جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ساریجالو

گوزل دره | سلطانیه | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز ساریجالو

اذان صبح: ٠٤:٢٥:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٣٥
اذان ظهر: ١٣:٢١:٢٠
غروب آفتاب: ٢٠:٣٢:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٥٣:٣٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٩:٣٢

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ساریجالو (شهرستان سلطانیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای ساریجالو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ساریجالو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ساریجالو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

نیچه
درك منظور دشوار است، به ویژه هر بار كه بسان رود كنگ بیندیشیم و میان انسانهایی زندگی كنیم كه دگرگونه می اندیشند و به شیوه "قورباغه ها" راه می روند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ساریجالو

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ساریجالو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساریجالو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ساریجالو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساریجالو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ساریجالو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٥٨٠٦:٤٣:٠٣١٣:١٥:٢٩١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:٢١٠٠:٣٠:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٢١٠٦:٤١:٤٢١٣:١٥:١٤١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٨:١٥٠٠:٣٠:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٤٤٠٦:٤٠:٢١١٣:١٥:٠٠١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٢٩:٤١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٩:٠٢١٣:١٤:٤٦١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٠٣٠٠:٢٩:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٧:٤٣١٣:١٤:٣٣١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٥٨٠٠:٢٨:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٣٦:٢٥١٣:١٤:٢٠١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٥٢٠٠:٢٨:٣٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٥:٠٧١٣:١٤:٠٧١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٤٧٠٠:٢٨:١٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٣٣:٥٠١٣:١٣:٥٥١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٤٢٠٠:٢٧:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١٠٠٦:٣٢:٣٥١٣:١٣:٤٣١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٣٧٠٠:٢٧:٣٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٣١:١٩١٣:١٣:٣٢١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٥:٣١٠٠:٢٧:١١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٣٠:٠٥١٣:١٣:٢١١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:٢٦٠٠:٢٦:٥١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٨:٥٢١٣:١٣:١٠١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٧:٢١٠٠:٢٦:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٧:٤٠١٣:١٣:٠٠١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:١٦٠٠:٢٦:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٦:٢٩١٣:١٢:٥١١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:١١٠٠:٢٥:٥١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٥:١٨١٣:١٢:٤٢٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٥:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٢٤٠٦:٢٤:٠٩١٣:١٢:٣٣٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:٠٢٠٠:٢٥:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٥٥٠٦:٢٣:٠١١٣:١٢:٢٦٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٥٧٠٠:٢٤:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:٢٧٠٦:٢١:٥٤١٣:١٢:١٨٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٢٤:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢٠:٤٨١٣:١٢:١١٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٤٧٠٠:٢٤:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٣٢٠٦:١٩:٤٣١٣:١٢:٠٥٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٤:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٨:٣٩١٣:١١:٥٩٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٢٣:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٤٢٠٦:١٧:٣٧١٣:١١:٥٤٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٣٢٠٠:٢٣:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٦:٣٥١٣:١١:٥٠٢٠:٠٧:٣٦٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٢٣:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٥:٣٦١٣:١١:٤٦٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٨:٢٢٠٠:٢٣:٠١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٣٤٠٦:١٤:٣٧١٣:١١:٤٢٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٩:١٧٠٠:٢٢:٤٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:١٣:٤٠١٣:١١:٣٩٢٠:١٠:١١٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٢:٣٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٢:٤٤١٣:١١:٣٧٢٠:١١:٠٢٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٢:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٣٨٠٦:١١:٤٩١٣:١١:٣٦٢٠:١١:٥٣٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٢٢:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٢١٠٦:١٠:٥٦١٣:١١:٣٥٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢١:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ساریجالو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ساریجالو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ساریجالو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ساریجالو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ساریجالو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ساریجالو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساریجالو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ساریجالو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای ساریجالو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ساریجالو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ساریجالو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ساریجالو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساریجالو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ساریجالو

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای ساریجالو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساریجالو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ساریجالو

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ساریجالو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ساریجالو روستای ساریجالو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ساریجالو روستای ساریجالو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ساریجالو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساریجالو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ساریجالو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساریجالو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساریجالو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ساریجالو

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٥٧:٢٦١٣:١٧:٠٦٢٠:٣٦:٤٥٢٠:٥٨:١٦٠٠:٢٢:٤٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٦٠٥:٥٧:٤٠١٣:١٧:١٩٢٠:٣٦:٥٦٢٠:٥٨:٢٧٠٠:٢٣:٠٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٤٠٥:٥٧:٥٦١٣:١٧:٣٢٢٠:٣٧:٠٥٢٠:٥٨:٣٦٠٠:٢٣:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٥٨:١٣١٣:١٧:٤٥٢٠:٣٧:١٣٢٠:٥٨:٤٣٠٠:٢٣:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٥٨:٣٢١٣:١٧:٥٨٢٠:٣٧:١٩٢٠:٥٨:٤٩٠٠:٢٣:٤٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٠٠٥:٥٨:٥٢١٣:١٨:١٠٢٠:٣٧:٢٤٢٠:٥٨:٥٣٠٠:٢٤:٠٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٦٠٥:٥٩:١٣١٣:١٨:٢٣٢٠:٣٧:٢٦٢٠:٥٨:٥٤٠٠:٢٤:١٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٥٠٥:٥٩:٣٦١٣:١٨:٣٥٢٠:٣٧:٢٧٢٠:٥٨:٥٤٠٠:٢٤:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٧٠٦:٠٠:٠٠١٣:١٨:٤٧٢٠:٣٧:٢٧٢٠:٥٨:٥٣٠٠:٢٤:٤٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٠٠٦:٠٠:٢٥١٣:١٨:٥٩٢٠:٣٧:٢٤٢٠:٥٨:٤٩٠٠:٢٥:٠٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٦٠٦:٠٠:٥١١٣:١٩:١٠٢٠:٣٧:٢٠٢٠:٥٨:٤٣٠٠:٢٥:٢٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٤٠٦:٠١:١٩١٣:١٩:٢٢٢٠:٣٧:١٤٢٠:٥٨:٣٦٠٠:٢٥:٣٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٤٠٦:٠١:٤٨١٣:١٩:٣٣٢٠:٣٧:٠٦٢٠:٥٨:٢٦٠٠:٢٥:٥٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٥٠٦:٠٢:١٨١٣:١٩:٤٣٢٠:٣٦:٥٦٢٠:٥٨:١٥٠٠:٢٦:١٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٩٠٦:٠٢:٤٩١٣:١٩:٥٣٢٠:٣٦:٤٥٢٠:٥٨:٠٢٠٠:٢٦:٣٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٥٠٦:٠٣:٢١١٣:٢٠:٠٣٢٠:٣٦:٣٢٢٠:٥٧:٤٧٠٠:٢٦:٤٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٢٠٦:٠٣:٥٤١٣:٢٠:١٣٢٠:٣٦:١٧٢٠:٥٧:٣٠٠٠:٢٧:٠٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥١٠٦:٠٤:٢٨١٣:٢٠:٢٢٢٠:٣٦:٠٠٢٠:٥٧:١١٠٠:٢٧:٢١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٦:٠٥:٠٤١٣:٢٠:٣١٢٠:٣٥:٤٢٢٠:٥٦:٥٠٠٠:٢٧:٣٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٤٠٦:٠٥:٤٠١٣:٢٠:٣٩٢٠:٣٥:٢١٢٠:٥٦:٢٨٠٠:٢٧:٥٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٦:٠٦:١٧١٣:٢٠:٤٧٢٠:٣٤:٥٩٢٠:٥٦:٠٤٠٠:٢٨:١٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٤٠٦:٠٦:٥٥١٣:٢٠:٥٥٢٠:٣٤:٣٦٢٠:٥٥:٣٧٠٠:٢٨:٢٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٦:٠٧:٣٤١٣:٢١:٠٢٢٠:٣٤:١٠٢٠:٥٥:١٠٠٠:٢٨:٤٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٩٠٦:٠٨:١٣١٣:٢١:٠٨٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٤:٤٠٠٠:٢٩:٠١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٩٠٦:٠٨:٥٤١٣:٢١:١٤٢٠:٣٣:١٤٢٠:٥٤:٠٨٠٠:٢٩:١٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٩٠٦:٠٩:٣٥١٣:٢١:٢٠٢٠:٣٢:٤٤٢٠:٥٣:٣٥٠٠:٢٩:٣٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢١٠٦:١٠:١٦١٣:٢١:٢٥٢٠:٣٢:١١٢٠:٥٣:٠٠٠٠:٢٩:٤٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٤٠٦:١٠:٥٩١٣:٢١:٣٠٢٠:٣١:٣٧٢٠:٥٢:٢٣٠٠:٣٠:٠٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٨٠٦:١١:٤٢١٣:٢١:٣٤٢٠:٣١:٠٢٢٠:٥١:٤٥٠٠:٣٠:١٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٣٠٦:١٢:٢٦١٣:٢١:٣٧٢٠:٣٠:٢٥٢٠:٥١:٠٤٠٠:٣٠:٣١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٨٠٦:١٣:١٠١٣:٢١:٤٠٢٠:٢٩:٤٦٢٠:٥٠:٢٣٠٠:٣٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ساریجالو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ساریجالو روستای ساریجالو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ساریجالو روستای ساریجالو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ساریجالو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساریجالو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ساریجالو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ساریجالو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ساریجالو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ساریجالو

روستای ساریجالو بر روی نقشه

روستای ساریجالو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ساریجالو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ساریجالو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ساریجالو
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ساریجالو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای ساریجالو + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ساریجالو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ساریجالو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ساریجالو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ساریجالو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ساریجالو رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ساریجالو
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ ساریجالو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ساریجالو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ساریجالو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا ساریجالو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ساریجالو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ساریجالو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ساریجالو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ساریجالو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو