جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ساردوییه

جیرفت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ساردوییه


اذان صبح: ٠٥:٠٧:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٤٠
غروب آفتاب: ١٨:٤٥:١٥
اذان مغرب: ١٩:٠٢:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٣٥

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ساردوییه (شهرستان جیرفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر ساردوییه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ساردوییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ساردوییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
هر كسی كه كامروا شده و به اوج رسیده، به ناگزیر پاسخ‌های منفی زیادی را تاب آورده است. فقط باید بدانید كه این امر، برای همه پیش آمده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ساردوییه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ساردوییه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ساردوییه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ساردوییه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ساردوییه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ساردوییه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٣:٢١١٢:٣٨:٢٧١٩:١٣:٥٨١٩:٣١:٣٦٢٣:٥٦:٢٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٢:٢٥١٢:٣٨:١٧١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:١٥٢٣:٥٦:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠١:٣٠١٢:٣٨:٠٩١٩:١٥:١٢١٩:٣٢:٥٤٢٣:٥٥:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٠:٣٦١٢:٣٨:٠٠١٩:١٥:٤٩١٩:٣٣:٣٤٢٣:٥٥:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٩:٤٣١٢:٣٧:٥٣١٩:١٦:٢٧١٩:٣٤:١٣٢٣:٥٥:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥٨:٥١١٢:٣٧:٤٥١٩:١٧:٠٤١٩:٣٤:٥٣٢٣:٥٥:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٢٢٠٥:٥٨:٠٠١٢:٣٧:٣٩١٩:١٧:٤١١٩:٣٥:٣٣٢٣:٥٤:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٧:١٠١٢:٣٧:٣٣١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:١٢٢٣:٥٤:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٦:٢١١٢:٣٧:٢٧١٩:١٨:٥٦١٩:٣٦:٥٢٢٣:٥٤:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:١١٠٥:٥٥:٣٤١٢:٣٧:٢٢١٩:١٩:٣٤١٩:٣٧:٣٢٢٣:٥٤:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٤:٤٧١٢:٣٧:١٧١٩:٢٠:١١١٩:٣٨:١٢٢٣:٥٤:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٤:٠١١٢:٣٧:١٣١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٨:٥٢٢٣:٥٣:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٧:١٠١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٣١٢٣:٥٣:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:١٠٠٥:٥٢:٣٣١٢:٣٧:٠٧١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:١١٢٣:٥٣:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥١:٥٠١٢:٣٧:٠٥١٩:٢٢:٤١١٩:٤٠:٥١٢٣:٥٣:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:١٧٠٥:٥١:٠٩١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٣:١٩١٩:٤١:٣١٢٣:٥٣:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٠:٢٩١٢:٣٧:٠٢١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:١١٢٣:٥٣:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٤٩:٥١١٢:٣٧:٠٢١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٥٠٢٣:٥٣:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٣٦٠٥:٤٩:١٣١٢:٣٧:٠٢١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:٣٠٢٣:٥٢:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٤٨:٣٧١٢:٣٧:٠٢١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:١٠٢٣:٥٢:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٥٥٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٧:٠٤١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٤:٤٩٢٣:٥٢:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤٧:٢٩١٢:٣٧:٠٥١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٢٨٢٣:٥٢:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٦:٥٦١٢:٣٧:٠٨١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٦:٠٧٢٣:٥٢:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٦:٢٥١٢:٣٧:١١١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٤٦٢٣:٥٢:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣٧:١٤١٩:٢٨:٥١١٩:٤٧:٢٤٢٣:٥٢:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٨٠٥:٤٥:٢٧١٢:٣٧:١٨١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٠٢٢٣:٥٢:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٢٧٠٥:٤٥:٠٠١٢:٣٧:٢٣١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٤٠٢٣:٥٢:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٤٨٠٥:٤٤:٣٥١٢:٣٧:٢٨١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٩:١٨٢٣:٥٢:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٤:١٠١٢:٣٧:٣٤١٩:٣١:١٣١٩:٤٩:٥٥٢٣:٥٢:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ساردوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ساردوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ساردوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ساردوییه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ساردوییه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ساردوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ساردوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر ساردوییه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر ساردوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ساردوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر ساردوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ساردوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ساردوییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ساردوییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر ساردوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ساردوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ساردوییه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١١٠٦:١٣:١١١٢:٤٣:٢٥١٩:١٣:١٢١٩:٣٠:٣٤٠٠:٠٢:٣٤
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٣:٤٤١٢:٤٣:٠٩١٩:١٢:٠٨١٩:٢٩:٢٨٠٠:٠٢:٢٤
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٠٠٦:١٤:١٦١٢:٤٢:٥٣١٩:١١:٠٣١٩:٢٨:٢١٠٠:٠٢:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٤:٤٨١٢:٤٢:٣٦١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٧:١٤٠٠:٠٢:٠٢
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٥:٢٠١٢:٤٢:١٩١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٦:٠٦٠٠:٠١:٥١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٥:٥٢١٢:٤٢:٠٢١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٤:٥٨٠٠:٠١:٣٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٣٠٦:١٦:٢٤١٢:٤١:٤٤١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٣:٤٩٠٠:٠١:٢٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:١٦:٥٥١٢:٤١:٢٦١٩:٠٥:٣٠١٩:٢٢:٣٩٠٠:٠١:١٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٧:٢٧١٢:٤١:٠٨١٩:٠٤:٢١١٩:٢١:٢٩٠٠:٠١:٠٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٩٠٦:١٧:٥٨١٢:٤٠:٤٩١٩:٠٣:١٣١٩:٢٠:١٩٠٠:٠٠:٤٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٠٠٦:١٨:٣٠١٢:٤٠:٣٠١٩:٠٢:٠٣١٩:١٩:٠٨٠٠:٠٠:٣٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠١٠٦:١٩:٠١١٢:٤٠:١٠١٩:٠٠:٥٣١٩:١٧:٥٧٠٠:٠٠:١٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٢٠٦:١٩:٣٢١٢:٣٩:٥١١٨:٥٩:٤٣١٩:١٦:٤٥٠٠:٠٠:٠٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٠:٠٣١٢:٣٩:٣١١٨:٥٨:٣٢١٩:١٥:٣٣٢٣:٥٩:٤٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٠:٣٣١٢:٣٩:١١١٨:٥٧:٢١١٩:١٤:٢١٢٣:٥٩:٣١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤١٠٦:٢١:٠٤١٢:٣٨:٥٠١٨:٥٦:١٠١٩:١٣:٠٩٢٣:٥٩:١٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢١:٣٥١٢:٣٨:٣٠١٨:٥٤:٥٨١٩:١١:٥٦٢٣:٥٨:٥٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٢:٠٥١٢:٣٨:٠٩١٨:٥٣:٤٦١٩:١٠:٤٣٢٣:٥٨:٤١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٦٠٦:٢٢:٣٦١٢:٣٧:٤٨١٨:٥٢:٣٤١٩:٠٩:٢٩٢٣:٥٨:٢٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٣:٠٦١٢:٣٧:٢٧١٨:٥١:٢١١٩:٠٨:١٦٢٣:٥٨:٠٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٢٣:٣٧١٢:٣٧:٠٦١٨:٥٠:٠٨١٩:٠٧:٠٢٢٣:٥٧:٤٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٤:٠٧١٢:٣٦:٤٥١٨:٤٨:٥٥١٩:٠٥:٤٨٢٣:٥٧:٣٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٢٤:٣٨١٢:٣٦:٢٣١٨:٤٧:٤٢١٩:٠٤:٣٤٢٣:٥٧:١٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٥:٠٨١٢:٣٦:٠٢١٨:٤٦:٢٩١٩:٠٣:٢٠٢٣:٥٦:٥٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٥:٣٨١٢:٣٥:٤٠١٨:٤٥:١٥١٩:٠٢:٠٦٢٣:٥٦:٣٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٢٦:٠٩١٢:٣٥:١٩١٨:٤٤:٠٢١٩:٠٠:٥٢٢٣:٥٦:١٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٢٦:٣٩١٢:٣٤:٥٧١٨:٤٢:٤٨١٨:٥٩:٣٨٢٣:٥٥:٥٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٢٧:١٠١٢:٣٤:٣٦١٨:٤١:٣٥١٨:٥٨:٢٤٢٣:٥٥:٣٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤١٠٦:٢٧:٤١١٢:٣٤:١٤١٨:٤٠:٢١١٨:٥٧:١٠٢٣:٥٥:١٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٢٨:١٢١٢:٣٣:٥٣١٨:٣٩:٠٨١٨:٥٥:٥٦٢٣:٢٥:٠٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٢٠٥:٢٨:٤٣١١:٣٣:٣٢١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٤:٤٢٢٢:٥٤:٤٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ساردوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ساردوییه شهر ساردوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر ساردوییه شهر ساردوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ساردوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ساردوییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر ساردوییه

بخش ساردوئیه یکی از بخش‌های شهرستان جیرفت در استان کرمان ایران است.[۱] مرکز بخش ساردوئیه شهر درب بهشت است. بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت این بخش در سال ۱۳۹۰ برابر با ۳۶٬۳۷۹ نفر بوده است

شهر ساردوییه در ویکیپدیا

شهر ساردوییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ساردوییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ساردوییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ساردوییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ساردوییه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ساردوییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ساردوییه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر ساردوییه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر ساردوییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ساردوییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ساردوییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ساردوییه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ساردوییه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ ساردوییه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ساردوییه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ساردوییه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ساردوییه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ساردوییه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ساردوییه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا ساردوییه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ساردوییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو