جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زینایک

ازغند | مه ولات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز زینایک


اذان صبح: ٠٣:٥٥:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٣١
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٥٦

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زینایک (شهرستان مه ولات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای زینایک)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای زینایک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زینایک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت فاطمه (س)
در تعریف امام علىّ علیه السلام فرمود : او پیشوائى الهى و ربّانى است ، تجسّم نور و روشنائى است ، مركز توجّه تمامى موجودات و عارفان است ، فرزندى پاك از خانواده پاكان مى باشد، گوینده‌اى حقّگو و هدایتگر است ، او مركز و محور امامت و رهبریّت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زینایک

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زینایک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زینایک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زینایک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زینایک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زینایک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٩:١٧١٢:٣١:٥٩١٩:١٥:١٤١٩:٣٤:١٢٢٣:٤٦:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٧:١٤٠٥:٤٨:٠٨١٢:٣١:٤٩١٩:١٦:٠٤١٩:٣٥:٠٥٢٣:٤٥:٥٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٤٧٠٥:٤٧:٠٠١٢:٣١:٤٠١٩:١٦:٥٣١٩:٣٥:٥٧٢٣:٤٥:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٤:٢١٠٥:٤٥:٥٢١٢:٣١:٣١١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٤٩٢٣:٤٥:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٢:٥٥٠٥:٤٤:٤٦١٢:٣١:٢٣١٩:١٨:٣٣١٩:٣٧:٤٢٢٣:٤٥:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١١:٣٠٠٥:٤٣:٤١١٢:٣١:١٥١٩:١٩:٢٢١٩:٣٨:٣٤٢٣:٤٤:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٠:٠٦٠٥:٤٢:٣٧١٢:٣١:٠٨١٩:٢٠:١٢١٩:٣٩:٢٧٢٣:٤٤:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٤١:٣٤١٢:٣١:٠١١٩:٢١:٠١١٩:٤٠:١٩٢٣:٤٤:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣٠:٥٥١٩:٢١:٥٠١٩:٤١:١١٢٣:٤٣:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٣٩:٣١١٢:٣٠:٥٠١٩:٢٢:٣٩١٩:٤٢:٠٣٢٣:٤٣:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٣٨:٣١١٢:٣٠:٤٤١٩:٢٣:٢٩١٩:٤٢:٥٦٢٣:٤٣:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٣:٢٠٠٥:٣٧:٣٣١٢:٣٠:٤٠١٩:٢٤:١٨١٩:٤٣:٤٨٢٣:٤٣:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٢:٠٢٠٥:٣٦:٣٦١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٤:٤٠٢٣:٤٢:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٠:٤٥٠٥:٣٥:٤٠١٢:٣٠:٣٣١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٥:٣١٢٣:٤٢:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٢٩٠٥:٣٤:٤٥١٢:٣٠:٣٠١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٦:٢٣٢٣:٤٢:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٨:١٤٠٥:٣٣:٥٢١٢:٣٠:٢٧١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٧:١٥٢٣:٤٢:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٠١٠٥:٣٣:٠٠١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٨:٢١١٩:٤٨:٠٦٢٣:٤٢:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٥:٤٩٠٥:٣٢:٠٩١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٥٧٢٣:٤١:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٤:٣٩٠٥:٣١:٢٠١٢:٣٠:٢٤١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٩:٤٨٢٣:٤١:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٣:٣٠٠٥:٣٠:٣٢١٢:٣٠:٢٤١٩:٣٠:٤٤١٩:٥٠:٣٨٢٣:٤١:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٢:٢٢٠٥:٢٩:٤٦١٢:٣٠:٢٥١٩:٣١:٣١١٩:٥١:٢٩٢٣:٤١:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥١:١٦٠٥:٢٩:٠١١٢:٣٠:٢٦١٩:٣٢:١٨١٩:٥٢:١٩٢٣:٤١:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٠:١١٠٥:٢٨:١٧١٢:٣٠:٢٨١٩:٣٣:٠٥١٩:٥٣:٠٨٢٣:٤١:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٩:٠٩٠٥:٢٧:٣٥١٢:٣٠:٣٠١٩:٣٣:٥١١٩:٥٣:٥٧٢٣:٤٠:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٨:٠٧٠٥:٢٦:٥٥١٢:٣٠:٣٣١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٤:٤٦٢٣:٤٠:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٧:٠٨٠٥:٢٦:١٦١٢:٣٠:٣٧١٩:٣٥:٢٢١٩:٥٥:٣٤٢٣:٤٠:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٦:١٠٠٥:٢٥:٣٨١٢:٣٠:٤١١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٦:٢٢٢٣:٤٠:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٥:١٤٠٥:٢٥:٠٣١٢:٣٠:٤٥١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٧:٠٩٢٣:٤٠:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٤:٢٠٠٥:٢٤:٢٨١٢:٣٠:٥١١٩:٣٧:٣٦١٩:٥٧:٥٦٢٣:٤٠:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زینایک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زینایک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زینایک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زینایک

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای زینایک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زینایک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زینایک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای زینایک

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای زینایک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای زینایک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای زینایک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زینایک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زینایک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای زینایک

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای زینایک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زینایک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای زینایک

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٠٥٠٥:١٩:٤٦١٢:٣٥:٥٩١٩:٥٢:١٠٢٠:١٣:١٤٢٣:٤٣:١٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٢٠٠٥:٢٠:٠١١٢:٣٦:١٢١٩:٥٢:٢١٢٠:١٣:٢٤٢٣:٤٣:٢٩
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٣٧٠٥:٢٠:١٦١٢:٣٦:٢٥١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٣:٣٣٢٣:٤٣:٤٤
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٥٧٠٥:٢٠:٣٣١٢:٣٦:٣٧١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٣:٤٠٢٣:٤٣:٥٨
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:١٩٠٥:٢٠:٥٢١٢:٣٦:٥٠١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٣:٤٦٢٣:٤٤:١٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٤٣٠٥:٢١:١٢١٢:٣٧:٠٣١٩:٥٢:٤٨٢٠:١٣:٤٩٢٣:٤٤:٢٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٠٩٠٥:٢١:٣٣١٢:٣٧:١٥١٩:٥٢:٥١٢٠:١٣:٥٢٢٣:٤٤:٤٤
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٣٨٠٥:٢١:٥٥١٢:٣٧:٢٧١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٣:٥٢٢٣:٤٥:٠٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٠٨٠٥:٢٢:١٩١٢:٣٧:٣٩١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٣:٥٠٢٣:٤٥:١٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٤١٠٥:٢٢:٤٤١٢:٣٧:٥١١٩:٥٢:٥٠٢٠:١٣:٤٧٢٣:٤٥:٣٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:١٦٠٥:٢٣:١٠١٢:٣٨:٠٣١٩:٥٢:٤٦٢٠:١٣:٤٢٢٣:٤٥:٤٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٥٢٠٥:٢٣:٣٨١٢:٣٨:١٤١٩:٥٢:٤١٢٠:١٣:٣٥٢٣:٤٦:٠٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٣١٠٥:٢٤:٠٦١٢:٣٨:٢٥١٩:٥٢:٣٤٢٠:١٣:٢٧٢٣:٤٦:٢٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:١١٠٥:٢٤:٣٥١٢:٣٨:٣٦١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٣:١٦٢٣:٤٦:٣٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٥٣٠٥:٢٥:٠٦١٢:٣٨:٤٦١٩:٥٢:١٤٢٠:١٣:٠٤٢٣:٤٦:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٣٧٠٥:٢٥:٣٧١٢:٣٨:٥٦١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٢:٥٠٢٣:٤٧:١٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٢٢٠٥:٢٦:١٠١٢:٣٩:٠٦١٩:٥١:٤٨٢٠:١٢:٣٤٢٣:٤٧:٢٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٠٩٠٥:٢٦:٤٣١٢:٣٩:١٥١٩:٥١:٣٢٢٠:١٢:١٦٢٣:٤٧:٤٥
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:٥٨٠٥:٢٧:١٧١٢:٣٩:٢٤١٩:٥١:١٥٢٠:١١:٥٧٢٣:٤٨:٠١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٤٨٠٥:٢٧:٥٣١٢:٣٩:٣٢١٩:٥٠:٥٥٢٠:١١:٣٥٢٣:٤٨:١٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٣٩٠٥:٢٨:٢٨١٢:٣٩:٤٠١٩:٥٠:٣٤٢٠:١١:١٢٢٣:٤٨:٣٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٣٢٠٥:٢٩:٠٥١٢:٣٩:٤٧١٩:٥٠:١٢٢٠:١٠:٤٧٢٣:٤٨:٤٩
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٢٦٠٥:٢٩:٤٢١٢:٣٩:٥٤١٩:٤٩:٤٧٢٠:١٠:٢٠٢٣:٤٩:٠٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٢١٠٥:٣٠:٢١١٢:٤٠:٠١١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٩:٥٢٢٣:٤٩:١٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:١٨٠٥:٣٠:٥٩١٢:٤٠:٠٦١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٩:٢٢٢٣:٤٩:٣٤
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:١٥٠٥:٣١:٣٩١٢:٤٠:١٢١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٨:٥٠٢٣:٤٩:٤٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:١٣٠٥:٣٢:١٩١٢:٤٠:١٧١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٨:١٦٢٣:٥٠:٠٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:١٣٠٥:٣٢:٥٩١٢:٤٠:٢١١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٧:٤١٢٣:٥٠:١٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٣:١٣٠٥:٣٣:٤٠١٢:٤٠:٢٥١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٧:٠٤٢٣:٥٠:٣٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٤٠٥:٣٤:٢٢١٢:٤٠:٢٨١٩:٤٦:١١٢٠:٠٦:٢٥٢٣:٥٠:٤٣
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:١٦٠٥:٣٥:٠٤١٢:٤٠:٣١١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٥:٤٥٢٣:٥٠:٥٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زینایک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای زینایک روستای زینایک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای زینایک روستای زینایک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زینایک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زینایک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای زینایک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زینایک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زینایک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زینایک

روستای زینایک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زینایک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زینایک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زینایک
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای زینایک + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای زینایک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زینایک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زینایک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زینایک رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زینایک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زینایک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زینایک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زینایک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زینایک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زینایک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زینایک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زینایک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زینایک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو