جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زیارتعلی

رودان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز زیارتعلی


اذان صبح: ٠٤:٥٤:٢١
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٩
اذان ظهر: ١١:٥٤:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:٤٠
اذان مغرب: ١٧:٥٤:٢٩
نیمه شب: ٢٣:١٥:٣٤

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زیارتعلی (شهرستان رودان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ شهر زیارتعلی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر زیارتعلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زیارتعلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

امام حسن عسکری(ع)
از جمله تواضع و فروتنی، سلام كردن بر هر كسی است كه بر او میگذری، و نشستن در پایین مجلس است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زیارتعلی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زیارتعلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زیارتعلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زیارتعلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زیارتعلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زیارتعلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٤٦٠٦:٠٧:١١١٢:٣٩:٠١١٩:١١:١٥١٩:٢٨:٣٣٢٣:٥٧:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٠٦:١٦١٢:٣٨:٥١١٩:١١:٤٩١٩:٢٩:٠٩٢٣:٥٧:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٥:٢٣١٢:٣٨:٤١١٩:١٢:٢٤١٩:٢٩:٤٦٢٣:٥٧:٢٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٤:٢٩١٢:٣٨:٣٢١٩:١٢:٥٨١٩:٣٠:٢٢٢٣:٥٧:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٣:٣٧١٢:٣٨:٢٣١٩:١٣:٣٣١٩:٣٠:٥٩٢٣:٥٦:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٢:٤٦١٢:٣٨:١٥١٩:١٤:٠٧١٩:٣١:٣٦٢٣:٥٦:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠١:٥٦١٢:٣٨:٠٧١٩:١٤:٤٢١٩:٣٢:١٣٢٣:٥٦:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠١:٠٦١٢:٣٨:٠٠١٩:١٥:١٧١٩:٣٢:٥٠٢٣:٥٦:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٠:١٨١٢:٣٧:٥٣١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:٢٧٢٣:٥٥:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٠٦٠٥:٥٩:٣٠١٢:٣٧:٤٧١٩:١٦:٢٧١٩:٣٤:٠٤٢٣:٥٥:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠٦٠٥:٥٨:٤٣١٢:٣٧:٤١١٩:١٧:٠٢١٩:٣٤:٤١٢٣:٥٥:٣٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٧:٥٨١٢:٣٧:٣٦١٩:١٧:٣٧١٩:٣٥:١٨٢٣:٥٥:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٧:١٤١٢:٣٧:٣٢١٩:١٨:١٢١٩:٣٥:٥٦٢٣:٥٥:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١١٠٥:٥٦:٣٠١٢:٣٧:٢٨١٩:١٨:٤٧١٩:٣٦:٣٣٢٣:٥٥:٠١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٤٠٥:٥٥:٤٨١٢:٣٧:٢٤١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:١١٢٣:٥٤:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٧:٢١١٩:١٩:٥٧١٩:٣٧:٤٨٢٣:٥٤:٤١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣٧:١٩١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٨:٢٦٢٣:٥٤:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٣:٤٨١٢:٣٧:١٨١٩:٢١:٠٨١٩:٣٩:٠٣٢٣:٥٤:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٣:١٠١٢:٣٧:١٦١٩:٢١:٤٣١٩:٣٩:٤١٢٣:٥٤:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٢:٣٣١٢:٣٧:١٦١٩:٢٢:١٨١٩:٤٠:١٨٢٣:٥٤:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥١:٥٨١٢:٣٧:١٦١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٠:٥٥٢٣:٥٤:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥١:٢٤١٢:٣٧:١٧١٩:٢٣:٢٩١٩:٤١:٣٣٢٣:٥٣:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٠:٥١١٢:٣٧:١٨١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٢:١٠٢٣:٥٣:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٠:٢٠١٢:٣٧:٢٠١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:٤٧٢٣:٥٣:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٩:٤٩١٢:٣٧:٢٢١٩:٢٥:١٣١٩:٤٣:٢٤٢٣:٥٣:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:١٤٠٥:٤٩:٢٠١٢:٣٧:٢٥١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:٠٠٢٣:٥٣:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٣٣٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٤:٣٧٢٣:٥٣:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٤٨:٢٦١٢:٣٧:٣٣١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٥:١٣٢٣:٥٣:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٨:٠١١٢:٣٧:٣٧١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٥:٤٩٢٣:٥٣:٣٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٧:٣٧١٢:٣٧:٤٢١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٦:٢٥٢٣:٥٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زیارتعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زیارتعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زیارتعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زیارتعلی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر زیارتعلی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر زیارتعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زیارتعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر زیارتعلی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٠:٥٤٠٦:٣٠:٢٩١١:٥٣:٣١١٧:١٦:٥٠١٧:٣٤:٢٧٢٣:١٣:٤٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٠:٠٥١١:٥٣:٤٤١٧:١٧:٣٩١٧:٣٥:١٤٢٣:١٣:٥٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١٠:١٩٠٦:٢٩:٣٩١١:٥٣:٥٥١٧:١٨:٢٧١٧:٣٦:٠١٢٣:١٤:١٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٢٩:١٢١١:٥٤:٠٥١٧:١٩:١٦١٧:٣٦:٤٧٢٣:١٤:٢٧
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٢٨:٤٤١١:٥٤:١٥١٧:٢٠:٠٤١٧:٣٧:٣٣٢٣:١٤:٣٩
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٩:١٥٠٦:٢٨:١٤١١:٥٤:٢٤١٧:٢٠:٥٢١٧:٣٨:١٩٢٣:١٤:٥١
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٢٧:٤٣١١:٥٤:٣٢١٧:٢١:٣٩١٧:٣٩:٠٥٢٣:١٥:٠٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٢٧:١٠١١:٥٤:٣٩١٧:٢٢:٢٧١٧:٣٩:٥٠٢٣:١٥:١٢
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٢٦:٣٦١١:٥٤:٤٦١٧:٢٣:١٤١٧:٤٠:٣٦٢٣:١٥:٢٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٢٦:٠١١١:٥٤:٥١١٧:٢٤:٠١١٧:٤١:٢٠٢٣:١٥:٣٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٥:٢٤١١:٥٤:٥٦١٧:٢٤:٤٧١٧:٤٢:٠٥٢٣:١٥:٣٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٤:٤٦١١:٥٥:٠٠١٧:٢٥:٣٣١٧:٤٢:٤٩٢٣:١٥:٤٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٢٤:٠٧١١:٥٥:٠٣١٧:٢٦:١٩١٧:٤٣:٣٣٢٣:١٥:٥٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٣:٢٦١١:٥٥:٠٥١٧:٢٧:٠٤١٧:٤٤:١٧٢٣:١٥:٥٥
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٤:٤٦٠٦:٢٢:٤٥١١:٥٥:٠٧١٧:٢٧:٤٩١٧:٤٥:٠٠٢٣:١٥:٥٩
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢٢:٠٢١١:٥٥:٠٨١٧:٢٨:٣٤١٧:٤٥:٤٣٢٣:١٦:٠٣
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٣:٣١٠٦:٢١:١٨١١:٥٥:٠٨١٧:٢٩:١٨١٧:٤٦:٢٥٢٣:١٦:٠٥
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٢٠:٣٣١١:٥٥:٠٧١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٧:٠٧٢٣:١٦:٠٧
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٢:١١٠٦:١٩:٤٦١١:٥٥:٠٥١٧:٣٠:٤٥١٧:٤٧:٤٩٢٣:١٦:٠٨
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠١:٣٠٠٦:١٨:٥٩١١:٥٥:٠٣١٧:٣١:٢٩١٧:٤٨:٣١٢٣:١٦:٠٨
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٠٠:٤٧٠٦:١٨:١٠١١:٥٥:٠٠١٧:٣٢:١١١٧:٤٩:١٢٢٣:١٦:٠٧
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:١٧:٢١١١:٥٤:٥٧١٧:٣٢:٥٤١٧:٤٩:٥٣٢٣:١٦:٠٦
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٩:١٧٠٦:١٦:٣١١١:٥٤:٥٢١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٠:٣٣٢٣:١٦:٠٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٨:٣١٠٦:١٥:٣٩١١:٥٤:٤٧١٧:٣٤:١٧١٧:٥١:١٣٢٣:١٦:٠٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٤:٤٧١١:٥٤:٤٢١٧:٣٤:٥٩١٧:٥١:٥٣٢٣:١٥:٥٦
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٣:٥٤١١:٥٤:٣٥١٧:٣٥:٣٩١٧:٥٢:٣٣٢٣:١٥:٥٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٣:٠٠١١:٥٤:٢٨١٧:٣٦:٢٠١٧:٥٣:١٢٢٣:١٥:٤٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٥:١٣٠٦:١٢:٠٥١١:٥٤:٢١١٧:٣٧:٠٠١٧:٥٣:٥١٢٣:١٥:٤١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٤:٢١٠٦:١١:٠٩١١:٥٤:١٣١٧:٣٧:٤٠١٧:٥٤:٢٩٢٣:١٥:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر زیارتعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر زیارتعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر زیارتعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زیارتعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زیارتعلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر زیارتعلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر زیارتعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زیارتعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر زیارتعلی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٣٠٦:١٤:٤٧١١:٥٤:٤٢١٧:٣٤:٥٩١٧:٥١:٥٣٢٣:١٥:٥٦
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٣:٥٤١١:٥٤:٣٥١٧:٣٥:٣٩١٧:٥٢:٣٣٢٣:١٥:٥٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٤٠٦:١٣:٠٠١١:٥٤:٢٨١٧:٣٦:٢٠١٧:٥٣:١٢٢٣:١٥:٤٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٣٠٦:١٢:٠٥١١:٥٤:٢١١٧:٣٧:٠٠١٧:٥٣:٥١٢٣:١٥:٤١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢١٠٦:١١:٠٩١١:٥٤:١٣١٧:٣٧:٤٠١٧:٥٤:٢٩٢٣:١٥:٣٤
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٠:١٢١١:٥٤:٠٤١٧:٣٨:١٩١٧:٥٥:٠٧٢٣:١٥:٢٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٠٩:١٥١١:٥٣:٥٥١٧:٣٨:٥٨١٧:٥٥:٤٥٢٣:١٥:١٨
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٩٠٦:٠٨:١٦١١:٥٣:٤٥١٧:٣٩:٣٦١٧:٥٦:٢٢٢٣:١٥:١٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٠٧:١٧١١:٥٣:٣٤١٧:٤٠:١٤١٧:٥٦:٥٩٢٣:١٥:٠٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٠٦:١٨١١:٥٣:٢٣١٧:٤٠:٥٢١٧:٥٧:٣٦٢٣:١٤:٥٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٠٥:١٧١١:٥٣:١٢١٧:٤١:٢٩١٧:٥٨:١٢٢٣:١٤:٣٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٠٤:١٦١١:٥٢:٥٩١٧:٤٢:٠٦١٧:٥٨:٤٨٢٣:١٤:٢٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٩٠٦:٠٣:١٥١١:٥٢:٤٧١٧:٤٢:٤٣١٧:٥٩:٢٤٢٣:١٤:١٦
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٨٠٦:٠٢:١٣١١:٥٢:٣٤١٧:٤٣:١٩١٨:٠٠:٠٠٢٣:١٤:٠٣
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٠١:١٠١١:٥٢:٢٠١٧:٤٣:٥٥١٨:٠٠:٣٥٢٣:١٣:٥٠
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٠:٠٦١١:٥٢:٠٦١٧:٤٤:٣٠١٨:٠١:١٠٢٣:١٣:٣٦
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤١٠٥:٥٩:٠٢١١:٥١:٥٢١٧:٤٥:٠٦١٨:٠١:٤٤٢٣:١٣:٢٢
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٨٠٥:٥٧:٥٨١١:٥١:٣٧١٧:٤٥:٤١١٨:٠٢:١٩٢٣:١٣:٠٧
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٣٠٥:٥٦:٥٣١١:٥١:٢٢١٧:٤٦:١٥١٨:٠٢:٥٣٢٣:١٢:٥١
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٨٠٥:٥٥:٤٨١١:٥١:٠٦١٧:٤٦:٤٩١٨:٠٣:٢٧٢٣:١٢:٣٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٢٠٥:٥٤:٤٢١١:٥٠:٥١١٧:٤٧:٢٤١٨:٠٤:٠٠٢٣:١٢:١٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٥٠٥:٥٣:٣٦١١:٥٠:٣٥١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٤:٣٤٢٣:١٢:٠٣
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٨٠٥:٥٢:٣٠١١:٥٠:١٨١٧:٤٨:٣١١٨:٠٥:٠٧٢٣:١١:٤٥
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٥:٥١:٢٤١١:٥٠:٠٢١٧:٤٩:٠٥١٨:٠٥:٤١٢٣:١١:٢٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥١٠٥:٥٠:١٧١١:٤٩:٤٥١٧:٤٩:٣٨١٨:٠٦:١٤٢٣:١١:١٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٢٠٥:٤٩:١٠١١:٤٩:٢٨١٧:٥٠:١١١٨:٠٦:٤٧٢٣:١٠:٥٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٣٠٥:٤٨:٠٢١١:٤٩:١٠١٧:٥٠:٤٤١٨:٠٧:٢٠٢٣:١٠:٣٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٣٠٥:٤٦:٥٥١١:٤٨:٥٣١٧:٥١:١٧١٨:٠٧:٥٣٢٣:١٠:١٥
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٣٠٥:٤٥:٤٧١١:٤٨:٣٦١٧:٥١:٤٩١٨:٠٨:٢٥٢٣:٠٩:٥٦

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زیارتعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر زیارتعلی شهر زیارتعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر زیارتعلی شهر زیارتعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زیارتعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زیارتعلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زیارتعلی

زیارت‌علی نام شهری است در بخش رودخانه از توابع شهرستان رودان در استان هرمزگان در جنوب ایران واقع است

شهر زیارتعلی در ویکیپدیا

شهر زیارتعلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زیارتعلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زیارتعلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زیارتعلی بر روی نقشه

شهر زیارتعلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زیارتعلی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زیارتعلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زیارتعلی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر زیارتعلی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر زیارتعلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زیارتعلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زیارتعلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زیارتعلی رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زیارتعلی
زمان پخش اذان مستقیم به افق زیارتعلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زیارتعلی
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ زیارتعلی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق زیارتعلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زیارتعلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زیارتعلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زیارتعلی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زیارتعلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو