جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زرگرمحله

بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز زرگرمحله


اذان صبح: ٠٥:٤٠:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٩:١٥
اذان ظهر: ١٢:١٠:٣٠
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٠٢
اذان مغرب: ١٧:٣١:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٠٨

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زرگرمحله (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر زرگرمحله)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر زرگرمحله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرگرمحله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
همیشه كوتاهترین لذت، شیرین ترین لذتهاست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زرگرمحله

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زرگرمحله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرگرمحله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زرگرمحله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرگرمحله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرگرمحله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٤:١٣١٢:٥٧:٤٦١٩:٤١:٥٥٢٠:٠١:١١٠٠:١١:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٣:٠٠١٢:٥٧:٣٦١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٢:٠٦٠٠:١٠:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١١:٤٨١٢:٥٧:٢٧١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٣:٠١٠٠:١٠:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٠:٣٧١٢:٥٧:١٧١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٠:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٧:٠٩١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٠٩:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٧:٠٠١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٠٩:٣٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٦:٥٣١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٩:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٦:٤٥١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٠٩:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٤:٥٨١٢:٥٦:٣٩١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٨:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٣:٥٣١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٨:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٢:٥٠١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٠:٣٧٢٠:١٠:٢٣٠٠:٠٨:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠١:٤٧١٢:٥٦:٢٢١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:١٨٠٠:٠٧:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٦:١٧١٩:٥٢:٢١٢٠:١٢:١٣٠٠:٠٧:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٦:١٣١٩:٥٣:١٢٢٠:١٣:٠٨٠٠:٠٧:٢٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٨:٤٨١٢:٥٦:١٠١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٤:٠٢٠٠:٠٧:١٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١٦٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٦:٠٧١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٤:٥٧٠٠:٠٦:٥٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٦:٥٥١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٥:٥١٠٠:٠٦:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٤٠٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٦:٤٥٠٠:٠٦:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٢٤٠٥:٥٥:٠٧١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٧:٣٩٠٠:٠٦:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٠٩٠٥:٥٤:١٦١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٨:١٧٢٠:١٨:٣٢٠٠:٠٦:٠٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٥٦٠٥:٥٣:٢٦١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٩:٢٥٠٠:٠٥:٥٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٤٤٠٥:٥٢:٣٧١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٩:٥٦٢٠:٢٠:١٨٠٠:٠٥:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٣٤٠٥:٥١:٥٠١٢:٥٦:٠٤٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢١:١٠٠٠:٠٥:٣٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٢٥٠٥:٥١:٠٤١٢:٥٦:٠٥٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٠٥:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:١٨٠٥:٥٠:٢٠١٢:٥٦:٠٨٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٠٥:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:١٣٠٥:٤٩:٣٧١٢:٥٦:١١٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٠٥:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤٨:٥٦١٢:٥٦:١٤٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٠٥:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٤٨:١٧١٢:٥٦:١٨٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٠٤:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٤٧:٣٩١٢:٥٦:٢٣٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٦:١٥٠٠:٠٤:٥١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:١٠٠٥:٤٧:٠٣١٢:٥٦:٢٨٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٠٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرگرمحله

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر زرگرمحله

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر زرگرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرگرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر زرگرمحله

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣٩:٣١٠٧:١٠:٣١١٢:٠١:٠٠١٦:٥١:٣٢١٧:١٢:٠٥٢٣:١٥:٤٢
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٣٩:٥٢٠٧:١٠:٥٠١٢:٠١:٢٩١٦:٥٢:١٣١٧:١٢:٤٥٢٣:١٦:١٢
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٠:١١٠٧:١١:٠٦١٢:٠١:٥٨١٦:٥٢:٥٦١٧:١٣:٢٧٢٣:١٦:٤٣
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٠:٢٩٠٧:١١:٢١١٢:٠٢:٢٧١٦:٥٣:٤٠١٧:١٤:١٠٢٣:١٧:١٣
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤٠:٤٦٠٧:١١:٣٣١٢:٠٢:٥٦١٦:٥٤:٢٥١٧:١٤:٥٤٢٣:١٧:٤٣
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٤١:٠٠٠٧:١١:٤٤١٢:٠٣:٢٤١٦:٥٥:١٢١٧:١٥:٤٠٢٣:١٨:١٣
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٤١:١٤٠٧:١١:٥٣١٢:٠٣:٥٢١٦:٥٦:٠٠١٧:١٦:٢٧٢٣:١٨:٤٣
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٤١:٢٥٠٧:١١:٥٩١٢:٠٤:٢٠١٦:٥٦:٤٩١٧:١٧:١٤٢٣:١٩:١٢
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٤١:٣٥٠٧:١٢:٠٤١٢:٠٤:٤٧١٦:٥٧:٤٠١٧:١٨:٠٣٢٣:١٩:٤١
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤١:٤٣٠٧:١٢:٠٧١٢:٠٥:١٤١٦:٥٨:٣١١٧:١٨:٥٣٢٣:٢٠:١٠
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤١:٤٩٠٧:١٢:٠٧١٢:٠٥:٤٠١٦:٥٩:٢٤١٧:١٩:٤٤٢٣:٢٠:٣٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤١:٥٤٠٧:١٢:٠٦١٢:٠٦:٠٦١٧:٠٠:١٧١٧:٢٠:٣٦٢٣:٢١:٠٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤١:٥٧٠٧:١٢:٠٣١٢:٠٦:٣١١٧:٠١:١٢١٧:٢١:٢٨٢٣:٢١:٣٥
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤١:٥٨٠٧:١١:٥٧١٢:٠٦:٥٦١٧:٠٢:٠٧١٧:٢٢:٢٢٢٣:٢٢:٠٢
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤١:٥٨٠٧:١١:٥٠١٢:٠٧:٢٠١٧:٠٣:٠٣١٧:٢٣:١٦٢٣:٢٢:٢٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤١:٥٥٠٧:١١:٤١١٢:٠٧:٤٤١٧:٠٤:٠٠١٧:٢٤:١١٢٣:٢٢:٥٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤١:٥١٠٧:١١:٢٩١٢:٠٨:٠٧١٧:٠٤:٥٨١٧:٢٥:٠٧٢٣:٢٣:٢٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤١:٤٥٠٧:١١:١٦١٢:٠٨:٢٩١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٦:٠٤٢٣:٢٣:٤٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤١:٣٨٠٧:١١:٠١١٢:٠٨:٥١١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٧:٠١٢٣:٢٤:١٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٤١:٢٨٠٧:١٠:٤٤١٢:٠٩:١٢١٧:٠٧:٥٦١٧:٢٧:٥٩٢٣:٢٤:٣٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٤١:١٧٠٧:١٠:٢٤١٢:٠٩:٣٢١٧:٠٨:٥٧١٧:٢٨:٥٧٢٣:٢٥:٠١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٤١:٠٤٠٧:١٠:٠٣١٢:٠٩:٥٢١٧:٠٩:٥٨١٧:٢٩:٥٦٢٣:٢٥:٢٤
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٤٠:٥٠٠٧:٠٩:٤٠١٢:١٠:١١١٧:١١:٠٠١٧:٣٠:٥٥٢٣:٢٥:٤٧
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٩:١٥١٢:١٠:٣٠١٧:١٢:٠٢١٧:٣١:٥٥٢٣:٢٦:٠٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤٠:١٥٠٧:٠٨:٤٩١٢:١٠:٤٧١٧:١٣:٠٥١٧:٣٢:٥٥٢٣:٢٦:٣٠
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠٨:٢٠١٢:١١:٠٤١٧:١٤:٠٨١٧:٣٣:٥٦٢٣:٢٦:٥٠
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٣٩:٣٣٠٧:٠٧:٤٩١٢:١١:٢٠١٧:١٥:١١١٧:٣٤:٥٧٢٣:٢٧:١٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٣٩:٠٩٠٧:٠٧:١٧١٢:١١:٣٦١٧:١٦:١٥١٧:٣٥:٥٨٢٣:٢٧:٢٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣٨:٤٤٠٧:٠٦:٤٣١٢:١١:٥٠١٧:١٧:١٩١٧:٣٦:٥٩٢٣:٢٧:٤٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠٦:٠٧١٢:١٢:٠٤١٧:١٨:٢٣١٧:٣٨:٠٠٢٣:٢٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر زرگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر زرگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر زرگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زرگرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرگرمحله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر زرگرمحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر زرگرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرگرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر زرگرمحله

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٥٠٧:٠٨:٠٣١١:٥٨:٠١١٦:٤٧:٥٨١٧:٠٨:٣٣٢٣:١٢:٤١
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٤٠٧:٠٨:٣٢١١:٥٨:٣٠١٦:٤٨:٣٠١٧:٠٩:٠٥٢٣:١٣:١١
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠٨:٥٩١١:٥٩:٠٠١٦:٤٩:٠٣١٧:٠٩:٣٨٢٣:١٣:٤١
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٩٠٧:٠٩:٢٥١١:٥٩:٣٠١٦:٤٩:٣٨١٧:١٠:١٢٢٣:١٤:١١
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠٩:٤٩١٢:٠٠:٠٠١٦:٥٠:١٥١٧:١٠:٤٨٢٣:١٤:٤٢
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٨٠٧:١٠:١١١٢:٠٠:٣٠١٦:٥٠:٥٣١٧:١١:٢٦٢٣:١٥:١٢
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣١٠٧:١٠:٣١١٢:٠١:٠٠١٦:٥١:٣٢١٧:١٢:٠٥٢٣:١٥:٤٢
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٢٠٧:١٠:٥٠١٢:٠١:٢٩١٦:٥٢:١٣١٧:١٢:٤٥٢٣:١٦:١٢
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٠:١١٠٧:١١:٠٦١٢:٠١:٥٨١٦:٥٢:٥٦١٧:١٣:٢٧٢٣:١٦:٤٣
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٩٠٧:١١:٢١١٢:٠٢:٢٧١٦:٥٣:٤٠١٧:١٤:١٠٢٣:١٧:١٣
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٦٠٧:١١:٣٣١٢:٠٢:٥٦١٦:٥٤:٢٥١٧:١٤:٥٤٢٣:١٧:٤٣
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٠٠٧:١١:٤٤١٢:٠٣:٢٤١٦:٥٥:١٢١٧:١٥:٤٠٢٣:١٨:١٣
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:١٤٠٧:١١:٥٣١٢:٠٣:٥٢١٦:٥٦:٠٠١٧:١٦:٢٧٢٣:١٨:٤٣
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٥٠٧:١١:٥٩١٢:٠٤:٢٠١٦:٥٦:٤٩١٧:١٧:١٤٢٣:١٩:١٢
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٥٠٧:١٢:٠٤١٢:٠٤:٤٧١٦:٥٧:٤٠١٧:١٨:٠٣٢٣:١٩:٤١
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٣٠٧:١٢:٠٧١٢:٠٥:١٤١٦:٥٨:٣١١٧:١٨:٥٣٢٣:٢٠:١٠
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٩٠٧:١٢:٠٧١٢:٠٥:٤٠١٦:٥٩:٢٤١٧:١٩:٤٤٢٣:٢٠:٣٩
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٤٠٧:١٢:٠٦١٢:٠٦:٠٦١٧:٠٠:١٧١٧:٢٠:٣٦٢٣:٢١:٠٧
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٧٠٧:١٢:٠٣١٢:٠٦:٣١١٧:٠١:١٢١٧:٢١:٢٨٢٣:٢١:٣٥
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٨٠٧:١١:٥٧١٢:٠٦:٥٦١٧:٠٢:٠٧١٧:٢٢:٢٢٢٣:٢٢:٠٢
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٨٠٧:١١:٥٠١٢:٠٧:٢٠١٧:٠٣:٠٣١٧:٢٣:١٦٢٣:٢٢:٢٩
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٥٠٧:١١:٤١١٢:٠٧:٤٤١٧:٠٤:٠٠١٧:٢٤:١١٢٣:٢٢:٥٦
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٥١٠٧:١١:٢٩١٢:٠٨:٠٧١٧:٠٤:٥٨١٧:٢٥:٠٧٢٣:٢٣:٢٢
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٥٠٧:١١:١٦١٢:٠٨:٢٩١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٦:٠٤٢٣:٢٣:٤٧
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٨٠٧:١١:٠١١٢:٠٨:٥١١٧:٠٦:٥٦١٧:٢٧:٠١٢٣:٢٤:١٢
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٨٠٧:١٠:٤٤١٢:٠٩:١٢١٧:٠٧:٥٦١٧:٢٧:٥٩٢٣:٢٤:٣٧
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:١٧٠٧:١٠:٢٤١٢:٠٩:٣٢١٧:٠٨:٥٧١٧:٢٨:٥٧٢٣:٢٥:٠١
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٤٠٧:١٠:٠٣١٢:٠٩:٥٢١٧:٠٩:٥٨١٧:٢٩:٥٦٢٣:٢٥:٢٤
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٠٠٧:٠٩:٤٠١٢:١٠:١١١٧:١١:٠٠١٧:٣٠:٥٥٢٣:٢٥:٤٧
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٩:١٥١٢:١٠:٣٠١٧:١٢:٠٢١٧:٣١:٥٥٢٣:٢٦:٠٨

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زرگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر زرگرمحله شهر زرگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر زرگرمحله شهر زرگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زرگرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرگرمحله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زرگرمحله

زَرگَرشهر یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش لاله‌آباد شهرستان بابل است. زرگرشهر در مسیر جاده آمل و در ۸ کیلومتری بابل واقع شده‌است.

شهر زرگرمحله در ویکیپدیا

شهر زرگرمحله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زرگرمحله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زرگرمحله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زرگرمحله بر روی نقشه

شهر زرگرمحله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زرگرمحله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زرگرمحله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زرگرمحله
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر زرگرمحله + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر زرگرمحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرگرمحله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زرگرمحله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زرگرمحله رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زرگرمحله
افق شرعی امروز فردا زرگرمحله دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زرگرمحله
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زرگرمحله
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زرگرمحله
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ زرگرمحله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زرگرمحله ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زرگرمحله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زرگرمحله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو