جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زیتون آباد

قلعه خواجه | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز زیتون آباد


اذان صبح: ٠٥:٣٦:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٠٣
اذان ظهر: ١٣:١٥:٤٣
غروب آفتاب: ١٩:٣٣:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٥١:٢٧
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٢٢

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زیتون آباد (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای زیتون آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای زیتون آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زیتون آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كانتر
آرام برو و از زندگی لذت ببر. وقتی كه خیلی تند می روی، نه تنها مناظر سر راه را از دست می دهی، بلكه ممكن است این حس را كه به كجا و برای چه می روی را هم از دست بدهی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زیتون آباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زیتون آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیتون آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زیتون آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیتون آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زیتون آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٢:٠٦١٣:١٠:٢٧١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٣١٠٠:٢٦:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢١٠٦:٣١:٠٣١٣:١٠:١٧١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:١٦٠٠:٢٦:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٠:٠٢١٣:١٠:٠٨١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٦:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٩:٠١١٣:٠٩:٥٩١٩:٥١:٢٦٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٢٥:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٨:٠١١٣:٠٩:٥١١٩:٥٢:١٠٢٠:١٠:٣٣٠٠:٢٥:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٧:٠٣١٣:٠٩:٤٣١٩:٥٢:٥٣٢٠:١١:١٨٠٠:٢٥:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠١٠٦:٢٦:٠٥١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٠٤٠٠:٢٥:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠٩:٣٠١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٥٠٠٠:٢٤:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٩:٢٣١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٣٥٠٠:٢٤:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٢٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٩:١٨١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٤:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٩:١٣١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٥:٠٧٠٠:٢٤:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٢٠٦:٢١:٣٢١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٧:١١٢٠:١٥:٥٢٠٠:٢٤:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٠:٤١١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٣٨٠٠:٢٣:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٩:٥١١٣:٠٩:٠١١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:٢٣٠٠:٢٣:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٩:٠٢١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٠٩٠٠:٢٣:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١٨:١٤١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٨:٥٤٠٠:٢٣:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٠:٤٥٢٠:١٩:٣٩٠٠:٢٣:٠٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢٠:٢٥٠٠:٢٢:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٨:٥٢٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:١٠٠٠:٢٢:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٥:١٧١٣:٠٨:٥٢٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢١:٥٤٠٠:٢٢:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٨:٥٣٢٠:٠٣:٣٤٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٢٢:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٣١٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٢٢:٢٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٣:١٨١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٢٢:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٢:٤١١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٢:١٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٢٢:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١١:٣٢١٣:٠٩:٠٥٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٦:١٨٠٠:٢٢:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٠٩٠٦:١٠:٥٩١٣:٠٩:٠٩٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٢٢:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٢١٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٩:١٤٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢١:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٩:٥٨١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٨:٥٩٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٢١:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیتون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیتون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیتون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زیتون آباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای زیتون آباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیتون آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیتون آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای زیتون آباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٧:٣٣٠٧:٠٨:١٩١٣:١٨:٠٦١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٤٩٠٠:٣٧:١٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٦:٠٨٠٧:٠٧:٠٢١٣:١٧:٤٨١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٣١٠٠:٣٦:٥٥
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٤:٤٤٠٧:٠٥:٤٤١٣:١٧:٣٠١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:١٣٠٠:٣٦:٣٣
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٣:٢٠٠٧:٠٤:٢٧١٣:١٧:١٢١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٧:٥٦٠٠:٣٦:١٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤١:٥٥٠٧:٠٣:١٠١٣:١٦:٥٤١٩:٣١:١٠١٩:٤٨:٣٨٠٠:٣٥:٥٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠١:٥٢١٣:١٦:٣٦١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٢٠٠٠:٣٥:٢٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٩:٠٥٠٧:٠٠:٣٦١٣:١٦:١٩١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:٠٢٠٠:٣٥:٠٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٧:٣٩٠٦:٥٩:١٩١٣:١٦:٠١١٩:٣٣:١٤١٩:٥٠:٤٥٠٠:٣٤:٤٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٦:١٤٠٦:٥٨:٠٣١٣:١٥:٤٣١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٢٧٠٠:٣٤:٢٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٤:٤٩٠٦:٥٦:٤٧١٣:١٥:٢٦١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:١٠٠٠:٣٤:٠٠
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٥:٣١١٣:١٥:٠٩١٩:٣٥:١٧١٩:٥٢:٥٢٠٠:٣٣:٣٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٤:١٥١٣:١٤:٥١١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٣٥٠٠:٣٣:١٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٣:٠٠١٣:١٤:٣٥١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:١٧٠٠:٣٢:٥٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥١:٤٦١٣:١٤:١٨١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:٠٠٠٠:٣٢:٣٢
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٠:٣١١٣:١٤:٠١١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٤٣٠٠:٣٢:١٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٦:١٧٠٦:٤٩:١٨١٣:١٣:٤٥١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٢٦٠٠:٣١:٤٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٤٨:٠٤١٣:١٣:٢٩١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٠٩٠٠:٣١:٢٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٦:٥٢١٣:١٣:١٤١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٧:٥٣٠٠:٣١:٠٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٥:٣٩١٣:١٢:٥٩١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٣٦٠٠:٣٠:٤٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٤:٢٨١٣:١٢:٤٤١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٢٠٠٠:٣٠:٢٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٣:١٧١٣:١٢:٢٩١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٣٠:٠٢
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٢:٠٦١٣:١٢:١٥١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٢٩:٤١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٠:٥٧١٣:١٢:٠١١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٣٢٠٠:٢٩:٢١
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٩:٤٨١٣:١١:٤٨١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:١٦٠٠:٢٩:٠١
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٨:٣٩١٣:١١:٣٥١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٠١٠٠:٢٨:٤١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٧:٣٢١٣:١١:٢٣١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٢٨:٢٢
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٦:٢٥١٣:١١:١١١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٣٠٠٠:٢٨:٠٢
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٥:١٩١٣:١٠:٥٩١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:١٥٠٠:٢٧:٤٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٤:١٤١٣:١٠:٤٨١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٢٧:٢٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٣:٠٩١٣:١٠:٣٧١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٢٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای زیتون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای زیتون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای زیتون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زیتون آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیتون آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زیتون آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیتون آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیتون آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زیتون آباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٠٠٦:١٦:٠٥١٢:١٩:٥٤١٨:٢٤:١٤١٨:٤١:٣٥٠٠:٠٩:٢١
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٢٨٠٧:١٤:٤٧١٣:١٩:٣٦١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٢:١٧٠٠:٣٩:٠١
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٠٦٠٧:١٣:٣٠١٣:١٩:١٨١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٣:٠٠٠٠:٣٨:٤٠
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٤٣٠٧:١٢:١٢١٣:١٩:٠٠١٩:٢٦:١٩١٩:٤٣:٤٢٠٠:٣٨:٢٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢٠٠٧:١٠:٥٤١٣:١٨:٤٢١٩:٢٧:٠١١٩:٤٤:٢٤٠٠:٣٧:٥٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٥٦٠٧:٠٩:٣٧١٣:١٨:٢٤١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:٠٧٠٠:٣٧:٣٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٣٣٠٧:٠٨:١٩١٣:١٨:٠٦١٩:٢٨:٢٤١٩:٤٥:٤٩٠٠:٣٧:١٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٨٠٧:٠٧:٠٢١٣:١٧:٤٨١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٦:٣١٠٠:٣٦:٥٥
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٤٠٧:٠٥:٤٤١٣:١٧:٣٠١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٧:١٣٠٠:٣٦:٣٣
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢٠٠٧:٠٤:٢٧١٣:١٧:١٢١٩:٣٠:٢٩١٩:٤٧:٥٦٠٠:٣٦:١٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٥٥٠٧:٠٣:١٠١٣:١٦:٥٤١٩:٣١:١٠١٩:٤٨:٣٨٠٠:٣٥:٥٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠١:٥٢١٣:١٦:٣٦١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٢٠٠٠:٣٥:٢٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٥٠٧:٠٠:٣٦١٣:١٦:١٩١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:٠٢٠٠:٣٥:٠٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٩٠٦:٥٩:١٩١٣:١٦:٠١١٩:٣٣:١٤١٩:٥٠:٤٥٠٠:٣٤:٤٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٤٠٦:٥٨:٠٣١٣:١٥:٤٣١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٢٧٠٠:٣٤:٢٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٩٠٦:٥٦:٤٧١٣:١٥:٢٦١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:١٠٠٠:٣٤:٠٠
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٥:٣١١٣:١٥:٠٩١٩:٣٥:١٧١٩:٥٢:٥٢٠٠:٣٣:٣٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٤:١٥١٣:١٤:٥١١٩:٣٥:٥٨١٩:٥٣:٣٥٠٠:٣٣:١٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٣:٠٠١٣:١٤:٣٥١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٤:١٧٠٠:٣٢:٥٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٧٠٦:٥١:٤٦١٣:١٤:١٨١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:٠٠٠٠:٣٢:٣٢
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٥٠:٣١١٣:١٤:٠١١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٥:٤٣٠٠:٣٢:١٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:١٧٠٦:٤٩:١٨١٣:١٣:٤٥١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٢٦٠٠:٣١:٤٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٤٨:٠٤١٣:١٣:٢٩١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٧:٠٩٠٠:٣١:٢٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٦:٥٢١٣:١٣:١٤١٩:٤٠:٠٧١٩:٥٧:٥٣٠٠:٣١:٠٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٥:٣٩١٣:١٢:٥٩١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٣٦٠٠:٣٠:٤٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٤:٢٨١٣:١٢:٤٤١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٢٠٠٠:٣٠:٢٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٣:١٧١٣:١٢:٢٩١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٠٤٠٠:٣٠:٠٢
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٢:٠٦١٣:١٢:١٥١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٢٩:٤١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٠:٥٧١٣:١٢:٠١١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٣٢٠٠:٢٩:٢١
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٩:٤٨١٣:١١:٤٨١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:١٦٠٠:٢٩:٠١
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣٨:٣٩١٣:١١:٣٥١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٣:٠١٠٠:٢٨:٤١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زیتون آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زیتون آباد روستای زیتون آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زیتون آباد روستای زیتون آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زیتون آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیتون آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زیتون آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زیتون آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زیتون آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زیتون آباد

روستای زیتون آباد بر روی نقشه

روستای زیتون آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زیتون آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زیتون آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زیتون آباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای زیتون آباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای زیتون آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زیتون آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زیتون آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زیتون آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ زیتون آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زیتون آباد
افق شرعی امروز فردا زیتون آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زیتون آباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زیتون آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زیتون آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زیتون آباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زیتون آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زیتون آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو