جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زنجان

زنجان | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز زنجان


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٢:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٠٩:١٦
غروب آفتاب: ١٩:١٥:١٩
اذان مغرب: ١٩:٣٣:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٤٩

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زنجان (شهرستان زنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر زنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر زنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

حضرت محمد (ص)
براى شهادت حسین علیه السلام ، حرارت و گرمایى در دلهاى مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمى شود .

اوقات شرعی ماه جاری شهر زنجان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زنجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زنجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زنجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زنجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زنجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٣:٥٠٢٠:٠٠:١٩٢٠:١٩:٤٣٠٠:٢٦:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٠٠٦:٢٦:٤٦١٣:١٣:٤١٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٣٩٠٠:٢٦:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٥:٣٥١٣:١٣:٣٢٢٠:٠٢:٠٤٢٠:٢١:٣٤٠٠:٢٦:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٤:٢٦١٣:١٣:٢٤٢٠:٠٢:٥٧٢٠:٢٢:٣٠٠٠:٢٥:٥٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٤٨٠٦:٢٣:١٨١٣:١٣:١٧٢٠:٠٣:٤٩٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٢٥:٣٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٢:١١١٣:١٣:٠٩٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٢١٠٠:٢٥:١٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٥١٠٦:٢١:٠٥١٣:١٣:٠٣٢٠:٠٥:٣٤٢٠:٢٥:١٧٠٠:٢٤:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٢٠:٠٠١٣:١٢:٥٦٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:١٣٠٠:٢٤:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٥٨٠٦:١٨:٥٦١٣:١٢:٥١٢٠:٠٧:١٩٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٢٤:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٣٣٠٦:١٧:٥٣١٣:١٢:٤٦٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٢٤:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٦:٥٢١٣:١٢:٤١٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٥٨٠٠:٢٣:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٥:٥٢١٣:١٢:٣٧٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:٥٣٠٠:٢٣:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٢٤٠٦:١٤:٥٣١٣:١٢:٣٤٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٣:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٠٣٠٦:١٣:٥٥١٣:١٢:٣١٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢٣:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٤:٤٤٠٦:١٢:٥٩١٣:١٢:٢٩٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢٢:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١٢:٠٥١٣:١٢:٢٧٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٢٢:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٢:٠٩٠٦:١١:١١١٣:١٢:٢٦٢٠:١٤:١١٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٢٢:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٠:٥٤٠٦:١٠:١٩١٣:١٢:٢٦٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٢:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٩:٢٩١٣:١٢:٢٦٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٦:١٣٠٠:٢٢:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠٨:٤٠١٣:١٢:٢٦٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٧:٠٦٠٠:٢١:٥٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٧:١٧٠٦:٠٧:٥٢١٣:١٢:٢٨٢٠:١٧:٣١٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٢١:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٦:٠٨٠٦:٠٧:٠٦١٣:١٢:٢٩٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:٥١٠٠:٢١:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٥:٠٠٠٦:٠٦:٢٢١٣:١٢:٣٢٢٠:١٩:٠٩٢٠:٣٩:٤٣٠٠:٢١:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٥٤٠٦:٠٥:٣٩١٣:١٢:٣٥٢٠:١٩:٥٧٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٢١:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٥٠٠٦:٠٤:٥٨١٣:١٢:٣٨٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤١:٢٥٠٠:٢١:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٤٨٠٦:٠٤:١٨١٣:١٢:٤٢٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤٢:١٥٠٠:٢١:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٤٨٠٦:٠٣:٤٠١٣:١٢:٤٧٢٠:٢٢:١٩٢٠:٤٣:٠٥٠٠:٢١:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٤٩٠٦:٠٣:٠٤١٣:١٢:٥٢٢٠:٢٣:٠٥٢٠:٤٣:٥٤٠٠:٢٠:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٨:٥٣٠٦:٠٢:٢٩١٣:١٢:٥٨٢٠:٢٣:٥٠٢٠:٤٤:٤٢٠٠:٢٠:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زنجان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر زنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر زنجان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زنجان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٩:٢٨١٣:١٨:٤٨١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٦:٣٥٠٠:٣٣:٢٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٩٠٦:٤٠:١٧١٣:١٨:٣٣١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:١٢٠٠:٣٣:١٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٤١:٠٥١٣:١٨:١٦١٩:٥٤:٥١٢٠:١٣:٤٩٠٠:٣٣:١١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣١٠٦:٤١:٥٤١٣:١٨:٠٠١٩:٥٣:٢٩٢٠:١٢:٢٥٠٠:٣٣:٠٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٤٢:٤٢١٣:١٧:٤٣١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٠٠٠٠:٣٢:٥٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤١٠٦:٤٣:٣١١٣:١٧:٢٥١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:٣٤٠٠:٣٢:٤٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٤٤:١٩١٣:١٧:٠٨١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٠٨٠٠:٣٢:٣٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٥:٠٧١٣:١٦:٤٩١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٣٢:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٣٠٦:٤٥:٥٥١٣:١٦:٣١١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:١٥٠٠:٣٢:١٤
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٦:٤٤١٣:١٦:١٢١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٣٢:٠٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٧:٣٢١٣:١٥:٥٣١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:١٩٠٠:٣١:٥٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٤٨:٢٠١٣:١٥:٣٤١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٣١:٣٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٩:٠٧١٣:١٥:١٤١٩:٤٠:٤٥١٩:٥٩:٢١٠٠:٣١:٢٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٩:٥٥١٣:١٤:٥٤١٩:٣٩:١٨١٩:٥٧:٥٢٠٠:٣١:١١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٥٠٦:٥٠:٤٣١٣:١٤:٣٤١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٦:٢٣٠٠:٣٠:٥٧
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٥١:٣١١٣:١٤:١٤١٩:٣٦:٢١١٩:٥٤:٥٣٠٠:٣٠:٤٣
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٥٠٦:٥٢:١٨١٣:١٣:٥٣١٩:٣٤:٥٢١٩:٥٣:٢٢٠٠:٣٠:٢٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٥٣:٠٦١٣:١٣:٣٣١٩:٣٣:٢٣١٩:٥١:٥٢٠٠:٣٠:١٣
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٣٠٦:٥٣:٥٣١٣:١٣:١٢١٩:٣١:٥٤١٩:٥٠:٢١٠٠:٢٩:٥٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠١٠٦:٥٤:٤١١٣:١٢:٥١١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:٥٠٠٠:٢٩:٤٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٥:٢٨١٣:١٢:٢٩١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٧:١٩٠٠:٢٩:٢٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٦:١٦١٣:١٢:٠٨١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٥:٤٨٠٠:٢٩:٠٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٤٠٦:٥٧:٠٣١٣:١١:٤٧١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٤:١٧٠٠:٢٨:٥٢
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥١٠٦:٥٧:٥١١٣:١١:٢٥١٩:٢٤:٢٤١٩:٤٢:٤٥٠٠:٢٨:٣٥
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٧٠٦:٥٨:٣٩١٣:١١:٠٤١٩:٢٢:٥٣١٩:٤١:١٤٠٠:٢٨:١٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٩:٢٦١٣:١٠:٤٢١٩:٢١:٢٢١٩:٣٩:٤٢٠٠:٢٨:٠١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٩٠٧:٠٠:١٤١٣:١٠:٢١١٩:١٩:٥٢١٩:٣٨:١١٠٠:٢٧:٤٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٥٠٧:٠١:٠٢١٣:٠٩:٥٩١٩:١٨:٢١١٩:٣٦:٣٩٠٠:٢٧:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٠٠٧:٠١:٥٠١٣:٠٩:٣٨١٩:١٦:٥٠١٩:٣٥:٠٨٠٠:٢٧:٠٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٢:٣٨١٣:٠٩:١٦١٩:١٥:١٩١٩:٣٣:٣٧٢٣:٥٦:٤٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٩٠٦:٠٣:٢٦١٢:٠٨:٥٥١٨:١٣:٤٩١٨:٣٢:٠٦٢٣:٢٦:٣١

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زنجان شهر زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زنجان شهر زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زنجان

زَنجانْ تلفظ یا زنگان مرکز استان و شهرستان زنجان در شمال‌غرب ایران و از بزرگترین شهرهای شمال غرب ایران است؛ و براساس آمار منتشر شده دارای ۵۲۱٬۳۰۲ نفرجمعیت در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، بیستمین شهر کشور از لحاظ جمعیت محسوب می‌شود

شهر زنجان در ویکیپدیا

شهر زنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زنجان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر زنجان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر زنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زنجان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق زنجان
افق شرعی امروز فردا زنجان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زنجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زنجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زنجان
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ زنجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زنجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو