جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام

هنگام | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز زین آبادهنگام

اذان صبح: ٠٤:٤٣:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٦
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٥٨:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:١٦:٥٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢١:٢٣

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای زین آبادهنگام)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای زین آبادهنگام)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زین آبادهنگام)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

فرانسوا لارشفوكو
دوستان خود را از بین طبقه ی فقیر برگزینید؛ چه صمیمیت در قلوب آنها بیشتر حكمفرما است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زین آبادهنگام

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زین آبادهنگام ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زین آبادهنگام (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زین آبادهنگام ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زین آبادهنگام
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٤٦٠٦:٣٥:٣٨١٣:٠٠:٠٠١٩:٢٤:٤٩١٩:٤١:٥٣٠٠:١٩:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٤:٣٥١٢:٥٩:٤٦١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٢:٢٨٠٠:١٩:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:١٩٠٦:٣٣:٣٣١٢:٥٩:٣٢١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٠٤٠٠:١٩:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٠٧٠٦:٣٢:٣١١٢:٥٩:١٨١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٣٩٠٠:١٨:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣١:٣٠١٢:٥٩:٠٥١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:١٥٠٠:١٨:٢٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٠:٣٠١٢:٥٨:٥١١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٤:٥١٠٠:١٨:٠٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٣١٠٦:٢٩:٣٠١٢:٥٨:٣٩١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٢٨٠٠:١٧:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٢٨:٣١١٢:٥٨:٢٧١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:٠٤٠٠:١٧:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٢٧:٣٣١٢:٥٨:١٥١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٦:٤٠٠٠:١٧:١٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢٦:٣٥١٢:٥٨:٠٣١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:١٧٠٠:١٦:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٥:٣٩١٢:٥٧:٥٢١٩:٣٠:٣١١٩:٤٧:٥٤٠٠:١٦:٣٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٤:٤٣١٢:٥٧:٤٢١٩:٣١:٠٦١٩:٤٨:٣١٠٠:١٦:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٣:٤٨١٢:٥٧:٣٢١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٠٨٠٠:١٦:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٢:٥٣١٢:٥٧:٢٢١٩:٣٢:١٦١٩:٤٩:٤٥٠٠:١٥:٤٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٢:٠٠١٢:٥٧:١٣١٩:٣٢:٥١١٩:٥٠:٢٢٠٠:١٥:٣٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢١:٠٧١٢:٥٧:٠٥١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٠٠٠٠:١٥:١٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٠:١٦١٢:٥٦:٥٧١٩:٣٤:٠٢١٩:٥١:٣٧٠٠:١٥:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠٣٠٦:١٩:٢٥١٢:٥٦:٥٠١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:١٥٠٠:١٤:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٥٩٠٦:١٨:٣٦١٢:٥٦:٤٣١٩:٣٥:١٣١٩:٥٢:٥٣٠٠:١٤:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٥٧٠٦:١٧:٤٧١٢:٥٦:٣٦١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٣:٣١٠٠:١٤:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٦:٥٩١٢:٥٦:٣١١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٠٩٠٠:١٤:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٦:١٣١٢:٥٦:٢٦١٩:٣٧:٠١١٩:٥٤:٤٨٠٠:١٣:٥٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٥:٢٨١٢:٥٦:٢١١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٥:٢٦٠٠:١٣:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٤:٤٣١٢:٥٦:١٧١٩:٣٨:١٣١٩:٥٦:٠٤٠٠:١٣:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٩٠٦:١٤:٠٠١٢:٥٦:١٤١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٦:٤٣٠٠:١٣:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٣:١٨١٢:٥٦:١١١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٢١٠٠:١٣:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٠٧٠٦:١٢:٣٧١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٨:٠٠٠٠:١٣:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:١٣٠٦:١١:٥٧١٢:٥٦:٠٧١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٣٨٠٠:١٢:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١١:١٩١٢:٥٦:٠٦١٩:٤١:١٤١٩:٥٩:١٧٠٠:١٢:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زین آبادهنگام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زین آبادهنگام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زین آبادهنگام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زین آبادهنگام

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای زین آبادهنگام

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زین آبادهنگام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زین آبادهنگام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای زین آبادهنگام

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای زین آبادهنگام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای زین آبادهنگام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای زین آبادهنگام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زین آبادهنگام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زین آبادهنگام

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای زین آبادهنگام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زین آبادهنگام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زین آبادهنگام

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای زین آبادهنگام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زین آبادهنگام روستای زین آبادهنگام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زین آبادهنگام روستای زین آبادهنگام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای زین آبادهنگام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زین آبادهنگام

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای زین آبادهنگام قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زین آبادهنگام دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زین آبادهنگام

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٣:١٣١٣:٠١:٣٧٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٥٩٠٠:١٥:٤١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢١٠٦:٠٣:٢٧١٣:٠١:٥٠٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:١٠٠٠:١٥:٥٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٦٠٦:٠٣:٤٢١٣:٠٢:٠٣٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٢١٠٠:١٦:٠٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:٣٠٠٠:١٦:٢٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٢:٢٩٢٠:٠٠:٤٠٢٠:١٩:٣٧٠٠:١٦:٣٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٤٤٠٠:١٦:٥١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٥٠٦:٠٤:٥٢١٣:٠٢:٥٤٢٠:٠٠:٥٣٢٠:١٩:٤٩٠٠:١٧:٠٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٥:١١١٣:٠٣:٠٦٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٥٢٠٠:١٧:٢٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠٣:١٨٢٠:٠١:٠٠٢٠:١٩:٥٤٠٠:١٧:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٩٠٦:٠٥:٥٣١٣:٠٣:٣٠٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٧:٤٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٦٠٦:٠٦:١٥١٣:٠٣:٤٢٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٨:٠٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٣:٥٣٢٠:٠١:٠٠٢٠:١٩:٥٣٠٠:١٨:١٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٤:٠٤٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٤٩٠٠:١٨:٣٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٧:٢٦١٣:٠٤:١٤٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٤٤٠٠:١٨:٤٦
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٧:٥١١٣:٠٤:٢٥٢٠:٠٠:٤٩٢٠:١٩:٣٨٠٠:١٩:٠١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٢٠٦:٠٨:١٧١٣:٠٤:٣٥٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٣٠٠٠:١٩:١٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٤:٤٤٢٠:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٢١٠٠:١٩:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٩:١١١٣:٠٤:٥٣٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:١٠٠٠:١٩:٤٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٩٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٥:٠٢٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٨:٥٨٠٠:١٩:٥٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٧٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٥:١١٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٨:٤٤٠٠:٢٠:٠٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٥:١٩١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٠:٢٢
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١١:٠٤١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:١٣٠٠:٢٠:٣٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٥٠٦:١١:٣٤١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٩:١٩٢٠:١٧:٥٥٠٠:٢٠:٤٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٢:٠٤١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢١:٠٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٢:٣٥١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:١٥٠٠:٢١:١١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٥:٥١١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٦:٥٣٠٠:٢١:٢٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢١:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٤:٠٩١٣:٠٦:٠١١٩:٥٧:٣٧٢٠:١٦:٠٥٠٠:٢١:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٤:٤١١٣:٠٦:٠٥١٩:٥٧:١٣٢٠:١٥:٣٨٠٠:٢١:٥٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٥:١٣١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:١١٠٠:٢٢:٠٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٦:١٢١٩:٥٦:٢٠٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٢:١٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زین آبادهنگام

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زین آبادهنگام روستای زین آبادهنگام در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زین آبادهنگام روستای زین آبادهنگام بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زین آبادهنگام را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زین آبادهنگام

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زین آبادهنگام موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زین آبادهنگام برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زین آبادهنگام

روستای زین آبادهنگام بر روی نقشه

روستای زین آبادهنگام بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زین آبادهنگام
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای زین آبادهنگام + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای زین آبادهنگام + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای زین آبادهنگام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زین آبادهنگام + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای زین آبادهنگام + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زین آبادهنگام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق زین آبادهنگام
جدول اوقات شرعی امروز فردا زین آبادهنگام دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زین آبادهنگام دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ زین آبادهنگام دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق زین آبادهنگام
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زین آبادهنگام
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق زین آبادهنگام ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زین آبادهنگام یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو