جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زین آباد

کویر | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز زین آباد

اذان صبح: ٠٤:٢٢:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٤٥:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٣٦:١٨
اذان مغرب: ١٩:٥٥:١٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٩:٤٩

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زین آباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای زین آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای زین آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زین آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
هرگز شرافت خود را از دست ندهید، چون اگر این را از دست بدهید، همه چیز را از دست داده‌اید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زین آباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زین آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زین آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زین آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زین آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زین آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١٠:٤٠١٢:٣٩:٢٩١٩:٠٨:٥٠١٩:٢٦:٤٩٢٣:٥٦:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٩:٢٧١٢:٣٩:١٥١٩:٠٩:٣٤١٩:٢٧:٣٥٢٣:٥٦:٢٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٨:١٥١٢:٣٩:٠٠١٩:١٠:١٧١٩:٢٨:٢١٢٣:٥٦:٠٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٧:٠٣١٢:٣٨:٤٧١٩:١١:٠١١٩:٢٩:٠٧٢٣:٥٥:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٥:٥٢١٢:٣٨:٣٣١٩:١١:٤٥١٩:٢٩:٥٣٢٣:٥٥:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٤:٤٢١٢:٣٨:٢٠١٩:١٢:٢٩١٩:٣٠:٣٩٢٣:٥٤:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٧:٢٧٠٦:٠٣:٣٢١٢:٣٨:٠٧١٩:١٣:١٤١٩:٣١:٢٦٢٣:٥٤:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٢:٢٤١٢:٣٧:٥٥١٩:١٣:٥٨١٩:٣٢:١٢٢٣:٥٤:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٤:٤٠٠٦:٠١:١٦١٢:٣٧:٤٣١٩:١٤:٤٢١٩:٣٢:٥٩٢٣:٥٣:٥٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٠:٠٨١٢:٣٧:٣٢١٩:١٥:٢٦١٩:٣٣:٤٥٢٣:٥٣:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٩:٠٢١٢:٣٧:٢١١٩:١٦:١١١٩:٣٤:٣٢٢٣:٥٣:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥٧:٥٦١٢:٣٧:١١١٩:١٦:٥٥١٩:٣٥:١٩٢٣:٥٣:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٦:٥٢١٢:٣٧:٠١١٩:١٧:٣٩١٩:٣٦:٠٦٢٣:٥٢:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٥:٤٨١٢:٣٦:٥١١٩:١٨:٢٤١٩:٣٦:٥٣٢٣:٥٢:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٤:٤٥١٢:٣٦:٤٢١٩:١٩:٠٩١٩:٣٧:٤٠٢٣:٥٢:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٣:٤٤١٢:٣٦:٣٤١٩:١٩:٥٣١٩:٣٨:٢٧٢٣:٥١:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٥٢:٤٣١٢:٣٦:٢٦١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٩:١٤٢٣:٥١:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٥١:٤٣١٢:٣٦:١٨١٩:٢١:٢٢١٩:٤٠:٠٢٢٣:٥١:٢٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٠:٤٤١٢:٣٦:١١١٩:٢٢:٠٧١٩:٤٠:٤٩٢٣:٥١:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٤٩:٤٧١٢:٣٦:٠٥١٩:٢٢:٥٢١٩:٤١:٣٦٢٣:٥٠:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٨:٥٢٠٥:٤٨:٥٠١٢:٣٥:٥٩١٩:٢٣:٣٧١٩:٤٢:٢٤٢٣:٥٠:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٧:٥٥١٢:٣٥:٥٤١٩:٢٤:٢١١٩:٤٣:١١٢٣:٥٠:٢٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٦:٢٦٠٥:٤٧:٠١١٢:٣٥:٥٠١٩:٢٥:٠٦١٩:٤٣:٥٩٢٣:٥٠:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٥:١٥٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣٥:٤٦١٩:٢٥:٥١١٩:٤٤:٤٦٢٣:٤٩:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٤:٠٥٠٥:٤٥:١٦١٢:٣٥:٤٢١٩:٢٦:٣٥١٩:٤٥:٣٤٢٣:٤٩:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٢:٥٦٠٥:٤٤:٢٦١٢:٣٥:٣٩١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٦:٢١٢٣:٤٩:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١١:٤٨٠٥:٤٣:٣٧١٢:٣٥:٣٧١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٠٨٢٣:٤٩:٢٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٠:٤٢٠٥:٤٢:٤٩١٢:٣٥:٣٥١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:٥٥٢٣:٤٩:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٣٦٠٥:٤٢:٠٢١٢:٣٥:٣٤١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٨:٤٢٢٣:٤٩:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زین آباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای زین آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای زین آباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای زین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای زین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای زین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زین آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای زین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای زین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای زین آباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای زین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای زین آباد روستای زین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای زین آباد روستای زین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای زین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زین آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زین آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای زین آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زین آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زین آباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٦٠٥:٤٥:٥٤١٢:٤٥:٤٢١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٤:٣٩٢٣:٥٨:٢١
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٦:٣٣١٢:٤٥:٤٤١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٤:٠٠٢٣:٥٨:٣٢
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٧:١٣١٢:٤٥:٤٥١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٣:١٩٢٣:٥٨:٤٢
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٧:٥٣١٢:٤٥:٤٦١٩:٤٣:١٥٢٠:٠٢:٣٧٢٣:٥٨:٥١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٨:٣٣١٢:٤٥:٤٦١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:٥٣٢٣:٥٩:٠٠
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٩:١٤١٢:٤٥:٤٥١٩:٤١:٥٢٢٠:٠١:٠٨٢٣:٥٩:٠٨
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٤٠٥:٤٩:٥٥١٢:٤٥:٤٤١٩:٤١:٠٨٢٠:٠٠:٢٢٢٣:٥٩:١٦
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٣٠٥:٥٠:٣٦١٢:٤٥:٤٢١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٩:٣٤٢٣:٥٩:٢٣
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥١:١٧١٢:٤٥:٤٠١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:٤٥٢٣:٥٩:٢٩
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٢٠٥:٥١:٥٨١٢:٤٥:٣٦١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٥٤٢٣:٥٩:٣٥
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢١٠٥:٥٢:٣٩١٢:٤٥:٣٣١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٧:٠٢٢٣:٥٩:٤٠
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٥:٥٣:٢١١٢:٤٥:٢٨١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٦:٠٩٢٣:٥٩:٤٥
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٤:٠٢١٢:٤٥:٢٣١٩:٣٦:١٨١٩:٥٥:١٤٢٣:٥٩:٤٩
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٥٤:٤٤١٢:٤٥:١٨١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٤:١٩٢٣:٥٩:٥٢
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٠٠٥:٥٥:٢٥١٢:٤٥:١١١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٣:٢٢٢٣:٥٩:٥٥
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٦:٠٧١٢:٤٥:٠٥١٩:٣٣:٣٥١٩:٥٢:٢٤٢٣:٥٩:٥٧
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥٦:٤٨١٢:٤٤:٥٧١٩:٣٢:٣٨١٩:٥١:٢٤٢٣:٥٩:٥٨
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٧:٣٠١٢:٤٤:٤٩١٩:٣١:٤١١٩:٥٠:٢٤٢٣:٥٩:٥٩
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٨:١١١٢:٤٤:٤١١٩:٣٠:٤٢١٩:٤٩:٢٢٢٣:٥٩:٥٩
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٨:٥٣١٢:٤٤:٣٢١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٨:٢٠٢٣:٥٩:٥٩
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٦٠٥:٥٩:٣٤١٢:٤٤:٢٢١٩:٢٨:٤١١٩:٤٧:١٦٢٣:٥٩:٥٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٠:١٦١٢:٤٤:١٢١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٦:١٢٢٣:٥٩:٥٦
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٠:٥٧١٢:٤٤:٠١١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٥:٠٦٢٣:٥٩:٥٤
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠١:٣٩١٢:٤٣:٥٠١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٣:٥٩٢٣:٥٩:٥١
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٢:٢٠١٢:٤٣:٣٨١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٢:٥٢٢٣:٥٩:٤٧
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٣:٠١١٢:٤٣:٢٦١٩:٢٣:٢١١٩:٤١:٤٣٢٣:٥٩:٤٣
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٣:٤٢١٢:٤٣:١٣١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:٣٤٢٣:٥٩:٣٨
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٤:٢٣١٢:٤٣:٠٠١٩:٢١:٠٦١٩:٣٩:٢٤٢٣:٥٩:٣٢
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٠٥:٠٤١٢:٤٢:٤٦١٩:١٩:٥٧١٩:٣٨:١٣٢٣:٥٩:٢٦
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٥:٤٥١٢:٤٢:٣٢١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٠١٢٣:٥٩:٢٠
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٦:٢٦١٢:٤٢:١٧١٩:١٧:٣٨١٩:٣٥:٤٩٢٣:٥٩:١٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زین آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زین آباد روستای زین آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زین آباد روستای زین آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زین آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زین آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زین آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زین آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زین آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زین آباد

روستای زین آباد بر روی نقشه

روستای زین آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زین آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زین آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زین آباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای زین آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای زین آباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای زین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زین آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای زین آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زین آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زین آباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زین آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا زین آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زین آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زین آباد دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ زین آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زین آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زین آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق زین آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زین آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو