جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زیرجوی برآفتاب

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز زیرجوی برآفتاب


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٠٠
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:٣٠
نیمه شب: ٠٠:٢٤:٢٢

سه شنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٨
١٨ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٠ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زیرجوی برآفتاب (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ مرداد ٩٨ روستای زیرجوی برآفتاب)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای زیرجوی برآفتاب)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زیرجوی برآفتاب)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

عید سعید غدیر خم (10 ه ق)

امام جعفر صادق (ع)
شايسته است با نيكى كردن به ديگران و روزه و نماز و بجا آوردن صله رحم و ديدار برادران ايمانى به خدا نزديك شويد، زيرا پيامبران زمانى كه جانشينان خود را نصب مى ‏كردند، چنين مى‏ كردند و به آن توصيه مى‏ فرمودند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زیرجوی برآفتاب

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زیرجوی برآفتاب در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیرجوی برآفتاب ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زیرجوی برآفتاب (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیرجوی برآفتاب ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زیرجوی برآفتاب ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٢٣:٣١١٣:٠١:٢٦١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:٠٠٠٠:١٨:٠٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٢:٢٩١٣:٠١:١٧١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٨:٤٥٠٠:١٧:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٣٠٦:٢١:٢٨١٣:٠١:٠٧١٩:٤١:١٦١٩:٥٩:٢٩٠٠:١٧:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٠:٥٩١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:١٤٠٠:١٧:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٩:٢٨١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٠:٥٩٠٠:١٦:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٨:٣٠١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٣:٢٣٢٠:٠١:٤٤٠٠:١٦:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٧:٣٣١٣:٠٠:٣٥١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٢٩٠٠:١٦:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٠:٢٩١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:١٤٠٠:١٦:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٠:٢٣١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٥٩٠٠:١٥:٥٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٠:١٧١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١٥:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٣:٥٥١٣:٠٠:١٢١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٣٠٠٠:١٥:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٠:٠٧١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٦:١٥٠٠:١٥:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:١٢:١٣١٣:٠٠:٠٣١٩:٤٨:٢٠٢٠:٠٧:٠٠٠٠:١٥:٠٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٤٠٦:١١:٢٣١٣:٠٠:٠٠١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:٤٤٠٠:١٤:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٠:٣٥١٢:٥٩:٥٧١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٢٩٠٠:١٤:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٩:٤٨١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:١٤٠٠:١٤:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣١٠٦:٠٩:٠٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٤:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٠٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٩:٥٢١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٤:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٢٩٠٦:٠٧:٣٤١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٢٨٠٠:١٤:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٦:٥٣١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٣:١٤٢٠:١٢:١٢٠٠:١٣:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٥٦٠٠:١٣:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:٤٠٠٠:١٣:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤١٠٦:٠٤:٥٥١٢:٥٩:٥٥١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٢٣٠٠:١٣:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٤:١٩١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٥:٠٧٠٠:١٣:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٣:٤٤١٣:٠٠:٠١١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٥:٥٠٠٠:١٣:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٧:١٩٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٣:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:١٨٠٦:٠٢:٣٨١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١٤٠٠:١٣:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٣١٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٠:١٣١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٥٦٠٠:١٣:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠١:٣٨١٣:٠٠:١٨١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٣:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرجوی برآفتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرجوی برآفتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرجوی برآفتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زیرجوی برآفتاب

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای زیرجوی برآفتاب

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زیرجوی برآفتاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیرجوی برآفتاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای زیرجوی برآفتاب

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای زیرجوی برآفتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای زیرجوی برآفتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای زیرجوی برآفتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زیرجوی برآفتاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیرجوی برآفتاب برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زیرجوی برآفتاب

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای زیرجوی برآفتاب قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیرجوی برآفتاب دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زیرجوی برآفتاب

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٢:٤٦١٣:١٠:٠٠٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٦:٠٣٠٠:٢٣:٣٧
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٣:٢٤١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٢٣:٤٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٥٠٦:١٤:٠٢١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٢٣:٥٦
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٤:٤١١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٥:٠٣٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٢٤:٠٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٥:١٩١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٤:٢٣٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢٤:١٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠١٠٦:١٥:٥٨١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٢٤:٢٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٦:٣٧١٣:١٠:٠١٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢١:٥٦٠٠:٢٤:٢٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٧:١٦١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٠٩٠٠:٢٤:٣٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٧:٥٦١٣:٠٩:٥٦٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢٠:٢٢٠٠:٢٤:٣٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٩:٥٣٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢٤:٤٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٩:١٥١٣:٠٩:٤٩١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٨:٤٣٠٠:٢٤:٤٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٠٠٦:١٩:٥٤١٣:٠٩:٤٥١٩:٥٩:١٠٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٤:٥٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٩:٤٠١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٤:٥٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٣٠٦:٢١:١٤١٣:٠٩:٣٤١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٠٦٠٠:٢٤:٥٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢١:٥٣١٣:٠٩:٢٨١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:١١٠٠:٢٥:٠١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٩:٢١١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:١٥٠٠:٢٥:٠٣
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٣:١٢١٣:٠٩:١٤١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٣:١٧٠٠:٢٥:٠٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٩٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:١٩٠٠:٢٥:٠٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٥٠٦:٢٤:٣١١٣:٠٨:٥٧١٩:٥٢:٥٥٢٠:١١:١٩٠٠:٢٥:٠٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٥:١٠١٣:٠٨:٤٧١٩:٥١:٥٧٢٠:١٠:١٩٠٠:٢٥:٠٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٢٥:٥٠١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:١٧٠٠:٢٥:٠٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٦:٢٩١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٨:١٥٠٠:٢٤:٥٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٧:٠٨١٣:٠٨:١٦١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:١١٠٠:٢٤:٥٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٧:٤٧١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٧:٥٥٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٢٤:٥٠
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٨:٢٥١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٠١٠٠:٢٤:٤٦
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٠٠٦:٢٩:٠٤١٣:٠٧:٤٠١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٢٤:٤١
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٢٩:٤٣١٣:٠٧:٢٧١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٢٤:٣٥
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٠:٢١١٣:٠٧:١٣١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٣٩٠٠:٢٤:٢٩
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢١٠٦:٣١:٠٠١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٢٤:٢٢
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣١:٣٨١٣:٠٦:٤٥١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٢١٠٠:٢٤:١٥
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٢:١٦١٣:٠٦:٣٠١٩:٤٠:١٥١٩:٥٨:١٠٠٠:٢٤:٠٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زیرجوی برآفتاب

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زیرجوی برآفتاب روستای زیرجوی برآفتاب در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زیرجوی برآفتاب روستای زیرجوی برآفتاب بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زیرجوی برآفتاب را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیرجوی برآفتاب برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زیرجوی برآفتاب

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زیرجوی برآفتاب موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زیرجوی برآفتاب برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زیرجوی برآفتاب

روستای زیرجوی برآفتاب بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زیرجوی برآفتاب

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زیرجوی برآفتاب است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زیرجوی برآفتاب
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای زیرجوی برآفتاب + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای زیرجوی برآفتاب + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زیرجوی برآفتاب + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زیرجوی برآفتاب

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زیرجوی برآفتاب رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق زیرجوی برآفتاب
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زیرجوی برآفتاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زیرجوی برآفتاب ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق زیرجوی برآفتاب
جدول اوقات شرعی امروز فردا زیرجوی برآفتاب دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زیرجوی برآفتاب دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زیرجوی برآفتاب
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زیرجوی برآفتاب

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زیرجوی برآفتاب یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو