جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ساریتان

خسروشیرین | آباده | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ساریتان


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٣٨
اذان ظهر: ١٢:١١:٣٤
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٤٢:١٧
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٠٢

شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
٢٢ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ساریتان (شهرستان آباده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ دی ٩٨ روستای ساریتان)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای ساریتان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ساریتان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

شری كارتر اسكات
خرد، با هوش تفاوت دارد. خرد، كاری به بهره ی هوشی شما و یا اینكه در مدرسه چه می كرده اید، ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ساریتان

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ساریتان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساریتان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ساریتان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساریتان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ساریتان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٣:٤٠١٢:٥٩:٢٩١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٤٠٠٠:١٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٢:٣٩١٢:٥٩:١٨١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٢٢٠٠:١٦:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢١:٣٩١٢:٥٩:٠٩١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٠٥٠٠:١٦:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٠:٤٠١٢:٥٨:٥٩١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٤٨٠٠:١٥:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٩:٤٢١٢:٥٨:٥١١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٣١٠٠:١٥:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٨:٤٥١٢:٥٨:٤٢١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:١٤٠٠:١٥:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٧:٤٨١٢:٥٨:٣٥١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٥٧٠٠:١٥:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٦:٥٣١٢:٥٨:٢٨١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٤:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٥:٥٩١٢:٥٨:٢١١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٤:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٥:٠٥١٢:٥٨:١٥١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٤:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٤:١٣١٢:٥٨:٠٩١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٤٩٠٠:١٤:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٨:٠٤١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٣٢٠٠:١٣:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٢:٣٢١٢:٥٧:٥٩١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:١٦٠٠:١٣:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١١:٤٣١٢:٥٧:٥٥١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١٣:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٠:٥٥١٢:٥٧:٥٢١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١٣:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣١٠٦:١٠:٠٩١٢:٥٧:٤٩١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٣:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٩:٢٤١٢:٥٧:٤٧١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٠٨٠٠:١٣:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٧:٤٥١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٥١٠٠:١٢:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٧:٤٤١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٢:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٧:١٥١٢:٥٧:٤٤١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:١٧٠٠:١٢:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٧:٤٤١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٢:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٥:٥٦١٢:٥٧:٤٤١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٢:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٧:٤٦١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٢٤٠٠:١٢:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٧:٤٨١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٠٦٠٠:١٢:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٧:٥٠١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٢:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٧:٥٣١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٢٩٠٠:١١:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٧:٥٦١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:١٠٠٠:١١:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٨:٠٠١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٥١٠٠:١١:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٨:٠٥١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٣١٠٠:١١:٥٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:١١٠٦:٠١:٣٣١٢:٥٨:١٠١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:١١٠٠:١١:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساریتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساریتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساریتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ساریتان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ساریتان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ساریتان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساریتان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ساریتان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٨:١٢١٢:٠٢:٤٢١٧:٠٧:١٥١٧:٢٦:١٥٢٣:٢٠:٢٧
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٨:٣٣١٢:٠٣:١١١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٦:٥٣٢٣:٢٠:٥٨
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٣٤:٠١٠٦:٥٨:٥٢١٢:٠٣:٤٠١٧:٠٨:٣٤١٧:٢٧:٣٢٢٣:٢١:٢٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٣٤:٢٢٠٦:٥٩:٠٩١٢:٠٤:٠٩١٧:٠٩:١٥١٧:٢٨:١٣٢٣:٢١:٥٨
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٣٤:٤١٠٦:٥٩:٢٥١٢:٠٤:٣٨١٧:٠٩:٥٧١٧:٢٨:٥٤٢٣:٢٢:٢٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٣٤:٥٨٠٦:٥٩:٣٩١٢:٠٥:٠٦١٧:١٠:٤٠١٧:٢٩:٣٦٢٣:٢٢:٥٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٣٥:١٥٠٦:٥٩:٥٢١٢:٠٥:٣٤١٧:١١:٢٤١٧:٣٠:١٩٢٣:٢٣:٢٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٣٥:٣٠٠٧:٠٠:٠٣١٢:٠٦:٠٢١٧:١٢:٠٨١٧:٣١:٠٢٢٣:٢٣:٥٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٣٥:٤٣٠٧:٠٠:١٢١٢:٠٦:٢٩١٧:١٢:٥٤١٧:٣١:٤٧٢٣:٢٤:٢٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠٠:٢٠١٢:٠٦:٥٦١٧:١٣:٤٠١٧:٣٢:٣٢٢٣:٢٤:٥٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٣٦:٠٦٠٧:٠٠:٢٦١٢:٠٧:٢٢١٧:١٤:٢٨١٧:٣٣:١٨٢٣:٢٥:٢٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠٠:٣٠١٢:٠٧:٤٨١٧:١٥:١٥١٧:٣٤:٠٤٢٣:٢٥:٤٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٣٦:٢٣٠٧:٠٠:٣٣١٢:٠٨:١٣١٧:١٦:٠٤١٧:٣٤:٥١٢٣:٢٦:١٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٣٦:٣٠٠٧:٠٠:٣٣١٢:٠٨:٣٨١٧:١٦:٥٣١٧:٣٥:٣٩٢٣:٢٦:٤٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٠:٣٢١٢:٠٩:٠٢١٧:١٧:٤٣١٧:٣٦:٢٧٢٣:٢٧:١٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٠:٣٠١٢:٠٩:٢٦١٧:١٨:٣٣١٧:٣٧:١٦٢٣:٢٧:٣٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠٠:٢٥١٢:٠٩:٤٩١٧:١٩:٢٤١٧:٣٨:٠٥٢٣:٢٨:٠٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٠:١٩١٢:١٠:١١١٧:٢٠:١٦١٧:٣٨:٥٥٢٣:٢٨:٢٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٠:١١١٢:١٠:٣٣١٧:٢١:٠٧١٧:٣٩:٤٥٢٣:٢٨:٥٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٣٦:٣٦٠٧:٠٠:٠٢١٢:١٠:٥٤١٧:٢٢:٠٠١٧:٤٠:٣٥٢٣:٢٩:١٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٣٦:٣١٠٦:٥٩:٥١١٢:١١:١٤١٧:٢٢:٥٢١٧:٤١:٢٦٢٣:٢٩:٣٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٣٦:٢٥٠٦:٥٩:٣٨١٢:١١:٣٤١٧:٢٣:٤٥١٧:٤٢:١٧٢٣:٣٠:٠٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٣٦:١٨٠٦:٥٩:٢٣١٢:١١:٥٣١٧:٢٤:٣٨١٧:٤٣:٠٨٢٣:٣٠:٢٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٣٦:٠٩٠٦:٥٩:٠٧١٢:١٢:١٢١٧:٢٥:٣٢١٧:٤٤:٠٠٢٣:٣٠:٤٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٣٥:٥٨٠٦:٥٨:٤٩١٢:١٢:٢٩١٧:٢٦:٢٥١٧:٤٤:٥١٢٣:٣١:٠٦
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٣٥:٤٦٠٦:٥٨:٣٠١٢:١٢:٤٦١٧:٢٧:١٩١٧:٤٥:٤٣٢٣:٣١:٢٦
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٣٥:٣٢٠٦:٥٨:٠٨١٢:١٣:٠٢١٧:٢٨:١٣١٧:٤٦:٣٥٢٣:٣١:٤٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٣٥:١٧٠٦:٥٧:٤٦١٢:١٣:١٨١٧:٢٩:٠٧١٧:٤٧:٢٧٢٣:٣٢:٠٤
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣٥:٠٠٠٦:٥٧:٢١١٢:١٣:٣٢١٧:٣٠:٠١١٧:٤٨:١٩٢٣:٣٢:٢١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٦:٥٥١٢:١٣:٤٦١٧:٣٠:٥٥١٧:٤٩:١١٢٣:٣٢:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ساریتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ساریتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ساریتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ساریتان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساریتان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ساریتان

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای ساریتان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساریتان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ساریتان

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٥:٣٧١١:٥٩:٤٣١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٢:٥٠٢٣:١٧:٢٧
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٦:٠٦١٢:٠٠:١٣١٧:٠٤:١٩١٧:٢٣:٢١٢٣:١٧:٥٧
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٦:٣٤١٢:٠٠:٤٣١٧:٠٤:٥٢١٧:٢٣:٥٣٢٣:١٨:٢٧
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٧:٠١١٢:٠١:١٣١٧:٠٥:٢٦١٧:٢٤:٢٧٢٣:١٨:٥٧
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٨٠٦:٥٧:٢٦١٢:٠١:٤٢١٧:٠٦:٠١١٧:٢٥:٠٢٢٣:١٩:٢٧
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥٧:٥٠١٢:٠٢:١٢١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٥:٣٨٢٣:١٩:٥٧
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٨:١٢١٢:٠٢:٤٢١٧:٠٧:١٥١٧:٢٦:١٥٢٣:٢٠:٢٧
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٨:٣٣١٢:٠٣:١١١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٦:٥٣٢٣:٢٠:٥٨
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠١٠٦:٥٨:٥٢١٢:٠٣:٤٠١٧:٠٨:٣٤١٧:٢٧:٣٢٢٣:٢١:٢٨
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٢٠٦:٥٩:٠٩١٢:٠٤:٠٩١٧:٠٩:١٥١٧:٢٨:١٣٢٣:٢١:٥٨
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤١٠٦:٥٩:٢٥١٢:٠٤:٣٨١٧:٠٩:٥٧١٧:٢٨:٥٤٢٣:٢٢:٢٨
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٦:٥٩:٣٩١٢:٠٥:٠٦١٧:١٠:٤٠١٧:٢٩:٣٦٢٣:٢٢:٥٧
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٥٠٦:٥٩:٥٢١٢:٠٥:٣٤١٧:١١:٢٤١٧:٣٠:١٩٢٣:٢٣:٢٧
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٠٠٧:٠٠:٠٣١٢:٠٦:٠٢١٧:١٢:٠٨١٧:٣١:٠٢٢٣:٢٣:٥٦
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٣٠٧:٠٠:١٢١٢:٠٦:٢٩١٧:١٢:٥٤١٧:٣١:٤٧٢٣:٢٤:٢٥
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠٠:٢٠١٢:٠٦:٥٦١٧:١٣:٤٠١٧:٣٢:٣٢٢٣:٢٤:٥٣
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٦٠٧:٠٠:٢٦١٢:٠٧:٢٢١٧:١٤:٢٨١٧:٣٣:١٨٢٣:٢٥:٢٢
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠٠:٣٠١٢:٠٧:٤٨١٧:١٥:١٥١٧:٣٤:٠٤٢٣:٢٥:٤٩
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٣٠٧:٠٠:٣٣١٢:٠٨:١٣١٧:١٦:٠٤١٧:٣٤:٥١٢٣:٢٦:١٧
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٠٠٧:٠٠:٣٣١٢:٠٨:٣٨١٧:١٦:٥٣١٧:٣٥:٣٩٢٣:٢٦:٤٤
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٠:٣٢١٢:٠٩:٠٢١٧:١٧:٤٣١٧:٣٦:٢٧٢٣:٢٧:١٠
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٠:٣٠١٢:٠٩:٢٦١٧:١٨:٣٣١٧:٣٧:١٦٢٣:٢٧:٣٦
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٩٠٧:٠٠:٢٥١٢:٠٩:٤٩١٧:١٩:٢٤١٧:٣٨:٠٥٢٣:٢٨:٠٢
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٠٠٧:٠٠:١٩١٢:١٠:١١١٧:٢٠:١٦١٧:٣٨:٥٥٢٣:٢٨:٢٧
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠٠:١١١٢:١٠:٣٣١٧:٢١:٠٧١٧:٣٩:٤٥٢٣:٢٨:٥٢
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٦٠٧:٠٠:٠٢١٢:١٠:٥٤١٧:٢٢:٠٠١٧:٤٠:٣٥٢٣:٢٩:١٥
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣١٠٦:٥٩:٥١١٢:١١:١٤١٧:٢٢:٥٢١٧:٤١:٢٦٢٣:٢٩:٣٩
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٥٠٦:٥٩:٣٨١٢:١١:٣٤١٧:٢٣:٤٥١٧:٤٢:١٧٢٣:٣٠:٠٢
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٨٠٦:٥٩:٢٣١٢:١١:٥٣١٧:٢٤:٣٨١٧:٤٣:٠٨٢٣:٣٠:٢٤
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٩٠٦:٥٩:٠٧١٢:١٢:١٢١٧:٢٥:٣٢١٧:٤٤:٠٠٢٣:٣٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ساریتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ساریتان روستای ساریتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ساریتان روستای ساریتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ساریتان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساریتان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ساریتان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ساریتان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ساریتان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ساریتان

روستای ساریتان بر روی نقشه

روستای ساریتان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ساریتان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ساریتان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ساریتان
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای ساریتان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای ساریتان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ساریتان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ساریتان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ساریتان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ ساریتان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ساریتان
افق شرعی امروز فردا ساریتان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ساریتان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ساریتان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ساریتان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ساریتان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ساریتان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ساریتان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو