جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زرینه

دیواندره | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز زرینه


اذان صبح: ٠٥:١٦:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٦:٣٢
اذان ظهر: ١٣:٢٥:٠٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٢:٥٩
اذان مغرب: ٢٠:٢١:٥١
نیمه شب: ٠٠:٤٠:٠٧

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زرینه (شهرستان دیواندره) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر زرینه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر زرینه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرینه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

جبران خلیل جبران
سخت است زندگی، برای كسی كه آرزوی مرگ دارد، ولی بهر دلبندانش می‌زید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زرینه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زرینه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرینه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زرینه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرینه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرینه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٦:٢٠١٣:٢٠:١٥٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٣٣:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٣٥:٠٩١٣:٢٠:٠٥٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٣٣:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٣٠٦:٣٣:٥٩١٣:١٩:٥٦٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٣٣:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٣٢:٥٠١٣:١٩:٤٧٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٦:٣٧٠٠:٣٢:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٣١:٤٢١٣:١٩:٣٩٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٣١٠٠:٣٢:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٠٨٠٦:٣٠:٣٥١٣:١٩:٣١٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٢٥٠٠:٣٢:٢٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٩:٣٠١٣:١٩:٢٤٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٣٢:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٥٠٦:٢٨:٢٥١٣:١٩:١٧٢٠:١٠:٤٢٢٠:٣٠:١٤٠٠:٣١:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٧:٢١١٣:١٩:١١٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٠٨٠٠:٣١:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٦:١٩١٣:١٩:٠٥٢٠:١٢:٢٤٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٣١:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢٥:١٧١٣:١٩:٠٠٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٣٠:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٤١٠٦:٢٤:١٧١٣:١٨:٥٦٢٠:١٤:٠٥٢٠:٣٣:٤٩٠٠:٣٠:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢١٠٦:٢٣:١٩١٣:١٨:٥٢٢٠:١٤:٥٦٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٣٠:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٠١٠٦:٢٢:٢١١٣:١٨:٤٨٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٣٧٠٠:٣٠:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٢١:٢٥١٣:١٨:٤٥٢٠:١٦:٣٦٢٠:٣٦:٣٠٠٠:٣٠:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٨:٤٣٢٠:١٧:٢٦٢٠:٣٧:٢٣٠٠:٢٩:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٩:٣٧١٣:١٨:٤١٢٠:١٨:١٦٢٠:٣٨:١٦٠٠:٢٩:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٥٥٠٦:١٨:٤٤١٣:١٨:٤٠٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٩:٠٩٠٠:٢٩:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٧:٥٤١٣:١٨:٤٠٢٠:١٩:٥٥٢٠:٤٠:٠١٠٠:٢٩:١٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٣٠٠٦:١٧:٠٤١٣:١٨:٤٠٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤٠:٥٣٠٠:٢٩:٠٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٢٠٠٦:١٦:١٧١٣:١٨:٤١٢٠:٢١:٣٣٢٠:٤١:٤٥٠٠:٢٨:٥٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٥:٣٠١٣:١٨:٤٢٢٠:٢٢:٢١٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٢٨:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٤:٤٥١٣:١٨:٤٤٢٠:٢٣:٠٩٢٠:٤٣:٢٨٠٠:٢٨:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٤:٠٢١٣:١٨:٤٦٢٠:٢٣:٥٧٢٠:٤٤:١٨٠٠:٢٨:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٥٦٠٦:١٣:٢٠١٣:١٨:٤٩٢٠:٢٤:٤٤٢٠:٤٥:٠٩٠٠:٢٨:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٤٠٦:١٢:٤٠١٣:١٨:٥٣٢٠:٢٥:٣١٢٠:٤٥:٥٨٠٠:٢٨:١٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٥٤٠٦:١٢:٠٢١٣:١٨:٥٧٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٦:٤٧٠٠:٢٨:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٥٥٠٦:١١:٢٥١٣:١٩:٠١٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٧:٣٦٠٠:٢٨:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٥٩٠٦:١٠:٤٩١٣:١٩:٠٧٢٠:٢٧:٤٨٢٠:٤٨:٢٤٠٠:٢٧:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرینه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرینه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرینه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرینه

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر زرینه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زرینه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرینه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر زرینه

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر زرینه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر زرینه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر زرینه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زرینه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرینه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زرینه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر زرینه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرینه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زرینه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١١٠٦:٤٦:٣٢١٣:٢٥:٠٣٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢١:٥١٠٠:٤٠:٠٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٤٧:١٩١٣:٢٤:٤٧٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٣٠٠٠:٤٠:٠٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٨:٠٦١٣:٢٤:٣١٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:٠٨٠٠:٣٩:٥٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤٨:٥٣١٣:٢٤:١٤١٩:٥٩:٠٠٢٠:١٧:٤٥٠٠:٣٩:٤٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٩:٤٠١٣:٢٣:٥٧١٩:٥٧:٣٩٢٠:١٦:٢٢٠٠:٣٩:٣٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٠٠٦:٥٠:٢٧١٣:٢٣:٤٠١٩:٥٦:١٧٢٠:١٤:٥٨٠٠:٣٩:٢٥
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٢٠٦:٥١:١٤١٣:٢٣:٢٢١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٣:٣٣٠٠:٣٩:١٥
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٤٠٦:٥٢:٠١١٣:٢٣:٠٤١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٠٨٠٠:٣٩:٠٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٥٢:٤٧١٣:٢٢:٤٥١٩:٥٢:٠٨٢٠:١٠:٤٣٠٠:٣٨:٥٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٥٣:٣٤١٣:٢٢:٢٧١٩:٥٠:٤٤٢٠:٠٩:١٧٠٠:٣٨:٤١
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٨٠٦:٥٤:٢٠١٣:٢٢:٠٨١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٥٠٠٠:٣٨:٢٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٥:٠٧١٣:٢١:٤٨١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٢٣٠٠:٣٨:١٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٧٠٦:٥٥:٥٣١٣:٢١:٢٩١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٣٨:٠٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٧٠٦:٥٦:٣٩١٣:٢١:٠٩١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٣٧:٤٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٥٠٦:٥٧:٢٦١٣:٢٠:٤٩١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٣٧:٣٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٨:١٢١٣:٢٠:٢٨١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٣٧:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٨:٥٨١٣:٢٠:٠٨١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٠٣٠٠:٣٧:٠٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٩٠٦:٥٩:٤٤١٣:١٩:٤٧١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٣٤٠٠:٣٦:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٦٠٧:٠٠:٣٠١٣:١٩:٢٦١٩:٣٧:٤٧١٩:٥٦:٠٥٠٠:٣٦:٣٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٢٠٧:٠١:١٦١٣:١٩:٠٥١٩:٣٦:١٨١٩:٥٤:٣٦٠٠:٣٦:١٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٩٠٧:٠٢:٠٢١٣:١٨:٤٤١٩:٣٤:٥٠١٩:٥٣:٠٦٠٠:٣٦:٠٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٤٠٧:٠٢:٤٨١٣:١٨:٢٢١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٣٦٠٠:٣٥:٤٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٠٠٧:٠٣:٣٤١٣:١٨:٠١١٩:٣١:٥٣١٩:٥٠:٠٧٠٠:٣٥:٢٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠٤:٢٠١٣:١٧:٣٩١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٨:٣٧٠٠:٣٥:١١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٩٠٧:٠٥:٠٦١٣:١٧:١٨١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٧:٠٧٠٠:٣٤:٥٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٣٠٧:٠٥:٥٢١٣:١٦:٥٦١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٣٧٠٠:٣٤:٣٦
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠٦:٣٩١٣:١٦:٣٥١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٤:٠٧٠٠:٣٤:١٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:٠٧:٢٥١٣:١٦:١٣١٩:٢٤:٢٧١٩:٤٢:٣٧٠٠:٣٤:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٤٠٧:٠٨:١١١٣:١٥:٥٢١٩:٢٢:٥٨١٩:٤١:٠٧٠٠:٣٣:٤٣
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٧٠٧:٠٨:٥٨١٣:١٥:٣١١٩:٢١:٢٩١٩:٣٩:٣٨٠٠:٠٣:٢٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٩:٤٥١٢:١٥:٠٩١٨:٢٠:٠٠١٨:٣٨:٠٨٢٣:٣٣:٠٦

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زرینه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زرینه شهر زرینه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زرینه شهر زرینه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زرینه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرینه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زرینه

زَرّینه شهری است در استان کردستان در غرب ایران. این شهر در بخش کرفتو شهرستان دیواندره قرار گرفته است. جمعیت این شهر در سال ۱۳۸۵، برابر با ۱٫۴۴۶ نفر بوده است. شهر زرینه در جاده دیواندره به سقز واقع شده‌است

شهر زرینه در ویکیپدیا

شهر زرینه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زرینه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زرینه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زرینه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زرینه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زرینه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زرینه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر زرینه + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر زرینه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرینه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زرینه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زرینه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زرینه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ زرینه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زرینه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زرینه
افق شرعی امروز فردا زرینه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زرینه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زرینه
جدول اوقات شرعی امروز فردا زرینه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زرینه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو