جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زیرجون

فتح آباد | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز زیرجون


اذان صبح: ٠٥:١٧:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٥٢
اذان ظهر: ١١:٥١:٠٠
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٢٠:٢٧
نیمه شب: ٢٣:١٠:٠٢

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زیرجون (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای زیرجون)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زیرجون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زیرجون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام حسن عسکری(ع)
نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (نماز یومیه و نمازهای نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم‌الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن»

اوقات شرعی ماه جاری روستای زیرجون

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زیرجون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیرجون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زیرجون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیرجون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زیرجون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٢:١٣١٢:٥٥:٢٧١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٦:٣٣٠٠:١٤:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢١:١٨١٢:٥٥:١٨١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:١٠٠٠:١٣:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٤٩٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٥:٠٩١٩:٣٠:١٨١٩:٤٧:٤٨٠٠:١٣:٣٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٤٢٠٦:١٩:٣٠١٢:٥٥:٠٠١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٢٦٠٠:١٣:١٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٨:٣٨١٢:٥٤:٥٢١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:٠٣٠٠:١٣:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٣١٠٦:١٧:٤٧١٢:٥٤:٤٤١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٤١٠٠:١٢:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٦:٥٦١٢:٥٤:٣٧١٩:٣٢:٤٠١٩:٥٠:١٩٠٠:١٢:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٦:٠٧١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٣:١٦١٩:٥٠:٥٧٠٠:١٢:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٢١٠٦:١٥:١٨١٢:٥٤:٢٤١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٣٦٠٠:١٢:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٤:٣١١٢:٥٤:١٨١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:١٤٠٠:١١:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٣:٤٥١٢:٥٤:١٣١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٢:٥٢٠٠:١١:٤٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٢:٥٩١٢:٥٤:٠٨١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٣٠٠٠:١١:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٢:١٥١٢:٥٤:٠٤١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٠٩٠٠:١١:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١١:٣٢١٢:٥٤:٠١١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٤:٤٧٠٠:١١:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٢٦٠٦:١٠:٥٠١٢:٥٣:٥٨١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٢٥٠٠:١١:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٣١٠٦:١٠:٠٩١٢:٥٣:٥٦١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٦:٠٤٠٠:١٠:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٩:٢٩١٢:٥٣:٥٤١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٤٢٠٠:١٠:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٨:٥١١٢:٥٣:٥٣١٩:٣٩:١٧١٩:٥٧:٢٠٠٠:١٠:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٨:١٣١٢:٥٣:٥٣١٩:٣٩:٥٣١٩:٥٧:٥٩٠٠:١٠:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٠:٢٩١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٠:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥٣:٥٣١٩:٤١:٠٥١٩:٥٩:١٥٠٠:١٠:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٣:٥٥١٩:٤١:٤٠١٩:٥٩:٥٣٠٠:١٠:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:٠٥:٥٦١٢:٥٣:٥٧١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:٣١٠٠:١٠:٠٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٥:٢٥١٢:٥٣:٥٩١٩:٤٢:٥١٢٠:٠١:٠٩٠٠:١٠:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٧:١٠٠٦:٠٤:٥٥١٢:٥٤:٠٢١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠١:٤٦٠٠:٠٩:٥٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥٤:٠٥١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٢:٢٣٠٠:٠٩:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٤:٠٠١٢:٥٤:١٠١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٣:٠٠٠٠:٠٩:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٣:٣٤١٢:٥٤:١٤١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٠٩:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٣:٠٩١٢:٥٤:١٩١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:١٣٠٠:٠٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرجون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرجون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرجون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زیرجون

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زیرجون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زیرجون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیرجون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زیرجون

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای زیرجون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زیرجون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زیرجون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زیرجون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیرجون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زیرجون

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای زیرجون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیرجون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زیرجون

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٤:٥٠١١:٤٣:٣٠١٧:٠١:٥٧١٧:١٩:٥٢٢٣:٠٣:٢٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٥:٣٨١١:٤٣:٤٧١٧:٠١:٤٢١٧:١٩:٣٩٢٣:٠٣:٣٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٦:٢٥١١:٤٤:٠٣١٧:٠١:٢٨١٧:١٩:٢٧٢٣:٠٣:٤٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٢٧:١٣١١:٤٤:٢١١٧:٠١:١٦١٧:١٩:١٧٢٣:٠٤:٠٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٢٨:٠٠١١:٤٤:٤٠١٧:٠١:٠٦١٧:١٩:٠٨٢٣:٠٤:١٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٢٨:٤٨١١:٤٤:٥٩١٧:٠٠:٥٨١٧:١٩:٠٢٢٣:٠٤:٣٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٢٩:٣٥١١:٤٥:١٩١٧:٠٠:٥١١٧:١٨:٥٦٢٣:٠٤:٥٢
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٠:٢٢١١:٤٥:٣٩١٧:٠٠:٤٥١٧:١٨:٥٣٢٣:٠٥:٠٩
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣١:٠٨١١:٤٦:٠٠١٧:٠٠:٤٢١٧:١٨:٥١٢٣:٠٥:٢٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٤٠٦:٣١:٥٥١١:٤٦:٢٢١٧:٠٠:٤٠١٧:١٨:٥٠٢٣:٠٥:٤٧
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٢:٤١١١:٤٦:٤٥١٧:٠٠:٣٩١٧:١٨:٥١٢٣:٠٦:٠٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٣:٢٦١١:٤٧:٠٨١٧:٠٠:٤١١٧:١٨:٥٤٢٣:٠٦:٢٨
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٤:١١١١:٤٧:٣٢١٧:٠٠:٤٤١٧:١٨:٥٨٢٣:٠٦:٤٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٤:٥٦١١:٤٧:٥٦١٧:٠٠:٤٨١٧:١٩:٠٤٢٣:٠٧:١١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٤٠٦:٣٥:٤٠١١:٤٨:٢١١٧:٠٠:٥٤١٧:١٩:١١٢٣:٠٧:٣٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٦:٢٤١١:٤٨:٤٧١٧:٠١:٠٢١٧:١٩:٢٠٢٣:٠٧:٥٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٢٠٦:٣٧:٠٧١١:٤٩:١٣١٧:٠١:١١١٧:١٩:٣١٢٣:٠٨:٢١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٠٠٦:٣٧:٤٩١١:٤٩:٣٩١٧:٠١:٢٢١٧:١٩:٤٢٢٣:٠٨:٤٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٣٨:٣١١١:٥٠:٠٦١٧:٠١:٣٤١٧:١٩:٥٦٢٣:٠٩:١٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٦٠٦:٣٩:١٢١١:٥٠:٣٣١٧:٠١:٤٨١٧:٢٠:١١٢٣:٠٩:٣٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٣٠٦:٣٩:٥٢١١:٥١:٠٠١٧:٠٢:٠٤١٧:٢٠:٢٧٢٣:١٠:٠٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤٠:٣١١١:٥١:٢٨١٧:٠٢:٢١١٧:٢٠:٤٥٢٣:١٠:٢٨
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٥٠٦:٤١:١٠١١:٥١:٥٧١٧:٠٢:٤٠١٧:٢١:٠٤٢٣:١٠:٥٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١١٠٦:٤١:٤٨١١:٥٢:٢٥١٧:٠٣:٠٠١٧:٢١:٢٥٢٣:١١:٢٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٢:٢٤١١:٥٢:٥٤١٧:٠٣:٢١١٧:٢١:٤٧٢٣:١١:٥٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٣:٠٠١١:٥٣:٢٣١٧:٠٣:٤٤١٧:٢٢:١٠٢٣:١٢:١٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٣:٣٥١١:٥٣:٥٣١٧:٠٤:٠٨١٧:٢٢:٣٥٢٣:١٢:٤٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٤:٠٩١١:٥٤:٢٢١٧:٠٤:٣٤١٧:٢٣:٠١٢٣:١٣:١٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٤:٤٢١١:٥٤:٥٢١٧:٠٥:٠١١٧:٢٣:٢٨٢٣:١٣:٤٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٥:١٣١١:٥٥:٢٢١٧:٠٥:٣٠١٧:٢٣:٥٧٢٣:١٤:١٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زیرجون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زیرجون روستای زیرجون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زیرجون روستای زیرجون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زیرجون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیرجون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زیرجون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زیرجون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زیرجون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زیرجون

روستای زیرجون بر روی نقشه

روستای زیرجون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زیرجون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زیرجون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زیرجون
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زیرجون + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای زیرجون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زیرجون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زیرجون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زیرجون رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ زیرجون دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زیرجون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زیرجون
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زیرجون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا زیرجون دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زیرجون
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زیرجون
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زیرجون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زیرجون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو