جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زورآباد

کوه یخاب | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز زورآباد


اذان صبح: ٠٥:٠٨:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٧:٥٢
اذان ظهر: ١١:٣٣:٢٧
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٥٥
اذان مغرب: ١٦:٤٨:٥٥
نیمه شب: ٢٢:٤٩:١٧

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زورآباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای زورآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زورآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زورآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
به خدا تقوا بورزید، تقوای كسی كه شنید و خشوع كرد، گناه اندوخت و اعتراف كرد، ترسید و عمل نمود، حذر كرد و به انجام اعمالِ نیكو مبادرت ورزید. به مقام یقین رسید و به نیكوكاری پرداخت، وسیله‌ی عبرت بر او عرضه شد، عبرت گرفت. برحذر داشته شد، حذر نمود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زورآباد

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زورآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زورآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زورآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زورآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زورآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٤٠٠٥:٥٥:٤٣١٢:٣٧:٥٤١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٩:٣٠٢٣:٥٢:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:١٣٠٥:٥٤:٣٥١٢:٣٧:٤٤١٩:٢١:٢٦١٩:٤٠:٢٢٢٣:٥٢:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٤٧٠٥:٥٣:٢٨١٢:٣٧:٣٥١٩:٢٢:١٥١٩:٤١:١٣٢٣:٥١:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٢:٢١١٢:٣٧:٢٦١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٢:٠٥٢٣:٥١:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥١:١٦١٢:٣٧:١٨١٩:٢٣:٥٣١٩:٤٢:٥٦٢٣:٥١:١٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٠:١١١٢:٣٧:١٠١٩:٢٤:٤١١٩:٤٣:٤٨٢٣:٥٠:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٧:١١٠٥:٤٩:٠٨١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٤:٣٩٢٣:٥٠:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٤٩٠٥:٤٨:٠٦١٢:٣٦:٥٧١٩:٢٦:١٩١٩:٤٥:٣١٢٣:٥٠:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٧:٠٤١٢:٣٦:٥٠١٩:٢٧:٠٧١٩:٤٦:٢٢٢٣:٥٠:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٣:٠٧٠٥:٤٦:٠٤١٢:٣٦:٤٥١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٧:١٤٢٣:٤٩:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٤٨٠٥:٤٥:٠٥١٢:٣٦:٤٠١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٨:٠٥٢٣:٤٩:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٣٠٠٥:٤٤:٠٨١٢:٣٦:٣٥١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٨:٥٧٢٣:٤٩:٢٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤٣:١١١٢:٣٦:٣١١٩:٣٠:٢١١٩:٤٩:٤٨٢٣:٤٩:٠٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٤٢:١٦١٢:٣٦:٢٨١٩:٣١:٠٩١٩:٥٠:٣٩٢٣:٤٨:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٤١:٢٢١٢:٣٦:٢٥١٩:٣١:٥٧١٩:٥١:٣٠٢٣:٤٨:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٦:٢٣١٩:٣٢:٤٤١٩:٥٢:٢٠٢٣:٤٨:٣١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:١٧٠٥:٣٩:٣٨١٢:٣٦:٢١١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٣:١١٢٣:٤٨:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٣٨:٤٨١٢:٣٦:٢٠١٩:٣٤:١٩١٩:٥٤:٠١٢٣:٤٨:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠١:٥٧٠٥:٣٧:٥٩١٢:٣٦:١٩١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٤:٥١٢٣:٤٧:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٣٧:١٢١٢:٣٦:١٩١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٥:٤١٢٣:٤٧:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٩:٤٣٠٥:٣٦:٢٧١٢:٣٦:٢٠١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٦:٣١٢٣:٤٧:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٨:٣٨٠٥:٣٥:٤٢١٢:٣٦:٢١١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٧:٢٠٢٣:٤٧:٣١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٣٥٠٥:٣٤:٥٩١٢:٣٦:٢٣١٩:٣٨:١٢١٩:٥٨:٠٩٢٣:٤٧:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٣٣٠٥:٣٤:١٨١٢:٣٦:٢٥١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٨:٥٨٢٣:٤٧:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:٣٣٠٥:٣٣:٣٨١٢:٣٦:٢٨١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٩:٤٦٢٣:٤٧:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٣٤٠٥:٣٣:٠٠١٢:٣٦:٣٢١٩:٤٠:٢٨٢٠:٠٠:٣٣٢٣:٤٧:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٣٨٠٥:٣٢:٢٣١٢:٣٦:٣٦١٩:٤١:١٣٢٠:٠١:٢١٢٣:٤٦:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٣١:٤٨١٢:٣٦:٤١١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٢:٠٧٢٣:٤٦:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٥٠٠٥:٣١:١٤١٢:٣٦:٤٦١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠٢:٥٣٢٣:٤٦:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زورآباد

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زورآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زورآباد

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای زورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زورآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زورآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای زورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زورآباد

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٠:٢٧١١:٢٥:٥٧١٦:٣١:٠٨١٦:٥٠:٣٣٢٢:٤٢:٤٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢١:٢٥١١:٢٦:١٣١٦:٣٠:٤٤١٦:٥٠:١٠٢٢:٤٣:٠١
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٨٠٦:٢٢:٢٢١١:٢٦:٣٠١٦:٣٠:٢١١٦:٤٩:٤٩٢٢:٤٣:١٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٧٠٦:٢٣:١٩١١:٢٦:٤٧١٦:٣٠:٠٠١٦:٤٩:٣١٢٢:٤٣:٢٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٤:١٦١١:٢٧:٠٦١٦:٢٩:٤٠١٦:٤٩:١٤٢٢:٤٣:٤٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٥:١٢١١:٢٧:٢٥١٦:٢٩:٢٣١٦:٤٨:٥٨٢٢:٤٣:٥٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٢٦:٠٧١١:٢٧:٤٥١٦:٢٩:٠٨١٦:٤٨:٤٥٢٢:٤٤:١٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٢٧:٠٣١١:٢٨:٠٥١٦:٢٨:٥٤١٦:٤٨:٣٤٢٢:٤٤:٣١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٧:٥٧١١:٢٨:٢٧١٦:٢٨:٤٣١٦:٤٨:٢٤٢٢:٤٤:٤٩
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٨:٥١١١:٢٨:٤٩١٦:٢٨:٣٣١٦:٤٨:١٧٢٢:٤٥:٠٨
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٩:٤٥١١:٢٩:١١١٦:٢٨:٢٥١٦:٤٨:١١٢٢:٤٥:٢٧
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٣٠:٣٧١١:٢٩:٣٤١٦:٢٨:٢٠١٦:٤٨:٠٧٢٢:٤٥:٤٧
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣١:٢٩١١:٢٩:٥٨١٦:٢٨:١٦١٦:٤٨:٠٥٢٢:٤٦:٠٨
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٣٢:٢٠١١:٣٠:٢٣١٦:٢٨:١٤١٦:٤٨:٠٥٢٢:٤٦:٣٠
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣٣:١١١١:٣٠:٤٧١٦:٢٨:١٤١٦:٤٨:٠٦٢٢:٤٦:٥٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٤:٠٠١١:٣١:١٣١٦:٢٨:١٦١٦:٤٨:١٠٢٢:٤٧:١٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٣٤:٤٨١١:٣١:٣٩١٦:٢٨:٢٠١٦:٤٨:١٥٢٢:٤٧:٣٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣٥:٣٦١١:٣٢:٠٥١٦:٢٨:٢٦١٦:٤٨:٢٢٢٢:٤٨:٠٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٦:٢٢١١:٣٢:٣٢١٦:٢٨:٣٤١٦:٤٨:٣١٢٢:٤٨:٢٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٧:٠٧١١:٣٢:٥٩١٦:٢٨:٤٤١٦:٤٨:٤٢٢٢:٤٨:٥١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٧:٥٢١١:٣٣:٢٧١٦:٢٨:٥٥١٦:٤٨:٥٥٢٢:٤٩:١٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٨:٣٥١١:٣٣:٥٥١٦:٢٩:٠٩١٦:٤٩:٠٩٢٢:٤٩:٤٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٩:١٧١١:٣٤:٢٣١٦:٢٩:٢٤١٦:٤٩:٢٦٢٢:٥٠:١٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٩:٥٧١١:٣٤:٥٢١٦:٢٩:٤١١٦:٤٩:٤٤٢٢:٥٠:٣٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٣٢٠٦:٤٠:٣٦١١:٣٥:٢٠١٦:٣٠:٠١١٦:٥٠:٠٤٢٢:٥١:٠٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٨٠٦:٤١:١٤١١:٣٥:٥٠١٦:٣٠:٢١١٦:٥٠:٢٥٢٢:٥١:٣٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٣٠٦:٤١:٥١١١:٣٦:١٩١٦:٣٠:٤٤١٦:٥٠:٤٨٢٢:٥٢:٠١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:١٧٠٦:٤٢:٢٦١١:٣٦:٤٨١٦:٣١:٠٩١٦:٥١:١٣٢٢:٥٢:٢٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٠٠٦:٤٣:٠٠١١:٣٧:١٨١٦:٣١:٣٥١٦:٥١:٤٠٢٢:٥٢:٥٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٣:٣٢١١:٣٧:٤٨١٦:٣٢:٠٣١٦:٥٢:٠٨٢٢:٥٣:٢٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زورآباد روستای زورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زورآباد روستای زورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زورآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زورآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زورآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زورآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زورآباد

روستای زورآباد بر روی نقشه

روستای زورآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زورآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زورآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زورآباد
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زورآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای زورآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زورآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زورآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زورآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق زورآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق زورآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق زورآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زورآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زورآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زورآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا زورآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زورآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زورآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو