جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زمستان یورت

خرمارود جنوبی | آزادشهر | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز زمستان یورت


اذان صبح: ٠٣:٤٢:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٠١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٤٧
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٠٠

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زمستان یورت (شهرستان آزادشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای زمستان یورت)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای زمستان یورت)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زمستان یورت)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

جان د راكلفر
هر حقی یك مسئولیت، هر فرصتی یك اجبار و هر مالكیتی یك وظیفه به همراه دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زمستان یورت

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زمستان یورت در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زمستان یورت ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زمستان یورت (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زمستان یورت ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زمستان یورت ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٦:٠٣١٢:٤٩:٠٤١٩:٢٢:٤١١٩:٤١:٣٩٠٠:٠٣:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٤:٤١١٢:٤٨:٤٩١٩:٢٣:٣٤١٩:٤٢:٣٥٠٠:٠٣:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٣:١٩١٢:٤٨:٣٥١٩:٢٤:٢٨١٩:٤٣:٣٠٠٠:٠٢:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤١:١٦٠٦:١١:٥٨١٢:٤٨:٢١١٩:٢٥:٢١١٩:٤٤:٢٦٠٠:٠٢:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١٠:٣٨١٢:٤٨:٠٨١٩:٢٦:١٤١٩:٤٥:٢٢٠٠:٠٢:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٠٩:١٨١٢:٤٧:٥٥١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٦:١٨٠٠:٠١:٤٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٦:٢٣٠٦:٠٧:٥٩١٢:٤٧:٤٢١٩:٢٨:٠١١٩:٤٧:١٤٠٠:٠١:٢٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٦:٤١١٢:٤٧:٣٠١٩:٢٨:٥٤١٩:٤٨:١٠٠٠:٠١:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٥:٢٤١٢:٤٧:١٨١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٩:٠٦٠٠:٠٠:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٤:٠٨١٢:٤٧:٠٦١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:٠٢٠٠:٠٠:١٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٢:٥٢١٢:٤٦:٥٥١٩:٣١:٣٥١٩:٥٠:٥٨٢٣:٥٩:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠١:٣٨١٢:٤٦:٤٥١٩:٣٢:٢٨١٩:٥١:٥٥٢٣:٥٩:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٤٩٠٦:٠٠:٢٤١٢:٤٦:٣٥١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:٥١٢٣:٥٩:١٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٩:١٢١٢:٤٦:٢٥١٩:٣٤:١٥١٩:٥٣:٤٨٢٣:٥٨:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٥٨:٠٠١٢:٤٦:١٦١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:٤٤٢٣:٥٨:٣٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٦:٥٠١٢:٤٦:٠٨١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٥:٤٠٢٣:٥٨:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٥:٤٠١٢:٤٦:٠٠١٩:٣٦:٥٥١٩:٥٦:٣٧٢٣:٥٨:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٩:٠٨٠٥:٥٤:٣٢١٢:٤٥:٥٣١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٧:٣٣٢٣:٥٧:٤٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٧:٣٨٠٥:٥٣:٢٤١٢:٤٥:٤٦١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٨:٣٠٢٣:٥٧:٢٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٦:١٠٠٥:٥٢:١٨١٢:٤٥:٤٠١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٩:٢٦٢٣:٥٧:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٤:٤٢٠٥:٥١:١٣١٢:٤٥:٣٤١٩:٤٠:٢٨٢٠:٠٠:٢٣٢٣:٥٦:٥٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٣:١٥٠٥:٥٠:١٠١٢:٤٥:٢٩١٩:٤١:٢١٢٠:٠١:١٩٢٣:٥٦:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١١:٥٠٠٥:٤٩:٠٧١٢:٤٥:٢٤١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٢:١٥٢٣:٥٦:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٠:٢٥٠٥:٤٨:٠٦١٢:٤٥:٢٠١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٣:١١٢٣:٥٦:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٩:٠٢٠٥:٤٧:٠٧١٢:٤٥:١٧١٩:٤٣:٥٩٢٠:٠٤:٠٧٢٣:٥٥:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٣٩٠٥:٤٦:٠٨١٢:٤٥:١٤١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٥:٠٣٢٣:٥٥:٣٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:١٨٠٥:٤٥:١١١٢:٤٥:١٢١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٥:٥٩٢٣:٥٥:٢١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٥٩٠٥:٤٤:١٥١٢:٤٥:١٠١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٦:٥٤٢٣:٥٥:٠٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٤١٠٥:٤٣:٢١١٢:٤٥:٠٩١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٧:٤٩٢٣:٥٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زمستان یورت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زمستان یورت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زمستان یورت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زمستان یورت

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای زمستان یورت

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زمستان یورت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زمستان یورت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای زمستان یورت

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای زمستان یورت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای زمستان یورت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای زمستان یورت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زمستان یورت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زمستان یورت برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زمستان یورت

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای زمستان یورت قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زمستان یورت دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زمستان یورت

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٠٠٥:٣٦:٠٩١٢:٤٥:٢٥١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٥:٥٨٢٣:٥٣:٢٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٨٠٥:٣٥:٣٠١٢:٤٥:٣٠١٩:٥٥:٥٥٢٠:١٦:٤٩٢٣:٥٣:٢١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٨٠٥:٣٤:٥٣١٢:٤٥:٣٥١٩:٥٦:٤١٢٠:١٧:٣٨٢٣:٥٣:١٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥١٠٥:٣٤:١٨١٢:٤٥:٤١١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٨:٢٧٢٣:٥٣:١١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٥٠٥:٣٣:٤٤١٢:٤٥:٤٧١٩:٥٨:١٣٢٠:١٩:١٥٢٣:٥٣:٠٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠١٠٥:٣٣:١٢١٢:٤٥:٥٣١٩:٥٨:٥٧٢٠:٢٠:٠٣٢٣:٥٣:٠٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٠٠٥:٣٢:٤٢١٢:٤٦:٠٠١٩:٥٩:٤١٢٠:٢٠:٤٩٢٣:٥٣:٠١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٠٠٥:٣٢:١٣١٢:٤٦:٠٨٢٠:٠٠:٢٤٢٠:٢١:٣٥٢٣:٥٢:٥٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٣٠٥:٣١:٤٦١٢:٤٦:١٦٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٢:٢٠٢٣:٥٢:٥٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٨٠٥:٣١:٢١١٢:٤٦:٢٤٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٣:٠٣٢٣:٥٢:٥٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٦٠٥:٣٠:٥٧١٢:٤٦:٣٣٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢٣:٤٦٢٣:٥٢:٥٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٥٠٥:٣٠:٣٥١٢:٤٦:٤٢٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٤:٢٧٢٣:٥٢:٥٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٧٠٥:٣٠:١٥١٢:٤٦:٥١٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٥:٠٨٢٣:٥٢:٥٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٢٠٥:٢٩:٥٧١٢:٤٧:٠١٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٥:٤٧٢٣:٥٣:٠٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٩٠٥:٢٩:٤١١٢:٤٧:١١٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٦:٢٥٢٣:٥٣:٠٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٨٠٥:٢٩:٢٦١٢:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٧:٠٢٢٣:٥٣:٠٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٠٠٥:٢٩:١٣١٢:٤٧:٣٣٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٧:٣٨٢٣:٥٣:١١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٤٠٥:٢٩:٠١١٢:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٨:١٢٢٣:٥٣:١٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٢٠٥:٢٨:٥٢١٢:٤٧:٥٥٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٨:٤٥٢٣:٥٣:٢١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٣١٠٥:٢٨:٤٤١٢:٤٨:٠٧٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٩:١٧٢٣:٥٣:٢٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:١٤٠٥:٢٨:٣٨١٢:٤٨:١٩٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٩:٤٧٢٣:٥٣:٣٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٩٠٥:٢٨:٣٤١٢:٤٨:٣١٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٣٠:١٦٢٣:٥٣:٤٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٦٠٥:٢٨:٣١١٢:٤٨:٤٣٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٣٠:٤٣٢٣:٥٣:٥٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٧٠٥:٢٨:٣١١٢:٤٨:٥٦٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٣١:٠٩٢٣:٥٣:٥٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٠٠٥:٢٨:٣٢١٢:٤٩:٠٩٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٣١:٣٤٢٣:٥٤:٠٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٦٠٥:٢٨:٣٤١٢:٤٩:٢١٢٠:١٠:١٤٢٠:٣١:٥٦٢٣:٥٤:١٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٤٠٥:٢٨:٣٩١٢:٤٩:٣٤٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٢:١٨٢٣:٥٤:٣٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٦٠٥:٢٨:٤٥١٢:٤٩:٤٧٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٢:٣٧٢٣:٥٤:٤٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٠٠٥:٢٨:٥٣١٢:٥٠:٠١٢٠:١١:١١٢٠:٣٢:٥٥٢٣:٥٤:٥٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٦٠٥:٢٩:٠٢١٢:٥٠:١٤٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٣:١١٢٣:٥٥:٠٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٦٠٥:٢٩:١٣١٢:٥٠:٢٧٢٠:١١:٤١٢٠:٣٣:٢٦٢٣:٥٥:١٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زمستان یورت

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زمستان یورت روستای زمستان یورت در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زمستان یورت روستای زمستان یورت بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زمستان یورت را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زمستان یورت برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زمستان یورت

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زمستان یورت موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زمستان یورت برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زمستان یورت

روستای زمستان یورت بر روی نقشه

روستای زمستان یورت بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زمستان یورت

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زمستان یورت است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زمستان یورت
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای زمستان یورت + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای زمستان یورت + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زمستان یورت + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زمستان یورت

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زمستان یورت رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا زمستان یورت دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زمستان یورت دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زمستان یورت ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زمستان یورت دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زمستان یورت
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زمستان یورت
زمان پخش اذان زنده به افق زمستان یورت
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زمستان یورت

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زمستان یورت یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو