جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زهرویه

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز زهرویه


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٤٦:٥٧
نیمه شب: ٠٠:١٧:١١

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زهرویه (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای زهرویه)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای زهرویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زهرویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
بالاترین عبادت، سكوت است. (زیرا با سكوت از زبان و گناهان آن جلوگیری می‌شود.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای زهرویه

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زهرویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زهرویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زهرویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زهرویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زهرویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٩٠٦:١٩:٠٧١٢:٥٢:٠٩١٩:٢٥:٣٥١٩:٤٢:٥٩٠٠:١٠:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠١٠٦:١٨:١٣١٢:٥١:٥٩١٩:٢٦:١٠١٩:٤٣:٣٦٠٠:١٠:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٧:١٩١٢:٥١:٥٠١٩:٢٦:٤٥١٩:٤٤:١٣٠٠:١٠:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:١٦:٢٦١٢:٥١:٤١١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٤:٥١٠٠:١٠:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٥:٣٤١٢:٥١:٣٣١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٥:٢٨٠٠:٠٩:٤٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٣٨٠٦:١٤:٤٣١٢:٥١:٢٥١٩:٢٨:٣١١٩:٤٦:٠٦٠٠:٠٩:٣٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٣:٥٣١٢:٥١:١٨١٩:٢٩:٠٧١٩:٤٦:٤٤٠٠:٠٩:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٣:٠٤١٢:٥١:١١١٩:٢٩:٤٢١٩:٤٧:٢١٠٠:٠٩:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٢:١٦١٢:٥١:٠٥١٩:٣٠:١٨١٩:٤٧:٥٩٠٠:٠٨:٥٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٨٠٦:١١:٢٨١٢:٥١:٠٠١٩:٣٠:٥٣١٩:٤٨:٣٧٠٠:٠٨:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٠:٤٢١٢:٥٠:٥٤١٩:٣١:٢٩١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٨:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٩:٥٧١٢:٥٠:٥٠١٩:٣٢:٠٥١٩:٤٩:٥٣٠٠:٠٨:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٩:١٣١٢:٥٠:٤٦١٩:٣٢:٤١١٩:٥٠:٣١٠٠:٠٨:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٨:٣٠١٢:٥٠:٤٢١٩:٣٣:١٦١٩:٥١:٠٩٠٠:٠٧:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٧:٤٩١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٣:٥٢١٩:٥١:٤٧٠٠:٠٧:٤٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٢٠٦:٠٧:٠٨١٢:٥٠:٣٧١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٢:٢٥٠٠:٠٧:٣٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٣:٠٣٠٠:٠٧:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٥:٥٠١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٥:٤٠١٩:٥٣:٤١٠٠:٠٧:٢٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٥:١٣١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٧:١٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:١٤٠٦:٠٤:٣٧١٢:٥٠:٣٤١٩:٣٦:٥١١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٧:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٤:٠٣١٢:٥٠:٣٥١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٣٥٠٠:٠٧:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٣:٢٩١٢:٥٠:٣٦١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:١٣٠٠:٠٦:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٠:٣٨١٩:٣٨:٣٨١٩:٥٦:٥٠٠٠:٠٦:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٢:٢٦١٢:٥٠:٤٠١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:٢٨٠٠:٠٦:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٢٥٠٦:٠١:٥٧١٢:٥٠:٤٣١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٨:٠٥٠٠:٠٦:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٠:٤٧١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٤٢٠٠:٠٦:٤٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠١:٠٢١٢:٥٠:٥١١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:١٩٠٠:٠٦:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٠:٥٦١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٥٥٠٠:٠٦:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٤٧٠٦:٠٠:١٢١٢:٥١:٠١١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٣١٠٠:٠٦:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زهرویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زهرویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زهرویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زهرویه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای زهرویه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زهرویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زهرویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای زهرویه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای زهرویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای زهرویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای زهرویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زهرویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زهرویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زهرویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای زهرویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زهرویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زهرویه

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١١:٠٨١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٨:١٧٠٠:١٦:٥٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١١:٤٠١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٩:٣٠٢٠:٠٧:٤٥٠٠:١٧:٠٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤١٠٦:١٢:١٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:١٢٠٠:١٧:١٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٧:٢٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٣:١٩١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٧:٢٧
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٣:٥٢١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٢٤٠٠:١٧:٣٣
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٤:٢٥١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٤:٤٥٠٠:١٧:٣٨
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٦٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٠:٤١١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٧:٤٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٥:٣٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٢٤٠٠:١٧:٤٨
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٢:٤٢٠٠:١٧:٥١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٠:٣٢١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠١:٥٩٠٠:١٧:٥٤
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٧:١٢١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:١٤٠٠:١٧:٥٧
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١٧:٥٩
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:١٨:١٨١٣:٠٠:١٧١٩:٤١:٥٣١٩:٥٩:٤٢٠٠:١٨:٠٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٨:٥٢١٣:٠٠:١١١٩:٤١:٠٧١٩:٥٨:٥٣٠٠:١٨:٠١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٠:٢١١٩:٥٨:٠٤٠٠:١٨:٠١
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٩:٥٧١٢:٥٩:٥٦١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:١٤٠٠:١٨:٠٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٠:٣٠١٢:٥٩:٤٨١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٦:٢٣٠٠:١٧:٥٩
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢١:٠٣١٢:٥٩:٣٩١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٣٠٠٠:١٧:٥٧
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢١:٣٥١٢:٥٩:٣٠١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٤:٣٧٠٠:١٧:٥٤
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٢:٠٧١٢:٥٩:٢٠١٩:٣٦:١٠١٩:٥٣:٤٣٠٠:١٧:٥١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٢:٣٩١٢:٥٩:١٠١٩:٣٥:١٧١٩:٥٢:٤٧٠٠:١٧:٤٧
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٧٠٦:٢٣:١١١٢:٥٨:٥٩١٩:٣٤:٢٣١٩:٥١:٥١٠٠:١٧:٤٢
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٢٠٦:٢٣:٤٣١٢:٥٨:٤٧١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٠:٥٤٠٠:١٧:٣٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٧٠٦:٢٤:١٥١٢:٥٨:٣٥١٩:٣٢:٣٢١٩:٤٩:٥٦٠٠:١٧:٣١
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٤:٤٦١٢:٥٨:٢٣١٩:٣١:٣٥١٩:٤٨:٥٧٠٠:١٧:٢٥
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٥٠٦:٢٥:١٨١٢:٥٨:١٠١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٧:٥٨٠٠:١٧:١٨
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٥:٤٩١٢:٥٧:٥٦١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٦:٥٧٠٠:١٧:١١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٦:٢٠١٢:٥٧:٤٢١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٥:٥٦٠٠:١٧:٠٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٦:٥١١٢:٥٧:٢٨١٩:٢٧:٤٠١٩:٤٤:٥٤٠٠:١٦:٥٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٨٠٦:٢٧:٢١١٢:٥٧:١٣١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٣:٥٢٠٠:١٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زهرویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زهرویه روستای زهرویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زهرویه روستای زهرویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زهرویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زهرویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زهرویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زهرویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زهرویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زهرویه

روستای زهرویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زهرویه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زهرویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زهرویه
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای زهرویه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای زهرویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زهرویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زهرویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زهرویه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ زهرویه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زهرویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا زهرویه دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق زهرویه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زهرویه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زهرویه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زهرویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ زهرویه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زهرویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو