جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زورازما

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز زورازما

اذان صبح: ٠٥:٤٢:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٠١
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٢٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٠:٠٨
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٢١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤١:٢٠

سه شنبه ٠٧ بهمن ١٣٩٩
١٢ جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٦ ژانویه ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زورازما (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ بهمن ٩٩ روستای زورازما)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٩ روستای زورازما)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زورازما)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لرد چسترفیلد
اگر می توانی، خردمندتر از بقیه ی مردم باش؛ ولی در این مورد، چیزی به آنها نگو.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زورازما

اوقات شرعی بهمن ٩٩ | اوقات شرعی ژانویه ٢١ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زورازما در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زورازما ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زورازما (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زورازما ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زورازما
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٥٤٠٦:٤٣:١٩١٣:١٠:٠٨١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٥:٠٠٠٠:٢٨:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٢:١٠١٣:٠٩:٥٣١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٥:٤١٠٠:٢٨:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:١٣٠٦:٤١:٠٢١٣:٠٩:٣٩١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٢٢٠٠:٢٧:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٥٣٠٦:٣٩:٥٥١٣:٠٩:٢٥١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٠٣٠٠:٢٧:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٨:٤٩١٣:٠٩:١٢١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٧:٤٥٠٠:٢٧:٠٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:١٥٠٦:٣٧:٤٣١٣:٠٨:٥٩١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٨:٢٦٠٠:٢٦:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٥٧٠٦:٣٦:٣٨١٣:٠٨:٤٦١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٠٨٠٠:٢٦:٣١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٣٩٠٦:٣٥:٣٤١٣:٠٨:٣٤١٩:٤٢:٠٣١٩:٥٩:٥٠٠٠:٢٦:١٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٤:٣٠١٣:٠٨:٢٢١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٢٥:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٣:٢٧١٣:٠٨:١١١٩:٤٣:٢٢٢٠:٠١:١٤٠٠:٢٥:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٤٨٠٦:٣٢:٢٥١٣:٠٨:٠٠١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠١:٥٦٠٠:٢٥:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣١:٢٤١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٢:٣٩٠٠:٢٥:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:١٧٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٣:٢١٠٠:٢٤:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٩:٢٤١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٢٤:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٤٩٠٦:٢٨:٢٦١٣:٠٧:٢١١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٤:٤٦٠٠:٢٤:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٣٦٠٦:٢٧:٢٨١٣:٠٧:١٢١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٥:٢٩٠٠:٢٣:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٢٦:٣٢١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:١٢٠٠:٢٣:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٥:٣٦١٣:٠٦:٥٧١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٦:٥٥٠٠:٢٣:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٤:٤١١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٩:٢٥٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٢٣:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٣:٤٨١٣:٠٦:٤٤١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٨:٢١٠٠:٢٢:٥٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٢:٥٦١٣:٠٦:٣٨١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٠٥٠٠:٢٢:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٧٠٦:٢٢:٠٤١٣:٠٦:٣٣١٩:٥١:٢٨٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٢٢:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢١:١٤١٣:٠٦:٢٩١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٠:٣١٠٠:٢٢:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٦:٢٥١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:١٤٠٠:٢٢:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢١٠٦:١٩:٣٧١٣:٠٦:٢١١٩:٥٣:٣٠٢٠:١١:٥٨٠٠:٢١:٥٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٨٠٦:١٨:٥١١٣:٠٦:١٨١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٤١٠٠:٢١:٤٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٨:٠٥١٣:٠٦:١٦١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٢٤٠٠:٢١:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٧:٢١١٣:٠٦:١٥١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٤:٠٧٠٠:٢١:٢٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٦٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٦:١٣١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٥٠٠٠:٢١:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زورازما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زورازما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زورازما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زورازما

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری روستای زورازما

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زورازما قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زورازما دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ قمری روستای زورازما

رجب
جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
جمادی الاول

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
روستای زورازما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای زورازما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤٢ هـ.ق روستای زورازما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زورازما را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زورازما برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی روستای زورازما

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ م روستای زورازما قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زورازما دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی روستای زورازما

فوریه
ژانویه ٢٠٢١ م
دسامبر

دانلود اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ روستای زورازما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی روستای زورازما روستای زورازما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ میلادی روستای زورازما روستای زورازما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای زورازما را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زورازما برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی روستای زورازما

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ هـ.ش روستای زورازما قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زورازما دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی روستای زورازما

اسفند
بهمن ١٣٩٩ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٠٠٧:٠٧:٢١١٢:٢٠:٥٥١٧:٣٤:٤٥١٧:٥٣:١١٢٣:٣٩:٣١
٠٢ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤٤:١٨٠٧:٠٧:٠٢١٢:٢١:١٢١٧:٣٥:٣٩١٧:٥٤:٠٣٢٣:٣٩:٥١
٠٣ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠٤٠٧:٠٦:٤١١٢:٢١:٢٨١٧:٣٦:٣٢١٧:٥٤:٥٤٢٣:٤٠:١١
٠٤ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٩٠٧:٠٦:١٨١٢:٢١:٤٤١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٥:٤٦٢٣:٤٠:٢٩
٠٥ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤٣:٣٣٠٧:٠٥:٥٤١٢:٢١:٥٨١٧:٣٨:٢٠١٧:٥٦:٣٨٢٣:٤٠:٤٧
٠٦ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٤٠٧:٠٥:٢٨١٢:٢٢:١٢١٧:٣٩:١٤١٧:٥٧:٣٠٢٣:٤١:٠٤
٠٧ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٥٠٧:٠٥:٠١١٢:٢٢:٢٥١٧:٤٠:٠٨١٧:٥٨:٢١٢٣:٤١:٢٠
٠٨ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤٢:٣٣٠٧:٠٤:٣٢١٢:٢٢:٣٧١٧:٤١:٠١١٧:٥٩:١٣٢٣:٤١:٣٦
٠٩ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٠٠٧:٠٤:٠٢١٢:٢٢:٤٩١٧:٤١:٥٥١٨:٠٠:٠٥٢٣:٤١:٥٠
١٠ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٣:٢٩١٢:٢٢:٥٩١٧:٤٢:٤٩١٨:٠٠:٥٦٢٣:٤٢:٠٤
١١ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠٢:٥٦١٢:٢٣:٠٩١٧:٤٣:٤٢١٨:٠١:٤٧٢٣:٤٢:١٧
١٢ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤٠:٥٢٠٧:٠٢:٢١١٢:٢٣:١٨١٧:٤٤:٣٥١٨:٠٢:٣٩٢٣:٤٢:٢٩
١٣ بهمن ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٣٠٧:٠١:٤٤١٢:٢٣:٢٦١٧:٤٥:٢٩١٨:٠٣:٣٠٢٣:٤٢:٤١
١٤ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٣٠٧:٠١:٠٦١٢:٢٣:٣٤١٧:٤٦:٢٢١٨:٠٤:٢١٢٣:٤٢:٥١
١٥ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٩:٢١٠٧:٠٠:٢٧١٢:٢٣:٤٠١٧:٤٧:١٤١٨:٠٥:١١٢٣:٤٣:٠١
١٦ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٨:٤٧٠٦:٥٩:٤٦١٢:٢٣:٤٦١٧:٤٨:٠٧١٨:٠٦:٠٢٢٣:٤٣:١٠
١٧ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٢٠٦:٥٩:٠٤١٢:٢٣:٥١١٧:٤٨:٥٩١٨:٠٦:٥٢٢٣:٤٣:١٨
١٨ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٦٠٦:٥٨:٢٠١٢:٢٣:٥٥١٧:٤٩:٥٢١٨:٠٧:٤٢٢٣:٤٣:٢٥
١٩ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٨٠٦:٥٧:٣٦١٢:٢٣:٥٩١٧:٥٠:٤٤١٨:٠٨:٣٢٢٣:٤٣:٣١
٢٠ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٦:١٩٠٦:٥٦:٥٠١٢:٢٤:٠١١٧:٥١:٣٥١٨:٠٩:٢٢٢٣:٤٣:٣٧
٢١ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٥:٣٨٠٦:٥٦:٠٢١٢:٢٤:٠٣١٧:٥٢:٢٦١٨:١٠:١١٢٣:٤٣:٤١
٢٢ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٦٠٦:٥٥:١٤١٢:٢٤:٠٤١٧:٥٣:١٧١٨:١١:٠٠٢٣:٤٣:٤٥
٢٣ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٤:١٣٠٦:٥٤:٢٤١٢:٢٤:٠٤١٧:٥٤:٠٨١٨:١١:٤٩٢٣:٤٣:٤٨
٢٤ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٣:٢٨٠٦:٥٣:٣٣١٢:٢٤:٠٤١٧:٥٤:٥٩١٨:١٢:٣٨٢٣:٤٣:٥٠
٢٥ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٢:٤٢٠٦:٥٢:٤١١٢:٢٤:٠٣١٧:٥٥:٤٩١٨:١٣:٢٦٢٣:٤٣:٥٢
٢٦ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥١:٤٨١٢:٢٤:٠١١٧:٥٦:٣٨١٨:١٤:١٤٢٣:٤٣:٥٢
٢٧ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣١:٠٦٠٦:٥٠:٥٣١٢:٢٣:٥٨١٧:٥٧:٢٧١٨:١٥:٠١٢٣:٤٣:٥٢
٢٨ بهمن ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٦٠٦:٤٩:٥٨١٢:٢٣:٥٥١٧:٥٨:١٦١٨:١٥:٤٨٢٣:٤٣:٥٠
٢٩ بهمن ١٣٩٩٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٤٩:٠١١٢:٢٣:٥١١٧:٥٩:٠٥١٨:١٦:٣٥٢٣:٤٣:٤٨
٣٠ بهمن ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٢٠٦:٤٨:٠٣١٢:٢٣:٤٦١٧:٥٩:٥٣١٨:١٧:٢٢٢٣:٤٣:٤٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زورازما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی روستای زورازما روستای زورازما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٩ شمسی روستای زورازما روستای زورازما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زورازما را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زورازما برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زورازما

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زورازما موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زورازما برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زورازما

روستای زورازما بر روی نقشه

روستای زورازما بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زورازما

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زورازما است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زورازما
اوقات شرعی بهمن ٩٩ روستای زورازما + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤٢ روستای زورازما + دانلود
اوقات شرعی ژانویه ٢٠٢١ روستای زورازما + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زورازما + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای زورازما + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زورازما

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زورازما رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق زورازما
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق زورازما
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زورازما ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا زورازما دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق زورازما
افق شرعی امروز فردا زورازما دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٩ / ١٣٩٩ زورازما دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زورازما دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زورازما یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو