جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زرگرمحله

بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز زرگرمحله


اذان صبح: ٠٥:١٩:١٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٥:٢٩
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٢:٠٣
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٣٠
نیمه شب: ٠٠:١٩:٤٨

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زرگرمحله (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر زرگرمحله)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر زرگرمحله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرگرمحله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

والت دیسنی
اگر بتوانید آرزوهای خود را تجسم كنید، بی‌گمان به آنها دست پیدا خواهید كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زرگرمحله

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زرگرمحله در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرگرمحله ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زرگرمحله (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرگرمحله ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرگرمحله ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٣:٠٠١٢:٥٧:٣٦١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠٢:٠٦٠٠:١٠:٥٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١١:٤٨١٢:٥٧:٢٧١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٣:٠١٠٠:١٠:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٠:٣٧١٢:٥٧:١٧١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:٥٧٠٠:١٠:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٧:٠٩١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٠٩:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٨:١٨١٢:٥٧:٠٠١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٥:٤٧٠٠:٠٩:٣٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٧:١٠١٢:٥٦:٥٣١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٩:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٦:٤٥١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٠٩:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٠٠٠٦:٠٤:٥٨١٢:٥٦:٣٩١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٨:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٣:٥٣١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٨:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٢:٥٠١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٠:٣٧٢٠:١٠:٢٣٠٠:٠٨:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠١:٤٧١٢:٥٦:٢٢١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:١٨٠٠:٠٧:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠٠:٤٦١٢:٥٦:١٧١٩:٥٢:٢١٢٠:١٢:١٣٠٠:٠٧:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٩:٤٦١٢:٥٦:١٣١٩:٥٣:١٢٢٠:١٣:٠٨٠٠:٠٧:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٨:٤٨١٢:٥٦:١٠١٩:٥٤:٠٣٢٠:١٤:٠٢٠٠:٠٧:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١٦٠٥:٥٧:٥١١٢:٥٦:٠٧١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٤:٥٧٠٠:٠٦:٥٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٦:٥٥١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٥:٥١٠٠:٠٦:٤٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٤٠٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٦:٤٥٠٠:٠٦:٣٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٢٤٠٥:٥٥:٠٧١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٧:٣٩٠٠:٠٦:١٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٠٩٠٥:٥٤:١٦١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٨:١٧٢٠:١٨:٣٢٠٠:٠٦:٠٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٥٦٠٥:٥٣:٢٦١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٩:٠٧٢٠:١٩:٢٥٠٠:٠٥:٥٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٤٤٠٥:٥٢:٣٧١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٩:٥٦٢٠:٢٠:١٨٠٠:٠٥:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٣٤٠٥:٥١:٥٠١٢:٥٦:٠٤٢٠:٠٠:٤٦٢٠:٢١:١٠٠٠:٠٥:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٢٥٠٥:٥١:٠٤١٢:٥٦:٠٥٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٢:٠٢٠٠:٠٥:٢٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:١٨٠٥:٥٠:٢٠١٢:٥٦:٠٨٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٢:٥٤٠٠:٠٥:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:١٣٠٥:٤٩:٣٧١٢:٥٦:١١٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٠٥:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤٨:٥٦١٢:٥٦:١٤٢٠:٠٣:٥٨٢٠:٢٤:٣٥٠٠:٠٥:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٤٨:١٧١٢:٥٦:١٨٢٠:٠٤:٤٥٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٠٤:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٠٨٠٥:٤٧:٣٩١٢:٥٦:٢٣٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٦:١٥٠٠:٠٤:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:١٠٠٥:٤٧:٠٣١٢:٥٦:٢٨٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٧:٠٤٠٠:٠٤:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرگرمحله

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر زرگرمحله

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرگرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرگرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر زرگرمحله

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٤:١٥١٣:٠٥:١٦١٩:١٦:٥٣١٩:٣٥:١٣٠٠:٢٢:٠٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٢:٤٧١٣:٠٤:٥٨١٩:١٧:٤٥١٩:٣٦:٠٦٠٠:٢١:٤٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥١:١٩١٣:٠٤:٤٠١٩:١٨:٣٦١٩:٣٦:٥٨٠٠:٢١:٢٠
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٩:٥١١٣:٠٤:٢٢١٩:١٩:٢٨١٩:٣٧:٥١٠٠:٢٠:٥٧
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٨:٢٤١٣:٠٤:٠٤١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٨:٤٤٠٠:٢٠:٣٥
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٦:٥٧١٣:٠٣:٤٦١٩:٢١:١١١٩:٣٩:٣٧٠٠:٢٠:١٢
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٥:٢٩١٣:٠٣:٢٨١٩:٢٢:٠٣١٩:٤٠:٣٠٠٠:١٩:٤٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٤:٠٢١٣:٠٣:١٠١٩:٢٢:٥٤١٩:٤١:٢٢٠٠:١٩:٢٥
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤٢:٣٦١٣:٠٢:٥٣١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٢:١٥٠٠:١٩:٠٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٤:١٨٠٦:٤١:٠٩١٣:٠٢:٣٥١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٣:٠٨٠٠:١٨:٣٩
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٩:٤٣١٣:٠٢:١٨١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٤:٠١٠٠:١٨:١٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٨:١٨١٣:٠٢:٠١١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٥٥٠٠:١٧:٥٢
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٦:٥٣١٣:٠١:٤٤١٩:٢٧:١٢١٩:٤٥:٤٨٠٠:١٧:٢٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٥:٢٨١٣:٠١:٢٧١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٤١٠٠:١٧:٠٥
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٤:٠٣١٣:٠١:١١١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٧:٣٤٠٠:١٦:٤٢
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٢:٣٩١٣:٠٠:٥٥١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٨:٢٨٠٠:١٦:١٩
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣١:١٦١٣:٠٠:٣٩١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٩:٢٢٠٠:١٥:٥٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٩:٥٣١٣:٠٠:٢٣١٩:٣١:٢٩١٩:٥٠:١٥٠٠:١٥:٣٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٨:٣١١٣:٠٠:٠٨١٩:٣٢:٢١١٩:٥١:٠٩٠٠:١٥:١٠
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٩:٥٣١٩:٣٣:١٣١٩:٥٢:٠٣٠٠:١٤:٤٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٥:٤٨١٢:٥٩:٣٩١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٥٧٠٠:١٤:٢٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٤:٢٨١٢:٥٩:٢٤١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:٥٢٠٠:١٤:٠٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٣:٠٩١٢:٥٩:١١١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:٤٦٠٠:١٣:٤٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥١:٣١٠٦:٢١:٥٠١٢:٥٨:٥٧١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:٤١٠٠:١٣:١٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٠:٣٢١٢:٥٨:٤٤١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٦:٣٦٠٠:١٢:٥٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٩:١٤١٢:٥٨:٣٢١٩:٣٨:٢٥١٩:٥٧:٣٠٠٠:١٢:٣٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٤٥٠٦:١٧:٥٨١٢:٥٨:٢٠١٩:٣٩:١٨١٩:٥٨:٢٥٠٠:١٢:١٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٦:٤٢١٢:٥٨:٠٨١٩:٤٠:١٠١٩:٥٩:٢٠٠٠:١١:٥٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٥:٢٧١٢:٥٧:٥٧١٩:٤١:٠٢٢٠:٠٠:١٥٠٠:١١:٣٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٤:١٣١٢:٥٧:٤٦١٩:٤١:٥٥٢٠:٠١:١١٠٠:١١:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر زرگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر زرگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر زرگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زرگرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرگرمحله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر زرگرمحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرگرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرگرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر زرگرمحله

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٣:٠٣١٢:٠٧:٠٣١٨:١١:٣٩١٨:٢٩:٥٦٢٣:٥٤:١٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٩٠٧:٠١:٣٥١٣:٠٦:٤٦١٩:١٢:٣٢١٩:٣٠:٤٩٠٠:٢٣:٥٣
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:١٤٠٧:٠٠:٠٧١٣:٠٦:٢٨١٩:١٣:٢٤١٩:٣١:٤٢٠٠:٢٣:٣٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٠٠٦:٥٨:٣٩١٣:٠٦:١٠١٩:١٤:١٦١٩:٣٢:٣٥٠٠:٢٣:١١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٥٠٦:٥٧:١١١٣:٠٥:٥٢١٩:١٥:٠٩١٩:٣٣:٢٧٠٠:٢٢:٤٩
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٥:٤٣١٣:٠٥:٣٤١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:٢٠٠٠:٢٢:٢٧
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥٤:١٥١٣:٠٥:١٦١٩:١٦:٥٣١٩:٣٥:١٣٠٠:٢٢:٠٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:١٧٠٦:٥٢:٤٧١٣:٠٤:٥٨١٩:١٧:٤٥١٩:٣٦:٠٦٠٠:٢١:٤٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤١٠٦:٥١:١٩١٣:٠٤:٤٠١٩:١٨:٣٦١٩:٣٦:٥٨٠٠:٢١:٢٠
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٤٠٦:٤٩:٥١١٣:٠٤:٢٢١٩:١٩:٢٨١٩:٣٧:٥١٠٠:٢٠:٥٧
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٨:٢٤١٣:٠٤:٠٤١٩:٢٠:٢٠١٩:٣٨:٤٤٠٠:٢٠:٣٥
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٤٦:٥٧١٣:٠٣:٤٦١٩:٢١:١١١٩:٣٩:٣٧٠٠:٢٠:١٢
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٢٠٦:٤٥:٢٩١٣:٠٣:٢٨١٩:٢٢:٠٣١٩:٤٠:٣٠٠٠:١٩:٤٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٤٠٦:٤٤:٠٢١٣:٠٣:١٠١٩:٢٢:٥٤١٩:٤١:٢٢٠٠:١٩:٢٥
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤٢:٣٦١٣:٠٢:٥٣١٩:٢٣:٤٦١٩:٤٢:١٥٠٠:١٩:٠٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٨٠٦:٤١:٠٩١٣:٠٢:٣٥١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٣:٠٨٠٠:١٨:٣٩
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٩:٤٣١٣:٠٢:١٨١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٤:٠١٠٠:١٨:١٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٢٠٦:٣٨:١٨١٣:٠٢:٠١١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٤:٥٥٠٠:١٧:٥٢
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٦:٥٣١٣:٠١:٤٤١٩:٢٧:١٢١٩:٤٥:٤٨٠٠:١٧:٢٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٥:٢٨١٣:٠١:٢٧١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٦:٤١٠٠:١٧:٠٥
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٤:٠٣١٣:٠١:١١١٩:٢٨:٥٥١٩:٤٧:٣٤٠٠:١٦:٤٢
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٢:٣٩١٣:٠٠:٥٥١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٨:٢٨٠٠:١٦:١٩
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣١:١٦١٣:٠٠:٣٩١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٩:٢٢٠٠:١٥:٥٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٣٠٦:٢٩:٥٣١٣:٠٠:٢٣١٩:٣١:٢٩١٩:٥٠:١٥٠٠:١٥:٣٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٨:٣١١٣:٠٠:٠٨١٩:٣٢:٢١١٩:٥١:٠٩٠٠:١٥:١٠
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٧:٠٩١٢:٥٩:٥٣١٩:٣٣:١٣١٩:٥٢:٠٣٠٠:١٤:٤٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٥:٤٨١٢:٥٩:٣٩١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٥٧٠٠:١٤:٢٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٤:٢٨١٢:٥٩:٢٤١٩:٣٤:٥٧١٩:٥٣:٥٢٠٠:١٤:٠٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٧٠٦:٢٣:٠٩١٢:٥٩:١١١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:٤٦٠٠:١٣:٤٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣١٠٦:٢١:٥٠١٢:٥٨:٥٧١٩:٣٦:٤١١٩:٥٥:٤١٠٠:١٣:١٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٠:٣٢١٢:٥٨:٤٤١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٦:٣٦٠٠:١٢:٥٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زرگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر زرگرمحله شهر زرگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر زرگرمحله شهر زرگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زرگرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرگرمحله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زرگرمحله

زَرگَرشهر یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش لاله‌آباد شهرستان بابل است. زرگرشهر در مسیر جاده آمل و در ۸ کیلومتری بابل واقع شده‌است.

شهر زرگرمحله در ویکیپدیا

شهر زرگرمحله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زرگرمحله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زرگرمحله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زرگرمحله بر روی نقشه

شهر زرگرمحله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زرگرمحله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زرگرمحله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زرگرمحله
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر زرگرمحله + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر زرگرمحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرگرمحله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زرگرمحله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زرگرمحله رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا زرگرمحله دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق زرگرمحله
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زرگرمحله
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زرگرمحله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ زرگرمحله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زرگرمحله دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زرگرمحله
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زرگرمحله

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زرگرمحله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو