جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زیارت پشت

فیروزجاه | بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز زیارت پشت


اذان صبح: ٠٤:٥٠:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٠٤
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٤٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٥٨
نیمه شب: ٠٠:١٧:٣٢

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زیارت پشت (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای زیارت پشت)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای زیارت پشت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زیارت پشت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

آنتونی رابینز
هر كسی دارای قوانین و ارزش های ویژه ای است كه ممكن است با قوانین و ارزش های شما متفاوت [ =دیگرگون ] باشد؛ ارزش های آنها نه بهتر است و نه بدتر.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زیارت پشت

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زیارت پشت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیارت پشت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زیارت پشت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیارت پشت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زیارت پشت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٣:٢٨١٢:٥٧:٣٠١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠١:٢٠٠٠:١١:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٢:١٧١٢:٥٧:٢١١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٢:١٤٠٠:١٠:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٣١٠٦:١١:٠٧١٢:٥٧:١١١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٣:٠٩٠٠:١٠:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠٩:٥٧١٢:٥٧:٠٣١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٤:٠٣٠٠:١٠:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٨:٤٩١٢:٥٦:٥٤١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٠٩:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٠٥٠٦:٠٧:٤٢١٢:٥٦:٤٧١٩:٤٦:٢٥٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٠٩:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٦:٣٦١٢:٥٦:٣٩١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٠٩:١٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٥:٣١١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٤١٠٠:٠٨:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٤:٢٧١٢:٥٦:٢٧١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٠٨:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٣:٢٥١٢:٥٦:٢١١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٩:٢٩٠٠:٠٨:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٥٩٠٦:٠٢:٢٣١٢:٥٦:١٦١٩:٥٠:٤١٢٠:١٠:٢٣٠٠:٠٨:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠١:٢٣١٢:٥٦:١١١٩:٥١:٣٢٢٠:١١:١٧٠٠:٠٧:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٤:١٥٠٦:٠٠:٢٤١٢:٥٦:٠٧١٩:٥٢:٢٢٢٠:١٢:١١٠٠:٠٧:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٥٦٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥٦:٠٤١٩:٥٣:١٣٢٠:١٣:٠٥٠٠:٠٧:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥٨:٣٠١٢:٥٦:٠١١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٣:٥٩٠٠:٠٧:١١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٧:٣٥١٢:٥٥:٥٩١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٤:٥٢٠٠:٠٦:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٩:٠٣٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:٤٥٠٠:٠٦:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٤٨٠٥:٥٥:٤٨١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٦:٣٨٠٠:٠٦:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:٣٥٠٥:٥٤:٥٨١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٧:٣١٠٠:٠٦:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٥:٢٣٠٥:٥٤:٠٨١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٨:١٢٢٠:١٨:٢٣٠٠:٠٦:١٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٤:١٢٠٥:٥٣:٢٠١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٩:٠١٢٠:١٩:١٥٠٠:٠٦:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٣:٠٣٠٥:٥٢:٣٣١٢:٥٥:٥٨١٩:٥٩:٤٩٢٠:٢٠:٠٧٠٠:٠٥:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٥٦٠٥:٥١:٤٨١٢:٥٥:٥٩٢٠:٠٠:٣٨٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٠٥:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٥٠٠٥:٥١:٠٥١٢:٥٦:٠٢٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢١:٤٩٠٠:٠٥:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٥٠:٢٣١٢:٥٦:٠٥٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٢:٣٩٠٠:٠٥:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤٩:٤٣١٢:٥٦:٠٨٢٠:٠٣:٠٠٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٠٥:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٤٩:٠٤١٢:٥٦:١٢٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٤:١٨٠٠:٠٥:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٤٥٠٥:٤٨:٢٧١٢:٥٦:١٧٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٥:٠٧٠٠:٠٥:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٤٨٠٥:٤٧:٥١١٢:٥٦:٢٢٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٥:٥٥٠٠:٠٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیارت پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیارت پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیارت پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زیارت پشت

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای زیارت پشت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زیارت پشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیارت پشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای زیارت پشت

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای زیارت پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای زیارت پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای زیارت پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زیارت پشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیارت پشت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زیارت پشت

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای زیارت پشت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیارت پشت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زیارت پشت

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:٥٤٠٥:٥٩:١٤١٣:٠٦:٠٤٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٥٥٠٠:١٥:٤٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:٠٠٠٥:٥٩:٥٩١٣:٠٦:٠٦٢٠:١١:٤٧٢٠:٣٢:١٠٠٠:١٥:٥٧
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٧٠٦:٠٠:٤٤١٣:٠٦:٠٧٢٠:١١:٠٣٢٠:٣١:٢٣٠٠:١٦:٠٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:١٤٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٦:٠٧٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:٣٥٠٠:١٦:٢٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٢٠٦:٠٢:١٥١٣:٠٦:٠٧٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:٤٦٠٠:١٦:٣١
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٠٠٦:٠٣:٠١١٣:٠٦:٠٦٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٢٨:٥٤٠٠:١٦:٤١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٨:٠٢٠٠:١٦:٥٠
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠٦:٠٣٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٧:٠٧٠٠:١٧:٠٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٧٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٦:٠٠٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٦:١٢٠٠:١٧:٠٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٥:١٦٢٠:٢٥:١٥٠٠:١٧:١٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٤:١٦٠٠:١٧:٢٣
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٥:٤٩٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٣:١٦٠٠:١٧:٣٠
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٥٠٦:٠٨:٣١١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٢:١٥٠٠:١٧:٣٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٥:٣٨٢٠:٠١:٢٧٢٠:٢١:١٣٠٠:١٧:٤١
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٥٠٦:١٠:٠٦١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٠:٠٩٠٠:١٧:٤٥
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٠:٥٤١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٧:٤٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٤٠٦:١١:٤٢١٣:٠٥:١٨١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٧:٥٢
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٢:٣٠١٣:٠٥:١٠١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:٥٠٠٠:١٧:٥٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:١٣:١٨١٣:٠٥:٠١١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٤١٠٠:١٧:٥٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٤:٥٢١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٤:٣٢٠٠:١٧:٥٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٤:٤٢١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:٢١٠٠:١٧:٥٨
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٤:٣١١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٢:٠٩٠٠:١٧:٥٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٤:٢٠١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٥٦٠٠:١٧:٥٧
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٧٠٦:١٧:١٨١٣:٠٤:٠٩١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٧:٥٥
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٣:٥٧١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٧:٥٣
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٢٠٦:١٨:٥٣١٣:٠٣:٤٤١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٧:١١٠٠:١٧:٥٠
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٩:٤١١٣:٠٣:٣١١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٧:٤٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٦٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٣:١٨١٩:٤٥:٣٢٢٠:٠٤:٣٦٠٠:١٧:٤٢
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٢٠٦:٢١:١٦١٣:٠٣:٠٣١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٣:١٨٠٠:١٧:٣٧
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٢:٤٩١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٥٨٠٠:١٧:٣٢
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٢:٥٢١٣:٠٢:٣٤١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:٣٨٠٠:١٧:٢٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زیارت پشت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زیارت پشت روستای زیارت پشت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زیارت پشت روستای زیارت پشت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زیارت پشت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیارت پشت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زیارت پشت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زیارت پشت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زیارت پشت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زیارت پشت

روستای زیارت پشت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زیارت پشت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زیارت پشت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زیارت پشت
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای زیارت پشت + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای زیارت پشت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زیارت پشت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زیارت پشت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زیارت پشت رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زیارت پشت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زیارت پشت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زیارت پشت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق زیارت پشت
جدول اوقات شرعی امروز فردا زیارت پشت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق زیارت پشت
افق شرعی امروز فردا زیارت پشت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ زیارت پشت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زیارت پشت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو