جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زنهارکندی

احمد آباد | تکاب | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز زنهارکندی


اذان صبح: ٠٦:٠٣:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٢:٠٦
اذان ظهر: ١٢:٣١:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٣١:٥٦
اذان مغرب: ١٧:٥١:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٢٣

شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
٢٢ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زنهارکندی (شهرستان تکاب) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ دی ٩٨ روستای زنهارکندی)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای زنهارکندی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زنهارکندی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریتس
هر كه هستیم و هر كجا هستیم، خودمان اینگونه خواسته ایم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زنهارکندی

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زنهارکندی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زنهارکندی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زنهارکندی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زنهارکندی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زنهارکندی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣٦:١٠١٣:١٩:٤٦٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:١٤٠٠:٣٣:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٣٤:٥٧١٣:١٩:٣٦٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٣٢:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٣٣:٤٥١٣:١٩:٢٦٢٠:٠٥:٤٣٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣٢:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٢١٠٦:٣٢:٣٤١٣:١٩:١٧٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٦:٠٠٠٠:٣٢:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٣١:٢٤١٣:١٩:٠٨٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٣١:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٣٠:١٥١٣:١٩:٠٠٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٥١٠٠:٣١:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٩:٠٧١٣:١٨:٥٢٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٣١:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٢٠٦:٢٨:٠٠١٣:١٨:٤٥٢٠:١٠:٠٤٢٠:٢٩:٤١٠٠:٣٠:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٦:٥٤١٣:١٨:٣٩٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٣٠:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٢٨٠٦:٢٥:٥٠١٣:١٨:٣٢٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٣٢٠٠:٣٠:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٢٠٦:٢٤:٤٦١٣:١٨:٢٧٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٣٠:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٣:٤٤١٣:١٨:٢٢٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢٩:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:١٤٠٦:٢٢:٤٣١٣:١٨:١٧٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:١٧٠٠:٢٩:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:٢١:٤٣١٣:١٨:١٣٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٥:١٢٠٠:٢٩:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٢٠:٤٤١٣:١٨:١٠٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٦:٠٦٠٠:٢٩:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٩:٤٧١٣:١٨:٠٧٢٠:١٦:٥٨٢٠:٣٧:٠١٠٠:٢٨:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٨:٥١١٣:١٨:٠٥٢٠:١٧:٤٩٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٢٨:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٧:٥٧١٣:١٨:٠٣٢٠:١٨:٤٠٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٢٨:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:١٧٠٦:١٧:٠٤١٣:١٨:٠٢٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٢٨:١٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٦:١٢١٣:١٨:٠٢٢٠:٢٠:٢١٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٢٨:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٩٠٦:١٥:٢٢١٣:١٨:٠٢٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:٢٩٠٠:٢٧:٥٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٣٧٠٦:١٤:٣٣١٣:١٨:٠٢٢٠:٢٢:٠٠٢٠:٤٢:٢٢٠٠:٢٧:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٢٧٠٦:١٣:٤٦١٣:١٨:٠٤٢٠:٢٢:٤٩٢٠:٤٣:١٥٠٠:٢٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:١٨٠٦:١٣:٠٠١٣:١٨:٠٥٢٠:٢٣:٣٨٢٠:٤٤:٠٧٠٠:٢٧:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:١١٠٦:١٢:١٦١٣:١٨:٠٨٢٠:٢٤:٢٧٢٠:٤٤:٥٨٠٠:٢٧:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠٦٠٦:١١:٣٣١٣:١٨:١١٢٠:٢٥:١٥٢٠:٤٥:٤٩٠٠:٢٧:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٠٢٠٦:١٠:٥٢١٣:١٨:١٤٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٦:٤٠٠٠:٢٧:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٠٠٠٦:١٠:١٣١٣:١٨:١٨٢٠:٢٦:٤٩٢٠:٤٧:٣٠٠٠:٢٦:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٩:٣٥١٣:١٨:٢٣٢٠:٢٧:٣٦٢٠:٤٨:١٩٠٠:٢٦:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٨:٥٩١٣:١٨:٢٨٢٠:٢٨:٢١٢٠:٤٩:٠٨٠٠:٢٦:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زنهارکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زنهارکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زنهارکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زنهارکندی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای زنهارکندی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای زنهارکندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زنهارکندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای زنهارکندی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠١:٣٣٠٧:٣٢:٣٥١٢:٢٣:٠٠١٧:١٣:٢٩١٧:٣٤:٠٢٢٣:٣٧:٤٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠١:٥٤٠٧:٣٢:٥٣١٢:٢٣:٢٩١٧:١٤:١١١٧:٣٤:٤٣٢٣:٣٨:١٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠٢:١٤٠٧:٣٣:١٠١٢:٢٣:٥٩١٧:١٤:٥٣١٧:٣٥:٢٤٢٣:٣٨:٤٢
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠٢:٣٢٠٧:٣٣:٢٤١٢:٢٤:٢٨١٧:١٥:٣٧١٧:٣٦:٠٨٢٣:٣٩:١٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠٢:٤٨٠٧:٣٣:٣٧١٢:٢٤:٥٦١٧:١٦:٢٣١٧:٣٦:٥٢٢٣:٣٩:٤٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠٣:٠٣٠٧:٣٣:٤٨١٢:٢٥:٢٥١٧:١٧:٠٩١٧:٣٧:٣٧٢٣:٤٠:١٢
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٣:١٦٠٧:٣٣:٥٦١٢:٢٥:٥٣١٧:١٧:٥٧١٧:٣٨:٢٤٢٣:٤٠:٤٢
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٣:٢٧٠٧:٣٤:٠٣١٢:٢٦:٢٠١٧:١٨:٤٧١٧:٣٩:١٢٢٣:٤١:١٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٣:٣٧٠٧:٣٤:٠٨١٢:٢٦:٤٧١٧:١٩:٣٧١٧:٤٠:٠١٢٣:٤١:٤١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٣:٤٥٠٧:٣٤:١٠١٢:٢٧:١٤١٧:٢٠:٢٨١٧:٤٠:٥١٢٣:٤٢:١٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٣:٥١٠٧:٣٤:١١١٢:٢٧:٤٠١٧:٢١:٢١١٧:٤١:٤٢٢٣:٤٢:٣٨
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠٣:٥٦٠٧:٣٤:٠٩١٢:٢٨:٠٦١٧:٢٢:١٤١٧:٤٢:٣٤٢٣:٤٣:٠٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠٣:٥٩٠٧:٣٤:٠٦١٢:٢٨:٣١١٧:٢٣:٠٩١٧:٤٣:٢٦٢٣:٤٣:٣٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠٤:٠٠٠٧:٣٤:٠١١٢:٢٨:٥٦١٧:٢٤:٠٤١٧:٤٤:٢٠٢٣:٤٤:٠٢
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠٣:٥٩٠٧:٣٣:٥٣١٢:٢٩:٢٠١٧:٢٥:٠١١٧:٤٥:١٤٢٣:٤٤:٢٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠٣:٥٧٠٧:٣٣:٤٤١٢:٢٩:٤٤١٧:٢٥:٥٨١٧:٤٦:٠٩٢٣:٤٤:٥٥
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠٣:٥٣٠٧:٣٣:٣٢١٢:٣٠:٠٧١٧:٢٦:٥٦١٧:٤٧:٠٥٢٣:٤٥:٢١
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠٣:٤٧٠٧:٣٣:١٩١٢:٣٠:٢٩١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٨:٠٢٢٣:٤٥:٤٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠٣:٣٩٠٧:٣٣:٠٤١٢:٣٠:٥١١٧:٢٨:٥٤١٧:٤٨:٥٩٢٣:٤٦:١٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٣:٣٠٠٧:٣٢:٤٦١٢:٣١:١٢١٧:٢٩:٥٤١٧:٤٩:٥٧٢٣:٤٦:٣٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٣:١٩٠٧:٣٢:٢٧١٢:٣١:٣٣١٧:٣٠:٥٥١٧:٥٠:٥٥٢٣:٤٧:٠٠
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٣:٠٦٠٧:٣٢:٠٦١٢:٣١:٥٢١٧:٣١:٥٦١٧:٥١:٥٤٢٣:٤٧:٢٣
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٢:٥١٠٧:٣١:٤٣١٢:٣٢:١١١٧:٣٢:٥٨١٧:٥٢:٥٤٢٣:٤٧:٤٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٢:٣٤٠٧:٣١:١٨١٢:٣٢:٣٠١٧:٣٤:٠٠١٧:٥٣:٥٣٢٣:٤٨:٠٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٢:١٦٠٧:٣٠:٥١١٢:٣٢:٤٧١٧:٣٥:٠٣١٧:٥٤:٥٤٢٣:٤٨:٢٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠١:٥٦٠٧:٣٠:٢٢١٢:٣٣:٠٤١٧:٣٦:٠٦١٧:٥٥:٥٤٢٣:٤٨:٥٠
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠١:٣٤٠٧:٢٩:٥٢١٢:٣٣:٢٠١٧:٣٧:٠٩١٧:٥٦:٥٥٢٣:٤٩:١٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠١:١٠٠٧:٢٩:١٩١٢:٣٣:٣٦١٧:٣٨:١٣١٧:٥٧:٥٦٢٣:٤٩:٢٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠٠:٤٥٠٧:٢٨:٤٥١٢:٣٣:٥٠١٧:٣٩:١٧١٧:٥٨:٥٧٢٣:٤٩:٤٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠٠:١٨٠٧:٢٨:٠٩١٢:٣٤:٠٤١٧:٤٠:٢١١٧:٥٩:٥٩٢٣:٥٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای زنهارکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای زنهارکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای زنهارکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زنهارکندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زنهارکندی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای زنهارکندی

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای زنهارکندی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زنهارکندی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای زنهارکندی

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٥٧٠٧:٣٠:٠٧١٢:٢٠:٠١١٧:٠٩:٥٥١٧:٣٠:٣٠٢٣:٣٤:٤١
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٧٠٧:٣٠:٣٦١٢:٢٠:٣١١٧:١٠:٢٧١٧:٣١:٠٢٢٣:٣٥:١١
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:٥٥٠٧:٣١:٠٣١٢:٢١:٠١١٧:١١:٠٠١٧:٣١:٣٥٢٣:٣٥:٤١
٠٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:٢١٠٧:٣١:٢٩١٢:٢١:٣١١٧:١١:٣٥١٧:٣٢:٠٩٢٣:٣٦:١١
٠٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:٤٧٠٧:٣١:٥٣١٢:٢٢:٠١١٧:١٢:١٢١٧:٣٢:٤٦٢٣:٣٦:٤١
٠٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:١١٠٧:٣٢:١٥١٢:٢٢:٣٠١٧:١٢:٥٠١٧:٣٣:٢٣٢٣:٣٧:١١
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٣٠٧:٣٢:٣٥١٢:٢٣:٠٠١٧:١٣:٢٩١٧:٣٤:٠٢٢٣:٣٧:٤٢
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٤٠٧:٣٢:٥٣١٢:٢٣:٢٩١٧:١٤:١١١٧:٣٤:٤٣٢٣:٣٨:١٢
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٤٠٧:٣٣:١٠١٢:٢٣:٥٩١٧:١٤:٥٣١٧:٣٥:٢٤٢٣:٣٨:٤٢
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٢٠٧:٣٣:٢٤١٢:٢٤:٢٨١٧:١٥:٣٧١٧:٣٦:٠٨٢٣:٣٩:١٣
١١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٨٠٧:٣٣:٣٧١٢:٢٤:٥٦١٧:١٦:٢٣١٧:٣٦:٥٢٢٣:٣٩:٤٣
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٣٠٧:٣٣:٤٨١٢:٢٥:٢٥١٧:١٧:٠٩١٧:٣٧:٣٧٢٣:٤٠:١٢
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٦٠٧:٣٣:٥٦١٢:٢٥:٥٣١٧:١٧:٥٧١٧:٣٨:٢٤٢٣:٤٠:٤٢
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٧٠٧:٣٤:٠٣١٢:٢٦:٢٠١٧:١٨:٤٧١٧:٣٩:١٢٢٣:٤١:١٢
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣٧٠٧:٣٤:٠٨١٢:٢٦:٤٧١٧:١٩:٣٧١٧:٤٠:٠١٢٣:٤١:٤١
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٤٥٠٧:٣٤:١٠١٢:٢٧:١٤١٧:٢٠:٢٨١٧:٤٠:٥١٢٣:٤٢:١٠
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥١٠٧:٣٤:١١١٢:٢٧:٤٠١٧:٢١:٢١١٧:٤١:٤٢٢٣:٤٢:٣٨
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥٦٠٧:٣٤:٠٩١٢:٢٨:٠٦١٧:٢٢:١٤١٧:٤٢:٣٤٢٣:٤٣:٠٧
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥٩٠٧:٣٤:٠٦١٢:٢٨:٣١١٧:٢٣:٠٩١٧:٤٣:٢٦٢٣:٤٣:٣٤
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٤:٠٠٠٧:٣٤:٠١١٢:٢٨:٥٦١٧:٢٤:٠٤١٧:٤٤:٢٠٢٣:٤٤:٠٢
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥٩٠٧:٣٣:٥٣١٢:٢٩:٢٠١٧:٢٥:٠١١٧:٤٥:١٤٢٣:٤٤:٢٩
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥٧٠٧:٣٣:٤٤١٢:٢٩:٤٤١٧:٢٥:٥٨١٧:٤٦:٠٩٢٣:٤٤:٥٥
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥٣٠٧:٣٣:٣٢١٢:٣٠:٠٧١٧:٢٦:٥٦١٧:٤٧:٠٥٢٣:٤٥:٢١
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٤٧٠٧:٣٣:١٩١٢:٣٠:٢٩١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٨:٠٢٢٣:٤٥:٤٧
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣٩٠٧:٣٣:٠٤١٢:٣٠:٥١١٧:٢٨:٥٤١٧:٤٨:٥٩٢٣:٤٦:١٢
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣٠٠٧:٣٢:٤٦١٢:٣١:١٢١٧:٢٩:٥٤١٧:٤٩:٥٧٢٣:٤٦:٣٦
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٩٠٧:٣٢:٢٧١٢:٣١:٣٣١٧:٣٠:٥٥١٧:٥٠:٥٥٢٣:٤٧:٠٠
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٦٠٧:٣٢:٠٦١٢:٣١:٥٢١٧:٣١:٥٦١٧:٥١:٥٤٢٣:٤٧:٢٣
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥١٠٧:٣١:٤٣١٢:٣٢:١١١٧:٣٢:٥٨١٧:٥٢:٥٤٢٣:٤٧:٤٦
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٤٠٧:٣١:١٨١٢:٣٢:٣٠١٧:٣٤:٠٠١٧:٥٣:٥٣٢٣:٤٨:٠٨

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زنهارکندی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای زنهارکندی روستای زنهارکندی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای زنهارکندی روستای زنهارکندی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زنهارکندی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زنهارکندی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زنهارکندی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زنهارکندی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زنهارکندی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زنهارکندی

روستای زنهارکندی بر روی نقشه

روستای زنهارکندی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زنهارکندی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زنهارکندی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زنهارکندی
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای زنهارکندی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای زنهارکندی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زنهارکندی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زنهارکندی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زنهارکندی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زنهارکندی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زنهارکندی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زنهارکندی
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ زنهارکندی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زنهارکندی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق زنهارکندی
زمان پخش اذان آنلاین به افق زنهارکندی
افق شرعی امروز فردا زنهارکندی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زنهارکندی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو