جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان

ایجرود | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز زرین آباد زنجان

اذان صبح: ٠٤:٤٦:١٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٣٢
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٠٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٣:٠٣
اذان مغرب: ١٨:٢١:١٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٥:٠٦

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان (شهرستان ایجرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر زرین آباد زنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر زرین آباد زنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زرین آباد زنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

حضرت محمد (ص)
هرکس آبروی برادر مسلمانش را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زرین آباد زنجان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرین آباد زنجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر زرین آباد زنجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرین آباد زنجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زرین آباد زنجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤٣:٢٥١٣:١٦:٥٤١٩:٥٠:٥٩٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٣١:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٣٢٠٦:٤٢:٠٥١٣:١٦:٤٠١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٤٤٠٠:٣١:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٥٦٠٦:٤٠:٤٥١٣:١٦:٢٦١٩:٥٢:٤٢٢٠:١١:٣٨٠٠:٣١:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٩:٢٧١٣:١٦:١٢١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٣٢٠٠:٣٠:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٨:٠٨١٣:١٥:٥٩١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٢٦٠٠:٣٠:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٣٦:٥١١٣:١٥:٤٧١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٢١٠٠:٢٩:٥٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٥:٣٥١٣:١٥:٣٥١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:١٦٠٠:٢٩:٣٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣٤:١٩١٣:١٥:٢٣١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٩:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٢٦٠٦:٣٣:٠٤١٣:١٥:١١١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٧:٠٥٠٠:٢٨:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٣١:٥٠١٣:١٥:٠٠١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٨:٠٠٠٠:٢٨:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٣٠:٣٧١٣:١٤:٥٠١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٨:٥٤٠٠:٢٨:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٩:٢٥١٣:١٤:٤٠٢٠:٠٠:٣٠٢٠:١٩:٤٩٠٠:٢٧:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١٦٠٦:٢٨:١٤١٣:١٤:٣٠٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٢٧:٣٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:٢٧:٠٣١٣:١٤:٢١٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢٧:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١٦٠٦:٢٥:٥٤١٣:١٤:١٣٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢٦:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٤:٤٦١٣:١٤:٠٥٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٣:٢٩٠٠:٢٦:٣٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢٣:٣٩١٣:١٣:٥٨٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٦:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٥١٠٦:٢٢:٣٣١٣:١٣:٥١٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:١٩٠٠:٢٦:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢١:٢٩١٣:١٣:٤٥٢٠:٠٦:٣٤٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢٥:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٢٠:٢٥١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٧:٠٩٠٠:٢٥:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٣٤٠٦:١٩:٢٣١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٨:٠٤٠٠:٢٥:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:١١٠٦:١٨:٢٢١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٢٤:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٧:٢٢١٣:١٣:٢٥٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٢٤:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٦:٢٣١٣:١٣:٢٢٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٢٤:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٥:٢٦١٣:١٣:١٩٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢٤:١٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٤٩٠٦:١٤:٣٠١٣:١٣:١٧٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٣٧٠٠:٢٤:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٣١٠٦:١٣:٣٦١٣:١٣:١٥٢٠:١٣:٢٥٢٠:٣٣:٣١٠٠:٢٣:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:١٥٠٦:١٢:٤٣١٣:١٣:١٤٢٠:١٤:١٥٢٠:٣٤:٢٥٠٠:٢٣:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٠١٠٦:١١:٥١١٣:١٣:١٤٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٥:١٨٠٠:٢٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرین آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرین آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرین آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرین آباد زنجان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر زرین آباد زنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زرین آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرین آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر زرین آباد زنجان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر زرین آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر زرین آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر زرین آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زرین آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زرین آباد زنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر زرین آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرین آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زرین آباد زنجان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر زرین آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زرین آباد زنجان شهر زرین آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زرین آباد زنجان شهر زرین آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر زرین آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زرین آباد زنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرین آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرین آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زرین آباد زنجان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٤:٥٤١٢:٠٩:٢٨١٨:١٣:٢٨١٨:٣١:٤٢٢٣:٢٧:١٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٥:٤٢١٢:٠٩:٠٧١٨:١١:٥٨١٨:٣٠:١١٢٣:٢٦:٥٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٦:٣٠١٢:٠٨:٤٦١٨:١٠:٢٩١٨:٢٨:٤١٢٣:٢٦:٣٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٨٠٦:٠٧:١٨١٢:٠٨:٢٦١٨:٠٨:٥٩١٨:٢٧:١٢٢٣:٢٦:٢٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠٨:٠٦١٢:٠٨:٠٥١٨:٠٧:٣٠١٨:٢٥:٤٢٢٣:٢٦:٠١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٣٠٦:٠٨:٥٥١٢:٠٧:٤٥١٨:٠٦:٠٠١٨:٢٤:١٣٢٣:٢٥:٤٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٩:٤٣١٢:٠٧:٢٤١٨:٠٤:٣١١٨:٢٢:٤٤٢٣:٢٥:٢٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٠:٣٢١٢:٠٧:٠٤١٨:٠٣:٠٣١٨:٢١:١٦٢٣:٢٥:٠٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١١:٢١١٢:٠٦:٤٥١٨:٠١:٣٤١٨:١٩:٤٧٢٣:٢٤:٤٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٢:١١١٢:٠٦:٢٥١٨:٠٠:٠٦١٨:١٨:٢٠٢٣:٢٤:٢٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٣:٠٠١٢:٠٦:٠٦١٧:٥٨:٣٨١٨:١٦:٥٢٢٣:٢٤:١١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٣:٥٠١٢:٠٥:٤٧١٧:٥٧:١١١٨:١٥:٢٦٢٣:٢٣:٥٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٤٠٦:١٤:٤٠١٢:٠٥:٢٩١٧:٥٥:٤٤١٨:١٣:٥٩٢٣:٢٣:٣٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٥:٣٠١٢:٠٥:١١١٧:٥٤:١٨١٨:١٢:٣٤٢٣:٢٣:١٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٧٠٦:١٦:٢١١٢:٠٤:٥٣١٧:٥٢:٥٢١٨:١١:٠٨٢٣:٢٣:٠٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٧:١٢١٢:٠٤:٣٦١٧:٥١:٢٦١٨:٠٩:٤٤٢٣:٢٢:٤٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٨:٠٣١٢:٠٤:١٩١٧:٥٠:٠١١٨:٠٨:٢٠٢٣:٢٢:٢٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٨:٥٥١٢:٠٤:٠٢١٧:٤٨:٣٧١٨:٠٦:٥٦٢٣:٢٢:٠٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٠٠٦:١٩:٤٧١٢:٠٣:٤٦١٧:٤٧:١٤١٨:٠٥:٣٤٢٣:٢١:٥٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣١٠٦:٢٠:٣٩١٢:٠٣:٣١١٧:٤٥:٥١١٨:٠٤:١٢٢٣:٢١:٣٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢١:٣١١٢:٠٣:١٦١٧:٤٤:٢٨١٨:٠٢:٥١٢٣:٢١:٢١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٣٠٦:٢٢:٢٤١٢:٠٣:٠١١٧:٤٣:٠٧١٨:٠١:٣٠٢٣:٢١:٠٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٤٠٦:٢٣:١٨١٢:٠٢:٤٧١٧:٤١:٤٦١٨:٠٠:١١٢٣:٢٠:٥١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢٤:١١١٢:٠٢:٣٤١٧:٤٠:٢٦١٧:٥٨:٥٢٢٣:٢٠:٣٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٢٥:٠٥١٢:٠٢:٢١١٧:٣٩:٠٦١٧:٥٧:٣٤٢٣:٢٠:٢٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٧٠٦:٢٦:٠٠١٢:٠٢:٠٩١٧:٣٧:٤٨١٧:٥٦:١٧٢٣:٢٠:٠٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٦:٥٤١٢:٠١:٥٨١٧:٣٦:٣٠١٧:٥٥:٠١٢٣:١٩:٥٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٧:٥٠١٢:٠١:٤٧١٧:٣٥:١٤١٧:٥٣:٤٦٢٣:١٩:٤٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٨:٤٥١٢:٠١:٣٦١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٢:٣٢٢٣:١٩:٣٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٩:٤١١٢:٠١:٢٧١٧:٣٢:٤٣١٧:٥١:١٩٢٣:١٩:١٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زرین آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زرین آباد زنجان شهر زرین آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زرین آباد زنجان شهر زرین آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زرین آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زرین آباد زنجان

زرین‌آباد یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز شهرستان ایجرود است. زبان مردم این شهر ترکی آذربایجانی است

شهر زرین آباد زنجان در ویکیپدیا

شهر زرین آباد زنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زرین آباد زنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زرین آباد زنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زرین آباد زنجان بر روی نقشه

شهر زرین آباد زنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زرین آباد زنجان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر زرین آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر زرین آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر زرین آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زرین آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر زرین آباد زنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق زرین آباد زنجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زرین آباد زنجان
زمان پخش اذان آنلاین به افق زرین آباد زنجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق زرین آباد زنجان
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ زرین آباد زنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زرین آباد زنجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق زرین آباد زنجان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زرین آباد زنجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو