جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر زرند

زرند | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز زرند

اذان صبح: ٠٤:١٠:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٤٨:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:١٠:٠٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠١:٠٣

یکشنبه ١٥ تیر ١٣٩٩
١٣ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زرند (شهرستان زرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ تیر ٩٩ شهر زرند)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر زرند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زرند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی محیط زیست

امام علی (ع)
هنگامی كه بر دشمنت پیروز شدی، عفو و بخشش را شُكر غلبه‌ات بر او قرار بده.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زرند

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زرند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر زرند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زرند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٧:٢١١٢:٤٣:٥٩١٩:١١:٠٧١٩:٢٨:٣٨٠٠:٠٢:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٦:١٣١٢:٤٣:٤٥١٩:١١:٤٥١٩:٢٩:١٩٠٠:٠٢:٠٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٢٧٠٦:١٥:٠٥١٢:٤٣:٣٠١٩:١٢:٢٤١٩:٣٠:٠٠٠٠:٠١:٤٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:١٣:٥٨١٢:٤٣:١٧١٩:١٣:٠٣١٩:٣٠:٤١٠٠:٠١:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٤٩٠٦:١٢:٥٢١٢:٤٣:٠٣١٩:١٣:٤٣١٩:٣١:٢٢٠٠:٠١:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١١:٤٧١٢:٤٢:٥٠١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:٠٣٠٠:٠٠:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٠:٤٢١٢:٤٢:٣٧١٩:١٥:٠١١٩:٣٢:٤٤٠٠:٠٠:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٥٥٠٦:٠٩:٣٨١٢:٤٢:٢٥١٩:١٥:٤١١٩:٣٣:٢٦٠٠:٠٠:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٨:٣٥١٢:٤٢:١٣١٩:١٦:٢٠١٩:٣٤:٠٧٢٣:٥٩:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٢١٠٦:٠٧:٣٢١٢:٤٢:٠٢١٩:١٧:٠٠١٩:٣٤:٤٩٢٣:٥٩:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٠٥٠٦:٠٦:٣١١٢:٤١:٥١١٩:١٧:٣٩١٩:٣٥:٣١٢٣:٥٩:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٥:٣٠١٢:٤١:٤١١٩:١٨:١٩١٩:٣٦:١٣٢٣:٥٨:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٤:٣٠١٢:٤١:٣١١٩:١٨:٥٩١٩:٣٦:٥٥٢٣:٥٨:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٣:٣١١٢:٤١:٢١١٩:١٩:٣٩١٩:٣٧:٣٧٢٣:٥٨:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٢:٣٢١٢:٤١:١٢١٩:٢٠:١٩١٩:٣٨:٢٠٢٣:٥٨:٠٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠١:٣٥١٢:٤١:٠٤١٩:٢٠:٥٩١٩:٣٩:٠٢٢٣:٥٧:٥١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٤٤٠٦:٠٠:٣٩١٢:٤٠:٥٦١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٤٥٢٣:٥٧:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٣:٣٣٠٥:٥٩:٤٤١٢:٤٠:٤٨١٩:٢٢:١٩١٩:٤٠:٢٧٢٣:٥٧:٢١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٢٣٠٥:٥٨:٤٩١٢:٤٠:٤١١٩:٢٣:٠٠١٩:٤١:١٠٢٣:٥٧:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣١:١٤٠٥:٥٧:٥٦١٢:٤٠:٣٥١٩:٢٣:٤٠١٩:٤١:٥٣٢٣:٥٦:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٠٦٠٥:٥٧:٠٤١٢:٤٠:٢٩١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٣٦٢٣:٥٦:٤٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٨:٥٩٠٥:٥٦:١٣١٢:٤٠:٢٤١٩:٢٥:٠١١٩:٤٣:١٩٢٣:٥٦:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٧:٥٣٠٥:٥٥:٢٣١٢:٤٠:٢٠١٩:٢٥:٤١١٩:٤٤:٠٢٢٣:٥٦:١٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٦:٤٩٠٥:٥٤:٣٥١٢:٤٠:١٦١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٤:٤٥٢٣:٥٦:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٥:٤٥٠٥:٥٣:٤٧١٢:٤٠:١٢١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٥:٢٨٢٣:٥٥:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٣:٠١١٢:٤٠:٠٩١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٦:١٠٢٣:٥٥:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٣:٤١٠٥:٥٢:١٥١٢:٤٠:٠٧١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٦:٥٣٢٣:٥٥:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٥١:٣١١٢:٤٠:٠٦١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٧:٣٦٢٣:٥٥:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢١:٤١٠٥:٥٠:٤٩١٢:٤٠:٠٤١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٨:١٩٢٣:٥٥:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرند

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر زرند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر زرند

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر زرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر زرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر زرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر زرند

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر زرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر زرند

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر زرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر زرند شهر زرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر زرند شهر زرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر زرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر زرند

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر زرند

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٤١:١٢١٢:٤٥:٣٥١٩:٤٩:٥٨٢٠:٠٩:٣٥٢٣:٥٧:٣٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٧٠٥:٤١:٢٦١٢:٤٥:٤٩١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٩:٤٦٢٣:٥٧:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٣٠٥:٤١:٤١١٢:٤٦:٠٢١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٥٦٢٣:٥٨:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥١٠٥:٤١:٥٨١٢:٤٦:١٥١٩:٥٠:٢٩٢٠:١٠:٠٥٢٣:٥٨:٢٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١١٠٥:٤٢:١٥١٢:٤٦:٢٧١٩:٥٠:٣٦٢٠:١٠:١٢٢٣:٥٨:٣٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٤٢:٣٣١٢:٤٦:٤٠١٩:٥٠:٤٣٢٠:١٠:١٨٢٣:٥٨:٤٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٤٢:٥٣١٢:٤٦:٥٢١٩:٥٠:٤٧٢٠:١٠:٢٢٢٣:٥٩:٠٤
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٠٠٥:٤٣:١٣١٢:٤٧:٠٥١٩:٥٠:٥١٢٠:١٠:٢٥٢٣:٥٩:١٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٤٣:٣٥١٢:٤٧:١٧١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٢٦٢٣:٥٩:٣٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:١٤٠٥:٤٣:٥٧١٢:٤٧:٢٩١٩:٥٠:٥٣٢٠:١٠:٢٥٢٣:٥٩:٤٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٤٤:٢١١٢:٤٧:٤٠١٩:٥٠:٥٢٢٠:١٠:٢٣٠٠:٠٠:٠٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٤٠٥:٤٤:٤٥١٢:٤٧:٥١١٩:٥٠:٥٠٢٠:١٠:٢٠٠٠:٠٠:١٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٦٠٥:٤٥:١٠١٢:٤٨:٠٢١٩:٥٠:٤٦٢٠:١٠:١٥٠٠:٠٠:٣٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٠٠٥:٤٥:٣٦١٢:٤٨:١٣١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:٠٨٠٠:٠٠:٤٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٥٠٥:٤٦:٠٣١٢:٤٨:٢٣١٩:٥٠:٣٤٢٠:١٠:٠٠٠٠:٠١:٠٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٢٠٥:٤٦:٣٠١٢:٤٨:٣٣١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٠١:١٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٠٩٠٥:٤٦:٥٨١٢:٤٨:٤٣١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:٣٩٠٠:٠١:٣٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٨٠٥:٤٧:٢٧١٢:٤٨:٥٢١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٠١:٤٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٩٠٥:٤٧:٥٧١٢:٤٩:٠١١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٩:١٢٠٠:٠٢:٠١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٨:٢٨١٢:٤٩:٠٩١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:٥٦٠٠:٠٢:١٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٢٠٥:٤٨:٥٩١٢:٤٩:١٧١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٣٨٠٠:٠٢:٢٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٦٠٥:٤٩:٣٠١٢:٤٩:٢٤١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٨:١٩٠٠:٠٢:٤٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٠٠٥:٥٠:٠٣١٢:٤٩:٣٢١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٥٨٠٠:٠٢:٥٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٥٠٥:٥٠:٣٥١٢:٤٩:٣٨١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٠٣:٠٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٢٠٥:٥١:٠٩١٢:٤٩:٤٤١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٧:١٣٠٠:٠٣:٢١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٩٠٥:٥١:٤٢١٢:٤٩:٥٠١٩:٤٧:٤١٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٠٣:٣٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٢:١٧١٢:٤٩:٥٥١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٦:٢١٠٠:٠٣:٤٦
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٥٠٥:٥٢:٥١١٢:٥٠:٠٠١٩:٤٦:٥٠٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٠٣:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٥٠٥:٥٣:٢٦١٢:٥٠:٠٤١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٥:٢٣٠٠:٠٤:٠٩
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٤:٠٢١٢:٥٠:٠٧١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٤:٥٢٠٠:٠٤:١٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٤:٣٨١٢:٥٠:١٠١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٤:١٩٠٠:٠٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر زرند شهر زرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر زرند شهر زرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زرند

زرند از شهرهای استان کرمان در جنوب شرق ایران است. این شهر مرکز شهرستان زرند است. جمعیت شهر زرند بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران، بیش از ۶۰٬۳۷۰ نفر بوده‌است.

شهر زرند در ویکیپدیا

شهر زرند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زرند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زرند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زرند بر روی نقشه

شهر زرند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زرند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زرند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زرند
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر زرند + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر زرند + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر زرند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زرند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر زرند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زرند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زرند رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زرند دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ زرند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق زرند
زمان پخش اذان آنلاین به افق زرند
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زرند ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق زرند
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زرند
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ زرند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زرند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو