جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز زیارتگاه بی بی دوست


اذان صبح: ٠٤:٠٩:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٠
اذان ظهر: ١١:٠٨:٢٩
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٢٦
نیمه شب: ٢٢:٢٨:٥٦

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای زیارتگاه بی بی دوست)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای زیارتگاه بی بی دوست)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زیارتگاه بی بی دوست)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام حسن عسکری(ع)
نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (نماز یومیه و نمازهای نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم‌الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن»

اوقات شرعی ماه جاری روستای زیارتگاه بی بی دوست

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیارتگاه بی بی دوست ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زیارتگاه بی بی دوست (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیارتگاه بی بی دوست ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زیارتگاه بی بی دوست ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٤:٤٠١٢:٢١:٢٣١٨:٥٨:٣٤١٩:١٦:٣٢٢٣:٣٨:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٢٤٠٥:٤٣:٤٠١٢:٢١:١٤١٨:٥٩:١٥١٩:١٧:١٥٢٣:٣٨:١٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:١٠٠٥:٤٢:٤١١٢:٢١:٠٤١٨:٥٩:٥٦١٩:١٧:٥٨٢٣:٣٧:٥٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٥٦٠٥:٤١:٤٢١٢:٢٠:٥٦١٩:٠٠:٣٦١٩:١٨:٤١٢٣:٣٧:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٤٣٠٥:٤٠:٤٥١٢:٢٠:٤٧١٩:٠١:١٧١٩:١٩:٢٤٢٣:٣٧:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٣١٠٥:٣٩:٤٨١٢:٢٠:٤٠١٩:٠١:٥٨١٩:٢٠:٠٧٢٣:٣٧:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٢٠٠٥:٣٨:٥٣١٢:٢٠:٣٢١٩:٠٢:٣٩١٩:٢٠:٥٠٢٣:٣٦:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٠٩٠٥:٣٧:٥٨١٢:٢٠:٢٦١٩:٠٣:١٩١٩:٢١:٣٤٢٣:٣٦:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٠٠٠٥:٣٧:٠٥١٢:٢٠:١٩١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٢:١٧٢٣:٣٦:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٣٦:١٣١٢:٢٠:١٤١٩:٠٤:٤١١٩:٢٣:٠٠٢٣:٣٦:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٣٥:٢١١٢:٢٠:٠٩١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٤٤٢٣:٣٦:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٧٠٥:٣٤:٣١١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٤:٢٧٢٣:٣٥:٤٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٣٣:٤٢١٢:٢٠:٠٠١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٥:١٠٢٣:٣٥:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٢٨٠٥:٣٢:٥٤١٢:١٩:٥٧١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٥:٥٤٢٣:٣٥:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٣٢:٠٨١٢:١٩:٥٤١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٦:٣٧٢٣:٣٥:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٢٣٠٥:٣١:٢٢١٢:١٩:٥٢١٩:٠٨:٤٥١٩:٢٧:٢٠٢٣:٣٥:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٢٢٠٥:٣٠:٣٨١٢:١٩:٥٠١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٨:٠٣٢٣:٣٤:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٢٢٠٥:٢٩:٥٥١٢:١٩:٤٩١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٤٦٢٣:٣٤:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٢٤٠٥:٢٩:١٣١٢:١٩:٤٨١٩:١٠:٤٧١٩:٢٩:٢٩٢٣:٣٤:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٢٨:٣٣١٢:١٩:٤٨١٩:١١:٢٧١٩:٣٠:١٢٢٣:٣٤:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٣٢٠٥:٢٧:٥٤١٢:١٩:٤٩١٩:١٢:٠٧١٩:٣٠:٥٤٢٣:٣٤:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٦:٣٨٠٥:٢٧:١٦١٢:١٩:٥٠١٩:١٢:٤٧١٩:٣١:٣٦٢٣:٣٤:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٥:٤٥٠٥:٢٦:٣٩١٢:١٩:٥٢١٩:١٣:٢٧١٩:٣٢:١٨٢٣:٣٤:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٢٦:٠٤١٢:١٩:٥٥١٩:١٤:٠٦١٩:٣٣:٠٠٢٣:٣٤:٠٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٠٤٠٥:٢٥:٣١١٢:١٩:٥٧١٩:١٤:٤٥١٩:٣٣:٤٢٢٣:٣٤:٠١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:١٦٠٥:٢٤:٥٨١٢:٢٠:٠١١٩:١٥:٢٤١٩:٣٤:٢٣٢٣:٣٣:٥٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٣٠٠٥:٢٤:٢٧١٢:٢٠:٠٥١٩:١٦:٠٢١٩:٣٥:٠٤٢٣:٣٣:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٤٥٠٥:٢٣:٥٨١٢:٢٠:١٠١٩:١٦:٤١١٩:٣٥:٤٤٢٣:٣٣:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٠٢٠٥:٢٣:٣٠١٢:٢٠:١٥١٩:١٧:١٨١٩:٣٦:٢٤٢٣:٣٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیارتگاه بی بی دوست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیارتگاه بی بی دوست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیارتگاه بی بی دوست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زیارتگاه بی بی دوست

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای زیارتگاه بی بی دوست

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زیارتگاه بی بی دوست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیارتگاه بی بی دوست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای زیارتگاه بی بی دوست

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای زیارتگاه بی بی دوست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای زیارتگاه بی بی دوست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای زیارتگاه بی بی دوست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زیارتگاه بی بی دوست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای زیارتگاه بی بی دوست

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای زیارتگاه بی بی دوست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیارتگاه بی بی دوست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای زیارتگاه بی بی دوست

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٣٦٠٥:١١:٥٥١١:١٥:٥٨١٧:١٩:٣٢١٧:٣٦:٣٩٢٢:٣٦:٢٣
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:١٥٠٥:١٢:٣٠١١:١٥:٣٧١٧:١٨:١٥١٧:٣٥:٢١٢٢:٣٦:٠٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٥٤٠٥:١٣:٠٦١١:١٥:١٦١٧:١٦:٥٨١٧:٣٤:٠٤٢٢:٣٥:٤٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٣٣٠٥:١٣:٤١١١:١٤:٥٥١٧:١٥:٤١١٧:٣٢:٤٧٢٢:٣٥:٢٦
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:١١٠٥:١٤:١٧١١:١٤:٣٥١٧:١٤:٢٤١٧:٣١:٣١٢٢:٣٥:٠٧
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٥٠٠٥:١٤:٥٣١١:١٤:١٤١٧:١٣:٠٨١٧:٣٠:١٤٢٢:٣٤:٤٨
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٢٨٠٥:١٥:٢٩١١:١٣:٥٤١٧:١١:٥١١٧:٢٨:٥٨٢٢:٣٤:٢٩
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٠٧٠٥:١٦:٠٦١١:١٣:٣٥١٧:١٠:٣٦١٧:٢٧:٤٢٢٢:٣٤:١٠
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٤٥٠٥:١٦:٤٢١١:١٣:١٥١٧:٠٩:٢٠١٧:٢٦:٢٧٢٢:٣٣:٥١
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٢٣٠٥:١٧:١٩١١:١٢:٥٦١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٥:١٢٢٢:٣٣:٣٣
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٠١٠٥:١٧:٥٦١١:١٢:٣٧١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٣:٥٨٢٢:٣٣:١٤
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٣٩٠٥:١٨:٣٤١١:١٢:١٨١٧:٠٥:٣٥١٧:٢٢:٤٤٢٢:٣٢:٥٦
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:١٧٠٥:١٩:١١١١:١٢:٠٠١٧:٠٤:٢١١٧:٢١:٣٠٢٢:٣٢:٣٨
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٥٥٠٥:١٩:٤٩١١:١١:٤٢١٧:٠٣:٠٧١٧:٢٠:١٧٢٢:٣٢:٢٠
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٣٣٠٥:٢٠:٢٧١١:١١:٢٤١٧:٠١:٥٤١٧:١٩:٠٤٢٢:٣٢:٠٢
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:١٠٠٥:٢١:٠٦١١:١١:٠٧١٧:٠٠:٤١١٧:١٧:٥٢٢٢:٣١:٤٥
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٤٨٠٥:٢١:٤٤١١:١٠:٥٠١٦:٥٩:٢٩١٧:١٦:٤١٢٢:٣١:٢٨
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٢٢:٢٣١١:١٠:٣٤١٦:٥٨:١٧١٧:١٥:٣٠٢٢:٣١:١١
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٠٤٠٥:٢٣:٠٣١١:١٠:١٨١٦:٥٧:٠٦١٧:١٤:٢٠٢٢:٣٠:٥٤
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٢٣:٤٢١١:١٠:٠٢١٦:٥٥:٥٦١٧:١٣:١٠٢٢:٣٠:٣٨
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٢٤:٢٢١١:٠٩:٤٧١٦:٥٤:٤٦١٧:١٢:٠٢٢٢:٣٠:٢٢
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٨٠٥:٢٥:٠٢١١:٠٩:٣٣١٦:٥٣:٣٧١٧:١٠:٥٤٢٢:٣٠:٠٧
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٢٥:٤٣١١:٠٩:١٩١٦:٥٢:٢٩١٧:٠٩:٤٦٢٢:٢٩:٥٢
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٥٠٥:٢٦:٢٤١١:٠٩:٠٦١٦:٥١:٢١١٧:٠٨:٤٠٢٢:٢٩:٣٧
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٢٧:٠٦١١:٠٨:٥٣١٦:٥٠:١٤١٧:٠٧:٣٤٢٢:٢٩:٢٣
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣١٠٥:٢٧:٤٨١١:٠٨:٤١١٦:٤٩:٠٨١٧:٠٦:٢٩٢٢:٢٩:٠٩
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٠٠٥:٢٨:٣٠١١:٠٨:٢٩١٦:٤٨:٠٣١٧:٠٥:٢٦٢٢:٢٨:٥٦
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٢٩:١٣١١:٠٨:١٨١٦:٤٦:٥٨١٧:٠٤:٢٣٢٢:٢٨:٤٣
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٨٠٥:٢٩:٥٦١١:٠٨:٠٨١٦:٤٥:٥٥١٧:٠٣:٢١٢٢:٢٨:٣١
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٠٧٠٥:٣٠:٣٩١١:٠٧:٥٨١٦:٤٤:٥٣١٧:٠٢:٢٠٢٢:٢٨:٢٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زیارتگاه بی بی دوست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای زیارتگاه بی بی دوست روستای زیارتگاه بی بی دوست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای زیارتگاه بی بی دوست روستای زیارتگاه بی بی دوست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زیارتگاه بی بی دوست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زیارتگاه بی بی دوست

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زیارتگاه بی بی دوست موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زیارتگاه بی بی دوست برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زیارتگاه بی بی دوست

روستای زیارتگاه بی بی دوست بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زیارتگاه بی بی دوست
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای زیارتگاه بی بی دوست + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای زیارتگاه بی بی دوست + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زیارتگاه بی بی دوست + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا زیارتگاه بی بی دوست دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زیارتگاه بی بی دوست
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ زیارتگاه بی بی دوست دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زیارتگاه بی بی دوست ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ زیارتگاه بی بی دوست دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زیارتگاه بی بی دوست دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زیارتگاه بی بی دوست ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زیارتگاه بی بی دوست ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو