جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زرند

زرند | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز زرند


اذان صبح: ٠٤:٠٤:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٢٤
اذان ظهر: ١٢:٤٤:٣٤
غروب آفتاب: ١٩:٤٨:٤٧
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٢٣
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٣٧

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زرند (شهرستان زرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ شهر زرند)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر زرند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الكساندر پوپ
اندیشه های ما در غرفه های بیشمار مغز با زنجیر ناپیدا به یكدیگر پیوسته اند. چون یكی از آنها بیدار شود، هزار تای دیگر نیز سر بر می دارند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زرند

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زرند در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرند ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زرند (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرند ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرند ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٣٢٠٦:٠٥:١٦١٢:٤١:٣٩١٩:١٨:٢٩١٩:٣٦:٢٤٢٣:٥٨:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٤:١٦١٢:٤١:٢٩١٩:١٩:٠٩١٩:٣٧:٠٦٢٣:٥٨:٣٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٣:١٧١٢:٤١:٢٠١٩:١٩:٥٠١٩:٣٧:٤٩٢٣:٥٨:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٢:١٩١٢:٤١:١١١٩:٢٠:٣٠١٩:٣٨:٣١٢٣:٥٨:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠١:٢٢١٢:٤١:٠٣١٩:٢١:١٠١٩:٣٩:١٤٢٣:٥٧:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٠:٢٧١٢:٤٠:٥٥١٩:٢١:٥٠١٩:٣٩:٥٦٢٣:٥٧:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٩:٣٢١٢:٤٠:٤٨١٩:٢٢:٣١١٩:٤٠:٣٩٢٣:٥٧:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٨:٣٨١٢:٤٠:٤١١٩:٢٣:١١١٩:٤١:٢٢٢٣:٥٧:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٥٩٠٥:٥٧:٤٥١٢:٤٠:٣٥١٩:٢٣:٥١١٩:٤٢:٠٥٢٣:٥٦:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٥١٠٥:٥٦:٥٣١٢:٤٠:٢٩١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٢:٤٧٢٣:٥٦:٣٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٤٤٠٥:٥٦:٠٢١٢:٤٠:٢٤١٩:٢٥:١٢١٩:٤٣:٣٠٢٣:٥٦:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٣٩٠٥:٥٥:١٢١٢:٤٠:٢٠١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٤:١٣٢٣:٥٦:١٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٤:٢٤١٢:٤٠:١٦١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٥٦٢٣:٥٦:٠١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٣:٣٦١٢:٤٠:١٢١٩:٢٧:١٣١٩:٤٥:٣٩٢٣:٥٥:٥٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٨٠٥:٥٢:٥٠١٢:٤٠:٠٩١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٦:٢١٢٣:٥٥:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٢:٠٥١٢:٤٠:٠٧١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٧:٠٤٢٣:٥٥:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥١:٢١١٢:٤٠:٠٦١٩:٢٩:١٣١٩:٤٧:٤٧٢٣:٥٥:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٢٨٠٥:٥٠:٣٩١٢:٤٠:٠٤١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٨:٢٩٢٣:٥٥:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٤٩:٥٨١٢:٤٠:٠٤١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٩:١٢٢٣:٥٥:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٣٤٠٥:٤٩:١٨١٢:٤٠:٠٤١٩:٣١:١٣١٩:٤٩:٥٤٢٣:٥٤:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٨:٣٩٠٥:٤٨:٣٩١٢:٤٠:٠٥١٩:٣١:٥٣١٩:٥٠:٣٦٢٣:٥٤:٤٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٧:٤٦٠٥:٤٨:٠٢١٢:٤٠:٠٦١٩:٣٢:٣٢١٩:٥١:١٨٢٣:٥٤:٤٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٦:٥٤٠٥:٤٧:٢٦١٢:٤٠:٠٨١٩:٣٣:١١١٩:٥١:٥٩٢٣:٥٤:٣٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٠٣٠٥:٤٦:٥١١٢:٤٠:١٠١٩:٣٣:٥٠١٩:٥٢:٤١٢٣:٥٤:٣٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:١٤٠٥:٤٦:١٨١٢:٤٠:١٣١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٢٢٢٣:٥٤:٢٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٤:٢٧٠٥:٤٥:٤٦١٢:٤٠:١٧١٩:٣٥:٠٨١٩:٥٤:٠٣٢٣:٥٤:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٣:٤١٠٥:٤٥:١٥١٢:٤٠:٢١١٩:٣٥:٤٦١٩:٥٤:٤٣٢٣:٥٤:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٢:٥٧٠٥:٤٤:٤٦١٢:٤٠:٢٥١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:٢٣٢٣:٥٤:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:١٤٠٥:٤٤:١٨١٢:٤٠:٣٠١٩:٣٧:٠١١٩:٥٦:٠٣٢٣:٥٤:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرند

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر زرند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر زرند

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر زرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر زرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر زرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر زرند

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر زرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر زرند

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٠٠٥:٤٥:٠٨١٢:٤٠:٢٢١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٥٣٢٣:٥٤:٢١
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٦٠٥:٤٤:٣٩١٢:٤٠:٢٦١٩:٣٦:٣٢١٩:٥٥:٣٣٢٣:٥٤:١٨
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٤٠٥:٤٤:١٢١٢:٤٠:٣١١٩:٣٧:١٠١٩:٥٦:١٢٢٣:٥٤:١٦
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢٣٠٥:٤٣:٤٦١٢:٤٠:٣٧١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٦:٥١٢٣:٥٤:١٥
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٤٠٥:٤٣:٢١١٢:٤٠:٤٣١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:٣٠٢٣:٥٤:١٥
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٧٠٥:٤٢:٥٨١٢:٤٠:٥٠١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٨:٠٨٢٣:٥٤:١٥
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٢٠٥:٤٢:٣٦١٢:٤٠:٥٧١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٨:٤٥٢٣:٥٤:١٦
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٤٢:١٦١٢:٤١:٠٥١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٩:٢٢٢٣:٥٤:١٨
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٤١:٥٧١٢:٤١:١٣١٩:٤٠:٤٣١٩:٥٩:٥٨٢٣:٥٤:٢٠
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٦٠٥:٤١:٤٠١٢:٤١:٢١١٩:٤١:١٧٢٠:٠٠:٣٤٢٣:٥٤:٢٣
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٤١:٢٤١٢:٤١:٣٠١٩:٤١:٥٠٢٠:٠١:٠٩٢٣:٥٤:٢٦
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٢٠٥:٤١:١٠١٢:٤١:٤٠١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠١:٤٣٢٣:٥٤:٣٠
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:٣٨٠٥:٤٠:٥٧١٢:٤١:٤٩١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٢:١٦٢٣:٥٤:٣٥
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٥٠٥:٤٠:٤٥١٢:٤١:٥٩١٩:٤٣:٢٦٢٠:٠٢:٤٩٢٣:٥٤:٤٠
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٥٥٠٥:٤٠:٣٥١٢:٤٢:١٠١٩:٤٣:٥٦٢٠:٠٣:٢١٢٣:٥٤:٤٦
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٤٠:٢٧١٢:٤٢:٢١١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٣:٥٢٢٣:٥٤:٥٣
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٤٠:١٩١٢:٤٢:٣٢١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٤:٢٢٢٣:٥٥:٠٠
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٤٠:١٤١٢:٤٢:٤٣١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:٥١٢٣:٥٥:٠٧
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٤٠:٠٩١٢:٤٢:٥٥١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٥:١٩٢٣:٥٥:١٥
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٢٠٥:٤٠:٠٦١٢:٤٣:٠٦١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٥:٤٦٢٣:٥٥:٢٤
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٣٠٥:٤٠:٠٥١٢:٤٣:١٨١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٦:١٢٢٣:٥٥:٣٣
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٦٠٥:٤٠:٠٥١٢:٤٣:٣١١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٦:٣٦٢٣:٥٥:٤٢
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٤٠:٠٦١٢:٤٣:٤٣١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٧:٠٠٢٣:٥٥:٥٢
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٩٠٥:٤٠:٠٨١٢:٤٣:٥٦١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٧:٢٢٢٣:٥٦:٠٣
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٨٠٥:٤٠:١٢١٢:٤٤:٠٨١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٧:٤٤٢٣:٥٦:١٤
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٩٠٥:٤٠:١٨١٢:٤٤:٢١١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٨:٠٤٢٣:٥٦:٢٥
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٤٠:٢٤١٢:٤٤:٣٤١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٨:٢٣٢٣:٥٦:٣٧
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٤٠:٣٢١٢:٤٤:٤٧١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٨:٤٠٢٣:٥٦:٤٩
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٣٤٠٥:٤٠:٤١١٢:٤٥:٠٠١٩:٤٩:٢٠٢٠:٠٨:٥٧٢٣:٥٧:٠١
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٤٠:٥١١٢:٤٥:١٣١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٩:١٢٢٣:٥٧:١٤
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤١:٠٣١٢:٤٥:٢٦١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:٢٥٢٣:٥٧:٢٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر زرند شهر زرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر زرند شهر زرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر زرند

شهرستان زرند یکی از شهرستانهای استان کرمان است. مرکز این شهرستان شهر زرند است

شهر زرند در ویکیپدیا

شهر زرند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زرند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زرند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زرند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زرند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زرند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زرند
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر زرند + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر زرند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زرند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زرند رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ زرند دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زرند ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زرند دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ زرند دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زرند
جدول اوقات شرعی امروز فردا زرند دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق زرند
افق شرعی امروز فردا زرند دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زرند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٩ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو