جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زیرتنگی

بالاولایت | تربت حیدریه | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز زیرتنگی

اذان صبح: ٠٣:٤٨:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٣٩:٣٧
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٩:٠٣

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زیرتنگی (شهرستان تربت حیدریه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای زیرتنگی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای زیرتنگی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زیرتنگی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

حضرت محمد (ص)‌
كسی كه بین مادر و فرزندش، جدایی بیفكند، خداوند (نیز) بین او و دوستانش در روز قیامت، جدایی می¬اندازد. (شرح این حدیث گذشت)

اوقات شرعی ماه جاری روستای زیرتنگی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زیرتنگی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیرتنگی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زیرتنگی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیرتنگی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زیرتنگی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٥٥٠٦:٠٢:٣١١٢:٣٣:٤٦١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٤:٠٨٢٣:٤٩:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠١:١٣١٢:٣٣:٣٢١٩:٠٦:٢٥١٩:٢٥:٠٠٢٣:٤٩:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٤٨٠٥:٥٩:٥٥١٢:٣٣:١٧١٩:٠٧:١٤١٩:٢٥:٥١٢٣:٤٨:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٨:٣٨١٢:٣٣:٠٤١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٦:٤٣٢٣:٤٨:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٧:٢٢١٢:٣٢:٥٠١٩:٠٨:٥٣١٩:٢٧:٣٥٢٣:٤٨:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:١٠٠٥:٥٦:٠٦١٢:٣٢:٣٧١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٨:٢٧٢٣:٤٧:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٤:٥١١٢:٣٢:٢٤١٩:١٠:٣٢١٩:٢٩:١٩٢٣:٤٧:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٣:٣٧١٢:٣٢:١٢١٩:١١:٢٢١٩:٣٠:١١٢٣:٤٦:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٢:٢٤١٢:٣٢:٠٠١٩:١٢:١١١٩:٣١:٠٣٢٣:٤٦:٣٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥١:١١١٢:٣١:٤٩١٩:١٣:٠١١٩:٣١:٥٥٢٣:٤٦:١٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:١٩:٣٦٠٥:٤٩:٥٩١٢:٣١:٣٨١٩:١٣:٥٠١٩:٣٢:٤٧٢٣:٤٥:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٨:٤٩١٢:٣١:٢٨١٩:١٤:٤٠١٩:٣٣:٤٠٢٣:٤٥:٣٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٧:٣٩١٢:٣١:١٧١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:٣٢٢٣:٤٥:٢٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٥:١٠٠٥:٤٦:٣٠١٢:٣١:٠٨١٩:١٦:١٩١٩:٣٥:٢٤٢٣:٤٥:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٣:٤٣٠٥:٤٥:٢٢١٢:٣٠:٥٩١٩:١٧:٠٩١٩:٣٦:١٧٢٣:٤٤:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٤:١٥١٢:٣٠:٥٠١٩:١٧:٥٩١٩:٣٧:٠٩٢٣:٤٤:٢٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٠:٥١٠٥:٤٣:٠٩١٢:٣٠:٤٣١٩:١٨:٤٨١٩:٣٨:٠٢٢٣:٤٤:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٤٢:٠٥١٢:٣٠:٣٥١٩:١٩:٣٨١٩:٣٨:٥٥٢٣:٤٣:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٤١:٠١١٢:٣٠:٢٨١٩:٢٠:٢٨١٩:٣٩:٤٧٢٣:٤٣:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٦:٣٩٠٥:٣٩:٥٨١٢:٣٠:٢٢١٩:٢١:١٧١٩:٤٠:٤٠٢٣:٤٣:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٥:١٧٠٥:٣٨:٥٧١٢:٣٠:١٦١٩:٢٢:٠٧١٩:٤١:٣٣٢٣:٤٣:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٣٧:٥٧١٢:٣٠:١١١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٢:٢٥٢٣:٤٢:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٣٦:٥٨١٢:٣٠:٠٧١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٣:١٨٢٣:٤٢:٣٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠١:١٨٠٥:٣٦:٠٠١٢:٣٠:٠٣١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٤:١٠٢٣:٤٢:١٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٣٥:٠٤١٢:٢٩:٥٩١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٥:٠٢٢٣:٤٢:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٣:٥٨:٤٤٠٥:٣٤:٠٩١٢:٢٩:٥٦١٩:٢٦:١٤١٩:٤٥:٥٥٢٣:٤١:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٧:٢٩٠٥:٣٣:١٥١٢:٢٩:٥٤١٩:٢٧:٠٣١٩:٤٦:٤٧٢٣:٤١:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٦:١٥٠٥:٣٢:٢٢١٢:٢٩:٥٢١٩:٢٧:٥١١٩:٤٧:٣٨٢٣:٤١:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٥:٠٢٠٥:٣١:٣١١٢:٢٩:٥١١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٨:٣٠٢٣:٤١:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زیرتنگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زیرتنگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زیرتنگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زیرتنگی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای زیرتنگی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زیرتنگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیرتنگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای زیرتنگی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای زیرتنگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای زیرتنگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای زیرتنگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زیرتنگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیرتنگی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زیرتنگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای زیرتنگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیرتنگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زیرتنگی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای زیرتنگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زیرتنگی روستای زیرتنگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زیرتنگی روستای زیرتنگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای زیرتنگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیرتنگی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زیرتنگی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیرتنگی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیرتنگی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زیرتنگی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٢:٤٧٠٥:١٨:٤٨١٢:٣٥:٢٢١٩:٥١:٥٦٢٠:١٣:٠٢٢٣:٤٢:٢٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٠١٠٥:١٩:٠٢١٢:٣٥:٣٥١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٣:١٤٢٣:٤٢:٤٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:١٨٠٥:١٩:١٧١٢:٣٥:٤٨١٩:٥٢:١٧٢٠:١٣:٢٣٢٣:٤٢:٥٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣٧٠٥:١٩:٣٤١٢:٣٦:٠١١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٣:٣١٢٣:٤٣:١٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٥٩٠٥:١٩:٥٣١٢:٣٦:١٤١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٣:٣٦٢٣:٤٣:٢٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٢٠٥:٢٠:١٢١٢:٣٦:٢٧١٩:٥٢:٣٧٢٠:١٣:٤١٢٣:٤٣:٤٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٨٠٥:٢٠:٣٣١٢:٣٦:٣٩١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٣:٤٣٢٣:٤٣:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٦٠٥:٢٠:٥٥١٢:٣٦:٥٢١٩:٥٢:٤١٢٠:١٣:٤٤٢٣:٤٤:١٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٦٠٥:٢١:١٩١٢:٣٧:٠٤١٩:٥٢:٤١٢٠:١٣:٤٢٢٣:٤٤:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٨٠٥:٢١:٤٣١٢:٣٧:١٥١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٣:٣٩٢٣:٤٤:٤٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٣٠٥:٢٢:٠٩١٢:٣٧:٢٧١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٣:٣٥٢٣:٤٥:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٢٩٠٥:٢٢:٣٦١٢:٣٧:٣٨١٩:٥٢:٣٠٢٠:١٣:٢٨٢٣:٤٥:١٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٧٠٥:٢٣:٠٤١٢:٣٧:٤٩١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٣:١٩٢٣:٤٥:٣٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٧٠٥:٢٣:٣٣١٢:٣٨:٠٠١٩:٥٢:١٥٢٠:١٣:٠٩٢٣:٤٥:٥٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٩٠٥:٢٤:٠٣١٢:٣٨:١٠١٩:٥٢:٠٤٢٠:١٢:٥٧٢٣:٤٦:٠٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٢٠٥:٢٤:٣٤١٢:٣٨:٢٠١٩:٥١:٥٢٢٠:١٢:٤٣٢٣:٤٦:٢٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٧٠٥:٢٥:٠٧١٢:٣٨:٢٩١٩:٥١:٣٨٢٠:١٢:٢٧٢٣:٤٦:٤١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٤٠٥:٢٥:٤٠١٢:٣٨:٣٩١٩:٥١:٢٣٢٠:١٢:١٠٢٣:٤٦:٥٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٢٠٥:٢٦:١٤١٢:٣٨:٤٧١٩:٥١:٠٥٢٠:١١:٥١٢٣:٤٧:١٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٢٠٥:٢٦:٤٩١٢:٣٨:٥٦١٩:٥٠:٤٦٢٠:١١:٣٠٢٣:٤٧:٣٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٤٠٥:٢٧:٢٥١٢:٣٩:٠٤١٩:٥٠:٢٦٢٠:١١:٠٧٢٣:٤٧:٤٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٦٠٥:٢٨:٠١١٢:٣٩:١١١٩:٥٠:٠٣٢٠:١٠:٤٢٢٣:٤٨:٠٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٠٠٥:٢٨:٣٩١٢:٣٩:١٨١٩:٤٩:٣٩٢٠:١٠:١٦٢٣:٤٨:١٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٦٠٥:٢٩:١٧١٢:٣٩:٢٥١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٩:٤٨٢٣:٤٨:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٢٠٥:٢٩:٥٦١٢:٣٩:٣١١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٩:١٨٢٣:٤٨:٤٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٠٠٥:٣٠:٣٥١٢:٣٩:٣٧١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٨:٤٦٢٣:٤٩:٠٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٨٠٥:٣١:١٦١٢:٣٩:٤٢١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٨:١٣٢٣:٤٩:١٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٨٠٥:٣١:٥٦١٢:٣٩:٤٦١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٧:٣٨٢٣:٤٩:٣٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٩٠٥:٣٢:٣٨١٢:٣٩:٥٠١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٧:٠١٢٣:٤٩:٤٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٠٠٥:٣٣:٢٠١٢:٣٩:٥٤١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٦:٢٣٢٣:٤٩:٥٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٢٠٥:٣٤:٠٢١٢:٣٩:٥٧١٩:٤٥:٢٨٢٠:٠٥:٤٣٢٣:٥٠:١٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زیرتنگی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زیرتنگی روستای زیرتنگی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زیرتنگی روستای زیرتنگی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زیرتنگی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیرتنگی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زیرتنگی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زیرتنگی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زیرتنگی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زیرتنگی

روستای زیرتنگی بر روی نقشه

روستای زیرتنگی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زیرتنگی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زیرتنگی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زیرتنگی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای زیرتنگی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای زیرتنگی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای زیرتنگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زیرتنگی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای زیرتنگی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زیرتنگی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زیرتنگی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ زیرتنگی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زیرتنگی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ زیرتنگی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق زیرتنگی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زیرتنگی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زیرتنگی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زیرتنگی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق زیرتنگی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زیرتنگی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو