جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ساریجالو

گوزل دره | سلطانیه | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ساریجالو


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:١٤
اذان ظهر: ١٢:٠٨:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٣٢
نیمه شب: ٢٣:٢٣:٣٦

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ساریجالو (شهرستان سلطانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای ساریجالو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ساریجالو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ساریجالو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
بندگان خود را به قدر عقل ایشان مورد عتاب قرار دهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ساریجالو

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ساریجالو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساریجالو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ساریجالو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساریجالو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ساریجالو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٨:٣٥١٣:١٣:٠٩١٩:٥٨:١٧٢٠:١٧:٣٥٠٠:٢٦:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٧:٢٣١٣:١٢:٥٩١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٣١٠٠:٢٦:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٢٦:١٢١٣:١٢:٥٠٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٥:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٤٠٦:٢٥:٠٢١٣:١٢:٤١٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٢١٠٠:٢٥:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٣:٥٣١٣:١٢:٣٣٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:١٦٠٠:٢٥:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٢٢:٤٥١٣:١٢:٢٥٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٢:١٢٠٠:٢٤:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٢١:٣٩١٣:١٢:١٨٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٠٧٠٠:٢٤:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٢٠:٣٣١٣:١٢:١١٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٤:٠٢٠٠:٢٤:١٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٩:٢٨١٣:١٢:٠٥٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٤:٥٧٠٠:٢٤:٠١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٤٧٠٦:١٨:٢٥١٣:١١:٥٩٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٥٢٠٠:٢٣:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٧:٢٣١٣:١١:٥٤٢٠:٠٦:٥٨٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٢٣:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٦:٢٢١٣:١١:٥٠٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٣:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٥:٢٢١٣:١١:٤٦٢٠:٠٨:٤١٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٢٢:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٤:٢٤١٣:١١:٤٢٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٣١٠٠:٢٢:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٥٦٠٦:١٣:٢٧١٣:١١:٣٩٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٢٢:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٣٧٠٦:١٢:٣١١٣:١١:٣٧٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:١٩٠٠:٢٢:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:١٩٠٦:١١:٣٦١٣:١١:٣٦٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣٢:١٣٠٠:٢٢:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٠٣٠٦:١٠:٤٣١٣:١١:٣٤٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٢١:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٩:٥٢١٣:١١:٣٤٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٢١:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٩:٠٢١٣:١١:٣٤٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٢١:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٨:١٣١٣:١١:٣٥٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٢١:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:١٤٠٦:٠٧:٢٦١٣:١١:٣٦٢٠:١٦:١٤٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٢١:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٦:٤٠١٣:١١:٣٨٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٧:٣٠٠٠:٢١:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٥:٥٦١٣:١١:٤٠٢٠:١٧:٥١٢٠:٣٨:٢٢٠٠:٢٠:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٥٣٠٦:٠٥:١٤١٣:١١:٤٣٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٩:١٣٠٠:٢٠:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٥٠٠٦:٠٤:٣٣١٣:١١:٤٧٢٠:١٩:٢٧٢٠:٤٠:٠٣٠٠:٢٠:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٤٨٠٦:٠٣:٥٣١٣:١١:٥١٢٠:٢٠:١٤٢٠:٤٠:٥٣٠٠:٢٠:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٤٩٠٦:٠٣:١٦١٣:١١:٥٥٢٠:٢١:٠٠٢٠:٤١:٤٢٠٠:٢٠:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٥١٠٦:٠٢:٤٠١٣:١٢:٠١٢٠:٢١:٤٦٢٠:٤٢:٣١٠٠:٢٠:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساریجالو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساریجالو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساریجالو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ساریجالو

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ساریجالو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ساریجالو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساریجالو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ساریجالو

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ساریجالو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ساریجالو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ساریجالو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ساریجالو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساریجالو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ساریجالو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ساریجالو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساریجالو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ساریجالو

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٩:١٢١٢:٠١:١٢١٧:٠٢:٥٣١٧:٢٢:٤٤٢٣:١٧:١٠
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٧٠٧:٠٠:١٢١٢:٠١:٢٨١٧:٠٢:٢٦١٧:٢٢:١٩٢٣:١٧:٢٢
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٩٠٧:٠١:١٢١٢:٠١:٤٥١٧:٠٢:٠١١٧:٢١:٥٦٢٣:١٧:٣٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٠٠٧:٠٢:١١١٢:٠٢:٠٣١٧:٠١:٣٧١٧:٢١:٣٥٢٣:١٧:٤٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠١٠٧:٠٣:١٠١٢:٠٢:٢١١٧:٠١:١٦١٧:٢١:١٦٢٣:١٨:٠٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٢٠٧:٠٤:٠٨١٢:٠٢:٤٠١٧:٠٠:٥٦١٧:٢٠:٥٩٢٣:١٨:١٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٥:٠٦١٢:٠٣:٠٠١٧:٠٠:٣٨١٧:٢٠:٤٣٢٣:١٨:٣٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٢٠٧:٠٦:٠٤١٢:٠٣:٢١١٧:٠٠:٢٣١٧:٢٠:٣٠٢٣:١٨:٥٢
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٧:٠١١٢:٠٣:٤٢١٧:٠٠:٠٩١٧:٢٠:١٨٢٣:١٩:١٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٧:٥٧١٢:٠٤:٠٤١٦:٥٩:٥٨١٧:٢٠:٠٩٢٣:١٩:٢٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٩٠٧:٠٨:٥٢١٢:٠٤:٢٧١٦:٥٩:٤٨١٧:٢٠:٠١٢٣:١٩:٤٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٧٠٧:٠٩:٤٧١٢:٠٤:٥٠١٦:٥٩:٤٠١٧:١٩:٥٦٢٣:٢٠:٠٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٤٠٧:١٠:٤٠١٢:٠٥:١٤١٦:٥٩:٣٥١٧:١٩:٥٢٢٣:٢٠:٢٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢١٠٧:١١:٣٣١٢:٠٥:٣٨١٦:٥٩:٣١١٧:١٩:٥٠٢٣:٢٠:٤٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٧٠٧:١٢:٢٥١٢:٠٦:٠٣١٦:٥٩:٣٠١٧:١٩:٥٠٢٣:٢١:١١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٢٠٧:١٣:١٦١٢:٠٦:٢٨١٦:٥٩:٣١١٧:١٩:٥٣٢٣:٢١:٣٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٧٠٧:١٤:٠٦١٢:٠٦:٥٤١٦:٥٩:٣٣١٧:١٩:٥٧٢٣:٢١:٥٧
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢١٠٧:١٤:٥٤١٢:٠٧:٢٠١٦:٥٩:٣٨١٧:٢٠:٠٣٢٣:٢٢:٢١
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٠٤٠٧:١٥:٤٢١٢:٠٧:٤٧١٦:٥٩:٤٤١٧:٢٠:١١٢٣:٢٢:٤٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٦٠٧:١٦:٢٩١٢:٠٨:١٤١٦:٥٩:٥٣١٧:٢٠:٢٠٢٣:٢٣:١٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٧:١٤١٢:٠٨:٤٢١٧:٠٠:٠٤١٧:٢٠:٣٢٢٣:٢٣:٣٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٨٠٧:١٧:٥٨١٢:٠٩:١٠١٧:٠٠:١٦١٧:٢٠:٤٦٢٣:٢٤:٠٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٧٠٧:١٨:٤١١٢:٠٩:٣٨١٧:٠٠:٣١١٧:٢١:٠١٢٣:٢٤:٢٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٦٠٧:١٩:٢٢١٢:١٠:٠٧١٧:٠٠:٤٧١٧:٢١:١٩٢٣:٢٤:٥٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٣٠٧:٢٠:٠٢١٢:١٠:٣٦١٧:٠١:٠٦١٧:٢١:٣٨٢٣:٢٥:٢٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٠٠٧:٢٠:٤٠١٢:١١:٠٥١٧:٠١:٢٦١٧:٢١:٥٩٢٣:٢٥:٥١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:١٥٠٧:٢١:١٧١٢:١١:٣٤١٧:٠١:٤٩١٧:٢٢:٢٢٢٣:٢٦:١٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٩٠٧:٢١:٥٣١٢:١٢:٠٤١٧:٠٢:١٣١٧:٢٢:٤٦٢٣:٢٦:٤٨
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٢٠٧:٢٢:٢٧١٢:١٢:٣٤١٧:٠٢:٣٩١٧:٢٣:١٣٢٣:٢٧:١٧
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٤٠٧:٢٢:٥٩١٢:١٣:٠٣١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٣:٤١٢٣:٢٧:٤٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ساریجالو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ساریجالو روستای ساریجالو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ساریجالو روستای ساریجالو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ساریجالو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساریجالو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ساریجالو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ساریجالو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ساریجالو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ساریجالو

روستای ساریجالو بر روی نقشه

روستای ساریجالو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ساریجالو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ساریجالو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ساریجالو
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ساریجالو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ساریجالو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ساریجالو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ساریجالو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ساریجالو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ساریجالو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ساریجالو
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ساریجالو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ساریجالو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ساریجالو
زمان پخش اذان زنده به افق ساریجالو
زمان پخش اذان مستقیم به افق ساریجالو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ساریجالو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ساریجالو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو