جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زین آباد

کویر | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز زین آباد


اذان صبح: ٠٥:١٥:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٢٦
اذان ظهر: ١١:٥٠:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٠١:٠٤
اذان مغرب: ١٧:١٩:٥٦
نیمه شب: ٢٣:٠٨:١٧

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زین آباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای زین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای زین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام مهدی (عج)
هرگاه خداوند به ما اجازه دهد كه سخن گوييم، حقّ ظاهر خواهد شد و باطل از ميان خواهد رفت و خفقان از [سرِ] شما برطرف خواهد شد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زین آباد

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٨:٤٦١٢:٣٧:١٩١٩:١٦:٢٢١٩:٣٤:٤٤٢٣:٥٣:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥٧:٤١١٢:٣٧:٠٩١٩:١٧:٠٧١٩:٣٥:٣١٢٣:٥٣:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٦:٣٧١٢:٣٦:٥٩١٩:١٧:٥١١٩:٣٦:١٨٢٣:٥٢:٤٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٥:٣٤١٢:٣٦:٥٠١٩:١٨:٣٦١٩:٣٧:٠٥٢٣:٥٢:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٤:٣١١٢:٣٦:٤١١٩:١٩:٢١١٩:٣٧:٥٣٢٣:٥٢:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٣:٣٠١٢:٣٦:٣٣١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٨:٤٠٢٣:٥١:٥١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٦:٢٥١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:٢٧٢٣:٥١:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥١:٣٠١٢:٣٦:١٨١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:١٥٢٣:٥١:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٠:٣٢١٢:٣٦:١١١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:٠٢٢٣:٥١:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٩:٣٤١٢:٣٦:٠٥١٩:٢٣:٠٤١٩:٤١:٤٩٢٣:٥٠:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤٨:٣٨١٢:٣٥:٥٩١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٢:٣٧٢٣:٥٠:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٧:٤٣١٢:٣٥:٥٤١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٣:٢٤٢٣:٥٠:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٦:٤٩١٢:٣٥:٥٠١٩:٢٥:١٨١٩:٤٤:١١٢٣:٥٠:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣٥:٤٦١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٤:٥٩٢٣:٤٩:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٥:٠٥١٢:٣٥:٤٢١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٥:٤٦٢٣:٤٩:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٤٠٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٥:٣٩١٩:٢٧:٣١١٩:٤٦:٣٣٢٣:٤٩:٣٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٣٢٠٥:٤٣:٢٥١٢:٣٥:٣٧١٩:٢٨:١٥١٩:٤٧:٢٠٢٣:٤٩:٢١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٢٦٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣٥:٣٥١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٨:٠٧٢٣:٤٩:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤١:٥١١٢:٣٥:٣٤١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٨:٥٣٢٣:٤٩:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:١٨٠٥:٤١:٠٦١٢:٣٥:٣٤١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٩:٤٠٢٣:٤٨:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:١٥٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣٥:٣٤١٩:٣١:١١١٩:٥٠:٢٦٢٣:٤٨:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:١٥٠٥:٣٩:٤٠١٢:٣٥:٣٥١٩:٣١:٥٤١٩:٥١:١٢٢٣:٤٨:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:١٥٠٥:٣٨:٥٩١٢:٣٥:٣٦١٩:٣٢:٣٧١٩:٥١:٥٨٢٣:٤٨:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:١٧٠٥:٣٨:١٩١٢:٣٥:٣٨١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:٤٣٢٣:٤٨:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٢١٠٥:٣٧:٤١١٢:٣٥:٤٠١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٣:٢٨٢٣:٤٨:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٣٧:٠٤١٢:٣٥:٤٣١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٤:١٣٢٣:٤٨:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٣٣٠٥:٣٦:٢٩١٢:٣٥:٤٧١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٤:٥٨٢٣:٤٨:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٥:٥٥١٢:٣٥:٥١١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٥:٤٢٢٣:٤٨:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٥٢٠٥:٣٥:٢٣١٢:٣٥:٥٥١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٦:٢٥٢٣:٤٧:٥٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣٤:٥٢١٢:٣٦:٠٠١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٧:٠٨٢٣:٤٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زین آباد

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای زین آباد

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای زین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای زین آباد

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٤:٠٢٠٦:٤١:٠٠١١:٤٠:٣٢١٦:٤٠:٠٧١٦:٥٩:٣٨٢٢:٥٧:١٦
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤١:٢٠١١:٤١:٠١١٦:٤٠:٤٦١٧:٠٠:١٧٢٢:٥٧:٤٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤١:٣٨١١:٤١:٣٠١٦:٤١:٢٧١٧:٠٠:٥٧٢٢:٥٨:١٦
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤١:٥٥١١:٤١:٥٩١٦:٤٢:٠٩١٧:٠١:٣٨٢٢:٥٨:٤٦
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٢:١٠١١:٤٢:٢٨١٦:٤٢:٥٢١٧:٠٢:٢٠٢٢:٥٩:١٦
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٥:٤٠٠٦:٤٢:٢٣١١:٤٢:٥٦١٦:٤٣:٣٦١٧:٠٣:٠٣٢٢:٥٩:٤٦
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٥:٥٥٠٦:٤٢:٣٤١١:٤٣:٢٤١٦:٤٤:٢٢١٧:٠٣:٤٧٢٣:٠٠:١٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤٢:٤٣١١:٤٣:٥٢١٦:٤٥:٠٨١٧:٠٤:٣٣٢٣:٠٠:٤٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٢:٥١١١:٤٤:١٩١٦:٤٥:٥٥١٧:٠٥:١٩٢٣:٠١:١٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٢:٥٧١١:٤٤:٤٦١٦:٤٦:٤٤١٧:٠٦:٠٥٢٣:٠١:٤٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٣:٠١١١:٤٥:١٢١٦:٤٧:٣٣١٧:٠٦:٥٣٢٣:٠٢:١١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٦:٤٩٠٦:٤٣:٠٣١١:٤٥:٣٨١٦:٤٨:٢٢١٧:٠٧:٤١٢٣:٠٢:٣٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٦:٥٥٠٦:٤٣:٠٤١١:٤٦:٠٣١٦:٤٩:١٣١٧:٠٨:٣٠٢٣:٠٣:٠٦
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٣:٠٢١١:٤٦:٢٨١٦:٥٠:٠٤١٧:٠٩:٢٠٢٣:٠٣:٣٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٢:٥٩١١:٤٦:٥٢١٦:٥٠:٥٧١٧:١٠:١١٢٣:٠٤:٠٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٧:٠٣٠٦:٤٢:٥٤١١:٤٧:١٦١٦:٥١:٤٩١٧:١١:٠٢٢٣:٠٤:٢٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٧:٠٣٠٦:٤٢:٤٨١١:٤٧:٣٩١٦:٥٢:٤٣١٧:١١:٥٣٢٣:٠٤:٥٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٢:٣٩١١:٤٨:٠١١٦:٥٣:٣٧١٧:١٢:٤٥٢٣:٠٥:١٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٢:٢٩١١:٤٨:٢٣١٦:٥٤:٣١١٧:١٣:٣٨٢٣:٠٥:٤٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٢:١٦١١:٤٨:٤٤١٦:٥٥:٢٦١٧:١٤:٣١٢٣:٠٦:٠٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٦:٤٦٠٦:٤٢:٠٢١١:٤٩:٠٤١٦:٥٦:٢١١٧:١٥:٢٤٢٣:٠٦:٢٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٦:٣٧٠٦:٤١:٤٧١١:٤٩:٢٤١٦:٥٧:١٧١٧:١٦:١٨٢٣:٠٦:٥٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤١:٢٩١١:٤٩:٤٣١٦:٥٨:١٣١٧:١٧:١٢٢٣:٠٧:١٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٦:١٦٠٦:٤١:١٠١١:٥٠:٠٢١٦:٥٩:١٠١٧:١٨:٠٦٢٣:٠٧:٣٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٠:٤٩١١:٥٠:١٩١٧:٠٠:٠٧١٧:١٩:٠١٢٣:٠٧:٥٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٠:٢٦١١:٥٠:٣٦١٧:٠١:٠٤١٧:١٩:٥٦٢٣:٠٨:١٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٥:٣١٠٦:٤٠:٠٢١١:٥٠:٥٢١٧:٠٢:٠١١٧:٢٠:٥١٢٣:٠٨:٣٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٩:٣٦١١:٥١:٠٨١٧:٠٢:٥٨١٧:٢١:٤٦٢٣:٠٨:٥٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٤:٥٣٠٦:٣٩:٠٨١١:٥١:٢٢١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٢:٤١٢٣:٠٩:١٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٤:٣١٠٦:٣٨:٣٨١١:٥١:٣٦١٧:٠٤:٥٣١٧:٢٣:٣٧٢٣:٠٩:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای زین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای زین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای زین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای زین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای زین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای زین آباد

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٠:٤٩١١:٥٠:١٩١٧:٠٠:٠٧١٧:١٩:٠١٢٣:٠٧:٥٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٧٠٦:٤٠:٢٦١١:٥٠:٣٦١٧:٠١:٠٤١٧:١٩:٥٦٢٣:٠٨:١٧
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:٣١٠٦:٤٠:٠٢١١:٥٠:٥٢١٧:٠٢:٠١١٧:٢٠:٥١٢٣:٠٨:٣٧
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٥:١٣٠٦:٣٩:٣٦١١:٥١:٠٨١٧:٠٢:٥٨١٧:٢١:٤٦٢٣:٠٨:٥٦
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٣٠٦:٣٩:٠٨١١:٥١:٢٢١٧:٠٣:٥٦١٧:٢٢:٤١٢٣:٠٩:١٤
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٣١٠٦:٣٨:٣٨١١:٥١:٣٦١٧:٠٤:٥٣١٧:٢٣:٣٧٢٣:٠٩:٣١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٨٠٦:٣٨:٠٧١١:٥١:٤٩١٧:٠٥:٥١١٧:٢٤:٣٢٢٣:٠٩:٤٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٧:٣٤١١:٥٢:٠١١٧:٠٦:٤٩١٧:٢٥:٢٧٢٣:١٠:٠٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:١٧٠٦:٣٧:٠٠١١:٥٢:١٣١٧:٠٧:٤٦١٧:٢٦:٢٣٢٣:١٠:١٧
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٩٠٦:٣٦:٢٤١١:٥٢:٢٣١٧:٠٨:٤٤١٧:٢٧:١٨٢٣:١٠:٣١
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٥:٤٦١١:٥٢:٣٣١٧:٠٩:٤١١٧:٢٨:١٣٢٣:١٠:٤٤
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٤٨٠٦:٣٥:٠٧١١:٥٢:٤٢١٧:١٠:٣٩١٧:٢٩:٠٨٢٣:١٠:٥٧
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:١٥٠٦:٣٤:٢٦١١:٥٢:٥٠١٧:١١:٣٦١٧:٣٠:٠٣٢٣:١١:٠٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٣:٤٤١١:٥٢:٥٧١٧:١٢:٣٣١٧:٣٠:٥٨٢٣:١١:١٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٣:٠٠١١:٥٣:٠٤١٧:١٣:٣٠١٧:٣١:٥٣٢٣:١١:٢٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٢:١٥١١:٥٣:٠٩١٧:١٤:٢٦١٧:٣٢:٤٧٢٣:١١:٣٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٨٠٦:٣١:٢٨١١:٥٣:١٤١٧:١٥:٢٣١٧:٣٣:٤١٢٣:١١:٤٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٣٠:٤٠١١:٥٣:١٨١٧:١٦:١٩١٧:٣٤:٣٥٢٣:١١:٥٢
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٢٩:٥١١١:٥٣:٢١١٧:١٧:١٥١٧:٣٥:٢٩٢٣:١١:٥٨
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤١٠٦:٢٩:٠٠١١:٥٣:٢٣١٧:١٨:١٠١٧:٣٦:٢٢٢٣:١٢:٠٣
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٨:٠٨١١:٥٣:٢٥١٧:١٩:٠٦١٧:٣٧:١٦٢٣:١٢:٠٨
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٠٠٦:٢٧:١٥١١:٥٣:٢٥١٧:٢٠:٠١١٧:٣٨:٠٩٢٣:١٢:١١
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٦:٢١١١:٥٣:٢٥١٧:٢٠:٥٥١٧:٣٩:٠١٢٣:١٢:١٤
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٥:٢٥١١:٥٣:٢٥١٧:٢١:٥٠١٧:٣٩:٥٤٢٣:١٢:١٦
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٤:٢٨١١:٥٣:٢٣١٧:٢٢:٤٤١٧:٤٠:٤٦٢٣:١٢:١٧
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٣:٣٠١١:٥٣:٢١١٧:٢٣:٣٨١٧:٤١:٣٨٢٣:١٢:١٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٢:٣١١١:٥٣:١٨١٧:٢٤:٣١١٧:٤٢:٣٠٢٣:١٢:١٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٢٠٦:٢١:٣١١١:٥٣:١٥١٧:٢٥:٢٥١٧:٤٣:٢١٢٣:١٢:١٥
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٠:٢٩١١:٥٣:١٠١٧:٢٦:١٨١٧:٤٤:١٣٢٣:١٢:١٣
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:١٩:٢٧١١:٥٣:٠٥١٧:٢٧:١٠١٧:٤٥:٠٣٢٣:١٢:١٠

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای زین آباد روستای زین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای زین آباد روستای زین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زین آباد

روستای زین آباد بر روی نقشه

روستای زین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زین آباد
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای زین آباد + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای زین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زین آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا زین آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا زین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زین آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زین آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق زین آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زین آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو