جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر سادات محله(سادات محله)

رامسر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز سادات محله(سادات محله)

اذان صبح: ٠٤:٢٨:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٠٠:٠٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:٢١
اذان مغرب: ١٨:٢٣:٤١
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٣٧

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سادات محله(سادات محله) (شهرستان رامسر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر سادات محله(سادات محله))، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر سادات محله(سادات محله))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سادات محله(سادات محله))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

مارك تواین
حقیقت گرانبهاترین چیزی است كه ما داریم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سادات محله(سادات محله)

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سادات محله(سادات محله) در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سادات محله(سادات محله) ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر سادات محله(سادات محله) (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سادات محله(سادات محله) ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان سادات محله(سادات محله)
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٣:١٩٠٦:٣٣:١٤١٣:٠٧:١٣١٩:٤١:٤٩٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٢١:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠١:٤١٠٦:٣١:٥٣١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠١:٤٢٠٠:٢١:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٣٠:٣٢١٣:٠٦:٤٥١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٢١:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٩:١٢١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٣٣٠٠:٢٠:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٧:٥٣١٣:٠٦:١٩١٩:٤٥:٢١٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٢٠:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٦:٣٥١٣:٠٦:٠٦١٩:٤٦:١٤٢٠:٠٥:٢٤٠٠:١٩:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٥:١٧١٣:٠٥:٥٤١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٩:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٤:٠٠١٣:٠٥:٤٢١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٩:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٥:٣١١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٨:١٢٠٠:١٨:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٥:٢٠١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٩:٠٧٠٠:١٨:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٠:٣٩٢٠:١٠:٠٣٠٠:١٨:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٤:٥٩١٩:٥١:٣٢٢٠:١٠:٥٩٠٠:١٧:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٧:٤٩١٣:٠٤:٥٠١٩:٥٢:٢٥٢٠:١١:٥٥٠٠:١٧:٣٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٣٥٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٤:٤١١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٥١٠٠:١٧:١١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:٤٨٠٠:١٦:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٤:١٩١٣:٠٤:٢٤١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٦:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٣:١١١٣:٠٤:١٧١٩:٥٥:٥٧٢٠:١٥:٤٠٠٠:١٦:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٤:١٠١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٦:٣٦٠٠:١٥:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٥:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٩:٥٤١٣:٠٣:٥٨١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٨:٢٨٠٠:١٥:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٨:٥٠١٣:٠٣:٥٣١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٩:٢٤٠٠:١٥:٠٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠٧:٤٨١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:٢٠٠٠:١٤:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٣:٤٤٢٠:٠١:١٤٢٠:٢١:١٦٠٠:١٤:٣٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٣:٤١٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٢:١١٠٠:١٤:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٩٠٦:٠٤:٥٠١٣:٠٣:٣٨٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٣:٠٧٠٠:١٤:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٣:٥٣١٣:٠٣:٣٦٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٤:٠٢٠٠:١٣:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٥٩٠٦:٠٢:٥٨١٣:٠٣:٣٤٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٥٧٠٠:١٣:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٤١٠٦:٠٢:٠٤١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٥:٥٢٠٠:١٣:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٢٥٠٦:٠١:١١١٣:٠٣:٣٣٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٦:٤٦٠٠:١٣:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سادات محله(سادات محله)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سادات محله(سادات محله) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر سادات محله(سادات محله) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سادات محله(سادات محله)

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سادات محله(سادات محله)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سادات محله(سادات محله) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سادات محله(سادات محله) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر سادات محله(سادات محله)

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر سادات محله(سادات محله)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سادات محله(سادات محله) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر سادات محله(سادات محله) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سادات محله(سادات محله) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سادات محله(سادات محله) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سادات محله(سادات محله)

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر سادات محله(سادات محله) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سادات محله(سادات محله) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سادات محله(سادات محله)

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سادات محله(سادات محله)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سادات محله(سادات محله) شهر سادات محله(سادات محله) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر سادات محله(سادات محله) شهر سادات محله(سادات محله) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر سادات محله(سادات محله) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سادات محله(سادات محله) برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سادات محله(سادات محله)

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر سادات محله(سادات محله) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سادات محله(سادات محله) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سادات محله(سادات محله)

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٧٠٦:٣٠:٠٧١٣:١٠:٠٠١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٢٤:٢٦
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٣٠:٥٧١٣:٠٩:٤٥١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٤:١٩
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٣١:٤٦١٣:٠٩:٢٩١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٤:١٢
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣٢:٣٥١٣:٠٩:١٢١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٤:١٢٠٠:٢٤:٠٤
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣٣:٢٤١٣:٠٨:٥٥١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٢٣:٥٥
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٤:١٢١٣:٠٨:٣٨١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:٢١٠٠:٢٣:٤٦
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٣٥:٠١١٣:٠٨:٢٠١٩:٤١:٠٢١٩:٥٩:٥٥٠٠:٢٣:٣٦
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣٥:٥٠١٣:٠٨:٠٢١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٢٧٠٠:٢٣:٢٦
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٦:٣٨١٣:٠٧:٤٣١٩:٣٨:١٢١٩:٥٧:٠٠٠٠:٢٣:١٥
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٧:٢٧١٣:٠٧:٢٥١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٣٢٠٠:٢٣:٠٤
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٨:١٥١٣:٠٧:٠٥١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:٠٣٠٠:٢٢:٥٢
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٩:٠٣١٣:٠٦:٤٦١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٢:٣٤٠٠:٢٢:٣٩
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٩:٥٢١٣:٠٦:٢٦١٩:٣٢:٢٥١٩:٥١:٠٥٠٠:٢٢:٢٧
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٨٠٦:٤٠:٤٠١٣:٠٦:٠٦١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٩:٣٥٠٠:٢٢:١٣
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٠٠٦:٤١:٢٨١٣:٠٥:٤٦١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:٠٥٠٠:٢١:٥٩
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٢:١٦١٣:٠٥:٢٦١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٦:٣٤٠٠:٢١:٤٥
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٣١٠٦:٤٣:٠٤١٣:٠٥:٠٥١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٥:٠٤٠٠:٢١:٣١
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٣١٠٦:٤٣:٥٢١٣:٠٤:٤٥١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٣٣٠٠:٢١:١٦
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٣١٠٦:٤٤:٤٠١٣:٠٤:٢٤١٩:٢٣:٣١١٩:٤٢:٠١٠٠:٢١:٠١
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٣٠٠٦:٤٥:٢٩١٣:٠٤:٠٣١٩:٢٢:٠١١٩:٤٠:٣٠٠٠:٢٠:٤٥
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٦:١٧١٣:٠٣:٤٢١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٨:٥٩٠٠:٢٠:٢٩
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٤٧:٠٥١٣:٠٣:٢١١٩:١٩:٠٠١٩:٣٧:٢٧٠٠:٢٠:١٣
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٧:٥٣١٣:٠٢:٥٩١٩:١٧:٢٩١٩:٣٥:٥٥٠٠:١٩:٥٦
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٨:٤١١٣:٠٢:٣٨١٩:١٥:٥٨١٩:٣٤:٢٣٠٠:١٩:٤٠
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢١٠٦:٤٩:٣٠١٣:٠٢:١٧١٩:١٤:٢٧١٩:٣٢:٥١٠٠:١٩:٢٣
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٨٠٦:٥٠:١٨١٣:٠١:٥٥١٩:١٢:٥٦١٩:٣١:١٩٠٠:١٩:٠٦
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٥٠٦:٥١:٠٧١٣:٠١:٣٤١٩:١١:٢٥١٩:٢٩:٤٨٠٠:١٨:٤٨
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:١١٠٦:٥١:٥٥١٣:٠١:١٣١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٨:١٦٠٠:١٨:٣١
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٧٠٦:٥٢:٤٤١٣:٠٠:٥١١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٦:٤٤٠٠:١٨:١٣
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٨:٠٣٠٦:٥٣:٣٣١٣:٠٠:٣٠١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٥:١٢٢٣:٤٧:٥٥
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٥:٥٤:٢٢١٢:٠٠:٠٩١٨:٠٥:٢١١٨:٢٣:٤١٢٣:١٧:٣٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر سادات محله(سادات محله)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سادات محله(سادات محله) شهر سادات محله(سادات محله) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر سادات محله(سادات محله) شهر سادات محله(سادات محله) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سادات محله(سادات محله) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سادات محله(سادات محله) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر سادات محله(سادات محله)

ساداتشهر ادر قدیم الایام به معاف محله معروف بود و بعد از سکنی گزیدن سادات در این محل به ساداتمحله تغییر نام داد و در سال ۱۳۸۰ در پی مصوبه مجلس شورای اسلامی به ساداتشهر تغییر کرد

شهر سادات محله(سادات محله) در ویکیپدیا

شهر سادات محله(سادات محله)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سادات محله(سادات محله) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سادات محله(سادات محله) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سادات محله(سادات محله) بر روی نقشه

شهر سادات محله(سادات محله) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سادات محله(سادات محله)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سادات محله(سادات محله) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سادات محله(سادات محله)
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر سادات محله(سادات محله) + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر سادات محله(سادات محله) + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر سادات محله(سادات محله) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر سادات محله(سادات محله) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر سادات محله(سادات محله) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سادات محله(سادات محله)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سادات محله(سادات محله) رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق سادات محله(سادات محله)
زمان پخش اذان مستقیم به افق سادات محله(سادات محله)
افق شرعی امروز فردا سادات محله(سادات محله) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق سادات محله(سادات محله)
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سادات محله(سادات محله)
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ سادات محله(سادات محله) دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ سادات محله(سادات محله) دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق سادات محله(سادات محله)

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سادات محله(سادات محله) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو