جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زنگاروییه

کلاشگرد | فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز زنگاروییه


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٢١
اذان ظهر: ١١:٣٦:٤٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٧:٥٩
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٢٠
نیمه شب: ٢٢:٥٥:٤٧

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زنگاروییه (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای زنگاروییه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زنگاروییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زنگاروییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
انجام هر نوع خدمت و تحمل هر گونه سختی و مذلت را به راه معشوق، ننگ عاشق نشماریم، بلكه آن را از افتخاراتش دانیم و مایه آراستگی و برازندگی او شناسیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زنگاروییه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زنگاروییه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زنگاروییه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زنگاروییه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زنگاروییه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زنگاروییه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٦:١٢٠٦:٠٧:٤٩١٢:٣٩:٥٥١٩:١٢:٢٤١٩:٢٩:٤٥٢٣:٥٨:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٥:٠٤٠٦:٠٦:٥٤١٢:٣٩:٤٤١٩:١٢:٥٩١٩:٣٠:٢١٢٣:٥٨:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٠٦:٠٠١٢:٣٩:٣٥١٩:١٣:٣٤١٩:٣٠:٥٨٢٣:٥٨:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٥١٠٦:٠٥:٠٦١٢:٣٩:٢٥١٩:١٤:٠٩١٩:٣١:٣٥٢٣:٥٧:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤١:٤٥٠٦:٠٤:١٤١٢:٣٩:١٧١٩:١٤:٤٣١٩:٣٢:١٢٢٣:٥٧:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٠:٤٠٠٦:٠٣:٢٢١٢:٣٩:٠٨١٩:١٥:١٩١٩:٣٢:٤٩٢٣:٥٧:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٢:٣١١٢:٣٩:٠١١٩:١٥:٥٤١٩:٣٣:٢٧٢٣:٥٧:١٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠١:٤١١٢:٣٨:٥٣١٩:١٦:٢٩١٩:٣٤:٠٤٢٣:٥٦:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٢٩٠٦:٠٠:٥٣١٢:٣٨:٤٧١٩:١٧:٠٤١٩:٣٤:٤٢٢٣:٥٦:٤٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٢٨٠٦:٠٠:٠٥١٢:٣٨:٤١١٩:١٧:٣٩١٩:٣٥:١٩٢٣:٥٦:٣٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٢٧٠٥:٥٩:١٨١٢:٣٨:٣٥١٩:١٨:١٥١٩:٣٥:٥٧٢٣:٥٦:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٧٠٥:٥٨:٣٢١٢:٣٨:٣٠١٩:١٨:٥٠١٩:٣٦:٣٤٢٣:٥٦:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٧:٤٧١٢:٣٨:٢٥١٩:١٩:٢٦١٩:٣٧:١٢٢٣:٥٥:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٠٠٥:٥٧:٠٣١٢:٣٨:٢١١٩:٢٠:٠١١٩:٣٧:٥٠٢٣:٥٥:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٣٣٠٥:٥٦:٢١١٢:٣٨:١٨١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:٢٨٢٣:٥٥:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٣٨٠٥:٥٥:٣٩١٢:٣٨:١٥١٩:٢١:١٢١٩:٣٩:٠٦٢٣:٥٥:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٤:٥٩١٢:٣٨:١٣١٩:٢١:٤٨١٩:٣٩:٤٣٢٣:٥٥:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٤:١٩١٢:٣٨:١١١٩:٢٢:٢٤١٩:٤٠:٢١٢٣:٥٥:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٥٧٠٥:٥٣:٤١١٢:٣٨:١٠١٩:٢٢:٥٩١٩:٤٠:٥٩٢٣:٥٥:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٠٦٠٥:٥٣:٠٥١٢:٣٨:١٠١٩:٢٣:٣٥١٩:٤١:٣٧٢٣:٥٤:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٢:٢٩١٢:٣٨:١٠١٩:٢٤:١٠١٩:٤٢:١٤٢٣:٥٤:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٥١:٥٥١٢:٣٨:١٠١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٢:٥٢٢٣:٥٤:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥١:٢١١٢:٣٨:١٢١٩:٢٥:٢١١٩:٤٣:٣٠٢٣:٥٤:٣٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٥٠:٤٩١٢:٣٨:١٣١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٤:٠٧٢٣:٥٤:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٠:١٩١٢:٣٨:١٦١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:٤٤٢٣:٥٤:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٤٩:٥٠١٢:٣٨:١٩١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٥:٢١٢٣:٥٤:٢٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢١:٤٧٠٥:٤٩:٢١١٢:٣٨:٢٢١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:٥٨٢٣:٥٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٠٧٠٥:٤٨:٥٥١٢:٣٨:٢٦١٩:٢٨:١٥١٩:٤٦:٣٤٢٣:٥٤:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٤٨:٢٩١٢:٣٨:٣١١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٧:١١٢٣:٥٤:٢٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٥١٠٥:٤٨:٠٥١٢:٣٨:٣٦١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٧:٤٧٢٣:٥٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زنگاروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زنگاروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زنگاروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زنگاروییه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زنگاروییه

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای زنگاروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زنگاروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زنگاروییه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٣:١٣١١:٢٩:٣٥١٦:٤٥:٤٦١٧:٠٣:٤٨٢٢:٤٩:١٦
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٣:٥٩١١:٢٩:٥٦١٦:٤٥:٤١١٧:٠٣:٤٤٢٢:٤٩:٣٣
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٤:٤٦١١:٣٠:١٧١٦:٤٥:٣٨١٧:٠٣:٤٣٢٢:٤٩:٥٢
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٥:٣٢١١:٣٠:٣٩١٦:٤٥:٣٦١٧:٠٣:٤٣٢٢:٥٠:١١
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٤:٥٤:٤٦٠٦:١٦:١٧١١:٣١:٠٢١٦:٤٥:٣٦١٧:٠٣:٤٤٢٢:٥٠:٣١
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٧:٠٣١١:٣١:٢٥١٦:٤٥:٣٧١٧:٠٣:٤٧٢٢:٥٠:٥٢
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٧:٤٨١١:٣١:٤٩١٦:٤٥:٤١١٧:٠٣:٥١٢٢:٥١:١٣
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٨:٣٢١١:٣٢:١٣١٦:٤٥:٤٥١٧:٠٣:٥٧٢٢:٥١:٣٥
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٩:١٦١١:٣٢:٣٨١٦:٤٥:٥٢١٧:٠٤:٠٥٢٢:٥١:٥٨
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٤:٥٨:٠٤٠٦:١٩:٥٩١١:٣٣:٠٣١٦:٤٦:٠٠١٧:٠٤:١٤٢٢:٥٢:٢١
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٠:٤٢١١:٣٣:٢٩١٦:٤٦:٠٩١٧:٠٤:٢٥٢٢:٥٢:٤٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢١:٢٤١١:٣٣:٥٥١٦:٤٦:٢٠١٧:٠٤:٣٧٢٢:٥٣:٠٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٢:٠٥١١:٣٤:٢٢١٦:٤٦:٣٣١٧:٠٤:٥٠٢٢:٥٣:٣٤
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٢:٤٦١١:٣٤:٤٩١٦:٤٦:٤٧١٧:٠٥:٠٥٢٢:٥٤:٠٠
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٣:٢٦١١:٣٥:١٧١٦:٤٧:٠٣١٧:٠٥:٢٢٢٢:٥٤:٢٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٤:٠٥١١:٣٥:٤٥١٦:٤٧:٢٠١٧:٠٥:٤٠٢٢:٥٤:٥٢
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٤:٤٤١١:٣٦:١٣١٦:٤٧:٣٨١٧:٠٥:٥٩٢٢:٥٥:١٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٥:٢١١١:٣٦:٤٢١٦:٤٧:٥٩١٧:٠٦:٢٠٢٢:٥٥:٤٧
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٥:٥٨١١:٣٧:١١١٦:٤٨:٢٠١٧:٠٦:٤٢٢٢:٥٦:١٤
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢٦:٣٤١١:٣٧:٤٠١٦:٤٨:٤٣١٧:٠٧:٠٥٢٢:٥٦:٤٣
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٧:٠٩١١:٣٨:٠٩١٦:٤٩:٠٨١٧:٠٧:٣٠٢٢:٥٧:١١
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٧:٤٢١١:٣٨:٣٩١٦:٤٩:٣٣١٧:٠٧:٥٦٢٢:٥٧:٤٠
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٨:١٥١١:٣٩:٠٨١٦:٥٠:٠١١٧:٠٨:٢٤٢٢:٥٨:٠٩
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٨:٤٧١١:٣٩:٣٨١٦:٥٠:٢٩١٧:٠٨:٥٢٢٢:٥٨:٣٩
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٢٩:١٧١١:٤٠:٠٨١٦:٥٠:٥٩١٧:٠٩:٢٢٢٢:٥٩:٠٩
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٠٧:١٨٠٦:٢٩:٤٧١١:٤٠:٣٨١٦:٥١:٣٠١٧:٠٩:٥٣٢٢:٥٩:٣٨
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٠:١٥١١:٤١:٠٨١٦:٥٢:٠٢١٧:١٠:٢٥٢٣:٠٠:٠٨
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٠:٤٢١١:٤١:٣٨١٦:٥٢:٣٦١٧:١٠:٥٨٢٣:٠٠:٣٩
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٠٨:٤٢٠٦:٣١:٠٨١١:٤٢:٠٨١٦:٥٣:١٠١٧:١١:٣٣٢٣:٠١:٠٩
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣١:٣٢١١:٤٢:٣٨١٦:٥٣:٤٦١٧:١٢:٠٨٢٣:٠١:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای زنگاروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زنگاروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زنگاروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زنگاروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زنگاروییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زنگاروییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای زنگاروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زنگاروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زنگاروییه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠١٠٦:٠٨:٣١١١:٢٧:٤٧١٦:٤٦:٤٩١٧:٠٤:٤١٢٢:٤٧:٤٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٠٩:١٨١١:٢٨:٠٣١٦:٤٦:٣٥١٧:٠٤:٢٨٢٢:٤٧:٥٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٢٠٦:١٠:٠٥١١:٢٨:٢٠١٦:٤٦:٢٢١٧:٠٤:١٧٢٢:٤٨:١٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١٠:٥٢١١:٢٨:٣٨١٦:٤٦:١٠١٧:٠٤:٠٧٢٢:٤٨:٢٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١١:٣٩١١:٢٨:٥٦١٦:٤٦:٠١١٧:٠٣:٥٩٢٢:٤٨:٤٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٢:٢٦١١:٢٩:١٥١٦:٤٥:٥٢١٧:٠٣:٥٣٢٢:٤٨:٥٩
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٣:١٣١١:٢٩:٣٥١٦:٤٥:٤٦١٧:٠٣:٤٨٢٢:٤٩:١٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١٣:٥٩١١:٢٩:٥٦١٦:٤٥:٤١١٧:٠٣:٤٤٢٢:٤٩:٣٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٤:٤٦١١:٣٠:١٧١٦:٤٥:٣٨١٧:٠٣:٤٣٢٢:٤٩:٥٢
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:١٥:٣٢١١:٣٠:٣٩١٦:٤٥:٣٦١٧:٠٣:٤٣٢٢:٥٠:١١
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٦٠٦:١٦:١٧١١:٣١:٠٢١٦:٤٥:٣٦١٧:٠٣:٤٤٢٢:٥٠:٣١
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٧:٠٣١١:٣١:٢٥١٦:٤٥:٣٧١٧:٠٣:٤٧٢٢:٥٠:٥٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٦٠٦:١٧:٤٨١١:٣١:٤٩١٦:٤٥:٤١١٧:٠٣:٥١٢٢:٥١:١٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٨:٣٢١١:٣٢:١٣١٦:٤٥:٤٥١٧:٠٣:٥٧٢٢:٥١:٣٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:١٩:١٦١١:٣٢:٣٨١٦:٤٥:٥٢١٧:٠٤:٠٥٢٢:٥١:٥٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٤٠٦:١٩:٥٩١١:٣٣:٠٣١٦:٤٦:٠٠١٧:٠٤:١٤٢٢:٥٢:٢١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٠:٤٢١١:٣٣:٢٩١٦:٤٦:٠٩١٧:٠٤:٢٥٢٢:٥٢:٤٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢١:٢٤١١:٣٣:٥٥١٦:٤٦:٢٠١٧:٠٤:٣٧٢٢:٥٣:٠٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٢:٠٥١١:٣٤:٢٢١٦:٤٦:٣٣١٧:٠٤:٥٠٢٢:٥٣:٣٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٢:٤٦١١:٣٤:٤٩١٦:٤٦:٤٧١٧:٠٥:٠٥٢٢:٥٤:٠٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:١٢٠٦:٢٣:٢٦١١:٣٥:١٧١٦:٤٧:٠٣١٧:٠٥:٢٢٢٢:٥٤:٢٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٤:٠٥١١:٣٥:٤٥١٦:٤٧:٢٠١٧:٠٥:٤٠٢٢:٥٤:٥٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٢٤:٤٤١١:٣٦:١٣١٦:٤٧:٣٨١٧:٠٥:٥٩٢٢:٥٥:١٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٥:٢١١١:٣٦:٤٢١٦:٤٧:٥٩١٧:٠٦:٢٠٢٢:٥٥:٤٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٥:٥٨١١:٣٧:١١١٦:٤٨:٢٠١٧:٠٦:٤٢٢٢:٥٦:١٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢٦:٣٤١١:٣٧:٤٠١٦:٤٨:٤٣١٧:٠٧:٠٥٢٢:٥٦:٤٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٧:٠٩١١:٣٨:٠٩١٦:٤٩:٠٨١٧:٠٧:٣٠٢٢:٥٧:١١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٧:٤٢١١:٣٨:٣٩١٦:٤٩:٣٣١٧:٠٧:٥٦٢٢:٥٧:٤٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٢٨:١٥١١:٣٩:٠٨١٦:٥٠:٠١١٧:٠٨:٢٤٢٢:٥٨:٠٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٢٨:٤٧١١:٣٩:٣٨١٦:٥٠:٢٩١٧:٠٨:٥٢٢٢:٥٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زنگاروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زنگاروییه روستای زنگاروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زنگاروییه روستای زنگاروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زنگاروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زنگاروییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زنگاروییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زنگاروییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زنگاروییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زنگاروییه

روستای زنگاروییه بر روی نقشه

روستای زنگاروییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زنگاروییه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زنگاروییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زنگاروییه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زنگاروییه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای زنگاروییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زنگاروییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زنگاروییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زنگاروییه رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زنگاروییه
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زنگاروییه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زنگاروییه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زنگاروییه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زنگاروییه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زنگاروییه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زنگاروییه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زنگاروییه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زنگاروییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو