جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زینوند

میان کاله | بهشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز زینوند


اذان صبح: ٠٤:١٠:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٤:٠٤
اذان ظهر: ١٣:٠٣:١٠
غروب آفتاب: ٢٠:١١:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٣٢:٣٤
نیمه شب: ٠٠:١١:٥٧

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زینوند (شهرستان بهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای زینوند)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای زینوند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زینوند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زینوند

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زینوند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زینوند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زینوند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زینوند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زینوند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٤:٣٩١٩:٤٠:١٥١٩:٥٩:٣٩٠٠:٠٧:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٨:٢٥١٢:٥٤:٢٩١٩:٤١:٠٨٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٠٧:٢٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٧:١٣١٢:٥٤:٢٠١٩:٤٢:٠١٢٠:٠١:٣١٠٠:٠٧:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٦:٠٢١٢:٥٤:١١١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٠٦:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٤:٥٣١٢:٥٤:٠٣١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٣:٢٣٠٠:٠٦:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٣:٤٤١٢:٥٣:٥٥١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٤:١٩٠٠:٠٦:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٣٢٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥٣:٤٨١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٥:١٥٠٠:٠٥:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٠٤٠٦:٠١:٣٠١٢:٥٣:٤١١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٦:١١٠٠:٠٥:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٣٦٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٣:٣٥١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٠٥:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٥٩:٢١١٢:٥٣:٢٩١٩:٤٨:١١٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٠٤:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٣:٢٤١٩:٤٩:٠٣٢٠:٠٨:٥٨٠٠:٠٤:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٧:١٦١٢:٥٣:٢٠١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٠٤:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٦:١٦١٢:٥٣:١٦١٩:٥٠:٤٨٢٠:١٠:٤٩٠٠:٠٤:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥٥:١٧١٢:٥٣:١٢١٩:٥١:٤٠٢٠:١١:٤٤٠٠:٠٣:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:١٢٠٥:٥٤:١٩١٢:٥٣:٠٩١٩:٥٢:٣١٢٠:١٢:٣٩٠٠:٠٣:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٥٢٠٥:٥٣:٢٣١٢:٥٣:٠٧١٩:٥٣:٢٣٢٠:١٣:٣٤٠٠:٠٣:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٣٤٠٥:٥٢:٢٨١٢:٥٣:٠٥١٩:٥٤:١٤٢٠:١٤:٢٨٠٠:٠٣:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:١٧٠٥:٥١:٣٤١٢:٥٣:٠٤١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٥:٢٢٠٠:٠٣:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:٠١٠٥:٥٠:٤٢١٢:٥٣:٠٤١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٦:١٦٠٠:٠٢:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٤٩:٥١١٢:٥٣:٠٤١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٧:١٠٠٠:٠٢:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٤٩:٠٢١٢:٥٣:٠٥١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٨:٠٣٠٠:٠٢:٣٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٤٨:١٤١٢:٥٣:٠٦١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٨:٥٦٠٠:٠٢:٢٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:١٣٠٥:٤٧:٢٨١٢:٥٣:٠٨١٩:٥٩:١٦٢٠:١٩:٤٩٠٠:٠٢:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٤٦:٤٣١٢:٥٣:١٠٢٠:٠٠:٠٤٢٠:٢٠:٤١٠٠:٠٢:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٥٩٠٥:٤٦:٠٠١٢:٥٣:١٣٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢١:٣٣٠٠:٠١:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٤٥:١٩١٢:٥٣:١٧٢٠:٠١:٤١٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٠١:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٥٢٠٥:٤٤:٣٩١٢:٥٣:٢١٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢٣:١٤٠٠:٠١:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٥١٠٥:٤٤:٠٠١٢:٥٣:٢٥٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٠١:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٥٢٠٥:٤٣:٢٤١٢:٥٣:٣٠٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٤:٥٣٠٠:٠١:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زینوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زینوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زینوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زینوند

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای زینوند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زینوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زینوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای زینوند

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای زینوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای زینوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای زینوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زینوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زینوند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای زینوند

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای زینوند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زینوند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای زینوند

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:١٩٠٥:٣٨:٠٦١٢:٥٨:٣٩٢٠:١٩:١١٢٠:٤٠:٤٩٠٠:٠٣:٥٢
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٣٤٠٥:٣٨:٢٠١٢:٥٨:٥٢٢٠:١٩:٢٢٢٠:٤١:٠٠٠٠:٠٤:٠٦
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٥١٠٥:٣٨:٣٦١٢:٥٩:٠٤٢٠:١٩:٣١٢٠:٤١:٠٨٠٠:٠٤:٢١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٢٠٥:٣٨:٥٣١٢:٥٩:١٧٢٠:١٩:٣٨٢٠:٤١:١٥٠٠:٠٤:٣٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٣٤٠٥:٣٩:١٢١٢:٥٩:٣٠٢٠:١٩:٤٣٢٠:٤١:٢٠٠٠:٠٤:٥١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٥٩٠٥:٣٩:٣٢١٢:٥٩:٤٣٢٠:١٩:٤٧٢٠:٤١:٢٣٠٠:٠٥:٠٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٢٧٠٥:٣٩:٥٤١٢:٥٩:٥٥٢٠:١٩:٥٠٢٠:٤١:٢٥٠٠:٠٥:٢٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٥٧٠٥:٤٠:١٧١٣:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٥٠٢٠:٤١:٢٤٠٠:٠٥:٤٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٢٩٠٥:٤٠:٤٢١٣:٠٠:١٩٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤١:٢٢٠٠:٠٥:٥٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٠٤٠٥:٤١:٠٨١٣:٠٠:٣١٢٠:١٩:٤٦٢٠:٤١:١٧٠٠:٠٦:١٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٤٠٠٥:٤١:٣٥١٣:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٤١٢٠:٤١:١١٠٠:٠٦:٣٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:١٩٠٥:٤٢:٠٣١٣:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٣٤٢٠:٤١:٠٣٠٠:٠٦:٤٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠٠٠٥:٤٢:٣٢١٣:٠١:٠٥٢٠:١٩:٢٦٢٠:٤٠:٥٣٠٠:٠٧:٠٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٤٣:٠٣١٣:٠١:١٦٢٠:١٩:١٦٢٠:٤٠:٤١٠٠:٠٧:٢٢
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٢٨٠٥:٤٣:٣٥١٣:٠١:٢٦٢٠:١٩:٠٤٢٠:٤٠:٢٨٠٠:٠٧:٤٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٥٠٥:٤٤:٠٨١٣:٠١:٣٦٢٠:١٨:٥٠٢٠:٤٠:١٢٠٠:٠٧:٥٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٤٠٥:٤٤:٤٢١٣:٠١:٤٦٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٩:٥٤٠٠:٠٨:١٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٥٤٠٥:٤٥:١٧١٣:٠١:٥٥٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٠٨:٣٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٤٥:٥٢١٣:٠٢:٠٤٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٩:١٤٠٠:٠٨:٤٩
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٤٠٠٥:٤٦:٢٩١٣:٠٢:١٢٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٨:٥٠٠٠:٠٩:٠٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٥٠٥:٤٧:٠٧١٣:٠٢:٢٠٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٠٩:٢٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٢٠٥:٤٧:٤٥١٣:٠٢:٢٧٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٠٩:٤٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٤٨:٢٥١٣:٠٢:٣٤٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٠٩:٥٦
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٩٠٥:٤٩:٠٥١٣:٠٢:٤٠٢٠:١٥:٥٥٢٠:٣٦:٥٨٠٠:١٠:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٩٠٥:٤٩:٤٥١٣:٠٢:٤٦٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٦:٢٦٠٠:١٠:٢٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣١٠٥:٥٠:٢٧١٣:٠٢:٥٢٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٥:٥٢٠٠:١٠:٤٤
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٤٠٥:٥١:٠٩١٣:٠٢:٥٦٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٥:١٥٠٠:١٠:٥٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٨٠٥:٥١:٥٢١٣:٠٣:٠١٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٤:٣٨٠٠:١١:١٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٥٢:٣٦١٣:٠٣:٠٤٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٥٨٠٠:١١:٢٩
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٥٣:٢٠١٣:٠٣:٠٨٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٣:١٧٠٠:١١:٤٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٥٠٥:٥٤:٠٤١٣:٠٣:١٠٢٠:١١:٥١٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١١:٥٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زینوند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای زینوند روستای زینوند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای زینوند روستای زینوند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زینوند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زینوند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای زینوند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زینوند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زینوند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زینوند

روستای زینوند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زینوند

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زینوند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زینوند
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای زینوند + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای زینوند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زینوند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زینوند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زینوند رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زینوند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زینوند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زینوند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا زینوند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ زینوند دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زینوند
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زینوند
زمان پخش اذان مستقیم به افق زینوند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زینوند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو