جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زریجا

سجادرود | بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز زریجا

اذان صبح: ٠٤:٠٤:١٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٠:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٥٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٩:٣١
اذان مغرب: ٢٠:٤٠:٣٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٢:١٨

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زریجا (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای زریجا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای زریجا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زریجا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
پروردگارا! من از همسایه‌ی بد كه مكان ثابتی هم دارد (و از آنجا هم نمی‌رود) به تو پناه می‌برم زیرا همسایه‌ی بیابانی (یعنی اجاره نشین) متحوّل می‌شود. (یعنی دیر یا زود آنجا را ترك می‌كنند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای زریجا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زریجا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زریجا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زریجا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زریجا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زریجا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٧:٤١١٢:٥٩:٥٣١٩:٣٢:٤١١٩:٥١:٢٦٠٠:١٤:٥٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢٦:٢١١٢:٥٩:٣٩١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٢:٢٠٠٠:١٤:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٤٢٠٦:٢٥:٠١١٢:٥٩:٢٤١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٣:١٤٠٠:١٤:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢٣:٤٢١٢:٥٩:١١١٩:٣٥:١٥١٩:٥٤:٠٨٠٠:١٣:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٢:٢٤١٢:٥٨:٥٧١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٥:٠٢٠٠:١٣:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٥٥٠٦:٢١:٠٦١٢:٥٨:٤٤١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٥:٥٦٠٠:١٣:٠٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٩:٤٩١٢:٥٨:٣١١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٦:٥٠٠٠:١٢:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٨:٣٣١٢:٥٨:١٩١٩:٣٨:٤١١٩:٥٧:٤٤٠٠:١٢:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:١٣٠٦:١٧:١٧١٢:٥٨:٠٧١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:٣٨٠٠:١٢:٠٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٦:٠٣١٢:٥٧:٥٦١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:٣٢٠٠:١١:٤٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٤:٤٩١٢:٥٧:٤٥١٩:٤١:١٦٢٠:٠٠:٢٧٠٠:١١:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٣:٣٦١٢:٥٧:٣٥١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠١:٢١٠٠:١١:٠٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٢:٢٥١٢:٥٧:٢٥١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٢:١٦٠٠:١٠:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٣٢٠٦:١١:١٤١٢:٥٧:١٥١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٣:١٠٠٠:١٠:٢٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٠:٠٤١٢:٥٧:٠٦١٩:٤٤:٤٢٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٠:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٨:٥٥١٢:٥٦:٥٨١٩:٤٥:٣٤٢٠:٠٤:٥٩٠٠:٠٩:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠٧:٤٧١٢:٥٦:٥٠١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٠٩:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣٦٠٦:٠٦:٤١١٢:٥٦:٤٢١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٦:٤٩٠٠:٠٩:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٥:٣٥١٢:٥٦:٣٥١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٠٨:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٤:٣١١٢:٥٦:٢٩١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٠٨:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٣:٢٨١٢:٥٦:٢٣١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٠٨:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٢:٢٦١٢:٥٦:١٨١٩:٥٠:٤٣٢٠:١٠:٢٧٠٠:٠٨:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣١٠٦:٠١:٢٥١٢:٥٦:١٤١٩:٥١:٣٤٢٠:١١:٢٢٠٠:٠٧:٥٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٠٩٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥٦:١٠١٩:٥٢:٢٦٢٠:١٢:١٦٠٠:٠٧:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٩:٢٧١٢:٥٦:٠٦١٩:٥٣:١٧٢٠:١٣:١٠٠٠:٠٧:٢٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٨:٣٠١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٤:٠٤٠٠:٠٧:٠٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٧:٣٥١٢:٥٦:٠١١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٥٨٠٠:٠٦:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٦:٤١١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٥٢٠٠:٠٦:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٣٩٠٥:٥٥:٤٨١٢:٥٥:٥٩١٩:٥٦:٣٩٢٠:١٦:٤٥٠٠:٠٦:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زریجا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زریجا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زریجا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زریجا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای زریجا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زریجا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زریجا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای زریجا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای زریجا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای زریجا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای زریجا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زریجا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زریجا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زریجا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای زریجا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زریجا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زریجا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای زریجا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زریجا روستای زریجا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زریجا روستای زریجا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای زریجا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زریجا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زریجا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای زریجا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زریجا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زریجا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٨٠٥:٤٢:٢٧١٣:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤١:٥٨٠٠:٠٧:٢٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٣٠٥:٤٢:٤١١٣:٠١:٤٣٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٢:٠٩٠٠:٠٧:٤١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٤٢:٥٧١٣:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٥٢٢٠:٤٢:١٨٠٠:٠٧:٥٦
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٩٠٥:٤٣:١٤١٣:٠٢:٠٩٢٠:٢١:٠٠٢٠:٤٢:٢٥٠٠:٠٨:١١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢١٠٥:٤٣:٣٢١٣:٠٢:٢٢٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤٢:٣١٠٠:٠٨:٢٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٦٠٥:٤٣:٥٢١٣:٠٢:٣٤٢٠:٢١:١١٢٠:٤٢:٣٥٠٠:٠٨:٤٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٢٠٥:٤٤:١٤١٣:٠٢:٤٧٢٠:٢١:١٤٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٠٨:٥٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٤١٠٥:٤٤:٣٦١٣:٠٢:٥٩٢٠:٢١:١٥٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٠٩:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٢٠٥:٤٥:٠٠١٣:٠٣:١١٢٠:٢١:١٤٢٠:٤٢:٣٥٠٠:٠٩:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٥٠٥:٤٥:٢٥١٣:٠٣:٢٣٢٠:٢١:١٢٢٠:٤٢:٣٢٠٠:٠٩:٤٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢١٠٥:٤٥:٥١١٣:٠٣:٣٤٢٠:٢١:٠٨٢٠:٤٢:٢٦٠٠:١٠:٠٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٨٠٥:٤٦:١٩١٣:٠٣:٤٦٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤٢:١٩٠٠:١٠:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٧٠٥:٤٦:٤٧١٣:٠٣:٥٦٢٠:٢٠:٥٤٢٠:٤٢:١٠٠٠:١٠:٣٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٩٠٥:٤٧:١٧١٣:٠٤:٠٧٢٠:٢٠:٤٥٢٠:٤١:٥٨٠٠:١٠:٥٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٢٠٥:٤٧:٤٨١٣:٠٤:١٧٢٠:٢٠:٣٣٢٠:٤١:٤٥٠٠:١١:١٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٧٠٥:٤٨:٢٠١٣:٠٤:٢٧٢٠:٢٠:٢٠٢٠:٤١:٣١٠٠:١١:٢٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٣٤٠٥:٤٨:٥٣١٣:٠٤:٣٧٢٠:٢٠:٠٦٢٠:٤١:١٤٠٠:١١:٤٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٣٠٥:٤٩:٢٧١٣:٠٤:٤٦٢٠:١٩:٤٩٢٠:٤٠:٥٥٠٠:١٢:٠١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:١٣٠٥:٥٠:٠٢١٣:٠٤:٥٥٢٠:١٩:٣١٢٠:٤٠:٣٥٠٠:١٢:١٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٥٠:٣٨١٣:٠٥:٠٣٢٠:١٩:١١٢٠:٤٠:١٣٠٠:١٢:٣٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٩٠٥:٥١:١٥١٣:٠٥:١١٢٠:١٨:٤٩٢٠:٣٩:٤٩٠٠:١٢:٥١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٥١:٥٣١٣:٠٥:١٩٢٠:١٨:٢٦٢٠:٣٩:٢٣٠٠:١٣:٠٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٥٢:٣١١٣:٠٥:٢٦٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٨:٥٦٠٠:١٣:٢٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٥٣:١٠١٣:٠٥:٣٢٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٨:٢٦٠٠:١٣:٤٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٥٣:٥٠١٣:٠٥:٣٨٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٧:٥٥٠٠:١٣:٥٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٦٠٥:٥٤:٣١١٣:٠٥:٤٤٢٠:١٦:٣٥٢٠:٣٧:٢٢٠٠:١٤:١١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٨٠٥:٥٥:١٣١٣:٠٥:٤٩٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٦:٤٧٠٠:١٤:٢٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٠٠٥:٥٥:٥٥١٣:٠٥:٥٤٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٦:١١٠٠:١٤:٤١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٣٠٥:٥٦:٣٨١٣:٠٥:٥٨٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٥:٣٣٠٠:١٤:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٦:٠١٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:٥٣٠٠:١٥:١٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٢٠٥:٥٨:٠٥١٣:٠٦:٠٤٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٤:١١٠٠:١٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زریجا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زریجا روستای زریجا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زریجا روستای زریجا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زریجا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زریجا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زریجا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زریجا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زریجا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زریجا

روستای زریجا بر روی نقشه

روستای زریجا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زریجا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زریجا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زریجا
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای زریجا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای زریجا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای زریجا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زریجا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای زریجا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زریجا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زریجا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زریجا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زریجا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق زریجا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زریجا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زریجا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق زریجا
افق شرعی امروز فردا زریجا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق زریجا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زریجا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو