جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زنگاروییه

کلاشگرد | فاریاب | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز زنگاروییه

اذان صبح: ٠٤:١٩:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٢٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:١٩
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٠٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠١:١٦

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زنگاروییه (شهرستان فاریاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ روستای زنگاروییه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای زنگاروییه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زنگاروییه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

جیمز هاول
خداوند زمانی می آید كه او را دورتر از همیشه تصور می كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زنگاروییه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زنگاروییه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زنگاروییه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زنگاروییه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زنگاروییه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زنگاروییه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:١٩٠٦:١٧:٥٧١٢:٤٢:٠٥١٩:٠٦:٣٨١٩:٢٣:٤٠٠٠:٠١:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٠٦٠٦:١٦:٥٥١٢:٤١:٥٠١٩:٠٧:١١١٩:٢٤:١٥٠٠:٠١:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٥٣٠٦:١٥:٥٣١٢:٤١:٣٦١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٤:٥٠٠٠:٠١:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٤١٠٦:١٤:٥٢١٢:٤١:٢٢١٩:٠٨:١٨١٩:٢٥:٢٥٠٠:٠٠:٥٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٣:٢٩٠٦:١٣:٥١١٢:٤١:٠٩١٩:٠٨:٥٢١٩:٢٦:٠٠٠٠:٠٠:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٢:١٨٠٦:١٢:٥١١٢:٤٠:٥٦١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٦:٣٦٠٠:٠٠:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥١:٠٧٠٦:١١:٥٢١٢:٤٠:٤٣١٩:٠٩:٥٩١٩:٢٧:١١٢٣:٥٩:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٠:٥٤١٢:٤٠:٣١١٩:١٠:٣٣١٩:٢٧:٤٧٢٣:٥٩:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٠٩:٥٦١٢:٤٠:١٩١٩:١١:٠٧١٩:٢٨:٢٣٢٣:٥٩:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٠٨:٥٩١٢:٤٠:٠٨١٩:١١:٤١١٩:٢٨:٥٩٢٣:٥٩:٠٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٦:٢٨٠٦:٠٨:٠٢١٢:٣٩:٥٧١٩:١٢:١٥١٩:٢٩:٣٥٢٣:٥٨:٤٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٧:٠٧١٢:٣٩:٤٦١٩:١٢:٥٠١٩:٣٠:١٢٢٣:٥٨:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠٦:١٢١٢:٣٩:٣٦١٩:١٣:٢٤١٩:٣٠:٤٨٢٣:٥٨:١٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٣:٠٦٠٦:٠٥:١٨١٢:٣٩:٢٧١٩:١٣:٥٩١٩:٣١:٢٥٢٣:٥٧:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٤:٢٦١٢:٣٩:١٨١٩:١٤:٣٤١٩:٣٢:٠٢٢٣:٥٧:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٣:٣٣١٢:٣٩:٠٩١٩:١٥:٠٩١٩:٣٢:٣٩٢٣:٥٧:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٢:٤٢١٢:٣٩:٠١١٩:١٥:٤٤١٩:٣٣:١٦٢٣:٥٧:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠١:٥٢١٢:٣٨:٥٤١٩:١٦:١٩١٩:٣٣:٥٣٢٣:٥٧:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠١:٠٣١٢:٣٨:٤٧١٩:١٦:٥٤١٩:٣٤:٣١٢٣:٥٦:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٠:١٥١٢:٣٨:٤١١٩:١٧:٢٩١٩:٣٥:٠٨٢٣:٥٦:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٥:٤٠٠٥:٥٩:٢٨١٢:٣٨:٣٥١٩:١٨:٠٥١٩:٣٥:٤٦٢٣:٥٦:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٤٠٠٥:٥٨:٤٢١٢:٣٨:٣٠١٩:١٨:٤٠١٩:٣٦:٢٤٢٣:٥٦:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٧:٥٧١٢:٣٨:٢٥١٩:١٩:١٦١٩:٣٧:٠٢٢٣:٥٦:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٧:١٣١٢:٣٨:٢١١٩:١٩:٥٢١٩:٣٧:٤٠٢٣:٥٥:٤٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٦:٣٠١٢:٣٨:١٨١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٨:١٨٢٣:٥٥:٣٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٥٠٠٥:٥٥:٤٨١٢:٣٨:١٥١٩:٢١:٠٣١٩:٣٨:٥٦٢٣:٥٥:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٦٠٥:٥٥:٠٨١٢:٣٨:١٣١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٣٤٢٣:٥٥:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٤:٢٨١٢:٣٨:١١١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:١٢٢٣:٥٥:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٣:٥٠١٢:٣٨:١٠١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٠:٥٠٢٣:٥٥:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زنگاروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زنگاروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زنگاروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زنگاروییه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای زنگاروییه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زنگاروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زنگاروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای زنگاروییه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای زنگاروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای زنگاروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای زنگاروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زنگاروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زنگاروییه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زنگاروییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای زنگاروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زنگاروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زنگاروییه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای زنگاروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زنگاروییه روستای زنگاروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زنگاروییه روستای زنگاروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای زنگاروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زنگاروییه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زنگاروییه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای زنگاروییه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زنگاروییه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زنگاروییه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٥:٥٣١٢:٤٣:٤١١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٠:٢٣٢٣:٥٧:٥٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٦:٠٧١٢:٤٣:٥٤١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٣٥٢٣:٥٨:١٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٩٠٥:٤٦:٢٢١٢:٤٤:٠٧١٩:٤١:٥١٢٠:٠٠:٤٥٢٣:٥٨:٢٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٤٦:٣٨١٢:٤٤:٢٠١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:٥٤٢٣:٥٨:٣٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٥٠٥:٤٦:٥٥١٢:٤٤:٣٣١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠١:٠٢٢٣:٥٨:٥٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٦٠٥:٤٧:١٣١٢:٤٤:٤٦١٩:٤٢:١٥٢٠:٠١:٠٨٢٣:٥٩:٠٦
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٧:٣١١٢:٤٤:٥٨١٩:٤٢:٢١٢٠:٠١:١٣٢٣:٥٩:٢١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٠٠٥:٤٧:٥١١٢:٤٥:١٠١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:١٧٢٣:٥٩:٣٥
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٥٠٥:٤٨:١١١٢:٤٥:٢٢١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:١٩٢٣:٥٩:٥٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١١٠٥:٤٨:٣٣١٢:٤٥:٣٤١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٢٠٠٠:٠٠:٠٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٨:٥٥١٢:٤٥:٤٦١٩:٤٢:٣٠٢٠:٠١:٢٠٠٠:٠٠:١٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٧٠٥:٤٩:١٧١٢:٤٥:٥٧١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠١:١٨٠٠:٠٠:٣٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٦٠٥:٤٩:٤١١٢:٤٦:٠٨١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠١:١٥٠٠:٠٠:٤٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٠:٠٥١٢:٤٦:١٨١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠١:١٠٠٠:٠١:٠١
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٠:٣٠١٢:٤٦:٢٩١٩:٤٢:١٩٢٠:٠١:٠٤٠٠:٠١:١٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٠:٥٦١٢:٤٦:٣٩١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٥٦٠٠:٠١:٣٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٦:٤٨١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٤٧٠٠:٠١:٤٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥١:٤٩١٢:٤٦:٥٧١٩:٤١:٥٥٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٠١:٥٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٨٠٥:٥٢:١٦١٢:٤٧:٠٦١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٠:٢٥٠٠:٠٢:١٠
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٢:٤٤١٢:٤٧:١٥١٩:٤١:٣٣٢٠:٠٠:١٢٠٠:٠٢:٢٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٣:١٣١٢:٤٧:٢٣١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٥٧٠٠:٠٢:٣٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٣٠٥:٥٣:٤٢١٢:٤٧:٣٠١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٤١٠٠:٠٢:٤٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٣٠٥:٥٤:١١١٢:٤٧:٣٧١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٢٣٠٠:٠٣:٠٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٤:٤١١٢:٤٧:٤٤١٩:٤٠:٣٣١٩:٥٩:٠٤٠٠:٠٣:١٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٥:١١١٢:٤٧:٥٠١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٤٤٠٠:٠٣:٢٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٥:٤٢١٢:٤٧:٥٥١٩:٣٩:٥٤١٩:٥٨:٢٢٠٠:٠٣:٣٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٦:١٣١٢:٤٨:٠١١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٧:٥٩٠٠:٠٣:٤٨
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٦:٤٤١٢:٤٨:٠٥١٩:٣٩:١٠١٩:٥٧:٣٤٠٠:٠٣:٥٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٧٠٥:٥٧:١٦١٢:٤٨:٠٩١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٧:٠٨٠٠:٠٤:٠٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٧:٤٨١٢:٤٨:١٣١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٤١٠٠:٠٤:١٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٧٠٥:٥٨:٢٠١٢:٤٨:١٦١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٦:١٢٠٠:٠٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زنگاروییه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زنگاروییه روستای زنگاروییه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زنگاروییه روستای زنگاروییه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زنگاروییه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زنگاروییه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زنگاروییه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زنگاروییه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زنگاروییه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زنگاروییه

روستای زنگاروییه بر روی نقشه

روستای زنگاروییه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زنگاروییه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زنگاروییه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زنگاروییه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای زنگاروییه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای زنگاروییه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای زنگاروییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زنگاروییه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای زنگاروییه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زنگاروییه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زنگاروییه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زنگاروییه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زنگاروییه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زنگاروییه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق زنگاروییه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق زنگاروییه
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ زنگاروییه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق زنگاروییه
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زنگاروییه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زنگاروییه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو