جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زمزمان

ارکوازی | ایلام | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز زمزمان


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٠٧
اذان ظهر: ١٣:٢٨:٤٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٤٥
نیمه شب: ٠٠:٤٦:٣٢

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زمزمان (شهرستان ایلام) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای زمزمان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای زمزمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زمزمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
از بیمار خود، عیادت كنید و جنازه‌های (برادران ایمانی) را مشایعت نمایید تا آخرت را به یاد شما بیندازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زمزمان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زمزمان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زمزمان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زمزمان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زمزمان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زمزمان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٤:٢٥٠٦:٤٢:٥٤١٣:٢٣:٢٨٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٣٨:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٠٢٠٦:٤١:٤٨١٣:٢٣:١٨٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٣٨:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٣٩٠٦:٤٠:٤٣١٣:٢٣:٠٩٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٣٨:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٩:٣٩١٣:٢٣:٠٠٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٣٧:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٣٨:٣٦١٣:٢٢:٥٢٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٣٧:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٣٧:٣٤١٣:٢٢:٤٤٢٠:٠٨:٢٥٢٠:٢٧:١٤٠٠:٣٧:٢١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٦:٣٣١٣:٢٢:٣٧٢٠:٠٩:١١٢٠:٢٨:٠٣٠٠:٣٧:٠٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٥٩٠٦:٣٥:٣٣١٣:٢٢:٣٠٢٠:٠٩:٥٧٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٣٦:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣٤:٣٤١٣:٢٢:٢٤٢٠:١٠:٤٤٢٠:٢٩:٤١٠٠:٣٦:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:٢٥٠٦:٣٣:٣٦١٣:٢٢:١٩٢٠:١١:٣٠٢٠:٣٠:٣٠٠٠:٣٦:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:١٠٠٦:٣٢:٤٠١٣:٢٢:١٣٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:١٩٠٠:٣٦:٠٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٣١:٤٥١٣:٢٢:٠٩٢٠:١٣:٠٢٢٠:٣٢:٠٧٠٠:٣٥:٥٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٣٠:٥٠١٣:٢٢:٠٥٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٣٥:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٣٠٠٦:٢٩:٥٧١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٣:٤٥٠٠:٣٥:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٩:٠٦١٣:٢١:٥٩٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٣٣٠٠:٣٥:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٨:١٥١٣:٢١:٥٦٢٠:١٦:٠٥٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٣٥:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٧:٢٦١٣:٢١:٥٥٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:١٠٠٠:٣٤:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٥٣٠٦:٢٦:٣٨١٣:٢١:٥٤٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٦:٥٨٠٠:٣٤:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٥:٥٢١٣:٢١:٥٣٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٣٤:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥٠:٤٣٠٦:٢٥:٠٧١٣:٢١:٥٣٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٣٤:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٢٤:٢٣١٣:٢١:٥٤٢٠:١٩:٥٠٢٠:٣٩:٢١٠٠:٣٤:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢٣:٤١١٣:٢١:٥٥٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤٠:٠٨٠٠:٣٤:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٢٣:٠٠١٣:٢١:٥٧٢٠:٢١:١٩٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٣٤:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٦:٤١٠٦:٢٢:٢٠١٣:٢٢:٠٠٢٠:٢٢:٠٣٢٠:٤١:٤٢٠٠:٣٣:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٢١:٤٣١٣:٢٢:٠٣٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٢:٢٨٠٠:٣٣:٤٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٤٩٠٦:٢١:٠٦١٣:٢٢:٠٦٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٣:١٣٠٠:٣٣:٤٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٢٠:٣١١٣:٢٢:١٠٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٣:٥٩٠٠:٣٣:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٩:٥٨١٣:٢٢:١٥٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٤:٤٣٠٠:٣٣:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٢:١٤٠٦:١٩:٢٦١٣:٢٢:٢٠٢٠:٢٥:٣٥٢٠:٤٥:٢٨٠٠:٣٣:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زمزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زمزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زمزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زمزمان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای زمزمان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای زمزمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زمزمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای زمزمان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٨:٣٣٠٧:٢٠:٥٣١٣:٣١:٠٧١٩:٤١:٥٤١٩:٥٩:٣٧٠٠:٤٩:٢٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٧:٠٥٠٧:١٩:٣٢١٣:٣٠:٤٩١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٤٩:٠٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥٥:٣٦٠٧:١٨:١١١٣:٣٠:٣١١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٠٩٠٠:٤٨:٤٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٥٤:٠٧٠٧:١٦:٥٠١٣:٣٠:١٣١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠١:٥٥٠٠:٤٨:٢٣
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٥٢:٣٨٠٧:١٥:٢٩١٣:٢٩:٥٥١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٢:٤١٠٠:٤٨:٠١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٥١:٠٩٠٧:١٤:٠٨١٣:٢٩:٣٧١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٤٧:٣٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٩:٣٩٠٧:١٢:٤٨١٣:٢٩:١٩١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:١٣٠٠:٤٧:١٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٨:١٠٠٧:١١:٢٧١٣:٢٩:٠٢١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٤٦:٥٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤٦:٤٠٠٧:١٠:٠٧١٣:٢٨:٤٤١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٤٦:٣٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٤٥:١٠٠٧:٠٨:٤٨١٣:٢٨:٢٧١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٣١٠٠:٤٦:٠٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٤٣:٤٠٠٧:٠٧:٢٨١٣:٢٨:٠٩١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:١٨٠٠:٤٥:٤٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٤٢:١٠٠٧:٠٦:٠٩١٣:٢٧:٥٢١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٤٥:٢٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠٤:٥١١٣:٢٧:٣٥١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٤٥:٠٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٩:١١٠٧:٠٣:٣٢١٣:٢٧:١٩١٩:٥١:٣٨٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٤٤:٣٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٢:١٥١٣:٢٧:٠٢١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٢٤٠٠:٤٤:١٧
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٠:٥٧١٣:٢٦:٤٦١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:١٠٠٠:٤٣:٥٥
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٩:٤٠١٣:٢٦:٣٠١٩:٥٣:٥٣٢٠:١١:٥٧٠٠:٤٣:٣٣
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٨:٢٤١٣:٢٦:١٥١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٢:٤٤٠٠:٤٣:١١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٧:٠٨١٣:٢٥:٥٩١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٣:٣١٠٠:٤٢:٤٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٥:٥٣١٣:٢٥:٤٥١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:١٩٠٠:٤٢:٢٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٤:٣٩١٣:٢٥:٣٠١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٠٦٠٠:٤٢:٠٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٣:٢٥١٣:٢٥:١٦١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٥:٥٤٠٠:٤١:٤٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥٢:١٢١٣:٢٥:٠٢١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٦:٤٢٠٠:٤١:٢٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥٠:٥٩١٣:٢٤:٤٩١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٣٠٠٠:٤١:٠٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٩:٤٧١٣:٢٤:٣٦١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:١٨٠٠:٤٠:٤٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٨:٣٦١٣:٢٤:٢٣٢٠:٠٠:٤٣٢٠:١٩:٠٦٠٠:٤٠:٢٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٧:٢٦١٣:٢٤:١١٢٠:٠١:٢٩٢٠:١٩:٥٤٠٠:٤٠:٠٣
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤٦:١٧١٣:٢٤:٠٠٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢٠:٤٣٠٠:٣٩:٤٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٥:٠٨١٣:٢٣:٤٩٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢١:٣١٠٠:٣٩:٢٥
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:٤٨٠٦:٤٤:٠٠١٣:٢٣:٣٨٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٣٩:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای زمزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای زمزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای زمزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زمزمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زمزمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زمزمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای زمزمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زمزمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زمزمان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٥٠٦:٢٩:٠١١٢:٣٢:٥٥١٨:٣٧:٢١١٨:٥٥:٠١٠٠:٢١:٣٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٥:٤٩٠٧:٢٧:٤٠١٣:٣٢:٣٧١٩:٣٨:٠٦١٩:٥٥:٤٧٠٠:٥١:١٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٤:٢٣٠٧:٢٦:١٨١٣:٣٢:١٩١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٦:٣٣٠٠:٥٠:٥٤
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٥٦٠٧:٢٤:٥٧١٣:٣٢:٠١١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٧:١٩٠٠:٥٠:٣٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠١:٢٩٠٧:٢٣:٣٦١٣:٣١:٤٣١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٨:٠٥٠٠:٥٠:١٢
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٠١٠٧:٢٢:١٤١٣:٣١:٢٥١٩:٤١:٠٨١٩:٥٨:٥١٠٠:٤٩:٥١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٣٣٠٧:٢٠:٥٣١٣:٣١:٠٧١٩:٤١:٥٤١٩:٥٩:٣٧٠٠:٤٩:٢٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٧:٠٥٠٧:١٩:٣٢١٣:٣٠:٤٩١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٠:٢٣٠٠:٤٩:٠٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:٣٦٠٧:١٨:١١١٣:٣٠:٣١١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٠٩٠٠:٤٨:٤٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٠٧٠٧:١٦:٥٠١٣:٣٠:١٣١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠١:٥٥٠٠:٤٨:٢٣
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٣٨٠٧:١٥:٢٩١٣:٢٩:٥٥١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٢:٤١٠٠:٤٨:٠١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٠٩٠٧:١٤:٠٨١٣:٢٩:٣٧١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٤٧:٣٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٣٩٠٧:١٢:٤٨١٣:٢٩:١٩١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:١٣٠٠:٤٧:١٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٠٠٧:١١:٢٧١٣:٢٩:٠٢١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٤٦:٥٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٠٠٧:١٠:٠٧١٣:٢٨:٤٤١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٤٦:٣٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٠٠٧:٠٨:٤٨١٣:٢٨:٢٧١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٣١٠٠:٤٦:٠٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٤٠٠٧:٠٧:٢٨١٣:٢٨:٠٩١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:١٨٠٠:٤٥:٤٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٠٠٧:٠٦:٠٩١٣:٢٧:٥٢١٩:٥٠:٠٨٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٤٥:٢٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤١٠٧:٠٤:٥١١٣:٢٧:٣٥١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٤٥:٠٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:١١٠٧:٠٣:٣٢١٣:٢٧:١٩١٩:٥١:٣٨٢٠:٠٩:٣٧٠٠:٤٤:٣٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠٢:١٥١٣:٢٧:٠٢١٩:٥٢:٢٣٢٠:١٠:٢٤٠٠:٤٤:١٧
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:١١٠٧:٠٠:٥٧١٣:٢٦:٤٦١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:١٠٠٠:٤٣:٥٥
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٢٠٦:٥٩:٤٠١٣:٢٦:٣٠١٩:٥٣:٥٣٢٠:١١:٥٧٠٠:٤٣:٣٣
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٣٠٦:٥٨:٢٤١٣:٢٦:١٥١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٢:٤٤٠٠:٤٣:١١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٤٠٦:٥٧:٠٨١٣:٢٥:٥٩١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٣:٣١٠٠:٤٢:٤٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٥:٥٣١٣:٢٥:٤٥١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:١٩٠٠:٤٢:٢٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٤:٣٩١٣:٢٥:٣٠١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٠٦٠٠:٤٢:٠٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٨٠٦:٥٣:٢٥١٣:٢٥:١٦١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٥:٥٤٠٠:٤١:٤٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥٢:١٢١٣:٢٥:٠٢١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٦:٤٢٠٠:٤١:٢٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٥٠:٥٩١٣:٢٤:٤٩١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٣٠٠٠:٤١:٠٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٥٦٠٦:٤٩:٤٧١٣:٢٤:٣٦١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٨:١٨٠٠:٤٠:٤٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زمزمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زمزمان روستای زمزمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زمزمان روستای زمزمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زمزمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زمزمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زمزمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زمزمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زمزمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زمزمان

روستای زمزمان بر روی نقشه

روستای زمزمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زمزمان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زمزمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زمزمان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای زمزمان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای زمزمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زمزمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زمزمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زمزمان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زمزمان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زمزمان
زمان پخش اذان زنده به افق زمزمان
زمان پخش اذان آنلاین به افق زمزمان
افق شرعی امروز فردا زمزمان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق زمزمان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زمزمان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زمزمان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زمزمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو