جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر زرینه

دیواندره | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز زرینه

اذان صبح: ٠٤:٢٤:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١١:٠٧
اذان ظهر: ١٣:٢٦:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:٤٢:٣٩
اذان مغرب: ٢١:٠٣:٤٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٤:٠٩

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زرینه (شهرستان دیواندره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر زرینه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر زرینه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زرینه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

امام علی (ع)
ای مردم! تأدیب و تربیتِ نفوس خویش را خود به عهده بگیرید و نفس‌های خود را از عاداتِ پلید منصرف كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زرینه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زرینه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرینه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر زرینه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرینه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زرینه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٥٠:٣٦١٣:٢٢:٣٥١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٣:٥٢٠٠:٣٧:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٣١٠٦:٤٩:١٦١٣:٢٢:٢٠١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٤:٤٥٠٠:٣٧:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٧:٥٧١٣:٢٢:٠٦١٩:٥٦:٥١٢٠:١٥:٣٨٠٠:٣٧:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٢١٠٦:٤٦:٣٨١٣:٢١:٥٢١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٣١٠٠:٣٦:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٤٦٠٦:٤٥:٢٠١٣:٢١:٣٩١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٢٥٠٠:٣٦:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٤:١١٠٦:٤٤:٠٣١٣:٢١:٢٦١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٨:١٨٠٠:٣٦:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٣٧٠٦:٤٢:٤٧١٣:٢١:١٣٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:١٢٠٠:٣٥:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٠٤٠٦:٤١:٣١١٣:٢١:٠١٢٠:٠١:٠٦٢٠:٢٠:٠٥٠٠:٣٥:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٣١٠٦:٤٠:١٦١٣:٢٠:٤٩٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٣٤:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٩:٠٢١٣:٢٠:٣٨٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٥٣٠٠:٣٤:٣٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣٧:٤٩١٣:٢٠:٢٧٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٣٤:١٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٥٥٠٦:٣٦:٣٧١٣:٢٠:١٦٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٤٠٠٠:٣٣:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٢٤٠٦:٣٥:٢٦١٣:٢٠:٠٦٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٤:٣٤٠٠:٣٣:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣٤:١٥١٣:١٩:٥٧٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٣٣:١٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٣٣:٠٦١٣:١٩:٤٨٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٣٣:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣١:٥٨١٣:١٩:٣٩٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٧:١٧٠٠:٣٢:٤١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٢٨٠٦:٣٠:٥٠١٣:١٩:٣١٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:١١٠٠:٣٢:٢٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٩:٤٤١٣:١٩:٢٤٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٣٢:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٣٥٠٦:٢٨:٣٩١٣:١٩:١٧٢٠:١٠:٢٨٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٣١:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٧:٣٥١٣:١٩:١١٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٣١:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤٦٠٦:٢٦:٣٣١٣:١٩:٠٥٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٤٧٠٠:٣١:١٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٥:٣١١٣:١٩:٠٠٢٠:١٣:٠١٢٠:٣٢:٤١٠٠:٣١:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٠٠٠٦:٢٤:٣١١٣:١٨:٥٦٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣٠:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٢٣:٣٢١٣:١٨:٥٢٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٣٠:٣١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢٢:٣٤١٣:١٨:٤٨٢٠:١٥:٣٣٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٣٠:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠١٠٦:٢١:٣٨١٣:١٨:٤٥٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٦:١٦٠٠:٣٠:٠٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٤٤٠٦:٢٠:٤٣١٣:١٨:٤٣٢٠:١٧:١٤٢٠:٣٧:١٠٠٠:٢٩:٥١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٩:٤٩١٣:١٨:٤٢٢٠:١٨:٠٤٢٠:٣٨:٠٣٠٠:٢٩:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤١:١٣٠٦:١٨:٥٧١٣:١٨:٤٠٢٠:١٨:٥٤٢٠:٣٨:٥٦٠٠:٢٩:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرینه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرینه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرینه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرینه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر زرینه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زرینه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرینه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر زرینه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر زرینه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر زرینه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر زرینه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زرینه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرینه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر زرینه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر زرینه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرینه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر زرینه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر زرینه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر زرینه شهر زرینه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر زرینه شهر زرینه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر زرینه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرینه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر زرینه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرینه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرینه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر زرینه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٣٠٦:٠٥:٤٧١٣:٢٤:١٢٢٠:٤٢:٣٦٢١:٠٣:٥٧٠٠:٣٠:٢٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٨٠٦:٠٦:٠١١٣:٢٤:٢٥٢٠:٤٢:٤٨٢١:٠٤:٠٨٠٠:٣٠:٤١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٥٠٦:٠٦:١٦١٣:٢٤:٣٨٢٠:٤٢:٥٧٢١:٠٤:١٨٠٠:٣٠:٥٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٦:٠٦:٣٣١٣:٢٤:٥١٢٠:٤٣:٠٥٢١:٠٤:٢٥٠٠:٣١:١١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٦٠٦:٠٦:٥٢١٣:٢٥:٠٤٢٠:٤٣:١١٢١:٠٤:٣١٠٠:٣١:٢٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٠٠٦:٠٧:١٢١٣:٢٥:١٦٢٠:٤٣:١٦٢١:٠٤:٣٥٠٠:٣١:٤١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٧٠٦:٠٧:٣٣١٣:٢٥:٢٩٢٠:٤٣:١٩٢١:٠٤:٣٧٠٠:٣١:٥٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٥٠٦:٠٧:٥٥١٣:٢٥:٤١٢٠:٤٣:٢٠٢١:٠٤:٣٧٠٠:٣٢:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٦:٠٨:١٩١٣:٢٥:٥٣٢٠:٤٣:١٩٢١:٠٤:٣٥٠٠:٣٢:٢٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٦:٠٨:٤٤١٣:٢٦:٠٥٢٠:٤٣:١٧٢١:٠٤:٣٢٠٠:٣٢:٤٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٤٠٦:٠٩:١٠١٣:٢٦:١٦٢٠:٤٣:١٣٢١:٠٤:٢٦٠٠:٣٣:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥١٠٦:٠٩:٣٨١٣:٢٦:٢٨٢٠:٤٣:٠٧٢١:٠٤:١٩٠٠:٣٣:١٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣١٠٦:١٠:٠٦١٣:٢٦:٣٩٢٠:٤٣:٠٠٢١:٠٤:١٠٠٠:٣٣:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٢٠٦:١٠:٣٦١٣:٢٦:٤٩٢٠:٤٢:٥٠٢١:٠٣:٥٩٠٠:٣٣:٥٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٥٠٦:١١:٠٧١٣:٢٦:٥٩٢٠:٤٢:٣٩٢١:٠٣:٤٦٠٠:٣٤:٠٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٩٠٦:١١:٣٨١٣:٢٧:٠٩٢٠:٤٢:٢٦٢١:٠٣:٣٢٠٠:٣٤:٢٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٦:١٢:١١١٣:٢٧:١٩٢٠:٤٢:١٢٢١:٠٣:١٥٠٠:٣٤:٤٣
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٤٠٦:١٢:٤٥١٣:٢٧:٢٨٢٠:٤١:٥٦٢١:٠٢:٥٧٠٠:٣٥:٠٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٤٠٦:١٣:٢٠١٣:٢٧:٣٧٢٠:٤١:٣٨٢١:٠٢:٣٧٠٠:٣٥:١٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٥٠٦:١٣:٥٥١٣:٢٧:٤٥٢٠:٤١:١٨٢١:٠٢:١٥٠٠:٣٥:٣٣
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:١٤:٣٢١٣:٢٧:٥٣٢٠:٤٠:٥٦٢١:٠١:٥١٠٠:٣٥:٥٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٦:١٥:٠٩١٣:٢٨:٠١٢٠:٤٠:٣٣٢١:٠١:٢٦٠٠:٣٦:٠٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٨٠٦:١٥:٤٨١٣:٢٨:٠٨٢٠:٤٠:٠٨٢١:٠٠:٥٨٠٠:٣٦:٢٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١٦:٢٧١٣:٢٨:١٤٢٠:٣٩:٤٢٢١:٠٠:٢٩٠٠:٣٦:٣٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٤٠٦:١٧:٠٧١٣:٢٨:٢٠٢٠:٣٩:١٣٢٠:٥٩:٥٨٠٠:٣٦:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٨:٢٦٢٠:٣٨:٤٤٢٠:٥٩:٢٦٠٠:٣٧:٠٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٤٠٦:١٨:٢٨١٣:٢٨:٣١٢٠:٣٨:١٢٢٠:٥٨:٥١٠٠:٣٧:٢٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:١٩:١٠١٣:٢٨:٣٦٢٠:٣٧:٣٩٢٠:٥٨:١٥٠٠:٣٧:٣٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٩:٥٣١٣:٢٨:٤٠٢٠:٣٧:٠٤٢٠:٥٧:٣٨٠٠:٣٧:٥٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤١٠٦:٢٠:٣٥١٣:٢٨:٤٣٢٠:٣٦:٢٧٢٠:٥٦:٥٨٠٠:٣٨:٠٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٦٠٦:٢١:١٩١٣:٢٨:٤٦٢٠:٣٥:٤٩٢٠:٥٦:١٧٠٠:٣٨:٢٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زرینه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر زرینه شهر زرینه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر زرینه شهر زرینه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زرینه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرینه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زرینه

زَرّینه شهری است در استان کردستان در غرب ایران. این شهر در بخش کرفتو شهرستان دیواندره قرار گرفته است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۱٫۴۴۶ نفر بوده است. شهر زرینه در جاده دیواندره به سقز واقع شده‌است

شهر زرینه در ویکیپدیا

شهر زرینه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زرینه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زرینه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زرینه بر روی نقشه

شهر زرینه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زرینه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زرینه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زرینه
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر زرینه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر زرینه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر زرینه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زرینه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر زرینه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زرینه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زرینه رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق زرینه
افق شرعی امروز فردا زرینه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زرینه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق زرینه
جدول اوقات شرعی امروز فردا زرینه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زرینه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زرینه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق زرینه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زرینه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو