جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زینگر

رادکان | چناران | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز زینگر


اذان صبح: ٠٤:٥٥:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٥١
اذان ظهر: ١١:٤٧:٥٧
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٣٢
اذان مغرب: ١٧:٣٤:٢١
نیمه شب: ٢٣:٠٥:٠٢

دوشنبه ٢٨ بهمن ١٣٩٨
٢٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٧ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زینگر (شهرستان چناران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ بهمن ٩٨ روستای زینگر)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای زینگر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زینگر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
هیچ چیز روشن تر از این واقعیت، فقر اندیشه را بروز نمی دهد كه انسان بتواند به حساب دیگران با فراست [ =با فهم و درك ] باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زینگر

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زینگر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زینگر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زینگر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زینگر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زینگر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:١٥:٣٤٠٥:٤٨:٠٧١٢:٣٢:٠١١٩:١٦:٣١١٩:٣٥:٥٠٢٣:٤٥:١٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٤:٠٠٠٥:٤٦:٥٤١٢:٣١:٥١١٩:١٧:٢٤١٩:٣٦:٤٦٢٣:٤٤:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٢٧٠٥:٤٥:٤١١٢:٣١:٤١١٩:١٨:١٦١٩:٣٧:٤٢٢٣:٤٤:٣٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٤:٣٠١٢:٣١:٣٢١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:٣٨٢٣:٤٤:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤٣:١٩١٢:٣١:٢٣١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٩:٣٤٢٣:٤٣:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٤٢:٠٩١٢:٣١:١٥١٩:٢٠:٥٥١٩:٤٠:٣٠٢٣:٤٣:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٤١:٠١١٢:٣١:٠٧١٩:٢١:٤٨١٩:٤١:٢٦٢٣:٤٣:٢٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٣٩:٥٣١٢:٣١:٠٠١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:٢٢٢٣:٤٣:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٨:٤٧١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٣:١٨٢٣:٤٢:٤٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠١:٥٧٠٥:٣٧:٤٢١٢:٣٠:٤٧١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٤:١٣٢٣:٤٢:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٣٦:٣٨١٢:٣٠:٤١١٩:٢٥:١٨١٩:٤٥:٠٩٢٣:٤٢:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣٥:٣٥١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٦:١١١٩:٤٦:٠٤٢٣:٤١:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٣٤:٣٣١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٧:٠٠٢٣:٤١:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٦:١٧٠٥:٣٣:٣٣١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٧:٥٥٢٣:٤١:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٥٥٠٥:٣٢:٣٤١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٨:٥٠٢٣:٤١:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٣١:٣٦١٢:٣٠:٢٢١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٩:٤٥٢٣:٤٠:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٢:١٤٠٥:٣٠:٤٠١٢:٣٠:١٩١٩:٣٠:٣٠١٩:٥٠:٤٠٢٣:٤٠:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٥٦٠٥:٢٩:٤٥١٢:٣٠:١٨١٩:٣١:٢١١٩:٥١:٣٤٢٣:٤٠:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:٣٩٠٥:٢٨:٥١١٢:٣٠:١٧١٩:٣٢:١٢١٩:٥٢:٢٩٢٣:٤٠:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٨:٢٣٠٥:٢٧:٥٩١٢:٣٠:١٦١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٣:٢٣٢٣:٤٠:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:٠٩٠٥:٢٧:٠٩١٢:٣٠:١٦١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٤:١٦٢٣:٣٩:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٥:٥٦٠٥:٢٦:١٩١٢:٣٠:١٧١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٥:٠٩٢٣:٣٩:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٤:٤٥٠٥:٢٥:٣٢١٢:٣٠:١٨١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٦:٠٢٢٣:٣٩:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:٣٥٠٥:٢٤:٤٥١٢:٣٠:٢٠١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٦:٥٥٢٣:٣٩:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:٢٨٠٥:٢٤:٠١١٢:٣٠:٢٢١٩:٣٧:١١١٩:٥٧:٤٧٢٣:٣٩:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٢١٠٥:٢٣:١٨١٢:٣٠:٢٥١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٨:٣٨٢٣:٣٩:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:١٧٠٥:٢٢:٣٦١٢:٣٠:٢٩١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٩:٢٩٢٣:٣٩:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:١٤٠٥:٢١:٥٦١٢:٣٠:٣٣١٩:٣٩:٣٥٢٠:٠٠:٢٠٢٣:٣٨:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:١٤٠٥:٢١:١٨١٢:٣٠:٣٧١٩:٤٠:٢٢٢٠:٠١:١٠٢٣:٣٨:٤٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:١٥٠٥:٢٠:٤١١٢:٣٠:٤٢١٩:٤١:٠٨٢٠:٠١:٥٩٢٣:٣٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زینگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زینگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زینگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زینگر

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای زینگر

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای زینگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زینگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای زینگر

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٢:١٦٠٦:٤٠:١٥١١:٤٦:٣١١٦:٥٣:١٠١٧:١٢:٤٩٢٣:٠٢:٢٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٩:٣٥١١:٤٦:٤٤١٦:٥٤:١٥١٧:١٣:٥٢٢٣:٠٢:٤٤
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١١:١٢٠٦:٣٨:٥٣١١:٤٦:٥٥١٦:٥٥:٢٠١٧:١٤:٥٤٢٣:٠٢:٥٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٨:١٠١١:٤٧:٠٥١٦:٥٦:٢٥١٧:١٥:٥٦٢٣:٠٣:١٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٧:٢٥١١:٤٧:١٥١٦:٥٧:٣٠١٧:١٦:٥٨٢٣:٠٣:٢٧
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٦:٣٨١١:٤٧:٢٤١٦:٥٨:٣٥١٧:١٨:٠١٢٣:٠٣:٣٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٥:٥٠١١:٤٧:٣٢١٦:٥٩:٣٩١٧:١٩:٠٣٢٣:٠٣:٥١
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٥:٠٠١١:٤٧:٣٩١٧:٠٠:٤٤١٧:٢٠:٠٥٢٣:٠٤:٠٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٤:٠٨١١:٤٧:٤٦١٧:٠١:٤٩١٧:٢١:٠٧٢٣:٠٤:١٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٣:١٥١١:٤٧:٥١١٧:٠٢:٥٣١٧:٢٢:٠٩٢٣:٠٤:٢١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٢:٢٠١١:٤٧:٥٦١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٣:١١٢٣:٠٤:٢٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣١:٢٤١١:٤٨:٠٠١٧:٠٥:٠٢١٧:٢٤:١٣٢٣:٠٤:٣٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٠:٢٧١١:٤٨:٠٣١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٥:١٥٢٣:٠٤:٤٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٩:٢٨١١:٤٨:٠٥١٧:٠٧:١٠١٧:٢٦:١٦٢٣:٠٤:٤٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٨:٢٨١١:٤٨:٠٧١٧:٠٨:١٤١٧:٢٧:١٧٢٣:٠٤:٥٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٧:٢٦١١:٤٨:٠٨١٧:٠٩:١٧١٧:٢٨:١٩٢٣:٠٤:٥٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٦:٢٣١١:٤٨:٠٨١٧:١٠:٢٠١٧:٢٩:١٩٢٣:٠٥:٠٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٥:١٩١١:٤٨:٠٧١٧:١١:٢٣١٧:٣٠:٢٠٢٣:٠٥:٠٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٤:١٤١١:٤٨:٠٥١٧:١٢:٢٦١٧:٣١:٢١٢٣:٠٥:٠٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٣:٠٧١١:٤٨:٠٣١٧:١٣:٢٨١٧:٣٢:٢١٢٣:٠٥:٠٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٢:٠٠١١:٤٨:٠٠١٧:١٤:٣١١٧:٣٣:٢١٢٣:٠٥:٠٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٠:٥١١١:٤٧:٥٧١٧:١٥:٣٢١٧:٣٤:٢١٢٣:٠٥:٠٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٩:٤١١١:٤٧:٥٢١٧:١٦:٣٤١٧:٣٥:٢١٢٣:٠٥:٠٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٨:٣٠١١:٤٧:٤٧١٧:١٧:٣٥١٧:٣٦:٢٠٢٣:٠٤:٥٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٧:١٨١١:٤٧:٤٢١٧:١٨:٣٦١٧:٣٧:١٩٢٣:٠٤:٥٤
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥١:١٢٠٦:١٦:٠٥١١:٤٧:٣٥١٧:١٩:٣٧١٧:٣٨:١٨٢٣:٠٤:٥٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٤:٥١١١:٤٧:٢٩١٧:٢٠:٣٨١٧:٣٩:١٧٢٣:٠٤:٤٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٣:٣٦١١:٤٧:٢١١٧:٢١:٣٨١٧:٤٠:١٥٢٣:٠٤:٣٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٢:٢٠١١:٤٧:١٣١٧:٢٢:٣٨١٧:٤١:١٣٢٣:٠٤:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای زینگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زینگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زینگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زینگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زینگر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای زینگر

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای زینگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زینگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای زینگر

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٣:٣٧١١:٤٥:٠١١٦:٤٦:٤٥١٧:٠٦:٤٠٢٣:٠٠:٣٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٣:٠٧١١:٤٥:١٨١٦:٤٧:٤٩١٧:٠٧:٤١٢٣:٠٠:٥٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٣٠٦:٤٢:٣٧١١:٤٥:٣٤١٦:٤٨:٥٣١٧:٠٨:٤٢٢٣:٠١:١٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٩٠٦:٤٢:٠٤١١:٤٥:٥٠١٦:٤٩:٥٧١٧:٠٩:٤٤٢٣:٠١:٣٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٣:١٣٠٦:٤١:٢٩١١:٤٦:٠٤١٦:٥١:٠١١٧:١٠:٤٥٢٣:٠١:٥٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٥٠٦:٤٠:٥٣١١:٤٦:١٨١٦:٥٢:٠٥١٧:١١:٤٧٢٣:٠٢:١١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٢:١٦٠٦:٤٠:١٥١١:٤٦:٣١١٦:٥٣:١٠١٧:١٢:٤٩٢٣:٠٢:٢٨
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٩:٣٥١١:٤٦:٤٤١٦:٥٤:١٥١٧:١٣:٥٢٢٣:٠٢:٤٤
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١١:١٢٠٦:٣٨:٥٣١١:٤٦:٥٥١٦:٥٥:٢٠١٧:١٤:٥٤٢٣:٠٢:٥٩
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٨٠٦:٣٨:١٠١١:٤٧:٠٥١٦:٥٦:٢٥١٧:١٥:٥٦٢٣:٠٣:١٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣٧:٢٥١١:٤٧:١٥١٦:٥٧:٣٠١٧:١٦:٥٨٢٣:٠٣:٢٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٦:٣٨١١:٤٧:٢٤١٦:٥٨:٣٥١٧:١٨:٠١٢٣:٠٣:٣٩
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٥:٥٠١١:٤٧:٣٢١٦:٥٩:٣٩١٧:١٩:٠٣٢٣:٠٣:٥١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٥:٠٠١١:٤٧:٣٩١٧:٠٠:٤٤١٧:٢٠:٠٥٢٣:٠٤:٠٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٤:٠٨١١:٤٧:٤٦١٧:٠١:٤٩١٧:٢١:٠٧٢٣:٠٤:١٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٣:١٥١١:٤٧:٥١١٧:٠٢:٥٣١٧:٢٢:٠٩٢٣:٠٤:٢١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٢:٢٠١١:٤٧:٥٦١٧:٠٣:٥٨١٧:٢٣:١١٢٣:٠٤:٢٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣١:٢٤١١:٤٨:٠٠١٧:٠٥:٠٢١٧:٢٤:١٣٢٣:٠٤:٣٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٠:٢٧١١:٤٨:٠٣١٧:٠٦:٠٦١٧:٢٥:١٥٢٣:٠٤:٤٣
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٩:٢٨١١:٤٨:٠٥١٧:٠٧:١٠١٧:٢٦:١٦٢٣:٠٤:٤٨
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٧٠٦:٢٨:٢٨١١:٤٨:٠٧١٧:٠٨:١٤١٧:٢٧:١٧٢٣:٠٤:٥٣
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٢٧:٢٦١١:٤٨:٠٨١٧:٠٩:١٧١٧:٢٨:١٩٢٣:٠٤:٥٧
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٦:٢٣١١:٤٨:٠٨١٧:١٠:٢٠١٧:٢٩:١٩٢٣:٠٥:٠٠
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٥:١٩١١:٤٨:٠٧١٧:١١:٢٣١٧:٣٠:٢٠٢٣:٠٥:٠٢
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٤:١٤١١:٤٨:٠٥١٧:١٢:٢٦١٧:٣١:٢١٢٣:٠٥:٠٣
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٣:٠٧١١:٤٨:٠٣١٧:١٣:٢٨١٧:٣٢:٢١٢٣:٠٥:٠٤
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٢:٠٠١١:٤٨:٠٠١٧:١٤:٣١١٧:٣٣:٢١٢٣:٠٥:٠٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٠:٥١١١:٤٧:٥٧١٧:١٥:٣٢١٧:٣٤:٢١٢٣:٠٥:٠٢
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٩:٤١١١:٤٧:٥٢١٧:١٦:٣٤١٧:٣٥:٢١٢٣:٠٥:٠٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٨:٣٠١١:٤٧:٤٧١٧:١٧:٣٥١٧:٣٦:٢٠٢٣:٠٤:٥٨

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زینگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای زینگر روستای زینگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای زینگر روستای زینگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زینگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زینگر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زینگر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زینگر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زینگر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زینگر

روستای زینگر بر روی نقشه

روستای زینگر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زینگر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زینگر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زینگر
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای زینگر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای زینگر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زینگر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زینگر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زینگر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زینگر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا زینگر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زینگر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زینگر
زمان پخش اذان زنده به افق زینگر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زینگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زینگر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زینگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زینگر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو