جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان

ایجرود | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز زرین آباد زنجان


اذان صبح: ٠٥:٥٣:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٢١:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:٣٨:٥٩
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٢٧
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٠٩

چهارشنبه ٠٩ بهمن ١٣٩٨
٠٣ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان (شهرستان ایجرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ بهمن ٩٨ شهر زرین آباد زنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر زرین آباد زنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرین آباد زنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها (11 هـ ق)

حضرت فاطمه (س)
در تعریف امام علىّ علیه السلام فرمود : او پیشوائى الهى و ربّانى است ، تجسّم نور و روشنائى است ، مركز توجّه تمامى موجودات و عارفان است ، فرزندى پاك از خانواده پاكان مى باشد، گوینده‌اى حقّگو و هدایتگر است ، او مركز و محور امامت و رهبریّت است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زرین آباد زنجان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرین آباد زنجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زرین آباد زنجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرین آباد زنجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرین آباد زنجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٣١:٣٣١٣:١٤:٥٨١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:١٤٠٠:٢٨:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٣٠:٢٠١٣:١٤:٤٨١٩:٥٩:٥١٢٠:١٩:٠٩٠٠:٢٨:٠٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٦٠٦:٢٩:٠٨١٣:١٤:٣٨٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٢٧:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٧:٥٧١٣:١٤:٢٩٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٧:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٢٥٠٦:٢٦:٤٧١٣:١٤:٢٠٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٥٤٠٠:٢٧:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٥٠٦:٢٥:٣٩١٣:١٤:١٢٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:٤٩٠٠:٢٦:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢٤:٣١١٣:١٤:٠٥٢٠:٠٤:١٢٢٠:٢٣:٤٤٠٠:٢٦:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٢٣:٢٤١٣:١٣:٥٧٢٠:٠٥:٠٤٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٦:١٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣١٠٦:٢٢:١٩١٣:١٣:٥١٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٢٦:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٤٠٦:٢١:١٤١٣:١٣:٤٤٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٦:٢٩٠٠:٢٥:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٩٠٦:٢٠:١١١٣:١٣:٣٩٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٢٥:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٩:٠٩١٣:١٣:٣٤٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٥:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٨:٠٨١٣:١٣:٢٩٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٩:١٣٠٠:٢٤:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٧:٠٩١٣:١٣:٢٥٢٠:١٠:١٤٢٠:٣٠:٠٨٠٠:٢٤:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٦:١٠١٣:١٣:٢٢٢٠:١١:٠٥٢٠:٣١:٠٢٠٠:٢٤:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٥:١٣١٣:١٣:١٩٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٤:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٤:١٨١٣:١٣:١٧٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٢:٥٠٠٠:٢٤:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١٣٠٦:١٣:٢٣١٣:١٣:١٥٢٠:١٣:٣٧٢٠:٣٣:٤٤٠٠:٢٣:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٥٧٠٦:١٢:٣٠١٣:١٣:١٤٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٢٣:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٤٣٠٦:١١:٣٩١٣:١٣:١٤٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٥:٣١٠٠:٢٣:٢٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٣٠٠٦:١٠:٤٩١٣:١٣:١٤٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٦:٢٤٠٠:٢٣:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:١٨٠٦:١٠:٠٠١٣:١٣:١٤٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٧:١٦٠٠:٢٣:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٩:١٣١٣:١٣:١٦٢٠:١٧:٤٦٢٠:٣٨:٠٩٠٠:٢٢:٥٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٨:٢٨١٣:١٣:١٧٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٩:٠٠٠٠:٢٢:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٧:٤٤١٣:١٣:٢٠٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٢٢:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠٧:٠٢١٣:١٣:٢٣٢٠:٢٠:١٠٢٠:٤٠:٤٣٠٠:٢٢:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٤٦٠٦:٠٦:٢١١٣:١٣:٢٦٢٠:٢٠:٥٨٢٠:٤١:٣٣٠٠:٢٢:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:٤٤٠٦:٠٥:٤١١٣:١٣:٣٠٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤٢:٢٣٠٠:٢٢:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٤٥٠٦:٠٥:٠٤١٣:١٣:٣٥٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٣:١٢٠٠:٢٢:٠٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢١:٤٧٠٦:٠٤:٢٨١٣:١٣:٤٠٢٠:٢٣:١٦٢٠:٤٤:٠١٠٠:٢٢:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرین آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرین آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرین آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرین آباد زنجان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر زرین آباد زنجان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر زرین آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرین آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر زرین آباد زنجان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٤:٥٥٠٧:٢٢:٣٠١٢:٢٩:٢٩١٧:٣٦:٥١١٧:٥٦:٢٤٢٣:٤٥:٣٧
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٤:٢٤٠٧:٢١:٥٠١٢:٢٩:٤١١٧:٣٧:٥٥١٧:٥٧:٢٦٢٣:٤٥:٥٣
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٣:٥٢٠٧:٢١:٠٩١٢:٢٩:٥٣١٧:٣٨:٥٩١٧:٥٨:٢٧٢٣:٤٦:٠٩
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٣:١٨٠٧:٢٠:٢٧١٢:٣٠:٠٣١٧:٤٠:٠٣١٧:٥٩:٢٩٢٣:٤٦:٢٣
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٢:٤٢٠٧:١٩:٤٢١٢:٣٠:١٣١٧:٤١:٠٨١٨:٠٠:٣١٢٣:٤٦:٣٦
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٢:٠٥٠٧:١٨:٥٦١٢:٣٠:٢٢١٧:٤٢:١٢١٨:٠١:٣٢٢٣:٤٦:٤٩
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥١:٢٦٠٧:١٨:٠٨١٢:٣٠:٣٠١٧:٤٣:١٦١٨:٠٢:٣٤٢٣:٤٧:٠٠
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٧:١٩١٢:٣٠:٣٧١٧:٤٤:٢٠١٨:٠٣:٣٦٢٣:٤٧:١١
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٠:٠٢٠٧:١٦:٢٨١٢:٣٠:٤٣١٧:٤٥:٢٤١٨:٠٤:٣٧٢٣:٤٧:٢١
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٩:١٨٠٧:١٥:٣٦١٢:٣٠:٤٩١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٥:٣٨٢٣:٤٧:٣٠
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٨:٣٣٠٧:١٤:٤٢١٢:٣٠:٥٤١٧:٤٧:٣١١٨:٠٦:٣٩٢٣:٤٧:٣٨
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٧:٤٥٠٧:١٣:٤٧١٢:٣٠:٥٨١٧:٤٨:٣٥١٨:٠٧:٤٠٢٣:٤٧:٤٦
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٦:٥٦٠٧:١٢:٥٠١٢:٣١:٠١١٧:٤٩:٣٨١٨:٠٨:٤١٢٣:٤٧:٥٢
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٦:٠٦٠٧:١١:٥٢١٢:٣١:٠٣١٧:٥٠:٤١١٨:٠٩:٤٢٢٣:٤٧:٥٧
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٥:١٤٠٧:١٠:٥٢١٢:٣١:٠٤١٧:٥١:٤٤١٨:١٠:٤٣٢٣:٤٨:٠٢
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٤:٢٠٠٧:٠٩:٥١١٢:٣١:٠٥١٧:٥٢:٤٧١٨:١١:٤٣٢٣:٤٨:٠٦
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤٣:٢٥٠٧:٠٨:٤٩١٢:٣١:٠٥١٧:٥٣:٤٩١٨:١٢:٤٣٢٣:٤٨:٠٩
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٢:٢٩٠٧:٠٧:٤٦١٢:٣١:٠٤١٧:٥٤:٥١١٨:١٣:٤٣٢٣:٤٨:١١
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤١:٣١٠٧:٠٦:٤١١٢:٣١:٠٣١٧:٥٥:٥٣١٨:١٤:٤٣٢٣:٤٨:١٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٠:٣١٠٧:٠٥:٣٥١٢:٣١:٠١١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٤٢٢٣:٤٨:١٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٩:٣٠٠٧:٠٤:٢٩١٢:٣٠:٥٨١٧:٥٧:٥٦١٨:١٦:٤٢٢٣:٤٨:١٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٨:٢٨٠٧:٠٣:٢٠١٢:٣٠:٥٤١٧:٥٨:٥٧١٨:١٧:٤١٢٣:٤٨:١١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٢:١١١٢:٣٠:٥٠١٧:٥٩:٥٨١٨:١٨:٤٠٢٣:٤٨:٠٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠١:٠١١٢:٣٠:٤٥١٨:٠٠:٥٩١٨:١٩:٣٨٢٣:٤٨:٠٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٥:١٤٠٦:٥٩:٥٠١٢:٣٠:٣٩١٨:٠١:٥٩١٨:٢٠:٣٧٢٣:٤٨:٠٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣٤:٠٧٠٦:٥٨:٣٨١٢:٣٠:٣٣١٨:٠٢:٥٩١٨:٢١:٣٥٢٣:٤٧:٥٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٢:٥٨٠٦:٥٧:٢٤١٢:٣٠:٢٦١٨:٠٣:٥٨١٨:٢٢:٣٣٢٣:٤٧:٥٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣١:٤٨٠٦:٥٦:١٠١٢:٣٠:١٨١٨:٠٤:٥٨١٨:٢٣:٣٠٢٣:٤٧:٤٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٠:٣٧٠٦:٥٤:٥٥١٢:٣٠:١٠١٨:٠٥:٥٧١٨:٢٤:٢٨٢٣:٤٧:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر زرین آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر زرین آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر زرین آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زرین آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر زرین آباد زنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر زرین آباد زنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرین آباد زنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر زرین آباد زنجان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢١٠٧:٢٥:٤٨١٢:٢٧:٥٩١٧:٣٠:٣٠١٧:٥٠:١٩٢٣:٤٣:٤٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠١٠٧:٢٥:١٩١٢:٢٨:١٦١٧:٣١:٣٣١٧:٥١:١٩٢٣:٤٤:٠٦
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٩٠٧:٢٤:٤٩١٢:٢٨:٣٢١٧:٣٢:٣٦١٧:٥٢:٢٠٢٣:٤٤:٢٦
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٦٠٧:٢٤:١٧١٢:٢٨:٤٨١٧:٣٣:٣٩١٧:٥٣:٢٠٢٣:٤٤:٤٥
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥٠٠٧:٢٣:٤٣١٢:٢٩:٠٢١٧:٣٤:٤٣١٧:٥٤:٢٢٢٣:٤٥:٠٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٣٠٧:٢٣:٠٧١٢:٢٩:١٦١٧:٣٥:٤٧١٧:٥٥:٢٣٢٣:٤٥:٢١
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٥٠٧:٢٢:٣٠١٢:٢٩:٢٩١٧:٣٦:٥١١٧:٥٦:٢٤٢٣:٤٥:٣٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٤٠٧:٢١:٥٠١٢:٢٩:٤١١٧:٣٧:٥٥١٧:٥٧:٢٦٢٣:٤٥:٥٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٢٠٧:٢١:٠٩١٢:٢٩:٥٣١٧:٣٨:٥٩١٧:٥٨:٢٧٢٣:٤٦:٠٩
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٨٠٧:٢٠:٢٧١٢:٣٠:٠٣١٧:٤٠:٠٣١٧:٥٩:٢٩٢٣:٤٦:٢٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٢٠٧:١٩:٤٢١٢:٣٠:١٣١٧:٤١:٠٨١٨:٠٠:٣١٢٣:٤٦:٣٦
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٥٠٧:١٨:٥٦١٢:٣٠:٢٢١٧:٤٢:١٢١٨:٠١:٣٢٢٣:٤٦:٤٩
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٦٠٧:١٨:٠٨١٢:٣٠:٣٠١٧:٤٣:١٦١٨:٠٢:٣٤٢٣:٤٧:٠٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٥٠٧:١٧:١٩١٢:٣٠:٣٧١٧:٤٤:٢٠١٨:٠٣:٣٦٢٣:٤٧:١١
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٢٠٧:١٦:٢٨١٢:٣٠:٤٣١٧:٤٥:٢٤١٨:٠٤:٣٧٢٣:٤٧:٢١
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٨٠٧:١٥:٣٦١٢:٣٠:٤٩١٧:٤٦:٢٨١٨:٠٥:٣٨٢٣:٤٧:٣٠
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٣٠٧:١٤:٤٢١٢:٣٠:٥٤١٧:٤٧:٣١١٨:٠٦:٣٩٢٣:٤٧:٣٨
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٥٠٧:١٣:٤٧١٢:٣٠:٥٨١٧:٤٨:٣٥١٨:٠٧:٤٠٢٣:٤٧:٤٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٦٠٧:١٢:٥٠١٢:٣١:٠١١٧:٤٩:٣٨١٨:٠٨:٤١٢٣:٤٧:٥٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٦٠٧:١١:٥٢١٢:٣١:٠٣١٧:٥٠:٤١١٨:٠٩:٤٢٢٣:٤٧:٥٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٤٠٧:١٠:٥٢١٢:٣١:٠٤١٧:٥١:٤٤١٨:١٠:٤٣٢٣:٤٨:٠٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٠٠٧:٠٩:٥١١٢:٣١:٠٥١٧:٥٢:٤٧١٨:١١:٤٣٢٣:٤٨:٠٦
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٥٠٧:٠٨:٤٩١٢:٣١:٠٥١٧:٥٣:٤٩١٨:١٢:٤٣٢٣:٤٨:٠٩
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٩٠٧:٠٧:٤٦١٢:٣١:٠٤١٧:٥٤:٥١١٨:١٣:٤٣٢٣:٤٨:١١
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣١٠٧:٠٦:٤١١٢:٣١:٠٣١٧:٥٥:٥٣١٨:١٤:٤٣٢٣:٤٨:١٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣١٠٧:٠٥:٣٥١٢:٣١:٠١١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٤٢٢٣:٤٨:١٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٠٠٧:٠٤:٢٩١٢:٣٠:٥٨١٧:٥٧:٥٦١٨:١٦:٤٢٢٣:٤٨:١٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٨٠٧:٠٣:٢٠١٢:٣٠:٥٤١٧:٥٨:٥٧١٨:١٧:٤١٢٣:٤٨:١١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٢:١١١٢:٣٠:٥٠١٧:٥٩:٥٨١٨:١٨:٤٠٢٣:٤٨:٠٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠١:٠١١٢:٣٠:٤٥١٨:٠٠:٥٩١٨:١٩:٣٨٢٣:٤٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زرین آباد زنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر زرین آباد زنجان شهر زرین آباد زنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر زرین آباد زنجان شهر زرین آباد زنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زرین آباد زنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زرین آباد زنجان

زرین‌آباد یکی از شهرهای ایران در استان زنجان است. این شهر مرکز شهرستان ایجرود است. زبان مردم این شهر ترکی آذربایجانی است

شهر زرین آباد زنجان در ویکیپدیا

شهر زرین آباد زنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زرین آباد زنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زرین آباد زنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زرین آباد زنجان بر روی نقشه

شهر زرین آباد زنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زرین آباد زنجان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر زرین آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر زرین آباد زنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرین آباد زنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق زرین آباد زنجان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زرین آباد زنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق زرین آباد زنجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زرین آباد زنجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زرین آباد زنجان
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ زرین آباد زنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زرین آباد زنجان
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ زرین آباد زنجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زرین آباد زنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو