جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زینایک

ازغند | مه ولات | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز زینایک

اذان صبح: ٠٤:٥٤:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٤٠
اذان ظهر: ١١:٢٢:٢٧
غروب آفتاب: ١٦:٢٢:٠٠
اذان مغرب: ١٦:٤١:٤٧
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٨:٣٨

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زینایک (شهرستان مه ولات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ روستای زینایک)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای زینایک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زینایک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

مثل سیسیلی
هنگامی كه چهره‌ی شما كثیف است، تنها دوستان راستین هستند كه این امر را به شما گوشزد می‌كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زینایک

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زینایک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زینایک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زینایک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زینایک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زینایک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٣:١٣١٢:٣٤:١٩١٩:٠٦:٠١١٩:٢٤:٣١٢٣:٥٠:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠١:٥٥١٢:٣٤:٠٥١٩:٠٦:٥٠١٩:٢٥:٢٣٢٣:٤٩:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٠:٣٧١٢:٣٣:٥١١٩:٠٧:٣٩١٩:٢٦:١٤٢٣:٤٩:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٩:٢١١٢:٣٣:٣٧١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٧:٠٥٢٣:٤٩:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٣٦٠٥:٥٨:٠٤١٢:٣٣:٢٣١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:٥٧٢٣:٤٨:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٦:٤٩١٢:٣٣:١٠١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٤٨٢٣:٤٨:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٥:٣٤١٢:٣٢:٥٨١٩:١٠:٥٥١٩:٢٩:٤٠٢٣:٤٧:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٢:٤٦١٩:١١:٤٤١٩:٣٠:٣١٢٣:٤٧:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٣:٠٨١٢:٣٢:٣٤١٩:١٢:٣٤١٩:٣١:٢٣٢٣:٤٧:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٠١٠٥:٥١:٥٥١٢:٣٢:٢٢١٩:١٣:٢٣١٩:٣٢:١٥٢٣:٤٦:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٥٠:٤٤١٢:٣٢:١١١٩:١٤:١٢١٩:٣٣:٠٧٢٣:٤٦:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٠٣٠٥:٤٩:٣٣١٢:٣٢:٠١١٩:١٥:٠٢١٩:٣٣:٥٩٢٣:٤٦:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٣٥٠٥:٤٨:٢٤١٢:٣١:٥١١٩:١٥:٥١١٩:٣٤:٥١٢٣:٤٥:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٠٧٠٥:٤٧:١٥١٢:٣١:٤١١٩:١٦:٤٠١٩:٣٥:٤٣٢٣:٤٥:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٤١٠٥:٤٦:٠٨١٢:٣١:٣٢١٩:١٧:٣٠١٩:٣٦:٣٥٢٣:٤٥:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٣:١٥٠٥:٤٥:٠١١٢:٣١:٢٤١٩:١٨:١٩١٩:٣٧:٢٨٢٣:٤٥:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٣:٥٦١٢:٣١:١٦١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:٢٠٢٣:٤٤:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٢:٥١١٢:٣١:٠٨١٩:١٩:٥٨١٩:٣٩:١٢٢٣:٤٤:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٤١:٤٨١٢:٣١:٠٢١٩:٢٠:٤٧١٩:٤٠:٠٥٢٣:٤٤:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٤٠:٤٦١٢:٣٠:٥٥١٩:٢١:٣٧١٩:٤٠:٥٧٢٣:٤٣:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٦:١٨٠٥:٣٩:٤٤١٢:٣٠:٥٠١٩:٢٢:٢٦١٩:٤١:٤٩٢٣:٤٣:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٥٧٠٥:٣٨:٤٥١٢:٣٠:٤٤١٩:٢٣:١٥١٩:٤٢:٤٢٢٣:٤٣:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٣٧:٤٦١٢:٣٠:٤٠١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٣:٣٤٢٣:٤٣:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٢:١٩٠٥:٣٦:٤٩١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٤:٢٦٢٣:٤٢:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠١:٠٢٠٥:٣٥:٥٢١٢:٣٠:٣٢١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٥:١٨٢٣:٤٢:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٤٦٠٥:٣٤:٥٨١٢:٣٠:٣٠١٩:٢٦:٣٢١٩:٤٦:١٠٢٣:٤٢:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٣٢٠٥:٣٤:٠٤١٢:٣٠:٢٧١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٧:٠٢٢٣:٤٢:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٧:١٨٠٥:٣٣:١٢١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٧:٥٣٢٣:٤٢:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٠٦٠٥:٣٢:٢١١٢:٣٠:٢٥١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٨:٤٥٢٣:٤١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زینایک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زینایک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زینایک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زینایک

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای زینایک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زینایک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زینایک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری روستای زینایک

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای زینایک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای زینایک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای زینایک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زینایک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زینایک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای زینایک

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م روستای زینایک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زینایک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای زینایک

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای زینایک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای زینایک روستای زینایک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای زینایک روستای زینایک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای زینایک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زینایک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای زینایک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش روستای زینایک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زینایک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای زینایک

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٥:٠٦١١:١٩:٥٩١٦:٢٤:٣٤١٦:٤٤:٠٤٢٢:٣٦:٤٠
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٦:٠٤١١:٢٠:١٥١٦:٢٤:٠٨١٦:٤٣:٤٠٢٢:٣٦:٥٢
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٦٠٦:١٧:٠٢١١:٢٠:٣٢١٦:٢٣:٤٤١٦:٤٣:١٨٢٢:٣٧:٠٥
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٧:٥٩١١:٢٠:٤٩١٦:٢٣:٢٢١٦:٤٢:٥٨٢٢:٣٧:١٨
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٥١:١٥٠٦:١٨:٥٦١١:٢١:٠٧١٦:٢٣:٠٢١٦:٤٢:٤٠٢٢:٣٧:٣٣
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٩:٥٣١١:٢١:٢٦١٦:٢٢:٤٣١٦:٤٢:٢٤٢٢:٣٧:٤٨
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٠:٤٩١١:٢١:٤٥١٦:٢٢:٢٧١٦:٤٢:١٠٢٢:٣٨:٠٤
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢١:٤٥١١:٢٢:٠٦١٦:٢٢:١٢١٦:٤١:٥٧٢٢:٣٨:٢٠
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٢:٤٠١١:٢٢:٢٧١٦:٢٢:٠٠١٦:٤١:٤٧٢٢:٣٨:٣٨
١٠ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٣:٣٤١١:٢٢:٤٨١٦:٢١:٤٩١٦:٤١:٣٨٢٢:٣٨:٥٦
١١ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٤:٢٨١١:٢٣:١٠١٦:٢١:٤٠١٦:٤١:٣١٢٢:٣٩:١٥
١٢ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٠٠٦:٢٥:٢١١١:٢٣:٣٣١٦:٢١:٣٤١٦:٤١:٢٦٢٢:٣٩:٣٥
١٣ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٦:١٣١١:٢٣:٥٧١٦:٢١:٢٩١٦:٤١:٢٣٢٢:٣٩:٥٥
١٤ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٧:٠٥١١:٢٤:٢١١٦:٢١:٢٦١٦:٤١:٢٢٢٢:٤٠:١٦
١٥ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٧:٥٦١١:٢٤:٤٦١٦:٢١:٢٥١٦:٤١:٢٣٢٢:٤٠:٣٨
١٦ آذر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٨:٤٦١١:٢٥:١١١٦:٢١:٢٦١٦:٤١:٢٦٢٢:٤١:٠١
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٩:٣٥١١:٢٥:٣٧١٦:٢١:٣٠١٦:٤١:٣٠٢٢:٤١:٢٤
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٩٠٦:٣٠:٢٣١١:٢٦:٠٣١٦:٢١:٣٥١٦:٤١:٣٧٢٢:٤١:٤٨
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣١:١٠١١:٢٦:٣٠١٦:٢١:٤٢١٦:٤١:٤٥٢٢:٤٢:١٢
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٣٠٦:٣١:٥٦١١:٢٦:٥٧١٦:٢١:٥١١٦:٤١:٥٦٢٢:٤٢:٣٧
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٢:٤١١١:٢٧:٢٥١٦:٢٢:٠٢١٦:٤٢:٠٨٢٢:٤٣:٠٣
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٣:٢٤١١:٢٧:٥٣١٦:٢٢:١٥١٦:٤٢:٢٢٢٢:٤٣:٢٩
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٤:٠٧١١:٢٨:٢١١٦:٢٢:٣٠١٦:٤٢:٣٨٢٢:٤٣:٥٦
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٤:٤٨١١:٢٨:٥٠١٦:٢٢:٤٧١٦:٤٢:٥٥٢٢:٤٤:٢٣
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٥:٢٨١١:٢٩:١٩١٦:٢٣:٠٥١٦:٤٣:١٥٢٢:٤٤:٥١
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٣٦:٠٧١١:٢٩:٤٨١٦:٢٣:٢٦١٦:٤٣:٣٦٢٢:٤٥:١٩
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٧:١١٠٦:٣٦:٤٤١١:٣٠:١٧١٦:٢٣:٤٨١٦:٤٣:٥٩٢٢:٤٥:٤٧
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٧:٢٠١١:٣٠:٤٧١٦:٢٤:١٢١٦:٤٤:٢٣٢٢:٤٦:١٦
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٧:٥٤١١:٣١:١٧١٦:٢٤:٣٨١٦:٤٤:٤٩٢٢:٤٦:٤٥
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٨:٢٧١١:٣١:٤٧١٦:٢٥:٠٦١٦:٤٥:١٧٢٢:٤٧:١٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زینایک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای زینایک روستای زینایک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی روستای زینایک روستای زینایک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زینایک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زینایک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زینایک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زینایک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زینایک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زینایک

روستای زینایک بر روی نقشه

روستای زینایک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زینایک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زینایک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زینایک
اوقات شرعی آذر ٩٩ روستای زینایک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ روستای زینایک + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ روستای زینایک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زینایک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای زینایک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زینایک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زینایک رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا زینایک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زینایک
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ زینایک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق زینایک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زینایک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ زینایک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق زینایک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زینایک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زینایک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو