جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز زیرآب مازندران


اذان صبح: ٠٥:١١:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٢٣
اذان ظهر: ١١:٤٣:٣٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٧:٢٩
اذان مغرب: ١٧:٠٧:١٠
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٥٣

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر زیرآب مازندران)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر زیرآب مازندران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زیرآب مازندران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پوشگین
كسی كه برای محبت حدودی قایل می شود، هرگز معنای محبت را نفهمیده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زیرآب مازندران

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زیرآب مازندران ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زیرآب مازندران (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زیرآب مازندران ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زیرآب مازندران ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٠:٤٧١٢:٥٥:٥٣١٩:٤١:٣٣٢٠:٠٠:٤٩٠٠:٠٩:١٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥٥:٤٤١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:٤٤٠٠:٠٨:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٨:٢٨١٢:٥٥:٣٥١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٠٨:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٥:٢٧١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٣:٣٣٠٠:٠٨:٢٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٦:١٢١٢:٥٥:١٩١٩:٤٥:٠٠٢٠:٠٤:٢٧٠٠:٠٨:٠٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٦٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥٥:١٢١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٥:٢٢٠٠:٠٧:٤٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٣٩٠٦:٠٤:٠١١٢:٥٥:٠٥١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٦:١٦٠٠:٠٧:٢٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:١٤٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٤:٥٩١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٧:١٠٠٠:٠٧:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠١:٥٤١٢:٥٤:٥٣١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٨:٠٥٠٠:٠٦:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٢٦٠٦:٠٠:٥٣١٢:٥٤:٤٨١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٥٩٠٠:٠٦:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٩:٥٣١٢:٥٤:٤٤١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٠٦:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٤:٤٠١٩:٥٠:٥٧٢٠:١٠:٤٧٠٠:٠٦:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٤:٣٦١٩:٥١:٤٨٢٠:١١:٤١٠٠:٠٥:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٦:٥٩١٢:٥٤:٣٣١٩:٥٢:٣٨٢٠:١٢:٣٤٠٠:٠٥:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥٦:٠٤١٢:٥٤:٣١١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٣:٢٨٠٠:٠٥:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٣٠٠٥:٥٥:١٠١٢:٥٤:٣٠١٩:٥٤:١٩٢٠:١٤:٢١٠٠:٠٥:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:١٥٠٥:٥٤:١٨١٢:٥٤:٢٨١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٥:١٤٠٠:٠٥:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٠١٠٥:٥٣:٢٧١٢:٥٤:٢٨١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٦:٠٦٠٠:٠٤:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٤٩٠٥:٥٢:٣٧١٢:٥٤:٢٨١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٦:٥٩٠٠:٠٤:٤٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٣٩٠٥:٥١:٤٩١٢:٥٤:٢٩١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٧:٥١٠٠:٠٤:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٣٠٠٥:٥١:٠٣١٢:٥٤:٣٠١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٨:٤٣٠٠:٠٤:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٢٢٠٥:٥٠:١٨١٢:٥٤:٣٢١٩:٥٩:١٣٢٠:١٩:٣٤٠٠:٠٤:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:١٦٠٥:٤٩:٣٤١٢:٥٤:٣٤٢٠:٠٠:٠١٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٠٤:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:١٢٠٥:٤٨:٥٢١٢:٥٤:٣٧٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢١:١٥٠٠:٠٣:٥٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:١٠٠٥:٤٨:١٢١٢:٥٤:٤١٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٠٣:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٤٧:٣٣١٢:٥٤:٤٥٢٠:٠٢:٢٢٢٠:٢٢:٥٥٠٠:٠٣:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:١١٠٥:٤٦:٥٦١٢:٥٤:٤٩٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٠٣:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:١٤٠٥:٤٦:٢٠١٢:٥٤:٥٤٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٤:٣١٠٠:٠٣:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٣:١٩٠٥:٤٥:٤٦١٢:٥٥:٠٠٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٥:١٩٠٠:٠٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زیرآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زیرآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زیرآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زیرآب مازندران

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر زیرآب مازندران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زیرآب مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زیرآب مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر زیرآب مازندران

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر زیرآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر زیرآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر زیرآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زیرآب مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر زیرآب مازندران

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر زیرآب مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زیرآب مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر زیرآب مازندران

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:١١:٤٤١١:٤٢:٢٩١٧:١٢:٤٤١٧:٣١:١٨٢٣:٠٠:٢٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٢:٤٠١١:٤٢:٢١١٧:١١:٣٢١٧:٣٠:٠٨٢٣:٠٠:١٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٣:٣٧١١:٤٢:١٣١٧:١٠:٢١١٧:٢٨:٥٩٢٣:٠٠:٠٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٤:٣٣١١:٤٢:٠٦١٧:٠٩:١١١٧:٢٧:٥١٢٢:٥٩:٥٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٠٠٦:١٥:٣٠١١:٤٢:٠٠١٧:٠٨:٠٢١٧:٢٦:٤٥٢٢:٥٩:٤٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٢٠٦:١٦:٢٨١١:٤١:٥٥١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٥:٣٩٢٢:٥٩:٣٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٧:٢٥١١:٤١:٥١١٧:٠٥:٤٨١٧:٢٤:٣٥٢٢:٥٩:٣١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٤٠٦:١٨:٢٣١١:٤١:٤٧١٧:٠٤:٤٣١٧:٢٣:٣٢٢٢:٥٩:٢٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٩:٢٢١١:٤١:٤٤١٧:٠٣:٣٩١٧:٢٢:٣٠٢٢:٥٩:١٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٨٠٦:٢٠:٢٠١١:٤١:٤٢١٧:٠٢:٣٦١٧:٢١:٣٠٢٢:٥٩:١٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢١:١٩١١:٤١:٤٠١٧:٠١:٣٥١٧:٢٠:٣١٢٢:٥٩:٠٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٢:١٨١١:٤١:٤٠١٧:٠٠:٣٥١٧:١٩:٣٣٢٢:٥٩:٠٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٣:١٨١١:٤١:٤٠١٦:٥٩:٣٦١٧:١٨:٣٧٢٢:٥٩:٠١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٤:١٧١١:٤١:٤١١٦:٥٨:٣٩١٧:١٧:٤٢٢٢:٥٨:٥٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:٢٥:١٧١١:٤١:٤٣١٦:٥٧:٤٣١٧:١٦:٤٩٢٢:٥٨:٥٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٦:١٧١١:٤١:٤٥١٦:٥٦:٤٩١٧:١٥:٥٧٢٢:٥٨:٥٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠١٠٦:٢٧:١٧١١:٤١:٤٩١٦:٥٥:٥٦١٧:١٥:٠٦٢٢:٥٨:٥٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٨:١٧١١:٤١:٥٣١٦:٥٥:٠٥١٧:١٤:١٧٢٢:٥٨:٥٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٩:١٨١١:٤١:٥٨١٦:٥٤:١٥١٧:١٣:٣٠٢٢:٥٨:٥٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٠:١٨١١:٤٢:٠٤١٦:٥٣:٢٧١٧:١٢:٤٤٢٢:٥٨:٥٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣١:١٩١١:٤٢:١١١٦:٥٢:٤٠١٧:١٢:٠٠٢٢:٥٩:٠١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٢٠٦:٣٢:١٩١١:٤٢:١٩١٦:٥١:٥٥١٧:١١:١٨٢٢:٥٩:٠٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٤٠٦:٣٣:٢٠١١:٤٢:٢٧١٦:٥١:١٢١٧:١٠:٣٧٢٢:٥٩:٠٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٦٠٦:٣٤:٢١١١:٤٢:٣٦١٦:٥٠:٣٠١٧:٠٩:٥٨٢٢:٥٩:١٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٥:٢١١١:٤٢:٤٧١٦:٤٩:٥١١٧:٠٩:٢١٢٢:٥٩:٢٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٦:٢٢١١:٤٢:٥٨١٦:٤٩:١٣١٧:٠٨:٤٥٢٢:٥٩:٢٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٣٧:٢٢١١:٤٣:١٠١٦:٤٨:٣٦١٧:٠٨:١٢٢٢:٥٩:٣٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٤٠٦:٣٨:٢٣١١:٤٣:٢٢١٦:٤٨:٠٢١٧:٠٧:٤٠٢٢:٥٩:٤٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٩:٢٣١١:٤٣:٣٦١٦:٤٧:٢٩١٧:٠٧:١٠٢٢:٥٩:٥٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٤٠:٢٣١١:٤٣:٥٠١٦:٤٦:٥٩١٧:٠٦:٤٢٢٣:٠٠:٠٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زیرآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر زیرآب مازندران شهر زیرآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر زیرآب مازندران شهر زیرآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زیرآب مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زیرآب مازندران

شهر زیرآب یکی از چهار شهر شهرستان سواد کوه در استان مازندران ایران است. زبان مردم شهر زیرآب زبان مازندرانی هست. شهر زیرآب از جنوب به شهر پل سفید و از شمال به شهر شیرگاه راه دارد. جادهٔ ارتباطی تهران-شمال از میان این شهر زیبا می‌گذرد

شهر زیرآب مازندران در ویکیپدیا

شهر زیرآب مازندران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زیرآب مازندران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زیرآب مازندران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زیرآب مازندران بر روی نقشه

شهر زیرآب مازندران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زیرآب مازندران
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر زیرآب مازندران + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر زیرآب مازندران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زیرآب مازندران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ زیرآب مازندران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ زیرآب مازندران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زیرآب مازندران دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زیرآب مازندران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا زیرآب مازندران دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زیرآب مازندران ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق زیرآب مازندران
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زیرآب مازندران دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو