جستوی شهر / روستا


اوقات شرعی کلیه شهرها و روستاهای شهرستان زنجان

زنجان

جداول اوقات شرعی شیعی کلیه شهرها، روستاها و آبادیهای شهرستان ٩٧ به تعداد بیش از 400 نقطه مختلف بصورت روزانه، ماه جاری، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان، تعطیلات عید نوروز و ... توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه گردیده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان زنجان

نماز

ساعت به وقت ایران

پنج شنبه ٢٥ مرداد ١٣٩٧ هجری شمسی
٠٤ ذیحجه ١٤٣٩ هجری قمری
١٦ اوت ٢٠١٨ میلادی

جدول اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان زنجان

شهر / روستا اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
زنجان - زنجان٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٣٣:٥٩١٣:٢٠:٢٤٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٣٣:٥٨
زنجان - سرچم٠٥:٠١:٢٧٠٦:٣٥:٤٠١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:٥٣٠٠:٣٦:٠١
زنجان - تهم٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٣٣:٢٥١٣:٢٠:٠٢٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٣٣:٣٠

برای این قسمت پیشنهادی دارید؟برخی از شهر، روستا و آبادیهای شهرستان زنجان بصورت اتفاقی در لیست منتخب ها برای نمایش اوقات شرعی روز آنها قرار گرفته است. درصورتیکه پیشنهادی برای قرار گرفتن شهر، روستا و یا آبادی دیگری در لیست منتخب های شهرستان زنجان دارید؛ لطفا از طریق فرم تماس با ما با ذکر دلیل اطلاع دهید.
لیست شهرها، روستاها و دهستانهای شهرستان زنجان

جهت مشاهده و دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ، روستا و آبادی و همچنین دهستان مورد نظر خود در شهرستان زنجان بصورت جداول ماهانه ، از لیست زیر مکان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید تا وارد صفحه آن شوید.
همچنین به راحتی می توانید با فشردن دکمه جستجوی زیر ، شهر یا روستای مورد نظر خود را جستجو نمایید.


جدول شهرهای شهرستان زنجان
تهم زنجان سرچم

جدول روستاهای شهرستان زنجان
ابراهیم آباد اردین اسکند
امام امند امندتازه کند
انبارشهیداسماعیلی اولن دلبر ایران ترانسفورزنجان
ایستگاه بناب ایستگاه مایکرویو ایستگاه هوایی تکن زنجان
بابالنگ بادامستان بولاماجی
بیناب جارچی جورین ده
حاجی احمد خانه بران دفترمنطقه خطوطلوله زنجان
دواسب دیزج آباد ذاکر
ریچه خوره زرنان سایان
سولی چای طرازوج علی آبادشرقی
قزل داش قلعه قوزلجا
قیاس آباد لار مروارید
مزرعه دولابار مزرعه نجفی ناصرآباد
نقطه بندی نیم ایستگاه دیزج آباد نیم ایستگاه سلطانیه
نیماور پارس سویچ پایین کوه
چال چوره ناب کج کلاه
کرده ناب کهناب گلستانه
گلیجه سفلی گلیجه علیا گوالی
یحیی آباد ییلاق سره یورد ییلاق مشهدگاه
ییلاق میدانک ییلاق یارپاخلو اق کند
بوغداکندی تلخاب جشن سرا
حسین آباد دهشیرعلیا سعیدکندی
سقل طولی سنقر قلی کندی
مرصع مزرعه گدیک کاوند
گل بداغ گل بلاغی گل تپه
گلیجه گوجه قیا باغ لیل آباد
بهشت زهرا تازه کند تازه کندتهم
تهم خشکه رود دگاهی
زنجان چوب سارمساقلو شورجا
شیلاندر طاهرآباد علی آباد
علی آبادمعینی مزرعه شیلاندر ناحیه صنعتی زنجان
نیروگاه برق همایون هنرستان کشاورزی
پادگان ولی عصر پالتلو چلگان
کردکندی کلکش گلهرود
گمان ابدال اسفجین
اقبلاغ حومه امادگاه میثم امین آباد
ایستگاه خرم پی باغلوجه بیات بیاتلر
تازه کندضیاآباد حاجی ارش حاجی کندی
داشکسن دانشگاه زنجان رحیم آباد
علی آباد قره بلاغ قزل تپه بیات
قزل تپه علیقلی مجینه محسن آباد
ملالر مهتر نظام آباد
نیم ایستگاه کوشکن نیم ایستگاه ینگیجه والارود(باری)
پارک جنگلی شماره سه چیر کارخانه ذوب مس امین آباد
کناوند کوشکن گلجیک
یامچی ینگیجه یوخاری باغ
اسفناج المالو الوارلو
اوینادان ایده لو ایستگاه اذرپی
ایستگاه رجعین ایستگاه سرچم ایستگاه نیک پی
باش سیز باغ فاطمی باغلوجه آقا
باغلوجه سردار تازه کند تلخاب
تلمبه خانه ایده لو حسن آبادتازه کند حماملوبالا
حماملوپایین دره لیک دلکی
دولاناب دولک رجعین
زنگی حاج اصغر سام بورا سردهات بیات جعفر
سردهات شیخ سرچمسفلی سرچمعلیا
سیف آباد صوفیلر عربچه
فیله خاصه قاهران قره اغاج
قره چریان قلایچی قهوه خانه نیک پی
قولی قصه (سلطان آباد) قیطور مزرعه احمدآباد مزرعه احمدخان بیا
مزرعه امینی مزرعه شیرین بلاغ مزرعه گچی لیک
نجی نیکپی چاور
چایخانه دره لیک چوروک سفلی چپچپ
کزبر کهاب(قهاب) گمش آباد
گوالان ابراهیم آباد احمدآباد
اربط اندآبادسفلی اندآبادعلیا
اوزج بزوشا تقی کندی
جنت اولنگ حبش حسین آباد
حمزه لو خرابه اق بلاغ دگرمان درسی
رضاآباد زنگین سنگبین
علی آباد قاضی کندی قالیچه بلاغ
قره کول قزلاربلاغی قزلجه سفلی
قزلجه علیا لولک آباد ملک باغی
مهرآباد میاندره میرجان
مینان نصیرآباد چرلان قوش
چهره آباد کنگرلو ارمغانخانه
اسلام آباد اق کند اوراچی
اورت ابلاغ اوچبلاغ باغ
بلوغ بهرامبیک تکمه داش
جلیل آباد جوره کندی داش تپه
دوسران زریک زنگی کوه
سهرین طاق کندی قارقاقولون
قارلوق قاشقاتپه قره تپه
قشلاق لگاهی ماری
محمودآباد مزرعه بیگ بلاغی مزرعه قارباسان
مزرعه قره داش مزرعه نوهل مزرعه گل تپه
مزرعه یاقمردرق مشکین ولیاران
وننق کردقشلاق کلاسر
گلجه گلچین یله قارشان
احمدآباد اقجه قلعه بیرونده
توغای جزوان جزیمق(جزیمن)
حاج سیران حبش داش بلاغ
رشت آباد سالارآباد ساوشبلاغ
سلیمان بلاغی سویوغ بلاغ شهرآباد
طیرستان قبله بلاغی قره حصارلو
قندرقالو لهرگین مزرعه البین
مزرعه خلیل بلاغی مزرعه روملو مزرعه ماتوز
مزرعه گراوا مزرعه گوزلک معدن رشیدآباد
ورمزیارسفلی ورمزیارعلیا چومالو
کبریک کلهین حاجی بچه
خاتون کندی دهشیرسفلی شیخ جابر
علی آباد قلتوق قوزلو
چایرلو کلتکه گوگجه قیا
ازادسفلی ازادعلیا اقچه پیره
اژدهاتو باروت اغاجی بایندر
حسن ابدالی دوران دیزج بالا
رازبین رامین ریحان
زنگل آباد سلمانلو سهله
قاضی آباد قره تپه قهوه خانه سورمه لی
قینرجه مزرعه الف لام پاپایی
پنبه جوق چورزق ایلن
شکربلاغی عزیزلو قره اوغلانلو
قره بوطه قیطول چوروک علیا
گوگ تپه گوگلر انجمن سفلی
انجمن علیا ایلجاق حصار
ساری کندداداش بیک ساری کندعلیا ساری کندمحمدرضا
ساری کندکابلی شکورچی قره اغاج سفلی
قره اغاج علیا مشمپا نوروزآباد
چپرشهرستان زنجان بر روی نقشه

شهرستان زنجان

درباره شهرستان زنجان

زَنجانْ تلفظ یا زنگان مرکز استان و شهرستان زنجان در شمال‌غرب ایران و از بزرگترین شهرهای شمال غرب ایران است؛ و براساس آمار منتشر شده دارای ۵۲۱٬۳۰۲ نفرجمعیت در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، بیستمین شهر کشور از لحاظ جمعیت محسوب می‌شود

لینک شهرستان زنجان در ویکیپدیا


درباره صفحه اوقات شرعی شهرستان زنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهرستان زنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.

  • ساعت و تاریخ به وقت کشور ایران
  • جدول اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان زنجان
  • لیست شهرها، روستا و آبادیها و همچنین دهستانهای شهرستان زنجان جهت دسترسی به صفحه اوقات شرعی مکان مورد نظر خود با کلیک بر روی لینک آن
    قابلیت جستجوی شهر ، روستا و آبادی
  • و ...

برای بهبود صفحه اوقات شرعی شهرستان زنجان مشارکت کنید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهرستان زنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.
ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی عید نوروز جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.

اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط


تماس با ما

در صورتیکه شهر شما در لیست موجود نمی باشد و تمایل دارید به لیست شهرها افزوده گردد و یا انتقاد، پیشنهاد و یا هر گونه نظری دارید، لطفا حتما ما را در جریان بگذارید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید


تماس با اذانگو

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک 184 ، طبقه سوم ، واحد شش.
    021-88892509 021-88930670 021-88927845
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. - طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو