جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر زرگرمحله

بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز زرگرمحله

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٠٠
اذان ظهر: ١١:٤٩:١٣
غروب آفتاب: ١٧:٤٢:٥٣
اذان مغرب: ١٨:٠١:٠٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٧:١٤

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زرگرمحله (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر زرگرمحله)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر زرگرمحله)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زرگرمحله)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

جان ازبورن
كامپیوتر همان انسان توسعه یافته است: هوشمند، اما بدون اخلاق.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زرگرمحله

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زرگرمحله در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرگرمحله ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر زرگرمحله (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرگرمحله ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زرگرمحله
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٢٦:٠٨١٢:٥٩:٤٢١٩:٣٣:٥٢١٩:٥٢:٤٤٠٠:١٤:٣٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢٤:٤٨١٢:٥٩:٢٨١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٣:٣٩٠٠:١٤:٠٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٣١٠٦:٢٣:٢٨١٢:٥٩:١٤١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٤:٣٣٠٠:١٣:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٥٤٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٩:٠١١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٥:٢٨٠٠:١٣:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢٠:٥٠١٢:٥٨:٤٨١٩:٣٧:٢١١٩:٥٦:٢٢٠٠:١٣:٠٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٤٣٠٦:١٩:٣٣١٢:٥٨:٣٥١٩:٣٨:١٣١٩:٥٧:١٧٠٠:١٢:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٠٨٠٦:١٨:١٦١٢:٥٨:٢٣١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٨:١٢٠٠:١٢:١٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٧:٠٠١٢:٥٨:١١١٩:٣٩:٥٧١٩:٥٩:٠٧٠٠:١١:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٥:٤٥١٢:٥٧:٥٩١٩:٤٠:٤٩٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١١:٣٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٢٥٠٦:١٤:٣١١٢:٥٧:٤٩١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:٥٧٠٠:١١:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٥٢٠٦:١٣:١٧١٢:٥٧:٣٨١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠١:٥٢٠٠:١٠:٥٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٢:٠٥١٢:٥٧:٢٨١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:٤٧٠٠:١٠:٣٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١٠:٥٤١٢:٥٧:١٩١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٣:٤٢٠٠:١٠:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٩:٤٣١٢:٥٧:١٠١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٠٩:٥٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٦٠٦:٠٨:٣٤١٢:٥٧:٠١١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٥:٣٢٠٠:٠٩:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٧:٢٦١٢:٥٦:٥٣١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٩:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٦:١٨١٢:٥٦:٤٦١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٠٩:٠٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٥:١٢١٢:٥٦:٣٩١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٨:١٨٠٠:٠٨:٤٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٤:٠٧١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٩:١٣٠٠:٠٨:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٣:٠٤١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٠:٢٣٢٠:١٠:٠٨٠٠:٠٨:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٦:٢٢١٩:٥١:١٥٢٠:١١:٠٤٠٠:٠٧:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٣٩٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٦:١٧١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٥٩٠٠:٠٧:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:١٧٠٦:٠٠:٠٠١٢:٥٦:١٣١٩:٥٢:٥٩٢٠:١٢:٥٤٠٠:٠٧:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٩:٠١١٢:٥٦:١٠١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٣:٤٨٠٠:٠٧:١٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٨:٠٤١٢:٥٦:٠٧١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٤:٤٣٠٠:٠٦:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:١٦٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥٦:٠٥١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٥:٣٧٠٠:٠٦:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٥٨٠٥:٥٦:١٣١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٦:٣٢٠٠:٠٦:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٤٢٠٥:٥٥:٢٠١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٧:١٤٢٠:١٧:٢٥٠٠:٠٦:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٢٧٠٥:٥٤:٢٨١٢:٥٦:٠٢١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٨:١٩٠٠:٠٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرگرمحله

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر زرگرمحله

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زرگرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرگرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر زرگرمحله

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر زرگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر زرگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر زرگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زرگرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرگرمحله برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زرگرمحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر زرگرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرگرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زرگرمحله

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر زرگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زرگرمحله شهر زرگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زرگرمحله شهر زرگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر زرگرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرگرمحله برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زرگرمحله

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرگرمحله قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرگرمحله دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زرگرمحله

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٤٧:٤١١١:٥٢:١٧١٧:٥٦:١٨١٨:١٤:٣٢٢٣:١٠:٠٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٤٨:٢٩١١:٥١:٥٦١٧:٥٤:٤٧١٨:١٣:٠٢٢٣:٠٩:٤٢
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٤٩:١٧١١:٥١:٣٥١٧:٥٣:١٧١٨:١١:٣٢٢٣:٠٩:٢٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٠:٠٦١١:٥١:١٤١٧:٥١:٤٨١٨:١٠:٠٢٢٣:٠٩:٠٥
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٥:٥٠:٥٤١١:٥٠:٥٣١٧:٥٠:١٨١٨:٠٨:٣٢٢٣:٠٨:٤٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥١:٤٣١١:٥٠:٣٣١٧:٤٨:٤٨١٨:٠٧:٠٣٢٣:٠٨:٢٨
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٥:٥٢:٣٢١١:٥٠:١٣١٧:٤٧:١٩١٨:٠٥:٣٣٢٣:٠٨:٠٩
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٣:٢١١١:٤٩:٥٣١٧:٤٥:٥٠١٨:٠٤:٠٥٢٣:٠٧:٥١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٤:١٠١١:٤٩:٣٣١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٢:٣٦٢٣:٠٧:٣٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٥:٠٠١١:٤٩:١٣١٧:٤٢:٥٣١٨:٠١:٠٨٢٣:٠٧:١٤
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٥٠٥:٥٥:٤٩١١:٤٨:٥٤١٧:٤١:٢٥١٧:٥٩:٤١٢٣:٠٦:٥٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٧٠٥:٥٦:٣٩١١:٤٨:٣٥١٧:٣٩:٥٨١٧:٥٨:١٤٢٣:٠٦:٣٨
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٥:٥٧:٣٠١١:٤٨:١٧١٧:٣٨:٣١١٧:٥٦:٤٧٢٣:٠٦:٢٠
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٠٠٥:٥٨:٢٠١١:٤٧:٥٩١٧:٣٧:٠٤١٧:٥٥:٢١٢٣:٠٦:٠٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠١٠٥:٥٩:١١١١:٤٧:٤١١٧:٣٥:٣٨١٧:٥٣:٥٦٢٣:٠٥:٤٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٠:٠٢١١:٤٧:٢٤١٧:٣٤:١٢١٧:٥٢:٣١٢٣:٠٥:٢٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٠:٥٤١١:٤٧:٠٧١٧:٣٢:٤٧١٧:٥١:٠٧٢٣:٠٥:١١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠١:٤٥١١:٤٦:٥٠١٧:٣١:٢٣١٧:٤٩:٤٣٢٣:٠٤:٥٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٢:٣٨١١:٤٦:٣٤١٧:٢٩:٥٩١٧:٤٨:٢٠٢٣:٠٤:٣٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٧٠٦:٠٣:٣٠١١:٤٦:١٩١٧:٢٨:٣٦١٧:٤٦:٥٨٢٣:٠٤:٢٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠٤:٢٣١١:٤٦:٠٤١٧:٢٧:١٣١٧:٤٥:٣٧٢٣:٠٤:٠٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٠٥:١٦١١:٤٥:٥٠١٧:٢٥:٥١١٧:٤٤:١٦٢٣:٠٣:٥١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٦:١٠١١:٤٥:٣٦١٧:٢٤:٣٠١٧:٤٢:٥٦٢٣:٠٣:٣٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٠٧:٠٣١١:٤٥:٢٢١٧:٢٣:١٠١٧:٤١:٣٧٢٣:٠٣:٢١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٣٠٦:٠٧:٥٨١١:٤٥:١٠١٧:٢١:٥٠١٧:٤٠:١٩٢٣:٠٣:٠٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٤٠٦:٠٨:٥٢١١:٤٤:٥٧١٧:٢٠:٣١١٧:٣٩:٠٢٢٣:٠٢:٥٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:٠٩:٤٧١١:٤٤:٤٦١٧:١٩:١٤١٧:٣٧:٤٦٢٣:٠٢:٤٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٠:٤٣١١:٤٤:٣٥١٧:١٧:٥٧١٧:٣٦:٣١٢٣:٠٢:٢٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١١:٣٨١١:٤٤:٢٥١٧:١٦:٤١١٧:٣٥:١٦٢٣:٠٢:١٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٢:٣٤١١:٤٤:١٥١٧:١٥:٢٦١٧:٣٤:٠٣٢٣:٠٢:٠٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زرگرمحله

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زرگرمحله شهر زرگرمحله در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زرگرمحله شهر زرگرمحله بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زرگرمحله را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرگرمحله برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زرگرمحله

زَرگَرشهر یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر مرکز بخش لاله‌آباد شهرستان بابل است. زرگرشهر در مسیر جاده آمل و در ۸ کیلومتری بابل واقع شده‌است.

شهر زرگرمحله در ویکیپدیا

شهر زرگرمحله

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زرگرمحله موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زرگرمحله برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زرگرمحله بر روی نقشه

شهر زرگرمحله بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زرگرمحله

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زرگرمحله است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زرگرمحله
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر زرگرمحله + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر زرگرمحله + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر زرگرمحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زرگرمحله + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر زرگرمحله + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زرگرمحله

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زرگرمحله رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق زرگرمحله
زمان پخش اذان مستقیم به افق زرگرمحله
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق زرگرمحله ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زرگرمحله
افق شرعی امروز فردا زرگرمحله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زرگرمحله دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زرگرمحله دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زرگرمحله دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زرگرمحله یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو