جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زیرجون

فتح آباد | قیروکارزین | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز زیرجون

اذان صبح: ٠٤:٤١:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٤٦
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٣٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٦:١٧
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٤٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٩:٠٨

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زیرجون (شهرستان قیروکارزین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای زیرجون)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای زیرجون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زیرجون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

مثل سیسیلی
هنگامی كه چهره‌ی شما كثیف است، تنها دوستان راستین هستند كه این امر را به شما گوشزد می‌كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زیرجون

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زیرجون در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیرجون ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زیرجون (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیرجون ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زیرجون
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٢٧٠٦:٣٣:٢٢١٢:٥٧:٤٨١٩:٢٢:٣٩١٩:٣٩:٤٤٠٠:١٧:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٢:١٩١٢:٥٧:٣٣١٩:٢٣:١٣١٩:٤٠:٢٠٠٠:١٧:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٠٠٦:٣١:١٧١٢:٥٧:١٩١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٠:٥٥٠٠:١٦:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٠:١٥١٢:٥٧:٠٥١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٣١٠٠:١٦:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٢٩:١٤١٢:٥٦:٥٢١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:٠٧٠٠:١٦:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٢٨:١٤١٢:٥٦:٣٩١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٢:٤٣٠٠:١٥:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:١١٠٦:٢٧:١٤١٢:٥٦:٢٦١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:٢٠٠٠:١٥:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢٦:١٥١٢:٥٦:١٤١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٣:٥٦٠٠:١٥:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٥:١٦١٢:٥٦:٠٢١٩:٢٧:١٣١٩:٤٤:٣٣٠٠:١٤:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٤:١٨١٢:٥٥:٥١١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٠٩٠٠:١٤:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٣:٢٢١٢:٥٥:٤٠١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٥:٤٦٠٠:١٤:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٢:٢٦١٢:٥٥:٢٩١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٢٣٠٠:١٤:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢١:٣٠١٢:٥٥:١٩١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٠٠٠٠:١٣:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٠:٣٦١٢:٥٥:١٠١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٧:٣٨٠٠:١٣:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥٧٠٦:١٩:٤٢١٢:٥٥:٠١١٩:٣٠:٤٣١٩:٤٨:١٥٠٠:١٣:١٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٨:٥٠١٢:٥٤:٥٢١٩:٣١:١٩١٩:٤٨:٥٣٠٠:١٣:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٤٦٠٦:١٧:٥٨١٢:٥٤:٤٤١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٣١٠٠:١٢:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤١٠٦:١٧:٠٧١٢:٥٤:٣٧١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٠٩٠٠:١٢:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٦:١٨١٢:٥٤:٣٠١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٠:٤٧٠٠:١٢:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٥:٢٩١٢:٥٤:٢٤١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٢٥٠٠:١٢:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٣٣٠٦:١٤:٤١١٢:٥٤:١٨١٩:٣٤:١٨١٩:٥٢:٠٣٠٠:١١:٥٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٣٢٠٦:١٣:٥٥١٢:٥٤:١٣١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٤١٠٠:١١:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٣:٠٩١٢:٥٤:٠٨١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٢٠٠٠:١١:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٢:٢٥١٢:٥٤:٠٤١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٥٨٠٠:١١:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١١:٤١١٢:٥٤:٠١١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٣٧٠٠:١١:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٣٩٠٦:١٠:٥٩١٢:٥٣:٥٨١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:١٦٠٠:١١:٠١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٠:١٨١٢:٥٣:٥٦١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٥:٥٤٠٠:١٠:٥٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٣:٥٤١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٣٣٠٠:١٠:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٥٦٠٦:٠٨:٥٩١٢:٥٣:٥٣١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٧:١١٠٠:١٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زیرجون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زیرجون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زیرجون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زیرجون

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای زیرجون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زیرجون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیرجون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای زیرجون

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای زیرجون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای زیرجون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای زیرجون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زیرجون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیرجون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زیرجون

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای زیرجون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیرجون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زیرجون

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای زیرجون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زیرجون روستای زیرجون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زیرجون روستای زیرجون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای زیرجون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیرجون برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زیرجون

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرجون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیرجون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زیرجون

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٠:٥٢١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٣:٢٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠١:٠٦١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٠٧٠٠:١٣:٣٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٦:٠١:٢١١٢:٥٩:٥١١٩:٥٨:١٩٢٠:١٧:١٧٠٠:١٣:٥٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠١:٣٧١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٤:٠٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠١:٥٤١٣:٠٠:١٦١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:٣٤٠٠:١٤:٢١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٧:٤٠٠٠:١٤:٣٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٢:٣٠١٣:٠٠:٤١١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٤:٥٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٢:٥٠١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٥:٠٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٣:١١١٣:٠١:٠٦١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٧:٥١٠٠:١٥:١٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠١:١٨١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٥:٣٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٠٠٦:٠٣:٥٤١٣:٠١:٢٩١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٥١٠٠:١٥:٤٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٩٠٦:٠٤:١٧١٣:٠١:٤٠١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٧:٤٩٠٠:١٦:٠٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٤:٤١١٣:٠١:٥١١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٦:١٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٥:٠٥١٣:٠٢:٠٢١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٤١٠٠:١٦:٣١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٢٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٢:١٢١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٣٤٠٠:١٦:٤٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٥:٥٦١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٧:٢٦٠٠:١٦:٥٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٠٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:١٧٠٠:١٧:١٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٦:٥٠١٣:٠٢:٤١١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٠٦٠٠:١٧:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٣٠٦:٠٧:١٧١٣:٠٢:٤٩١٩:٥٨:١٠٢٠:١٦:٥٤٠٠:١٧:٤٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١١٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٦:٤١٠٠:١٧:٥٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٨:١٤١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٨:٠٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٨:٤٤١٣:٠٣:١٣١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٦:٠٩٠٠:١٨:٢٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٩:١٤١٣:٠٣:٢٠١٩:٥٧:١٤٢٠:١٥:٥١٠٠:١٨:٣٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٣:٢٧١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٨:٤٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٣٠٦:١٠:١٤١٣:٠٣:٣٣١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:١١٠٠:١٨:٥٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٥٠٦:١٠:٤٦١٣:٠٣:٣٩١٩:٥٦:١٧٢٠:١٤:٤٩٠٠:١٩:٠٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٩٠٦:١١:١٧١٣:٠٣:٤٤١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٢٥٠٠:١٩:١٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١١:٤٩١٣:٠٣:٤٨١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٩:٣٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٢:٢١١٣:٠٣:٥٢١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٣:٣٤٠٠:١٩:٤٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٢٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٣:٥٦١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٩:٥٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٣:٢٦١٣:٠٣:٥٩١٩:٥٤:١٥٢٠:١٢:٣٧٠٠:١٩:٥٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زیرجون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زیرجون روستای زیرجون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زیرجون روستای زیرجون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زیرجون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیرجون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زیرجون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زیرجون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زیرجون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زیرجون

روستای زیرجون بر روی نقشه

روستای زیرجون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زیرجون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زیرجون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زیرجون
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای زیرجون + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای زیرجون + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای زیرجون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زیرجون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای زیرجون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زیرجون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زیرجون رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زیرجون
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زیرجون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زیرجون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زیرجون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا زیرجون دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق زیرجون
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زیرجون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق زیرجون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زیرجون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو