جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ساریتان

خسروشیرین | آباده | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز ساریتان


اذان صبح: ٠٥:٢٦:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٣٧
اذان ظهر: ١١:٥٦:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٥١
اذان مغرب: ١٧:١٩:٥١
نیمه شب: ٢٣:١٤:٠٥

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ساریتان (شهرستان آباده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای ساریتان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ساریتان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ساریتان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
مردم، بسیار از نشانه حرف می زنند، اما نمی دانند كه به راستی درباره ی چه چیز حرف می زنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ساریتان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ساریتان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساریتان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ساریتان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساریتان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ساریتان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢٣:٤٠١٢:٥٩:٢٩١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٤٠٠٠:١٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٢:٣٩١٢:٥٩:١٨١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٢٢٠٠:١٦:٢٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢١:٣٩١٢:٥٩:٠٩١٩:٣٧:٠٦١٩:٥٥:٠٥٠٠:١٦:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٠:٤٠١٢:٥٨:٥٩١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٥:٤٨٠٠:١٥:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٩:٤٢١٢:٥٨:٥١١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:٣١٠٠:١٥:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٨:٤٥١٢:٥٨:٤٢١٩:٣٩:٠٧١٩:٥٧:١٤٠٠:١٥:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٧:٤٨١٢:٥٨:٣٥١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٥٧٠٠:١٥:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٦:٥٣١٢:٥٨:٢٨١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٤٠٠٠:١٤:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٤٠٦:١٥:٥٩١٢:٥٨:٢١١٩:٤١:٠٩١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٤:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٥٠٦:١٥:٠٥١٢:٥٨:١٥١٩:٤١:٥٠٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٤:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥٧٠٦:١٤:١٣١٢:٥٨:٠٩١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٤٩٠٠:١٤:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٨:٠٤١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٣٢٠٠:١٣:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٢:٣٢١٢:٥٧:٥٩١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:١٦٠٠:١٣:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١١:٤٣١٢:٥٧:٥٥١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٢:٥٩٠٠:١٣:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٠:٥٥١٢:٥٧:٥٢١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١٣:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣١٠٦:١٠:٠٩١٢:٥٧:٤٩١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٢٥٠٠:١٣:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٩:٢٤١٢:٥٧:٤٧١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٠٨٠٠:١٣:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٠٨:٣٩١٢:٥٧:٤٥١٩:٤٧:١٥٢٠:٠٥:٥١٠٠:١٢:٥٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٧:٤٤١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٣٤٠٠:١٢:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٣١٠٦:٠٧:١٥١٢:٥٧:٤٤١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:١٧٠٠:١٢:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٧:٤٤١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٧:٥٩٠٠:١٢:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٥:٥٦١٢:٥٧:٤٤١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٨:٤١٠٠:١٢:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٧:٤٦١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٢٤٠٠:١٢:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٧:٤٨١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٠٦٠٠:١٢:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٧:٥٠١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٢:٠٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٧:٥٣١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٢٩٠٠:١١:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٣:٠١١٢:٥٧:٥٦١٩:٥٣:١٢٢٠:١٢:١٠٠٠:١١:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٨:٠٠١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:٥١٠٠:١١:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٨:٠٥١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٣١٠٠:١١:٥٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:١١٠٦:٠١:٣٣١٢:٥٨:١٠١٩:٥٥:٠٦٢٠:١٤:١١٠٠:١١:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساریتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساریتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساریتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ساریتان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ساریتان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای ساریتان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساریتان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ساریتان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٨:٤٨١١:٤٩:١٠١٦:٥٩:١٨١٧:١٧:٥٦٢٣:٠٧:٣٧
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٩:٣٨١١:٤٩:٣٠١٦:٥٩:١٠١٧:١٧:٥٠٢٣:٠٧:٥٥
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٠:٢٨١١:٤٩:٥١١٦:٥٩:٠٣١٧:١٧:٤٥٢٣:٠٨:١٣
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤١:١٧١١:٥٠:١٣١٦:٥٨:٥٨١٧:١٧:٤٢٢٣:٠٨:٣٢
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٢:٠٦١١:٥٠:٣٦١٦:٥٨:٥٥١٧:١٧:٤٠٢٣:٠٨:٥٢
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٢:٥٤١١:٥٠:٥٩١٦:٥٨:٥٤١٧:١٧:٤١٢٣:٠٩:١٢
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٣:٤٢١١:٥١:٢٣١٦:٥٨:٥٤١٧:١٧:٤٢٢٣:٠٩:٣٣
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٤:٢٩١١:٥١:٤٧١٦:٥٨:٥٦١٧:١٧:٤٦٢٣:٠٩:٥٥
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٥:١٥١١:٥٢:١٢١٦:٥٩:٠٠١٧:١٧:٥١٢٣:١٠:١٨
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٢١:٣٥٠٦:٤٦:٠١١١:٥٢:٣٨١٦:٥٩:٠٦١٧:١٧:٥٨٢٣:١٠:٤١
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٦:٤٦١١:٥٣:٠٤١٦:٥٩:١٣١٧:١٨:٠٧٢٣:١١:٠٤
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٧:٣٠١١:٥٣:٣٠١٦:٥٩:٢٢١٧:١٨:١٧٢٣:١١:٢٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٨:١٤١١:٥٣:٥٧١٦:٥٩:٣٣١٧:١٨:٢٨٢٣:١١:٥٤
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٨:٥٦١١:٥٤:٢٤١٦:٥٩:٤٥١٧:١٨:٤٢٢٣:١٢:١٩
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٤٩:٣٨١١:٥٤:٥١١٦:٥٩:٥٩١٧:١٨:٥٧٢٣:١٢:٤٥
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٥٠:١٩١١:٥٥:١٩١٧:٠٠:١٥١٧:١٩:١٣٢٣:١٣:١١
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٠:٥٩١١:٥٥:٤٨١٧:٠٠:٣٢١٧:١٩:٣١٢٣:١٣:٣٨
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٥١:٣٧١١:٥٦:١٦١٧:٠٠:٥١١٧:١٩:٥١٢٣:١٤:٠٥
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٢:١٥١١:٥٦:٤٥١٧:٠١:١٢١٧:٢٠:١٢٢٣:١٤:٣٣
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٢:٥٢١١:٥٧:١٤١٧:٠١:٣٤١٧:٢٠:٣٥٢٣:١٥:٠١
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٣:٢٧١١:٥٧:٤٤١٧:٠١:٥٨١٧:٢٠:٥٩٢٣:١٥:٣٠
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٤:٠١١١:٥٨:١٣١٧:٠٢:٢٣١٧:٢١:٢٥٢٣:١٥:٥٩
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥٤:٣٥١١:٥٨:٤٣١٧:٠٢:٥٠١٧:٢١:٥٢٢٣:١٦:٢٨
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٥:٠٧١١:٥٩:١٣١٧:٠٣:١٩١٧:٢٢:٢٠٢٣:١٦:٥٧
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٥:٣٧١١:٥٩:٤٣١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٢:٥٠٢٣:١٧:٢٧
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٣١:٠٥٠٦:٥٦:٠٦١٢:٠٠:١٣١٧:٠٤:١٩١٧:٢٣:٢١٢٣:١٧:٥٧
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٦:٣٤١٢:٠٠:٤٣١٧:٠٤:٥٢١٧:٢٣:٥٣٢٣:١٨:٢٧
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٣٢:٠١٠٦:٥٧:٠١١٢:٠١:١٣١٧:٠٥:٢٦١٧:٢٤:٢٧٢٣:١٨:٥٧
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٣٢:٢٨٠٦:٥٧:٢٦١٢:٠١:٤٢١٧:٠٦:٠١١٧:٢٥:٠٢٢٣:١٩:٢٧
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٣٢:٥٣٠٦:٥٧:٥٠١٢:٠٢:١٢١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٥:٣٨٢٣:١٩:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ساریتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ساریتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ساریتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ساریتان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساریتان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ساریتان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ساریتان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساریتان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ساریتان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٨٠٦:٣٣:٤٣١١:٤٧:٢١١٧:٠٠:٤٥١٧:١٩:١٢٢٣:٠٦:٠٩
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٤:٣٤١١:٤٧:٣٧١٧:٠٠:٢٦١٧:١٨:٥٥٢٣:٠٦:٢١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٥:٢٥١١:٤٧:٥٤١٧:٠٠:٠٩١٧:١٨:٤٠٢٣:٠٦:٣٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠١٠٦:٣٦:١٦١١:٤٨:١٢١٦:٥٩:٥٤١٧:١٨:٢٦٢٣:٠٦:٤٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٥٠٦:٣٧:٠٧١١:٤٨:٣٠١٦:٥٩:٤٠١٧:١٨:١٥٢٣:٠٧:٠٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٩٠٦:٣٧:٥٨١١:٤٨:٥٠١٦:٥٩:٢٨١٧:١٨:٠٥٢٣:٠٧:٢٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٨:٤٨١١:٤٩:١٠١٦:٥٩:١٨١٧:١٧:٥٦٢٣:٠٧:٣٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٣٩:٣٨١١:٤٩:٣٠١٦:٥٩:١٠١٧:١٧:٥٠٢٣:٠٧:٥٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٤٠:٢٨١١:٤٩:٥١١٦:٥٩:٠٣١٧:١٧:٤٥٢٣:٠٨:١٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤١:١٧١١:٥٠:١٣١٦:٥٨:٥٨١٧:١٧:٤٢٢٣:٠٨:٣٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٢:٠٦١١:٥٠:٣٦١٦:٥٨:٥٥١٧:١٧:٤٠٢٣:٠٨:٥٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٨٠٦:٤٢:٥٤١١:٥٠:٥٩١٦:٥٨:٥٤١٧:١٧:٤١٢٣:٠٩:١٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣١٠٦:٤٣:٤٢١١:٥١:٢٣١٦:٥٨:٥٤١٧:١٧:٤٢٢٣:٠٩:٣٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٣٠٦:٤٤:٢٩١١:٥١:٤٧١٦:٥٨:٥٦١٧:١٧:٤٦٢٣:٠٩:٥٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٥:١٥١١:٥٢:١٢١٦:٥٩:٠٠١٧:١٧:٥١٢٣:١٠:١٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٥٠٦:٤٦:٠١١١:٥٢:٣٨١٦:٥٩:٠٦١٧:١٧:٥٨٢٣:١٠:٤١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٤٦:٤٦١١:٥٣:٠٤١٦:٥٩:١٣١٧:١٨:٠٧٢٣:١١:٠٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٧:٣٠١١:٥٣:٣٠١٦:٥٩:٢٢١٧:١٨:١٧٢٣:١١:٢٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٥٠٦:٤٨:١٤١١:٥٣:٥٧١٦:٥٩:٣٣١٧:١٨:٢٨٢٣:١١:٥٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٤٨:٥٦١١:٥٤:٢٤١٦:٥٩:٤٥١٧:١٨:٤٢٢٣:١٢:١٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٤٩:٣٨١١:٥٤:٥١١٦:٥٩:٥٩١٧:١٨:٥٧٢٣:١٢:٤٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٠٠٦:٥٠:١٩١١:٥٥:١٩١٧:٠٠:١٥١٧:١٩:١٣٢٣:١٣:١١
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٧٠٦:٥٠:٥٩١١:٥٥:٤٨١٧:٠٠:٣٢١٧:١٩:٣١٢٣:١٣:٣٨
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٤٠٦:٥١:٣٧١١:٥٦:١٦١٧:٠٠:٥١١٧:١٩:٥١٢٣:١٤:٠٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٩٠٦:٥٢:١٥١١:٥٦:٤٥١٧:٠١:١٢١٧:٢٠:١٢٢٣:١٤:٣٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٢:٥٢١١:٥٧:١٤١٧:٠١:٣٤١٧:٢٠:٣٥٢٣:١٥:٠١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٣:٢٧١١:٥٧:٤٤١٧:٠١:٥٨١٧:٢٠:٥٩٢٣:١٥:٣٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥٤:٠١١١:٥٨:١٣١٧:٠٢:٢٣١٧:٢١:٢٥٢٣:١٥:٥٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥٤:٣٥١١:٥٨:٤٣١٧:٠٢:٥٠١٧:٢١:٥٢٢٣:١٦:٢٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٥:٠٧١١:٥٩:١٣١٧:٠٣:١٩١٧:٢٢:٢٠٢٣:١٦:٥٧

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ساریتان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ساریتان روستای ساریتان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ساریتان روستای ساریتان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ساریتان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساریتان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ساریتان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ساریتان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ساریتان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ساریتان

روستای ساریتان بر روی نقشه

روستای ساریتان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ساریتان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ساریتان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ساریتان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ساریتان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ساریتان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ساریتان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ساریتان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ساریتان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ساریتان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ساریتان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ساریتان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ساریتان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ساریتان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ساریتان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ساریتان
زمان پخش اذان مستقیم به افق ساریتان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ساریتان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو