جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زنبوداری

شرق وغرب شیرگاه | سواد کوه شمالی | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز زنبوداری


اذان صبح: ٠٣:٥٥:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:١٢:١٧
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٢٨
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٣٧

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زنبوداری (شهرستان سواد کوه شمالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای زنبوداری)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای زنبوداری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زنبوداری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

فرانسوا ولتر
كار و كوشش ما را از سه عیب دور می دارد: افسردگی، دزدی و نیازمندی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زنبوداری

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زنبوداری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زنبوداری ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زنبوداری (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زنبوداری ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زنبوداری ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢٦:٣٠١٢:٥٨:٤٨١٩:٣١:٤٢١٩:٥٠:٢٩٠٠:١٣:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٥:٠٩١٢:٥٨:٣٣١٩:٣٢:٣٣١٩:٥١:٢٣٠٠:١٣:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٢١٠٦:٢٣:٤٩١٢:٥٨:١٩١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٢:١٧٠٠:١٣:٠٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:٢٢:٣٠١٢:٥٨:٠٥١٩:٣٤:١٧١٩:٥٣:١١٠٠:١٢:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢١:١١١٢:٥٧:٥٢١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:٠٥٠٠:١٢:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٩:٥٣١٢:٥٧:٣٩١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٥:٠٠٠٠:١١:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٨:٣٦١٢:٥٧:٢٦١٩:٣٦:٥٢١٩:٥٥:٥٤٠٠:١١:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٧:١٩١٢:٥٧:١٤١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٦:٤٨٠٠:١١:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٦:٠٤١٢:٥٧:٠٢١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٧:٤٣٠٠:١٠:٥٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٤:٤٩١٢:٥٦:٥١١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٨:٣٧٠٠:١٠:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٤٣٠٦:١٣:٣٥١٢:٥٦:٤٠١٩:٤٠:١٩١٩:٥٩:٣٢٠٠:١٠:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٢:٢٢١٢:٥٦:٢٩١٩:٤١:١١٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٠٩:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١١:١٠١٢:٥٦:١٩١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠١:٢١٠٠:٠٩:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٩:٥٩١٢:٥٦:١٠١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:١٦٠٠:٠٩:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٣٧٠٦:٠٨:٤٩١٢:٥٦:٠١١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٣:١١٠٠:٠٨:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٧:٤٠١٢:٥٥:٥٢١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٠٨:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٣٨٠٦:٠٦:٣٢١٢:٥٥:٤٤١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٥:٠١٠٠:٠٨:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٥:٢٥١٢:٥٥:٣٧١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٠٨:٠٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٤:١٩١٢:٥٥:٣٠١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٦:٥١٠٠:٠٧:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٣:١٥١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٧:٤٥٠٠:٠٧:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٥١٠٦:٠٢:١١١٢:٥٥:١٨١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٠٧:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٢٧٠٦:٠١:٠٩١٢:٥٥:١٣١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٠٦:٥٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٠:٠٨١٢:٥٥:٠٨١٩:٥٠:٤١٢٠:١٠:٣٠٠٠:٠٦:٤١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٩:٠٨١٢:٥٥:٠٤١٩:٥١:٣٢٢٠:١١:٢٤٠٠:٠٦:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥٨:١٠١٢:٥٥:٠١١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٢:١٩٠٠:٠٦:١٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٤:٥٨١٩:٥٣:١٤٢٠:١٣:١٣٠٠:٠٥:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٦:١٧١٢:٥٤:٥٦١٩:٥٤:٠٥٢٠:١٤:٠٧٠٠:٠٥:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٢٥٠٥:٥٥:٢٣١٢:٥٤:٥٤١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٥:٠١٠٠:٠٥:٣٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٠٩٠٥:٥٤:٣٠١٢:٥٤:٥٣١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٥:٥٥٠٠:٠٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زنبوداری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زنبوداری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زنبوداری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زنبوداری

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای زنبوداری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زنبوداری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زنبوداری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای زنبوداری

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای زنبوداری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای زنبوداری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای زنبوداری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زنبوداری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زنبوداری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زنبوداری

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای زنبوداری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زنبوداری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زنبوداری

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٤٧:٢٩١٢:٥٥:٠٩٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٠٣:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٤٦:٥٢١٢:٥٥:١٤٢٠:٠٤:٠١٢٠:٢٤:٤١٠٠:٠٣:٥٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٤٦:١٦١٢:٥٥:١٩٢٠:٠٤:٤٧٢٠:٢٥:٢٩٠٠:٠٣:٤٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٤٥:٤١١٢:٥٥:٢٥٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٦:١٧٠٠:٠٣:٤٣
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٤٠٥:٤٥:٠٩١٢:٥٥:٣١٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٠٣:٣٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٢٠٥:٤٤:٣٨١٢:٥٥:٣٧٢٠:٠٦:٥٩٢٠:٢٧:٥١٠٠:٠٣:٣٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٣٠٥:٤٤:٠٨١٢:٥٥:٤٥٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٨:٣٦٠٠:٠٣:٣٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٥٠٥:٤٣:٤٠١٢:٥٥:٥٢٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٩:٢١٠٠:٠٣:٣٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٠٠٥:٤٣:١٤١٢:٥٦:٠٠٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٣٠:٠٤٠٠:٠٣:٣١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٤٢:٥٠١٢:٥٦:٠٨٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٠٣:٣١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٦٠٥:٤٢:٢٧١٢:٥٦:١٧٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣١:٢٩٠٠:٠٣:٣١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٨٠٥:٤٢:٠٦١٢:٥٦:٢٦٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٢:١٠٠٠:٠٣:٣٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠١٠٥:٤١:٤٧١٢:٥٦:٣٦٢٠:١١:٤١٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٠٣:٣٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٨٠٥:٤١:٣٠١٢:٥٦:٤٦٢٠:١٢:١٧٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٠٣:٣٧
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٦٠٥:٤١:١٤١٢:٥٦:٥٦٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٠٣:٤٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٧٠٥:٤١:٠٠١٢:٥٧:٠٦٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٤:٤١٠٠:٠٣:٤٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٠٠٥:٤٠:٤٧١٢:٥٧:١٧٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٥:١٦٠٠:٠٣:٤٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٦٠٥:٤٠:٣٦١٢:٥٧:٢٨٢٠:١٤:٣٢٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٠٣:٥٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٥٠٥:٤٠:٢٧١٢:٥٧:٤٠٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٠٣:٥٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٦٠٥:٤٠:٢٠١٢:٥٧:٥١٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٠٤:٠٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٩٠٥:٤٠:١٥١٢:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٠٤:١٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٥٠٥:٤٠:١١١٢:٥٨:١٥٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٧:٥٢٠٠:٠٤:٢١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٤٠٥:٤٠:٠٩١٢:٥٨:٢٨٢٠:١٦:٥٤٢٠:٣٨:١٩٠٠:٠٤:٣٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٥٠٥:٤٠:٠٨١٢:٥٨:٤٠٢٠:١٧:١٩٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٠٤:٣٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٩٠٥:٤٠:١٠١٢:٥٨:٥٣٢٠:١٧:٤٢٢٠:٣٩:٠٨٠٠:٠٤:٤٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٥٠٥:٤٠:١٣١٢:٥٩:٠٦٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٩:٣١٠٠:٠٤:٥٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٥٠٥:٤٠:١٧١٢:٥٩:١٩٢٠:١٨:٢٤٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٠٥:١٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٦٠٥:٤٠:٢٤١٢:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٤٣٢٠:٤٠:١١٠٠:٠٥:٢٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠١٠٥:٤٠:٣١١٢:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٠١٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٠٥:٣٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٨٠٥:٤٠:٤١١٢:٥٩:٥٨٢٠:١٩:١٦٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٠٥:٤٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٧٠٥:٤٠:٥٢١٣:٠٠:١١٢٠:١٩:٣١٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٠٦:٠٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زنبوداری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زنبوداری روستای زنبوداری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زنبوداری روستای زنبوداری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زنبوداری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زنبوداری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زنبوداری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زنبوداری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زنبوداری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زنبوداری

روستای زنبوداری بر روی نقشه

روستای زنبوداری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زنبوداری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زنبوداری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زنبوداری
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای زنبوداری + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای زنبوداری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زنبوداری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زنبوداری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زنبوداری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زنبوداری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زنبوداری
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زنبوداری دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زنبوداری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زنبوداری
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زنبوداری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا زنبوداری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زنبوداری ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زنبوداری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو