جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زهان

زیرکوه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز زهان


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:١١
اذان ظهر: ١١:٢٥:٠٨
غروب آفتاب: ١٦:٢٤:٠٠
اذان مغرب: ١٦:٤٣:٣٦
نیمه شب: ٢٢:٤١:٤٦

شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨
١٧ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٤ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زهان (شهرستان زیرکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آذر ٩٨ شهر زهان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر زهان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زهان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه از خدا بترسد، خداوند، تمام چیزها را از او می¬ترساند و كسی كه از خدا نترسد، خداوند او را از تمام چیزها می¬ترساند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زهان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زهان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زهان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زهان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زهان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زهان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٤٩:٤٧١٢:٢٨:٥٠١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٦:٥١٢٣:٤٤:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٤٨:٤١١٢:٢٨:٤٠١٩:٠٩:٠٩١٩:٢٧:٣٩٢٣:٤٤:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٧:٣٦١٢:٢٨:٣٠١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٨:٢٧٢٣:٤٣:٥٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٠٠٠٥:٤٦:٣١١٢:٢٨:٢١١٩:١٠:٤٠١٩:٢٩:١٥٢٣:٤٣:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٥:٢٨١٢:٢٨:١٢١٩:١١:٢٦١٩:٣٠:٠٣٢٣:٤٣:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢٠٠٥:٤٤:٢٦١٢:٢٨:٠٤١٩:١٢:١١١٩:٣٠:٥٢٢٣:٤٣:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٠١٠٥:٤٣:٢٥١٢:٢٧:٥٦١٩:١٢:٥٧١٩:٣١:٤٠٢٣:٤٢:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٤٣٠٥:٤٢:٢٥١٢:٢٧:٤٩١٩:١٣:٤٣١٩:٣٢:٢٨٢٣:٤٢:٣٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٦٠٥:٤١:٢٥١٢:٢٧:٤٢١٩:١٤:٢٨١٩:٣٣:١٦٢٣:٤٢:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٠:٢٧١٢:٢٧:٣٦١٩:١٥:١٣١٩:٣٤:٠٤٢٣:٤٢:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٥٤٠٥:٣٩:٣٠١٢:٢٧:٣٠١٩:١٥:٥٩١٩:٣٤:٥٢٢٣:٤١:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٣٨:٣٥١٢:٢٧:٢٥١٩:١٦:٤٤١٩:٣٥:٤١٢٣:٤١:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٢٧٠٥:٣٧:٤٠١٢:٢٧:٢١١٩:١٧:٢٩١٩:٣٦:٢٩٢٣:٤١:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:١٥٠٥:٣٦:٤٦١٢:٢٧:١٧١٩:١٨:١٥١٩:٣٧:١٧٢٣:٤١:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٠٤٠٥:٣٥:٥٤١٢:٢٧:١٣١٩:١٩:٠٠١٩:٣٨:٠٤٢٣:٤٠:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٣٥:٠٣١٢:٢٧:١٠١٩:١٩:٤٥١٩:٣٨:٥٢٢٣:٤٠:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠١:٤٥٠٥:٣٤:١٣١٢:٢٧:٠٨١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٩:٤٠٢٣:٤٠:٣٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٣٨٠٥:٣٣:٢٥١٢:٢٧:٠٦١٩:٢١:١٤١٩:٤٠:٢٧٢٣:٤٠:٢٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٩:٣٢٠٥:٣٢:٣٨١٢:٢٧:٠٥١٩:٢١:٥٩١٩:٤١:١٥٢٣:٤٠:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٨:٢٧٠٥:٣١:٥٢١٢:٢٧:٠٥١٩:٢٢:٤٣١٩:٤٢:٠٢٢٣:٤٠:٠٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٧:٢٤٠٥:٣١:٠٧١٢:٢٧:٠٥١٩:٢٣:٢٨١٩:٤٢:٤٩٢٣:٣٩:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٣٠:٢٤١٢:٢٧:٠٥١٩:٢٤:١٢١٩:٤٣:٣٦٢٣:٣٩:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٥:٢١٠٥:٢٩:٤٣١٢:٢٧:٠٧١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٤:٢٢٢٣:٣٩:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٢٩:٠٢١٢:٢٧:٠٩١٩:٢٥:٣٩١٩:٤٥:٠٨٢٣:٣٩:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٣:٢٥٠٥:٢٨:٢٤١٢:٢٧:١١١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٥:٥٤٢٣:٣٩:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٢:٣٠٠٥:٢٧:٤٦١٢:٢٧:١٤١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٦:٤٠٢٣:٣٩:٢٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥١:٣٦٠٥:٢٧:١٠١٢:٢٧:١٧١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٧:٢٥٢٣:٣٩:١٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٠:٤٣٠٥:٢٦:٣٦١٢:٢٧:٢١١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٨:٠٩٢٣:٣٩:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٩:٥٢٠٥:٢٦:٠٣١٢:٢٧:٢٦١٩:٢٩:١١١٩:٤٨:٥٣٢٣:٣٩:٠٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٩:٠٤٠٥:٢٥:٣٢١٢:٢٧:٣١١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٩:٣٧٢٣:٣٩:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زهان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر زهان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر زهان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر زهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر زهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر زهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زهان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر زهان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر زهان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زهان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر زهان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٧:٥٩١١:١٦:٤٢١٦:٢٥:٠٨١٦:٤٤:٠٩٢٢:٣٤:٢١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٨:٥٤١١:١٦:٥٨١٦:٢٤:٤٦١٦:٤٣:٤٩٢٢:٣٤:٣٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٩:٤٩١١:١٧:١٥١٦:٢٤:٢٥١٦:٤٣:٣٠٢٢:٣٤:٤٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٨٠٦:١٠:٤٣١١:١٧:٣٣١٦:٢٤:٠٧١٦:٤٣:١٤٢٢:٣٥:٠١
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١١:٣٨١١:١٧:٥١١٦:٢٣:٥٠١٦:٤٢:٥٩٢٢:٣٥:١٦
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٢:٣٢١١:١٨:١٠١٦:٢٣:٣٤١٦:٤٢:٤٦٢٢:٣٥:٣٢
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٣:٢٥١١:١٨:٣٠١٦:٢٣:٢١١٦:٤٢:٣٤٢٢:٣٥:٤٨
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٤:١٨١١:١٨:٥١١٦:٢٣:١٠١٦:٤٢:٢٥٢٢:٣٦:٠٥
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٥:١١١١:١٩:١٢١٦:٢٣:٠٠١٦:٤٢:١٧٢٢:٣٦:٢٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:١٦:٠٣١١:١٩:٣٤١٦:٢٢:٥٢١٦:٤٢:١١٢٢:٣٦:٤٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٦:٥٥١١:١٩:٥٧١٦:٢٢:٤٧١٦:٤٢:٠٧٢٢:٣٧:٠٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٧٠٦:١٧:٤٦١١:٢٠:٢٠١٦:٢٢:٤٣١٦:٤٢:٠٥٢٢:٣٧:٢٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٨:٣٦١١:٢٠:٤٤١٦:٢٢:٤٠١٦:٤٢:٠٤٢٢:٣٧:٤٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٩:٢٥١١:٢١:٠٨١٦:٢٢:٤٠١٦:٤٢:٠٦٢٢:٣٨:٠٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٠:١٤١١:٢١:٣٣١٦:٢٢:٤٢١٦:٤٢:٠٩٢٢:٣٨:٢٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢١:٠٢١١:٢١:٥٨١٦:٢٢:٤٥١٦:٤٢:١٣٢٢:٣٨:٥٠
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٤٠٦:٢١:٤٩١١:٢٢:٢٤١٦:٢٢:٥٠١٦:٤٢:٢٠٢٢:٣٩:١٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٢:٣٥١١:٢٢:٥٠١٦:٢٢:٥٨١٦:٤٢:٢٨٢٢:٣٩:٣٧
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٣:٢١١١:٢٣:١٧١٦:٢٣:٠٦١٦:٤٢:٣٨٢٢:٤٠:٠٢
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٤:٠٥١١:٢٣:٤٤١٦:٢٣:١٧١٦:٤٢:٥٠٢٢:٤٠:٢٧
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٤:٤٨١١:٢٤:١٢١٦:٢٣:٣٠١٦:٤٣:٠٤٢٢:٤٠:٥٣
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٥:٣٠١١:٢٤:٤٠١٦:٢٣:٤٤١٦:٤٣:١٩٢٢:٤١:١٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٦:١١١١:٢٥:٠٨١٦:٢٤:٠٠١٦:٤٣:٣٦٢٢:٤١:٤٦
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٦:٥١١١:٢٥:٣٧١٦:٢٤:١٨١٦:٤٣:٥٥٢٢:٤٢:١٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٧:٣٠١١:٢٦:٠٦١٦:٢٤:٣٨١٦:٤٤:١٥٢٢:٤٢:٤٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٨:٠٧١١:٢٦:٣٥١٦:٢٤:٥٩١٦:٤٤:٣٧٢٢:٤٣:٠٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:١٨٠٦:٢٨:٤٣١١:٢٧:٠٤١٦:٢٥:٢٢١٦:٤٥:٠١٢٢:٤٣:٣٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٥١٠٦:٢٩:١٨١١:٢٧:٣٤١٦:٢٥:٤٧١٦:٤٥:٢٦٢٢:٤٤:٠٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٢٩:٥٢١١:٢٨:٠٣١٦:٢٦:١٤١٦:٤٥:٥٢٢٢:٤٤:٣٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٣٠:٢٤١١:٢٨:٣٣١٦:٢٦:٤٢١٦:٤٦:٢١٢٢:٤٥:٠٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زهان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر زهان شهر زهان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر زهان شهر زهان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زهان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زهان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زهان

زهان شهری است در استان خراسان جنوبی. این شهر در بخش زهان از توابع شهرستان زیرکوه قرار دارد. این روستا ابتدا به نام «زه‌آب» بوده یعنی محل جوشش آب که به تدریج به تغییر لهجه به نام زهان درآمده‌است

شهر زهان در ویکیپدیا

شهر زهان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زهان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زهان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زهان بر روی نقشه

شهر زهان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زهان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زهان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زهان
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر زهان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر زهان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زهان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زهان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زهان رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ زهان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زهان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق زهان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زهان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا زهان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ زهان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زهان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زهان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زهان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٠ / ٠,٠
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو