جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ساری بلاغ

قمرود | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز ساری بلاغ


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٠:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٥٠
غروب آفتاب: ١٩:١١:٠٤
اذان مغرب: ١٩:٢٩:٠٢
نیمه شب: ٠٠:١٩:٠١

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ساری بلاغ (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای ساری بلاغ)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ساری بلاغ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ساری بلاغ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
هدیه دادن به موقع نیاز (آن طرف) خیلی خوب است. (زیرا ممكن است همین هدیه مشكل او را تا حدودی رفع نماید.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای ساری بلاغ

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ساری بلاغ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساری بلاغ ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ساری بلاغ (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساری بلاغ ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ساری بلاغ ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٣:٥٨١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٥٧٠٠:١٨:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٣:٤٩١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٤٩٠٠:١٧:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٨:١٥١٣:٠٣:٤٠١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٧:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٣:٣٢١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٣٣٠٠:١٧:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٣:٢٤١٩:٥١:١٦٢٠:١٠:٢٥٠٠:١٧:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٤٥٠٦:١٥:٠١١٣:٠٣:١٧١٩:٥٢:٠٥٢٠:١١:١٧٠٠:١٦:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٣:١٠١٩:٥٢:٥٤٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٦:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٢:٥٧١٣:٠٣:٠٤١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:٠١٠٠:١٦:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١١:٥٦١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٥٣٠٠:١٥:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٢:٥٣١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٤٥٠٠:١٥:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٢:٤٩١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٥:٣٦٠٠:١٥:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٦:٥٨٢٠:١٦:٢٨٠٠:١٥:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:٠٨:٠٦١٣:٠٢:٤١١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:١٩٠٠:١٤:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٢:٣٩١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٨:١١٠٠:١٤:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٦:١٩١٣:٠٢:٣٦١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٩:٠٢٠٠:١٤:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٥٣٠٠:١٤:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٤٤٠٠:١٤:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٣:٤٨١٣:٠٢:٣٣٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٣٤٠٠:١٤:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٣:٠١١٣:٠٢:٣٣٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٢:٢٤٠٠:١٣:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٢:٣٤٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:١٤٠٠:١٣:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠١:٣٠١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٤:٠٤٠٠:١٣:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٠٠٠٦:٠٠:٤٧١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٥٣٠٠:١٣:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٥٧٠٦:٠٠:٠٥١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٥:٣٩٢٠:٢٥:٤٢٠٠:١٣:١٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٥٧٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٦:٣١٠٠:١٣:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٥٨٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٣:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٨:٠٩١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١٣:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٧:٣٤١٣:٠٢:٥٤٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٥٣٠٠:١٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:١١٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٣:٠٠٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:٣٩٠٠:١٢:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٦:٢٠٠٥:٥٦:٢٧١٣:٠٣:٠٥٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٢٥٠٠:١٢:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساری بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساری بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساری بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ساری بلاغ

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ساری بلاغ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ساری بلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساری بلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای ساری بلاغ

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای ساری بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ساری بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای ساری بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ساری بلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساری بلاغ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ساری بلاغ

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ساری بلاغ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساری بلاغ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ساری بلاغ

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٨٠٦:٣١:٣٨١٣:٠٨:٥٦١٩:٤٥:٤٠٢٠:٠٤:١٨٠٠:٢٤:٤٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٢:٢٣١٣:٠٨:٤٠١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٥٩٠٠:٢٤:٣٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤١٠٦:٣٣:٠٨١٣:٠٨:٢٤١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:٤٠٠٠:٢٤:٢٤
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٣٣:٥٣١٣:٠٨:٠٧١٩:٤١:٤٨٢٠:٠٠:١٩٠٠:٢٤:١٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٤:٣٨١٣:٠٧:٥٠١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٥٨٠٠:٢٤:٠٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٣٥:٢٢١٣:٠٧:٣٣١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:٣٦٠٠:٢٣:٥٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٦:٠٧١٣:٠٧:١٥١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٦:١٤٠٠:٢٣:٤٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٠٠٦:٣٦:٥٢١٣:٠٦:٥٧١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٥٢٠٠:٢٣:٣٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٧:٣٦١٣:٠٦:٣٩١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٢٨٠٠:٢٣:٢٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٨:٢٠١٣:٠٦:٢٠١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٢:٠٥٠٠:٢٣:١٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٥٠٦:٣٩:٠٥١٣:٠٦:٠١١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٤٠٠٠:٢٢:٥٨
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٩:٤٩١٣:٠٥:٤٢١٩:٣١:٠٠١٩:٤٩:١٦٠٠:٢٢:٤٤
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤٠:٣٣١٣:٠٥:٢٢١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:٥١٠٠:٢٢:٣١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤١:١٧١٣:٠٥:٠٢١٩:٢٨:١٣١٩:٤٦:٢٥٠٠:٢٢:١٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٢:٠١١٣:٠٤:٤٢١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٠٠٠٠:٢٢:٠٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٤٢:٤٥١٣:٠٤:٢٢١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٣:٣٤٠٠:٢١:٤٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١١٠٦:٤٣:٢٨١٣:٠٤:٠١١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٢:٠٧٠٠:٢١:٣٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤٤:١٢١٣:٠٣:٤٠١٩:٢٢:٣٤١٩:٤٠:٤١٠٠:٢١:١٧
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٤٤:٥٦١٣:٠٣:١٩١٩:٢١:٠٩١٩:٣٩:١٤٠٠:٢١:٠١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٥:٤٠١٣:٠٢:٥٨١٩:١٩:٤٣١٩:٣٧:٤٧٠٠:٢٠:٤٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٧٠٦:٤٦:٢٣١٣:٠٢:٣٧١٩:١٨:١٧١٩:٣٦:٢٠٠٠:٢٠:٢٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٤٧:٠٧١٣:٠٢:١٦١٩:١٦:٥٠١٩:٣٤:٥٢٠٠:٢٠:١١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٧:٥١١٣:٠١:٥٤١٩:١٥:٢٤١٩:٣٣:٢٥٠٠:١٩:٥٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٨:٣٥١٣:٠١:٣٣١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٥٧٠٠:١٩:٣٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٦٠٦:٤٩:١٨١٣:٠١:١١١٩:١٢:٣١١٩:٣٠:٣٠٠٠:١٩:١٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥٠:٠٢١٣:٠٠:٥٠١٩:١١:٠٤١٩:٢٩:٠٢٠٠:١٩:٠١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٩٠٦:٥٠:٤٦١٣:٠٠:٢٨١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٧:٣٤٠٠:١٨:٤٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٠٠٦:٥١:٣٠١٣:٠٠:٠٧١٩:٠٨:١٠١٩:٢٦:٠٧٠٠:١٨:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٢:١٤١٢:٥٩:٤٥١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٤:٤٠٠٠:١٨:٠٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣١٠٦:٥٢:٥٩١٢:٥٩:٢٤١٩:٠٥:١٦١٩:٢٣:١٢٢٣:٤٧:٤٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٣:٤٣١١:٥٩:٠٣١٨:٠٣:٤٩١٨:٢١:٤٥٢٣:١٧:٣٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ساری بلاغ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ساری بلاغ روستای ساری بلاغ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ساری بلاغ روستای ساری بلاغ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ساری بلاغ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساری بلاغ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ساری بلاغ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ساری بلاغ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ساری بلاغ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ساری بلاغ

روستای ساری بلاغ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ساری بلاغ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ساری بلاغ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ساری بلاغ
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ساری بلاغ + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای ساری بلاغ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ساری بلاغ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ساری بلاغ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ساری بلاغ رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ساری بلاغ دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ساری بلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ساری بلاغ ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ساری بلاغ دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ساری بلاغ دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ساری بلاغ
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ساری بلاغ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ساری بلاغ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ساری بلاغ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو