جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زروان

صحرای باغ | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز زروان


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٤١
اذان ظهر: ١٢:٥٦:٥٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٤٧
اذان مغرب: ١٩:٤٤:٥٨
نیمه شب: ٠٠:١٦:٣١

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زروان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای زروان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای زروان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زروان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

جان ماكسول
اگر نقاط ضعف یكدیگر را به رخ هم نكشیم زندگی زناشویی بهتر می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زروان

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زروان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زروان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زروان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زروان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زروان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٩:٠١١٢:٥١:٠٩١٩:٢٣:٤٠١٩:٤٠:٥٧٠٠:١٠:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٩٠٦:١٨:٠٨١٢:٥٠:٥٩١٩:٢٤:١٤١٩:٤١:٣٢٠٠:٠٩:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٧:١٦١٢:٥٠:٥٠١٩:٢٤:٤٨١٩:٤٢:٠٨٠٠:٠٩:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٢٩٠٦:١٦:٢٤١٢:٥٠:٤١١٩:٢٥:٢٢١٩:٤٢:٤٤٠٠:٠٩:٢٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٦٠٦:١٥:٣٤١٢:٥٠:٣٣١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٢٠٠٠:٠٩:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٣٠٦:١٤:٤٤١٢:٥٠:٢٥١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٣:٥٦٠٠:٠٨:٥٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢١٠٦:١٣:٥٥١٢:٥٠:١٨١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٣٣٠٠:٠٨:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٣:٠٧١٢:٥٠:١١١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٥:٠٩٠٠:٠٨:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٢:٢٠١٢:٥٠:٠٥١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٤٦٠٠:٠٨:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:١٩٠٦:١١:٣٤١٢:٥٠:٠٠١٩:٢٨:٤٧١٩:٤٦:٢٢٠٠:٠٨:٠٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٠:٥٠١٢:٤٩:٥٥١٩:٢٩:٢١١٩:٤٦:٥٩٠٠:٠٧:٥٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٢٣٠٦:١٠:٠٦١٢:٤٩:٥٠١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٧:٣٦٠٠:٠٧:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٠٩:٢٣١٢:٤٩:٤٦١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٨:١٢٠٠:٠٧:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:٣١٠٦:٠٨:٤١١٢:٤٩:٤٣١٩:٣١:٠٥١٩:٤٨:٤٩٠٠:٠٧:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٧٠٦:٠٨:٠١١٢:٤٩:٤٠١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:٢٦٠٠:٠٧:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٧:٢١١٢:٤٩:٣٨١٩:٣٢:١٤١٩:٥٠:٠٣٠٠:٠٧:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤١:٥٢٠٦:٠٦:٤٣١٢:٤٩:٣٦١٩:٣٢:٤٩١٩:٥٠:٤٠٠٠:٠٦:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٠١٠٦:٠٦:٠٦١٢:٤٩:٣٥١٩:٣٣:٢٤١٩:٥١:١٧٠٠:٠٦:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:١١٠٦:٠٥:٣٠١٢:٤٩:٣٤١٩:٣٣:٥٨١٩:٥١:٥٤٠٠:٠٦:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٢٣٠٦:٠٤:٥٥١٢:٤٩:٣٤١٩:٣٤:٣٣١٩:٥٢:٣٠٠٠:٠٦:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٣٥٠٦:٠٤:٢٢١٢:٤٩:٣٥١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٣:٠٧٠٠:٠٦:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٣:٤٩١٢:٤٩:٣٦١٩:٣٥:٤٢١٩:٥٣:٤٤٠٠:٠٦:٢٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٣:١٨١٢:٤٩:٣٨١٩:٣٦:١٦١٩:٥٤:٢٠٠٠:٠٦:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٢٢٠٦:٠٢:٤٨١٢:٤٩:٤١١٩:٣٦:٥٠١٩:٥٤:٥٦٠٠:٠٦:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠٢:٢٠١٢:٤٩:٤٣١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٣٣٠٠:٠٦:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠١:٥٣١٢:٤٩:٤٧١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٠٩٠٠:٠٦:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠١:٢٧١٢:٤٩:٥١١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٦:٤٤٠٠:٠٦:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠١:٠٢١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٧:٢٠٠٠:٠٦:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٠:٠١١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٥٥٠٠:٠٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زروان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای زروان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای زروان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای زروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای زروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای زروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زروان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زروان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای زروان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زروان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زروان

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٧٠٦:١١:٣٢١٢:٥٩:٤٣١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٥:٤٥٠٠:١٦:٢٤
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:١٢:٠٤١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٧:٠٨٢٠:٠٥:١٤٠٠:١٦:٣٢
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٢:٣٦١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٦:٣٧٢٠:٠٤:٤١٠٠:١٦:٣٩
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤١٠٦:١٣:٠٨١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٠٨٠٠:١٦:٤٦
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٧٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٣:٣٣٠٠:١٦:٥٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٤:١٢١٢:٥٩:٤٥١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٦:٥٨
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٨٠٦:١٤:٤٤١٢:٥٩:٤٣١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:١٩٠٠:١٧:٠٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٣٠٦:١٥:١٦١٢:٥٩:٤١١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٤٠٠٠:١٧:٠٨
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٩:٣٩١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٠١٠٠:١٧:١٢
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:١٥٠٦:١٦:٢١١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٧:١٦
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٦:٥٣١٢:٥٩:٣٢١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٣٧٠٠:١٧:١٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٧:٢٥١٢:٥٩:٢٨١٩:٤١:١٠١٩:٥٨:٥٤٠٠:١٧:٢١
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٧:٥٧١٢:٥٩:٢٣١٩:٤٠:٢٧١٩:٥٨:٠٩٠٠:١٧:٢٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٨:٢٩١٢:٥٩:١٧١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٧:٢٤٠٠:١٧:٢٤
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٣٠٦:١٩:٠١١٢:٥٩:١١١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٦:٣٧٠٠:١٧:٢٤
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٩٠٦:١٩:٣٣١٢:٥٩:٠٤١٩:٣٨:١٣١٩:٥٥:٤٩٠٠:١٧:٢٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٠:٠٤١٢:٥٨:٥٦١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٥:٠٠٠٠:١٧:٢٣
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٠:٣٦١٢:٥٨:٤٨١٩:٣٦:٣٩١٩:٥٤:١٠٠٠:١٧:٢١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢١:٠٧١٢:٥٨:٤٠١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٣:١٩٠٠:١٧:١٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢١:٣٨١٢:٥٨:٣٠١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٢:٢٧٠٠:١٧:١٦
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢٢:٠٩١٢:٥٨:٢٠١٩:٣٤:٠٩١٩:٥١:٣٤٠٠:١٧:١٣
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٦٠٦:٢٢:٤٠١٢:٥٨:١٠١٩:٣٣:١٧١٩:٥٠:٤٠٠٠:١٧:٠٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٠٠٦:٢٣:١١١٢:٥٧:٥٩١٩:٣٢:٢٤١٩:٤٩:٤٥٠٠:١٧:٠٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢٣:٤١١٢:٥٧:٤٨١٩:٣١:٣١١٩:٤٨:٤٩٠٠:١٦:٥٨
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٢٤:١١١٢:٥٧:٣٥١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٧:٥٣٠٠:١٦:٥٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٤:٤٢١٢:٥٧:٢٣١٩:٢٩:٤١١٩:٤٦:٥٥٠٠:١٦:٤٦
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٥:١٢١٢:٥٧:١٠١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٥:٥٧٠٠:١٦:٣٩
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٢٥:٤١١٢:٥٦:٥٦١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٤:٥٨٠٠:١٦:٣١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٦:١١١٢:٥٦:٤٢١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٣:٥٨٠٠:١٦:٢٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٦:٤١١٢:٥٦:٢٨١٩:٢٥:٥١١٩:٤٢:٥٨٠٠:١٦:١٤
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٢٧:١٠١٢:٥٦:١٣١٩:٢٤:٥٢١٩:٤١:٥٧٠٠:١٦:٠٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زروان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زروان روستای زروان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زروان روستای زروان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زروان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زروان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زروان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زروان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زروان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زروان

روستای زروان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زروان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زروان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زروان
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای زروان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای زروان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زروان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زروان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زروان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا زروان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زروان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زروان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق زروان
زمان پخش اذان مستقیم به افق زروان
زمان پخش اذان زنده به افق زروان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زروان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زروان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زروان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو