جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زنهارکندی

احمد آباد | تکاب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز زنهارکندی

اذان صبح: ٠٥:٠١:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٦:٠٧
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٤٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:٥٨
اذان مغرب: ٢٠:٣٦:٣٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٩:٤٤

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زنهارکندی (شهرستان تکاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای زنهارکندی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای زنهارکندی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زنهارکندی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

امام موسی (ع)
هر كه مست شود از شراب و بعد از آن تا چهل روز بمیرد نزد خدا مانند بت پرست باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زنهارکندی

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زنهارکندی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زنهارکندی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زنهارکندی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زنهارکندی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زنهارکندی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٩:٢٦١٣:٢١:٥٦١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٣:٥٣٠٠:٣٦:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٨:٠٥١٣:٢١:٤٢١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٤:٤٧٠٠:٣٦:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٠٢٠٦:٤٦:٤٥١٣:٢١:٢٨١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٤٢٠٠:٣٦:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤٥:٢٥١٣:٢١:١٤١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٣٦٠٠:٣٥:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٤٩٠٦:٤٤:٠٦١٣:٢١:٠٠١٩:٥٨:٣١٢٠:١٧:٣١٠٠:٣٥:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:١٣٠٦:٤٢:٤٨١٣:٢٠:٤٧١٩:٥٩:٢٣٢٠:١٨:٢٥٠٠:٣٥:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٣٨٠٦:٤١:٣٠١٣:٢٠:٣٥٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٢٠٠٠:٣٤:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٤٠:١٣١٣:٢٠:٢٣٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:١٥٠٠:٣٤:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٢٨٠٦:٣٨:٥٧١٣:٢٠:١١٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢١:١٠٠٠:٣٣:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٧:٤٢١٣:١٩:٥٩٢٠:٠٢:٥٢٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٣٣:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٣٦:٢٨١٣:١٩:٤٨٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٣٣:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٥:١٤١٣:١٩:٣٨٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٥٥٠٠:٣٢:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١٤٠٦:٣٤:٠٢١٣:١٩:٢٨٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٣٢:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٣٢:٥٠١٣:١٩:١٨٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٥:٤٥٠٠:٣٢:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:١١٠٦:٣١:٤٠١٣:١٩:٠٩٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٤١٠٠:٣١:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:٤١٠٦:٣٠:٣١١٣:١٩:٠١٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٣٦٠٠:٣١:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٩:٢٢١٣:١٨:٥٣٢٠:٠٨:٥٨٢٠:٢٨:٣١٠٠:٣١:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٢٨:١٥١٣:١٨:٤٦٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٣١:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢٧:٠٩١٣:١٨:٣٩٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٣٠:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٢٦:٠٤١٣:١٨:٣٣٢٠:١١:٣٤٢٠:٣١:١٧٠٠:٣٠:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٥:٠٠١٣:١٨:٢٧٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣٢:١٢٠٠:٣٠:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٧٠٦:٢٣:٥٨١٣:١٨:٢٢٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٢٩:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٣٠٦:٢٢:٥٦١٣:١٨:١٧٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢٩:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:١٠٠٦:٢١:٥٦١٣:١٨:١٣٢٠:١٥:٠٢٢٠:٣٤:٥٧٠٠:٢٩:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٢٠:٥٨١٣:١٨:١٠٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٢٩:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٢٨٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٨:٠٧٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٢٨:٥٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٩:٠٤١٣:١٨:٠٥٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:٤١٠٠:٢٨:٤٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٨:١٠١٣:١٨:٠٣٢٠:١٨:٢٧٢٠:٣٨:٣٦٠٠:٢٨:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٥٠٦:١٧:١٦١٣:١٨:٠٢٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٣٠٠٠:٢٨:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زنهارکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زنهارکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زنهارکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زنهارکندی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای زنهارکندی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زنهارکندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زنهارکندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای زنهارکندی

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای زنهارکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای زنهارکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای زنهارکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زنهارکندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زنهارکندی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای زنهارکندی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای زنهارکندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زنهارکندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای زنهارکندی

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای زنهارکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای زنهارکندی روستای زنهارکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای زنهارکندی روستای زنهارکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای زنهارکندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زنهارکندی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زنهارکندی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای زنهارکندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زنهارکندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زنهارکندی

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٢٠:١٤١٣:٢٨:١٠٢٠:٣٥:٤٠٢٠:٥٦:١٥٠٠:٣٧:٢٢
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٢١:٠٠١٣:٢٨:١٢٢٠:٣٤:٥٨٢٠:٥٥:٣٠٠٠:٣٧:٣٥
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٣٠٦:٢١:٤٥١٣:٢٨:١٣٢٠:٣٤:١٤٢٠:٥٤:٤٣٠٠:٣٧:٤٨
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢١٠٦:٢٢:٣١١٣:٢٨:١٤٢٠:٣٣:٢٩٢٠:٥٣:٥٤٠٠:٣٧:٥٩
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٢٣:١٨١٣:٢٨:١٤٢٠:٣٢:٤٢٢٠:٥٣:٠٤٠٠:٣٨:١١
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٩٠٦:٢٤:٠٤١٣:٢٨:١٣٢٠:٣١:٥٣٢٠:٥٢:١٣٠٠:٣٨:٢١
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٢٤:٥١١٣:٢٨:١٢٢٠:٣١:٠٣٢٠:٥١:١٩٠٠:٣٨:٣١
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢٥:٣٩١٣:٢٨:١٠٢٠:٣٠:١٢٢٠:٥٠:٢٥٠٠:٣٨:٤١
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٠٠٦:٢٦:٢٦١٣:٢٨:٠٧٢٠:٢٩:١٩٢٠:٤٩:٢٨٠٠:٣٨:٤٩
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢٧:١٤١٣:٢٨:٠٤٢٠:٢٨:٢٤٢٠:٤٨:٣١٠٠:٣٨:٥٨
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٨:٠٢١٣:٢٨:٠٠٢٠:٢٧:٢٨٢٠:٤٧:٣١٠٠:٣٩:٠٥
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢٨:٥٠١٣:٢٧:٥٦٢٠:٢٦:٣١٢٠:٤٦:٣١٠٠:٣٩:١٢
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٣٠٦:٢٩:٣٨١٣:٢٧:٥١٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٥:٢٩٠٠:٣٩:١٨
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٤٠٦:٣٠:٢٦١٣:٢٧:٤٥٢٠:٢٤:٣٢٢٠:٤٤:٢٦٠٠:٣٩:٢٤
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٥٠٦:٣١:١٥١٣:٢٧:٣٩٢٠:٢٣:٣١٢٠:٤٣:٢١٠٠:٣٩:٢٩
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٣٢:٠٣١٣:٢٧:٣٢٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٢:١٦٠٠:٣٩:٣٣
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٣٢:٥٢١٣:٢٧:٢٥٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤١:٠٩٠٠:٣٩:٣٦
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٣٣:٤١١٣:٢٧:١٧٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤٠:٠١٠٠:٣٩:٣٩
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٣٤:٣٠١٣:٢٧:٠٨٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٨:٥١٠٠:٣٩:٤١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٣٥:١٨١٣:٢٦:٥٩٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٧:٤١٠٠:٣٩:٤٣
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٠٠٦:٣٦:٠٧١٣:٢٦:٤٩٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٣٩:٤٤
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٠٠٦:٣٦:٥٦١٣:٢٦:٣٩٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:١٧٠٠:٣٩:٤٤
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٧:٤٥١٣:٢٦:٢٨٢٠:١٤:٣٨٢٠:٣٤:٠٣٠٠:٣٩:٤٤
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٨:٣٤١٣:٢٦:١٧٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٣٩:٤٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٩:٢٣١٣:٢٦:٠٥٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٣٣٠٠:٣٩:٤١
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٤٠:١٢١٣:٢٥:٥٣٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:١٧٠٠:٣٩:٣٨
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٧٠٦:٤١:٠١١٣:٢٥:٤٠٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٣٩:٣٥
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٦٠٦:٤١:٥٠١٣:٢٥:٢٧٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٤١٠٠:٣٩:٣٢
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٤٠٦:٤٢:٣٨١٣:٢٥:١٣٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٣٩:٢٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٤٢٠٦:٤٣:٢٧١٣:٢٤:٥٩٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٣٩:٢٢
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٩٠٦:٤٤:١٦١٣:٢٤:٤٤٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٣:٤١٠٠:٣٩:١٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زنهارکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زنهارکندی روستای زنهارکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زنهارکندی روستای زنهارکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زنهارکندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زنهارکندی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زنهارکندی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زنهارکندی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زنهارکندی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زنهارکندی

روستای زنهارکندی بر روی نقشه

روستای زنهارکندی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زنهارکندی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زنهارکندی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زنهارکندی
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای زنهارکندی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای زنهارکندی + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای زنهارکندی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زنهارکندی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای زنهارکندی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زنهارکندی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زنهارکندی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا زنهارکندی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زنهارکندی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زنهارکندی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق زنهارکندی
زمان پخش اذان آنلاین به افق زنهارکندی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زنهارکندی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زنهارکندی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ زنهارکندی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زنهارکندی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو