جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زچ بالا

کاکاوند غربی | دلفان | لرستان | ایران

اوقات شرعی امروز زچ بالا


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٠٢
اذان ظهر: ١٣:١٦:٥٤
غروب آفتاب: ٢٠:٢٤:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٤٤:١٥
نیمه شب: ٠٠:٢٧:٠٢

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زچ بالا (شهرستان دلفان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای زچ بالا)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای زچ بالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زچ بالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل لاتین
ازدواج مانند نردبان است؛ هر چه آن را بیشتر خم كنید، بهتر می توانید بالا بروید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زچ بالا

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زچ بالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زچ بالا ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زچ بالا (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زچ بالا ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زچ بالا ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٩:٤٩١٣:١٩:٤١١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٣٦:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٢٦٠٦:٤٨:٣٤١٣:١٩:٢٧١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٣٥:٥٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٤٧:١٩١٣:١٩:١٣١٩:٥١:٣٩٢٠:٠٩:٥٦٠٠:٣٥:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٢٨٠٦:٤٦:٠٥١٣:١٨:٥٩١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٤٥٠٠:٣٥:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٠٠٠٦:٤٤:٥٢١٣:١٨:٤٥١٩:٥٣:١١٢٠:١١:٣٣٠٠:٣٤:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٣:٣٩١٣:١٨:٣٢١٩:٥٣:٥٨٢٠:١٢:٢٢٠٠:٣٤:٣١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٢:٢٨١٣:١٨:٢٠١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:١١٠٠:٣٤:١١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٣٨٠٦:٤١:١٧١٣:١٨:٠٧١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٥٩٠٠:٣٣:٥١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:١١٠٦:٤٠:٠٦١٣:١٧:٥٦١٩:٥٦:١٧٢٠:١٤:٤٨٠٠:٣٣:٣١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٨:٥٧١٣:١٧:٤٤١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٥:٣٧٠٠:٣٣:١٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٧:٤٨١٣:١٧:٣٣١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٦:٢٦٠٠:٣٢:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٦:٤١١٣:١٧:٢٣١٩:٥٨:٣٧٢٠:١٧:١٥٠٠:٣٢:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٣١٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٧:١٣١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٠٥٠٠:٣٢:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٣٤:٢٨١٣:١٧:٠٣٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٨:٥٤٠٠:٣١:٥٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٣٣:٢٣١٣:١٦:٥٤٢٠:٠٠:٥٧٢٠:١٩:٤٣٠٠:٣١:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣٢:١٩١٣:١٦:٤٦٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:٣٣٠٠:٣١:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠١٠٦:٣١:١٦١٣:١٦:٣٨٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:٢٢٠٠:٣١:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤١٠٦:٣٠:١٥١٣:١٦:٣١٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:١٢٠٠:٣٠:٤٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢٩:١٤١٣:١٦:٢٤٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٠١٠٠:٣٠:٣٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٨:١٤١٣:١٦:١٧٢٠:٠٤:٥١٢٠:٢٣:٥١٠٠:٣٠:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٧:١٦١٣:١٦:١٢٢٠:٠٥:٣٨٢٠:٢٤:٤١٠٠:٣٠:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢٦:١٨١٣:١٦:٠٧٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٩:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٤٠٦:٢٥:٢٢١٣:١٦:٠٢٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٦:٢٠٠٠:٢٩:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٤:٢٧١٣:١٥:٥٨٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٢٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٣:٣٤١٣:١٥:٥٥٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٢٩:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٢:٤١١٣:١٥:٥٢٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٢٨:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٢١:٥٠١٣:١٥:٥٠٢٠:١٠:١٧٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٢٨:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢١:٠٠١٣:١٥:٤٨٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٨:٣٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٢٠:١٢١٣:١٥:٤٧٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:١٥٠٠:٢٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زچ بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زچ بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زچ بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زچ بالا

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای زچ بالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زچ بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زچ بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای زچ بالا

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای زچ بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای زچ بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای زچ بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زچ بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زچ بالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زچ بالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای زچ بالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زچ بالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زچ بالا

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٣:٤٩١٣:١٦:٠٣٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٢٧:١٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٣:١٦١٣:١٦:٠٨٢٠:١٩:٢٢٢٠:٣٩:١٧٠٠:٢٧:١٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٢:٤٣١٣:١٦:١٣٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٤٠:٠١٠٠:٢٧:٠٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٣٠٦:١٢:١٣١٣:١٦:١٩٢٠:٢٠:٤٦٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٢٧:٠٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١١:٤٣١٣:١٦:٢٥٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:٢٩٠٠:٢٧:٠٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٢٠٦:١١:١٦١٣:١٦:٣١٢٠:٢٢:٠٧٢٠:٤٢:١١٠٠:٢٧:٠٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٨٠٦:١٠:٤٩١٣:١٦:٣٨٢٠:٢٢:٤٧٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٢٧:٠٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٧٠٦:١٠:٢٥١٣:١٦:٤٦٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٣:٣٥٠٠:٢٧:٠٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٨٠٦:١٠:٠٢١٣:١٦:٥٤٢٠:٢٤:٠٤٢٠:٤٤:١٥٠٠:٢٧:٠٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٦:٠٩:٤٠١٣:١٧:٠٢٢٠:٢٤:٤١٢٠:٤٤:٥٥٠٠:٢٧:٠٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٩:٢١١٣:١٧:١١٢٠:٢٥:١٨٢٠:٤٥:٣٣٠٠:٢٧:٠٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٩:٠٢١٣:١٧:٢٠٢٠:٢٥:٥٤٢٠:٤٦:١١٠٠:٢٧:٠٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٨:٤٦١٣:١٧:٣٠٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٦:٤٨٠٠:٢٧:١١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٣٠٦:٠٨:٣١١٣:١٧:٤٠٢٠:٢٧:٠٣٢٠:٤٧:٢٤٠٠:٢٧:١٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٨:١٧١٣:١٧:٥٠٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٧:٥٩٠٠:٢٧:١٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٨:٠٥١٣:١٨:٠٠٢٠:٢٨:٠٨٢٠:٤٨:٣٣٠٠:٢٧:٢٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٠٠٦:٠٧:٥٥١٣:١٨:١١٢٠:٢٨:٣٩٢٠:٤٩:٠٦٠٠:٢٧:٣٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٧:٤٦١٣:١٨:٢٢٢٠:٢٩:٠٩٢٠:٤٩:٣٧٠٠:٢٧:٣٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٧:٣٩١٣:١٨:٣٤٢٠:٢٩:٣٩٢٠:٥٠:٠٨٠٠:٢٧:٤٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٧:٣٣١٣:١٨:٤٥٢٠:٣٠:٠٧٢٠:٥٠:٣٧٠٠:٢٧:٥١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٧:٣٠١٣:١٨:٥٧٢٠:٣٠:٣٤٢٠:٥١:٠٥٠٠:٢٧:٥٩
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٤٠٦:٠٧:٢٧١٣:١٩:٠٩٢٠:٣٠:٥٩٢٠:٥١:٣٢٠٠:٢٨:٠٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٧:٢٦١٣:١٩:٢٢٢٠:٣١:٢٤٢٠:٥١:٥٨٠٠:٢٨:١٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٧:٢٧١٣:١٩:٣٤٢٠:٣١:٤٨٢٠:٥٢:٢٢٠٠:٢٨:٢٦
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٥٠٦:٠٧:٣٠١٣:١٩:٤٧٢٠:٣٢:١٠٢٠:٥٢:٤٥٠٠:٢٨:٣٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠٧:٣٣١٣:٢٠:٠٠٢٠:٣٢:٣١٢٠:٥٣:٠٧٠٠:٢٨:٤٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٥٠٦:٠٧:٣٩١٣:٢٠:١٣٢٠:٣٢:٥٠٢٠:٥٣:٢٧٠٠:٢٨:٥٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٧:٤٦١٣:٢٠:٢٦٢٠:٣٣:٠٩٢٠:٥٣:٤٥٠٠:٢٩:١١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠٧:٥٤١٣:٢٠:٣٩٢٠:٣٣:٢٦٢٠:٥٤:٠٣٠٠:٢٩:٢٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢١٠٦:٠٨:٠٤١٣:٢٠:٥٢٢٠:٣٣:٤١٢٠:٥٤:١٩٠٠:٢٩:٣٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠٨:١٥١٣:٢١:٠٥٢٠:٣٣:٥٦٢٠:٥٤:٣٣٠٠:٢٩:٤٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زچ بالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زچ بالا روستای زچ بالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زچ بالا روستای زچ بالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زچ بالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زچ بالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زچ بالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زچ بالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زچ بالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زچ بالا

روستای زچ بالا بر روی نقشه

روستای زچ بالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زچ بالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زچ بالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زچ بالا
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای زچ بالا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای زچ بالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زچ بالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زچ بالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زچ بالا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زچ بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ زچ بالا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زچ بالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زچ بالا
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ زچ بالا دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زچ بالا
زمان پخش اذان زنده به افق زچ بالا
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زچ بالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زچ بالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو