جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زهک

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز زهک


اذان صبح: ٠٤:٤٩:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٨:٥٢
اذان ظهر: ١٢:١٧:٣٣
غروب آفتاب: ١٨:٢٥:٤٦
اذان مغرب: ١٨:٤٢:٥٣
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٥٢

چهارشنبه ٢٧ شهریور ١٣٩٨
١٨ محرم ١٤٤١ قمری
١٨ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زهک (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ شهریور ٩٨ شهر زهک)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر زهک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زهک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت استاد سید محمد حسین شهریار
روز شعر و ادب فارسی

استیو چندلر
عشق، نه می‌آید و نه روی می‌دهد، بلكه عشق، آفریده می‌شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زهک

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زهک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زهک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زهک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زهک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زهک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٣:٤٣١٢:٢١:٠٣١٨:٥٨:٥٠١٩:١٦:٤٨٢٣:٣٨:٠٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٢٥٠٥:٤٢:٤٤١٢:٢٠:٥٤١٨:٥٩:٣٠١٩:١٧:٣١٢٣:٣٧:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٢٠٥:٤١:٤٦١٢:٢٠:٤٥١٩:٠٠:١١١٩:١٨:١٣٢٣:٣٧:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٤:٥٩٠٥:٤٠:٤٩١٢:٢٠:٣٧١٩:٠٠:٥١١٩:١٨:٥٦٢٣:٣٧:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٨٠٥:٣٩:٥٣١٢:٢٠:٢٩١٩:٠١:٣٢١٩:١٩:٣٩٢٣:٣٧:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣٧٠٥:٣٨:٥٨١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٢:١٢١٩:٢٠:٢٢٢٣:٣٦:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٧٠٥:٣٨:٠٣١٢:٢٠:١٥١٩:٠٢:٥٣١٩:٢١:٠٥٢٣:٣٦:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٨٠٥:٣٧:١٠١٢:٢٠:٠٩١٩:٠٣:٣٣١٩:٢١:٤٨٢٣:٣٦:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:١٠٠٥:٣٦:١٨١٢:٢٠:٠٣١٩:٠٤:١٤١٩:٢٢:٣١٢٣:٣٦:٠٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٠٣٠٥:٣٥:٢٧١٢:١٩:٥٨١٩:٠٤:٥٤١٩:٢٣:١٤٢٣:٣٥:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٥٧٠٥:٣٤:٣٧١٢:١٩:٥٣١٩:٠٥:٣٥١٩:٢٣:٥٧٢٣:٣٥:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٣٣:٤٩١٢:١٩:٤٩١٩:٠٦:١٥١٩:٢٤:٤٠٢٣:٣٥:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٤٨٠٥:٣٣:٠١١٢:١٩:٤٦١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٥:٢٢٢٣:٣٥:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٣٢:١٥١٢:١٩:٤٣١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٦:٠٥٢٣:٣٥:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٣١:٣٠١٢:١٩:٤١١٩:٠٨:١٦١٩:٢٦:٤٨٢٣:٣٥:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٤٣٠٥:٣٠:٤٦١٢:١٩:٣٩١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٧:٣١٢٣:٣٤:٥٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٤٤٠٥:٣٠:٠٣١٢:١٩:٣٨١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٨:١٤٢٣:٣٤:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٩:٤٧٠٥:٢٩:٢١١٢:١٩:٣٨١٩:١٠:١٧١٩:٢٨:٥٦٢٣:٣٤:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٨:٥٠٠٥:٢٨:٤١١٢:١٩:٣٨١٩:١٠:٥٧١٩:٢٩:٣٩٢٣:٣٤:٢٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٧:٥٥٠٥:٢٨:٠٢١٢:١٩:٣٨١٩:١١:٣٦١٩:٣٠:٢١٢٣:٣٤:١٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٠٢٠٥:٢٧:٢٥١٢:١٩:٤٠١٩:١٢:١٦١٩:٣١:٠٣٢٣:٣٤:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٠٩٠٥:٢٦:٤٩١٢:١٩:٤١١٩:١٢:٥٥١٩:٣١:٤٥٢٣:٣٤:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:١٩٠٥:٢٦:١٤١٢:١٩:٤٤١٩:١٣:٣٤١٩:٣٢:٢٦٢٣:٣٤:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٢٩٠٥:٢٥:٤١١٢:١٩:٤٧١٩:١٤:١٣١٩:٣٣:٠٨٢٣:٣٣:٥٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٤٢٠٥:٢٥:٠٨١٢:١٩:٥٠١٩:١٤:٥٢١٩:٣٣:٤٩٢٣:٣٣:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٥٦٠٥:٢٤:٣٨١٢:١٩:٥٤١٩:١٥:٣٠١٩:٣٤:٢٩٢٣:٣٣:٥١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:١١٠٥:٢٤:٠٩١٢:١٩:٥٩١٩:١٦:٠٨١٩:٣٥:٠٩٢٣:٣٣:٤٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٢٨٠٥:٢٣:٤١١٢:٢٠:٠٤١٩:١٦:٤٦١٩:٣٥:٤٩٢٣:٣٣:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٠:٤٧٠٥:٢٣:١٤١٢:٢٠:١٠١٩:١٧:٢٣١٩:٣٦:٢٩٢٣:٣٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زهک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زهک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زهک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زهک

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر زهک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زهک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زهک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر زهک

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر زهک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر زهک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر زهک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زهک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زهک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زهک

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر زهک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زهک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زهک

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٨٠٥:٥٣:٥٣١٢:٢٦:٠١١٨:٥٧:٤١١٩:١٥:٢٢٢٣:٤٤:١٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٤:٢٨١٢:٢٥:٤٥١٨:٥٦:٣٤١٩:١٤:١٣٢٣:٤٤:٠٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٥٠٥:٥٥:٠٤١٢:٢٥:٢٩١٨:٥٥:٢٥١٩:١٣:٠٢٢٣:٤٣:٥٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٥:٤٠١٢:٢٥:١٢١٨:٥٤:١٧١٩:١١:٥٢٢٣:٤٣:٤٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢١٠٥:٥٦:١٥١٢:٢٤:٥٥١٨:٥٣:٠٧١٩:١٠:٤٠٢٣:٤٣:٣٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٩٠٥:٥٦:٥٠١٢:٢٤:٣٨١٨:٥١:٥٧١٩:٠٩:٢٨٢٣:٤٣:٢٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٧:٢٦١٢:٢٤:٢٠١٨:٥٠:٤٦١٩:٠٨:١٦٢٣:٤٣:١٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٣٠٥:٥٨:٠١١٢:٢٤:٠٢١٨:٤٩:٣٥١٩:٠٧:٠٣٢٣:٤٣:٠٢
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٩٠٥:٥٨:٣٦١٢:٢٣:٤٤١٨:٤٨:٢٣١٩:٠٥:٥٠٢٣:٤٢:٤٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٥٠٥:٥٩:١١١٢:٢٣:٢٥١٨:٤٧:١١١٩:٠٤:٣٦٢٣:٤٢:٣٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠١٠٥:٥٩:٤٥١٢:٢٣:٠٦١٨:٤٥:٥٨١٩:٠٣:٢١٢٣:٤٢:٢٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٠:٢٠١٢:٢٢:٤٧١٨:٤٤:٤٥١٩:٠٢:٠٦٢٣:٤٢:٠٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:٠٠:٥٥١٢:٢٢:٢٧١٨:٤٣:٣١١٩:٠٠:٥١٢٣:٤١:٥٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠١:٢٩١٢:٢٢:٠٧١٨:٤٢:١٧١٨:٥٩:٣٦٢٣:٤١:٣٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٢:٠٣١٢:٢١:٤٧١٨:٤١:٠٢١٨:٥٨:٢٠٢٣:٤١:٢٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٢:٣٨١٢:٢١:٢٧١٨:٣٩:٤٧١٨:٥٧:٠٤٢٣:٤١:٠٦
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٥٠٦:٠٣:١٢١٢:٢١:٠٦١٨:٣٨:٣٢١٨:٥٥:٤٧٢٣:٤٠:٥٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٨٠٦:٠٣:٤٦١٢:٢٠:٤٥١٨:٣٧:١٦١٨:٥٤:٣٠٢٣:٤٠:٣٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠٤:٢٠١٢:٢٠:٢٤١٨:٣٦:٠٠١٨:٥٣:١٣٢٣:٤٠:١٦
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٤:٥٤١٢:٢٠:٠٣١٨:٣٤:٤٤١٨:٥١:٥٦٢٣:٣٩:٥٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٤٠٦:٠٥:٢٨١٢:١٩:٤٢١٨:٣٣:٢٨١٨:٥٠:٣٩٢٣:٣٩:٤٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:٠٦:٠٢١٢:١٩:٢١١٨:٣٢:١١١٨:٤٩:٢١٢٣:٣٩:٢٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٦:٣٦١٢:١٨:٥٩١٨:٣٠:٥٤١٨:٤٨:٠٤٢٣:٣٩:٠٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٧٠٦:٠٧:١٠١٢:١٨:٣٨١٨:٢٩:٣٧١٨:٤٦:٤٦٢٣:٣٨:٤٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٠٧:٤٤١٢:١٨:١٦١٨:٢٨:٢٠١٨:٤٥:٢٨٢٣:٣٨:٢٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٨٠٦:٠٨:١٨١٢:١٧:٥٥١٨:٢٧:٠٣١٨:٤٤:١١٢٣:٣٨:١١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:٠٨:٥٢١٢:١٧:٣٣١٨:٢٥:٤٦١٨:٤٢:٥٣٢٣:٣٧:٥٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٠٩:٢٧١٢:١٧:١٢١٨:٢٤:٢٩١٨:٤١:٣٥٢٣:٣٧:٣٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٠:٠١١٢:١٦:٥١١٨:٢٣:١٢١٨:٤٠:١٨٢٣:٣٧:١٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٦٠٦:١٠:٣٥١٢:١٦:٢٩١٨:٢١:٥٥١٨:٣٩:٠٠٢٣:٠٦:٥٥
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٣:٥١:٥٥٠٥:١١:١٠١١:١٦:٠٨١٧:٢٠:٣٨١٧:٣٧:٤٣٢٢:٣٦:٣٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زهک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زهک شهر زهک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زهک شهر زهک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زهک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زهک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زهک

زَهَک یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است. این شهر، مرکز شهرستان زهک است. جمعیت این شهر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۷۵۴۱۹ نفر بوده است

شهر زهک در ویکیپدیا

شهر زهک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زهک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زهک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زهک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زهک

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زهک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زهک
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر زهک + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر زهک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زهک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زهک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زهک رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا زهک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زهک دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زهک دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زهک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زهک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زهک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زهک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زهک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زهک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو