جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زیرگدار

حومه | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز زیرگدار


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٦:٢٩
اذان ظهر: ١١:٣١:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٥:٤١
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٣٠
نیمه شب: ٢٢:٥٢:٢٤

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زیرگدار (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای زیرگدار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای زیرگدار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زیرگدار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

فیثاغورث
سكوت را بیاموز؛ بگذار ذهن آرام تو گوش كند و بیاموزد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زیرگدار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زیرگدار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیرگدار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زیرگدار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیرگدار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زیرگدار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٣٨٠٦:٠٠:٥٩١٢:٣٦:١٣١٩:١١:٥٣١٩:٢٩:٣٢٢٣:٥٤:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٠:٠٣١٢:٣٦:٠٤١٩:١٢:٣١١٩:٣٠:١٢٢٣:٥٣:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٩٠٥:٥٩:٠٨١٢:٣٥:٥٥١٩:١٣:٠٨١٩:٣٠:٥١٢٣:٥٣:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٨:١٤١٢:٣٥:٤٧١٩:١٣:٤٥١٩:٣١:٣١٢٣:٥٣:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٠٣٠٥:٥٧:٢١١٢:٣٥:٣٩١٩:١٤:٢٣١٩:٣٢:١١٢٣:٥٣:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٥٧٠٥:٥٦:٢٨١٢:٣٥:٣٢١٩:١٥:٠٠١٩:٣٢:٥٠٢٣:٥٢:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٥:٣٧١٢:٣٥:٢٥١٩:١٥:٣٨١٩:٣٣:٣٠٢٣:٥٢:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٤:٤٧١٢:٣٥:١٩١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:١٠٢٣:٥٢:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٣:٥٨١٢:٣٥:١٣١٩:١٦:٥٣١٩:٣٤:٥٠٢٣:٥٢:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٣:١٠١٢:٣٥:٠٨١٩:١٧:٣١١٩:٣٥:٣٠٢٣:٥٢:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٢:٢٣١٢:٣٥:٠٤١٩:١٨:٠٩١٩:٣٦:١٠٢٣:٥١:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥١:٣٧١٢:٣٥:٠٠١٩:١٨:٤٦١٩:٣٦:٥٠٢٣:٥١:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٥٠:٥٢١٢:٣٤:٥٦١٩:١٩:٢٤١٩:٣٧:٣٠٢٣:٥١:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٣٧٠٥:٥٠:٠٨١٢:٣٤:٥٤١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:١١٢٣:٥١:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٤٩:٢٦١٢:٣٤:٥١١٩:٢٠:٣٩١٩:٣٨:٥١٢٣:٥١:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤٣٠٥:٤٨:٤٤١٢:٣٤:٥٠١٩:٢١:١٧١٩:٣٩:٣١٢٣:٥١:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٨:٠٤١٢:٣٤:٤٩١٩:٢١:٥٥١٩:٤٠:١١٢٣:٥٠:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣٤:٤٨١٩:٢٢:٣٢١٩:٤٠:٥٠٢٣:٥٠:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٠٢٠٥:٤٦:٤٨١٢:٣٤:٤٨١٩:٢٣:١٠١٩:٤١:٣٠٢٣:٥٠:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:١٠٠٥:٤٦:١١١٢:٣٤:٤٩١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٢:١٠٢٣:٥٠:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٢٠٠٥:٤٥:٣٦١٢:٣٤:٥٠١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٢:٤٩٢٣:٥٠:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٣٢٠٥:٤٥:٠٢١٢:٣٤:٥٢١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:٢٩٢٣:٥٠:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٥:٤٥٠٥:٤٤:٣٠١٢:٣٤:٥٤١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٤:٠٨٢٣:٥٠:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤٣:٥٩١٢:٣٤:٥٧١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:٤٧٢٣:٥٠:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:١٥٠٥:٤٣:٢٩١٢:٣٥:٠١١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٢٥٢٣:٥٠:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٣٢٠٥:٤٣:٠١١٢:٣٥:٠٥١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٦:٠٤٢٣:٥٠:٠٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥١٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٥:٠٩١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٤٢٢٣:٥٠:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:١٢٠٥:٤٢:٠٨١٢:٣٥:١٤١٩:٢٨:٣٨١٩:٤٧:١٩٢٣:٥٠:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١١:٣٤٠٥:٤١:٤٣١٢:٣٥:٢٠١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:٥٦٢٣:٥٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زیرگدار

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای زیرگدار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زیرگدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیرگدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای زیرگدار

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای زیرگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای زیرگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای زیرگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زیرگدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیرگدار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زیرگدار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای زیرگدار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیرگدار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زیرگدار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٠:٥٠١٢:٤١:١١١٩:١١:٠٦١٩:٢٨:٢٩٠٠:٠٠:١٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٨٠٦:١١:٢٣١٢:٤٠:٥٥١٩:١٠:٠٢١٩:٢٧:٢٣٠٠:٠٠:٠٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١١:٥٥١٢:٤٠:٣٩١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٦:١٦٢٣:٥٩:٥٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٢:٢٨١٢:٤٠:٢٣١٩:٠٧:٥١١٩:٢٥:٠٨٢٣:٥٩:٤٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤١٠٦:١٣:٠٠١٢:٤٠:٠٦١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٤:٠٠٢٣:٥٩:٣٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٣:٣٢١٢:٣٩:٤٨١٩:٠٥:٣٨١٩:٢٢:٥٢٢٣:٥٩:٢٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٧٠٦:١٤:٠٤١٢:٣٩:٣٠١٩:٠٤:٣٠١٩:٢١:٤٢٢٣:٥٩:١٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٠٠٦:١٤:٣٦١٢:٣٩:١٢١٩:٠٣:٢٢١٩:٢٠:٣٣٢٣:٥٨:٥٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:١٥:٠٨١٢:٣٨:٥٤١٩:٠٢:١٣١٩:١٩:٢٣٢٣:٥٨:٤٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٤٠٦:١٥:٣٩١٢:٣٨:٣٥١٩:٠١:٠٤١٩:١٨:١٢٢٣:٥٨:٣٠
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٦:١١١٢:٣٨:١٦١٨:٥٩:٥٥١٩:١٧:٠١٢٣:٥٨:١٦
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٦:٤٢١٢:٣٧:٥٧١٨:٥٨:٤٥١٩:١٥:٥٠٢٣:٥٨:٠١
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:١٧:١٣١٢:٣٧:٣٧١٨:٥٧:٣٤١٩:١٤:٣٨٢٣:٥٧:٤٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:١٧:٤٥١٢:٣٧:١٧١٨:٥٦:٢٣١٩:١٣:٢٦٢٣:٥٧:٣١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:١٨:١٦١٢:٣٦:٥٧١٨:٥٥:١٢١٩:١٢:١٣٢٣:٥٧:١٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:١٨:٤٧١٢:٣٦:٣٧١٨:٥٤:٠٠١٩:١١:٠٠٢٣:٥٦:٥٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٦٠٦:١٩:١٧١٢:٣٦:١٦١٨:٥٢:٤٨١٩:٠٩:٤٧٢٣:٥٦:٤٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٥٠٦:١٩:٤٨١٢:٣٥:٥٦١٨:٥١:٣٦١٩:٠٨:٣٤٢٣:٥٦:٢٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٠:١٩١٢:٣٥:٣٥١٨:٥٠:٢٣١٩:٠٧:٢٠٢٣:٥٦:٠٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٠:٥٠١٢:٣٥:١٤١٨:٤٩:١١١٩:٠٦:٠٦٢٣:٥٥:٥٠
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢١:٢٠١٢:٣٤:٥٢١٨:٤٧:٥٧١٩:٠٤:٥٢٢٣:٥٥:٣٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢١:٥١١٢:٣٤:٣١١٨:٤٦:٤٤١٩:٠٣:٣٨٢٣:٥٥:١٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٢٢:٢٢١٢:٣٤:١٠١٨:٤٥:٣١١٩:٠٢:٢٤٢٣:٥٤:٥٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٢:٥٢١٢:٣٣:٤٨١٨:٤٤:١٧١٩:٠١:١٠٢٣:٥٤:٣٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٢٣:٢٣١٢:٣٣:٢٧١٨:٤٣:٠٤١٨:٥٩:٥٥٢٣:٥٤:١٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٣:٥٤١٢:٣٣:٠٥١٨:٤١:٥٠١٨:٥٨:٤١٢٣:٥٤:٠٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٤:٢٤١٢:٣٢:٤٤١٨:٤٠:٣٦١٨:٥٧:٢٧٢٣:٥٣:٤١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٢٤:٥٥١٢:٣٢:٢٢١٨:٣٩:٢٢١٨:٥٦:١٣٢٣:٥٣:٢٢
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢١٠٦:٢٥:٢٦١٢:٣٢:٠١١٨:٣٨:٠٩١٨:٥٤:٥٨٢٣:٢٣:٠٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٢٥:٥٧١١:٣١:٣٩١٧:٣٦:٥٥١٧:٥٣:٤٤٢٢:٥٢:٤٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٢٦:٢٩١١:٣١:١٨١٧:٣٥:٤١١٧:٥٢:٣٠٢٢:٥٢:٢٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زیرگدار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زیرگدار روستای زیرگدار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زیرگدار روستای زیرگدار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زیرگدار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیرگدار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زیرگدار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زیرگدار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زیرگدار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زیرگدار

روستای زیرگدار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زیرگدار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زیرگدار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زیرگدار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای زیرگدار + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای زیرگدار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زیرگدار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زیرگدار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زیرگدار رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق زیرگدار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زیرگدار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا زیرگدار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زیرگدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زیرگدار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زیرگدار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زیرگدار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق زیرگدار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زیرگدار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو