جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زهکلوت

کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز زهکلوت


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٢١
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٩:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٣٣:٢٧
اذان مغرب: ١٩:٥٢:١٧
نیمه شب: ٢٣:٥٠:٥٧

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زهکلوت (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر زهکلوت)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر زهکلوت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زهکلوت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

انجیل یوحنا
بزرگ‌ترین محبتی كه شخص می‌تواند در حق دوستانش بكند، این است كه جان خود را در راه ایشان فدا سازد. محبت را باید اینچنین سنجید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زهکلوت

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زهکلوت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زهکلوت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زهکلوت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زهکلوت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زهکلوت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠١:٠٦١٢:٣٣:٣٤١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٣:٤٦٢٣:٥٢:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٠:١٢١٢:٣٣:٢٤١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٤:٢٢٢٣:٥٢:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢١٠٥:٥٩:١٩١٢:٣٣:١٥١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٤:٥٨٢٣:٥١:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:١٦٠٥:٥٨:٢٧١٢:٣٣:٠٦١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:٣٥٢٣:٥١:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:١١٠٥:٥٧:٣٦١٢:٣٢:٥٨١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٦:١١٢٣:٥١:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٦:٤٦١٢:٣٢:٥٠١٩:٠٩:١٨١٩:٢٦:٤٨٢٣:٥١:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٠٥٠٥:٥٥:٥٦١٢:٣٢:٤٣١٩:٠٩:٥٣١٩:٢٧:٢٥٢٣:٥٠:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٥:٠٨١٢:٣٢:٣٦١٩:١٠:٢٨١٩:٢٨:٠٢٢٣:٥٠:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٢:٣٠١٩:١١:٠٢١٩:٢٨:٣٩٢٣:٥٠:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٠٢٠٥:٥٣:٣٤١٢:٣٢:٢٥١٩:١١:٣٧١٩:٢٩:١٦٢٣:٥٠:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٢:٤٩١٢:٣٢:١٩١٩:١٢:١٢١٩:٢٩:٥٣٢٣:٥٠:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٢:٠٤١٢:٣٢:١٥١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:٣٠٢٣:٤٩:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥١:٢١١٢:٣٢:١١١٩:١٣:٢٢١٩:٣١:٠٧٢٣:٤٩:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٠:٣٩١٢:٣٢:٠٨١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٤٥٢٣:٤٩:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:١٦٠٥:٤٩:٥٨١٢:٣٢:٠٥١٩:١٤:٣٢١٩:٣٢:٢٢٢٣:٤٩:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٤٩:١٨١٢:٣٢:٠٢١٩:١٥:٠٨١٩:٣٢:٥٩٢٣:٤٩:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٤٨:٣٩١٢:٣٢:٠١١٩:١٥:٤٣١٩:٣٣:٣٧٢٣:٤٩:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٢:٠٠١٩:١٦:١٨١٩:٣٤:١٤٢٣:٤٩:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣١:٥٩١٩:١٦:٥٣١٩:٣٤:٥١٢٣:٤٨:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣١:٥٩١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٢٩٢٣:٤٨:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:١١٠٥:٤٦:١٦١٢:٣٢:٠٠١٩:١٨:٠٣١٩:٣٦:٠٦٢٣:٤٨:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٢٤٠٥:٤٥:٤٣١٢:٣٢:٠١١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:٤٣٢٣:٤٨:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٥:١٢١٢:٣٢:٠٣١٩:١٩:١٢١٩:٣٧:٢٠٢٣:٤٨:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٤:٤٢١٢:٣٢:٠٥١٩:١٩:٤٧١٩:٣٧:٥٧٢٣:٤٨:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٤:١٣١٢:٣٢:٠٨١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٨:٣٣٢٣:٤٨:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٣٢٠٥:٤٣:٤٥١٢:٣٢:١٢١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٩:٠٩٢٣:٤٨:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٣:١٩١٢:٣٢:١٦١٩:٢١:٣٠١٩:٣٩:٤٦٢٣:٤٨:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:١٥٠٥:٤٢:٥٤١٢:٣٢:٢٠١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:٢١٢٣:٤٨:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٣٨٠٥:٤٢:٣٠١٢:٣٢:٢٦١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٥٧٢٣:٤٨:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زهکلوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زهکلوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زهکلوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زهکلوت

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر زهکلوت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زهکلوت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زهکلوت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر زهکلوت

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر زهکلوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر زهکلوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر زهکلوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زهکلوت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زهکلوت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر زهکلوت

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر زهکلوت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زهکلوت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر زهکلوت

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٣٠٥:٤٣:١٣١٢:٣٢:١٧١٩:٢١:٣٨١٩:٣٩:٥٤٢٣:٤٨:٢٢
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٠٦٠٥:٤٢:٤٨١٢:٣٢:٢٢١٩:٢٢:١٢١٩:٤٠:٣٠٢٣:٤٨:٢١
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٠٠٥:٤٢:٢٤١٢:٣٢:٢٧١٩:٢٢:٤٥١٩:٤١:٠٥٢٣:٤٨:٢٠
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٥٠٥:٤٢:٠٢١٢:٣٢:٣٢١٩:٢٣:١٨١٩:٤١:٤٠٢٣:٤٨:٢٠
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٢٠٥:٤١:٤١١٢:٣٢:٣٨١٩:٢٣:٥١١٩:٤٢:١٥٢٣:٤٨:٢١
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٠٠٥:٤١:٢٢١٢:٣٢:٤٥١٩:٢٤:٢٣١٩:٤٢:٤٩٢٣:٤٨:٢٢
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٢١٠٥:٤١:٠٣١٢:٣٢:٥٢١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:٢٣٢٣:٤٨:٢٤
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٥٢٠٥:٤٠:٤٦١٢:٣٣:٠٠١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٣:٥٦٢٣:٤٨:٢٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢٦٠٥:٤٠:٣١١٢:٣٣:٠٨١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٢٩٢٣:٤٨:٢٩
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٠١٠٥:٤٠:١٧١٢:٣٣:١٦١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٥:٠١٢٣:٤٨:٣٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٨٠٥:٤٠:٠٤١٢:٣٣:٢٥١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٥:٣٣٢٣:٤٨:٣٨
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٦٠٥:٣٩:٥٢١٢:٣٣:٣٥١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٦:٠٤٢٣:٤٨:٤٣
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٣٩:٤٢١٢:٣٣:٤٤١٩:٢٧:٥٨١٩:٤٦:٣٥٢٣:٤٨:٤٨
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٩٠٥:٣٩:٣٣١٢:٣٣:٥٥١٩:٢٨:٢٦١٩:٤٧:٠٥٢٣:٤٨:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٣٩:٢٦١٢:٣٤:٠٥١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:٣٤٢٣:٤٩:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٨٠٥:٣٩:٢٠١٢:٣٤:١٦١٩:٢٩:٢١١٩:٤٨:٠٢٢٣:٤٩:٠٨
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٣٩:١٥١٢:٣٤:٢٧١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٨:٣٠٢٣:٤٩:١٦
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٣٩:١١١٢:٣٤:٣٨١٩:٣٠:١٤١٩:٤٨:٥٧٢٣:٤٩:٢٤
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٤٠٥:٣٩:٠٩١٢:٣٤:٥٠١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٩:٢٣٢٣:٤٩:٣٣
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٣٩:٠٧١٢:٣٥:٠٢١٩:٣١:٠٣١٩:٤٩:٤٨٢٣:٤٩:٤٢
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢١٠٥:٣٩:٠٨١٢:٣٥:١٤١٩:٣١:٢٦١٩:٥٠:١٢٢٣:٤٩:٥١
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٧٠٥:٣٩:٠٩١٢:٣٥:٢٦١٩:٣١:٤٨١٩:٥٠:٣٦٢٣:٥٠:٠١
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٤٠٥:٣٩:١١١٢:٣٥:٣٨١٩:٣٢:١٠١٩:٥٠:٥٨٢٣:٥٠:١٢
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٣٠٥:٣٩:١٥١٢:٣٥:٥١١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:١٩٢٣:٥٠:٢٢
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٤٠٥:٣٩:٢٠١٢:٣٦:٠٣١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:٣٩٢٣:٥٠:٣٤
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٧٠٥:٣٩:٢٦١٢:٣٦:١٦١٩:٣٣:٠٩١٩:٥١:٥٩٢٣:٥٠:٤٥
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢١٠٥:٣٩:٣٤١٢:٣٦:٢٩١٩:٣٣:٢٧١٩:٥٢:١٧٢٣:٥٠:٥٧
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٣٩:٤٢١٢:٣٦:٤٢١٩:٣٣:٤٤١٩:٥٢:٣٤٢٣:٥١:٠٩
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٣٩:٥٢١٢:٣٦:٥٥١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٥٠٢٣:٥١:٢٢
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٥٠٥:٤٠:٠٢١٢:٣٧:٠٨١٩:٣٤:١٤١٩:٥٣:٠٤٢٣:٥١:٣٥
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٦٠٥:٤٠:١٤١٢:٣٧:٢١١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٣:١٨٢٣:٥١:٤٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زهکلوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر زهکلوت شهر زهکلوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر زهکلوت شهر زهکلوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زهکلوت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زهکلوت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر زهکلوت

زهکلوت، شهری است در استان کرمان ،در شهرستان رودبار جنوب که مرکز بخش جازموریان است.

شهر زهکلوت در ویکیپدیا

شهر زهکلوت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زهکلوت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زهکلوت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زهکلوت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زهکلوت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زهکلوت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زهکلوت
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر زهکلوت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر زهکلوت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زهکلوت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زهکلوت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زهکلوت رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق زهکلوت
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ زهکلوت دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق زهکلوت
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ زهکلوت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زهکلوت دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زهکلوت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زهکلوت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زهکلوت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زهکلوت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو