جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زین آباد

کویر | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز زین آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٣٩
اذان ظهر: ١١:٣٢:١٤
غروب آفتاب: ١٦:٣٢:٤٢
اذان مغرب: ١٦:٥٢:٠٩
نیمه شب: ٢٢:٤٩:٠٨

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زین آباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای زین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

ریچارد براتیگان
خیلی خوبه كه صبح ها تنهای تنها از خواب بیدار شی و مجبور نباشی به یه عده بگی كه دوست شون داری، در حالی كه دیگه دوست شون هم نداری.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زین آباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زین آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زین آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زین آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زین آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زین آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥٧:٤١١٢:٣٧:٠٩١٩:١٧:٠٧١٩:٣٥:٣١٢٣:٥٣:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٦:٣٧١٢:٣٦:٥٩١٩:١٧:٥١١٩:٣٦:١٨٢٣:٥٢:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٥:٣٤١٢:٣٦:٥٠١٩:١٨:٣٦١٩:٣٧:٠٥٢٣:٥٢:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٦:١٣٠٥:٥٤:٣١١٢:٣٦:٤١١٩:١٩:٢١١٩:٣٧:٥٣٢٣:٥٢:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٥٥٠٥:٥٣:٣٠١٢:٣٦:٣٣١٩:٢٠:٠٥١٩:٣٨:٤٠٢٣:٥١:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٦:٢٥١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٩:٢٧٢٣:٥١:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥١:٣٠١٢:٣٦:١٨١٩:٢١:٣٥١٩:٤٠:١٥٢٣:٥١:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٠:٣٢١٢:٣٦:١١١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:٠٢٢٣:٥١:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٩:٤٩٠٥:٤٩:٣٤١٢:٣٦:٠٥١٩:٢٣:٠٤١٩:٤١:٤٩٢٣:٥٠:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤٨:٣٨١٢:٣٥:٥٩١٩:٢٣:٤٩١٩:٤٢:٣٧٢٣:٥٠:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٧:٤٣١٢:٣٥:٥٤١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٣:٢٤٢٣:٥٠:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٦:٠٩٠٥:٤٦:٤٩١٢:٣٥:٥٠١٩:٢٥:١٨١٩:٤٤:١١٢٣:٥٠:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٤:٥٨٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣٥:٤٦١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٤:٥٩٢٣:٤٩:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٥:٠٥١٢:٣٥:٤٢١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٥:٤٦٢٣:٤٩:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٢:٤٠٠٥:٤٤:١٤١٢:٣٥:٣٩١٩:٢٧:٣١١٩:٤٦:٣٣٢٣:٤٩:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١١:٣٢٠٥:٤٣:٢٥١٢:٣٥:٣٧١٩:٢٨:١٥١٩:٤٧:٢٠٢٣:٤٩:٢١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٠:٢٦٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣٥:٣٥١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٨:٠٧٢٣:٤٩:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٩:٢١٠٥:٤١:٥١١٢:٣٥:٣٤١٩:٢٩:٤٣١٩:٤٨:٥٣٢٣:٤٩:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٨:١٨٠٥:٤١:٠٦١٢:٣٥:٣٤١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٩:٤٠٢٣:٤٨:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٧:١٥٠٥:٤٠:٢٢١٢:٣٥:٣٤١٩:٣١:١١١٩:٥٠:٢٦٢٣:٤٨:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٦:١٥٠٥:٣٩:٤٠١٢:٣٥:٣٥١٩:٣١:٥٤١٩:٥١:١٢٢٣:٤٨:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:١٥٠٥:٣٨:٥٩١٢:٣٥:٣٦١٩:٣٢:٣٧١٩:٥١:٥٨٢٣:٤٨:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:١٧٠٥:٣٨:١٩١٢:٣٥:٣٨١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:٤٣٢٣:٤٨:٢١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٢١٠٥:٣٧:٤١١٢:٣٥:٤٠١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٣:٢٨٢٣:٤٨:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٢٧٠٥:٣٧:٠٤١٢:٣٥:٤٣١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٤:١٣٢٣:٤٨:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٣٣٠٥:٣٦:٢٩١٢:٣٥:٤٧١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٤:٥٨٢٣:٤٨:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٥:٥٥١٢:٣٥:٥١١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٥:٤٢٢٣:٤٨:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٩:٥٢٠٥:٣٥:٢٣١٢:٣٥:٥٥١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٦:٢٥٢٣:٤٧:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣٤:٥٢١٢:٣٦:٠٠١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٧:٠٨٢٣:٤٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زین آباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زین آباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای زین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای زین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زین آباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:١٥:٤٢١١:٢٥:١١١٦:٣٤:٢٥١٦:٥٣:٢٠٢٢:٤٣:٠١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٦:٣٦١١:٢٥:٢٧١٦:٣٤:٠٣١٦:٥٣:٠٠٢٢:٤٣:١٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٥٠٦:١٧:٣٠١١:٢٥:٤٤١٦:٣٣:٤٣١٦:٥٢:٤٢٢٢:٤٣:٢٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٨:٢٤١١:٢٦:٠٢١٦:٣٣:٢٤١٦:٥٢:٢٦٢٢:٤٣:٤١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٨٠٦:١٩:١٨١١:٢٦:٢٠١٦:٣٣:٠٨١٦:٥٢:١٢٢٢:٤٣:٥٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢٠:١١١١:٢٦:٤٠١٦:٣٢:٥٣١٦:٥١:٥٩٢٢:٤٤:١٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣١٠٦:٢١:٠٥١١:٢٦:٥٩١٦:٣٢:٤١١٦:٥١:٤٨٢٢:٤٤:٢٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢١:٥٧١١:٢٧:٢٠١٦:٣٢:٣٠١٦:٥١:٣٩٢٢:٤٤:٤٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٢:٤٩١١:٢٧:٤١١٦:٣٢:٢١١٦:٥١:٣٢٢٢:٤٥:٠٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٢٣:٤١١١:٢٨:٠٣١٦:٣٢:١٣١٦:٥١:٢٦٢٢:٤٥:٢٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٤:٣٢١١:٢٨:٢٦١٦:٣٢:٠٨١٦:٥١:٢٣٢٢:٤٥:٤٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٥:٢٣١١:٢٨:٤٩١٦:٣٢:٠٤١٦:٥١:٢١٢٢:٤٦:٠٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢٦:١٢١١:٢٩:١٣١٦:٣٢:٠٣١٦:٥١:٢١٢٢:٤٦:٢٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٧:٠٢١١:٢٩:٣٧١٦:٣٢:٠٣١٦:٥١:٢٢٢٢:٤٦:٤٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٧:٥٠١١:٣٠:٠٢١٦:٣٢:٠٥١٦:٥١:٢٦٢٢:٤٧:٠٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٨:٣٧١١:٣٠:٢٧١٦:٣٢:٠٨١٦:٥١:٣١٢٢:٤٧:٣١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٩:٢٤١١:٣٠:٥٣١٦:٣٢:١٤١٦:٥١:٣٨٢٢:٤٧:٥٤
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٠:١٠١١:٣١:٢٠١٦:٣٢:٢١١٦:٥١:٤٦٢٢:٤٨:١٨
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٠:٥٥١١:٣١:٤٦١٦:٣٢:٣١١٦:٥١:٥٧٢٢:٤٨:٤٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣١:٣٩١١:٣٢:١٤١٦:٣٢:٤٢١٦:٥٢:٠٩٢٢:٤٩:٠٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٢:٢٢١١:٣٢:٤١١٦:٣٢:٥٥١٦:٥٢:٢٣٢٢:٤٩:٣٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٣:٠٤١١:٣٣:٠٩١٦:٣٣:٠٩١٦:٥٢:٣٨٢٢:٥٠:٠٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥١٠٦:٣٣:٤٥١١:٣٣:٣٧١٦:٣٣:٢٥١٦:٥٢:٥٥٢٢:٥٠:٢٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٤:٢٤١١:٣٤:٠٦١٦:٣٣:٤٤١٦:٥٣:١٤٢٢:٥٠:٥٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٥:٠٣١١:٣٤:٣٥١٦:٣٤:٠٣١٦:٥٣:٣٥٢٢:٥١:٢٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٥:٤٠١١:٣٥:٠٤١٦:٣٤:٢٥١٦:٥٣:٥٧٢٢:٥١:٥٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٦:١٦١١:٣٥:٣٣١٦:٣٤:٤٨١٦:٥٤:٢٠٢٢:٥٢:١٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٨٠٦:٣٦:٥١١١:٣٦:٠٣١٦:٣٥:١٣١٦:٥٤:٤٥٢٢:٥٢:٤٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٧:٢٥١١:٣٦:٣٣١٦:٣٥:٤٠١٦:٥٥:١٢٢٢:٥٣:١٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٧:٥٧١١:٣٧:٠٣١٦:٣٦:٠٨١٦:٥٥:٤١٢٢:٥٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زین آباد روستای زین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زین آباد روستای زین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زین آباد

روستای زین آباد بر روی نقشه

روستای زین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زین آباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زین آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای زین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زین آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ زین آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زین آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زین آباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا زین آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا زین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق زین آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زین آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو