جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زینگر

رادکان | چناران | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز زینگر


اذان صبح: ٠٤:٥١:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:١٤
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٣٣
غروب آفتاب: ١٨:٣٩:١٧
اذان مغرب: ١٨:٥٧:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٤٥:٤٩

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زینگر (شهرستان چناران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای زینگر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای زینگر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زینگر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سعید نفیسی
آزادی باده ای است كه هزاران تن آن را برای بدمستی می نوشند و یك تن برای سرمستی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زینگر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زینگر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زینگر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زینگر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زینگر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زینگر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٢:٢٧٠٥:٤٥:٤١١٢:٣١:٤١١٩:١٨:١٦١٩:٣٧:٤٢٢٣:٤٤:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٤:٣٠١٢:٣١:٣٢١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:٣٨٢٣:٤٤:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٤٣:١٩١٢:٣١:٢٣١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٩:٣٤٢٣:٤٣:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٠٧:٥٢٠٥:٤٢:٠٩١٢:٣١:١٥١٩:٢٠:٥٥١٩:٤٠:٣٠٢٣:٤٣:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٠٦:٢٢٠٥:٤١:٠١١٢:٣١:٠٧١٩:٢١:٤٨١٩:٤١:٢٦٢٣:٤٣:٢٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٣٩:٥٣١٢:٣١:٠٠١٩:٢٢:٤١١٩:٤٢:٢٢٢٣:٤٣:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٨:٤٧١٢:٣٠:٥٣١٩:٢٣:٣٣١٩:٤٣:١٨٢٣:٤٢:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠١:٥٧٠٥:٣٧:٤٢١٢:٣٠:٤٧١٩:٢٤:٢٦١٩:٤٤:١٣٢٣:٤٢:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٠:٣٠٠٥:٣٦:٣٨١٢:٣٠:٤١١٩:٢٥:١٨١٩:٤٥:٠٩٢٣:٤٢:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٣:٥٩:٠٥٠٥:٣٥:٣٥١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٦:١١١٩:٤٦:٠٤٢٣:٤١:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٣٤:٣٣١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٧:٠٠٢٣:٤١:٤٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٣:٥٦:١٧٠٥:٣٣:٣٣١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٧:٥٥٢٣:٤١:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٤:٥٥٠٥:٣٢:٣٤١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٨:٥٠٢٣:٤١:١٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٣١:٣٦١٢:٣٠:٢٢١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٩:٤٥٢٣:٤٠:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٢:١٤٠٥:٣٠:٤٠١٢:٣٠:١٩١٩:٣٠:٣٠١٩:٥٠:٤٠٢٣:٤٠:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٠:٥٦٠٥:٢٩:٤٥١٢:٣٠:١٨١٩:٣١:٢١١٩:٥١:٣٤٢٣:٤٠:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٤٩:٣٩٠٥:٢٨:٥١١٢:٣٠:١٧١٩:٣٢:١٢١٩:٥٢:٢٩٢٣:٤٠:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٤٨:٢٣٠٥:٢٧:٥٩١٢:٣٠:١٦١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٣:٢٣٢٣:٤٠:٠٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٤٧:٠٩٠٥:٢٧:٠٩١٢:٣٠:١٦١٩:٣٣:٥٣١٩:٥٤:١٦٢٣:٣٩:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٤٥:٥٦٠٥:٢٦:١٩١٢:٣٠:١٧١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٥:٠٩٢٣:٣٩:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٤٤:٤٥٠٥:٢٥:٣٢١٢:٣٠:١٨١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٦:٠٢٢٣:٣٩:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٣:٣٥٠٥:٢٤:٤٥١٢:٣٠:٢٠١٩:٣٦:٢٢١٩:٥٦:٥٥٢٣:٣٩:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٢:٢٨٠٥:٢٤:٠١١٢:٣٠:٢٢١٩:٣٧:١١١٩:٥٧:٤٧٢٣:٣٩:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤١:٢١٠٥:٢٣:١٨١٢:٣٠:٢٥١٩:٣٧:٥٩١٩:٥٨:٣٨٢٣:٣٩:٠٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٠:١٧٠٥:٢٢:٣٦١٢:٣٠:٢٩١٩:٣٨:٤٧١٩:٥٩:٢٩٢٣:٣٩:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٣٩:١٤٠٥:٢١:٥٦١٢:٣٠:٣٣١٩:٣٩:٣٥٢٠:٠٠:٢٠٢٣:٣٨:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٣٨:١٤٠٥:٢١:١٨١٢:٣٠:٣٧١٩:٤٠:٢٢٢٠:٠١:١٠٢٣:٣٨:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٣٧:١٥٠٥:٢٠:٤١١٢:٣٠:٤٢١٩:٤١:٠٨٢٠:٠١:٥٩٢٣:٣٨:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٣٦:١٨٠٥:٢٠:٠٧١٢:٣٠:٤٨١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٢:٤٧٢٣:٣٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زینگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زینگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زینگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زینگر

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای زینگر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زینگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زینگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای زینگر

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای زینگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای زینگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای زینگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زینگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زینگر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زینگر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای زینگر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زینگر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زینگر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٧:١٠١٢:٣٦:٣٩١٩:١٥:٣٣١٩:٣٤:٣٧٢٣:٥١:١٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٧:٥٩١٢:٣٦:٢٣١٩:١٤:١٢١٩:٣٣:١٤٢٣:٥١:٠٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٥٨:٤٨١٢:٣٦:٠٧١٩:١٢:٥١١٩:٣١:٥٠٢٣:٥٠:٥٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٥٠٥:٥٩:٣٦١٢:٣٥:٥١١٩:١١:٢٩١٩:٣٠:٢٥٢٣:٥٠:٥٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٠:٢٥١٢:٣٥:٣٤١٩:١٠:٠٦١٩:٢٩:٠٠٢٣:٥٠:٤١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:١٦٠٦:٠١:١٤١٢:٣٥:١٦١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٧:٣٥٢٣:٥٠:٣٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٠٠٦:٠٢:٠٢١٢:٣٤:٥٩١٩:٠٧:١٩١٩:٢٦:٠٩٢٣:٥٠:٢٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٢:٥١١٢:٣٤:٤٠١٩:٠٥:٥٤١٩:٢٤:٤٢٢٣:٥٠:١١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٣:٣٩١٢:٣٤:٢٢١٩:٠٤:٢٩١٩:٢٣:١٤٢٣:٥٠:٠١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٤:٢٧١٢:٣٤:٠٣١٩:٠٣:٠٣١٩:٢١:٤٧٢٣:٤٩:٤٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٥:١٥١٢:٣٣:٤٤١٩:٠١:٣٧١٩:٢٠:١٨٢٣:٤٩:٣٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٦:٠٤١٢:٣٣:٢٥١٩:٠٠:١٠١٩:١٨:٥٠٢٣:٤٩:٢٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٠٦:٥٢١٢:٣٣:٠٥١٨:٥٨:٤٣١٩:١٧:٢١٢٣:٤٩:١٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٧:٤٠١٢:٣٢:٤٥١٨:٥٧:١٥١٩:١٥:٥١٢٣:٤٨:٥٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٨:٢٨١٢:٣٢:٢٥١٨:٥٥:٤٧١٩:١٤:٢١٢٣:٤٨:٤٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٣٠٦:٠٩:١٦١٢:٣٢:٠٥١٨:٥٤:١٨١٩:١٢:٥١٢٣:٤٨:٣٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٠:٠٣١٢:٣١:٤٤١٨:٥٢:٤٩١٩:١١:٢٠٢٣:٤٨:١٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٢٠٦:١٠:٥١١٢:٣١:٢٤١٨:٥١:٢٠١٩:٠٩:٥٠٢٣:٤٨:٠١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١١:٣٩١٢:٣١:٠٣١٨:٤٩:٥٠١٩:٠٨:١٩٢٣:٤٧:٤٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:١٢:٢٧١٢:٣٠:٤٢١٨:٤٨:٢٠١٩:٠٦:٤٨٢٣:٤٧:٢٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٣:١٤١٢:٣٠:٢٠١٨:٤٦:٥٠١٩:٠٥:١٦٢٣:٤٧:١٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:١٤:٠٢١٢:٢٩:٥٩١٨:٤٥:٢٠١٩:٠٣:٤٥٢٣:٤٦:٥٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٤٠٦:١٤:٥٠١٢:٢٩:٣٨١٨:٤٣:٤٩١٩:٠٢:١٣٢٣:٤٦:٤٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٥:٣٨١٢:٢٩:١٦١٨:٤٢:١٩١٩:٠٠:٤٢٢٣:٤٦:٢٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٨٠٦:١٦:٢٦١٢:٢٨:٥٥١٨:٤٠:٤٨١٨:٥٩:١٠٢٣:٤٦:٠٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٧:١٤١٢:٢٨:٣٣١٨:٣٩:١٧١٨:٥٧:٣٨٢٣:٤٥:٤٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٠٠٦:١٨:٠٢١٢:٢٨:١٢١٨:٣٧:٤٦١٨:٥٦:٠٧٢٣:٤٥:٣١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٦٠٦:١٨:٥٠١٢:٢٧:٥٠١٨:٣٦:١٥١٨:٥٤:٣٥٢٣:٤٥:١٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١١٠٦:١٩:٣٨١٢:٢٧:٢٩١٨:٣٤:٤٤١٨:٥٣:٠٣٢٣:٤٤:٥٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٢٠:٢٦١٢:٢٧:٠٧١٨:٣٣:١٣١٨:٥١:٣٢٢٣:١٤:٣٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠١٠٥:٢١:١٥١١:٢٦:٤٦١٧:٣١:٤٢١٧:٥٠:٠١٢٢:٤٤:١٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زینگر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زینگر روستای زینگر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زینگر روستای زینگر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زینگر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زینگر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زینگر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زینگر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زینگر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زینگر

روستای زینگر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زینگر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زینگر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زینگر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای زینگر + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای زینگر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زینگر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زینگر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زینگر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زینگر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زینگر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زینگر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ زینگر دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ زینگر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا زینگر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زینگر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زینگر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زینگر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو