جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر زهک

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز زهک

اذان صبح: ٠٤:١٤:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٣٦
اذان ظهر: ١١:٠٧:٠٧
غروب آفتاب: ١٦:٣٩:١٤
اذان مغرب: ١٦:٥٦:٤٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٢٧:١٩

سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
١٠ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زهک (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ آبان ٩٩ شهر زهک)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر زهک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زهک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
بشر در این دنیا بیشتر از همه موجودات، گرفتاری و عذاب كشیده است. بهترین دلیلش هم این است كه در بین تمام آنها تنها او می تواند بخندد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زهک

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زهک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زهک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر زهک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زهک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زهک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٣٠٠٥:٥٦:٥٠١٢:٢٣:٣٣١٨:٥٠:٤٥١٩:٠٨:١٧٢٣:٤١:٥٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:١٠٠٥:٥٥:٤٢١٢:٢٣:١٨١٨:٥١:٢٤١٩:٠٨:٥٨٢٣:٤١:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣١:٥٠٠٥:٥٤:٣٤١٢:٢٣:٠٤١٨:٥٢:٠٣١٩:٠٩:٣٩٢٣:٤١:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٣١٠٥:٥٣:٢٧١٢:٢٢:٥٠١٨:٥٢:٤٢١٩:١٠:٢٠٢٣:٤٠:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:١٢٠٥:٥٢:٢١١٢:٢٢:٣٧١٨:٥٣:٢٢١٩:١١:٠٢٢٣:٤٠:٣٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥١:١٥١٢:٢٢:٢٤١٨:٥٤:٠١١٩:١١:٤٣٢٣:٤٠:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٠:١٠١٢:٢٢:١١١٨:٥٤:٤١١٩:١٢:٢٥٢٣:٣٩:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٩:٠٦١٢:٢١:٥٩١٨:٥٥:٢٠١٩:١٣:٠٦٢٣:٣٩:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٤٨:٠٣١٢:٢١:٤٧١٨:٥٦:٠٠١٩:١٣:٤٨٢٣:٣٩:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٤٧:٠٠١٢:٢١:٣٦١٨:٥٦:٤٠١٩:١٤:٣٠٢٣:٣٩:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٢٧٠٥:٤٥:٥٨١٢:٢١:٢٥١٨:٥٧:١٩١٩:١٥:١٢٢٣:٣٨:٤٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:١١٠٥:٤٤:٥٧١٢:٢١:١٤١٨:٥٧:٥٩١٩:١٥:٥٤٢٣:٣٨:٢٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٥٦٠٥:٤٣:٥٧١٢:٢١:٠٤١٨:٥٨:٣٩١٩:١٦:٣٧٢٣:٣٨:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٤٢٠٥:٤٢:٥٧١٢:٢٠:٥٥١٨:٥٩:١٩١٩:١٧:١٩٢٣:٣٧:٥٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٢٩٠٥:٤١:٥٩١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٠:٠٠١٩:١٨:٠٢٢٣:٣٧:٣٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:١٦٠٥:٤١:٠٢١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٠:٤٠١٩:١٨:٤٤٢٣:٣٧:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٠٤٠٥:٤٠:٠٥١٢:٢٠:٢٩١٩:٠١:٢٠١٩:١٩:٢٧٢٣:٣٧:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٢:٥٣٠٥:٣٩:١٠١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٢:٠١١٩:٢٠:١٠٢٣:٣٦:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٤٣٠٥:٣٨:١٥١٢:٢٠:١٥١٩:٠٢:٤١١٩:٢٠:٥٣٢٣:٣٦:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٣٤٠٥:٣٧:٢٢١٢:٢٠:٠٩١٩:٠٣:٢٢١٩:٢١:٣٦٢٣:٣٦:٢٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٣٦:٣٠١٢:٢٠:٠٣١٩:٠٤:٠٢١٩:٢٢:١٩٢٣:٣٦:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:١٨٠٥:٣٥:٣٨١٢:١٩:٥٨١٩:٠٤:٤٣١٩:٢٣:٠٢٢٣:٣٥:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:١٢٠٥:٣٤:٤٨١٢:١٩:٥٣١٩:٠٥:٢٤١٩:٢٣:٤٥٢٣:٣٥:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٣٤:٠٠١٢:١٩:٤٩١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٤:٢٨٢٣:٣٥:٣٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٣٣:١٢١٢:١٩:٤٦١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٥:١١٢٣:٣٥:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٣٢:٢٥١٢:١٩:٤٣١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٥٤٢٣:٣٥:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٣١:٤٠١٢:١٩:٤١١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:٣٧٢٣:٣٥:٠٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٥٨٠٥:٣٠:٥٦١٢:١٩:٣٩١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٧:٢٠٢٣:٣٤:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٣٠:١٣١٢:١٩:٣٨١٩:٠٩:٢٧١٩:٢٨:٠٣٢٣:٣٤:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زهک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زهک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زهک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زهک

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر زهک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زهک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زهک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر زهک

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر زهک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر زهک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر زهک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زهک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زهک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زهک

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر زهک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زهک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زهک

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر زهک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زهک شهر زهک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زهک شهر زهک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر زهک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زهک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر زهک

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر زهک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زهک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر زهک

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:١١:٢٦٠٥:٣٠:٥٣١١:٠٧:٤٢١٦:٤٤:٠٧١٧:٠١:٣٣٢٢:٢٨:٠٦
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٥٠٥:٣١:٣٧١١:٠٧:٣٤١٦:٤٣:٠٦١٧:٠٠:٣٤٢٢:٢٧:٥٥
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٥٠٥:٣٢:٢١١١:٠٧:٢٦١٦:٤٢:٠٧١٦:٥٩:٣٦٢٢:٢٧:٤٥
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٤٠٥:٣٣:٠٦١١:٠٧:١٩١٦:٤١:٠٨١٦:٥٨:٣٩٢٢:٢٧:٣٦
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٤٠٥:٣٣:٥١١١:٠٧:١٣١٦:٤٠:١١١٦:٥٧:٤٤٢٢:٢٧:٢٧
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٤٠٥:٣٤:٣٦١١:٠٧:٠٧١٦:٣٩:١٤١٦:٥٦:٤٩٢٢:٢٧:١٩
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٤٠٥:٣٥:٢٢١١:٠٧:٠٢١٦:٣٨:١٩١٦:٥٥:٥٥٢٢:٢٧:١٢
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٤٠٥:٣٦:٠٨١١:٠٦:٥٨١٦:٣٧:٢٥١٦:٥٥:٠٣٢٢:٢٧:٠٥
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٥٠٥:٣٦:٥٥١١:٠٦:٥٥١٦:٣٦:٣٢١٦:٥٤:١٢٢٢:٢٦:٥٩
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٥٠٥:٣٧:٤٢١١:٠٦:٥٢١٦:٣٥:٤٠١٦:٥٣:٢٢٢٢:٢٦:٥٣
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٦٠٥:٣٨:٢٩١١:٠٦:٥١١٦:٣٤:٥٠١٦:٥٢:٣٤٢٢:٢٦:٤٩
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٥:٣٩:١٧١١:٠٦:٥٠١٦:٣٤:٠٠١٦:٥١:٤٦٢٢:٢٦:٤٥
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٩٠٥:٤٠:٠٥١١:٠٦:٤٩١٦:٣٣:١٢١٦:٥١:٠٠٢٢:٢٦:٤١
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:١١٠٥:٤٠:٥٣١١:٠٦:٥٠١٦:٣٢:٢٦١٦:٥٠:١٥٢٢:٢٦:٣٩
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٤١:٤٢١١:٠٦:٥٢١٦:٣١:٤٠١٦:٤٩:٣٢٢٢:٢٦:٣٧
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٤٠٥:٤٢:٣١١١:٠٦:٥٤١٦:٣٠:٥٦١٦:٤٨:٥٠٢٢:٢٦:٣٦
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٧٠٥:٤٣:٢٠١١:٠٦:٥٧١٦:٣٠:١٤١٦:٤٨:١٠٢٢:٢٦:٣٦
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٤٤:١٠١١:٠٧:٠١١٦:٢٩:٣٢١٦:٤٧:٣١٢٢:٢٦:٣٧
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٤٥:٠٠١١:٠٧:٠٦١٦:٢٨:٥٣١٦:٤٦:٥٣٢٢:٢٦:٣٩
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٥٠٥:٤٥:٥٠١١:٠٧:١٢١٦:٢٨:١٥١٦:٤٦:١٧٢٢:٢٦:٤١
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٥:٤٦:٤١١١:٠٧:١٩١٦:٢٧:٣٨١٦:٤٥:٤٢٢٢:٢٦:٤٤
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٥:٤٧:٣١١١:٠٧:٢٦١٦:٢٧:٠٣١٦:٤٥:٠٩٢٢:٢٦:٤٩
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٤٨:٢٢١١:٠٧:٣٥١٦:٢٦:٢٩١٦:٤٤:٣٧٢٢:٢٦:٥٣
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٨٠٥:٤٩:١٣١١:٠٧:٤٤١٦:٢٥:٥٧١٦:٤٤:٠٧٢٢:٢٦:٥٩
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥٠:٠٤١١:٠٧:٥٤١٦:٢٥:٢٦١٦:٤٣:٣٩٢٢:٢٧:٠٦
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٥:٥٠:٥٦١١:٠٨:٠٥١٦:٢٤:٥٧١٦:٤٣:١٢٢٢:٢٧:١٣
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥١:٤٧١١:٠٨:١٧١٦:٢٤:٣٠١٦:٤٢:٤٧٢٢:٢٧:٢٢
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٢:٣٨١١:٠٨:٣٠١٦:٢٤:٠٤١٦:٤٢:٢٣٢٢:٢٧:٣١
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٣:٣٠١١:٠٨:٤٣١٦:٢٣:٤٠١٦:٤٢:٠١٢٢:٢٧:٤١
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٤١٠٥:٥٤:٢١١١:٠٨:٥٧١٦:٢٣:١٨١٦:٤١:٤١٢٢:٢٧:٥٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زهک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر زهک شهر زهک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر زهک شهر زهک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زهک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زهک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زهک

زَهَک یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. این شهر، مرکز شهرستان زهک است. جمعیت این شهر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۷۵۴۱۹ نفر بوده است

شهر زهک در ویکیپدیا

شهر زهک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زهک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زهک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زهک بر روی نقشه

شهر زهک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زهک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زهک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زهک
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر زهک + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر زهک + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر زهک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زهک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر زهک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زهک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زهک رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زهک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زهک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق زهک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زهک
زمان پخش اذان زنده به افق زهک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زهک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق زهک
جدول اوقات شرعی امروز فردا زهک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زهک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو