جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زیارت پشت

فیروزجاه | بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز زیارت پشت


اذان صبح: ٠٣:٥٦:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٠٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٠٣
نیمه شب: ٠٠:٠٥:٠٤

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زیارت پشت (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای زیارت پشت)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای زیارت پشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زیارت پشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مادر ترزا
مردم غالبا نامعقول، خودخواه و غیر منطقی هستند، با وجود این آنها را ببخشید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زیارت پشت

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زیارت پشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیارت پشت ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زیارت پشت (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیارت پشت ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زیارت پشت ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٧:٤٧١٢:٥٩:٥١١٩:٣٢:٣٠١٩:٥١:١٤٠٠:١٥:٠٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٦:٢٧١٢:٥٩:٣٦١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:٠٨٠٠:١٤:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٥:٠٧١٢:٥٩:٢٢١٩:٣٤:١٣١٩:٥٣:٠١٠٠:١٤:١٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٢٣٠٦:٢٣:٤٨١٢:٥٩:٠٨١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٥٥٠٠:١٣:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٢:٣٠١٢:٥٨:٥٥١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٤٨٠٠:١٣:٣٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥١:١٣٠٦:٢١:١٣١٢:٥٨:٤٢١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٥:٤٢٠٠:١٣:١٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٣٨٠٦:١٩:٥٦١٢:٥٨:٢٩١٩:٣٧:٣٧١٩:٥٦:٣٦٠٠:١٢:٥١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٨:٤٠١٢:٥٨:١٧١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٧:٣٠٠٠:١٢:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٧:٢٥١٢:٥٨:٠٥١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٨:٢٤٠٠:١٢:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١٦:١١١٢:٥٧:٥٤١٩:٤٠:١١١٩:٥٩:١٨٠٠:١١:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٤:٥٧١٢:٥٧:٤٣١٩:٤١:٠٣٢٠:٠٠:١٢٠٠:١١:٢٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٣:٤٥١٢:٥٧:٣٢١٩:٤١:٥٤٢٠:٠١:٠٦٠٠:١١:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٢:٣٣١٢:٥٧:٢٢١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٢:٠٠٠٠:١٠:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١١:٢٣١٢:٥٧:١٣١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٢:٥٤٠٠:١٠:٣٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١٠:١٣١٢:٥٧:٠٤١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٤٩٠٠:١٠:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٤٠٦:٠٩:٠٥١٢:٥٦:٥٥١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٠٩:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥٦:٤٧١٩:٤٦:١١٢٠:٠٥:٣٧٠٠:٠٩:٣٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٦:٥١١٢:٥٦:٤٠١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٣٢٠٠:٠٩:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٣٢٠٦:٠٥:٤٦١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٧:٢٦٠٠:٠٩:٠٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٠٦٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٦:٢٧١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٠٨:٤٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٣:٣٨١٢:٥٦:٢١١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٨:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٧:١٨٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥٦:١٦١٩:٥٠:٢٧٢٠:١٠:٠٩٠٠:٠٨:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠١:٣٦١٢:٥٦:١١١٩:٥١:١٨٢٠:١١:٠٣٠٠:٠٧:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٣٤٠٦:٠٠:٣٧١٢:٥٦:٠٧١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٥٧٠٠:٠٧:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٦:٠٤١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:٥١٠٠:٠٧:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٨:٤٢١٢:٥٦:٠١١٩:٥٣:٥١٢٠:١٣:٤٥٠٠:٠٧:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٧:٤٧١٢:٥٥:٥٩١٩:٥٤:٤١٢٠:١٤:٣٩٠٠:٠٧:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٥:٣١٢٠:١٥:٣٢٠٠:٠٦:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٠٦٠٥:٥٦:٠١١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٦:٢١٢٠:١٦:٢٥٠٠:٠٦:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زیارت پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زیارت پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زیارت پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زیارت پشت

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای زیارت پشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زیارت پشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیارت پشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای زیارت پشت

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای زیارت پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای زیارت پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای زیارت پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زیارت پشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیارت پشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زیارت پشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیارت پشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیارت پشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زیارت پشت

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٩:٠٤١٢:٥٦:١٢٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٤:١٨٠٠:٠٥:١٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٤٨:٢٧١٢:٥٦:١٧٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٠٥:١٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٤٧:٥١١٢:٥٦:٢٢٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٠٥:٠٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٤٧:١٧١٢:٥٦:٢٨٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٦:٤٣٠٠:٠٥:٠١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٤٦:٤٥١٢:٥٦:٣٤٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٧:٢٩٠٠:٠٤:٥٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٤٦:١٤١٢:٥٦:٤٠٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٨:١٥٠٠:٠٤:٥٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٠٠٥:٤٥:٤٥١٢:٥٦:٤٨٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٠٤:٥٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٣٤٠٥:٤٥:١٧١٢:٥٦:٥٥٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٩:٤٥٠٠:٠٤:٥١
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٤٤:٥٢١٢:٥٧:٠٣٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٣٠:٢٨٠٠:٠٤:٥٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٧٠٥:٤٤:٢٨١٢:٥٧:١١٢٠:١٠:١٤٢٠:٣١:١٠٠٠:٠٤:٥٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٦٠٥:٤٤:٠٥١٢:٥٧:٢٠٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣١:٥٢٠٠:٠٤:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٨٠٥:٤٣:٤٤١٢:٥٧:٢٩٢٠:١١:٣١٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٠٤:٥٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٣٠٥:٤٣:٢٥١٢:٥٧:٣٩٢٠:١٢:٠٨٢٠:٣٣:١٢٠٠:٠٤:٥٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٩٠٥:٤٣:٠٨١٢:٥٧:٤٩٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٠٤:٥٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٨٠٥:٤٢:٥٣١٢:٥٧:٥٩٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٤:٢٧٠٠:٠٥:٠٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤٠٠٥:٤٢:٣٩١٢:٥٨:٠٩٢٠:١٣:٥٤٢٠:٣٥:٠٣٠٠:٠٥:٠٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٤٠٥:٤٢:٢٦١٢:٥٨:٢٠٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٥:٣٨٠٠:٠٥:٠٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٠٠٥:٤٢:١٦١٢:٥٨:٣١٢٠:١٤:٥٩٢٠:٣٦:١١٠٠:٠٥:١٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٩٠٥:٤٢:٠٧١٢:٥٨:٤٣٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٠٥:٢٠
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٠٠٥:٤٢:٠٠١٢:٥٨:٥٤٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٧:١٥٠٠:٠٥:٢٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٤١:٥٥١٢:٥٩:٠٦٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٠٥:٣٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٤١:٥١١٢:٥٩:١٨٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٨:١٢٠٠:٠٥:٤٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٩٠٥:٤١:٤٩١٢:٥٩:٣١٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٨:٣٩٠٠:٠٥:٥١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢١٠٥:٤١:٤٩١٢:٥٩:٤٣٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٩:٠٥٠٠:٠٦:٠٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٥٠٥:٤١:٥٠١٢:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٠٨٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٠٦:١٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٢٠٥:٤١:٥٣١٣:٠٠:٠٩٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٩:٥١٠٠:٠٦:٢٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:١١٠٥:٤١:٥٨١٣:٠٠:٢٢٢٠:١٨:٥٠٢٠:٤٠:١٢٠٠:٠٦:٣١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٣٠٥:٤٢:٠٤١٣:٠٠:٣٥٢٠:١٩:٠٨٢٠:٤٠:٣١٠٠:٠٦:٤٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٧٠٥:٤٢:١٢١٣:٠٠:٤٨٢٠:١٩:٢٦٢٠:٤٠:٤٩٠٠:٠٦:٥٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٤٠٥:٤٢:٢٢١٣:٠١:٠١٢٠:١٩:٤٢٢٠:٤١:٠٥٠٠:٠٧:٠٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٤٠٥:٤٢:٣٣١٣:٠١:١٤٢٠:١٩:٥٦٢٠:٤١:١٩٠٠:٠٧:٢١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زیارت پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زیارت پشت روستای زیارت پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زیارت پشت روستای زیارت پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زیارت پشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیارت پشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زیارت پشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زیارت پشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زیارت پشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زیارت پشت

روستای زیارت پشت بر روی نقشه

روستای زیارت پشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زیارت پشت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زیارت پشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زیارت پشت
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای زیارت پشت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای زیارت پشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زیارت پشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زیارت پشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زیارت پشت رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق زیارت پشت
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ زیارت پشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ زیارت پشت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زیارت پشت
زمان پخش اذان آنلاین به افق زیارت پشت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زیارت پشت
زمان پخش اذان زنده به افق زیارت پشت
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زیارت پشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زیارت پشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو