جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز زیارتگاه بی بی دوست


اذان صبح: ٠٣:٤٤:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٥:١٩:٢٨
اذان ظهر: ١٢:٢٢:١٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٥:٠٨
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٢٨

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای زیارتگاه بی بی دوست)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای زیارتگاه بی بی دوست)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زیارتگاه بی بی دوست)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

هالی تربون
دانش بدون تكامل اخلاقی خطرناك و نابود كننده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زیارتگاه بی بی دوست

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیارتگاه بی بی دوست ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زیارتگاه بی بی دوست (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زیارتگاه بی بی دوست ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زیارتگاه بی بی دوست ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٢١٠٥:٥٦:٥١١٢:٢٣:٤٤١٨:٥١:٠٥١٩:٠٨:٤٠٢٣:٤٢:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٠١٠٥:٥٥:٤٣١٢:٢٣:٢٩١٨:٥١:٤٥١٩:٠٩:٢١٢٣:٤١:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٤٠٠٥:٥٤:٣٥١٢:٢٣:١٥١٨:٥٢:٢٤١٩:١٠:٠٣٢٣:٤١:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٢٠٠٥:٥٣:٢٧١٢:٢٣:٠١١٨:٥٣:٠٤١٩:١٠:٤٤٢٣:٤١:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٠١٠٥:٥٢:٢١١٢:٢٢:٤٨١٨:٥٣:٤٤١٩:١١:٢٦٢٣:٤٠:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥١:١٥١٢:٢٢:٣٥١٨:٥٤:٢٣١٩:١٢:٠٨٢٣:٤٠:٢٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٠:٠٩١٢:٢٢:٢٢١٨:٥٥:٠٣١٩:١٢:٥٠٢٣:٤٠:٠٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٤٩:٠٥١٢:٢٢:١٠١٨:٥٥:٤٣١٩:١٣:٣٢٢٣:٣٩:٤٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٤٨:٠١١٢:٢١:٥٨١٨:٥٦:٢٣١٩:١٤:١٤٢٣:٣٩:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٢٩٠٥:٤٦:٥٨١٢:٢١:٤٧١٨:٥٧:٠٣١٩:١٤:٥٦٢٣:٣٩:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:١٣٠٥:٤٥:٥٦١٢:٢١:٣٦١٨:٥٧:٤٤١٩:١٥:٣٨٢٣:٣٨:٥٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٤:٥٤١٢:٢١:٢٥١٨:٥٨:٢٤١٩:١٦:٢١٢٣:٣٨:٣٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٤٢٠٥:٤٣:٥٤١٢:٢١:١٥١٨:٥٩:٠٤١٩:١٧:٠٤٢٣:٣٨:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٢:٥٤١٢:٢١:٠٦١٨:٥٩:٤٥١٩:١٧:٤٦٢٣:٣٧:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:١٣٠٥:٤١:٥٥١٢:٢٠:٥٧١٩:٠٠:٢٥١٩:١٨:٢٩٢٣:٣٧:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٠٠٠٥:٤٠:٥٨١٢:٢٠:٤٨١٩:٠١:٠٦١٩:١٩:١٢٢٣:٣٧:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٣:٤٧٠٥:٤٠:٠١١٢:٢٠:٤٠١٩:٠١:٤٦١٩:١٩:٥٥٢٣:٣٧:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٣٦٠٥:٣٩:٠٥١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٢:٢٧١٩:٢٠:٣٨٢٣:٣٦:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٢٥٠٥:٣٨:١٠١٢:٢٠:٢٦١٩:٠٣:٠٨١٩:٢١:٢٢٢٣:٣٦:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:١٦٠٥:٣٧:١٧١٢:٢٠:٢٠١٩:٠٣:٤٩١٩:٢٢:٠٥٢٣:٣٦:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٣٦:٢٤١٢:٢٠:١٤١٩:٠٤:٣٠١٩:٢٢:٤٨٢٣:٣٦:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٥٩٠٥:٣٥:٣٣١٢:٢٠:٠٩١٩:٠٥:١١١٩:٢٣:٣٢٢٣:٣٦:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٣٤:٤٢١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٥:٥٢١٩:٢٤:١٥٢٣:٣٥:٤٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٣٣:٥٣١٢:٢٠:٠٠١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٤:٥٩٢٣:٣٥:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٣٣:٠٥١٢:١٩:٥٧١٩:٠٧:١٣١٩:٢٥:٤٢٢٣:٣٥:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٣٩٠٥:٣٢:١٨١٢:١٩:٥٤١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٦:٢٦٢٣:٣٥:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٣١:٣٢١٢:١٩:٥٢١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٧:٠٩٢٣:٣٥:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٣٦٠٥:٣٠:٤٨١٢:١٩:٥٠١٩:٠٩:١٦١٩:٢٧:٥٢٢٣:٣٤:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٣٦٠٥:٣٠:٠٥١٢:١٩:٤٩١٩:٠٩:٥٧١٩:٢٨:٣٦٢٣:٣٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زیارتگاه بی بی دوست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زیارتگاه بی بی دوست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زیارتگاه بی بی دوست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زیارتگاه بی بی دوست

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای زیارتگاه بی بی دوست

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زیارتگاه بی بی دوست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیارتگاه بی بی دوست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای زیارتگاه بی بی دوست

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای زیارتگاه بی بی دوست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای زیارتگاه بی بی دوست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای زیارتگاه بی بی دوست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زیارتگاه بی بی دوست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زیارتگاه بی بی دوست

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای زیارتگاه بی بی دوست قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زیارتگاه بی بی دوست دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زیارتگاه بی بی دوست

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٠٠٥:٢٤:٢٧١٢:٢٠:٠٥١٩:١٦:٠٢١٩:٣٥:٠٤٢٣:٣٣:٥٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٥٠٥:٢٣:٥٨١٢:٢٠:١٠١٩:١٦:٤١١٩:٣٥:٤٤٢٣:٣٣:٥١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٢٠٥:٢٣:٣٠١٢:٢٠:١٥١٩:١٧:١٨١٩:٣٦:٢٤٢٣:٣٣:٤٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٠٠٥:٢٣:٠٣١٢:٢٠:٢٠١٩:١٧:٥٦١٩:٣٧:٠٤٢٣:٣٣:٤٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٠٠٥:٢٢:٣٨١٢:٢٠:٢٦١٩:١٨:٣٣١٩:٣٧:٤٣٢٣:٣٣:٤٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٢٠٥:٢٢:١٤١٢:٢٠:٣٣١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:٢٢٢٣:٣٣:٤٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٦٠٥:٢١:٥٢١٢:٢٠:٤٠١٩:١٩:٤٥١٩:٣٩:٠٠٢٣:٣٣:٤٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥١٠٥:٢١:٣١١٢:٢٠:٤٨١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٩:٣٧٢٣:٣٣:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٨٠٥:٢١:١١١٢:٢٠:٥٥١٩:٢٠:٥٥١٩:٤٠:١٤٢٣:٣٣:٥١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٨٠٥:٢٠:٥٣١٢:٢١:٠٤١٩:٢١:٢٩١٩:٤٠:٥٠٢٣:٣٣:٥٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٨٠٥:٢٠:٣٧١٢:٢١:١٣١٩:٢٢:٠٣١٩:٤١:٢٥٢٣:٣٣:٥٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥١٠٥:٢٠:٢٢١٢:٢١:٢٢١٩:٢٢:٣٥١٩:٤١:٥٩٢٣:٣٤:٠١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٦٠٥:٢٠:٠٨١٢:٢١:٣١١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٢:٣٣٢٣:٣٤:٠٥
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٢٠٥:١٩:٥٦١٢:٢١:٤١١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٣:٠٦٢٣:٣٤:١٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤١٠٥:١٩:٤٥١٢:٢١:٥١١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٣:٣٨٢٣:٣٤:١٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢١٠٥:١٩:٣٥١٢:٢٢:٠٢١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٤:٠٩٢٣:٣٤:٢١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٤٠٥:١٩:٢٨١٢:٢٢:١٢١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٤:٣٩٢٣:٣٤:٢٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٨٠٥:١٩:٢١١٢:٢٢:٢٤١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٥:٠٩٢٣:٣٤:٣٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٤٠٥:١٩:١٦١٢:٢٢:٣٥١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٥:٣٧٢٣:٣٤:٤٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٣٠٥:١٩:١٣١٢:٢٢:٤٧١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٦:٠٤٢٣:٣٤:٥١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٣٠٥:١٩:١٠١٢:٢٢:٥٩١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:٣١٢٣:٣٥:٠٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٦٠٥:١٩:١٠١٢:٢٣:١١١٩:٢٧:١٩١٩:٤٦:٥٦٢٣:٣٥:٠٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٠٠٥:١٩:١٠١٢:٢٣:٢٣١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٧:٢٠٢٣:٣٥:١٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٧٠٥:١٩:١٣١٢:٢٣:٣٦١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٤٣٢٣:٣٥:٣٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٥٠٥:١٩:١٦١٢:٢٣:٤٨١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٨:٠٥٢٣:٣٥:٤١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٦٠٥:١٩:٢١١٢:٢٤:٠١١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٨:٢٥٢٣:٣٥:٥٢
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٨٠٥:١٩:٢٧١٢:٢٤:١٤١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٨:٤٥٢٣:٣٦:٠٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٣٠٥:١٩:٣٥١٢:٢٤:٢٧١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٩:٠٣٢٣:٣٦:١٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٩٠٥:١٩:٤٤١٢:٢٤:٤٠١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٩:٢٠٢٣:٣٦:٢٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:١٨٠٥:١٩:٥٤١٢:٢٤:٥٣١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٩:٣٥٢٣:٣٦:٤١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٨٠٥:٢٠:٠٥١٢:٢٥:٠٧١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٩:٤٩٢٣:٣٦:٥٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زیارتگاه بی بی دوست

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زیارتگاه بی بی دوست روستای زیارتگاه بی بی دوست در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زیارتگاه بی بی دوست روستای زیارتگاه بی بی دوست بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زیارتگاه بی بی دوست را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زیارتگاه بی بی دوست

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زیارتگاه بی بی دوست موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زیارتگاه بی بی دوست برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زیارتگاه بی بی دوست

روستای زیارتگاه بی بی دوست بر روی نقشه

روستای زیارتگاه بی بی دوست بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زیارتگاه بی بی دوست
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای زیارتگاه بی بی دوست + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای زیارتگاه بی بی دوست + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زیارتگاه بی بی دوست + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق زیارتگاه بی بی دوست
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زیارتگاه بی بی دوست ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زیارتگاه بی بی دوست ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا زیارتگاه بی بی دوست دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ زیارتگاه بی بی دوست دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا زیارتگاه بی بی دوست دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زیارتگاه بی بی دوست
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زیارتگاه بی بی دوست

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زیارتگاه بی بی دوست یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو