جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سادات

کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز سادات

اذان صبح: ٠٤:٥٩:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٩:٢١
اذان ظهر: ١١:٤٩:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:١٩:١٣
اذان مغرب: ١٧:٣٦:٥٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٩:٣٥

جمعه ٠٩ آبان ١٣٩٩
١٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٣٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سادات (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آبان ٩٩ شهر سادات)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سادات)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سادات)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
چه چیز موجب قهرمانی است؟ همزمان به استقبال بزرگترین رنج و بزرگترین امید خود رفتن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سادات

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سادات در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سادات ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سادات (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سادات ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سادات
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٧:١٥٠٦:٣٩:٢٨١٣:٠٦:٠٦١٩:٣٣:١٣١٩:٥٠:٤٥٠٠:٢٤:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٥٥٠٦:٣٨:٢٠١٣:٠٥:٥٢١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٢٥٠٠:٢٤:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:٣٥٠٦:٣٧:١٣١٣:٠٥:٣٧١٩:٣٤:٣١١٩:٥٢:٠٦٠٠:٢٣:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٣:١٦٠٦:٣٦:٠٦١٣:٠٥:٢٤١٩:٣٥:١٠١٩:٥٢:٤٧٠٠:٢٣:٣٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٥:٠٠١٣:٠٥:١٠١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٣:٢٨٠٠:٢٣:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٣:٥٤١٣:٠٤:٥٧١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٠٩٠٠:٢٢:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٢:٥٠١٣:٠٤:٤٤١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٤:٥٠٠٠:٢٢:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٠٣٠٦:٣١:٤٦١٣:٠٤:٣٢١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٢:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٠:٤٢١٣:٠٤:٢٠١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٦:١٣٠٠:٢١:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٩:٤٠١٣:٠٤:٠٩١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٦:٥٥٠٠:٢١:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢٨:٣٨١٣:٠٣:٥٨١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٣٧٠٠:٢١:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٧:٣٨١٣:٠٣:٤٨١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٨:١٩٠٠:٢١:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٤٤٠٦:٢٦:٣٨١٣:٠٣:٣٨١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:٠١٠٠:٢٠:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٣:٢٨١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٤٣٠٠:٢٠:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٤:٤٠١٣:٠٣:١٩١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٢٠:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٠٥٠٦:٢٣:٤٣١٣:٠٣:١١١٩:٤٣:٠٥٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٩:٥٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٣:٠٣١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠١:٥٠٠٠:١٩:٤٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٤٣٠٦:٢١:٥٢١٣:٠٢:٥٥١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٣٣٠٠:١٩:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٣٠٦:٢٠:٥٨١٣:٠٢:٤٨١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:١٦٠٠:١٩:١٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٢:٤٢١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٣:٥٨٠٠:١٩:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:١٦٠٦:١٩:١٢١٣:٠٢:٣٦١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٤١٠٠:١٨:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٨:٢٢١٣:٠٢:٣١١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٥:٢٤٠٠:١٨:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٢:٢٧١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٨:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٢:٢٣١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٦:٥٠٠٠:١٨:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٢:١٩١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٧:٣٣٠٠:١٨:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٢٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٢:١٧١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٧:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٥١٠٦:١٤:٢٤١٣:٠٢:١٤١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٥٩٠٠:١٧:٤٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٢:١٣١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٤١٠٠:١٧:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٢:٥٧١٣:٠٢:١٢١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٧:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سادات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سادات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سادات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سادات

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سادات

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سادات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سادات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر سادات

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سادات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سادات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر سادات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سادات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سادات برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سادات

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر سادات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سادات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سادات

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سادات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سادات شهر سادات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سادات شهر سادات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سادات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سادات برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سادات

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر سادات قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سادات دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سادات

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٣:٢١١١:٥٠:١٥١٧:٢٦:٤٥١٧:٤٤:١١٢٣:١٠:٤٢
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٨٠٦:١٤:٠٥١١:٥٠:٠٧١٧:٢٥:٤٥١٧:٤٣:١٢٢٣:١٠:٣١
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٨٠٦:١٤:٤٩١١:٤٩:٥٩١٧:٢٤:٤٦١٧:٤٢:١٤٢٣:١٠:٢١
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٥:٣٣١١:٤٩:٥٢١٧:٢٣:٤٨١٧:٤١:١٨٢٣:١٠:١٢
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٦٠٦:١٦:١٨١١:٤٩:٤٦١٧:٢٢:٥٠١٧:٤٠:٢٢٢٣:١٠:٠٣
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٦٠٦:١٧:٠٣١١:٤٩:٤١١٧:٢١:٥٤١٧:٣٩:٢٨٢٣:٠٩:٥٥
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٧:٤٩١١:٤٩:٣٦١٧:٢٠:٥٩١٧:٣٨:٣٥٢٣:٠٩:٤٨
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٦٠٦:١٨:٣٥١١:٤٩:٣٢١٧:٢٠:٠٥١٧:٣٧:٤٣٢٣:٠٩:٤١
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٦٠٦:١٩:٢١١١:٤٩:٢٨١٧:١٩:١٣١٧:٣٦:٥٢٢٣:٠٩:٣٥
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٠:٠٨١١:٤٩:٢٦١٧:١٨:٢١١٧:٣٦:٠٢٢٣:٠٩:٢٩
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٠:٥٥١١:٤٩:٢٤١٧:١٧:٣١١٧:٣٥:١٤٢٣:٠٩:٢٥
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠١:١٩٠٦:٢١:٤٣١١:٤٩:٢٣١٧:١٦:٤٢١٧:٣٤:٢٧٢٣:٠٩:٢١
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٠٠٦:٢٢:٣٠١١:٤٩:٢٣١٧:١٥:٥٤١٧:٣٣:٤١٢٣:٠٩:١٨
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٣:١٩١١:٤٩:٢٤١٧:١٥:٠٨١٧:٣٢:٥٦٢٣:٠٩:١٥
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٤:٠٧١١:٤٩:٢٥١٧:١٤:٢٣١٧:٣٢:١٣٢٣:٠٩:١٤
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٥٠٦:٢٤:٥٦١١:٤٩:٢٨١٧:١٣:٣٩١٧:٣١:٣١٢٣:٠٩:١٣
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٥:٤٥١١:٤٩:٣١١٧:١٢:٥٦١٧:٣٠:٥١٢٣:٠٩:١٣
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٢٦:٣٤١١:٤٩:٣٥١٧:١٢:١٦١٧:٣٠:١٢٢٣:٠٩:١٤
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٧:٢٤١١:٤٩:٤٠١٧:١١:٣٦١٧:٢٩:٣٥٢٣:٠٩:١٥
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٤٠٦:٢٨:١٤١١:٤٩:٤٦١٧:١٠:٥٨١٧:٢٨:٥٩٢٣:٠٩:١٨
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٩:٠٤١١:٤٩:٥٣١٧:١٠:٢٢١٧:٢٨:٢٥٢٣:٠٩:٢١
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٢٩:٥٥١١:٥٠:٠٠١٧:٠٩:٤٧١٧:٢٧:٥٢٢٣:٠٩:٢٥
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣٠:٤٦١١:٥٠:٠٩١٧:٠٩:١٣١٧:٢٧:٢٠٢٣:٠٩:٣٠
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣١:٣٧١١:٥٠:١٨١٧:٠٨:٤١١٧:٢٦:٥١٢٣:٠٩:٣٦
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٢:٢٨١١:٥٠:٢٨١٧:٠٨:١١١٧:٢٦:٢٢٢٣:٠٩:٤٣
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:١٤٠٦:٣٣:١٩١١:٥٠:٣٩١٧:٠٧:٤٢١٧:٢٥:٥٦٢٣:٠٩:٥٠
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٤:١٠١١:٥٠:٥١١٧:٠٧:١٥١٧:٢٥:٣١٢٣:٠٩:٥٨
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٥:٠١١١:٥١:٠٤١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٥:٠٧٢٣:١٠:٠٨
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٥٠٦:٣٥:٥٢١١:٥١:١٧١٧:٠٦:٢٦١٧:٢٤:٤٥٢٣:١٠:١٨
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٩٠٦:٣٦:٤٣١١:٥١:٣١١٧:٠٦:٠٤١٧:٢٤:٢٥٢٣:١٠:٢٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سادات

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سادات شهر سادات در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر سادات شهر سادات بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سادات را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سادات برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سادات

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سادات موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سادات برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سادات

شهر سادات بر روی نقشه

شهر سادات بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سادات

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سادات است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سادات
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر سادات + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر سادات + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر سادات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سادات + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سادات + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سادات

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سادات رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق سادات ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق سادات
زمان پخش اذان مستقیم به افق سادات
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سادات ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سادات ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا سادات دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق سادات
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ سادات دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سادات یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو