جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر زنجان

زنجان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز زنجان

اذان صبح: ٠٥:٤١:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٧:١١:٤٧
اذان ظهر: ١٢:٠٥:٥٩
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٥٩
اذان مغرب: ١٧:٢٠:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢١:٠٧

پنج شنبه ١٣ آذر ١٣٩٩
١٨ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٠٣ دسامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زنجان (شهرستان زنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ آذر ٩٩ شهر زنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر زنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی معلولان

حضرت محمد (ص)
چیزی نزد خدا،‌ از دعا، گرامی‌تر نیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زنجان

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی دسامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زنجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زنجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر زنجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زنجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زنجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٣:٤٢١٣:١٦:٢٠١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٣١:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٤٤٠٦:٤٢:٢١١٣:١٦:٠٦١٩:٥٠:٢٨٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٣٠:٤٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٠٧٠٦:٤١:٠٠١٣:١٥:٥٢١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:١٧٠٠:٣٠:٢٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٩:٤٠١٣:١٥:٣٨١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:١٢٠٠:٣٠:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٥٢٠٦:٣٨:٢٠١٣:١٥:٢٤١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٢:٠٦٠٠:٢٩:٤٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:١٦٠٦:٣٧:٠٢١٣:١٥:١١١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٣:٠١٠٠:٢٩:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٣٥:٤٤١٣:١٤:٥٩١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٥٧٠٠:٢٨:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٤:٢٧١٣:١٤:٤٧١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٥٢٠٠:٢٨:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٩٠٦:٣٣:١٠١٣:١٤:٣٥١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٥:٤٧٠٠:٢٨:١٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٣١:٥٥١٣:١٤:٢٣١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٦:٤٢٠٠:٢٧:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٣٠:٤٠١٣:١٤:١٢١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٧:٣٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٤٦٠٦:٢٩:٢٧١٣:١٤:٠٢١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٣٣٠٠:٢٧:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢٨:١٤١٣:١٣:٥٢٢٠:٠٠:٠٥٢٠:١٩:٢٩٠٠:٢٦:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٧:٠٢١٣:١٣:٤٢٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٢٤٠٠:٢٦:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٥:٥٢١٣:١٣:٣٣٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:٢٠٠٠:٢٦:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢٤:٤٢١٣:١٣:٢٥٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٥:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢٣:٣٣١٣:١٣:١٧٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢٣:١١٠٠:٢٥:٣٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٧:٤٠٠٦:٢٢:٢٦١٣:١٣:١٠٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٤:٠٦٠٠:٢٥:١٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:١١٠٦:٢١:١٩١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٥:٠٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٢٠:١٤١٣:١٢:٥٧٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٤:٤٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:١٨٠٦:١٩:١٠١٣:١٢:٥١٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٢٤:٢٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٨:٠٧١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٤:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٧:٠٦١٣:١٢:٤١٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٣:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٠٥٠٦:١٦:٠٥١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:٣٩٠٠:٢٣:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٥:٠٦١٣:١٢:٣٤٢٠:١٠:٣٣٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٢٣:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٦:٢٢٠٦:١٤:٠٩١٣:١٢:٣١٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٢٩٠٠:٢٣:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٥:٠٢٠٦:١٣:١٢١٣:١٢:٢٩٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢٣:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٢:١٧١٣:١٢:٢٧٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:١٩٠٠:٢٢:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٢:٢٧٠٦:١١:٢٤١٣:١٢:٢٦٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٤:١٣٠٠:٢٢:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زنجان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر زنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر زنجان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ م شهر زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زنجان

ژانویه
دسامبر ٢٠٢٠ م
نوامبر

دانلود اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زنجان شهر زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زنجان شهر زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زنجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر زنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر زنجان

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٢٨٠٧:٠٠:١٥١٢:٠٢:٠١١٧:٠٣:٢٨١٧:٢٣:٢١٢٣:١٧:٥٤
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٠٠٧:٠١:١٦١٢:٠٢:١٧١٧:٠٣:٠٠١٧:٢٢:٥٦٢٣:١٨:٠٦
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٢٠٧:٠٢:١٦١٢:٠٢:٣٣١٧:٠٢:٣٣١٧:٢٢:٣٢٢٣:١٨:١٨
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٣٠٧:٠٣:١٥١٢:٠٢:٥١١٧:٠٢:٠٩١٧:٢٢:١٠٢٣:١٨:٣٢
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٥٤٠٧:٠٤:١٥١٢:٠٣:٠٩١٧:٠١:٤٦١٧:٢١:٥٠٢٣:١٨:٤٦
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٥٠٧:٠٥:١٣١٢:٠٣:٢٨١٧:٠١:٢٦١٧:٢١:٣١٢٣:١٩:٠١
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٦:١٢١٢:٠٣:٤٧١٧:٠١:٠٨١٧:٢١:١٥٢٣:١٩:١٦
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٧:٠٩١٢:٠٤:٠٨١٧:٠٠:٥١١٧:٢١:٠١٢٣:١٩:٣٣
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:١٥٠٧:٠٨:٠٦١٢:٠٤:٢٩١٧:٠٠:٣٧١٧:٢٠:٤٩٢٣:١٩:٥٠
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠٩:٠٢١٢:٠٤:٥٠١٧:٠٠:٢٤١٧:٢٠:٣٨٢٣:٢٠:٠٨
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٣٠٧:٠٩:٥٨١٢:٠٥:١٢١٧:٠٠:١٤١٧:٢٠:٣٠٢٣:٢٠:٢٧
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤١٠٧:١٠:٥٣١٢:٠٥:٣٥١٧:٠٠:٠٥١٧:٢٠:٢٣٢٣:٢٠:٤٧
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٨٠٧:١١:٤٧١٢:٠٥:٥٩١٦:٥٩:٥٩١٧:٢٠:١٩٢٣:٢١:٠٧
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٥٠٧:١٢:٤٠١٢:٠٦:٢٣١٦:٥٩:٥٥١٧:٢٠:١٧٢٣:٢١:٢٨
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٢٠٧:١٣:٣٢١٢:٠٦:٤٨١٦:٥٩:٥٣١٧:٢٠:١٦٢٣:٢١:٥٠
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٧٠٧:١٤:٢٤١٢:٠٧:١٣١٦:٥٩:٥٢١٧:٢٠:١٨٢٣:٢٢:١٢
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٢٠٧:١٥:١٤١٢:٠٧:٣٩١٦:٥٩:٥٤١٧:٢٠:٢١٢٣:٢٢:٣٥
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٧٠٧:١٦:٠٣١٢:٠٨:٠٥١٦:٥٩:٥٨١٧:٢٠:٢٦٢٣:٢٢:٥٩
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٠٠٧:١٦:٥١١٢:٠٨:٣٢١٧:٠٠:٠٤١٧:٢٠:٣٤٢٣:٢٣:٢٤
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٣٠٧:١٧:٣٨١٢:٠٨:٥٩١٧:٠٠:١٣١٧:٢٠:٤٣٢٣:٢٣:٤٩
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٥٠٧:١٨:٢٤١٢:٠٩:٢٧١٧:٠٠:٢٣١٧:٢٠:٥٥٢٣:٢٤:١٤
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٥٠٧:١٩:٠٩١٢:٠٩:٥٥١٧:٠٠:٣٥١٧:٢١:٠٨٢٣:٢٤:٤٠
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٥٠٧:١٩:٥٢١٢:١٠:٢٣١٧:٠٠:٤٩١٧:٢١:٢٣٢٣:٢٥:٠٧
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٢٤٠٧:٢٠:٣٤١٢:١٠:٥٢١٧:٠١:٠٥١٧:٢١:٤٠٢٣:٢٥:٣٤
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٠٢٠٧:٢١:١٥١٢:١١:٢١١٧:٠١:٢٣١٧:٢١:٥٩٢٣:٢٦:٠١
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٣٩٠٧:٢١:٥٤١٢:١١:٥٠١٧:٠١:٤٣١٧:٢٢:٢٠٢٣:٢٦:٢٩
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:١٥٠٧:٢٢:٣١١٢:١٢:٢٠١٧:٠٢:٠٥١٧:٢٢:٤٢٢٣:٢٦:٥٨
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٥٠٠٧:٢٣:٠٧١٢:١٢:٤٩١٧:٠٢:٢٩١٧:٢٣:٠٦٢٣:٢٧:٢٦
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:٢٣٠٧:٢٣:٤٢١٢:١٣:١٩١٧:٠٢:٥٥١٧:٢٣:٣٢٢٣:٢٧:٥٥
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:٥٥٠٧:٢٤:١٥١٢:١٣:٤٩١٧:٠٣:٢٢١٧:٢٤:٠٠٢٣:٢٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر زنجان شهر زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر زنجان شهر زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زنجان

زَنجانْ تلفظ یا زنگان مرکز استان و شهرستان زنجان در شمال‌غرب ایران و از بزرگترین شهرهای شمال غرب ایران است؛ و براساس آمار منتشر شده دارای ۵۲۱٬۳۰۲ نفرجمعیت در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، بیستمین شهر کشور از لحاظ جمعیت محسوب می‌شود

شهر زنجان در ویکیپدیا

شهر زنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زنجان بر روی نقشه

شهر زنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زنجان
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر زنجان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر زنجان + دانلود
اوقات شرعی دسامبر ٢٠٢٠ شهر زنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر زنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زنجان رسیده اید.

افق شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ زنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زنجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق زنجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زنجان
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ زنجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زنجان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زنجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق زنجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو