جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ساروجه

چناران | چناران | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز ساروجه


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٢٣
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٥٧
غروب آفتاب: ١٩:١٧:٥٤
اذان مغرب: ١٩:٣٧:٠٣
نیمه شب: ٢٣:٥١:١٤

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ساروجه (شهرستان چناران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای ساروجه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ساروجه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ساروجه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

؟
اگر مردم را به حال خودشان گذاشتی، تو را به حال خودت خواهند گذاشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ساروجه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ساروجه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساروجه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ساروجه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ساروجه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ساروجه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٣:٥٧٠٥:٤٦:٤٦١٢:٣١:٣٨١٩:١٧:٠٦١٩:٣٦:٢٨٢٣:٤٤:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٢٤٠٥:٤٥:٣٣١٢:٣١:٢٨١٩:١٧:٥٨١٩:٣٧:٢٣٢٣:٤٤:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤٤:٢٢١٢:٣١:١٩١٩:١٨:٥١١٩:٣٨:١٩٢٣:٤٤:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤٣:١١١٢:٣١:١٠١٩:١٩:٤٤١٩:٣٩:١٥٢٣:٤٣:٤٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٤٢:٠٢١٢:٣١:٠٢١٩:٢٠:٣٧١٩:٤٠:١١٢٣:٤٣:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٤٠:٥٣١٢:٣٠:٥٤١٩:٢١:٣٠١٩:٤١:٠٧٢٣:٤٣:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٥١٠٥:٣٩:٤٦١٢:٣٠:٤٧١٩:٢٢:٢٢١٩:٤٢:٠٢٢٣:٤٢:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٢٣٠٥:٣٨:٤٠١٢:٣٠:٤٠١٩:٢٣:١٥١٩:٤٢:٥٨٢٣:٤٢:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠١:٥٥٠٥:٣٧:٣٥١٢:٣٠:٣٤١٩:٢٤:٠٧١٩:٤٣:٥٤٢٣:٤٢:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٣٦:٣١١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٥:٠٠١٩:٤٤:٤٩٢٣:٤٢:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٥:٢٨١٢:٣٠:٢٣١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٥:٤٤٢٣:٤١:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٣٩٠٥:٣٤:٢٦١٢:٣٠:١٩١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٦:٤٠٢٣:٤١:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٦:١٦٠٥:٣٣:٢٦١٢:٣٠:١٥١٩:٢٧:٣٦١٩:٤٧:٣٥٢٣:٤١:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٣٢:٢٧١٢:٣٠:١١١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٨:٣٠٢٣:٤١:٠٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٣٣٠٥:٣١:٣٠١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٩:١٩١٩:٤٩:٢٥٢٣:٤٠:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٢:١٤٠٥:٣٠:٣٣١٢:٣٠:٠٦١٩:٣٠:١٠١٩:٥٠:١٩٢٣:٤٠:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٥٥٠٥:٢٩:٣٩١٢:٣٠:٠٥١٩:٣١:٠١١٩:٥١:١٤٢٣:٤٠:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:٣٩٠٥:٢٨:٤٥١٢:٣٠:٠٤١٩:٣١:٥٢١٩:٥٢:٠٨٢٣:٤٠:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٨:٢٣٠٥:٢٧:٥٣١٢:٣٠:٠٣١٩:٣٢:٤٣١٩:٥٣:٠٢٢٣:٣٩:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:٠٩٠٥:٢٧:٠٢١٢:٣٠:٠٣١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٣:٥٥٢٣:٣٩:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٥:٥٧٠٥:٢٦:١٣١٢:٣٠:٠٤١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٤:٤٨٢٣:٣٩:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٤:٤٦٠٥:٢٥:٢٦١٢:٣٠:٠٥١٩:٣٥:١٣١٩:٥٥:٤١٢٣:٣٩:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:٣٦٠٥:٢٤:٤٠١٢:٣٠:٠٧١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٦:٣٤٢٣:٣٩:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:٢٩٠٥:٢٣:٥٥١٢:٣٠:٠٩١٩:٣٦:٥١١٩:٥٧:٢٥٢٣:٣٩:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٢٣٠٥:٢٣:١٢١٢:٣٠:١٢١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٨:١٧٢٣:٣٨:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:١٩٠٥:٢٢:٣١١٢:٣٠:١٦١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٩:٠٨٢٣:٣٨:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:١٦٠٥:٢١:٥١١٢:٣٠:٢٠١٩:٣٩:١٤١٩:٥٩:٥٨٢٣:٣٨:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:١٦٠٥:٢١:١٣١٢:٣٠:٢٤١٩:٤٠:٠١٢٠:٠٠:٤٨٢٣:٣٨:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:١٧٠٥:٢٠:٣٦١٢:٣٠:٢٩١٩:٤٠:٤٧٢٠:٠١:٣٧٢٣:٣٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساروجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساروجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ساروجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ساروجه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ساروجه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ساروجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساروجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ساروجه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ساروجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ساروجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ساروجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ساروجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساروجه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ساروجه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای ساروجه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ساروجه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ساروجه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٣:٤٩:٢٥٠٥:٣٢:٠٠١٢:٤٠:١٢١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٨:٣٥٢٣:٤٩:١٥
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٠:٣٣٠٥:٣٢:٤٦١٢:٤٠:١٣١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٧:٤٩٢٣:٤٩:٢٨
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥١:٤١٠٥:٣٣:٣٢١٢:٤٠:١٤١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٧:٠١٢٣:٤٩:٤٠
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٠٠٥:٣٤:١٨١٢:٤٠:١٤١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٦:١٢٢٣:٤٩:٥٢
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠٠٠٥:٣٥:٠٥١٢:٤٠:١٤١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٥:٢١٢٣:٥٠:٠٣
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٥:١٠٠٥:٣٥:٥٢١٢:٤٠:١٣١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٤:٢٩٢٣:٥٠:١٤
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢١٠٥:٣٦:٣٩١٢:٤٠:١٢١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٣:٣٥٢٣:٥٠:٢٤
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٧:٣١٠٥:٣٧:٢٧١٢:٤٠:١٠١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠٢:٣٩٢٣:٥٠:٣٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٣٨:١٥١٢:٤٠:٠٨١٩:٤١:٣٠٢٠:٠١:٤٣٢٣:٥٠:٤٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٤٠٥:٣٩:٠٣١٢:٤٠:٠٤١٩:٤٠:٣٥٢٠:٠٠:٤٤٢٣:٥٠:٥٠
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠١:٠٦٠٥:٣٩:٥٢١٢:٤٠:٠١١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٩:٤٥٢٣:٥٠:٥٨
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٧٠٥:٤٠:٤٠١٢:٣٩:٥٦١٩:٣٨:٤١١٩:٥٨:٤٤٢٣:٥١:٠٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٤١:٢٩١٢:٣٩:٥١١٩:٣٧:٤٢١٩:٥٧:٤١٢٣:٥١:١٢
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤١٠٥:٤٢:١٨١٢:٣٩:٤٦١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٦:٣٨٢٣:٥١:١٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٤٣:٠٧١٢:٣٩:٣٩١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٥:٣٣٢٣:٥١:٢٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣٩:٣٣١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٤:٢٦٢٣:٥١:٢٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤٤:٤٥١٢:٣٩:٢٥١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٣:١٩٢٣:٥١:٣٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٤٥:٣٤١٢:٣٩:١٧١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٢:١٠٢٣:٥١:٣٣
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٩٠٥:٤٦:٢٤١٢:٣٩:٠٨١٩:٣١:٢٠١٩:٥١:٠٠٢٣:٥١:٣٥
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٧:١٣١٢:٣٨:٥٩١٩:٣٠:١٢١٩:٤٩:٤٩٢٣:٥١:٣٧
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٠١٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٨:٤٩١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٨:٣٧٢٣:٥١:٣٧
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:١٢٠٥:٤٨:٥١١٢:٣٨:٣٩١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٧:٢٤٢٣:٥١:٣٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤٩:٤٠١٢:٣٨:٢٨١٩:٢٦:٤١١٩:٤٦:٠٩٢٣:٥١:٣٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٢٠٥:٥٠:٣٠١٢:٣٨:١٦١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٤:٥٤٢٣:٥١:٣٦
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٤٢٠٥:٥١:١٩١٢:٣٨:٠٤١٩:٢٤:١٥١٩:٤٣:٣٨٢٣:٥١:٣٤
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٢:٠٨١٢:٣٧:٥٢١٩:٢٣:٠١١٩:٤٢:٢٠٢٣:٥١:٣١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٢:٥٧١٢:٣٧:٣٩١٩:٢١:٤٦١٩:٤١:٠٢٢٣:٥١:٢٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:١٠٠٥:٥٣:٤٦١٢:٣٧:٢٥١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٩:٤٣٢٣:٥١:٢٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٤:٣٥١٢:٣٧:١١١٩:١٩:١٢١٩:٣٨:٢٣٢٣:٥١:١٩
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٥:٢٣١٢:٣٦:٥٧١٩:١٧:٥٤١٩:٣٧:٠٣٢٣:٥١:١٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٦:١٢١٢:٣٦:٤٢١٩:١٦:٣٥١٩:٣٥:٤١٢٣:٥١:٠٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ساروجه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ساروجه روستای ساروجه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای ساروجه روستای ساروجه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ساروجه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ساروجه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ساروجه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ساروجه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ساروجه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ساروجه

روستای ساروجه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ساروجه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ساروجه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ساروجه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای ساروجه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ساروجه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ساروجه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ساروجه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ساروجه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ساروجه دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ساروجه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ساروجه
افق شرعی امروز فردا ساروجه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ساروجه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ساروجه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ساروجه
زمان پخش اذان مستقیم به افق ساروجه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ساروجه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو