جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زرنه

ایوان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز زرنه


اذان صبح: ٠٥:٥٠:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٢:١١
اذان ظهر: ١٣:١٨:٢٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٠٩
اذان مغرب: ١٩:٤١:٤٩
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٢٨

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زرنه (شهرستان ایوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر زرنه)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر زرنه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرنه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

مثل كره‌ای
صندلی گردان، می‌چرخد و می‌چرخد و از آنِ كسی‌ست كه روی آن بنشیند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زرنه

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زرنه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرنه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زرنه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرنه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرنه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:٢٤٠٦:٤١:٢٠١٣:٢٣:٠٠٢٠:٠٥:١٢٢٠:٢٣:٥١٠٠:٣٨:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١١:٠١٠٦:٤٠:١٤١٣:٢٢:٥١٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٤:٤١٠٠:٣٧:٤٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٩:١٠١٣:٢٢:٤٢٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٣٧:٣١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٨:٠٧١٣:٢٢:٣٤٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:١٩٠٠:٣٧:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٧:٠٥١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٨:١٨٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٣٦:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٣٨٠٦:٣٦:٠٤١٣:٢٢:١٩٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٣٦:٤٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٥:٠٣١٣:٢٢:١٢٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٣٦:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٠٢٠٦:٣٤:٠٤١٣:٢٢:٠٦٢٠:١٠:٣٧٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٣٦:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٤٥٠٦:٣٣:٠٦١٣:٢٢:٠٠٢٠:١١:٢٤٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٣٥:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٣٢:١٠١٣:٢١:٥٥٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:١٥٠٠:٣٥:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:١٤٠٦:٣١:١٤١٣:٢١:٥١٢٠:١٢:٥٦٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٣٥:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٣٠:٢٠١٣:٢١:٤٧٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٣٥:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٩:٢٦١٣:٢١:٤٣٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٣٥:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٨:٣٤١٣:٢١:٤١٢٠:١٥:١٥٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٣٤:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٧:٤٤١٣:٢١:٣٨٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:١٩٠٠:٣٤:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٦:٥٤١٣:٢١:٣٧٢٠:١٦:٤٦٢٠:٣٦:٠٧٠٠:٣٤:٢٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٦:٠٦١٣:٢١:٣٦٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٦:٥٦٠٠:٣٤:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥١:٠٤٠٦:٢٥:٢٠١٣:٢١:٣٥٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٤:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٥٩٠٦:٢٤:٣٤١٣:٢١:٣٥٢٠:١٩:٠٢٢٠:٣٨:٣٢٠٠:٣٣:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٥٦٠٦:٢٣:٥١١٣:٢١:٣٦٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٢٠٠٠:٣٣:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٣:٠٨١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٠:٣١٢٠:٤٠:٠٧٠٠:٣٣:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٢٢:٢٧١٣:٢١:٣٩٢٠:٢١:١٦٢٠:٤٠:٥٤٠٠:٣٣:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٢١:٤٧١٣:٢١:٤١٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤١:٤١٠٠:٣٣:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢١:٠٩١٣:٢١:٤٤٢٠:٢٢:٤٣٢٠:٤٢:٢٧٠٠:٣٣:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٢٠:٣٣١٣:٢١:٤٨٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٣:١٣٠٠:٣٣:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٩:٥٨١٣:٢١:٥٢٢٠:٢٤:٠٩٢٠:٤٣:٥٨٠٠:٣٣:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:١٧٠٦:١٩:٢٤١٣:٢١:٥٧٢٠:٢٤:٥١٢٠:٤٤:٤٣٠٠:٣٣:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٢٧٠٦:١٨:٥٢١٣:٢٢:٠٢٢٠:٢٥:٣٣٢٠:٤٥:٢٧٠٠:٣٣:٠٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٨:٢١١٣:٢٢:٠٧٢٠:٢٦:١٤٢٠:٤٦:١١٠٠:٣٣:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرنه

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر زرنه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زرنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر زرنه

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر زرنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر زرنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر زرنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زرنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرنه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زرنه

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر زرنه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرنه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زرنه

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥١٠٦:٥٢:١٣١٣:٢٧:٥٨٢٠:٠٣:١١٢٠:٢١:٣٢٠٠:٤٤:٣٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٩٠٦:٥٢:٥٥١٣:٢٧:٤٢٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:١٥٠٠:٤٤:٢١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٣:٣٧١٣:٢٧:٢٦٢٠:٠٠:٤٢٢٠:١٨:٥٨٠٠:٤٤:١٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٥٤:١٩١٣:٢٧:٠٩١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٧:٤١٠٠:٤٤:٠٣
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٩٠٦:٥٥:٠١١٣:٢٦:٥٢١٩:٥٨:١١٢٠:١٦:٢٣٠٠:٤٣:٥٣
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٥:٤٣١٣:٢٦:٣٥١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٠٤٠٠:٤٣:٤٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣١٠٦:٥٦:٢٥١٣:٢٦:١٧١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٣:٤٥٠٠:٤٣:٣٢
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٦٠٦:٥٧:٠٧١٣:٢٥:٥٩١٩:٥٤:١٩٢٠:١٢:٢٥٠٠:٤٣:٢٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢١٠٦:٥٧:٤٨١٣:٢٥:٤١١٩:٥٣:٠٠٢٠:١١:٠٤٠٠:٤٣:٠٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٦٠٦:٥٨:٣٠١٣:٢٥:٢٢١٩:٥١:٤١٢٠:٠٩:٤٤٠٠:٤٢:٥٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٠٠٦:٥٩:١١١٣:٢٥:٠٣١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٤٢:٤٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٠٣٠٦:٥٩:٥٣١٣:٢٤:٤٣١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٧:٠١٠٠:٤٢:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٦٠٧:٠٠:٣٤١٣:٢٤:٢٤١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٤٢:١٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٩٠٧:٠١:١٥١٣:٢٤:٠٤١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:١٦٠٠:٤٢:٠١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤١٠٧:٠١:٥٦١٣:٢٣:٤٤١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٤١:٤٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٣٠٧:٠٢:٣٧١٣:٢٣:٢٣١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠١:٣٠٠٠:٤١:٣١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٣:١٨١٣:٢٣:٠٣١٩:٤٢:١٥٢٠:٠٠:٠٦٠٠:٤١:١٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٦٠٧:٠٣:٥٩١٣:٢٢:٤٢١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٨:٤٣٠٠:٤٠:٥٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٠٦٠٧:٠٤:٤٠١٣:٢٢:٢١١٩:٣٩:٣٠١٩:٥٧:١٩٠٠:٤٠:٤٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٦٠٧:٠٥:٢١١٣:٢٢:٠٠١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٥:٥٥٠٠:٤٠:٢٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٦٠٧:٠٦:٠٢١٣:٢١:٣٩١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٤:٣٠٠٠:٤٠:١٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٦٠٧:٠٦:٤٣١٣:٢١:١٧١٩:٣٥:٢٠١٩:٥٣:٠٦٠٠:٣٩:٥٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٥٠٧:٠٧:٢٤١٣:٢٠:٥٦١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٤١٠٠:٣٩:٣٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٤٠٧:٠٨:٠٤١٣:٢٠:٣٥١٩:٣٢:٣٣١٩:٥٠:١٧٠٠:٣٩:١٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٢٠٧:٠٨:٤٥١٣:٢٠:١٣١٩:٣١:٠٩١٩:٤٨:٥٢٠٠:٣٨:٥٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٠٠٧:٠٩:٢٦١٣:١٩:٥٢١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٧:٢٧٠٠:٣٨:٤١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:٣٨٠٧:١٠:٠٧١٣:١٩:٣٠١٩:٢٨:٢١١٩:٤٦:٠٣٠٠:٣٨:٢٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٨:٢٦٠٧:١٠:٤٩١٣:١٩:٠٩١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:٣٨٠٠:٣٨:٠٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٣٠٧:١١:٣٠١٣:١٨:٤٧١٩:٢٥:٣٣١٩:٤٣:١٤٠٠:٣٧:٤٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٠٠٧:١٢:١١١٣:١٨:٢٦١٩:٢٤:٠٩١٩:٤١:٤٩٠٠:٠٧:٢٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٢:٥٣١٢:١٨:٠٥١٨:٢٢:٤٥١٨:٤٠:٢٥٢٣:٣٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زرنه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زرنه شهر زرنه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زرنه شهر زرنه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زرنه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرنه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زرنه

زرنه یکی از شهرهای تابعه شهرستان ایوان در استان ایلام در غرب ایران است؛ که در بین شهرستان گیلانغرب و شهرستان ایوان غرب واقع شده است. زرنه در سی و هفت کیلومتری گیلانغرب و هفده کیلومتری ایوان

شهر زرنه در ویکیپدیا

شهر زرنه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زرنه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زرنه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زرنه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زرنه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زرنه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زرنه
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر زرنه + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر زرنه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرنه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زرنه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زرنه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زرنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زرنه
افق شرعی امروز فردا زرنه دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زرنه
جدول اوقات شرعی امروز فردا زرنه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زرنه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زرنه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق زرنه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زرنه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو