جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زورآباد

کوه یخاب | طبس | یزد | ایران

اوقات شرعی امروز زورآباد

اذان صبح: ٠٣:٥٧:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٨:١٦
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٥٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:٠٣

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زورآباد (شهرستان طبس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای زورآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای زورآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زورآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

جیمز آ. میشنر
سفر به دورن، همان چیزی است كه انسان‌ها، از زن و مرد، برای یافتن خویش باید انجام دهند و انجام آن، به مراتب مهم‌تر از كامیابی در آن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زورآباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زورآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زورآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زورآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زورآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زورآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٩:٣٠١٢:٤٠:١٥١٩:١١:٣٣١٩:٢٩:٥٩٢٣:٥٦:١٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٨:١٣١٢:٤٠:٠٠١٩:١٢:٢١١٩:٣٠:٤٩٢٣:٥٥:٥٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٠٦:٥٦١٢:٣٩:٤٦١٩:١٣:١٠١٩:٣١:٣٩٢٣:٥٥:٣٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٥:٤٠١٢:٣٩:٣٢١٩:١٣:٥٨١٩:٣٢:٣٠٢٣:٥٥:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٤:٢٥١٢:٣٩:١٩١٩:١٤:٤٦١٩:٣٣:٢٠٢٣:٥٤:٥٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٣:١٠١٢:٣٩:٠٦١٩:١٥:٣٤١٩:٣٤:١١٢٣:٥٤:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠١:٥٦١٢:٣٨:٥٣١٩:١٦:٢٣١٩:٣٥:٠٢٢٣:٥٤:٠٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٠:٤٣١٢:٣٨:٤١١٩:١٧:١١١٩:٣٥:٥٣٢٣:٥٣:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٩:٣١١٢:٣٨:٢٩١٩:١٨:٠٠١٩:٣٦:٤٤٢٣:٥٣:٢٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٥٨:٢٠١٢:٣٨:١٧١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٣٥٢٣:٥٣:٠٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٥٧:٠٩١٢:٣٨:٠٦١٩:١٩:٣٧١٩:٣٨:٢٦٢٣:٥٢:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٥٦:٠٠١٢:٣٧:٥٦١٩:٢٠:٢٥١٩:٣٩:١٧٢٣:٥٢:٢٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٤:٥١١٢:٣٧:٤٦١٩:٢١:١٤١٩:٤٠:٠٨٢٣:٥٢:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥٣:٤٣١٢:٣٧:٣٦١٩:٢٢:٠٢١٩:٤١:٠٠٢٣:٥١:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٢:٣٦١٢:٣٧:٢٧١٩:٢٢:٥١١٩:٤١:٥١٢٣:٥١:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:١٧٠٥:٥١:٣٠١٢:٣٧:١٩١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٢:٤٢٢٣:٥١:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٠:٢٦١٢:٣٧:١١١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٣:٣٤٢٣:٥٠:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٩:٢٢١٢:٣٧:٠٤١٩:٢٥:١٧١٩:٤٤:٢٥٢٣:٥٠:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:٠٧٠٥:٤٨:١٩١٢:٣٦:٥٧١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٥:١٧٢٣:٥٠:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٤٦٠٥:٤٧:١٨١٢:٣٦:٥٠١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:٠٨٢٣:٥٠:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:٢٦٠٥:٤٦:١٨١٢:٣٦:٤٥١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٧:٠٠٢٣:٤٩:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٢:٠٦٠٥:٤٥:١٨١٢:٣٦:٤٠١٩:٢٨:٣١١٩:٤٧:٥١٢٣:٤٩:٤٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٠:٤٨٠٥:٤٤:٢١١٢:٣٦:٣٥١٩:٢٩:٢٠١٩:٤٨:٤٣٢٣:٤٩:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٣١٠٥:٤٣:٢٤١٢:٣٦:٣١١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٩:٣٤٢٣:٤٩:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٨:١٥٠٥:٤٢:٢٨١٢:٣٦:٢٨١٩:٣٠:٥٦١٩:٥٠:٢٦٢٣:٤٨:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٠٠٠٥:٤١:٣٤١٢:٣٦:٢٥١٩:٣١:٤٥١٩:٥١:١٧٢٣:٤٨:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٤٧٠٥:٤٠:٤١١٢:٣٦:٢٣١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٢:٠٨٢٣:٤٨:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٣٩:٥٠١٢:٣٦:٢١١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:٥٨٢٣:٤٨:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٢٣٠٥:٣٩:٠٠١٢:٣٦:٢٠١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٣:٤٩٢٣:٤٨:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زورآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای زورآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای زورآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای زورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای زورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای زورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زورآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زورآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای زورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زورآباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای زورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زورآباد روستای زورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زورآباد روستای زورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای زورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زورآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زورآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای زورآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زورآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زورآباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٩٠٥:٢٦:٣٧١٢:٤١:٥١١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٧:٥٩٢٣:٤٩:٣٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٤٠٥:٢٦:٥١١٢:٤٢:٠٤١٩:٥٧:١٥٢٠:١٨:١٠٢٣:٤٩:٤٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٠٠٥:٢٧:٠٧١٢:٤٢:١٧١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٨:٢٠٢٣:٥٠:٠٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٩٠٥:٢٧:٢٤١٢:٤٢:٣٠١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٨:٢٨٢٣:٥٠:١٧
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠١٠٥:٢٧:٤٢١٢:٤٢:٤٣١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٨:٣٤٢٣:٥٠:٣٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٤٠٥:٢٨:٠١١٢:٤٢:٥٥١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٨:٣٨٢٣:٥٠:٤٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٩٠٥:٢٨:٢٢١٢:٤٣:٠٨١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٨:٤١٢٣:٥١:٠٢
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٧٠٥:٢٨:٤٤١٢:٤٣:٢٠١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٨:٤١٢٣:٥١:١٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٧٠٥:٢٩:٠٧١٢:٤٣:٣٢١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٨:٤٠٢٣:٥١:٣٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٨٠٥:٢٩:٣٢١٢:٤٣:٤٤١٩:٥٧:٤٨٢٠:١٨:٣٨٢٣:٥١:٥٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٢٠٥:٢٩:٥٧١٢:٤٣:٥٥١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٨:٣٣٢٣:٥٢:٠٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٧٠٥:٣٠:٢٤١٢:٤٤:٠٧١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٨:٢٧٢٣:٥٢:٢٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٥٠٥:٣٠:٥١١٢:٤٤:١٨١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٨:١٩٢٣:٥٢:٣٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٤٠٥:٣١:٢٠١٢:٤٤:٢٨١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٨:٠٩٢٣:٥٢:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٥٠٥:٣١:٥٠١٢:٤٤:٣٨١٩:٥٧:١٥٢٠:١٧:٥٧٢٣:٥٣:١١
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٧٠٥:٣٢:٢١١٢:٤٤:٤٨١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٧:٤٤٢٣:٥٣:٢٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥٢٠٥:٣٢:٥٣١٢:٤٤:٥٨١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٧:٢٩٢٣:٥٣:٤٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٨٠٥:٣٣:٢٥١٢:٤٥:٠٧١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٧:١٢٢٣:٥٤:٠٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٥٠٥:٣٣:٥٩١٢:٤٥:١٦١٩:٥٦:١٨٢٠:١٦:٥٣٢٣:٥٤:١٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٤٠٥:٣٤:٣٣١٢:٤٥:٢٤١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٦:٣٢٢٣:٥٤:٣٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٤٠٥:٣٥:٠٩١٢:٤٥:٣٢١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٦:١٠٢٣:٥٤:٤٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٦٠٥:٣٥:٤٥١٢:٤٥:٤٠١٩:٥٥:١٧٢٠:١٥:٤٦٢٣:٥٥:٠٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٩٠٥:٣٦:٢٢١٢:٤٥:٤٧١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٥:٢٠٢٣:٥٥:١٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٣٠٥:٣٦:٥٩١٢:٤٥:٥٣١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٤:٥٣٢٣:٥٥:٣٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٨٠٥:٣٧:٣٧١٢:٤٦:٠٠١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٤:٢٤٢٣:٥٥:٤٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٤٠٥:٣٨:١٦١٢:٤٦:٠٥١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٣:٥٣٢٣:٥٦:٠٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٢٠٥:٣٨:٥٦١٢:٤٦:١٠١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٣:٢٠٢٣:٥٦:١٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٠٠٥:٣٩:٣٦١٢:٤٦:١٥١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٢:٤٦٢٣:٥٦:٣١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٤٠:١٧١٢:٤٦:١٩١٩:٥١:٥٩٢٠:١٢:١٠٢٣:٥٦:٤٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٩٠٥:٤٠:٥٨١٢:٤٦:٢٢١٩:٥١:٢٤٢٠:١١:٣٣٢٣:٥٦:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٠٠٥:٤١:٤٠١٢:٤٦:٢٥١٩:٥٠:٤٨٢٠:١٠:٥٤٢٣:٥٧:١٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زورآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زورآباد روستای زورآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زورآباد روستای زورآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زورآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زورآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زورآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زورآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زورآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زورآباد

روستای زورآباد بر روی نقشه

روستای زورآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زورآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زورآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زورآباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای زورآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای زورآباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای زورآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زورآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای زورآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زورآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زورآباد رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ زورآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ زورآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زورآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زورآباد
افق شرعی امروز فردا زورآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زورآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زورآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق زورآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زورآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو