جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زنهارکندی

احمد آباد | تکاب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز زنهارکندی


اذان صبح: ٠٥:٥٤:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٥:٥٨
اذان ظهر: ١٢:١٦:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٠٧:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٢٧:٣٩
نیمه شب: ٢٣:٣١:٢١

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زنهارکندی (شهرستان تکاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای زنهارکندی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زنهارکندی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زنهارکندی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
عشق، نزدیكترین دوست آدمیان است و شفابخش دردهایی است كه راه خوشبختی و سعادت را بر بشر فرو بسته اند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زنهارکندی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زنهارکندی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زنهارکندی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زنهارکندی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زنهارکندی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زنهارکندی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٦:١٠١٣:١٩:٤٦٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:١٤٠٠:٣٣:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٣٤:٥٧١٣:١٩:٣٦٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٣٢:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٣٣:٤٥١٣:١٩:٢٦٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣٢:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٢:٣٤١٣:١٩:١٧٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٣٢:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٣١:٢٤١٣:١٩:٠٨٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٣١:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٣٠:١٥١٣:١٩:٠٠٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٥١٠٠:٣١:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٩:٠٧١٣:١٨:٥٢٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٣١:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٨:٠٠١٣:١٨:٤٥٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٤١٠٠:٣٠:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٦:٥٤١٣:١٨:٣٩٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٣٠:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٥:٥٠١٣:١٨:٣٢٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٣٢٠٠:٣٠:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢٤:٤٦١٣:١٨:٢٧٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٣٠:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٣:٤٤١٣:١٨:٢٢٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢٩:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٤٠٦:٢٢:٤٣١٣:١٨:١٧٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:١٧٠٠:٢٩:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:٢١:٤٣١٣:١٨:١٣٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٥:١٢٠٠:٢٩:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٢٠:٤٤١٣:١٨:١٠٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٢٩:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٩:٤٧١٣:١٨:٠٧٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٧:٠١٠٠:٢٨:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٨:٥١١٣:١٨:٠٥٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٢٨:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٧:٥٧١٣:١٨:٠٣٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٢٨:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٧:٠٤١٣:١٨:٠٢٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٢٨:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٦:١٢١٣:١٨:٠٢٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٢٨:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٩٠٦:١٥:٢٢١٣:١٨:٠٢٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:٢٩٠٠:٢٧:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٣٧٠٦:١٤:٣٣١٣:١٨:٠٢٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤٢:٢٢٠٠:٢٧:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١٣:٤٦١٣:١٨:٠٤٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٣:١٥٠٠:٢٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:١٨٠٦:١٣:٠٠١٣:١٨:٠٥٢٠:٢٣:٣٨٢٠:٤٤:٠٧٠٠:٢٧:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:١١٠٦:١٢:١٦١٣:١٨:٠٨٢٠:٢٤:٢٧٢٠:٤٤:٥٨٠٠:٢٧:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠٦٠٦:١١:٣٣١٣:١٨:١١٢٠:٢٥:١٥٢٠:٤٥:٤٩٠٠:٢٧:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٠٢٠٦:١٠:٥٢١٣:١٨:١٤٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٢٧:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٠٠٠٦:١٠:١٣١٣:١٨:١٨٢٠:٢٦:٤٩٢٠:٤٧:٣٠٠٠:٢٦:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٩:٣٥١٣:١٨:٢٣٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٨:١٩٠٠:٢٦:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٨:٥٩١٣:١٨:٢٨٢٠:٢٨:٢١٢٠:٤٩:٠٨٠٠:٢٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زنهارکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زنهارکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زنهارکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زنهارکندی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زنهارکندی

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای زنهارکندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زنهارکندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زنهارکندی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٤٢:١٤٠٧:١١:٤٢١٢:٠٩:٢٨١٧:٠٦:٥٨١٧:٢٧:٠٤٢٣:٢٥:٠١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٤٣:٠٤٠٧:١٢:٤٠١٢:٠٩:٤٨١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٦:٥٠٢٣:٢٥:١٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٤٣:٥٣٠٧:١٣:٣٦١٢:١٠:١٠١٧:٠٦:٢٩١٧:٢٦:٣٩٢٣:٢٥:٣٥
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٤٤:٤٢٠٧:١٤:٣٣١٢:١٠:٣٢١٧:٠٦:١٧١٧:٢٦:٢٩٢٣:٢٥:٥٤
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٤٥:٣١٠٧:١٥:٢٨١٢:١٠:٥٤١٧:٠٦:٠٧١٧:٢٦:٢٢٢٣:٢٦:١٣
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٤٦:١٩٠٧:١٦:٢٣١٢:١١:١٧١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٦:١٦٢٣:٢٦:٣٣
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٤٧:٠٦٠٧:١٧:١٦١٢:١١:٤١١٧:٠٥:٥٤١٧:٢٦:١٢٢٣:٢٦:٥٤
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤٧:٥٣٠٧:١٨:٠٩١٢:١٢:٠٦١٧:٠٥:٥١١٧:٢٦:١٠٢٣:٢٧:١٥
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤٨:٣٩٠٧:١٩:٠١١٢:١٢:٣٠١٧:٠٥:٤٩١٧:٢٦:١١٢٣:٢٧:٣٧
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤٩:٢٤٠٧:١٩:٥٢١٢:١٢:٥٦١٧:٠٥:٥٠١٧:٢٦:١٣٢٣:٢٧:٥٩
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٥٠:٠٩٠٧:٢٠:٤٢١٢:١٣:٢٢١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٦:١٧٢٣:٢٨:٢٣
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٥٠:٥٣٠٧:٢١:٣١١٢:١٣:٤٨١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٦:٢٣٢٣:٢٨:٤٦
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٥١:٣٦٠٧:٢٢:١٩١٢:١٤:١٥١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٦:٣١٢٣:٢٩:١١
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٥٢:١٨٠٧:٢٣:٠٥١٢:١٤:٤٢١٧:٠٦:١٢١٧:٢٦:٤٠٢٣:٢٩:٣٦
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٥٣:٠٠٠٧:٢٣:٥٠١٢:١٥:١٠١٧:٠٦:٢٢١٧:٢٦:٥٢٢٣:٣٠:٠١
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٥٣:٤٠٠٧:٢٤:٣٤١٢:١٥:٣٨١٧:٠٦:٣٥١٧:٢٧:٠٦٢٣:٣٠:٢٧
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٥٤:٢٠٠٧:٢٥:١٧١٢:١٦:٠٦١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٧:٢١٢٣:٣٠:٥٤
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٥٤:٥٨٠٧:٢٥:٥٨١٢:١٦:٣٥١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٧:٣٩٢٣:٣١:٢١
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٦:٣٨١٢:١٧:٠٣١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٧:٥٨٢٣:٣١:٤٨
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٥٦:١٢٠٧:٢٧:١٧١٢:١٧:٣٣١٧:٠٧:٤٥١٧:٢٨:١٩٢٣:٣٢:١٦
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٥٦:٤٧٠٧:٢٧:٥٤١٢:١٨:٠٢١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٨:٤٢٢٣:٣٢:٤٥
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٥٧:٢٢٠٧:٢٨:٣٠١٢:١٨:٣٢١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٩:٠٦٢٣:٣٣:١٣
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٧:٥٥٠٧:٢٩:٠٤١٢:١٩:٠١١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٩:٣٣٢٣:٣٣:٤٢
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥٨:٢٧٠٧:٢٩:٣٦١٢:١٩:٣١١٧:٠٩:٢٦١٧:٣٠:٠١٢٣:٣٤:١١
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥٨:٥٧٠٧:٣٠:٠٧١٢:٢٠:٠١١٧:٠٩:٥٥١٧:٣٠:٣٠٢٣:٣٤:٤١
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥٩:٢٧٠٧:٣٠:٣٦١٢:٢٠:٣١١٧:١٠:٢٧١٧:٣١:٠٢٢٣:٣٥:١١
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٩:٥٥٠٧:٣١:٠٣١٢:٢١:٠١١٧:١١:٠٠١٧:٣١:٣٥٢٣:٣٥:٤١
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٦:٠٠:٢١٠٧:٣١:٢٩١٢:٢١:٣١١٧:١١:٣٥١٧:٣٢:٠٩٢٣:٣٦:١١
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٦:٠٠:٤٧٠٧:٣١:٥٣١٢:٢٢:٠١١٧:١٢:١٢١٧:٣٢:٤٦٢٣:٣٦:٤١
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٦:٠١:١١٠٧:٣٢:١٥١٢:٢٢:٣٠١٧:١٢:٥٠١٧:٣٣:٢٣٢٣:٣٧:١١

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای زنهارکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زنهارکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زنهارکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زنهارکندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زنهارکندی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زنهارکندی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای زنهارکندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زنهارکندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زنهارکندی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٧٠٧:٠٥:٤٧١٢:٠٧:٣٩١٧:٠٩:١٣١٧:٢٩:٠٥٢٣:٢٣:٣٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٩٠٧:٠٦:٤٧١٢:٠٧:٥٦١٧:٠٨:٤٦١٧:٢٨:٤٠٢٣:٢٣:٤٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٠٠٧:٠٧:٤٧١٢:٠٨:١٢١٧:٠٨:٢٠١٧:٢٨:١٧٢٣:٢٤:٠١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٢٠٧:٠٨:٤٦١٢:٠٨:٣٠١٧:٠٧:٥٧١٧:٢٧:٥٦٢٣:٢٤:١٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٩:٤٥١٢:٠٨:٤٩١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٧:٣٧٢٣:٢٤:٢٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٣٠٧:١٠:٤٤١٢:٠٩:٠٨١٧:٠٧:١٦١٧:٢٧:١٩٢٣:٢٤:٤٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٤٠٧:١١:٤٢١٢:٠٩:٢٨١٧:٠٦:٥٨١٧:٢٧:٠٤٢٣:٢٥:٠١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٤٠٧:١٢:٤٠١٢:٠٩:٤٨١٧:٠٦:٤٢١٧:٢٦:٥٠٢٣:٢٥:١٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٣٠٧:١٣:٣٦١٢:١٠:١٠١٧:٠٦:٢٩١٧:٢٦:٣٩٢٣:٢٥:٣٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٢٠٧:١٤:٣٣١٢:١٠:٣٢١٧:٠٦:١٧١٧:٢٦:٢٩٢٣:٢٥:٥٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣١٠٧:١٥:٢٨١٢:١٠:٥٤١٧:٠٦:٠٧١٧:٢٦:٢٢٢٣:٢٦:١٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٩٠٧:١٦:٢٣١٢:١١:١٧١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٦:١٦٢٣:٢٦:٣٣
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٠٦٠٧:١٧:١٦١٢:١١:٤١١٧:٠٥:٥٤١٧:٢٦:١٢٢٣:٢٦:٥٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٥٣٠٧:١٨:٠٩١٢:١٢:٠٦١٧:٠٥:٥١١٧:٢٦:١٠٢٣:٢٧:١٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٩٠٧:١٩:٠١١٢:١٢:٣٠١٧:٠٥:٤٩١٧:٢٦:١١٢٣:٢٧:٣٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٢٤٠٧:١٩:٥٢١٢:١٢:٥٦١٧:٠٥:٥٠١٧:٢٦:١٣٢٣:٢٧:٥٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٩٠٧:٢٠:٤٢١٢:١٣:٢٢١٧:٠٥:٥٢١٧:٢٦:١٧٢٣:٢٨:٢٣
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٣٠٧:٢١:٣١١٢:١٣:٤٨١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٦:٢٣٢٣:٢٨:٤٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٦٠٧:٢٢:١٩١٢:١٤:١٥١٧:٠٦:٠٣١٧:٢٦:٣١٢٣:٢٩:١١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٨٠٧:٢٣:٠٥١٢:١٤:٤٢١٧:٠٦:١٢١٧:٢٦:٤٠٢٣:٢٩:٣٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٠٠٧:٢٣:٥٠١٢:١٥:١٠١٧:٠٦:٢٢١٧:٢٦:٥٢٢٣:٣٠:٠١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٠٠٧:٢٤:٣٤١٢:١٥:٣٨١٧:٠٦:٣٥١٧:٢٧:٠٦٢٣:٣٠:٢٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٠٠٧:٢٥:١٧١٢:١٦:٠٦١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٧:٢١٢٣:٣٠:٥٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٨٠٧:٢٥:٥٨١٢:١٦:٣٥١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٧:٣٩٢٣:٣١:٢١
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٦:٣٨١٢:١٧:٠٣١٧:٠٧:٢٥١٧:٢٧:٥٨٢٣:٣١:٤٨
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٢٠٧:٢٧:١٧١٢:١٧:٣٣١٧:٠٧:٤٥١٧:٢٨:١٩٢٣:٣٢:١٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٧٠٧:٢٧:٥٤١٢:١٨:٠٢١٧:٠٨:٠٧١٧:٢٨:٤٢٢٣:٣٢:٤٥
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٢٠٧:٢٨:٣٠١٢:١٨:٣٢١٧:٠٨:٣٢١٧:٢٩:٠٦٢٣:٣٣:١٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٥٠٧:٢٩:٠٤١٢:١٩:٠١١٧:٠٨:٥٨١٧:٢٩:٣٣٢٣:٣٣:٤٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٧٠٧:٢٩:٣٦١٢:١٩:٣١١٧:٠٩:٢٦١٧:٣٠:٠١٢٣:٣٤:١١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زنهارکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زنهارکندی روستای زنهارکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زنهارکندی روستای زنهارکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زنهارکندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زنهارکندی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زنهارکندی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زنهارکندی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زنهارکندی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زنهارکندی

روستای زنهارکندی بر روی نقشه

روستای زنهارکندی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زنهارکندی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زنهارکندی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زنهارکندی
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زنهارکندی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای زنهارکندی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زنهارکندی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زنهارکندی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زنهارکندی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زنهارکندی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زنهارکندی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زنهارکندی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا زنهارکندی دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ زنهارکندی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زنهارکندی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زنهارکندی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زنهارکندی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زنهارکندی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو