جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ساری بلاغ

قمرود | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز ساری بلاغ


اذان صبح: ٠٥:١٤:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٢٨
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٥٩
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٢٠
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٤٦

جمعه ٢٢ فروردین ١٣٩٩
١٦ شعبان ١٤٤١ قمری
١٠ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ساری بلاغ (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ فروردین ٩٩ روستای ساری بلاغ)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ساری بلاغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ساری بلاغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (1358 هـ ش)

تااونه كینگ
مرد خسیس، گرانتر می پردازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ساری بلاغ

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ساری بلاغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساری بلاغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ساری بلاغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساری بلاغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ساری بلاغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٨٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٤:٠٨١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٦:٠٥٠٠:١٨:٣٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٣:٥٨١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٨:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٣:٤٩١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٧:٥٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٨:١٥١٣:٠٣:٤٠١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٧:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٧:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٣:٢٤١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٧:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٥:٠١١٣:٠٣:١٧١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:١٧٠٠:١٦:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٣:١٠١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٦:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٢:٥٧١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:٠١٠٠:١٦:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١١:٥٦١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٥:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٥:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٢:٤٩١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:٣٦٠٠:١٥:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٢٨٠٠:١٥:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٢:٤١١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:١٩٠٠:١٤:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٨:١١٠٠:١٤:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٩:٠٢٠٠:١٤:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٥٣٠٠:١٤:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٤٤٠٠:١٤:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٣:٤٨١٣:٠٢:٣٣٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٣٤٠٠:١٤:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٣:٠١١٣:٠٢:٣٣٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٢٤٠٠:١٣:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٢:٣٤٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:١٤٠٠:١٣:٤٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠١:٣٠١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٤:٠٤٠٠:١٣:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠٠:٤٧١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٥٣٠٠:١٣:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٥٧٠٦:٠٠:٠٥١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:٤٢٠٠:١٣:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:٣١٠٠:١٣:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٣:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١٣:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠٢:٥٤٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٥٣٠٠:١٢:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:١١٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٣:٠٠٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:٣٩٠٠:١٢:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساری بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساری بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساری بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ساری بلاغ

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ساری بلاغ

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساری بلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساری بلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای ساری بلاغ

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٧:٢٦٠٧:٠١:١١١٣:١١:٤٧١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٠:٥٨٠٠:٢٩:٢٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٥:٥٤٠٦:٥٩:٤٧١٣:١١:٢٩١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:٤٧٠٠:٢٩:٠٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٤:٢٢٠٦:٥٨:٢٢١٣:١١:١١١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٣٦٠٠:٢٨:٤٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٦:٥٨١٣:١٠:٥٣١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:٢٦٠٠:٢٨:١٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٥:٣٤١٣:١٠:٣٥١٩:٢٦:١٠١٩:٤٤:١٥٠٠:٢٧:٥٧
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٤:١٠١٣:١٠:١٧١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٥:٠٤٠٠:٢٧:٣٤
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٢:٤٧١٣:٠٩:٥٩١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:٥٣٠٠:٢٧:١٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥١:٢٣١٣:٠٩:٤٢١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:٤٣٠٠:٢٦:٤٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥٠:٠٠١٣:٠٩:٢٤١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٣٢٠٠:٢٦:٢٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٨:٣٧١٣:٠٩:٠٧١٩:٣٠:١١١٩:٤٨:٢١٠٠:٢٦:٠٣
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٧:١٥١٣:٠٨:٤٩١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٩:١١٠٠:٢٥:٤٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٥:٥٣١٣:٠٨:٣٢١٩:٣١:٤٦١٩:٥٠:٠٠٠٠:٢٥:١٧
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٤:٣١١٣:٠٨:١٥١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٥٠٠٠:٢٤:٥٤
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٣:٠٩١٣:٠٧:٥٩١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٤٠٠٠:٢٤:٣١
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤١:٤٨١٣:٠٧:٤٢١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٣٠٠٠:٢٤:٠٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٤:٠٧٠٦:٤٠:٢٨١٣:٠٧:٢٦١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٢٠٠٠:٢٣:٤٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٩:٠٨١٣:٠٧:١٠١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:١٠٠٠:٢٣:٢٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٧:٤٩١٣:٠٦:٥٥١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٣:٠١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٦:٣٠١٣:٠٦:٣٩١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٥٠٠٠:٢٢:٣٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٥:١١١٣:٠٦:٢٥١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٤١٠٠:٢٢:١٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٣:٥٤١٣:٠٦:١٠١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:٣٢٠٠:٢١:٥٥
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٢:٣٧١٣:٠٥:٥٦١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٢٢٠٠:٢١:٣٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣١:٢١١٣:٠٥:٤٢١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٩:١٣٠٠:٢١:١٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٥:٢٩١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٢٠:٥١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٥:١٦١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٢٠:٣٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٧:٣٦١٣:٠٥:٠٣١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠١:٤٧٠٠:٢٠:٠٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٦:٢٣١٣:٠٤:٥١١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٣٨٠٠:١٩:٤٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٥:١١١٣:٠٤:٤٠١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٣:٣٠٠٠:١٩:٢٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٣:٥٩١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٤:٢٢٠٠:١٩:٠٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٢:٤٩١٣:٠٤:١٨١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:١٤٠٠:١٨:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای ساری بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ساری بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای ساری بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ساری بلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساری بلاغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ساری بلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساری بلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساری بلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ساری بلاغ

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٩:٣٨١٢:١٣:٣٥١٨:١٨:٠٥١٨:٣٦:٠٣٠٠:٠١:٣٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:٠١٠٧:٠٨:١٤١٣:١٣:١٧١٩:١٨:٥٤١٩:٣٦:٥٢٠٠:٣١:١٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣١٠٧:٠٦:٤٩١٣:١٢:٥٩١٩:١٩:٤٣١٩:٣٧:٤١٠٠:٣٠:٥٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٠٠٠٧:٠٥:٢٥١٣:١٢:٤١١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٨:٣٠٠٠:٣٠:٣١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٤:٠٠١٣:١٢:٢٣١٩:٢١:٢٠١٩:٣٩:٢٠٠٠:٣٠:٠٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٨٠٧:٠٢:٣٦١٣:١٢:٠٥١٩:٢٢:٠٩١٩:٤٠:٠٩٠٠:٢٩:٤٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٦٠٧:٠١:١١١٣:١١:٤٧١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٠:٥٨٠٠:٢٩:٢٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٤٠٦:٥٩:٤٧١٣:١١:٢٩١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:٤٧٠٠:٢٩:٠٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٢٠٦:٥٨:٢٢١٣:١١:١١١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٣٦٠٠:٢٨:٤٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٩٠٦:٥٦:٥٨١٣:١٠:٥٣١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٣:٢٦٠٠:٢٨:١٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٥:٣٤١٣:١٠:٣٥١٩:٢٦:١٠١٩:٤٤:١٥٠٠:٢٧:٥٧
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٣٠٦:٥٤:١٠١٣:١٠:١٧١٩:٢٦:٥٨١٩:٤٥:٠٤٠٠:٢٧:٣٤
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٢:٤٧١٣:٠٩:٥٩١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:٥٣٠٠:٢٧:١٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٣٧٠٦:٥١:٢٣١٣:٠٩:٤٢١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:٤٣٠٠:٢٦:٤٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٠٣٠٦:٥٠:٠٠١٣:٠٩:٢٤١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٣٢٠٠:٢٦:٢٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤٨:٣٧١٣:٠٩:٠٧١٩:٣٠:١١١٩:٤٨:٢١٠٠:٢٦:٠٣
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٧:١٥١٣:٠٨:٤٩١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٩:١١٠٠:٢٥:٤٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٥:٥٣١٣:٠٨:٣٢١٩:٣١:٤٦١٩:٥٠:٠٠٠٠:٢٥:١٧
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٤:٣١١٣:٠٨:١٥١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٥٠٠٠:٢٤:٥٤
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٤٠٦:٤٣:٠٩١٣:٠٧:٥٩١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٤٠٠٠:٢٤:٣١
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤١:٤٨١٣:٠٧:٤٢١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٣٠٠٠:٢٤:٠٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٧٠٦:٤٠:٢٨١٣:٠٧:٢٦١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٢٠٠٠:٢٣:٤٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٩:٠٨١٣:٠٧:١٠١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٤:١٠٠٠:٢٣:٢٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٧:٤٩١٣:٠٦:٥٥١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٣:٠١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٦:٣٠١٣:٠٦:٣٩١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٥٠٠٠:٢٢:٣٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٤٠٦:٣٥:١١١٣:٠٦:٢٥١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٤١٠٠:٢٢:١٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٣:٥٤١٣:٠٦:١٠١٩:٣٩:٠٠١٩:٥٧:٣٢٠٠:٢١:٥٥
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٢:٣٧١٣:٠٥:٥٦١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٢٢٠٠:٢١:٣٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣١:٢١١٣:٠٥:٤٢١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٩:١٣٠٠:٢١:١٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٦٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٥:٢٩١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٢٠:٥١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٨:٥٠١٣:٠٥:١٦١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٢٠:٣٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ساری بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ساری بلاغ روستای ساری بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای ساری بلاغ روستای ساری بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ساری بلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساری بلاغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ساری بلاغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ساری بلاغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ساری بلاغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ساری بلاغ

روستای ساری بلاغ بر روی نقشه

روستای ساری بلاغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ساری بلاغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ساری بلاغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ساری بلاغ
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای ساری بلاغ + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای ساری بلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ساری بلاغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ساری بلاغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ساری بلاغ رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ساری بلاغ
افق شرعی امروز فردا ساری بلاغ دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ساری بلاغ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ساری بلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ساری بلاغ دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ساری بلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ساری بلاغ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ساری بلاغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ساری بلاغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو