جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زیرنای سفلی

دشمن زیاری | کهگیلویه | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز زیرنای سفلی


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٥٤
اذان ظهر: ١٣:١٢:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٥٩
اذان مغرب: ١٩:٤٢:١٢
نیمه شب: ٠٠:٣١:٤٦

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زیرنای سفلی (شهرستان کهگیلویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای زیرنای سفلی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای زیرنای سفلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زیرنای سفلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زیرنای سفلی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زیرنای سفلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیرنای سفلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زیرنای سفلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیرنای سفلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زیرنای سفلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٥٠٦:٢٨:٤٤١٣:٠٥:٢٧١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٢٢:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٥:١٧١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:١٧٠٠:٢٢:١٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١٦٠٦:٢٦:٤٥١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠١:٥٩٠٠:٢٢:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٥:٤٧١٣:٠٤:٥٩١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٤٢٠٠:٢١:٤٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٤:٥٠١٣:٠٤:٥١١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢١:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٣:٥٣١٣:٠٤:٤٣١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٠٩٠٠:٢١:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٢:٥٨١٣:٠٤:٣٦١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٢٠:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٢:٠٣١٣:٠٤:٢٩١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٢٠:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٢١:١٠١٣:٠٤:٢٣١٩:٤٨:٠٢٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢٠:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٥٩٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٤:١٧١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٠:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٥١٠٦:١٩:٢٧١٣:٠٤:١٢١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٢٠:٠٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٤:٠٨١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٢٨٠٠:١٩:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٧:٤٨١٣:٠٤:٠٤١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:١١٠٠:١٩:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٤:٠٠١٩:٥١:٢٥٢٠:٠٩:٥٤٠٠:١٩:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٦:١٣١٣:٠٣:٥٧١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٩:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٥:٢٨١٣:٠٣:٥٥١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٢١٠٠:١٩:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٤:٤٤١٣:٠٣:٥٣١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٨:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٤:٠١١٣:٠٣:٥٢١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٤٧٠٠:١٨:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٣:١٩١٣:٠٣:٥٢١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:٢٩٠٠:١٨:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٢:٣٩١٣:٠٣:٥٢١٩:٥٥:٢٨٢٠:١٤:١٢٠٠:١٨:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٤٠٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٣:٥٣١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٥٤٠٠:١٨:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١١:٢٢١٣:٠٣:٥٤١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٨:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٣:٥٦١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:١٩٠٠:١٨:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٠:١١١٣:٠٣:٥٨١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٠١٠٠:١٨:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:١٣٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٤:٠١١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٤٢٠٠:١٨:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:٢٣٠٠:١٨:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٨:٣٤١٣:٠٤:٠٩٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٧:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٤:١٣٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:٤٤٠٠:١٧:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٤:١٨٢٠:٠١:١٩٢٠:٢٠:٢٤٠٠:١٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرنای سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرنای سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرنای سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زیرنای سفلی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای زیرنای سفلی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرنای سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیرنای سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای زیرنای سفلی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٣:٥٩٠٧:٠٣:٣٨١٣:١٣:٠٦١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:١٤٠٠:٣٢:٥٠
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٢:٣٨٠٧:٠٢:٢٣١٣:١٢:٤٨١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٠:٥٣٠٠:٣٢:٢٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤١:١٧٠٧:٠١:٠٩١٣:١٢:٣٠١٩:٢٤:٢٠١٩:٤١:٣٣٠٠:٣٢:٠٨
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٩:٥٥٠٦:٥٩:٥٤١٣:١٢:١٢١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:١٢٠٠:٣١:٤٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٨:٣٤٠٦:٥٨:٤٠١٣:١١:٥٤١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٢:٥١٠٠:٣١:٢٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٧:١٢٠٦:٥٧:٢٥١٣:١١:٣٦١٩:٢٦:١٦١٩:٤٣:٣١٠٠:٣١:٠٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٥:٥٠٠٦:٥٦:١١١٣:١١:١٨١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:١٠٠٠:٣٠:٤١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٤:٢٨٠٦:٥٤:٥٧١٣:١١:٠٠١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٤:٥٠٠٠:٣٠:١٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٣:٠٦٠٦:٥٣:٤٤١٣:١٠:٤٣١٩:٢٨:١١١٩:٤٥:٣٠٠٠:٢٩:٥٨
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٢:٣٠١٣:١٠:٢٥١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٦:٠٩٠٠:٢٩:٣٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥١:١٧١٣:١٠:٠٨١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٦:٤٩٠٠:٢٩:١٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٠:٠٤١٣:٠٩:٥١١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٧:٢٩٠٠:٢٨:٥٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٤٨:٥٢١٣:٠٩:٣٤١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٨:٠٩٠٠:٢٨:٣٠
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٦:١٥٠٦:٤٧:٤٠١٣:٠٩:١٧١٩:٣١:٢٤١٩:٤٨:٤٩٠٠:٢٨:٠٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٦:٢٨١٣:٠٩:٠١١٩:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٢٩٠٠:٢٧:٤٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٥:١٧١٣:٠٨:٤٥١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:١٠٠٠:٢٧:٢٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٤:٠٧١٣:٠٨:٢٩١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٠:٥٠٠٠:٢٧:٠٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٢:٥٧١٣:٠٨:١٣١٩:٣٣:٥٩١٩:٥١:٣١٠٠:٢٦:٤٤
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤١:٤٧١٣:٠٧:٥٨١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:١١٠٠:٢٦:٢٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٠:٣٨١٣:٠٧:٤٣١٩:٣٥:١٨١٩:٥٢:٥٢٠٠:٢٦:٠٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٩:٣٠١٣:٠٧:٢٩١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٣:٣٤٠٠:٢٥:٤٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٨:٢٢١٣:٠٧:١٥١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:١٥٠٠:٢٥:٢١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٧:١٥١٣:٠٧:٠١١٩:٣٧:١٦١٩:٥٤:٥٦٠٠:٢٥:٠١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٦:٠٨١٣:٠٦:٤٨١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٥:٣٨٠٠:٢٤:٤٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٥:٠٣١٣:٠٦:٣٥١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٢٠٠٠:٢٤:٢٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٣:٥٨١٣:٠٦:٢٢١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٠٢٠٠:٢٤:٠٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٢:٥٣١٣:٠٦:١٠١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٧:٤٤٠٠:٢٣:٤٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣١:٥٠١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٨:٢٦٠٠:٢٣:٢٦
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٠:٤٧١٣:٠٥:٤٧١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٠٩٠٠:٢٣:٠٨
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٠١٠٦:٢٩:٤٥١٣:٠٥:٣٧١٩:٤١:٥٦١٩:٥٩:٥١٠٠:٢٢:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای زیرنای سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای زیرنای سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای زیرنای سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زیرنای سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیرنای سفلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زیرنای سفلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرنای سفلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیرنای سفلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زیرنای سفلی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٧٠٦:١١:٠٧١٢:١٤:٥٤١٨:١٩:٠٩١٨:٣٦:١٧٠٠:٠٤:٥٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٣٩٠٧:٠٩:٥٣١٣:١٤:٣٦١٩:١٩:٤٨١٩:٣٦:٥٦٠٠:٣٤:٣٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٩٠٧:٠٨:٣٨١٣:١٤:١٨١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٧:٣٦٠٠:٣٤:١٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٠٠٧:٠٧:٢٣١٣:١٤:٠٠١٩:٢١:٠٦١٩:٣٨:١٥٠٠:٣٣:٥٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٠٠٧:٠٦:٠٨١٣:١٣:٤٢١٩:٢١:٤٥١٩:٣٨:٥٥٠٠:٣٣:٣٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٩٠٧:٠٤:٥٣١٣:١٣:٢٤١٩:٢٢:٢٤١٩:٣٩:٣٤٠٠:٣٣:١١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٩٠٧:٠٣:٣٨١٣:١٣:٠٦١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:١٤٠٠:٣٢:٥٠
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٨٠٧:٠٢:٢٣١٣:١٢:٤٨١٩:٢٣:٤٢١٩:٤٠:٥٣٠٠:٣٢:٢٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:١٧٠٧:٠١:٠٩١٣:١٢:٣٠١٩:٢٤:٢٠١٩:٤١:٣٣٠٠:٣٢:٠٨
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٥٠٦:٥٩:٥٤١٣:١٢:١٢١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:١٢٠٠:٣١:٤٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٤٠٦:٥٨:٤٠١٣:١١:٥٤١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٢:٥١٠٠:٣١:٢٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:١٢٠٦:٥٧:٢٥١٣:١١:٣٦١٩:٢٦:١٦١٩:٤٣:٣١٠٠:٣١:٠٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٠٠٦:٥٦:١١١٣:١١:١٨١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٤:١٠٠٠:٣٠:٤١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٢٨٠٦:٥٤:٥٧١٣:١١:٠٠١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٤:٥٠٠٠:٣٠:١٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٠٦٠٦:٥٣:٤٤١٣:١٠:٤٣١٩:٢٨:١١١٩:٤٥:٣٠٠٠:٢٩:٥٨
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٢:٣٠١٣:١٠:٢٥١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٦:٠٩٠٠:٢٩:٣٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٢٠٦:٥١:١٧١٣:١٠:٠٨١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٦:٤٩٠٠:٢٩:١٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٠٠٦:٥٠:٠٤١٣:٠٩:٥١١٩:٣٠:٠٧١٩:٤٧:٢٩٠٠:٢٨:٥٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٣٧٠٦:٤٨:٥٢١٣:٠٩:٣٤١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٨:٠٩٠٠:٢٨:٣٠
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٥٠٦:٤٧:٤٠١٣:٠٩:١٧١٩:٣١:٢٤١٩:٤٨:٤٩٠٠:٢٨:٠٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٤٦:٢٨١٣:٠٩:٠١١٩:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٢٩٠٠:٢٧:٤٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٥:١٧١٣:٠٨:٤٥١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٠:١٠٠٠:٢٧:٢٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٠٠٦:٤٤:٠٧١٣:٠٨:٢٩١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٠:٥٠٠٠:٢٧:٠٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٢:٥٧١٣:٠٨:١٣١٩:٣٣:٥٩١٩:٥١:٣١٠٠:٢٦:٤٤
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤١:٤٧١٣:٠٧:٥٨١٩:٣٤:٣٨١٩:٥٢:١١٠٠:٢٦:٢٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٠:٣٨١٣:٠٧:٤٣١٩:٣٥:١٨١٩:٥٢:٥٢٠٠:٢٦:٠٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٩:٣٠١٣:٠٧:٢٩١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٣:٣٤٠٠:٢٥:٤٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٦٠٦:٣٨:٢٢١٣:٠٧:١٥١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:١٥٠٠:٢٥:٢١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٦٠٦:٣٧:١٥١٣:٠٧:٠١١٩:٣٧:١٦١٩:٥٤:٥٦٠٠:٢٥:٠١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٧٠٦:٣٦:٠٨١٣:٠٦:٤٨١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٥:٣٨٠٠:٢٤:٤٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٥:٠٣١٣:٠٦:٣٥١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:٢٠٠٠:٢٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زیرنای سفلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زیرنای سفلی روستای زیرنای سفلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زیرنای سفلی روستای زیرنای سفلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زیرنای سفلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیرنای سفلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زیرنای سفلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زیرنای سفلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زیرنای سفلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زیرنای سفلی

روستای زیرنای سفلی بر روی نقشه

روستای زیرنای سفلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زیرنای سفلی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زیرنای سفلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زیرنای سفلی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای زیرنای سفلی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای زیرنای سفلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زیرنای سفلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زیرنای سفلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زیرنای سفلی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زیرنای سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق زیرنای سفلی
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ زیرنای سفلی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زیرنای سفلی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زیرنای سفلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زیرنای سفلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق زیرنای سفلی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زیرنای سفلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زیرنای سفلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو