جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر زهکلوت

کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز زهکلوت

اذان صبح: ٠٤:١٦:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٤٠:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٥٧
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٣٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٦:١٢

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زهکلوت (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر زهکلوت)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر زهکلوت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زهکلوت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
مال و فرزندان، كِشتگاه دنیاست و عمل صالح، محصولی از كِشتگاه دنیا برای آخرت است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زهکلوت

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زهکلوت در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زهکلوت ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر زهکلوت (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زهکلوت ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زهکلوت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٢:٠٢١٢:٣٥:٥٤١٩:٠٠:١٢١٩:١٧:١٠٢٣:٥٥:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:٢٧٠٦:١١:٠١١٢:٣٥:٤٠١٩:٠٠:٤٤١٩:١٧:٤٥٢٣:٥٥:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:١٥٠٦:٠٩:٥٩١٢:٣٥:٢٦١٩:٠١:١٧١٩:١٨:١٩٢٣:٥٥:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٠٨:٥٩١٢:٣٥:١٢١٩:٠١:٥٠١٩:١٨:٥٤٢٣:٥٤:٥١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٠٧:٥٩١٢:٣٤:٥٨١٩:٠٢:٢٣١٩:١٩:٢٨٢٣:٥٤:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٧:٠٠١٢:٣٤:٤٥١٩:٠٢:٥٦١٩:٢٠:٠٣٢٣:٥٤:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:٣٢٠٦:٠٦:٠١١٢:٣٤:٣٣١٩:٠٣:٢٩١٩:٢٠:٣٨٢٣:٥٣:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٥:٠٣١٢:٣٤:٢٠١٩:٠٤:٠٣١٩:٢١:١٤٢٣:٥٣:٣٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:١٣٠٦:٠٤:٠٦١٢:٣٤:٠٩١٩:٠٤:٣٦١٩:٢١:٤٩٢٣:٥٣:٢٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٣:٠٩١٢:٣٣:٥٧١٩:٠٥:١٠١٩:٢٢:٢٥٢٣:٥٣:٠٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٠٢:١٣١٢:٣٣:٤٦١٩:٠٥:٤٣١٩:٢٣:٠٠٢٣:٥٢:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٠١:١٩١٢:٣٣:٣٦١٩:٠٦:١٧١٩:٢٣:٣٦٢٣:٥٢:٣٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٠٠:٢٤١٢:٣٣:٢٦١٩:٠٦:٥١١٩:٢٤:١٢٢٣:٥٢:١٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٣٦٠٥:٥٩:٣١١٢:٣٣:١٦١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٤:٤٨٢٣:٥١:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٣٠٠٥:٥٨:٣٩١٢:٣٣:٠٧١٩:٠٧:٥٩١٩:٢٥:٢٤٢٣:٥١:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٢٦٠٥:٥٧:٤٧١٢:٣٢:٥٩١٩:٠٨:٣٤١٩:٢٦:٠١٢٣:٥١:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٢٢٠٥:٥٦:٥٧١٢:٣٢:٥١١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٦:٣٨٢٣:٥١:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:١٩٠٥:٥٦:٠٧١٢:٣٢:٤٣١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٧:١٤٢٣:٥١:٠٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٥:١٨١٢:٣٢:٣٧١٩:١٠:١٨١٩:٢٧:٥١٢٣:٥٠:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣١:١٥٠٥:٥٤:٣١١٢:٣٢:٣٠١٩:١٠:٥٢١٩:٢٨:٢٨٢٣:٥٠:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٣:٤٤١٢:٣٢:٢٥١٩:١١:٢٧١٩:٢٩:٠٥٢٣:٥٠:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣٢:١٩١٩:١٢:٠٢١٩:٢٩:٤٣٢٣:٥٠:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:١٧٠٥:٥٢:١٤١٢:٣٢:١٥١٩:١٢:٣٨١٩:٣٠:٢٠٢٣:٤٩:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥١:٣١١٢:٣٢:١١١٩:١٣:١٣١٩:٣٠:٥٧٢٣:٤٩:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٤٠٥:٥٠:٤٨١٢:٣٢:٠٧١٩:١٣:٤٨١٩:٣١:٣٥٢٣:٤٩:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٠:٠٧١٢:٣٢:٠٥١٩:١٤:٢٣١٩:٣٢:١٢٢٣:٤٩:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٩:٢٧١٢:٣٢:٠٢١٩:١٤:٥٩١٩:٣٢:٥٠٢٣:٤٩:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٤٨:٤٨١٢:٣٢:٠١١٩:١٥:٣٤١٩:٣٣:٢٨٢٣:٤٩:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٤٨:١٠١٢:٣٢:٠٠١٩:١٦:٠٩١٩:٣٤:٠٥٢٣:٤٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زهکلوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زهکلوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زهکلوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زهکلوت

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر زهکلوت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زهکلوت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زهکلوت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر زهکلوت

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر زهکلوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر زهکلوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر زهکلوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زهکلوت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زهکلوت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر زهکلوت

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر زهکلوت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زهکلوت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر زهکلوت

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر زهکلوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر زهکلوت شهر زهکلوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر زهکلوت شهر زهکلوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر زهکلوت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زهکلوت برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر زهکلوت

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر زهکلوت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زهکلوت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر زهکلوت

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٥٠٥:٤٠:٢٤١٢:٣٧:٣١١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٣:٢٨٢٣:٥١:٥٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٩٠٥:٤٠:٣٧١٢:٣٧:٤٤١٩:٣٤:٤٩١٩:٥٣:٣٩٢٣:٥٢:١٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٥٠٥:٤٠:٥٢١٢:٣٧:٥٧١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٥٠٢٣:٥٢:٢٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤١:٠٨١٢:٣٨:١٠١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:٥٩٢٣:٥٢:٤٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:١١٠٥:٤١:٢٥١٢:٣٨:٢٢١٩:٣٥:١٧١٩:٥٤:٠٧٢٣:٥٢:٥٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣١٠٥:٤١:٤٣١٢:٣٨:٣٥١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٤:١٣٢٣:٥٣:٠٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٢٠٥:٤٢:٠١١٢:٣٨:٤٨١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٤:١٨٢٣:٥٣:٢٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:١٥٠٥:٤٢:٢١١٢:٣٩:٠٠١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٤:٢٢٢٣:٥٣:٣٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٠٠٥:٤٢:٤١١٢:٣٩:١٢١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٤:٢٥٢٣:٥٣:٥٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٥٠٥:٤٣:٠٢١٢:٣٩:٢٤١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٢٦٢٣:٥٤:٠٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٢٠٥:٤٣:٢٤١٢:٣٩:٣٥١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٤:٢٦٢٣:٥٤:٢٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠١٠٥:٤٣:٤٧١٢:٣٩:٤٦١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٤:٢٤٢٣:٥٤:٣٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٠٠٥:٤٤:١٠١٢:٣٩:٥٧١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:٢١٢٣:٥٤:٤٩
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٤:٣٤١٢:٤٠:٠٨١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٤:١٦٢٣:٥٥:٠٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٤:٥٩١٢:٤٠:١٨١٩:٣٥:٢٩١٩:٥٤:١٠٢٣:٥٥:١٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٥٠٥:٤٥:٢٤١٢:٤٠:٢٨١٩:٣٥:٢٣١٩:٥٤:٠٣٢٣:٥٥:٣١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٩٠٥:٤٥:٥٠١٢:٤٠:٣٨١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٥٤٢٣:٥٥:٤٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٤٠٥:٤٦:١٧١٢:٤٠:٤٧١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٤٤٢٣:٥٥:٥٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٠٠٥:٤٦:٤٤١٢:٤٠:٥٦١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:٣٢٢٣:٥٦:١٢
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٧٠٥:٤٧:١٢١٢:٤١:٠٤١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٣:١٩٢٣:٥٦:٢٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٥٠٥:٤٧:٤٠١٢:٤١:١٢١٩:٣٤:٣٢١٩:٥٣:٠٥٢٣:٥٦:٣٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٤٨:٠٩١٢:٤١:٢٠١٩:٣٤:١٨١٩:٥٢:٤٩٢٣:٥٦:٥١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٤٨:٣٨١٢:٤١:٢٧١٩:٣٤:٠٢١٩:٥٢:٣٢٢٣:٥٧:٠٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٣٠٥:٤٩:٠٨١٢:٤١:٣٣١٩:٣٣:٤٦١٩:٥٢:١٣٢٣:٥٧:١٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٤٩:٣٨١٢:٤١:٣٩١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:٥٣٢٣:٥٧:٢٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٠:٠٨١٢:٤١:٤٥١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:٣٢٢٣:٥٧:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥٠:٣٩١٢:٤١:٥٠١٩:٣٢:٤٧١٩:٥١:٠٩٢٣:٥٧:٤٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥١٠٥:٥١:١٠١٢:٤١:٥٥١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٤٥٢٣:٥٧:٥٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥١:٤١١٢:٤١:٥٩١٩:٣٢:٠١١٩:٥٠:١٩٢٣:٥٨:١٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٢:١٣١٢:٤٢:٠٢١٩:٣١:٣٦١٩:٤٩:٥٢٢٣:٥٨:١٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٣٠٥:٥٢:٤٤١٢:٤٢:٠٥١٩:٣١:١٠١٩:٤٩:٢٤٢٣:٥٨:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زهکلوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر زهکلوت شهر زهکلوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر زهکلوت شهر زهکلوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زهکلوت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زهکلوت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زهکلوت

زهکلوت، شهری است در استان کرمان ،در شهرستان رودبار جنوب که مرکز بخش جازموریان است.

شهر زهکلوت در ویکیپدیا

شهر زهکلوت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زهکلوت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زهکلوت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زهکلوت بر روی نقشه

شهر زهکلوت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زهکلوت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زهکلوت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زهکلوت
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر زهکلوت + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر زهکلوت + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر زهکلوت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زهکلوت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر زهکلوت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زهکلوت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زهکلوت رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زهکلوت
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زهکلوت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زهکلوت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق زهکلوت
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ زهکلوت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق زهکلوت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا زهکلوت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق زهکلوت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زهکلوت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو