جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر زهان

زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز زهان

اذان صبح: ٠٣:٥٢:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٠:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٥٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٧:٣٧

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زهان (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر زهان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر زهان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زهان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

آندره موروا
امید و رویای یك مرد عمل این است كه در زمانهای بی نهایت دشوار و در موارد پیچیده و سخت، نسبت به ادراك حیوانی و هوش فطری خویش اطمینان خاطر كامل به دست آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زهان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زهان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زهان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر زهان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زهان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زهان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠١:٤٩١٢:٣١:٠٠١٩:٠٠:٤٣١٩:١٨:٤٨٢٣:٤٧:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٠:٣٥١٢:٣٠:٤٦١٩:٠١:٢٨١٩:١٩:٣٥٢٣:٤٧:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٣:٤٨٠٥:٥٩:٢٢١٢:٣٠:٣١١٩:٠٢:١٣١٩:٢٠:٢١٢٣:٤٧:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٨:٠٩١٢:٣٠:١٨١٩:٠٢:٥٨١٩:٢١:٠٨٢٣:٤٦:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٠:٥٤٠٥:٥٦:٥٨١٢:٣٠:٠٤١٩:٠٣:٤٢١٩:٢١:٥٥٢٣:٤٦:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٥:٤٧١٢:٢٩:٥١١٩:٠٤:٢٧١٩:٢٢:٤٢٢٣:٤٦:١٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٤:٣٦١٢:٢٩:٣٨١٩:٠٥:١٢١٩:٢٣:٢٩٢٣:٤٥:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٣:٢٦١٢:٢٩:٢٦١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٤:١٧٢٣:٤٥:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٢:١٨١٢:٢٩:١٤١٩:٠٦:٤٢١٩:٢٥:٠٤٢٣:٤٥:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥١:١٠١٢:٢٩:٠٣١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٥:٥٢٢٣:٤٤:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٠:٠٢١٢:٢٨:٥٢١٩:٠٨:١٣١٩:٢٦:٣٩٢٣:٤٤:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٠٣٠٥:٤٨:٥٦١٢:٢٨:٤١١٩:٠٨:٥٨١٩:٢٧:٢٧٢٣:٤٤:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٧:٥١١٢:٢٨:٣١١٩:٠٩:٤٣١٩:٢٨:١٥٢٣:٤٤:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:١٩٠٥:٤٦:٤٦١٢:٢٨:٢٢١٩:١٠:٢٨١٩:٢٩:٠٣٢٣:٤٣:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥٨٠٥:٤٥:٤٣١٢:٢٨:١٣١٩:١١:١٤١٩:٢٩:٥٠٢٣:٤٣:٢٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤٤:٤٠١٢:٢٨:٠٤١٩:١١:٥٩١٩:٣٠:٣٨٢٣:٤٣:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:١٩٠٥:٤٣:٣٨١٢:٢٧:٥٦١٩:١٢:٤٤١٩:٣١:٢٧٢٣:٤٢:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٠١٠٥:٤٢:٣٨١٢:٢٧:٤٩١٩:١٣:٣٠١٩:٣٢:١٥٢٣:٤٢:٣٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٤٣٠٥:٤١:٣٨١٢:٢٧:٤٢١٩:١٤:١٥١٩:٣٣:٠٣٢٣:٤٢:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤٠:٤٠١٢:٢٧:٣٦١٩:١٥:٠١١٩:٣٣:٥١٢٣:٤٢:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:١١٠٥:٣٩:٤٣١٢:٢٧:٣٠١٩:١٥:٤٦١٩:٣٤:٣٩٢٣:٤١:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٣٨:٤٧١٢:٢٧:٢٥١٩:١٦:٣٢١٩:٣٥:٢٨٢٣:٤١:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٣٧:٥٢١٢:٢٧:٢٠١٩:١٧:١٧١٩:٣٦:١٦٢٣:٤١:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٣١٠٥:٣٦:٥٨١٢:٢٧:١٧١٩:١٨:٠٣١٩:٣٧:٠٤٢٣:٤١:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٣٦:٠٦١٢:٢٧:١٣١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:٥٢٢٣:٤٠:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:١٠٠٥:٣٥:١٥١٢:٢٧:١٠١٩:١٩:٣٣١٩:٣٨:٤٠٢٣:٤٠:٤٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٠١٠٥:٣٤:٢٥١٢:٢٧:٠٨١٩:٢٠:١٨١٩:٣٩:٢٨٢٣:٤٠:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٥٣٠٥:٣٣:٣٦١٢:٢٧:٠٦١٩:٢١:٠٣١٩:٤٠:١٦٢٣:٤٠:٢٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٤٧٠٥:٣٢:٤٩١٢:٢٧:٠٥١٩:٢١:٤٨١٩:٤١:٠٣٢٣:٤٠:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زهان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر زهان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر زهان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر زهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر زهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر زهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زهان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر زهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر زهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر زهان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر زهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر زهان شهر زهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر زهان شهر زهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر زهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زهان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر زهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر زهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر زهان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٠٠٥:٢١:٢٩١٢:٣٢:٣٦١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٤:٠٧٢٣:٤٢:٠٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٢٥٠٥:٢١:٤٣١٢:٣٢:٤٩١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٤:١٨٢٣:٤٢:١٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤١٠٥:٢١:٥٨١٢:٣٣:٠٢١٩:٤٤:٠٤٢٠:٠٤:٢٨٢٣:٤٢:٣٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٠٠٥:٢٢:١٥١٢:٣٣:١٥١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٤:٣٦٢٣:٤٢:٤٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٢٠٠٥:٢٢:٣٣١٢:٣٣:٢٨١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٤:٤٣٢٣:٤٣:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٤٣٠٥:٢٢:٥٢١٢:٣٣:٤١١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٤:٤٧٢٣:٤٣:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٧٠٥:٢٣:١٢١٢:٣٣:٥٣١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٤:٥١٢٣:٤٣:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٤٠٥:٢٣:٣٤١٢:٣٤:٠٥١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٤:٥٢٢٣:٤٣:٤٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٢٠٥:٢٣:٥٦١٢:٣٤:١٧١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٤:٥٢٢٣:٤٤:٠٢
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٢٠٥:٢٤:٢٠١٢:٣٤:٢٩١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٤:٥٠٢٣:٤٤:١٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٤٠٥:٢٤:٤٤١٢:٣٤:٤١١٩:٤٤:٢٩٢٠:٠٤:٤٧٢٣:٤٤:٣٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٨٠٥:٢٥:١٠١٢:٣٤:٥٢١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٤:٤١٢٣:٤٤:٤٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:١٣٠٥:٢٥:٣٧١٢:٣٥:٠٣١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٤:٣٥٢٣:٤٥:٠٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٠٠٥:٢٦:٠٤١٢:٣٥:١٤١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٤:٢٦٢٣:٤٥:٢٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٨٠٥:٢٦:٣٣١٢:٣٥:٢٤١٩:٤٤:٠٣٢٠:٠٤:١٦٢٣:٤٥:٣٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٩٠٥:٢٧:٠٣١٢:٣٥:٣٤١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٤:٠٤٢٣:٤٥:٥١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٠٠٥:٢٧:٣٣١٢:٣٥:٤٣١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٣:٥٠٢٣:٤٦:٠٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٣٠٥:٢٨:٠٤١٢:٣٥:٥٣١٩:٤٣:٢٧٢٠:٠٣:٣٤٢٣:٤٦:٢٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٨٠٥:٢٨:٣٦١٢:٣٦:٠١١٩:٤٣:١٢٢٠:٠٣:١٧٢٣:٤٦:٣٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٤٠٥:٢٩:٠٩١٢:٣٦:١٠١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:٥٩٢٣:٤٦:٥٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥١٠٥:٢٩:٤٣١٢:٣٦:١٨١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٢:٣٨٢٣:٤٧:٠٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٩٠٥:٣٠:١٧١٢:٣٦:٢٥١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٢:١٦٢٣:٤٧:٢٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٨٠٥:٣٠:٥٣١٢:٣٦:٣٢١٩:٤١:٥٥٢٠:٠١:٥٢٢٣:٤٧:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٩٠٥:٣١:٢٨١٢:٣٦:٣٩١٩:٤١:٣٢٢٠:٠١:٢٧٢٣:٤٧:٥١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١١٠٥:٣٢:٠٥١٢:٣٦:٤٥١٩:٤١:٠٧٢٠:٠١:٠٠٢٣:٤٨:٠٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٣٠٥:٣٢:٤٢١٢:٣٦:٥١١٩:٤٠:٤١٢٠:٠٠:٣١٢٣:٤٨:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٧٠٥:٣٣:١٩١٢:٣٦:٥٦١٩:٤٠:١٣٢٠:٠٠:٠١٢٣:٤٨:٣٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٥١٠٥:٣٣:٥٧١٢:٣٧:٠٠١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٩:٢٩٢٣:٤٨:٤٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٧٠٥:٣٤:٣٦١٢:٣٧:٠٤١٩:٣٩:١٢١٩:٥٨:٥٦٢٣:٤٨:٥٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٣٠٥:٣٥:١٥١٢:٣٧:٠٨١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٨:٢١٢٣:٤٩:١٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٩٠٥:٣٥:٥٤١٢:٣٧:١١١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٧:٤٤٢٣:٤٩:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر زهان شهر زهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر زهان شهر زهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زهان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زهان

زهان شهری است در استان خراسان جنوبی. این شهر در بخش زهان از توابع شهرستان زیرکوه قرار دارد. این روستا ابتدا به نام «زه‌آب» بوده یعنی محل جوشش آب که به تدریج به تغییر لهجه به نام زهان درآمده‌است

شهر زهان در ویکیپدیا

شهر زهان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زهان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زهان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زهان بر روی نقشه

شهر زهان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زهان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زهان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زهان
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر زهان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر زهان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر زهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر زهان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زهان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زهان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق زهان
افق شرعی امروز فردا زهان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زهان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زهان
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ زهان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ زهان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زهان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زهان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زهان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٠ / ٠,٠
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو