جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام

هنگام | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز زین آبادهنگام


اذان صبح: ٠٥:١٩:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٥٧
اذان ظهر: ١١:٥٣:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٠٤:٢٥
اذان مغرب: ١٧:٢٢:٤٧
نیمه شب: ٢٣:١٢:١٦

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای زین آبادهنگام)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زین آبادهنگام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زین آبادهنگام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
ما چیزی را نمی‌دانیم كه عمر را زیاد كند مانند صله‌ی رحم تا آنكه گاه هست كه شخصی سه سال از عمرش مانده است و به سبب صله‌ی رحم سی و سه سال می‌شود و گاه هست كه كسی از عمرش سی و سه سال مانده است و به سبب قطع صله‌ی رحم سه سال می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زین آبادهنگام

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زین آبادهنگام ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زین آبادهنگام (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زین آبادهنگام ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زین آبادهنگام ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٤:٣٠١٢:٥٧:٤٠١٩:٣١:١٥١٩:٤٨:٤٠٠٠:١٦:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٣:٣٥١٢:٥٧:٣٠١٩:٣١:٥٠١٩:٤٩:١٨٠٠:١٦:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٢:٤١١٢:٥٧:٢١١٩:٣٢:٢٦١٩:٤٩:٥٥٠٠:١٥:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢١:٤٨١٢:٥٧:١٢١٩:٣٣:٠١١٩:٥٠:٣٣٠٠:١٥:٢٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٠:٥٦١٢:٥٧:٠٤١٩:٣٣:٣٧١٩:٥١:١٠٠٠:١٥:١٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٠:٠٥١٢:٥٦:٥٦١٩:٣٤:١٢١٩:٥١:٤٨٠٠:١٥:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٩:١٤١٢:٥٦:٤٩١٩:٣٤:٤٨١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٤:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤٥٠٦:١٨:٢٥١٢:٥٦:٤٣١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٠٤٠٠:١٤:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٧:٣٧١٢:٥٦:٣٦١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٣:٤٢٠٠:١٤:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٦:٤٩١٢:٥٦:٣١١٩:٣٦:٣٥١٩:٥٤:٢٠٠٠:١٤:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤١٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٦:٢٦١٩:٣٧:١١١٩:٥٤:٥٨٠٠:١٣:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٥:١٨١٢:٥٦:٢١١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٥:٣٦٠٠:١٣:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٤:٣٤١٢:٥٦:١٧١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٦:١٥٠٠:١٣:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٣:٥٠١٢:٥٦:١٤١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٦:٥٣٠٠:١٣:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٣:٠٩١٢:٥٦:١١١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٣١٠٠:١٣:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٠:١١١٩:٥٨:٠٩٠٠:١٣:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٠٠٦:١١:٤٨١٢:٥٦:٠٧١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٨:٤٨٠٠:١٢:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٠٧٠٦:١١:١٠١٢:٥٦:٠٦١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٢٦٠٠:١٢:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:١٦٠٦:١٠:٣٢١٢:٥٦:٠٥١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٠٤٠٠:١٢:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٤٢٠٠:١٢:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٩:٢٢١٢:٥٦:٠٦١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٢٠٠٠:١٢:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٤٩٠٦:٠٨:٤٨١٢:٥٦:٠٧١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٥٨٠٠:١٢:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٠٣٠٦:٠٨:١٦١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٢:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:١٨٠٦:٠٧:٤٥١٢:٥٦:١٢١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:١٣٠٠:١٢:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٧:١٥١٢:٥٦:١٥١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٣:٥١٠٠:١٢:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٦:٤٧١٢:٥٦:١٨١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:٢٨٠٠:١٢:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥٦:٢٢١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:٠٥٠٠:١٢:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٥:٥٤١٢:٥٦:٢٧١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٤١٠٠:١٢:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٥٦٠٦:٠٥:٣٠١٢:٥٦:٣٢١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٦:١٨٠٠:١٢:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زین آبادهنگام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زین آبادهنگام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زین آبادهنگام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زین آبادهنگام

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زین آبادهنگام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زین آبادهنگام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زین آبادهنگام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زین آبادهنگام

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای زین آبادهنگام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زین آبادهنگام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زین آبادهنگام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زین آبادهنگام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زین آبادهنگام

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای زین آبادهنگام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زین آبادهنگام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زین آبادهنگام

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٦:٥٦١١:٤٥:٤٣١٧:٠٤:١٦١٧:٢٢:١١٢٣:٠٥:٣٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٧:٤٤١١:٤٥:٥٩١٧:٠٤:٠١١٧:٢١:٥٨٢٣:٠٥:٤٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٦٠٦:٢٨:٣١١١:٤٦:١٦١٧:٠٣:٤٨١٧:٢١:٤٦٢٣:٠٦:٠٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٧٠٦:٢٩:١٩١١:٤٦:٣٤١٧:٠٣:٣٦١٧:٢١:٣٦٢٣:٠٦:١٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٠:٠٦١١:٤٦:٥٢١٧:٠٣:٢٦١٧:٢١:٢٨٢٣:٠٦:٣٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٠:٥٣١١:٤٧:١١١٧:٠٣:١٨١٧:٢١:٢١٢٣:٠٦:٤٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٠٠٦:٣١:٤٠١١:٤٧:٣١١٧:٠٣:١١١٧:٢١:١٦٢٣:٠٧:٠٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٠١٠٦:٣٢:٢٧١١:٤٧:٥٢١٧:٠٣:٠٦١٧:٢١:١٢٢٣:٠٧:٢٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٣:١٤١١:٤٨:١٣١٧:٠٣:٠٢١٧:٢١:١٠٢٣:٠٧:٤٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٤:٠٠١١:٤٨:٣٥١٧:٠٣:٠٠١٧:٢١:١٠٢٣:٠٨:٠١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٤:٤٦١١:٤٨:٥٨١٧:٠٣:٠٠١٧:٢١:١١٢٣:٠٨:٢١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٥:٣١١١:٤٩:٢١١٧:٠٣:٠١١٧:٢١:١٤٢٣:٠٨:٤٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٢٠٦:٣٦:١٦١١:٤٩:٤٥١٧:٠٣:٠٤١٧:٢١:١٨٢٣:٠٩:٠٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٧:٠١١١:٥٠:٠٩١٧:٠٣:٠٩١٧:٢١:٢٤٢٣:٠٩:٢٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٧:٤٥١١:٥٠:٣٤١٧:٠٣:١٥١٧:٢١:٣١٢٣:٠٩:٤٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٣٨:٢٩١١:٥٠:٥٩١٧:٠٣:٢٢١٧:٢١:٤٠٢٣:١٠:١١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٣٩:١٢١١:٥١:٢٥١٧:٠٣:٣٢١٧:٢١:٥٠٢٣:١٠:٣٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٨٠٦:٣٩:٥٤١١:٥١:٥٢١٧:٠٣:٤٣١٧:٢٢:٠٢٢٣:١٠:٥٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:١٦٠٦:٤٠:٣٥١١:٥٢:١٨١٧:٠٣:٥٥١٧:٢٢:١٦٢٣:١١:٢٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٣٠٦:٤١:١٦١١:٥٢:٤٦١٧:٠٤:٠٩١٧:٢٢:٣١٢٣:١١:٥٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٠٠٦:٤١:٥٧١١:٥٣:١٣١٧:٠٤:٢٥١٧:٢٢:٤٧٢٣:١٢:١٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٢:٣٦١١:٥٣:٤١١٧:٠٤:٤٢١٧:٢٣:٠٥٢٣:١٢:٤٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٣:١٤١١:٥٤:٠٩١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٣:٢٤٢٣:١٣:٠٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٨٠٦:٤٣:٥٢١١:٥٤:٣٨١٧:٠٥:٢٠١٧:٢٣:٤٥٢٣:١٣:٣٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٣٠٦:٤٤:٢٩١١:٥٥:٠٧١٧:٠٥:٤٢١٧:٢٤:٠٧٢٣:١٤:٠٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٥:٠٥١١:٥٥:٣٦١٧:٠٦:٠٥١٧:٢٤:٣٠٢٣:١٤:٣٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٥:٣٩١١:٥٦:٠٥١٧:٠٦:٢٩١٧:٢٤:٥٥٢٣:١٥:٠١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٣٠٦:٤٦:١٣١١:٥٦:٣٥١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٥:٢١٢٣:١٥:٣٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٤٦:٤٦١١:٥٧:٠٥١٧:٠٧:٢٢١٧:٢٥:٤٨٢٣:١٥:٥٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٧:١٨١١:٥٧:٣٤١٧:٠٧:٥١١٧:٢٦:١٧٢٣:١٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زین آبادهنگام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زین آبادهنگام روستای زین آبادهنگام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زین آبادهنگام روستای زین آبادهنگام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زین آبادهنگام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زین آبادهنگام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زین آبادهنگام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زین آبادهنگام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زین آبادهنگام

روستای زین آبادهنگام بر روی نقشه

روستای زین آبادهنگام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زین آبادهنگام
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زین آبادهنگام + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای زین آبادهنگام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زین آبادهنگام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زین آبادهنگام
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زین آبادهنگام دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زین آبادهنگام
زمان پخش اذان زنده به افق زین آبادهنگام
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زین آبادهنگام دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زین آبادهنگام
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زین آبادهنگام ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا زین آبادهنگام دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو