جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زینلان علیا

عثمان وند | کرمانشاه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز زینلان علیا


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٢٦
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:٣٧:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٥٧:٣٥
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٤٤

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زینلان علیا (شهرستان کرمانشاه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای زینلان علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای زینلان علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زینلان علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
پختگی مرد یعنی كشف دوباره همان جدیتی كه در كودكی و به هنگام بازی داشته ایم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زینلان علیا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زینلان علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زینلان علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زینلان علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زینلان علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زینلان علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٠:٠٥٠٦:٣٨:٥١١٣:١٩:٤٢٢٠:٠١:٠٤٢٠:١٩:٤٣٠٠:٣٤:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣٧:٤٤١٣:١٩:٣٢٢٠:٠١:٥١٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٣٤:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:١٩٠٦:٣٦:٣٩١٣:١٩:٢٣٢٠:٠٢:٣٨٢٠:٢١:٢٢٠٠:٣٤:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٩:١٤٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:١١٠٠:٣٤:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:٣٥٠٦:٣٤:٣١١٣:١٩:٠٦٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٣٣:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٣:٢٩١٣:١٨:٥٨٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٣٣:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣٢:٢٧١٣:١٨:٥١٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٣٣:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٣١:٢٧١٣:١٨:٤٤٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٣٢:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٩:١٧٠٦:٣٠:٢٨١٣:١٨:٣٨٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:١٨٠٠:٣٢:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٩:٣٠١٣:١٨:٣٢٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٣٢:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٨:٣٣١٣:١٨:٢٧٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٧:٥٧٠٠:٣٢:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٧:٣٧١٣:١٨:٢٣٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٣١:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٦:٤٢١٣:١٨:١٩٢٠:١٠:٢٤٢٠:٢٩:٣٥٠٠:٣١:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٥:٤٩١٣:١٨:١٥٢٠:١١:١٠٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٣١:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٤:٥٧١٣:١٨:١٣٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:١٣٠٠:٣١:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٤:٠٦١٣:١٨:١٠٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٣١:٠٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٣:١٦١٣:١٨:٠٩٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٢:٥١٠٠:٣٠:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٢٢:٢٨١٣:١٨:٠٨٢٠:١٤:١٤٢٠:٣٣:٣٩٠٠:٣٠:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٧:١٧٠٦:٢١:٤١١٣:١٨:٠٧٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٤:٢٨٠٠:٣٠:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٦:١٢٠٦:٢٠:٥٦١٣:١٨:٠٧٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:١٦٠٠:٣٠:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٥:٠٩٠٦:٢٠:١٢١٣:١٨:٠٨٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٣٠:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٤:٠٧٠٦:١٩:٢٩١٣:١٨:٠٩٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٦:٥١٠٠:٣٠:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٨:٤٨١٣:١٨:١١٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٧:٣٨٠٠:٣٠:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٨:٠٨١٣:١٨:١٣٢٠:١٨:٤٣٢٠:٣٨:٢٥٠٠:٢٩:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤١:١٠٠٦:١٧:٣٠١٣:١٨:١٦٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٩:١٢٠٠:٢٩:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٠:١٤٠٦:١٦:٥٣١٣:١٨:٢٠٢٠:٢٠:١٠٢٠:٣٩:٥٨٠٠:٢٩:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٦:١٨١٣:١٨:٢٤٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤٠:٤٣٠٠:٢٩:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٢٨٠٦:١٥:٤٤١٣:١٨:٢٩٢٠:٢١:٣٥٢٠:٤١:٢٨٠٠:٢٩:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٥:١٢١٣:١٨:٣٤٢٠:٢٢:١٧٢٠:٤٢:١٣٠٠:٢٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زینلان علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زینلان علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زینلان علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زینلان علیا

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای زینلان علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زینلان علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زینلان علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای زینلان علیا

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای زینلان علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای زینلان علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای زینلان علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زینلان علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زینلان علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای زینلان علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای زینلان علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زینلان علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای زینلان علیا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٥٠٦:١١:٠٢١٣:٢٣:٤٢٢٠:٣٦:٢٢٢٠:٥٦:٥٨٠٠:٣٢:٣١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٠٠٦:١١:١٦١٣:٢٣:٥٥٢٠:٣٦:٣٣٢٠:٥٧:٠٩٠٠:٣٢:٤٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٧٠٦:١١:٣١١٣:٢٤:٠٨٢٠:٣٦:٤٢٢٠:٥٧:١٨٠٠:٣٢:٥٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٦٠٦:١١:٤٨١٣:٢٤:٢١٢٠:٣٦:٥٠٢٠:٥٧:٢٥٠٠:٣٣:١٤
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٧٠٦:١٢:٠٧١٣:٢٤:٣٤٢٠:٣٦:٥٦٢٠:٥٧:٣١٠٠:٣٣:٢٩
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠١٠٦:١٢:٢٦١٣:٢٤:٤٦٢٠:٣٧:٠١٢٠:٥٧:٣٥٠٠:٣٣:٤٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٦٠٦:١٢:٤٧١٣:٢٤:٥٩٢٠:٣٧:٠٥٢٠:٥٧:٣٨٠٠:٣٣:٥٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٤٠٦:١٣:٠٩١٣:٢٥:١١٢٠:٣٧:٠٦٢٠:٥٧:٣٩٠٠:٣٤:١٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٣٠٦:١٣:٣٢١٣:٢٥:٢٣٢٠:٣٧:٠٦٢٠:٥٧:٣٨٠٠:٣٤:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٦:١٣:٥٦١٣:٢٥:٣٥٢٠:٣٧:٠٥٢٠:٥٧:٣٥٠٠:٣٤:٤٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٨٠٦:١٤:٢٢١٣:٢٥:٤٦٢٠:٣٧:٠٢٢٠:٥٧:٣١٠٠:٣٥:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٣٠٦:١٤:٤٨١٣:٢٥:٥٨٢٠:٣٦:٥٧٢٠:٥٧:٢٥٠٠:٣٥:١٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٩٠٦:١٥:١٦١٣:٢٦:٠٩٢٠:٣٦:٥١٢٠:٥٧:١٧٠٠:٣٥:٣٤
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٨٠٦:١٥:٤٤١٣:٢٦:١٩٢٠:٣٦:٤٣٢٠:٥٧:٠٨٠٠:٣٥:٥٠
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٨٠٦:١٦:١٤١٣:٢٦:٣٠٢٠:٣٦:٣٣٢٠:٥٦:٥٧٠٠:٣٦:٠٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٩٠٦:١٦:٤٤١٣:٢٦:٤٠٢٠:٣٦:٢٢٢٠:٥٦:٤٤٠٠:٣٦:٢٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١٧:١٦١٣:٢٦:٤٩٢٠:٣٦:٠٩٢٠:٥٦:٢٩٠٠:٣٦:٣٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٧:٤٨١٣:٢٦:٥٨٢٠:٣٥:٥٥٢٠:٥٦:١٣٠٠:٣٦:٥٤
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٨:٢١١٣:٢٧:٠٧٢٠:٣٥:٣٩٢٠:٥٥:٥٥٠٠:٣٧:١٠
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤١٠٦:١٨:٥٥١٣:٢٧:١٥٢٠:٣٥:٢١٢٠:٥٥:٣٥٠٠:٣٧:٢٥
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٩:٢٩١٣:٢٧:٢٣٢٠:٣٥:٠١٢٠:٥٥:١٣٠٠:٣٧:٤٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٩٠٦:٢٠:٠٤١٣:٢٧:٣١٢٠:٣٤:٤٠٢٠:٥٤:٥٠٠٠:٣٧:٥٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٠٠٦:٢٠:٤٠١٣:٢٧:٣٧٢٠:٣٤:١٧٢٠:٥٤:٢٥٠٠:٣٨:١٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٢١:١٧١٣:٢٧:٤٤٢٠:٣٣:٥٣٢٠:٥٣:٥٨٠٠:٣٨:٢٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٢١:٥٤١٣:٢٧:٥٠٢٠:٣٣:٢٧٢٠:٥٣:٣٠٠٠:٣٨:٣٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٢٢:٣٢١٣:٢٧:٥٥٢٠:٣٢:٥٩٢٠:٥٣:٠٠٠٠:٣٨:٥٢
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٢٣:١٠١٣:٢٨:٠٠٢٠:٣٢:٣٠٢٠:٥٢:٢٨٠٠:٣٩:٠٥
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٢٣:٤٩١٣:٢٨:٠٤٢٠:٣١:٥٩٢٠:٥١:٥٤٠٠:٣٩:١٨
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٢٤:٢٨١٣:٢٨:٠٨٢٠:٣١:٢٦٢٠:٥١:١٩٠٠:٣٩:٣١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٥:٠٨١٣:٢٨:١١٢٠:٣٠:٥٢٢٠:٥٠:٤٣٠٠:٣٩:٤٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:٢٥:٤٨١٣:٢٨:١٤٢٠:٣٠:١٧٢٠:٥٠:٠٥٠٠:٣٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زینلان علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای زینلان علیا روستای زینلان علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای زینلان علیا روستای زینلان علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زینلان علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زینلان علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای زینلان علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زینلان علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زینلان علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زینلان علیا

روستای زینلان علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زینلان علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زینلان علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زینلان علیا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای زینلان علیا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای زینلان علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زینلان علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زینلان علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زینلان علیا رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ زینلان علیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زینلان علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زینلان علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زینلان علیا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زینلان علیا
زمان پخش اذان زنده به افق زینلان علیا
زمان پخش اذان مستقیم به افق زینلان علیا
جدول اوقات شرعی امروز فردا زینلان علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زینلان علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو