جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زهرکی

کنگان | جاسک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز زهرکی


اذان صبح: ٠٤:١٣:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٦
اذان ظهر: ١١:٣٣:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:٣٧:٣١
اذان مغرب: ١٧:٥٣:٥٠
نیمه شب: ٢٢:٥٥:٣٩

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زهرکی (شهرستان جاسک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای زهرکی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای زهرکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زهرکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
خوش باطنی و نیك سرشتی، سرمایه و بد خلقی، شوم و نیكی در طول عمر (سپری كردن عمر از جوانی تا پیری در اطاعت از خدا) و صدقه از مرگ بد جلوگیری می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زهرکی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زهرکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زهرکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زهرکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زهرکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زهرکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:١٤٠٦:٠٧:١٩١٢:٣٨:١٥١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٦:٣٥٢٣:٥٧:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٦:٣٠١٢:٣٨:٠٦١٩:١٠:٠٤١٩:٢٧:٠٨٢٣:٥٧:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:١١٠٦:٠٥:٤١١٢:٣٧:٥٧١٩:١٠:٣٥١٩:٢٧:٤٢٢٣:٥٧:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٤:٥٣١٢:٣٧:٤٩١٩:١١:٠٦١٩:٢٨:١٥٢٣:٥٧:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠٤:٠٦١٢:٣٧:٤١١٩:١١:٣٧١٩:٢٨:٤٨٢٣:٥٦:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٣:٢٠١٢:٣٧:٣٤١٩:١٢:٠٩١٩:٢٩:٢٢٢٣:٥٦:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٢:٣٥١٢:٣٧:٢٧١٩:١٢:٤١١٩:٢٩:٥٥٢٣:٥٦:٣٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠١:٥٠١٢:٣٧:٢١١٩:١٣:١٢١٩:٣٠:٢٩٢٣:٥٦:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠١:٠٧١٢:٣٧:١٥١٩:١٣:٤٤١٩:٣١:٠٣٢٣:٥٦:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٠:٢٥١٢:٣٧:١٠١٩:١٤:١٦١٩:٣١:٣٧٢٣:٥٥:٥٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٣٤٠٥:٥٩:٤٤١٢:٣٧:٠٦١٩:١٤:٤٨١٩:٣٢:١١٢٣:٥٥:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٤٠٠٥:٥٩:٠٣١٢:٣٧:٠٢١٩:١٥:٢٠١٩:٣٢:٤٥٢٣:٥٥:٣٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٤٨٠٥:٥٨:٢٤١٢:٣٦:٥٨١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:٢٠٢٣:٥٥:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥٧:٤٦١٢:٣٦:٥٥١٩:١٦:٢٤١٩:٣٣:٥٤٢٣:٥٥:١٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٧:٠٩١٢:٣٦:٥٣١٩:١٦:٥٧١٩:٣٤:٢٨٢٣:٥٥:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:١٩٠٥:٥٦:٣٣١٢:٣٦:٥٢١٩:١٧:٢٩١٩:٣٥:٠٣٢٣:٥٥:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٥:٥٨١٢:٣٦:٥٠١٩:١٨:٠١١٩:٣٥:٣٧٢٣:٥٤:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٥:٢٥١٢:٣٦:٥٠١٩:١٨:٣٤١٩:٣٦:١١٢٣:٥٤:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٥٤:٥٢١٢:٣٦:٥٠١٩:١٩:٠٦١٩:٣٦:٤٦٢٣:٥٤:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٦:٥١١٩:١٩:٣٨١٩:٣٧:٢٠٢٣:٥٤:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٣:٥١١٢:٣٦:٥٢١٩:٢٠:١١١٩:٣٧:٥٥٢٣:٥٤:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٣:٢٢١٢:٣٦:٥٤١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:٢٩٢٣:٥٤:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:١١٠٥:٥٢:٥٤١٢:٣٦:٥٦١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:٠٣٢٣:٥٤:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٢:٢٧١٢:٣٦:٥٩١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٣٧٢٣:٥٤:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٢:٠٢١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٢:١٩١٩:٤٠:١١٢٣:٥٤:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥١:٣٨١٢:٣٧:٠٧١٩:٢٢:٥١١٩:٤٠:٤٥٢٣:٥٤:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥١:١٥١٢:٣٧:١١١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:١٨٢٣:٥٤:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٠:٥٤١٢:٣٧:١٦١٩:٢٣:٥٤١٩:٤١:٥١٢٣:٥٤:١٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٤:٣٩٠٥:٥٠:٣٤١٢:٣٧:٢٢١٩:٢٤:٢٥١٩:٤٢:٢٤٢٣:٥٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زهرکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زهرکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زهرکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زهرکی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای زهرکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زهرکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زهرکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای زهرکی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای زهرکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای زهرکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای زهرکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زهرکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زهرکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زهرکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای زهرکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زهرکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زهرکی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٠٠٦:١٦:٣٢١٢:٤٣:١٣١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٦:٢٠٠٠:٠٣:٤٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٧٠٦:١٦:٥٨١٢:٤٢:٥٧١٩:٠٨:٣٤١٩:٢٥:٢١٠٠:٠٣:٣٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:١٧:٢٤١٢:٤٢:٤١١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٤:٢١٠٠:٠٣:٢٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٩٠٦:١٧:٥٠١٢:٤٢:٢٤١٩:٠٦:٣٦١٩:٢٣:٢٠٠٠:٠٣:١٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٥٠٦:١٨:١٦١٢:٤٢:٠٧١٩:٠٥:٣٦١٩:٢٢:١٩٠٠:٠٣:٠٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٠٠٦:١٨:٤١١٢:٤١:٥٠١٩:٠٤:٣٦١٩:٢١:١٧٠٠:٠٢:٥١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٥٠٦:١٩:٠٧١٢:٤١:٣٢١٩:٠٣:٣٥١٩:٢٠:١٤٠٠:٠٢:٣٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:١٩:٣٢١٢:٤١:١٤١٩:٠٢:٣٤١٩:١٩:١٢٠٠:٠٢:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:١٩:٥٧١٢:٤٠:٥٦١٩:٠١:٣٢١٩:١٨:٠٨٠٠:٠٢:١٠
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٠:٢٢١٢:٤٠:٣٧١٩:٠٠:٣٠١٩:١٧:٠٥٠٠:٠١:٥٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢١٠٦:٢٠:٤٦١٢:٤٠:١٨١٨:٥٩:٢٧١٩:١٦:٠٠٠٠:٠١:٤٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢١:١١١٢:٣٩:٥٩١٨:٥٨:٢٣١٩:١٤:٥٦٠٠:٠١:٢٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢١:٣٦١٢:٣٩:٣٩١٨:٥٧:٢٠١٩:١٣:٥١٠٠:٠١:٠٩
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٢٢:٠٠١٢:٣٩:١٩١٨:٥٦:١٦١٩:١٢:٤٦٠٠:٠٠:٥٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣١٠٦:٢٢:٢٤١٢:٣٨:٥٩١٨:٥٥:١١١٩:١١:٤٠٠٠:٠٠:٣٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٢٢:٤٨١٢:٣٨:٣٩١٨:٥٤:٠٦١٩:١٠:٣٤٠٠:٠٠:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٣:١٢١٢:٣٨:١٨١٨:٥٣:٠١١٩:٠٩:٢٨٠٠:٠٠:٠٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٤٠٦:٢٣:٣٦١٢:٣٧:٥٧١٨:٥١:٥٦١٩:٠٨:٢٢٢٣:٥٩:٤٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٢٤:٠٠١٢:٣٧:٣٧١٨:٥٠:٥٠١٩:٠٧:١٥٢٣:٥٩:٢٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٢٤:٢٤١٢:٣٧:١٥١٨:٤٩:٤٤١٩:٠٦:٠٨٢٣:٥٩:٠٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٥٠٦:٢٤:٤٨١٢:٣٦:٥٤١٨:٤٨:٣٨١٩:٠٥:٠١٢٣:٥٨:٥١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٢٥:١١١٢:٣٦:٣٣١٨:٤٧:٣١١٩:٠٣:٥٤٢٣:٥٨:٣٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٢٥:٣٥١٢:٣٦:١٢١٨:٤٦:٢٥١٩:٠٢:٤٧٢٣:٥٨:١٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٢٥:٥٩١٢:٣٥:٥٠١٨:٤٥:١٨١٩:٠١:٤٠٢٣:٥٧:٥٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣١٠٦:٢٦:٢٢١٢:٣٥:٢٩١٨:٤٤:١٢١٩:٠٠:٣٢٢٣:٥٧:٣٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٢٦:٤٦١٢:٣٥:٠٧١٨:٤٣:٠٥١٨:٥٩:٢٥٢٣:٥٧:١٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٢٧:١٠١٢:٣٤:٤٦١٨:٤١:٥٨١٨:٥٨:١٨٢٣:٥٦:٥٧
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٦٠٦:٢٧:٣٤١٢:٣٤:٢٤١٨:٤٠:٥١١٨:٥٧:١١٢٣:٥٦:٣٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٤٠٦:٢٧:٥٨١٢:٣٤:٠٣١٨:٣٩:٤٤١٨:٥٦:٠٣٢٣:٥٦:١٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥١٠٦:٢٨:٢٢١٢:٣٣:٤١١٨:٣٨:٣٨١٨:٥٤:٥٦٢٣:٢٥:٥٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٣:١٩٠٥:٢٨:٤٦١١:٣٣:٢٠١٧:٣٧:٣١١٧:٥٣:٥٠٢٢:٥٥:٣٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زهرکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زهرکی روستای زهرکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زهرکی روستای زهرکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زهرکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زهرکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زهرکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زهرکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زهرکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زهرکی

روستای زهرکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زهرکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زهرکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زهرکی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای زهرکی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای زهرکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زهرکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زهرکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زهرکی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ زهرکی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زهرکی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زهرکی
زمان پخش اذان مستقیم به افق زهرکی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زهرکی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زهرکی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زهرکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زهرکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زهرکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو