جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز زیرآب مازندران

اذان صبح: ٠٤:٢٩:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٣:٢٠
اذان ظهر: ١١:٤٧:٤٠
غروب آفتاب: ١٧:٤١:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٥٩:٣٧
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٥:٥٢

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر زیرآب مازندران)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر زیرآب مازندران)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زیرآب مازندران)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

حضرت محمد (ص)
هیچ بنده‌ای، كار (‌زشتی)‌ را به خاطر خداوند ترك نمی‌كند، مگر اینكه خداوند، آنچه كه برای دین و دنیایش بهتر باشد، به او می‌دهد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زیرآب مازندران

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زیرآب مازندران ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر زیرآب مازندران (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زیرآب مازندران ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زیرآب مازندران
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٠٣٠٦:٢٤:٥٧١٢:٥٨:٠٨١٩:٣١:٥٥١٩:٥٠:٤٢٠٠:١٣:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٣:٣٨١٢:٥٧:٥٤١٩:٣٢:٤٦١٩:٥١:٣٥٠٠:١٢:٤٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٥١٠٦:٢٢:١٩١٢:٥٧:٤١١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٢٩٠٠:١٢:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:١٦٠٦:٢١:٠١١٢:٥٧:٢٧١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٢٣٠٠:١٢:٠٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٩:٤٣١٢:٥٧:١٤١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٤:١٦٠٠:١١:٤٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٨:٢٦١٢:٥٧:٠١١٩:٣٦:١٢١٩:٥٥:١٠٠٠:١١:٢٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٧:١١١٢:٥٦:٤٩١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٦:٠٤٠٠:١١:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٥:٥٥١٢:٥٦:٣٧١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:٥٨٠٠:١٠:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٤:٤١١٢:٥٦:٢٦١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٧:٥٢٠٠:١٠:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٣:٢٨١٢:٥٦:١٥١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٨:٤٦٠٠:١٠:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٢:١٥١٢:٥٦:٠٤١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٩:٤١٠٠:٠٩:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٥١٠٦:١١:٠٤١٢:٥٥:٥٤١٩:٤١:٢٠٢٠:٠٠:٣٥٠٠:٠٩:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٩:٥٣١٢:٥٥:٤٥١٩:٤٢:١١٢٠:٠١:٢٩٠٠:٠٩:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٨:٤٣١٢:٥٥:٣٦١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٠٨:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٥:٢٧١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٣:١٨٠٠:٠٨:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٥٣٠٦:٠٦:٢٧١٢:٥٥:٢٠١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٤:١٢٠٠:٠٨:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٥:١٢١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٥:٠٧٠٠:٠٧:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٤:١٥١٢:٥٥:٠٥١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٦:٠١٠٠:٠٧:٣١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٣:١١١٢:٥٤:٥٩١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٥٦٠٠:٠٧:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٠٩٠٦:٠٢:٠٨١٢:٥٤:٥٣١٩:٤٨:١١٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٠٦:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠١:٠٧١٢:٥٤:٤٨١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٠٦:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠٠:٠٦١٢:٥٤:٤٤١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٠٦:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٩:٠٧١٢:٥٤:٤٠١٩:٥٠:٤٤٢٠:١٠:٣٣٠٠:٠٦:١٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٤:٣٦١٩:٥١:٣٥٢٠:١١:٢٧٠٠:٠٥:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٢٢٠٥:٥٧:١٢١٢:٥٤:٣٣١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٢:٢١٠٠:٠٥:٤٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٠٤٠٥:٥٦:١٧١٢:٥٤:٣١١٩:٥٣:١٦٢٠:١٣:١٤٠٠:٠٥:٣٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٤٨٠٥:٥٥:٢٣١٢:٥٤:٣٠١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٤:٠٨٠٠:٠٥:١٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٣٣٠٥:٥٤:٣٠١٢:٥٤:٢٨١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٥:٠١٠٠:٠٥:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٥:١٩٠٥:٥٣:٣٩١٢:٥٤:٢٨١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:٥٤٠٠:٠٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زیرآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زیرآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زیرآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زیرآب مازندران

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر زیرآب مازندران

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زیرآب مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زیرآب مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر زیرآب مازندران

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر زیرآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر زیرآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر زیرآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زیرآب مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زیرآب مازندران

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر زیرآب مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زیرآب مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زیرآب مازندران

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر زیرآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زیرآب مازندران شهر زیرآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زیرآب مازندران شهر زیرآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر زیرآب مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زیرآب مازندران

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر زیرآب مازندران قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زیرآب مازندران دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زیرآب مازندران

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٠٠٥:٤٦:٠٩١١:٥٠:٤٣١٧:٥٤:٤٣١٨:١٢:٥٣٢٣:٠٨:٣٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٤٦:٥٦١١:٥٠:٢٢١٧:٥٣:١٤١٨:١١:٢٣٢٣:٠٨:٢٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٥٠٥:٤٧:٤٣١١:٥٠:٠١١٧:٥١:٤٥١٨:٠٩:٥٤٢٣:٠٨:٠١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٧٠٥:٤٨:٣١١١:٤٩:٤٠١٧:٥٠:١٦١٨:٠٨:٢٥٢٣:٠٧:٤٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٤٩:١٩١١:٤٩:٢٠١٧:٤٨:٤٧١٨:٠٦:٥٦٢٣:٠٧:٢٤
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٠:٠٦١١:٤٨:٥٩١٧:٤٧:١٨١٨:٠٥:٢٧٢٣:٠٧:٠٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٣٠٥:٥٠:٥٤١١:٤٨:٣٩١٧:٤٥:٥٠١٨:٠٣:٥٩٢٣:٠٦:٤٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥١:٤٣١١:٤٨:١٩١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٢:٣١٢٣:٠٦:٢٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٥٢:٣١١١:٤٧:٥٩١٧:٤٢:٥٤١٨:٠١:٠٤٢٣:٠٦:١٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥٣:٢٠١١:٤٧:٤٠١٧:٤١:٢٦١٧:٥٩:٣٧٢٣:٠٥:٥٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٥:٥٤:٠٩١١:٤٧:٢١١٧:٣٩:٥٩١٧:٥٨:١٠٢٣:٠٥:٣٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٨٠٥:٥٤:٥٨١١:٤٧:٠٢١٧:٣٨:٣٣١٧:٥٦:٤٤٢٣:٠٥:١٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٨٠٥:٥٥:٤٧١١:٤٦:٤٣١٧:٣٧:٠٦١٧:٥٥:١٨٢٣:٠٤:٥٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٥٦:٣٧١١:٤٦:٢٥١٧:٣٥:٤١١٧:٥٣:٥٣٢٣:٠٤:٤٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٩٠٥:٥٧:٢٧١١:٤٦:٠٧١٧:٣٤:١٥١٧:٥٢:٢٨٢٣:٠٤:٢٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٥:٥٨:١٧١١:٤٥:٥٠١٧:٣٢:٥٠١٧:٥١:٠٤٢٣:٠٤:٠٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٠٠٥:٥٩:٠٨١١:٤٥:٣٣١٧:٣١:٢٦١٧:٤٩:٤١٢٣:٠٣:٤٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٠٠٥:٥٩:٥٩١١:٤٥:١٧١٧:٣٠:٠٣١٧:٤٨:١٨٢٣:٠٣:٣١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٠٠٦:٠٠:٥٠١١:٤٥:٠١١٧:٢٨:٤٠١٧:٤٦:٥٦٢٣:٠٣:١٥
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠١:٤٢١١:٤٤:٤٥١٧:٢٧:١٧١٧:٤٥:٣٥٢٣:٠٢:٥٩
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤١٠٦:٠٢:٣٤١١:٤٤:٣٠١٧:٢٥:٥٥١٧:٤٤:١٤٢٣:٠٢:٤٣
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٣:٢٦١١:٤٤:١٦١٧:٢٤:٣٤١٧:٤٢:٥٥٢٣:٠٢:٢٨
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٤:١٩١١:٤٤:٠٢١٧:٢٣:١٤١٧:٤١:٣٦٢٣:٠٢:١٣
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٥:١٢١١:٤٣:٤٩١٧:٢١:٥٥١٧:٤٠:١٨٢٣:٠١:٥٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٠٦:٠٥١١:٤٣:٣٦١٧:٢٠:٣٦١٧:٣٩:٠٠٢٣:٠١:٤٤
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٦:٥٩١١:٤٣:٢٤١٧:١٩:١٨١٧:٣٧:٤٤٢٣:٠١:٣١
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٧:٥٣١١:٤٣:١٢١٧:١٨:٠١١٧:٣٦:٢٨٢٣:٠١:١٧
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٨:٤٧١١:٤٣:٠١١٧:١٦:٤٥١٧:٣٥:١٤٢٣:٠١:٠٥
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٤٠٦:٠٩:٤٢١١:٤٢:٥١١٧:١٥:٣٠١٧:٣٤:٠٠٢٣:٠٠:٥٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٠:٣٧١١:٤٢:٤١١٧:١٤:١٥١٧:٣٢:٤٨٢٣:٠٠:٤١

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زیرآب مازندران

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زیرآب مازندران شهر زیرآب مازندران در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زیرآب مازندران شهر زیرآب مازندران بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زیرآب مازندران را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زیرآب مازندران

شهر زیرآب یکی از چهار شهر شهرستان سواد کوه در استان مازندران ایران است. زبان مردم شهر زیرآب زبان مازندرانی هست. شهر زیرآب از جنوب به شهر پل سفید و از شمال به شهر شیرگاه راه دارد. جادهٔ ارتباطی تهران-شمال از میان این شهر زیبا می‌گذرد

شهر زیرآب مازندران در ویکیپدیا

شهر زیرآب مازندران

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زیرآب مازندران موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زیرآب مازندران برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زیرآب مازندران بر روی نقشه

شهر زیرآب مازندران بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زیرآب مازندران
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر زیرآب مازندران + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر زیرآب مازندران + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر زیرآب مازندران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زیرآب مازندران + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر زیرآب مازندران + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زیرآب مازندران دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق زیرآب مازندران
افق شرعی امروز فردا زیرآب مازندران دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ زیرآب مازندران دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ زیرآب مازندران دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زیرآب مازندران
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زیرآب مازندران
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زیرآب مازندران

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زیرآب مازندران یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو