جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ساروجه

چناران | چناران | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز ساروجه


اذان صبح: ٠٣:٣٤:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:١٨:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٤٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٠٤:٠٠
نیمه شب: ٢٣:٣٨:٢٢

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ساروجه (شهرستان چناران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای ساروجه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ساروجه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ساروجه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
زیان‌كارترین مردم از حیث كالا و محروم‌ترین آنان از نظر تلاش، مردی است كه بدن خود را در طلب مال ناتوان ساخت و فرسود، ولی مقدّرات، اراده‌ی او را یاری نكرد؛ پس با حسرت همان مال از دنیا خارج شد و با نتیجه‌ی فاسدِ آن، وارد آخرت شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ساروجه

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ساروجه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساروجه ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ساروجه (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساروجه ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ساروجه ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠١:١٩١٢:٣٣:٥٨١٩:٠٧:١٤١٩:٢٦:٠٦٢٣:٤٨:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٠:١٨٠٥:٥٩:٥٨١٢:٣٣:٤٤١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٧:٠١٢٣:٤٨:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٨:٣٧١٢:٣٣:٣٠١٩:٠٨:٥٩١٩:٢٧:٥٦٢٣:٤٨:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٥٧:١٧١٢:٣٣:١٦١٩:٠٩:٥١١٩:٢٨:٥١٢٣:٤٧:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٥:٥٧١٢:٣٣:٠٢١٩:١٠:٤٤١٩:٢٩:٤٦٢٣:٤٧:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥٤:٣٨١٢:٣٢:٤٩١٩:١١:٣٦١٩:٣٠:٤١٢٣:٤٦:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٢:١٣٠٥:٥٣:٢٠١٢:٣٢:٣٧١٩:١٢:٢٩١٩:٣١:٣٦٢٣:٤٦:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٢:٠٣١٢:٣٢:٢٤١٩:١٣:٢٢١٩:٣٢:٣٢٢٣:٤٦:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٠:٤٧١٢:٣٢:١٣١٩:١٤:١٤١٩:٣٣:٢٧٢٣:٤٥:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٩:٣١١٢:٣٢:٠١١٩:١٥:٠٧١٩:٣٤:٢٢٢٣:٤٥:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٨:١٦١٢:٣١:٥٠١٩:١٥:٥٩١٩:٣٥:١٨٢٣:٤٥:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٧:٠٣١٢:٣١:٤٠١٩:١٦:٥٢١٩:٣٦:١٣٢٣:٤٤:٤٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٢:٤٦٠٥:٤٥:٥٠١٢:٣١:٣٠١٩:١٧:٤٥١٩:٣٧:٠٩٢٣:٤٤:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١١:١٤٠٥:٤٤:٣٨١٢:٣١:٢٠١٩:١٨:٣٧١٩:٣٨:٠٤٢٣:٤٤:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٤٣:٢٧١٢:٣١:١١١٩:١٩:٣٠١٩:٣٩:٠٠٢٣:٤٣:٥٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٠٨:١١٠٥:٤٢:١٧١٢:٣١:٠٣١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٩:٥٦٢٣:٤٣:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٠٦:٤١٠٥:٤١:٠٩١٢:٣٠:٥٥١٩:٢١:١٥١٩:٤٠:٥١٢٣:٤٣:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٥:١١٠٥:٤٠:٠١١٢:٣٠:٤٧١٩:٢٢:٠٨١٩:٤١:٤٧٢٣:٤٢:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٣٨:٥٤١٢:٣٠:٤٠١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٢:٤٣٢٣:٤٢:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٢:١٥٠٥:٣٧:٤٩١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٣:٣٩٢٣:٤٢:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٣٦:٤٥١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٤:٣٤٢٣:٤٢:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٣:٥٩:٢٣٠٥:٣٥:٤٢١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٥:٣٠٢٣:٤١:٤٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٣٤:٤٠١٢:٣٠:١٩١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٦:٢٥٢٣:٤١:٣٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٣:٥٦:٣٥٠٥:٣٣:٤٠١٢:٣٠:١٥١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٧:٢١٢٣:٤١:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٣:٥٥:١٣٠٥:٣٢:٤١١٢:٣٠:١١١٩:٢٨:١٤١٩:٤٨:١٦٢٣:٤١:٠٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٣:٥٢٠٥:٣١:٤٣١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٩:١١٢٣:٤٠:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٢:٣٢٠٥:٣٠:٤٦١٢:٣٠:٠٦١٩:٢٩:٥٧١٩:٥٠:٠٦٢٣:٤٠:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥١:١٤٠٥:٢٩:٥١١٢:٣٠:٠٥١٩:٣٠:٤٩١٩:٥١:٠٠٢٣:٤٠:٢٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٤٩:٥٧٠٥:٢٨:٥٨١٢:٣٠:٠٤١٩:٣١:٤٠١٩:٥١:٥٥٢٣:٤٠:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ساروجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ساروجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ساروجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ساروجه

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ساروجه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ساروجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساروجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ساروجه

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ساروجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ساروجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ساروجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ساروجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساروجه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ساروجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساروجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساروجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ساروجه

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٦٠٥:٢١:٥١١٢:٣٠:٢٠١٩:٣٩:١٤١٩:٥٩:٥٨٢٣:٣٨:٤٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٦٠٥:٢١:١٣١٢:٣٠:٢٤١٩:٤٠:٠١٢٠:٠٠:٤٨٢٣:٣٨:٣٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٧٠٥:٢٠:٣٦١٢:٣٠:٢٩١٩:٤٠:٤٧٢٠:٠١:٣٧٢٣:٣٨:٣٤
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٠٠٥:٢٠:٠١١٢:٣٠:٣٥١٩:٤١:٣٢٢٠:٠٢:٢٥٢٣:٣٨:٢٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٥:٢٦٠٥:١٩:٢٨١٢:٣٠:٤١١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٣:١٣٢٣:٣٨:٢٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٣٠٥:١٨:٥٧١٢:٣٠:٤٨١٩:٤٣:٠١٢٠:٠٤:٠٠٢٣:٣٨:٢٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٢٠٥:١٨:٢٧١٢:٣٠:٥٥١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٤:٤٦٢٣:٣٨:١٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٥٤٠٥:١٧:٥٨١٢:٣١:٠٢١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٥:٣١٢٣:٣٨:١٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٢:٠٨٠٥:١٧:٣٢١٢:٣١:١٠١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٦:١٥٢٣:٣٨:١٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣١:٢٤٠٥:١٧:٠٧١٢:٣١:١٩١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٦:٥٨٢٣:٣٨:١٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٤٢٠٥:١٦:٤٤١٢:٣١:٢٧١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٧:٤١٢٣:٣٨:١٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٠:٠٣٠٥:١٦:٢٢١٢:٣١:٣٦١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٨:٢٢٢٣:٣٨:١٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٩:٢٥٠٥:١٦:٠٣١٢:٣١:٤٦١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٩:٠٢٢٣:٣٨:١٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:٥١٠٥:١٥:٤٥١٢:٣١:٥٦١٩:٤٨:٢٣٢٠:٠٩:٤١٢٣:٣٨:٢١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٨:١٨٠٥:١٥:٢٩١٢:٣٢:٠٦١٩:٤٨:٥٩٢٠:١٠:١٩٢٣:٣٨:٢٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٤٨٠٥:١٥:١٤١٢:٣٢:١٦١٩:٤٩:٣٣٢٠:١٠:٥٥٢٣:٣٨:٢٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٧:٢١٠٥:١٥:٠١١٢:٣٢:٢٧١٩:٥٠:٠٧٢٠:١١:٣٠٢٣:٣٨:٣١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٥٦٠٥:١٤:٥٠١٢:٣٢:٣٨١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٢:٠٥٢٣:٣٨:٣٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:٣٤٠٥:١٤:٤١١٢:٣٢:٥٠١٩:٥١:١٠٢٠:١٢:٣٧٢٣:٣٨:٤٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٦:١٤٠٥:١٤:٣٤١٢:٣٣:٠١١٩:٥١:٤٠٢٠:١٣:٠٩٢٣:٣٨:٤٩
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:٥٧٠٥:١٤:٢٨١٢:٣٣:١٣١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٣:٣٩٢٣:٣٨:٥٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:٤٣٠٥:١٤:٢٤١٢:٣٣:٢٥١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٤:٠٧٢٣:٣٩:٠٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:٣١٠٥:١٤:٢١١٢:٣٣:٣٨١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٤:٣٥٢٣:٣٩:١٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:٢١٠٥:١٤:٢١١٢:٣٣:٥٠١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٥:٠٠٢٣:٣٩:٢١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:١٥٠٥:١٤:٢٢١٢:٣٤:٠٣١٩:٥٣:٥١٢٠:١٥:٢٥٢٣:٣٩:٣١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:١١٠٥:١٤:٢٥١٢:٣٤:١٦١٩:٥٤:١٢٢٠:١٥:٤٧٢٣:٣٩:٤١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:١٠٠٥:١٤:٢٩١٢:٣٤:٢٩١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٦:٠٨٢٣:٣٩:٥٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:١١٠٥:١٤:٣٥١٢:٣٤:٤٢١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٦:٢٨٢٣:٤٠:٠٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:١٥٠٥:١٤:٤٣١٢:٣٤:٥٥١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٦:٤٦٢٣:٤٠:١٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:٢٢٠٥:١٤:٥٢١٢:٣٥:٠٨١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٧:٠٢٢٣:٤٠:٢٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٢٥:٣٢٠٥:١٥:٠٣١٢:٣٥:٢١١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٧:١٦٢٣:٤٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ساروجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ساروجه روستای ساروجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ساروجه روستای ساروجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ساروجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساروجه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ساروجه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ساروجه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ساروجه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ساروجه

روستای ساروجه بر روی نقشه

روستای ساروجه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ساروجه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ساروجه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ساروجه
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ساروجه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ساروجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ساروجه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ساروجه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ساروجه رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ساروجه
افق شرعی امروز فردا ساروجه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ساروجه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ساروجه
زمان پخش اذان مستقیم به افق ساروجه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ساروجه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ساروجه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ساروجه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ساروجه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو