جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر ساردوییه

جیرفت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز ساردوییه


اذان صبح: ٠٤:٠٨:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٤٢:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٣١

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر ساردوییه (شهرستان جیرفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر ساردوییه)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر ساردوییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ساردوییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه (خطاهای) برادر (ایمانی)‌خود را (از دیگران) بپوشاند، خداوند (نیز)‌ در دنیا و آخرت؛ (‌گناه او را از دیگران)‌ می¬پوشاند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر ساردوییه

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر ساردوییه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر ساردوییه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر ساردوییه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر ساردوییه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ساردوییه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٤:١٧١٢:٣٨:٣٦١٩:١٣:٢١١٩:٣٠:٥٧٢٣:٥٦:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٠٧٠٦:٠٣:٢١١٢:٣٨:٢٧١٩:١٣:٥٨١٩:٣١:٣٦٢٣:٥٦:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٢:٢٥١٢:٣٨:١٧١٩:١٤:٣٥١٩:٣٢:١٥٢٣:٥٦:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠١:٣٠١٢:٣٨:٠٩١٩:١٥:١٢١٩:٣٢:٥٤٢٣:٥٥:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٠:٣٦١٢:٣٨:٠٠١٩:١٥:٤٩١٩:٣٣:٣٤٢٣:٥٥:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٣٤٠٥:٥٩:٤٣١٢:٣٧:٥٣١٩:١٦:٢٧١٩:٣٤:١٣٢٣:٥٥:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥٨:٥١١٢:٣٧:٤٥١٩:١٧:٠٤١٩:٣٤:٥٣٢٣:٥٥:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٢٢٠٥:٥٨:٠٠١٢:٣٧:٣٩١٩:١٧:٤١١٩:٣٥:٣٣٢٣:٥٤:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٧:١٠١٢:٣٧:٣٣١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:١٢٢٣:٥٤:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٦:٢١١٢:٣٧:٢٧١٩:١٨:٥٦١٩:٣٦:٥٢٢٣:٥٤:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٠:١١٠٥:٥٥:٣٤١٢:٣٧:٢٢١٩:١٩:٣٤١٩:٣٧:٣٢٢٣:٥٤:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٠٩٠٥:٥٤:٤٧١٢:٣٧:١٧١٩:٢٠:١١١٩:٣٨:١٢٢٣:٥٤:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٤:٠١١٢:٣٧:١٣١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٨:٥٢٢٣:٥٣:٥٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٠٩٠٥:٥٣:١٦١٢:٣٧:١٠١٩:٢١:٢٦١٩:٣٩:٣١٢٣:٥٣:٤٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٦:١٠٠٥:٥٢:٣٣١٢:٣٧:٠٧١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:١١٢٣:٥٣:٣٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥١:٥٠١٢:٣٧:٠٥١٩:٢٢:٤١١٩:٤٠:٥١٢٣:٥٣:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٤:١٧٠٥:٥١:٠٩١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٣:١٩١٩:٤١:٣١٢٣:٥٣:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٣:٢٢٠٥:٥٠:٢٩١٢:٣٧:٠٢١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:١١٢٣:٥٣:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٤٩:٥١١٢:٣٧:٠٢١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٥٠٢٣:٥٣:٠٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٣٦٠٥:٤٩:١٣١٢:٣٧:٠٢١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:٣٠٢٣:٥٢:٥٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٤٨:٣٧١٢:٣٧:٠٢١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:١٠٢٣:٥٢:٥١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٥٥٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٧:٠٤١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٤:٤٩٢٣:٥٢:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٠٧٠٥:٤٧:٢٩١٢:٣٧:٠٥١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٢٨٢٣:٥٢:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٤٦:٥٦١٢:٣٧:٠٨١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٦:٠٧٢٣:٥٢:٣٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٣٤٠٥:٤٦:٢٥١٢:٣٧:١١١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٤٦٢٣:٥٢:٣٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣٧:١٤١٩:٢٨:٥١١٩:٤٧:٢٤٢٣:٥٢:٣٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٠٨٠٥:٤٥:٢٧١٢:٣٧:١٨١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٨:٠٢٢٣:٥٢:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٢٧٠٥:٤٥:٠٠١٢:٣٧:٢٣١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٤٠٢٣:٥٢:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٤٨٠٥:٤٤:٣٥١٢:٣٧:٢٨١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٩:١٨٢٣:٥٢:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ساردوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ساردوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر ساردوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ساردوییه

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر ساردوییه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر ساردوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ساردوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر ساردوییه

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر ساردوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر ساردوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر ساردوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر ساردوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ساردوییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر ساردوییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر ساردوییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر ساردوییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر ساردوییه

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٨٠٥:٤٥:٢١١٢:٣٧:١٩١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٨:١١٢٣:٥٢:٢٧
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٤:٥٤١٢:٣٧:٢٤١٩:٣٠:١١١٩:٤٨:٤٩٢٣:٥٢:٢٥
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٩٠٥:٤٤:٢٩١٢:٣٧:٢٩١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٩:٢٦٢٣:٥٢:٢٤
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٤:٠٥١٢:٣٧:٣٥١٩:٣١:٢١١٩:٥٠:٠٣٢٣:٥٢:٢٣
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٦٠٥:٤٣:٤٢١٢:٣٧:٤١١٩:٣١:٥٦١٩:٥٠:٣٩٢٣:٥٢:٢٤
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥١٠٥:٤٣:٢١١٢:٣٧:٤٧١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:١٥٢٣:٥٢:٢٤
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١٩٠٥:٤٣:٠١١٢:٣٧:٥٥١٩:٣٣:٠٣١٩:٥١:٥١٢٣:٥٢:٢٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٨٠٥:٤٢:٤٢١٢:٣٨:٠٢١٩:٣٣:٣٧١٩:٥٢:٢٦٢٣:٥٢:٢٨
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٩٠٥:٤٢:٢٥١٢:٣٨:١٠١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٣:٠٠٢٣:٥٢:٣١
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤٢:١٠١٢:٣٨:١٩١٩:٣٤:٤١١٩:٥٣:٣٤٢٣:٥٢:٣٤
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤١:٥٥١٢:٣٨:٢٨١٩:٣٥:١٣١٩:٥٤:٠٨٢٣:٥٢:٣٨
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٣٠٥:٤١:٤٣١٢:٣٨:٣٧١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:٤٠٢٣:٥٢:٤٣
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤١٠٥:٤١:٣١١٢:٣٨:٤٧١٩:٣٦:١٤١٩:٥٥:١٢٢٣:٥٢:٤٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤١:٢١١٢:٣٨:٥٧١٩:٣٦:٤٤١٩:٥٥:٤٣٢٣:٥٢:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٤١:١٢١٢:٣٩:٠٧١٩:٣٧:١٣١٩:٥٦:١٤٢٣:٥٣:٠٠
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٤١:٠٥١٢:٣٩:١٨١٩:٣٧:٤١١٩:٥٦:٤٣٢٣:٥٣:٠٧
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤٠:٥٩١٢:٣٩:٢٩١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٧:١٢٢٣:٥٣:١٤
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٩٠٥:٤٠:٥٤١٢:٣٩:٤١١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٧:٤٠٢٣:٥٣:٢٢
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٤٠:٥١١٢:٣٩:٥٢١٩:٣٩:٠١١٩:٥٨:٠٧٢٣:٥٣:٣٠
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٤٠:٤٩١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٨:٣٣٢٣:٥٣:٣٩
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٤٠:٤٨١٢:٤٠:١٦١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:٥٨٢٣:٥٣:٤٩
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٧٠٥:٤٠:٤٩١٢:٤٠:٢٨١٩:٤٠:١٤١٩:٥٩:٢٢٢٣:٥٣:٥٩
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٠:٥١١٢:٤٠:٤١١٩:٤٠:٣٦١٩:٥٩:٤٥٢٣:٥٤:٠٩
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٤٠:٥٤١٢:٤٠:٥٣١٩:٤٠:٥٧٢٠:٠٠:٠٧٢٣:٥٤:١٩
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٢٠٥:٤٠:٥٩١٢:٤١:٠٦١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:٢٧٢٣:٥٤:٣٠
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٤١:٠٤١٢:٤١:١٨١٩:٤١:٣٦٢٠:٠٠:٤٧٢٣:٥٤:٤٢
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٨٠٥:٤١:١١١٢:٤١:٣١١٩:٤١:٥٤٢٠:٠١:٠٥٢٣:٥٤:٥٤
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٤١:١٩١٢:٤١:٤٤١٩:٤٢:١١٢٠:٠١:٢٣٢٣:٥٥:٠٦
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠١٠٥:٤١:٢٩١٢:٤١:٥٧١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:٣٩٢٣:٥٥:١٨
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٠٠٥:٤١:٣٩١٢:٤٢:١٠١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:٥٤٢٣:٥٥:٣١
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤١:٥١١٢:٤٢:٢٣١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٢:٠٧٢٣:٥٥:٤٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر ساردوییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر ساردوییه شهر ساردوییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر ساردوییه شهر ساردوییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر ساردوییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ساردوییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر ساردوییه

بخش ساردوئیه یکی از بخش‌های شهرستان جیرفت در استان کرمان ایران است.[۱] مرکز بخش ساردوئیه شهر درب بهشت است. بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت این بخش در سال ۱۳۹۰ برابر با ۳۶٬۳۷۹ نفر بوده است

شهر ساردوییه در ویکیپدیا

شهر ساردوییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر ساردوییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر ساردوییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر ساردوییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر ساردوییه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر ساردوییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر ساردوییه
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر ساردوییه + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر ساردوییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر ساردوییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر ساردوییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر ساردوییه رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ساردوییه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ ساردوییه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ساردوییه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ساردوییه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ساردوییه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ساردوییه دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ساردوییه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ساردوییه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر ساردوییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو