جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زرند

زرند | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز زرند


اذان صبح: ٠٤:٥٠:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٢٧
غروب آفتاب: ١٩:١٨:٠٠
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٤٠
نیمه شب: ٠٠:٠٤:٤٨

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زرند (شهرستان زرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر زرند)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر زرند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

محمد غزالی
راه حق یكی و راه باطل هزار.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زرند

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زرند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زرند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٥:١٦١٢:٤١:٣٩١٩:١٨:٢٩١٩:٣٦:٢٤٢٣:٥٨:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٤:١٦١٢:٤١:٢٩١٩:١٩:٠٩١٩:٣٧:٠٦٢٣:٥٨:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٣:١٧١٢:٤١:٢٠١٩:١٩:٥٠١٩:٣٧:٤٩٢٣:٥٨:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٢:١٩١٢:٤١:١١١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٨:٣١٢٣:٥٨:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠١:٢٢١٢:٤١:٠٣١٩:٢١:١٠١٩:٣٩:١٤٢٣:٥٧:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٠:٢٧١٢:٤٠:٥٥١٩:٢١:٥٠١٩:٣٩:٥٦٢٣:٥٧:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٩:٣٢١٢:٤٠:٤٨١٩:٢٢:٣١١٩:٤٠:٣٩٢٣:٥٧:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٨:٣٨١٢:٤٠:٤١١٩:٢٣:١١١٩:٤١:٢٢٢٣:٥٧:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٥٧:٤٥١٢:٤٠:٣٥١٩:٢٣:٥١١٩:٤٢:٠٥٢٣:٥٦:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٦:٥٣١٢:٤٠:٢٩١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٢:٤٧٢٣:٥٦:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٦:٠٢١٢:٤٠:٢٤١٩:٢٥:١٢١٩:٤٣:٣٠٢٣:٥٦:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٥:١٢١٢:٤٠:٢٠١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٤:١٣٢٣:٥٦:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٤:٢٤١٢:٤٠:١٦١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٥٦٢٣:٥٦:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٣:٣٦١٢:٤٠:١٢١٩:٢٧:١٣١٩:٤٥:٣٩٢٣:٥٥:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٥٢:٥٠١٢:٤٠:٠٩١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٦:٢١٢٣:٥٥:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٢:٠٥١٢:٤٠:٠٧١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٧:٠٤٢٣:٥٥:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥١:٢١١٢:٤٠:٠٦١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٤٧٢٣:٥٥:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٠:٣٩١٢:٤٠:٠٤١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٢٩٢٣:٥٥:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٩:٥٨١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٩:١٢٢٣:٥٥:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٣٤٠٥:٤٩:١٨١٢:٤٠:٠٤١٩:٣١:١٣١٩:٤٩:٥٤٢٣:٥٤:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٨:٣٩١٢:٤٠:٠٥١٩:٣١:٥٣١٩:٥٠:٣٦٢٣:٥٤:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٨:٠٢١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٢:٣٢١٩:٥١:١٨٢٣:٥٤:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٥٤٠٥:٤٧:٢٦١٢:٤٠:٠٨١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٥٩٢٣:٥٤:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٦:٥١١٢:٤٠:١٠١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٢:٤١٢٣:٥٤:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٦:١٨١٢:٤٠:١٣١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٢٢٢٣:٥٤:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٥:٤٦١٢:٤٠:١٧١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:٠٣٢٣:٥٤:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٥:١٥١٢:٤٠:٢١١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٤٣٢٣:٥٤:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥٧٠٥:٤٤:٤٦١٢:٤٠:٢٥١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:٢٣٢٣:٥٤:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٤:١٨١٢:٤٠:٣٠١٩:٣٧:٠١١٩:٥٦:٠٣٢٣:٥٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرند

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر زرند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر زرند

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر زرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر زرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر زرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زرند

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر زرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زرند

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٧٠٦:١٤:٢٦١٢:٤٦:٢٧١٩:١٨:٠٠١٩:٣٥:٤٠٠٠:٠٤:٤٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٥:٠١١٢:٤٦:١١١٩:١٦:٥٣١٩:٣٤:٣١٠٠:٠٤:٣٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:١٥:٣٧١٢:٤٥:٥٥١٩:١٥:٤٥١٩:٣٣:٢١٠٠:٠٤:٢٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٦:١٢١٢:٤٥:٣٨١٩:١٤:٣٦١٩:٣٢:١٠٠٠:٠٤:١٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٦:٤٨١٢:٤٥:٢١١٩:١٣:٢٧١٩:٣٠:٥٩٠٠:٠٤:٠٧
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٧:٢٣١٢:٤٥:٠٤١٩:١٢:١٧١٩:٢٩:٤٨٠٠:٠٣:٥٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٧:٥٨١٢:٤٤:٤٦١٩:١١:٠٧١٩:٢٨:٣٥٠٠:٠٣:٤٣
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٠٠٦:١٨:٣٣١٢:٤٤:٢٨١٩:٠٩:٥٥١٩:٢٧:٢٢٠٠:٠٣:٣١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:١٩:٠٧١٢:٤٤:١٠١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٦:٠٩٠٠:٠٣:١٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:١٩:٤٢١٢:٤٣:٥١١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٤:٥٥٠٠:٠٣:٠٥
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٠:١٧١٢:٤٣:٣٢١٩:٠٦:١٩١٩:٢٣:٤١٠٠:٠٢:٥١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٠:٥١١٢:٤٣:١٣١٩:٠٥:٠٦١٩:٢٢:٢٧٠٠:٠٢:٣٦
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢١:٢٥١٢:٤٢:٥٣١٩:٠٣:٥٢١٩:٢١:١٢٠٠:٠٢:٢٢
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٢:٠٠١٢:٤٢:٣٣١٩:٠٢:٣٨١٩:١٩:٥٦٠٠:٠٢:٠٦
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٢:٣٤١٢:٤٢:١٣١٩:٠١:٢٤١٩:١٨:٤١٠٠:٠١:٥١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢٣:٠٨١٢:٤١:٥٣١٩:٠٠:٠٩١٩:١٧:٢٥٠٠:٠١:٣٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠١٠٦:٢٣:٤٢١٢:٤١:٣٢١٨:٥٨:٥٤١٩:١٦:٠٨٠٠:٠١:١٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٤:١٦١٢:٤١:١١١٨:٥٧:٣٨١٩:١٤:٥٢٠٠:٠١:٠٢
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٤:٥٠١٢:٤٠:٥٠١٨:٥٦:٢٣١٩:١٣:٣٥٠٠:٠٠:٤٥
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٧٠٦:٢٥:٢٤١٢:٤٠:٢٩١٨:٥٥:٠٧١٩:١٢:١٨٠٠:٠٠:٢٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٢٥:٥٧١٢:٤٠:٠٨١٨:٥٣:٥٠١٩:١١:٠١٠٠:٠٠:١٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٢٦:٣١١٢:٣٩:٤٧١٨:٥٢:٣٤١٩:٠٩:٤٣٢٣:٥٩:٥٢
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١١٠٦:٢٧:٠٥١٢:٣٩:٢٥١٨:٥١:١٨١٩:٠٨:٢٦٢٣:٥٩:٣٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥١٠٦:٢٧:٣٩١٢:٣٩:٠٤١٨:٥٠:٠١١٩:٠٧:٠٩٢٣:٥٩:١٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٢٨:١٣١٢:٣٨:٤٣١٨:٤٨:٤٤١٩:٠٥:٥١٢٣:٥٨:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١١٠٦:٢٨:٤٦١٢:٣٨:٢١١٨:٤٧:٢٧١٩:٠٤:٣٤٢٣:٥٨:٣٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥١٠٦:٢٩:٢٠١٢:٣٧:٥٩١٨:٤٦:١٠١٩:٠٣:١٦٢٣:٥٨:٢٠
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٠٠٦:٢٩:٥٤١٢:٣٧:٣٨١٨:٤٤:٥٣١٩:٠١:٥٩٢٣:٥٨:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٣٠:٢٩١٢:٣٧:١٧١٨:٤٣:٣٦١٩:٠٠:٤١٢٣:٥٧:٤٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٩٠٦:٣١:٠٣١٢:٣٦:٥٥١٨:٤٢:١٩١٨:٥٩:٢٤٢٣:٢٧:٢٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٢:٢٧٠٥:٣١:٣٧١١:٣٦:٣٤١٧:٤١:٠٣١٧:٥٨:٠٧٢٢:٥٧:٠٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زرند شهر زرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زرند شهر زرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زرند

شهرستان زرند یکی از شهرستانهای استان کرمان است. مرکز این شهرستان شهر زرند است

شهر زرند در ویکیپدیا

شهر زرند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زرند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زرند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زرند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زرند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زرند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زرند
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر زرند + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر زرند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زرند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زرند رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق زرند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زرند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا زرند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زرند
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زرند دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا زرند دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق زرند
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زرند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زرند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو