جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زیارتعلی

رودان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز زیارتعلی


اذان صبح: ٠٤:١٢:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٠٤
اذان ظهر: ١١:٣٣:٤٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٠٣
اذان مغرب: ١٧:٥٤:٣٩
نیمه شب: ٢٢:٥٥:٢٦

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زیارتعلی (شهرستان رودان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ شهر زیارتعلی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر زیارتعلی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زیارتعلی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

پوسه نه
تنبلی، آدمی را خیال پرست بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زیارتعلی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زیارتعلی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زیارتعلی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زیارتعلی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زیارتعلی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زیارتعلی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٥:٢٣١٢:٣٨:٤١١٩:١٢:٢٤١٩:٢٩:٤٦٢٣:٥٧:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٠٤:٢٩١٢:٣٨:٣٢١٩:١٢:٥٨١٩:٣٠:٢٢٢٣:٥٧:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٢١٠٦:٠٣:٣٧١٢:٣٨:٢٣١٩:١٣:٣٣١٩:٣٠:٥٩٢٣:٥٦:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٢:٤٦١٢:٣٨:١٥١٩:١٤:٠٧١٩:٣١:٣٦٢٣:٥٦:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠١:٥٦١٢:٣٨:٠٧١٩:١٤:٤٢١٩:٣٢:١٣٢٣:٥٦:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠١:٠٦١٢:٣٨:٠٠١٩:١٥:١٧١٩:٣٢:٥٠٢٣:٥٦:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٠:١٨١٢:٣٧:٥٣١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:٢٧٢٣:٥٥:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٠٦٠٥:٥٩:٣٠١٢:٣٧:٤٧١٩:١٦:٢٧١٩:٣٤:٠٤٢٣:٥٥:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠٦٠٥:٥٨:٤٣١٢:٣٧:٤١١٩:١٧:٠٢١٩:٣٤:٤١٢٣:٥٥:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٧:٥٨١٢:٣٧:٣٦١٩:١٧:٣٧١٩:٣٥:١٨٢٣:٥٥:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٧:١٤١٢:٣٧:٣٢١٩:١٨:١٢١٩:٣٥:٥٦٢٣:٥٥:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:١١٠٥:٥٦:٣٠١٢:٣٧:٢٨١٩:١٨:٤٧١٩:٣٦:٣٣٢٣:٥٥:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٤٠٥:٥٥:٤٨١٢:٣٧:٢٤١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:١١٢٣:٥٤:٥١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٧:٢١١٩:١٩:٥٧١٩:٣٧:٤٨٢٣:٥٤:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٥٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣٧:١٩١٩:٢٠:٣٣١٩:٣٨:٢٦٢٣:٥٤:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣٢٠٥:٥٣:٤٨١٢:٣٧:١٨١٩:٢١:٠٨١٩:٣٩:٠٣٢٣:٥٤:٢٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٣:١٠١٢:٣٧:١٦١٩:٢١:٤٣١٩:٣٩:٤١٢٣:٥٤:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٢:٣٣١٢:٣٧:١٦١٩:٢٢:١٨١٩:٤٠:١٨٢٣:٥٤:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥١:٥٨١٢:٣٧:١٦١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٠:٥٥٢٣:٥٤:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥١:٢٤١٢:٣٧:١٧١٩:٢٣:٢٩١٩:٤١:٣٣٢٣:٥٣:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٠:٥١١٢:٣٧:١٨١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٢:١٠٢٣:٥٣:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٠:٢٠١٢:٣٧:٢٠١٩:٢٤:٣٨١٩:٤٢:٤٧٢٣:٥٣:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٤٩:٤٩١٢:٣٧:٢٢١٩:٢٥:١٣١٩:٤٣:٢٤٢٣:٥٣:٤٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:١٤٠٥:٤٩:٢٠١٢:٣٧:٢٥١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:٠٠٢٣:٥٣:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٣٣٠٥:٤٨:٥٢١٢:٣٧:٢٩١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٤:٣٧٢٣:٥٣:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٤٨:٢٦١٢:٣٧:٣٣١٩:٢٦:٥٦١٩:٤٥:١٣٢٣:٥٣:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:١٦٠٥:٤٨:٠١١٢:٣٧:٣٧١٩:٢٧:٣٠١٩:٤٥:٤٩٢٣:٥٣:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٧:٣٧١٢:٣٧:٤٢١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٦:٢٥٢٣:٥٣:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٩:٠٤٠٥:٤٧:١٤١٢:٣٧:٤٨١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٧:٠٠٢٣:٥٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زیارتعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زیارتعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زیارتعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زیارتعلی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر زیارتعلی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زیارتعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زیارتعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر زیارتعلی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر زیارتعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر زیارتعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر زیارتعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زیارتعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زیارتعلی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زیارتعلی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر زیارتعلی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زیارتعلی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زیارتعلی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٤:٥٧١٢:٤٣:٣٩١٩:١١:٥٧١٩:٢٩:٠٤٠٠:٠٣:٢٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٧٠٦:١٥:٢٧١٢:٤٣:٢٣١٩:١٠:٥٥١٩:٢٨:٠١٠٠:٠٣:١٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٨٠٦:١٥:٥٦١٢:٤٣:٠٧١٩:٠٩:٥٣١٩:٢٦:٥٧٠٠:٠٣:٠٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٦:٢٦١٢:٤٢:٥٠١٩:٠٨:٥١١٩:٢٥:٥٢٠٠:٠٢:٥٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٦:٥٥١٢:٤٢:٣٣١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٤:٤٧٠٠:٠٢:٤٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:١٧:٢٤١٢:٤٢:١٦١٩:٠٦:٤٣١٩:٢٣:٤٢٠٠:٠٢:٣٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٧٠٦:١٧:٥٣١٢:٤١:٥٨١٩:٠٥:٣٩١٩:٢٢:٣٦٠٠:٠٢:١٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:١٨:٢٢١٢:٤١:٤٠١٩:٠٤:٣٤١٩:٢١:٢٩٠٠:٠٢:٠٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٥٠٦:١٨:٥١١٢:٤١:٢٢١٩:٠٣:٢٨١٩:٢٠:٢٢٠٠:٠١:٥١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٣٠٦:١٩:١٩١٢:٤١:٠٣١٩:٠٢:٢٢١٩:١٩:١٥٠٠:٠١:٣٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:١٩:٤٨١٢:٤٠:٤٤١٩:٠١:١٥١٩:١٨:٠٧٠٠:٠١:٢٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٠:١٦١٢:٤٠:٢٥١٩:٠٠:٠٨١٩:١٦:٥٨٠٠:٠١:٠٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٠:٤٤١٢:٤٠:٠٥١٨:٥٩:٠١١٩:١٥:٥٠٠٠:٠٠:٥٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢١:١٢١٢:٣٩:٤٥١٨:٥٧:٥٣١٩:١٤:٤٠٠٠:٠٠:٣٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢١:٤٠١٢:٣٩:٢٥١٨:٥٦:٤٥١٩:١٣:٣١٠٠:٠٠:٢٠
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٢:٠٨١٢:٣٩:٠٥١٨:٥٥:٣٦١٩:١٢:٢١٠٠:٠٠:٠٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٢:٣٦١٢:٣٨:٤٤١٨:٥٤:٢٧١٩:١١:١١٢٣:٥٩:٤٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٥٠٦:٢٣:٠٤١٢:٣٨:٢٣١٨:٥٣:١٨١٩:١٠:٠١٢٣:٥٩:٢٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٣:٣١١٢:٣٨:٠٣١٨:٥٢:٠٨١٩:٠٨:٥١٢٣:٥٩:١١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٥٠٦:٢٣:٥٩١٢:٣٧:٤١١٨:٥٠:٥٩١٩:٠٧:٤٠٢٣:٥٨:٥٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٢٤:٢٧١٢:٣٧:٢٠١٨:٤٩:٤٩١٩:٠٦:٢٩٢٣:٥٨:٣٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٢٤:٥٤١٢:٣٦:٥٩١٨:٤٨:٣٨١٩:٠٥:١٨٢٣:٥٨:١٧
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٢٥:٢٢١٢:٣٦:٣٨١٨:٤٧:٢٨١٩:٠٤:٠٧٢٣:٥٧:٥٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٢٥:٤٩١٢:٣٦:١٦١٨:٤٦:١٨١٩:٠٢:٥٦٢٣:٥٧:٤٠
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٢٦:١٧١٢:٣٥:٥٥١٨:٤٥:٠٧١٩:٠١:٤٥٢٣:٥٧:٢١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٢٦:٤٤١٢:٣٥:٣٣١٨:٤٣:٥٧١٩:٠٠:٣٤٢٣:٥٧:٠٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٨٠٦:٢٧:١٢١٢:٣٥:١٢١٨:٤٢:٤٦١٨:٥٩:٢٢٢٣:٥٦:٤٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٠٠٦:٢٧:٤٠١٢:٣٤:٥٠١٨:٤١:٣٥١٨:٥٨:١١٢٣:٥٦:٢٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٢٠٦:٢٨:٠٨١٢:٣٤:٢٩١٨:٤٠:٢٥١٨:٥٧:٠٠٢٣:٥٦:٠٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٤٠٦:٢٨:٣٦١٢:٣٤:٠٧١٨:٣٩:١٤١٨:٥٥:٤٩٢٣:٢٥:٤٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٢:١٦٠٥:٢٩:٠٤١١:٣٣:٤٦١٧:٣٨:٠٣١٧:٥٤:٣٩٢٢:٥٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زیارتعلی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زیارتعلی شهر زیارتعلی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زیارتعلی شهر زیارتعلی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زیارتعلی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زیارتعلی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زیارتعلی

زیارت‌علی نام شهری است در بخش رودخانه از توابع شهرستان رودان در استان هرمزگان در جنوب ایران واقع است

شهر زیارتعلی در ویکیپدیا

شهر زیارتعلی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زیارتعلی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زیارتعلی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زیارتعلی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زیارتعلی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زیارتعلی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زیارتعلی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر زیارتعلی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر زیارتعلی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زیارتعلی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زیارتعلی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زیارتعلی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زیارتعلی
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ زیارتعلی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زیارتعلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق زیارتعلی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زیارتعلی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زیارتعلی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زیارتعلی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا زیارتعلی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زیارتعلی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو