جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ساریتان

خسروشیرین | آباده | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ساریتان

اذان صبح: ٠٤:٥٨:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٥٩
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٣٨
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٤٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٢٧

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ساریتان (شهرستان آباده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای ساریتان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای ساریتان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ساریتان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

جك كانفیلد
زندگی خود را با این باور كه نمی‌توانید، هدر ندهید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ساریتان

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ساریتان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساریتان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ساریتان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساریتان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ساریتان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٤:٤٩١٣:٠١:٣٩١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٣٢٠٠:٢٠:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٣:٤٠١٣:٠١:٢٤١٩:٢٩:٣٧١٩:٤٧:١٣٠٠:١٩:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٢:٣٢١٣:٠١:١٠١٩:٣٠:١٧١٩:٤٧:٥٤٠٠:١٩:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣١:٢٥١٣:٠٠:٥٦١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٨:٣٥٠٠:١٨:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٠:١٩١٣:٠٠:٤٣١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:١٧٠٠:١٨:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٢٩:١٣١٣:٠٠:٣٠١٩:٣٢:١٥١٩:٤٩:٥٩٠٠:١٨:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٨:٠٨١٣:٠٠:١٧١٩:٣٢:٥٥١٩:٥٠:٤٠٠٠:١٨:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٧:٠٣١٣:٠٠:٠٥١٩:٣٣:٣٥١٩:٥١:٢٢٠٠:١٧:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٦:٠٠١٢:٥٩:٥٣١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:٠٤٠٠:١٧:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٤:٥٧١٢:٥٩:٤٢١٩:٣٤:٥٥١٩:٥٢:٤٦٠٠:١٧:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٣:٥٥١٢:٥٩:٣١١٩:٣٥:٣٥١٩:٥٣:٢٩٠٠:١٦:٤٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٢:٥٣١٢:٥٩:٢٠١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:١١٠٠:١٦:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢١:٥٣١٢:٥٩:١٠١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٤:٥٤٠٠:١٦:١٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢٠:٥٤١٢:٥٩:٠١١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:٣٦٠٠:١٥:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٩:٥٥١٢:٥٨:٥٢١٩:٣٨:١٦١٩:٥٦:١٩٠٠:١٥:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٤٠٦:١٨:٥٧١٢:٥٨:٤٣١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٧:٠٢٠٠:١٥:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٨:٠١١٢:٥٨:٣٥١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٧:٤٥٠٠:١٥:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٧:٠٥١٢:٥٨:٢٨١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٢٨٠٠:١٤:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٣٠٠٦:١٦:١١١٢:٥٨:٢١١٩:٤٠:٥٨١٩:٥٩:١١٠٠:١٤:٣٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٢١٠٦:١٥:١٧١٢:٥٨:١٥١٩:٤١:٣٩١٩:٥٩:٥٤٠٠:١٤:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٤:٢٥١٢:٥٨:٠٩١٩:٤٢:١٩٢٠:٠٠:٣٧٠٠:١٤:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٣:٣٣١٢:٥٨:٠٤١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠١:٢١٠٠:١٣:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٢:٤٣١٢:٥٧:٥٩١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:٠٤٠٠:١٣:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١١:٥٤١٢:٥٧:٥٥١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٣:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٤٩٠٦:١١:٠٦١٢:٥٧:٥٢١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٣١٠٠:١٣:٢٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٠:١٩١٢:٥٧:٤٩١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:١٤٠٠:١٣:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٩:٣٤١٢:٥٧:٤٧١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٧٠٠:١٣:٠٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٤٣٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٧:٤٥١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٤٠٠٠:١٢:٥٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٣٠٦:٠٨:٠٧١٢:٥٧:٤٤١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٢:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ساریتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ساریتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ساریتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ساریتان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای ساریتان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ساریتان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساریتان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای ساریتان

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای ساریتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای ساریتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای ساریتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ساریتان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساریتان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ساریتان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای ساریتان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساریتان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ساریتان

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای ساریتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ساریتان روستای ساریتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ساریتان روستای ساریتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ساریتان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساریتان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ساریتان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساریتان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساریتان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ساریتان

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢١:٥١٠٠:٢٢:١١
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٧:٥٤٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:١٥٠٠:٢٢:٢٠
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٣:٤٣١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٢٢:٢٩
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٤:٢٠١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠١:١٠٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٢:٣٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:١٩٠٠:٢٢:٤٥
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٥:٣٤١٣:٠٧:٥٥١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٨:٣٨٠٠:٢٢:٥٢
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٦:١٢١٣:٠٧:٥٤١٩:٥٩:١٣٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٢:٥٩
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٧:٥٢١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:١١٠٠:٢٣:٠٥
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٧:٢٧١٣:٠٧:٤٩١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٦:٢٥٠٠:٢٣:١٠
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٨:٠٥١٣:٠٧:٤٦١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢٣:١٥
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٦٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٧:٤٢١٩:٥٦:١٨٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢٣:١٩
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٧:٣٨١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٠١٠٠:٢٣:٢٣
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:١٤٠٦:١٩:٥٨١٣:٠٧:٣٣١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:١٠٠٠:٢٣:٢٦
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٨٠٦:٢٠:٣٦١٣:٠٧:٢٧١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٢:١٩٠٠:٢٣:٢٨
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢١:١٣١٣:٠٧:٢١١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٣:٣٠
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢١:٥١١٣:٠٧:١٤١٩:٥٢:١٢٢٠:١٠:٣١٠٠:٢٣:٣١
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٢:٢٩١٣:٠٧:٠٧١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:٣٦٠٠:٢٣:٣٢
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٦:٥٩١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٢٣:٣١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٣:٤٤١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٢٣:٣١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٦:٤١١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٤٤٠٠:٢٣:٢٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٢٣:٢٧
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٦:٢١١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٢٣:٢٥
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٦:١٤١٣:٠٦:١١١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٣:٤٣٠٠:٢٣:٢١
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٤:٤١٢٠:٠٢:٤١٠٠:٢٣:١٧
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٧:٢٨١٣:٠٥:٤٨١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٣٨٠٠:٢٣:١٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٢٨:٠٥١٣:٠٥:٣٥١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٢٣:٠٨
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٨:٤٢١٣:٠٥:٢٣١٩:٤١:٣٥١٩:٥٩:٢٩٠٠:٢٣:٠٢
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٢٩:١٩١٣:٠٥:٠٩١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:٢٣٠٠:٢٢:٥٦
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٢٩:٥٦١٣:٠٤:٥٦١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:١٦٠٠:٢٢:٤٩
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٠:٣٢١٣:٠٤:٤١١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٠٩٠٠:٢٢:٤١
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣١:٠٩١٣:٠٤:٢٧١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٠١٠٠:٢٢:٣٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ساریتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ساریتان روستای ساریتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ساریتان روستای ساریتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ساریتان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساریتان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ساریتان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ساریتان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ساریتان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ساریتان

روستای ساریتان بر روی نقشه

روستای ساریتان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ساریتان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ساریتان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ساریتان
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای ساریتان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای ساریتان + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای ساریتان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ساریتان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ساریتان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ساریتان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ساریتان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ساریتان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ساریتان
زمان پخش اذان آنلاین به افق ساریتان
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ساریتان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ساریتان
جدول اوقات شرعی امروز فردا ساریتان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ساریتان دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ساریتان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ساریتان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو