جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زرنه

ایوان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز زرنه


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٣٨:٢٣
غروب آفتاب: ١٨:١٧:٣٥
اذان مغرب: ١٨:٣٥:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٥٧:١٣

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زرنه (شهرستان ایوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر زرنه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر زرنه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرنه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
سخن نيك را از هر كسي ، هر چند به آن عمل نكند ، فرا گيريد .

اوقات شرعی ماه جاری شهر زرنه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زرنه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرنه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زرنه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرنه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرنه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٥:١٢٠٦:٤٣:٣٣١٣:٢٣:٢٠٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٢:١٣٠٠:٣٨:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٤٨٠٦:٤٢:٢٦١٣:٢٣:١٠٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٣٨:٢٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٢٤٠٦:٤١:٢٠١٣:٢٣:٠٠٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٣:٥١٠٠:٣٨:٠٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٠١٠٦:٤٠:١٤١٣:٢٢:٥١٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٤١٠٠:٣٧:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٩:١٠١٣:٢٢:٤٢٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٣٧:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٨:٠٧١٣:٢٢:٣٤٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:١٩٠٠:٣٧:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٧:٠٥١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٣٦:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٦:٠٤١٣:٢٢:١٩٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٣٦:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٥:٠٣١٣:٢٢:١٢٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٣٦:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٤:٠٤١٣:٢٢:٠٦٢٠:١٠:٣٧٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٣٦:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٣:٠٦١٣:٢٢:٠٠٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٣٥:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٣٢:١٠١٣:٢١:٥٥٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:١٥٠٠:٣٥:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:١٤٠٦:٣١:١٤١٣:٢١:٥١٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٣٥:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٣٠:٢٠١٣:٢١:٤٧٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٣٥:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٩:٢٦١٣:٢١:٤٣٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٣٥:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٨:٣٤١٣:٢١:٤١٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٣٤:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٧:٤٤١٣:٢١:٣٨٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:١٩٠٠:٣٤:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٦:٥٤١٣:٢١:٣٧٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٣٤:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٦:٠٦١٣:٢١:٣٦٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٣٤:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٥:٢٠١٣:٢١:٣٥٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٤:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٤:٣٤١٣:٢١:٣٥٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٣٣:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢٣:٥١١٣:٢١:٣٦٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٣٣:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٣:٠٨١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣٣:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٢٢:٢٧١٣:٢١:٣٩٢٠:٢١:١٦٢٠:٤٠:٥٤٠٠:٣٣:٣٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٢١:٤٧١٣:٢١:٤١٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤١:٤١٠٠:٣٣:٢٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢١:٠٩١٣:٢١:٤٤٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٢:٢٧٠٠:٣٣:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٢٠:٣٣١٣:٢١:٤٨٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٣:١٣٠٠:٣٣:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٩:٥٨١٣:٢١:٥٢٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٣:٥٨٠٠:٣٣:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٩:٢٤١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٤:٥١٢٠:٤٤:٤٣٠٠:٣٣:٠٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٨:٥٢١٣:٢٢:٠٢٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٥:٢٧٠٠:٣٣:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرنه

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر زرنه

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر زرنه

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٣٧:٥٨٠٦:٥٩:٣٩١٢:٣٨:٢٣١٨:١٧:٣٥١٨:٣٥:٣٠٢٣:٥٧:١٣
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٣٦:٥١٠٦:٥٨:٢٩١٢:٣٨:١٣١٨:١٨:٢٧١٨:٣٦:٢١٢٣:٥٧:٠٥
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٣٥:٤٢٠٦:٥٧:١٧١٢:٣٨:٠٤١٨:١٩:١٩١٨:٣٧:١٢٢٣:٥٦:٥٦
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٣٤:٣٣٠٦:٥٦:٠٥١٢:٣٧:٥٣١٨:٢٠:١١١٨:٣٨:٠٢٢٣:٥٦:٤٦
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:٣٣:٢٢٠٦:٥٤:٥٢١٢:٣٧:٤٢١٨:٢١:٠٢١٨:٣٨:٥٢٢٣:٥٦:٣٦
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٣:٣٨١٢:٣٧:٣٠١٨:٢١:٥٢١٨:٣٩:٤١٢٣:٥٦:٢٥
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٢:٢٤١٢:٣٧:١٨١٨:٢٢:٤٣١٨:٤٠:٣١٢٣:٥٦:١٣
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥١:٠٨١٢:٣٧:٠٦١٨:٢٣:٣٣١٨:٤١:٢٠٢٣:٥٦:٠١
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٤٩:٥٣١٢:٣٦:٥٣١٨:٢٤:٢٣١٨:٤٢:٠٩٢٣:٥٥:٤٨
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٢٧:١٤٠٦:٤٨:٣٦١٢:٣٦:٣٩١٨:٢٥:١٢١٨:٤٢:٥٧٢٣:٥٥:٣٥
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٤٧:٢٠١٢:٣٦:٢٥١٨:٢٦:٠١١٨:٤٣:٤٦٢٣:٥٥:٢١
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٦:٠٢١٢:٣٦:١١١٨:٢٦:٥٠١٨:٤٤:٣٤٢٣:٥٥:٠٦
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٤:٤٤١٢:٣٥:٥٦١٨:٢٧:٣٨١٨:٤٥:٢٢٢٣:٥٤:٥١
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٣:٢٦١٢:٣٥:٤١١٨:٢٨:٢٧١٨:٤٦:٠٩٢٣:٥٤:٣٥
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٢:٠٧١٢:٣٥:٢٥١٨:٢٩:١٥١٨:٤٦:٥٧٢٣:٥٤:١٩
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٠:٤٨١٢:٣٥:٠٩١٨:٣٠:٠٢١٨:٤٧:٤٤٢٣:٥٤:٠٢
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:١٨:٠٢٠٦:٣٩:٢٨١٢:٣٤:٥٣١٨:٣٠:٥٠١٨:٤٨:٣١٢٣:٥٣:٤٥
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:١٦:٤٠٠٦:٣٨:٠٨١٢:٣٤:٣٧١٨:٣١:٣٧١٨:٤٩:١٨٢٣:٥٣:٢٧
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٦:٤٨١٢:٣٤:٢٠١٨:٣٢:٢٤١٨:٥٠:٠٥٢٣:٥٣:٠٩
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٥:١٣:٥٤٠٦:٣٥:٢٨١٢:٣٤:٠٣١٨:٣٣:١١١٨:٥٠:٥٢٢٣:٥٢:٥١
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٤:٠٧١٢:٣٣:٤٦١٨:٣٣:٥٨١٨:٥١:٣٩٢٣:٥٢:٣٢
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٢:٤٦١٢:٣٣:٢٩١٨:٣٤:٤٤١٨:٥٢:٢٥٢٣:٥٢:١٣
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣١:٢٥١٢:٣٣:١٢١٨:٣٥:٣١١٨:٥٣:١٢٢٣:٥١:٥٣
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٠:٠٤١٢:٣٢:٥٤١٨:٣٦:١٧١٨:٥٣:٥٨٢٣:٥١:٣٤
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٢٨:٤٢١٢:٣٢:٣٧١٨:٣٧:٠٣١٨:٥٤:٤٥٠٠:٢١:١٣
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٦:٠٥:٢٤٠٧:٢٧:٢١١٣:٣٢:١٩١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٣١٠٠:٥٠:٥٣
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٦:٠٣:٥٧٠٧:٢٥:٥٩١٣:٣٢:٠١١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٦:١٨٠٠:٥٠:٣٢
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٦:٠٢:٣٠٠٧:٢٤:٣٨١٣:٣١:٤٣١٩:٣٩:٢١١٩:٥٧:٠٤٠٠:٥٠:١١
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٦:٠١:٠٢٠٧:٢٣:١٦١٣:٣١:٢٥١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٧:٥٠٠٠:٤٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر زرنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر زرنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر زرنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زرنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرنه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر زرنه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر زرنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر زرنه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٨٠٧:٠٥:٢٠١٢:٣٩:٠١١٨:١٣:٠٩١٨:٣١:١٢٢٣:٥٧:٤٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٦٠٧:٠٤:١٤١٢:٣٨:٥٤١٨:١٤:٠٣١٨:٣٢:٠٤٢٣:٥٧:٣٨
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:١٤٠٧:٠٣:٠٧١٢:٣٨:٤٧١٨:١٤:٥٧١٨:٣٢:٥٦٢٣:٥٧:٣٣
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٠٠٧:٠١:٥٨١٢:٣٨:٤٠١٨:١٥:٥٠١٨:٣٣:٤٨٢٣:٥٧:٢٧
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٤٠٧:٠٠:٤٩١٢:٣٨:٣٢١٨:١٦:٤٣١٨:٣٤:٣٩٢٣:٥٧:٢٠
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٨٠٦:٥٩:٣٩١٢:٣٨:٢٣١٨:١٧:٣٥١٨:٣٥:٣٠٢٣:٥٧:١٣
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥١٠٦:٥٨:٢٩١٢:٣٨:١٣١٨:١٨:٢٧١٨:٣٦:٢١٢٣:٥٧:٠٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٢٠٦:٥٧:١٧١٢:٣٨:٠٤١٨:١٩:١٩١٨:٣٧:١٢٢٣:٥٦:٥٦
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٣٠٦:٥٦:٠٥١٢:٣٧:٥٣١٨:٢٠:١١١٨:٣٨:٠٢٢٣:٥٦:٤٦
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٢٠٦:٥٤:٥٢١٢:٣٧:٤٢١٨:٢١:٠٢١٨:٣٨:٥٢٢٣:٥٦:٣٦
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٠٠٦:٥٣:٣٨١٢:٣٧:٣٠١٨:٢١:٥٢١٨:٣٩:٤١٢٣:٥٦:٢٥
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٢:٢٤١٢:٣٧:١٨١٨:٢٢:٤٣١٨:٤٠:٣١٢٣:٥٦:١٣
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٤٠٦:٥١:٠٨١٢:٣٧:٠٦١٨:٢٣:٣٣١٨:٤١:٢٠٢٣:٥٦:٠١
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٤٩:٥٣١٢:٣٦:٥٣١٨:٢٤:٢٣١٨:٤٢:٠٩٢٣:٥٥:٤٨
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٤٠٦:٤٨:٣٦١٢:٣٦:٣٩١٨:٢٥:١٢١٨:٤٢:٥٧٢٣:٥٥:٣٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٤٧:٢٠١٢:٣٦:٢٥١٨:٢٦:٠١١٨:٤٣:٤٦٢٣:٥٥:٢١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٠٠٦:٤٦:٠٢١٢:٣٦:١١١٨:٢٦:٥٠١٨:٤٤:٣٤٢٣:٥٥:٠٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٤:٤٤١٢:٣٥:٥٦١٨:٢٧:٣٨١٨:٤٥:٢٢٢٣:٥٤:٥١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٣٠٦:٤٣:٢٦١٢:٣٥:٤١١٨:٢٨:٢٧١٨:٤٦:٠٩٢٣:٥٤:٣٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٢:٠٧١٢:٣٥:٢٥١٨:٢٩:١٥١٨:٤٦:٥٧٢٣:٥٤:١٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٠:٤٨١٢:٣٥:٠٩١٨:٣٠:٠٢١٨:٤٧:٤٤٢٣:٥٤:٠٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٢٠٦:٣٩:٢٨١٢:٣٤:٥٣١٨:٣٠:٥٠١٨:٤٨:٣١٢٣:٥٣:٤٥
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٠٠٦:٣٨:٠٨١٢:٣٤:٣٧١٨:٣١:٣٧١٨:٤٩:١٨٢٣:٥٣:٢٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٨٠٦:٣٦:٤٨١٢:٣٤:٢٠١٨:٣٢:٢٤١٨:٥٠:٠٥٢٣:٥٣:٠٩
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٤٠٦:٣٥:٢٨١٢:٣٤:٠٣١٨:٣٣:١١١٨:٥٠:٥٢٢٣:٥٢:٥١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٤:٠٧١٢:٣٣:٤٦١٨:٣٣:٥٨١٨:٥١:٣٩٢٣:٥٢:٣٢
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٠٦٠٦:٣٢:٤٦١٢:٣٣:٢٩١٨:٣٤:٤٤١٨:٥٢:٢٥٢٣:٥٢:١٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣١:٢٥١٢:٣٣:١٢١٨:٣٥:٣١١٨:٥٣:١٢٢٣:٥١:٥٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٠:٠٤١٢:٣٢:٥٤١٨:٣٦:١٧١٨:٥٣:٥٨٢٣:٥١:٣٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زرنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر زرنه شهر زرنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر زرنه شهر زرنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زرنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرنه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زرنه

زرنه یکی از شهرهای تابعه شهرستان ایوان در استان ایلام در غرب ایران است؛ که در بین شهرستان گیلانغرب و شهرستان ایوان غرب واقع شده است. زرنه در سی و هفت کیلومتری گیلانغرب و هفده کیلومتری ایوان

شهر زرنه در ویکیپدیا

شهر زرنه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زرنه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زرنه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زرنه بر روی نقشه

شهر زرنه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زرنه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زرنه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زرنه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر زرنه + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر زرنه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرنه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زرنه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زرنه رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا زرنه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا زرنه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زرنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق زرنه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زرنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زرنه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زرنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ زرنه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زرنه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو