جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زهکلوت

کهنوج | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز زهکلوت


اذان صبح: ٠٤:٤٩:٠٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٠٦:٣٥
اذان مغرب: ١٩:٢٣:٤١
نیمه شب: ٢٣:٥٨:١٢

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زهکلوت (شهرستان کهنوج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر زهکلوت)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر زهکلوت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زهکلوت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
بدترین (فرد از میان) مردم دارای دو رو است كه با یك گروه، با رویی و با گروه مردم با رویی دیگر مواجه می‌شود. (یعنی منافق است.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر زهکلوت

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زهکلوت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زهکلوت ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زهکلوت (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زهکلوت ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زهکلوت ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٣٣٠٦:٠١:٠٦١٢:٣٣:٣٤١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٣:٤٦٢٣:٥٢:٢٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٧٠٦:٠٠:١٢١٢:٣٣:٢٤١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٤:٢٢٢٣:٥٢:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢١٠٥:٥٩:١٩١٢:٣٣:١٥١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٤:٥٨٢٣:٥١:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:١٦٠٥:٥٨:٢٧١٢:٣٣:٠٦١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٥:٣٥٢٣:٥١:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:١١٠٥:٥٧:٣٦١٢:٣٢:٥٨١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٦:١١٢٣:٥١:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٠٨٠٥:٥٦:٤٦١٢:٣٢:٥٠١٩:٠٩:١٨١٩:٢٦:٤٨٢٣:٥١:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٠٥٠٥:٥٥:٥٦١٢:٣٢:٤٣١٩:٠٩:٥٣١٩:٢٧:٢٥٢٣:٥٠:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٠٣٠٥:٥٥:٠٨١٢:٣٢:٣٦١٩:١٠:٢٨١٩:٢٨:٠٢٢٣:٥٠:٤٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٠٢٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٢:٣٠١٩:١١:٠٢١٩:٢٨:٣٩٢٣:٥٠:٣٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٠٢٠٥:٥٣:٣٤١٢:٣٢:٢٥١٩:١١:٣٧١٩:٢٩:١٦٢٣:٥٠:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٢:٤٩١٢:٣٢:١٩١٩:١٢:١٢١٩:٢٩:٥٣٢٣:٥٠:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥٢:٠٤١٢:٣٢:١٥١٩:١٢:٤٧١٩:٣٠:٣٠٢٣:٤٩:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥١:٢١١٢:٣٢:١١١٩:١٣:٢٢١٩:٣١:٠٧٢٣:٤٩:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:١١٠٥:٥٠:٣٩١٢:٣٢:٠٨١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٤٥٢٣:٤٩:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:١٦٠٥:٤٩:٥٨١٢:٣٢:٠٥١٩:١٤:٣٢١٩:٣٢:٢٢٢٣:٤٩:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٤٩:١٨١٢:٣٢:٠٢١٩:١٥:٠٨١٩:٣٢:٥٩٢٣:٤٩:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٤٨:٣٩١٢:٣٢:٠١١٩:١٥:٤٣١٩:٣٣:٣٧٢٣:٤٩:١٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٣٨٠٥:٤٨:٠٢١٢:٣٢:٠٠١٩:١٦:١٨١٩:٣٤:١٤٢٣:٤٩:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٧:٢٥١٢:٣١:٥٩١٩:١٦:٥٣١٩:٣٤:٥١٢٣:٤٨:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٤٦:٥٠١٢:٣١:٥٩١٩:١٧:٢٨١٩:٣٥:٢٩٢٣:٤٨:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:١١٠٥:٤٦:١٦١٢:٣٢:٠٠١٩:١٨:٠٣١٩:٣٦:٠٦٢٣:٤٨:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٢٤٠٥:٤٥:٤٣١٢:٣٢:٠١١٩:١٨:٣٨١٩:٣٦:٤٣٢٣:٤٨:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٥:١٢١٢:٣٢:٠٣١٩:١٩:١٢١٩:٣٧:٢٠٢٣:٤٨:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٥٥٠٥:٤٤:٤٢١٢:٣٢:٠٥١٩:١٩:٤٧١٩:٣٧:٥٧٢٣:٤٨:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٤:١٣١٢:٣٢:٠٨١٩:٢٠:٢٢١٩:٣٨:٣٣٢٣:٤٨:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٣٢٠٥:٤٣:٤٥١٢:٣٢:١٢١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٩:٠٩٢٣:٤٨:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٣:١٩١٢:٣٢:١٦١٩:٢١:٣٠١٩:٣٩:٤٦٢٣:٤٨:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:١٥٠٥:٤٢:٥٤١٢:٣٢:٢٠١٩:٢٢:٠٤١٩:٤٠:٢١٢٣:٤٨:٢١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٣٨٠٥:٤٢:٣٠١٢:٣٢:٢٦١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٥٧٢٣:٤٨:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زهکلوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زهکلوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زهکلوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زهکلوت

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر زهکلوت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زهکلوت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زهکلوت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر زهکلوت

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر زهکلوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر زهکلوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر زهکلوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زهکلوت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زهکلوت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زهکلوت

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر زهکلوت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زهکلوت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زهکلوت

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:٠٩:٤٥١٢:٣٨:٢٢١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٣:٤١٢٣:٥٨:١٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٠:١٥١٢:٣٨:٠٧١٩:٠٥:٣٤١٩:٢٢:٣٨٢٣:٥٨:٠٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٠٠٦:١٠:٤٤١٢:٣٧:٥٠١٩:٠٤:٣٢١٩:٢١:٣٥٢٣:٥٧:٥١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٠٠٦:١١:١٣١٢:٣٧:٣٤١٩:٠٣:٢٩١٩:٢٠:٣٠٢٣:٥٧:٤٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١١:٤٣١٢:٣٧:١٧١٩:٠٢:٢٦١٩:١٩:٢٥٢٣:٥٧:٢٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٢:١٢١٢:٣٦:٥٩١٩:٠١:٢٢١٩:١٨:٢٠٢٣:٥٧:١٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٢:٤٠١٢:٣٦:٤٢١٩:٠٠:١٨١٩:١٧:١٤٢٣:٥٧:٠٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٣:٠٩١٢:٣٦:٢٤١٨:٥٩:١٣١٩:١٦:٠٨٢٣:٥٦:٥٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٦٠٦:١٣:٣٨١٢:٣٦:٠٥١٨:٥٨:٠٨١٩:١٥:٠١٢٣:٥٦:٣٦
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٤:٠٦١٢:٣٥:٤٦١٨:٥٧:٠٢١٩:١٣:٥٣٢٣:٥٦:٢٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٤:٣٥١٢:٣٥:٢٧١٨:٥٥:٥٥١٩:١٢:٤٦٢٣:٥٦:٠٧
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٥:٠٣١٢:٣٥:٠٨١٨:٥٤:٤٨١٩:١١:٣٨٢٣:٥٥:٥٢
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٦٠٦:١٥:٣١١٢:٣٤:٤٨١٨:٥٣:٤١١٩:١٠:٢٩٢٣:٥٥:٣٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٢٠٦:١٥:٥٩١٢:٣٤:٢٩١٨:٥٢:٣٣١٩:٠٩:٢٠٢٣:٥٥:٢١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:١٦:٢٦١٢:٣٤:٠٨١٨:٥١:٢٥١٩:٠٨:١١٢٣:٥٥:٠٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٤٠٦:١٦:٥٤١٢:٣٣:٤٨١٨:٥٠:١٧١٩:٠٧:٠١٢٣:٥٤:٤٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:١٧:٢٢١٢:٣٣:٢٨١٨:٤٩:٠٨١٩:٠٥:٥١٢٣:٥٤:٣١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٥٠٦:١٧:٤٩١٢:٣٣:٠٧١٨:٤٧:٥٩١٩:٠٤:٤١٢٣:٥٤:١٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:١٨:١٧١٢:٣٢:٤٦١٨:٤٦:٥٠١٩:٠٣:٣١٢٣:٥٣:٥٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:١٨:٤٤١٢:٣٢:٢٥١٨:٤٥:٤٠١٩:٠٢:٢٠٢٣:٥٣:٣٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٨٠٦:١٩:١٢١٢:٣٢:٠٤١٨:٤٤:٣٠١٩:٠١:١٠٢٣:٥٣:٢١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١١٠٦:١٩:٣٩١٢:٣١:٤٢١٨:٤٣:٢٠١٨:٥٩:٥٩٢٣:٥٣:٠٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٥٠٦:٢٠:٠٦١٢:٣١:٢١١٨:٤٢:١٠١٨:٥٨:٤٨٢٣:٥٢:٤٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٠:٣٤١٢:٣٠:٥٩١٨:٤١:٠٠١٨:٥٧:٣٧٢٣:٥٢:٢٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢١:٠١١٢:٣٠:٣٨١٨:٣٩:٤٩١٨:٥٦:٢٦٢٣:٥٢:٠٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢١:٢٩١٢:٣٠:١٦١٨:٣٨:٣٩١٨:٥٥:١٥٢٣:٥١:٤٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٢١:٥٦١٢:٢٩:٥٥١٨:٣٧:٢٨١٨:٥٤:٠٤٢٣:٥١:٢٨
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٢٢:٢٤١٢:٢٩:٣٣١٨:٣٦:١٨١٨:٥٢:٥٣٢٣:٥١:٠٩
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٢:٥١١٢:٢٩:١٢١٨:٣٥:٠٧١٨:٥١:٤٢٢٣:٥٠:٤٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٢٣:١٩١٢:٢٨:٥١١٨:٣٣:٥٧١٨:٥٠:٣٢٢٣:٢٠:٣٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٣٠٥:٢٣:٤٧١١:٢٨:٢٩١٧:٣٢:٤٧١٧:٤٩:٢١٢٢:٥٠:١١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زهکلوت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زهکلوت شهر زهکلوت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زهکلوت شهر زهکلوت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زهکلوت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زهکلوت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زهکلوت

زهکلوت، شهری است در استان کرمان ،در شهرستان رودبار جنوب که مرکز بخش جازموریان است.

شهر زهکلوت در ویکیپدیا

شهر زهکلوت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زهکلوت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زهکلوت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زهکلوت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زهکلوت

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زهکلوت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زهکلوت
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر زهکلوت + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر زهکلوت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زهکلوت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زهکلوت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زهکلوت رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا زهکلوت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زهکلوت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زهکلوت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زهکلوت
زمان پخش اذان زنده به افق زهکلوت
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زهکلوت ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا زهکلوت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زهکلوت دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زهکلوت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو