جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر سادات حسینی

ایذه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز سادات حسینی


اذان صبح: ٠٤:٤٥:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:١٥
اذان ظهر: ١٣:١٥:١٥
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٣١:٠٢
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٠٢

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر سادات حسینی (شهرستان ایذه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ شهر سادات حسینی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر سادات حسینی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سادات حسینی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرلد جامپولسكی
اراده كنید كه در پی عشق باشید، نه كاستی‌.

اوقات شرعی ماه جاری شهر سادات حسینی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر سادات حسینی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر سادات حسینی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر سادات حسینی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر سادات حسینی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان سادات حسینی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٩:١٩١٣:٠٦:٤٣١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٢:٤١٠٠:٢٣:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٨:١٧١٣:٠٦:٣٤١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢٣:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٠٠٦:٢٧:١٧١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٢٢:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٦:١٦١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٢٢:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٥:١٩١٣:٠٦:٠٧١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٢٢:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٦:٠٠١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٢١٠٠:٢٢:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٣:٢٦١٣:٠٥:٥٣١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢١:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٣٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٢١:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢١:٣٦١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٢١:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٣٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:١٨٠٠:٢١:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٩:٥٠١٣:٠٥:٢٩١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٠٣٠٠:٢١:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٨:٥٩١٣:٠٥:٢٤١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٤٧٠٠:٢٠:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٥:٢٠١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٣١٠٠:٢٠:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٧:٢١١٣:٠٥:١٧١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٢:١٥٠٠:٢٠:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٦:٣٣١٣:٠٥:١٤١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٢:٥٩٠٠:٢٠:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٥:٤٧١٣:٠٥:١٢١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٤٣٠٠:٢٠:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٠٤٠٦:١٥:٠٢١٣:٠٥:١٠١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٩:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٠٣٠٦:١٤:١٨١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:١١٠٠:١٩:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٥:٥٥٠٠:١٩:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٠٥٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٧:٤٧٢٠:١٦:٣٩٠٠:١٩:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٢:١٤١٣:٠٥:٠٩١٩:٥٨:٢٧٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٩:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:١٣٠٦:١١:٣٦١٣:٠٥:١١١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٠٥٠٠:١٩:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٥:١٣١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٤٨٠٠:١٩:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٨:٢٧٠٦:١٠:٢٣١٣:٠٥:١٥٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٩:٣١٠٠:١٩:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٩:٤٩١٣:٠٥:١٨٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:١٣٠٠:١٨:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٩:١٦١٣:٠٥:٢١٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٠:٥٥٠٠:١٨:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٥:٢٦٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٣٧٠٠:١٨:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٥:٣٠٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:١٨٠٠:١٨:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣٠٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٢:٥٩٠٠:١٨:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سادات حسینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سادات حسینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر سادات حسینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان سادات حسینی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر سادات حسینی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر سادات حسینی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سادات حسینی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری شهر سادات حسینی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شهر سادات حسینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر سادات حسینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق شهر سادات حسینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر سادات حسینی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سادات حسینی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سادات حسینی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش شهر سادات حسینی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر سادات حسینی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سادات حسینی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠٤:٢٨١٣:١٠:٤٤٢٠:١٦:٥٩٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٢٢:٠٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٠٠٦:٠٤:٤٢١٣:١٠:٥٧٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٢٢:١٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٤:٥٧١٣:١١:٠٩٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٢٢:٣٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٦:٠٥:١٤١٣:١١:٢٢٢٠:١٧:٢٨٢٠:٣٧:١٧٠٠:٢٢:٤٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٥٠٦:٠٥:٣١١٣:١١:٣٥٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٢٣:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٥:٥٠١٣:١١:٤٨٢٠:١٧:٤١٢٠:٣٧:٢٨٠٠:٢٣:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥١٠٦:٠٦:١٠١٣:١٢:٠٠٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٢٣:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٧٠٦:٠٦:٣١١٣:١٢:١٢٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٢٣:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٦:٥٣١٣:١٢:٢٤٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٢٤:٠١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٧:١٦١٣:١٢:٣٦٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٢٤:١٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٧:٤١١٣:١٢:٤٨٢٠:١٧:٤٧٢٠:٣٧:٣١٠٠:٢٤:٣٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٨:٠٦١٣:١٢:٥٩٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٢٤:٤٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٨:٣٢١٣:١٣:١٠٢٠:١٧:٣٩٢٠:٣٧:٢١٠٠:٢٥:٠٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٨:٥٨١٣:١٣:٢١٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:١٣٠٠:٢٥:١٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٩:٢٦١٣:١٣:٣١٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:٠٤٠٠:٢٥:٣٣
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٩:٥٥١٣:١٣:٤١٢٠:١٧:١٧٢٠:٣٦:٥٣٠٠:٢٥:٤٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٩٠٦:١٠:٢٤١٣:١٣:٥١٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٦:٤١٠٠:٢٦:٠٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٩٠٦:١٠:٥٤١٣:١٤:٠٠٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٢٦:١٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤١٠٦:١١:٢٤١٣:١٤:٠٩٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:١٢٠٠:٢٦:٣٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٤٠٦:١١:٥٦١٣:١٤:١٧٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٢٦:٤٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٢:٢٨١٣:١٤:٢٥٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٧:٠٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٣:٠٠١٣:١٤:٣٢٢٠:١٥:٤٩٢٠:٣٥:١٥٠٠:٢٧:١٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٣:٣٣١٣:١٤:٣٩٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٢٧:٢٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٤:٠٧١٣:١٤:٤٥٢٠:١٥:٠٧٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٢٧:٤١
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٤:٤١١٣:١٤:٥١٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٢٧:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٥:١٦١٣:١٤:٥٧٢٠:١٤:٢٠٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٢٨:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٥:٥١١٣:١٥:٠١٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٣:١٠٠٠:٢٨:١٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٢٠٦:١٦:٢٦١٣:١٥:٠٦٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢٨:٢٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٧:٠٢١٣:١٥:٠٩٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٢٨:٤١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٧:٣٩١٣:١٥:١٣٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣١:٣٦٠٠:٢٨:٥٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٨:١٥١٣:١٥:١٥٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:٠٢٠٠:٢٩:٠٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر سادات حسینی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سادات حسینی شهر سادات حسینی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی شهر سادات حسینی شهر سادات حسینی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر سادات حسینی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر سادات حسینی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر سادات حسینی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر سادات حسینی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر سادات حسینی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر سادات حسینی

شهر سادات حسینی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر سادات حسینی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر سادات حسینی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر سادات حسینی
اوقات شرعی تیر ٩٨ شهر سادات حسینی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ شهر سادات حسینی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر سادات حسینی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر سادات حسینی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر سادات حسینی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق سادات حسینی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سادات حسینی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق سادات حسینی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق سادات حسینی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق سادات حسینی
جدول اوقات شرعی امروز فردا سادات حسینی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق سادات حسینی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ سادات حسینی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر سادات حسینی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو