جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زیرتنگی

بالاولایت | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز زیرتنگی


اذان صبح: ٠٥:٠٣:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٣٨
اذان ظهر: ١١:٢٦:٥٨
غروب آفتاب: ١٦:٢١:١٢
اذان مغرب: ١٦:٤١:٢٠
نیمه شب: ٢٢:٤٢:٣١

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زیرتنگی (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای زیرتنگی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زیرتنگی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زیرتنگی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
شخص عادی، كمابیش همه چیز را نشدنی می پندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زیرتنگی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زیرتنگی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیرتنگی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زیرتنگی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیرتنگی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زیرتنگی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٨:٣٢١٢:٣١:٢٦١٩:١٤:٥٣١٩:٣٣:٥٣٢٣:٤٥:٣٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٧:٢٣١٢:٣١:١٦١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٤٦٢٣:٤٥:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٤:٥٠٠٥:٤٦:١٤١٢:٣١:٠٧١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:٣٨٢٣:٤٤:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٢٣٠٥:٤٥:٠٧١٢:٣٠:٥٨١٩:١٧:٢٢١٩:٣٦:٣١٢٣:٤٤:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١١:٥٧٠٥:٤٤:٠٠١٢:٣٠:٥٠١٩:١٨:١٢١٩:٣٧:٢٤٢٣:٤٤:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٠:٣١٠٥:٤٢:٥٥١٢:٣٠:٤٢١٩:١٩:٠٢١٩:٣٨:١٦٢٣:٤٤:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤١:٥٠١٢:٣٠:٣٥١٩:١٩:٥٢١٩:٣٩:٠٩٢٣:٤٣:٤٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٠:٤٧١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٠:٤١١٩:٤٠:٠٢٢٣:٤٣:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٢٠٠٥:٣٩:٤٥١٢:٣٠:٢٢١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:٥٤٢٣:٤٣:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٣٨:٤٣١٢:٣٠:١٦١٩:٢٢:٢٠١٩:٤١:٤٧٢٣:٤٢:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٣:٣٨٠٥:٣٧:٤٤١٢:٣٠:١١١٩:٢٣:١٠١٩:٤٢:٣٩٢٣:٤٢:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٢:١٨٠٥:٣٦:٤٥١٢:٣٠:٠٧١٩:٢٣:٥٩١٩:٤٣:٣١٢٣:٤٢:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠١:٠٠٠٥:٣٥:٤٧١٢:٣٠:٠٣١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٤:٢٤٢٣:٤٢:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٣٤:٥١١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٥:٣٧١٩:٤٥:١٦٢٣:٤٢:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٣:٥٨:٢٦٠٥:٣٣:٥٦١٢:٢٩:٥٦١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٦:٠٨٢٣:٤١:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٣:٥٧:١١٠٥:٣٣:٠٣١٢:٢٩:٥٤١٩:٢٧:١٥١٩:٤٦:٥٩٢٣:٤١:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٣٢:١٠١٢:٢٩:٥٢١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٧:٥١٢٣:٤١:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٤:٤٥٠٥:٣١:١٩١٢:٢٩:٥١١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٨:٤٢٢٣:٤١:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٣:٣٤٠٥:٣٠:٣٠١٢:٢٩:٥١١٩:٢٩:٤٠١٩:٤٩:٣٤٢٣:٤١:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٢:٢٥٠٥:٢٩:٤٢١٢:٢٩:٥١١٩:٣٠:٢٨١٩:٥٠:٢٤٢٣:٤٠:٥٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥١:١٧٠٥:٢٨:٥٥١٢:٢٩:٥٢١٩:٣١:١٥١٩:٥١:١٥٢٣:٤٠:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٠:١٠٠٥:٢٨:١٠١٢:٢٩:٥٣١٩:٣٢:٠٢١٩:٥٢:٠٥٢٣:٤٠:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٤٩:٠٥٠٥:٢٧:٢٦١٢:٢٩:٥٥١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٢:٥٥٢٣:٤٠:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٤٨:٠٢٠٥:٢٦:٤٤١٢:٢٩:٥٧١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٣:٤٤٢٣:٤٠:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٧:٠٠٠٥:٢٦:٠٣١٢:٣٠:٠٠١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٤:٣٣٢٣:٤٠:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٦:٠٠٠٥:٢٥:٢٤١٢:٣٠:٠٣١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٥:٢٢٢٣:٤٠:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٥:٠٢٠٥:٢٤:٤٧١٢:٣٠:٠٨١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٦:١٠٢٣:٣٩:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٤:٠٦٠٥:٢٤:١١١٢:٣٠:١٢١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٦:٥٧٢٣:٣٩:٥٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٣:١١٠٥:٢٣:٣٦١٢:٣٠:١٧١٩:٣٧:٢١١٩:٥٧:٤٤٢٣:٣٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرتنگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرتنگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرتنگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زیرتنگی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زیرتنگی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زیرتنگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیرتنگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زیرتنگی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای زیرتنگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زیرتنگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زیرتنگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زیرتنگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیرتنگی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زیرتنگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای زیرتنگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیرتنگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زیرتنگی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٥:٠٢١١:١٩:٢٨١٦:٢٣:٣٦١٦:٤٣:٠٩٢٢:٣٦:٠٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١٦:٠٠١١:١٩:٤٤١٦:٢٣:١١١٦:٤٢:٤٥٢٢:٣٦:١٦
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٦:٥٨١١:٢٠:٠١١٦:٢٢:٤٧١٦:٤٢:٢٤٢٢:٣٦:٢٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١١٠٦:١٧:٥٦١١:٢٠:١٩١٦:٢٢:٢٥١٦:٤٢:٠٤٢٢:٣٦:٤٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٠١٠٦:١٨:٥٣١١:٢٠:٣٧١٦:٢٢:٠٥١٦:٤١:٤٧٢٢:٣٦:٥٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١٩:٥٠١١:٢٠:٥٦١٦:٢١:٤٧١٦:٤١:٣١٢٢:٣٧:١٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٠:٤٧١١:٢١:١٦١٦:٢١:٣١١٦:٤١:١٧٢٢:٣٧:٢٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢١:٤٣١١:٢١:٣٧١٦:٢١:١٧١٦:٤١:٠٥٢٢:٣٧:٤٧
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٢:٣٨١١:٢١:٥٨١٦:٢١:٠٥١٦:٤٠:٥٥٢٢:٣٨:٠٤
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٣:٣٢١١:٢٢:٢٠١٦:٢٠:٥٥١٦:٤٠:٤٦٢٢:٣٨:٢٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٤:٢٦١١:٢٢:٤٣١٦:٢٠:٤٦١٦:٤٠:٤٠٢٢:٣٨:٤٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٨٠٦:٢٥:٢٠١١:٢٣:٠٦١٦:٢٠:٤٠١٦:٤٠:٣٥٢٢:٣٩:٠٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٦:١٢١١:٢٣:٣٠١٦:٢٠:٣٦١٦:٤٠:٣٣٢٢:٣٩:٢٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٧:٠٤١١:٢٣:٥٤١٦:٢٠:٣٣١٦:٤٠:٣٢٢٢:٣٩:٤٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٧:٥٥١١:٢٤:١٩١٦:٢٠:٣٣١٦:٤٠:٣٣٢٢:٤٠:٠٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٨:٤٤١١:٢٤:٤٤١٦:٢٠:٣٤١٦:٤٠:٣٧٢٢:٤٠:٢٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٩:٣٣١١:٢٥:١٠١٦:٢٠:٣٨١٦:٤٠:٤١٢٢:٤٠:٥٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٠:٢١١١:٢٥:٣٦١٦:٢٠:٤٣١٦:٤٠:٤٨٢٢:٤١:١٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٣١:٠٨١١:٢٦:٠٣١٦:٢٠:٥١١٦:٤٠:٥٧٢٢:٤١:٤١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣١٠٦:٣١:٥٤١١:٢٦:٣٠١٦:٢١:٠٠١٦:٤١:٠٨٢٢:٤٢:٠٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٢:٣٨١١:٢٦:٥٨١٦:٢١:١٢١٦:٤١:٢٠٢٢:٤٢:٣١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣٣:٢١١١:٢٧:٢٦١٦:٢١:٢٥١٦:٤١:٣٤٢٢:٤٢:٥٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٣٤:٠٤١١:٢٧:٥٤١٦:٢١:٤٠١٦:٤١:٥٠٢٢:٤٣:٢٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣٤:٤٤١١:٢٨:٢٣١٦:٢١:٥٧١٦:٤٢:٠٨٢٢:٤٣:٥١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٥٠٦:٣٥:٢٤١١:٢٨:٥٢١٦:٢٢:١٦١٦:٤٢:٢٧٢٢:٤٤:١٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٦:٠٢١١:٢٩:٢١١٦:٢٢:٣٧١٦:٤٢:٤٩٢٢:٤٤:٤٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٧٠٦:٣٦:٣٩١١:٢٩:٥٠١٦:٢٢:٥٩١٦:٤٣:١٢٢٢:٤٥:١٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٧:١٤١١:٣٠:٢٠١٦:٢٣:٢٤١٦:٤٣:٣٧٢٢:٤٥:٤٤
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٧:٤٨١١:٣٠:٥٠١٦:٢٣:٥٠١٦:٤٤:٠٣٢٢:٤٦:١٣
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٨:٢٠١١:٣١:١٩١٦:٢٤:١٨١٦:٤٤:٣١٢٢:٤٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زیرتنگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زیرتنگی روستای زیرتنگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زیرتنگی روستای زیرتنگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زیرتنگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیرتنگی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زیرتنگی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زیرتنگی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زیرتنگی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زیرتنگی

روستای زیرتنگی بر روی نقشه

روستای زیرتنگی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زیرتنگی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زیرتنگی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زیرتنگی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زیرتنگی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای زیرتنگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زیرتنگی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زیرتنگی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زیرتنگی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زیرتنگی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زیرتنگی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق زیرتنگی
زمان پخش اذان مستقیم به افق زیرتنگی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زیرتنگی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زیرتنگی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا زیرتنگی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زیرتنگی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زیرتنگی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو