جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زهرکی

کنگان | جاسک | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز زهرکی


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:٠٩
اذان ظهر: ١١:٥٣:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٤٥
اذان مغرب: ١٧:٥٥:١٨
نیمه شب: ٢٣:١٥:٤٧

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زهرکی (شهرستان جاسک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ روستای زهرکی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای زهرکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زهرکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

امام جعفر صادق (ع)
ارزش عمل در آن روز (عيد غدير) برابر با هشتاد ماه است، و شايسته است آن روز ذكر خدا و درود بر پيامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) زياد شود، و مرد، بر خانواده خود توسعه دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زهرکی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زهرکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زهرکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زهرکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زهرکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زهرکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:١٩٠٦:٠٩:٠١١٢:٣٨:٣٥١٩:٠٨:٣١١٩:٢٥:٣٠٢٣:٥٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:١٦٠٦:٠٨:١٠١٢:٣٨:٢٥١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٦:٠٣٢٣:٥٨:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:١٤٠٦:٠٧:١٩١٢:٣٨:١٥١٩:٠٩:٣٣١٩:٢٦:٣٥٢٣:٥٧:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٦:٣٠١٢:٣٨:٠٦١٩:١٠:٠٤١٩:٢٧:٠٨٢٣:٥٧:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:١١٠٦:٠٥:٤١١٢:٣٧:٥٧١٩:١٠:٣٥١٩:٢٧:٤٢٢٣:٥٧:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٤:٥٣١٢:٣٧:٤٩١٩:١١:٠٦١٩:٢٨:١٥٢٣:٥٧:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠٤:٠٦١٢:٣٧:٤١١٩:١١:٣٧١٩:٢٨:٤٨٢٣:٥٦:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:١٣٠٦:٠٣:٢٠١٢:٣٧:٣٤١٩:١٢:٠٩١٩:٢٩:٢٢٢٣:٥٦:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٢:٣٥١٢:٣٧:٢٧١٩:١٢:٤١١٩:٢٩:٥٥٢٣:٥٦:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:١٩٠٦:٠١:٥٠١٢:٣٧:٢١١٩:١٣:١٢١٩:٣٠:٢٩٢٣:٥٦:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠١:٠٧١٢:٣٧:١٥١٩:١٣:٤٤١٩:٣١:٠٣٢٣:٥٦:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٠:٢٥١٢:٣٧:١٠١٩:١٤:١٦١٩:٣١:٣٧٢٣:٥٥:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٣٤٠٥:٥٩:٤٤١٢:٣٧:٠٦١٩:١٤:٤٨١٩:٣٢:١١٢٣:٥٥:٤٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٤٠٠٥:٥٩:٠٣١٢:٣٧:٠٢١٩:١٥:٢٠١٩:٣٢:٤٥٢٣:٥٥:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٤٨٠٥:٥٨:٢٤١٢:٣٦:٥٨١٩:١٥:٥٢١٩:٣٣:٢٠٢٣:٥٥:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٥٧٠٥:٥٧:٤٦١٢:٣٦:٥٥١٩:١٦:٢٤١٩:٣٣:٥٤٢٣:٥٥:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٧:٠٩١٢:٣٦:٥٣١٩:١٦:٥٧١٩:٣٤:٢٨٢٣:٥٥:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:١٩٠٥:٥٦:٣٣١٢:٣٦:٥٢١٩:١٧:٢٩١٩:٣٥:٠٣٢٣:٥٥:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٣١٠٥:٥٥:٥٨١٢:٣٦:٥٠١٩:١٨:٠١١٩:٣٥:٣٧٢٣:٥٤:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣١:٤٤٠٥:٥٥:٢٥١٢:٣٦:٥٠١٩:١٨:٣٤١٩:٣٦:١١٢٣:٥٤:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٥٤:٥٢١٢:٣٦:٥٠١٩:١٩:٠٦١٩:٣٦:٤٦٢٣:٥٤:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:١٥٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٦:٥١١٩:١٩:٣٨١٩:٣٧:٢٠٢٣:٥٤:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٣:٥١١٢:٣٦:٥٢١٩:٢٠:١١١٩:٣٧:٥٥٢٣:٥٤:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٣:٢٢١٢:٣٦:٥٤١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٨:٢٩٢٣:٥٤:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:١١٠٥:٥٢:٥٤١٢:٣٦:٥٦١٩:٢١:١٥١٩:٣٩:٠٣٢٣:٥٤:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٢:٢٧١٢:٣٦:٥٩١٩:٢١:٤٧١٩:٣٩:٣٧٢٣:٥٤:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٢:٠٢١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٢:١٩١٩:٤٠:١١٢٣:٥٤:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:١٩٠٥:٥١:٣٨١٢:٣٧:٠٧١٩:٢٢:٥١١٩:٤٠:٤٥٢٣:٥٤:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٥١:١٥١٢:٣٧:١١١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:١٨٢٣:٥٤:١٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٠:٥٤١٢:٣٧:١٦١٩:٢٣:٥٤١٩:٤١:٥١٢٣:٥٤:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زهرکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زهرکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زهرکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زهرکی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای زهرکی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای زهرکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زهرکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای زهرکی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٠٨:٣٧٠٦:٢٦:٥٣١١:٥٣:٠٥١٧:١٩:٣٣١٧:٣٦:٥١٢٣:١٣:٥٨
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٢٦:٣٢١١:٥٣:١٨١٧:٢٠:١٨١٧:٣٧:٣٥٢٣:١٤:١٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٠٨:٠٧٠٦:٢٦:٠٩١١:٥٣:٢٩١٧:٢١:٠٤١٧:٣٨:١٨٢٣:١٤:٢٧
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٥:٤٦١١:٥٣:٣٩١٧:٢١:٤٩١٧:٣٩:٠٢٢٣:١٤:٤٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٠٧:٣٢٠٦:٢٥:٢٠١١:٥٣:٤٩١٧:٢٢:٣٤١٧:٣٩:٤٥٢٣:١٤:٥٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٧:١٢٠٦:٢٤:٥٣١١:٥٣:٥٨١٧:٢٣:١٩١٧:٤٠:٢٨٢٣:١٥:٠٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٤:٢٥١١:٥٤:٠٦١٧:٢٤:٠٤١٧:٤١:١٠٢٣:١٥:١٦
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٣:٥٦١١:٥٤:١٣١٧:٢٤:٤٨١٧:٤١:٥٣٢٣:١٥:٢٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٢٣:٢٥١١:٥٤:٢٠١٧:٢٥:٣١١٧:٤٢:٣٥٢٣:١٥:٣٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٢:٥٣١١:٥٤:٢٥١٧:٢٦:١٥١٧:٤٣:١٦٢٣:١٥:٤٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٥:١٢٠٦:٢٢:٢٠١١:٥٤:٣٠١٧:٢٦:٥٨١٧:٤٣:٥٨٢٣:١٥:٥١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٢١:٤٥١١:٥٤:٣٤١٧:٢٧:٤١١٧:٤٤:٣٩٢٣:١٥:٥٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٤:١٤٠٦:٢١:٠٩١١:٥٤:٣٧١٧:٢٨:٢٣١٧:٤٥:١٩٢٣:١٦:٠٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٠:٣٢١١:٥٤:٣٩١٧:٢٩:٠٥١٧:٤٥:٥٩٢٣:١٦:٠٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٣:١١٠٦:١٩:٥٤١١:٥٤:٤١١٧:٢٩:٤٦١٧:٤٦:٣٩٢٣:١٦:١٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٢:٣٨٠٦:١٩:١٥١١:٥٤:٤٢١٧:٣٠:٢٧١٧:٤٧:١٩٢٣:١٦:١٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠٢:٠٣٠٦:١٨:٣٤١١:٥٤:٤٢١٧:٣١:٠٨١٧:٤٧:٥٨٢٣:١٦:١٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠١:٢٨٠٦:١٧:٥٢١١:٥٤:٤١١٧:٣١:٤٨١٧:٤٨:٣٦٢٣:١٦:٢٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٠:٥١٠٦:١٧:١٠١١:٥٤:٣٩١٧:٣٢:٢٨١٧:٤٩:١٥٢٣:١٦:٢٠
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٠٠:١٢٠٦:١٦:٢٦١١:٥٤:٣٧١٧:٣٣:٠٨١٧:٤٩:٥٣٢٣:١٦:٢٠
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٩:٣٣٠٦:١٥:٤١١١:٥٤:٣٤١٧:٣٣:٤٧١٧:٥٠:٣٠٢٣:١٦:٢٠
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٨:٥٢٠٦:١٤:٥٥١١:٥٤:٣١١٧:٣٤:٢٦١٧:٥١:٠٧٢٣:١٦:١٨
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٨:١١٠٦:١٤:٠٩١١:٥٤:٢٦١٧:٣٥:٠٤١٧:٥١:٤٤٢٣:١٦:١٦
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٧:٢٨٠٦:١٣:٢١١١:٥٤:٢١١٧:٣٥:٤٢١٧:٥٢:٢١٢٣:١٦:١٣
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٢:٣٢١١:٥٤:١٦١٧:٣٦:١٩١٧:٥٢:٥٧٢٣:١٦:٠٩
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١١:٤٣١١:٥٤:٠٩١٧:٣٦:٥٧١٧:٥٣:٣٣٢٣:١٦:٠٤
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٠:٥٣١١:٥٤:٠٢١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٤:٠٨٢٣:١٥:٥٩
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٠:٠١١١:٥٣:٥٥١٧:٣٨:١٠١٧:٥٤:٤٣٢٣:١٥:٥٣
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٠٩:٠٩١١:٥٣:٤٧١٧:٣٨:٤٥١٧:٥٥:١٨٢٣:١٥:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای زهرکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زهرکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زهرکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زهرکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زهرکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای زهرکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای زهرکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زهرکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای زهرکی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٢:٣٢١١:٥٤:١٦١٧:٣٦:١٩١٧:٥٢:٥٧٢٣:١٦:٠٩
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٩٠٦:١١:٤٣١١:٥٤:٠٩١٧:٣٦:٥٧١٧:٥٣:٣٣٢٣:١٦:٠٤
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٢٠٦:١٠:٥٣١١:٥٤:٠٢١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٤:٠٨٢٣:١٥:٥٩
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٠:٠١١١:٥٣:٥٥١٧:٣٨:١٠١٧:٥٤:٤٣٢٣:١٥:٥٣
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:٠٩:٠٩١١:٥٣:٤٧١٧:٣٨:٤٥١٧:٥٥:١٨٢٣:١٥:٤٧
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٠٨:١٦١١:٥٣:٣٨١٧:٣٩:٢١١٧:٥٥:٥٢٢٣:١٥:٣٩
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:٠٧:٢٣١١:٥٣:٢٩١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٦:٢٦٢٣:١٥:٣١
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٦٠٦:٠٦:٢٨١١:٥٣:١٩١٧:٤٠:٣١١٧:٥٧:٠٠٢٣:١٥:٢٢
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٤٠٦:٠٥:٣٣١١:٥٣:٠٨١٧:٤١:٠٥١٧:٥٧:٣٣٢٣:١٥:١٣
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢١٠٦:٠٤:٣٧١١:٥٢:٥٧١٧:٤١:٣٩١٧:٥٨:٠٦٢٣:١٥:٠٣
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٧٠٦:٠٣:٤١١١:٥٢:٤٦١٧:٤٢:١٢١٧:٥٨:٣٨٢٣:١٤:٥٢
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٢٠٦:٠٢:٤٤١١:٥٢:٣٣١٧:٤٢:٤٥١٧:٥٩:١١٢٣:١٤:٤٠
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:٠١:٤٦١١:٥٢:٢١١٧:٤٣:١٨١٧:٥٩:٤٢٢٣:١٤:٢٨
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٠٠:٤٨١١:٥٢:٠٨١٧:٤٣:٥٠١٨:٠٠:١٤٢٣:١٤:١٦
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٥:٥٩:٤٩١١:٥١:٥٤١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٠:٤٥٢٣:١٤:٠٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٣٠٥:٥٨:٤٩١١:٥١:٤٠١٧:٤٤:٥٤١٨:٠١:١٦٢٣:١٣:٤٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٤٠٥:٥٧:٤٩١١:٥١:٢٦١٧:٤٥:٢٥١٨:٠١:٤٧٢٣:١٣:٣٥
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٤٠٥:٥٦:٤٩١١:٥١:١١١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٢:١٨٢٣:١٣:٢٠
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٤٠٥:٥٥:٤٨١١:٥٠:٥٦١٧:٤٦:٢٧١٨:٠٢:٤٨٢٣:١٣:٠٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٢٠٥:٥٤:٤٦١١:٥٠:٤٠١٧:٤٦:٥٧١٨:٠٣:١٨٢٣:١٢:٤٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٠٠٥:٥٣:٤٥١١:٥٠:٢٥١٧:٤٧:٢٧١٨:٠٣:٤٨٢٣:١٢:٣٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٨٠٥:٥٢:٤٣١١:٥٠:٠٩١٧:٤٧:٥٧١٨:٠٤:١٧٢٣:١٢:١٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٥٠٥:٥١:٤٠١١:٤٩:٥٢١٧:٤٨:٢٧١٨:٠٤:٤٧٢٣:١١:٥٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣١٠٥:٥٠:٣٨١١:٤٩:٣٦١٧:٤٨:٥٧١٨:٠٥:١٦٢٣:١١:٤٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٤٩:٣٥١١:٤٩:١٩١٧:٤٩:٢٦١٨:٠٥:٤٥٢٣:١١:٢٤
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٢٠٥:٤٨:٣١١١:٤٩:٠٢١٧:٤٩:٥٥١٨:٠٦:١٤٢٣:١١:٠٦
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٧٠٥:٤٧:٢٨١١:٤٨:٤٤١٧:٥٠:٢٤١٨:٠٦:٤٣٢٣:١٠:٤٨
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:١١٠٥:٤٦:٢٥١١:٤٨:٢٧١٧:٥٠:٥٣١٨:٠٧:١٢٢٣:١٠:٢٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٤٥:٢١١١:٤٨:١٠١٧:٥١:٢٢١٨:٠٧:٤١٢٣:١٠:١٠

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زهرکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای زهرکی روستای زهرکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای زهرکی روستای زهرکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زهرکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زهرکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زهرکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زهرکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زهرکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زهرکی

روستای زهرکی بر روی نقشه

روستای زهرکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زهرکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زهرکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زهرکی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای زهرکی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای زهرکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زهرکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زهرکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زهرکی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق زهرکی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زهرکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق زهرکی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زهرکی
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ زهرکی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زهرکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زهرکی
افق شرعی امروز فردا زهرکی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زهرکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو