جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای سادات

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز سادات


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٥٠
اذان ظهر: ١١:٠٨:٤٧
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:١٨
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٤١
نیمه شب: ٢٢:٢٩:١٢

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای سادات (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای سادات)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سادات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سادات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام جعفر صادق (ع)
ای زراره، آسمان چهل روز بر حسین(ع) خون گریه کرد و زمین چهل روز برای عزای آن حضرت گریست به تیره و تار شدن و خورشید با کسوف و سرخی خود چهل روز گریست... و ملائکه الهی برای آن حضرت چهل روز گریستند».

اوقات شرعی ماه جاری روستای سادات

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای سادات در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای سادات ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای سادات (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای سادات ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سادات ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٤:٥٤١٢:٢١:٤١١٨:٥٨:٥٦١٩:١٦:٥٥٢٣:٣٨:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٣:٥٣١٢:٢١:٣١١٨:٥٩:٣٧١٩:١٧:٣٨٢٣:٣٨:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:١٩٠٥:٤٢:٥٤١٢:٢١:٢٢١٩:٠٠:١٨١٩:١٨:٢١٢٣:٣٨:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٠٥٠٥:٤١:٥٥١٢:٢١:١٣١٩:٠٠:٥٨١٩:١٩:٠٤٢٣:٣٧:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٥٢٠٥:٤٠:٥٨١٢:٢١:٠٥١٩:٠١:٣٩١٩:١٩:٤٧٢٣:٣٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٠٠٥:٤٠:٠١١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٢:٢٠١٩:٢٠:٣٠٢٣:٣٧:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٢٩٠٥:٣٩:٠٦١٢:٢٠:٥٠١٩:٠٣:٠١١٩:٢١:١٤٢٣:٣٧:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:١٨٠٥:٣٨:١١١٢:٢٠:٤٣١٩:٠٣:٤٢١٩:٢١:٥٧٢٣:٣٦:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٠٩٠٥:٣٧:١٨١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٤:٢٣١٩:٢٢:٤٠٢٣:٣٦:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٣٦:٢٥١٢:٢٠:٣١١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٣:٢٤٢٣:٣٦:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٣٥:٣٤١٢:٢٠:٢٦١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٤:٠٧٢٣:٣٦:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٣٤:٤٣١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٤:٥١٢٣:٣٦:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٣٣:٥٤١٢:٢٠:١٨١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٥:٣٤٢٣:٣٥:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٣٣:٠٦١٢:٢٠:١٤١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٦:١٧٢٣:٣٥:٤٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٣٢٠٥:٣٢:٢٠١٢:٢٠:١١١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٧:٠١٢٣:٣٥:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٣١:٣٤١٢:٢٠:٠٩١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٧:٤٤٢٣:٣٥:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٩٠٥:٣٠:٥٠١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٨:٢٧٢٣:٣٥:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٣٠:٠٧١٢:٢٠:٠٦١٩:١٠:٣٠١٩:٢٩:١٠٢٣:٣٥:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٣١٠٥:٢٩:٢٥١٢:٢٠:٠٦١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٥٣٢٣:٣٤:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٣٤٠٥:٢٨:٤٤١٢:٢٠:٠٦١٩:١١:٥١١٩:٣٠:٣٦٢٣:٣٤:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٣٩٠٥:٢٨:٠٥١٢:٢٠:٠٧١٩:١٢:٣١١٩:٣١:١٩٢٣:٣٤:٣٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٤٥٠٥:٢٧:٢٧١٢:٢٠:٠٨١٩:١٣:١١١٩:٣٢:٠١٢٣:٣٤:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٥٢٠٥:٢٦:٥١١٢:٢٠:١٠١٩:١٣:٥٠١٩:٣٢:٤٣٢٣:٣٤:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٠١٠٥:٢٦:١٦١٢:٢٠:١٢١٩:١٤:٣٠١٩:٣٣:٢٥٢٣:٣٤:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:١١٠٥:٢٥:٤٢١٢:٢٠:١٥١٩:١٥:٠٩١٩:٣٤:٠٧٢٣:٣٤:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٢٣٠٥:٢٥:٠٩١٢:٢٠:١٩١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:٤٨٢٣:٣٤:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٣٦٠٥:٢٤:٣٨١٢:٢٠:٢٣١٩:١٦:٢٧١٩:٣٥:٢٩٢٣:٣٤:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٥١٠٥:٢٤:٠٩١٢:٢٠:٢٧١٩:١٧:٠٥١٩:٣٦:٠٩٢٣:٣٤:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٠٨٠٥:٢٣:٤١١٢:٢٠:٣٢١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٥٠٢٣:٣٤:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سادات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سادات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای سادات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سادات

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای سادات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای سادات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سادات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای سادات

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای سادات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای سادات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای سادات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای سادات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سادات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سادات

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای سادات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای سادات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سادات

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٠٠٥:١٢:١٢١١:١٦:١٥١٧:١٩:٤٩١٧:٣٦:٥٧٢٢:٣٦:٤٠
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٠٠٥:١٢:٤٨١١:١٥:٥٤١٧:١٨:٣٢١٧:٣٥:٣٩٢٢:٣٦:٢٠
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠٩٠٥:١٣:٢٣١١:١٥:٣٣١٧:١٧:١٥١٧:٣٤:٢٢٢٢:٣٦:٠١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٨٠٥:١٣:٥٩١١:١٥:١٣١٧:١٥:٥٨١٧:٣٣:٠٥٢٢:٣٥:٤٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٦٠٥:١٤:٣٥١١:١٤:٥٢١٧:١٤:٤١١٧:٣١:٤٨٢٢:٣٥:٢٣
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٥٠٥:١٥:١١١١:١٤:٣٢١٧:١٣:٢٥١٧:٣٠:٣٢٢٢:٣٥:٠٤
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٤٠٥:١٥:٤٧١١:١٤:١٢١٧:١٢:٠٨١٧:٢٩:١٦٢٢:٣٤:٤٥
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٢٠٥:١٦:٢٤١١:١٣:٥٢١٧:١٠:٥٢١٧:٢٨:٠٠٢٢:٣٤:٢٦
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠١٠٥:١٧:٠١١١:١٣:٣٣١٧:٠٩:٣٧١٧:٢٦:٤٤٢٢:٣٤:٠٨
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٣٩٠٥:١٧:٣٨١١:١٣:١٣١٧:٠٨:٢١١٧:٢٥:٢٩٢٢:٣٣:٤٩
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٧٠٥:١٨:١٥١١:١٢:٥٤١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٤:١٥٢٢:٣٣:٣١
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٥٠٥:١٨:٥٢١١:١٢:٣٦١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٣:٠١٢٢:٣٣:١٢
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٣٠٥:١٩:٣٠١١:١٢:١٧١٧:٠٤:٣٧١٧:٢١:٤٧٢٢:٣٢:٥٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:١١٠٥:٢٠:٠٨١١:١١:٥٩١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٠:٣٤٢٢:٣٢:٣٦
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٩٠٥:٢٠:٤٦١١:١١:٤٢١٧:٠٢:١٠١٧:١٩:٢١٢٢:٣٢:١٩
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٢١:٢٥١١:١١:٢٥١٧:٠٠:٥٧١٧:١٨:٠٩٢٢:٣٢:٠١
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٢٢:٠٣١١:١١:٠٨١٦:٥٩:٤٥١٧:١٦:٥٧٢٢:٣١:٤٤
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٢٢:٤٣١١:١٠:٥١١٦:٥٨:٣٣١٧:١٥:٤٦٢٢:٣١:٢٧
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢١٠٥:٢٣:٢٢١١:١٠:٣٥١٦:٥٧:٢٢١٧:١٤:٣٦٢٢:٣١:١١
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٢٤:٠٢١١:١٠:٢٠١٦:٥٦:١١١٧:١٣:٢٦٢٢:٣٠:٥٤
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٢٤:٤٢١١:١٠:٠٥١٦:٥٥:٠٢١٧:١٢:١٨٢٢:٣٠:٣٨
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٥٠٥:٢٥:٢٢١١:٠٩:٥٠١٦:٥٣:٥٢١٧:١١:٠٩٢٢:٣٠:٢٣
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٢٦:٠٣١١:٠٩:٣٧١٦:٥٢:٤٤١٧:١٠:٠٢٢٢:٣٠:٠٨
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٢٦:٤٤١١:٠٩:٢٣١٦:٥١:٣٦١٧:٠٨:٥٥٢٢:٢٩:٥٣
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:١١٠٥:٢٧:٢٦١١:٠٩:١٠١٦:٥٠:٢٩١٧:٠٧:٥٠٢٢:٢٩:٣٩
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٩٠٥:٢٨:٠٨١١:٠٨:٥٨١٦:٤٩:٢٣١٧:٠٦:٤٥٢٢:٢٩:٢٥
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٢٨:٥٠١١:٠٨:٤٧١٦:٤٨:١٨١٧:٠٥:٤١٢٢:٢٩:١٢
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٧٠٥:٢٩:٣٣١١:٠٨:٣٦١٦:٤٧:١٣١٧:٠٤:٣٨٢٢:٢٩:٠٠
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٦٠٥:٣٠:١٦١١:٠٨:٢٥١٦:٤٦:١٠١٧:٠٣:٣٦٢٢:٢٨:٤٨
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٦٠٥:٣١:٠٠١١:٠٨:١٦١٦:٤٥:٠٧١٧:٠٢:٣٥٢٢:٢٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای سادات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سادات روستای سادات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای سادات روستای سادات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای سادات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای سادات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای سادات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای سادات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای سادات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای سادات

روستای سادات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای سادات

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای سادات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای سادات
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای سادات + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای سادات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای سادات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای سادات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای سادات رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سادات دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سادات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق سادات
زمان پخش اذان مستقیم به افق سادات
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سادات دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ سادات دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سادات ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق سادات

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای سادات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو