٤١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٠٨:٠١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥٥:٠٦١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٠٧:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣١:١١٠٦:٠٥:٢٥١٢:٥٤:٥٨١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٠٧:٢٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٤:١٨١٢:٥٤:٥١١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠٧:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:١٥٠٦:٠٣:١٢١٢:٥٤:٤٤١٩:٤٦:٤٩٢٠:٠٦:٢٩٠٠:٠٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٤٨٠٦:٠٢:٠٧١٢:٥٤:٣٧١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٠٦:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠١:٠٣١٢:٥٤:٣٢١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٠٦:١٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٥٧٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٤:٢٧١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٥:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٥٨:٥٩١٢:٥٤:٢٢١٩:٥٠:١٨٢٠:١٠:١٠٠٠:٠٥:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٧:٥٩١٢:٥٤:١٨١٩:٥١:٠٩٢٠:١١:٠٥٠٠:٠٥:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥٤:١٥١٩:٥٢:٠١٢٠:١٢:٠٠٠٠:٠٥:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٦:٠٣١٢:٥٤:١٢١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٢:٥٥٠٠:٠٥:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٠٨٠٥:٥٥:٠٦١٢:٥٤:١٠١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٣:٤٩٠٠:٠٤:٤٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٥:٥١٠٥:٥٤:١٢١٢:٥٤:٠٨١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٤:٤٤٠٠:٠٤:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٣٤٠٥:٥٣:١٨١٢:٥٤:٠٧١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٥:٣٨٠٠:٠٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ساری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ساری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر ساری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ساری

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر ساری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ساری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ساری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر ساری

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر ساری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر ساری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر ساری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ساری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ساری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ساری

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر ساری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ساری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ساری

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر ساری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ساری شهر ساری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر ساری شهر ساری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر ساری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ساری برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ساری

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر ساری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ساری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ساری

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٦٠٥:٣٩:٤٤١٢:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٣١٢٠:٤١:٠٤٠٠:٠٥:١١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٠٠٥:٣٩:٥٨١٢:٥٩:٥١٢٠:١٩:٤٣٢٠:٤١:١٥٠٠:٠٥:٢٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٧٠٥:٤٠:١٤١٣:٠٠:٠٤٢٠:١٩:٥٢٢٠:٤١:٢٥٠٠:٠٥:٤٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٧٠٥:٤٠:٣١١٣:٠٠:١٧٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٤١:٣٢٠٠:٠٥:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٩٠٥:٤٠:٥٠١٣:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٤١:٣٧٠٠:٠٦:١٠
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٣٠٥:٤١:٠٩١٣:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:١٠٢٠:٤١:٤١٠٠:٠٦:٢٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٤١:٣١١٣:٠٠:٥٥٢٠:٢٠:١٣٢٠:٤١:٤٣٠٠:٠٦:٤١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٤١:٥٣١٣:٠١:٠٧٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤١:٤٣٠٠:٠٦:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤١٠٥:٤٢:١٧١٣:٠١:١٩٢٠:٢٠:١٣٢٠:٤١:٤١٠٠:٠٧:١٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٤٠٥:٤٢:٤٣١٣:٠١:٣١٢٠:٢٠:١١٢٠:٤١:٣٧٠٠:٠٧:٣٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٠٠٥:٤٣:٠٩١٣:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٤١:٣٢٠٠:٠٧:٤٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٨٠٥:٤٣:٣٧١٣:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٤١:٢٤٠٠:٠٨:٠٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٨٠٥:٤٤:٠٦١٣:٠٢:٠٥٢٠:١٩:٥٢٢٠:٤١:١٥٠٠:٠٨:٢١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥٠٠٥:٤٤:٣٦١٣:٠٢:١٥٢٠:١٩:٤٣٢٠:٤١:٠٣٠٠:٠٨:٣٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٤٥:٠٧١٣:٠٢:٢٦٢٠:١٩:٣١٢٠:٤٠:٥٠٠٠:٠٨:٥٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٩٠٥:٤٥:٣٩١٣:٠٢:٣٦٢٠:١٩:١٨٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٠٩:١٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٤٦:١٢١٣:٠٢:٤٥٢٠:١٩:٠٣٢٠:٤٠:١٨٠٠:٠٩:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٦٠٥:٤٦:٤٧١٣:٠٢:٥٤٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٩:٥٩٠٠:٠٩:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٧٠٥:٤٧:٢٢١٣:٠٣:٠٣٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٩:٣٨٠٠:١٠:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٠٠٥:٤٧:٥٨١٣:٠٣:١١٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٩:١٦٠٠:١٠:٢١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٤٨:٣٥١٣:٠٣:١٩٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٨:٥١٠٠:١٠:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٣٠٠٥:٤٩:١٣١٣:٠٣:٢٧٢٠:١٧:٢١٢٠:٣٨:٢٥٠٠:١٠:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٤٩:٥٢١٣:٠٣:٣٤٢٠:١٦:٥٦٢٠:٣٧:٥٧٠٠:١١:١١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٥٠٥:٥٠:٣٢١٣:٠٣:٤١٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٧:٢٧٠٠:١١:٢٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٥٠٥:٥١:١٢١٣:٠٣:٤٧٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٦:٥٦٠٠:١١:٤٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٦٠٥:٥١:٥٤١٣:٠٣:٥٢٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٦:٢٢٠٠:١١:٥٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٥٢:٣٦١٣:٠٣:٥٧٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٥:٤٧٠٠:١٢:١٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣١٠٥:٥٣:١٨١٣:٠٤:٠٢٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٥:١٠٠٠:١٢:٢٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٥٠٥:٥٤:٠١١٣:٠٤:٠٦٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٤:٣٢٠٠:١٢:٤٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤١٠٥:٥٤:٤٥١٣:٠٤:١٠٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٥١٠٠:١٢:٥٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٦٠٥:٥٥:٢٩١٣:٠٤:١٣٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٣:٠٩٠٠:١٣:١٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر ساری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ساری شهر ساری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر ساری شهر ساری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ساری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ساری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ساری

ساری، مرکز شهرستان ساری و استان مازندران در شمال ایران، پرجمعیت‌ترین شهر استان مازندران و سومین شهر پرجمعیت در شمال کشور است. به مردم اهل ساری، سارَوی گفته می‌شود. همچنین بر اساس اکتشافات اخیر، قدمت سکونت انسان در ساری به پنج هزار سال می‌رساند

شهر ساری در ویکیپدیا

شهر ساری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ساری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ساری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ساری بر روی نقشه

شهر ساری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ساری

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ساری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ساری
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر ساری + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر ساری + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر ساری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر ساری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر ساری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ساری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ساری رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ساری دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ ساری دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ساری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ساری
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ساری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق ساری
زمان پخش اذان زنده به افق ساری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ساری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ساری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو